Κυριακή, 31 Μαΐου 2020

Των Αγίων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου


Ομιλία π. Ευθυμίου Τρικαμηνά -  Σταγιάτες

Κυριακή, 24 Μαΐου 2020

Κυριακή της Σαμαρείτιδος


Ομιλία π. Ευθυμίου Τρικαμηνά - Σταγιάτες