Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2019

Οι σύγχρονοι εφιάλτες- η χαίνουσα και χρόνια πυορροούσα πληγή του έθνους μας.

Οι κλειδούχοι της Κερκόπορτας καθίστανται οι Δούρειοι ίπποι του συστήματος!


Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ    H  φαιά προπαγάνδα του συστήματος καθίσταται σαφής και πολλάκις δεδομένη, όμως δέον όπως συνειδητοποιήσουμε εναργώς, το τι μέλλει γενέσθαι εις την Πατρίδα μας, αναφορικώς με τα τεκταινόμενα.
      Εις τα προηγούμενα άρθρα ανέφερα την εμμονή ορισμένων κύκλων, «γνωστών- αγνώστων τοις πάσι» , οι οποίοι εντελώς άκαιρα, υπό τον μανδύα της νομιμοφάνειας, επιδιώκουν να αποδομήσουν το έθνος, αφενός εξαιτίας και συνεπεία της ανέλεγκτης ροής μεταναστεύσεως και αφετέρου με τα αλλεπάλληλα πλήγματα προς την Ορθόδοξη παράδοση μας, ως συστατικό δομικό στοιχείο του Ελληνισμού μας.
Ειδικότερον, οι σχεδιασμοί της επελαύνουσας παγκοσμιοποιήσεως και της εγκαθιδρυθησομένης Νέας Τάξης Πραγμάτων, επιδιώκουν την επιβολή ενός ουδετεροθενούς και ουδετερόθρησκου κράτος, σε έναν διανοητικά λοβοτομημένο λαό ο οποίος σκέπτεται βοσκηματωδώς, μία υδαρή άλλοις λόγοις μάζα, άνευ εθνικής συνειδήσεως, η οποία καθίσταται ευχερής εις την χειραγώγηση, όπως και δυστυχώς το όντι συμβαίνει εις την Πατρίδα μας.

Η αντιμετώπιση των ζιζανίων (αιρετικών)


    Ἐκκλησία δὲν γίνεται ἀκάθαρτη ἐὰν ὑπάρχουν στὰ μέλη της κάποιοι αἱρετικοί, ἀλλ’ ἐὰν τοὺς ἀνέχεται, ἐὰν τὴν κακοδοξίαν του ἀποδεχθεῖ καὶ τὴν κάνει ἐπίσημη διδασκαλία της. Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ μεταχειρισθεῖ μὲ τέτοιο τρόπο τοὺς "ἀσθενεῖς" αἱρετικούς, ὥστε, εἰ δυνατὸν καὶ αὐτοὺς νὰ μεταστρέψει, ἀλλὰ τοὐλάχιστον νὰ μὴν βλάψει τοὺς πιστούς.

    «Ἐν τῇ ἐκκλησία πολλοὶ συστρεφόμεθα, ἐν δὲ τῇ βασιλείᾳ ὀλίγοι εἰσαχθήσονται» (Μ. Βασιλείου, Ὁμιλία περὶ Παρθενίας, P.L.G., Ch. 9, s. 123, l. 1).

Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου
Ὑπόμνημα εἰς τὸ Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον
(Πατερικαὶ Ἐκδόσεις "Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς)Ο αρχιμασόνος στη Βουλή. Ο αόρατος μαέστρος και οι βουλευτικές μαριονέτες του.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚ ! 

    σχόλιο Γ.Θ : Ετοιμαστείτε να ανατριχιάσετε και να αηδιάσετε με το μασοναριό και τους υποτελείς του
    Ο κος Μιλτιάδης Βιτάλης (τ.διευθυντής πολιτικών γραφείων και σύμβουλος υπουργών) στο βιβλίο του "Η Μασονία διοικεί την Ελλάδα" περιγράφει πρωτοφανείς και μοναδικές μαρτυρίες και αποκαλύψεις, που αφορούν τη σύνδεση της Μασονίας με την πολιτική, δικαστική και θρησκευτική ηγεσία του τόπου.

Πῶς πρέπει νά ἐξομολογούμαστε; - π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ