Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Καταγγελία, ἀλλὰ καί ...συμπόρευση!

νέος «θεός» πού …ντικαθιστ
τόν ζωντανό Τριαδικ
ΘεόΠαρουσιάζοντας τὸ παρακάτω ἀποκαλυπτικὸ κείμενο, μένουμε ἄλλη μιὰ φορὰ κατάπληκτοι ἀπὸ τὴν σύγχυση, τὴν τὴν ἀλλοίωση τῶν κριτηρίων ποὺ ἔχει ἐπέλθει σὲ σεβάσμιους ἀνθρώπους ποὺ ἀντιλαμβάνονται τὸν κίνδυνο τῆς αἱρέσεως, τὰ προδρομικὰ σημεῖα τῆς ἐλεύσεως τοῦ ψευδοπροφήτου καὶ τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀλλὰ δὲν ἀντιλαμβάνονται τὴν ἐκ τῆς Γραφῆς καὶ τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως διδασκαλία περὶ τῆς «στάσεως» τῶν πιστῶν ἀπέναντι σ’ αὐτοὺς ἀκριβῶς ποὺ λειαίνουν, προετοιμάζουν τὸ δρόμο καὶ συμμαχοῦν μὲ τὸν Ἀντίχριστο!


Μᾶς πληροφοροῦν, δηλαδή, γιὰ τὸ «νέο “θεό”» τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς Πανθρησκείας· κατανοοῦν (καὶ τὸ κηρύττουν) ὅτι τὸ «λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν» δὲν εἶναι παρὰ «τὸ παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐθελοθρησκειῶν»· ἐφιστοῦν τὴν προσοχή μας ὅτι στὸ Π.Σ.Ε. «μοναδικός θεός, ὁ ὁποῖος θά διεκδικήση ἐκεῖ φόρον λατρείας, θά εἶναι ὁ ἐκπεσών Ἑωσφόρος, ὁ ὁποῖος διά τοῦ ἀπεσταλμένου του μεταξύ τῶν ἀνθρώπων τοῦ Ἀντιχρίστου, θά ἐπιχειρήση νά ὑποκαταστήση τήν πίστι καί τή λατρεία στόν ἀληθινό Θεό»· μᾶς ἀποδεικνύουν ὅτι «γιά τόν Οἰκουμενισμό δέν ὑπάρχει προσωπικός Θεός, γιατί τελείως ἀπαράδεκτο εἶναι γιά τούς συνεπεῖς οἰκουμενιστάς τό δόγμα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ…», καὶ τέλος, ἀντὶ νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους ποὺ παρουσιάζουν μὲ ἀπολυτότητα ὡς διεκπεραιωτὲς τοῦ ἔργου τοῦ Ἑωσφόρου καὶ τοῦ Ἀντιχρίστου, τοὺς σέβονται, τοὺς τιμοῦν καὶ ἐπικοινωνοῦν μαζί τους!
Πατερικὴ Παράδοση


Πηγή: π. «ΧΡΙΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ», ρ. φ. 60, ούλ.- Σεπτ. 2013


νέος «θεός» πού …ντικαθιστ
τόν ζωντανό Τριαδικ
Θεό

(π. Πλακίδας Deseille) « συντριπτική πλειοψηφία τν σημερινν νθρώπων βρίσκονται πρόθυμοι προσκυνητές κάτω πό τήν δαιμονική πιρροή πού σκε διάβολος».γράφει ΑΛΥΠΗΤΟΣ

π. Παλος στήν πρός Θεσσαλονικες πιστολή του (Β´ 3,7) εναι προφητικός καί ποκαλυπτικός, χωρίς νά φήνει περιθώρια στίς νά τούς αἰῶνες γενιές τν χριστιανν νά μφιβάλλουν γιά τό τί πρόκειται νά συμβε ες τούς σχάτους καιρούς, ταν δηλαδή θά λθει τό πλήρωμα το χρόνου, γιά νά γκαθιδρυθε πρός καιρόν ντίχριστος, ποστασία, στόν Κόσμο(!) Γράφει:
«Λάβετε τά μέτρα σας νά μή σς ξαπατήσει κανείς κατά κανένα τρόπο· διότι Δευτέρα Παρουσία το Κυρίου δέν θά λθη, άν προηγουμένως δέν λθη ποσκίρτησις πολλν πό τήν πίστιν, συνέπεια τς σκληρύνσεώς των ξ ατίας τν μαρτιν των καί δέν φανερωθ νθρωπος, κατ’ ξοχήν μαρτωλός καί ποκινητής πρός κάθε μαρτίαν, υός τς πωλείας… Διότι τώρα δράσις καί τό ργον τς νομίας νεργεται καί πεκτείνεται κατά τρόπον μυστικόν, στε νά μή εναι ξ λοκλήρου φανερόν…».
στόσο, πό τήν ποχή πού ατά γραφε π. Παλος στούς Θεσσαλονικες, μεσολαβον δύο χιλιάδες χρόνια καί πέκτασις το μυστηρίου τς νομίας δέν «νεργεται τώρα πλέον κατά τρόπον μυστικόν» λλά προκάλυπτα, ναίσχυντα καί φανερά. Μιά ματιά στόν κόσμο πού ζομε δέν μς φήνει περιθώρια νά διαπιστώσουμε λλο τί κτός πό ατό πού προλέγει λόγος το ποστόλου: Τό «μυστήριον τς νομίας» καί σταδιακή ντικατάστασις το Θεο πό τήν ποστασία τς μαρτίας, δηγον στήν λευση το «υο τς πωλείας».
θναπόστολος ερομάρτυς γιος Κοσμς Ατωλός μς φιστ τήν προσοχή: «…Πρωτύτερα πό τήν Β´ Παρουσία χει νά γεννηθ ντίχριστος καί νά κάμη τόσα κακά ες τόν κόσμον, καί νά χη νά νομάση τόν αυτόν του υόν Θεο καί θέλει σταθ βασιλεύς νά ρίση τόν κόσμον λον καί νά κάνη θαύματα, κατά φαντασίαν, διά νά πλαν τούς νθρώπους…».
Καί Θεοφύλακτος Βουλγαρίας συμπληρώνει: «…Στήν ποχή τν σχάτων ξ ατίας τς αξησης τς νομίας πό τήν πλάνη το ντιχρίστου, ο νθρωποι θά γίνουν μοιοι μέ τά θηρία, καί δέν θά διατηρον χνος γάπης οτε κόμη γιά τούς στενούς τους συγγενες…».
*  *  *
Μία προσκυνηματική πίσκεψη φιλικς συντροφις στά δύο μοναστήρια, μετόχια τς Σίμωνος Πέτρας το γίου ρους, νδρώα . Μονή γίου ντω­νίου νότια τς Grenoble τς Γαλλίας καί γυναικεο τς γίας Σκέπης κοντά στήν πόλη Avignon, πού δρυσε μέ τήν ελογία το καθηγουμένου τς . Μονς Σίμωνος Πέτρας γέροντος Αμιλιανο Σιμωνοπετρίτη, πολιός γέρων π. Πλακίδας Deseille, φησε κατάπληκτους τούς λληνες προσκυνητές (φίλους τν Μοναστηριν) πό σα τούς ποκάλυψε γιά τούς πονηρούς σχεδιασμούς πού συμβαίνουν δη στίς μέρες μας καί πλς πιβεβαιώνουν ,τι τό Πνεμα το Θεο προανήγγειλε μέ τά γραπτά τν ποστόλων, τς ποκαλύψεως το Εαγγελιστο καί τν γίων τς κκλησίας μας.
Μεταξύ τν λλων πατερικν παραινέσεων στούς λληνες πισκέπτες του, σοφός γέρων καθηγούμενος π. Πλακίδας, επε καί τά ξς σπουδαα καί νδιαφέροντα, πού ν καί ντικατοπτρίζουν τά συμβαίνοντα στή Γαλλία, τά δια δυστυχς σχύουν στή Δύση καί γενικότερα στόν Κόσμο(!!)
Μέ φορμή τίς πρόσφατες γιγαντιαες κινητοποιήσεις κυρίως καθολικν νέων ζευγαριν στό Παρίσι καί σέ λλες πόλεις τς Γαλλίας γιά νά διαδηλώσουν τήν ντίθεσή τους στήν νομιμοποίηση το γάμου τν μοφυλοφίλων Σοδομιστν (βλέπε «Χ.Β.» φ. 58, σελ. 9) π. Πλακίδας, εδε μέν μιά νθαρρυντική φύπνιση τν καθολικν χριστιανν. Πλήν μως δέν παρέλειψε νά σημειώσει μέ ντονο τόν προβληματισμό του τι, τό διο νθαρρυντική δέν εναι καί στάση πολλν καθολικν πισκόπων, ο ποοι συσχηματίζονται μέ τήν πολιτική ξουσία καί δέν κρατον σθεναρή γωνιστική στάση πέναντί της. (Μήπως τά ατά δέν συμβαίνουν καί στήν ρθόδοξη λλάδα;).
συντριπτική πλειοψηφία τν σημερινν νθρώπων βρίσκονται πρόθυμοι προσκυνητές κάτω πό τήν δαιμονική πιρροή πού σκε διάβολος. ποος, ς μήν πορομε, παρουσιάζεται συμπαθητικός, εγενικός, λκυστικός, προνοητικός, εχάριστος, τοιμος νά σέ συμπαρασύρει σέ λα τά μονοπάτια  τς εκολης καί τρυφηλς ζως! Σέ ντίθεση μέ ατό πού συμβαίνει στή ζωή το πιστο, πού δέν πρέπει νά ξεχν «σ’ λη τήν πίγεια ζωή του τι κανένας καί ποτέ δέν νέβηκε στόν Ορανό μέ τήν νεσή του»!!, πως τόνισε σοφός Γέρων.
κενο μως πού ντυπωσίασε τούς συνομιλητές του ταν ποστροφή του γιά τά κέντρα ξουσίας τν νά τήν γ σιωνιστικν στον, ο ποες… προωθον ναν νέο Θεό (σημ. «Χ.Β.» τό διο δέν καναν καί ο βραοι στήν ρημο, νυψώνοντας τό «χρυσό μοσχάρι» γιά «θεό τους»;) πού δέν θά εναι Τριαδικός Θεός τν χριστιανν λλά θεός τν δέκα ντολν στό πλαίσιο τς θεοποιήσεως τν «δικαιωμάτων το νθρώπου», πως τά διαμορφώνει Νέα ποχή (το ντιχρίστου).
Σ’ ατόν τόν (δαιμονικό) σχεδιασμό, πρέπει νά συμπληρωθε καί νέα «προοδευτική» ποψη-πρόγραμμα το πουργείου Παιδείας τς Γαλλίας, πού θά φαρμοσθε στήν κπαιδευτική μεταρρύθμιση τς χώρας καί θά πηρεάσει τήν κπαίδευση τν Ερωπαϊκν χωρν: «Ο νέοι πρέπει νά ζήσουν τήν στορία πό τό 1789 (Γαλλική πανάσταση) ως σήμερα. Ο δεκαοκτώ αἰῶνες Χριστιανισμο πρίν, πρέπει νά παλειφθον» (γιατί σφαλς εναι… σκοταδισμός)(!!)
ντυπωσιακή πίσης εναι διαπίστωση τι σέ διαφορετικές ποχές κατά τό παρελθόν, πολλοί πνευματέμφοροι Γέροντες συμπίπτουν στούς προφητευμένους λόγους τους γιά τήν λευση το «υο τς πωλείας» το νέου «θεο», πως τόν περιέγραψε καί στούς πισκέπτες του Γέροντας π. Πλακίδας, τόν περασμένο μήνα στό Μοναστήρι του στή Γαλλία. Τό 1974 λ.χ. ες τόν νθρονιστήριο λόγο του Γέροντας φραίμ Φιλοθεΐτης, μεταξύ λλων σημείωνε:
«…τό λεγόμενο Παγκόσμιο Συμβούλιο τν κκλησιν. Στήν πραγματικότητα πρόκειται περί παγκοσμίου Συμβουλίου θελοθρησκειν. Σ’ ατό μοναδικός θεός, ποος θά διεκδικήση κε φόρον λατρείας, θά εναι κπεσών ωσφόρος, ποος διά το πεσταλμένου του μεταξύ τν νθρώπων το ντιχρίστου, θά πιχειρήση νά ποκαταστήση τήν πίστι καί τή λατρεία στόν ληθινό Θεό. Γιά τόν Οκουμενισμό δέν πάρχει προσωπικός Θεός, γιατί τελείως παράδεκτο εναι γιά τούς συνεπες οκουμενιστάς τό δόγμα το Τριαδικο Θεο…».
«υός τς πωλείας», φίλοι ναγνστες, λθε, εναι δ, δίπλα μας κυρίαρχος (!!) καί ποιος ντέξει…».