Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2013

Πανελλ. Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ): ΟΙ Επίσκοποι δεν ορθοτομούν τον λόγον της αληθείας!

 Ἡ «Πανελλήνιος Ἕνωσις Θεολόγων» διαπιστώνει ὅτι

ΔΕΝ  ΟΡΘΟΤΟΜΕΙ  ΤΟΝ  ΛΟΓΟΝ  ΤΗΣ

ΑΛΗΘΕΙΑΣ Η  ΠΟΙΜΑΙΝΟΥΣΑ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ἴδια ὅμως διαπράττει τὸ ἴδιο σφάλμα, ἀφοῦ ἑστιάζει τὴν καταγγελία της σὲ ἄλλα θέματα, οὐδεμία δὲ νύξη κάνει γιὰ τὸ μεγαλύτερο σφάλμα τῶν Ἐπισκόπων, τὴν ἀδιαφορία τους γιὰ τὴν διατήρηση ἀκεραίας τῆς Πίστεως καὶ τὴν συμπόρευσή τους μὲ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἢ τὴν ἀνοχή τους στοὺς ἡγέτες αὐτῆς τῆς αἱρέσεως, Πατριάρχες καὶ Ἐπισκόπους, τοὺς ὁποίους ἀπὸ δειλία ἢ συμφέρον ἀρνοῦνται νὰ κατονομάσουν.
Κι ὄχι μόνο αὐτό. Καὶ ἡ ἴδια ἡ ΠΕΘ στηρίζει τὸν ἀρχηγέτη τῆς αἱρέσεως πατριάρχη Βαρθολομαῖο, ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς ποὺ ἔστειλε πρὸς τὸν Πατριάρχη, εὐχαριστώντας τον ποὺ ἔδωσε «τὰς Πατριαρχικὰς του εὐχὰς καὶ εὐλογίας διὰ τὴν εὐόδωσιν τοῦ ἔργου τῆς ΠΕΘ»!
Βέβαια γιὰ μᾶς, εἶναι φυσικὴ μιὰ τέτοια στάση, ἀφοῦ κορυφαῖο μέλος τοῦ Προεδρείου τῆς ΠΕΘ  (πρὶν μερικὰ χρόνια σὲ ἡμερίδα στὸ Πολεμικὸ Μουσεῖο)  μᾶς ἐξέπληξε, δηλώνοντάς μας ὅτι εἶναι λάθος ἡ θέση, ὅτι ὁ Παπισμός εἶναι αἵρεση! Κι ἂν δὲν θεωροῦν -κάποιοι τῆς ΠΕΘ- τὸν Παπισμό ὡς αἵρεση, κατὰ ποία λογικὴ θὰ θεωρήσουν τὸν Οἰκουμενισμό;
Πραγματικὰ λέμε πὼς ὑπηρετοῦμε τὸν ἴδιο Χριστὸ καὶ τὴν ἴδια Ἐκκλησία, ἀλλὰ ἐφαρμόζοντας ὁ καθένας διαφορετικὴ Παράδοση στὴν ἀντιμετώπιση τῶν τῆς Πίστεως καὶ κυρίως τῆς συγχρόνου αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Καὶ τὸ ἀπογοητευτικό: ὅπως οἱ Ποιμένες, ἔτσι καὶ τὰ ἡγετικὰ στελέχη τῶν θεολόγων, ἀρνοῦνται νὰ συζητήσουμε τὶς θέσεις τῶν Πατέρων, ὑποτιμώντας τὴν προσπάθεια ἐκείνων ποὺ μὲ κόπο καὶ μόχθο τὶς παρουσιάζουν στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας!


Τὸ κείμενο τῆς ΠΕΘ στὸ ὁποῖο ἀναφερόμαστε ἔχει τίτλο «Πνευματικὴ κρίση: Σύγχυση Πίστεως θεσμῶν καὶ Ἰδεολογημάτων», ὑπογράφεται ἀπὸ τὸν κ. Ἠλία Μπάκο καὶ δημοσιεύθηκε στὸ ὄργανο τῆς ΠΕΘ, τὸ περιοδικὸ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ», 2ο τεῦχος τοῦ 2013, σελ. 66. Δημοσιεύουμε τὸ ἀπόσπασμα ποὺ μᾶς ἐνδιαφέρει:


Αληθεύουν οι συγκεκριμένες πληροφορίες για ανακολουθίες του Αρχιεπισκόπου και "μαγειρέματα" στην εκλογή Επισκόπων, προκειμένου να καλυφθούν προβλήματα με το μισθό ιερομονάχων;Ερωτήσεις φωτια προς τον Μακαριώτατο!


Να πως παρουσιαζεται η εικόνα της ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Από αυτή τη Σύνοδο περιμένουν κάποιοι
την υπεράσπιση των θεμάτων της Πίστεως
και την καταδίκη του Οικουμενισμού!

Πηγή: pentapostagma.gr
 (Δημοσιεύουμε το παρόν, χωρίς να το υιοθετούμε ή να αποδεχόμαστε την πρόταση περί εκλογής του συγκεκριμένου Αρχιμανδρίτου).Γιατί ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δεν υποστήριξε στην Ιεραρχία τον Αρχιμ. Νεκτάριο Μουλατσιώτη, αφού ήταν πρόταση δική του και της απελθούσης Ιεράς Συνόδου;

Αληθεύει ότι έσωσε ο Αρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης τον κρατικό μισθό των ιερομονάχων από το ΣΥΡΙΖΑ, το Κ.Κ.Ε. και την ΤΡΟΪΚΑ;

Πολλά λέγονται σε διάφορα εκκλησιαστικά πηγαδάκια για το τι συνέβηκε και τελικά και ο Αρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης, έμεινε εκτός καταλόγου υποψηφίων για το αρχιερατικο αξίωμα.
Εμείς ακούσαμε διάφορες γνώμες από τα εκκλησιαστικά πηγαδάκια και προς στιγμή μετά τα όσα ακούσαμε, θα κάνουμε μόνο μερικές ερωτήσεις.

Ερώτηση 1η: Αληθεύει ότι ο Μακαριώτατος Ιερώνυμος, πρότεινε ξαφνικά στην