Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

"Ποιμένες δέ, ότι τους λύκους απήλασαν, και τα θρέμματα διέσωσαν"Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Ἡ γὰρ τῶν ἁγίων χάρις οὐ διακόπτεται θανάτῳ, οὐκ ἀμβλύνεται τελευτῇ, οὐ διαλύεται εἰς τὴν γῆν· καὶ μαρτυρεῖ τὰ πράγματα.
Ἁλιεῖς ἦσαν, καὶ οἱ ἁλιεῖς ἀπέθανον· αἱ δὲ σαγῆναι αὐτῶν ἐργάζονται· καὶ μαρτυρεῖ τὸ πλῆθος τῶν καθ' ἡμέραν σωζομένων.
Ἀμπελουργοὶ ἦσαν, καὶ ἀπῆλθον ἐκεῖνοι, καὶ ἡ ἄμπελος τοῖς φύλλοις κομᾷ, καὶ τῷ καρπῷ βρίθεται.
Καὶ γὰρ ἀμπελουργοί, καὶ ἁλιεῖς, καὶ στῦλοι, καὶ ἰατροί, καὶ στρατηγοί, καὶ διδάσκαλοι.
Στῦλοι μέν, ὅτι τὸν ὄροφον τῆς πίστεως ἐβάστασαν·
λιμένες δέ, ὅτι τὰ κύματα τῆς ἀσεβείας κατέστειλαν·
κυβερνῆται δέ, ὅτι τὴν οἰκουμένην ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανὸν ἐχειραγώγησαν·
ποιμένες δέ, ὅτι τοὺς λύκους ἀπήλασαν, καὶ τὰ θρέμματα διέσωσαν·

Ας υποθέσουμε…


   Ὁ π. Νικόλαος Μανώλης ἔκανε μιὰ δήλωση στὴν «Κατάνυξι» (τὸ ἱστολόγιο ποὺ τὸν ἐκφράζει) σχετικὰ μὲ τὴν Ἡμερίδα στὴν Θεσσαλονίκη γιὰ τὴν καταδίκη τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου. Ἔγραψε:
  Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης, 3 Απριλίου 2017 - 11:19 μ.μ.
  Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και ο πειρασμός πάρα πολύ μεγάλος. Ευχαριστούμε Τον Θεό που μας προφύλαξε από το να παραστούμε στην ημερίδα. Οι λόγοι είναι θεολογικοί και πάρα μα πάρα πολύ σοβαροί που έχουν σχέση με την Σωτηριολογία. Εμείς στηρίξαμε την ημερίδα και προσωπικά με μεγάλη προσπάθεια, αφού πρωτίστως είχαμε συνάντηση μαζί με τους αγιορείτες και αποφασίσαμε ορισμένα πράγματα και δώσαμε τα χέρια. Όμως σήμερα, εντελώς απρόκλητα άλλαξαν τη συμφωνία και μας έφεραν (τον π. Θεόδωρο Ζήση και μας τους υπόλοιπους) προ τετελεσμένων θεωρώντας πως τελευταία ημέρα και μάλιστα μετά από τόση προετοιμασία, δε θα μπορούσαμε ίσως να κάνουμε πίσω. Όμως Ο Κύριος μας φώτισε και αντισταθήκαμε. Όλοι όσοι γράφουν και κατηγορούν δεν γνωρίζουν την ανατριχιαστική πραγματικότητα που θα την αναλύσω σε προσεχή μου Ομιλία. (Ἐδῶ) 
    Ἂς ὑποθέσουμε ὅτι στὴν συνεννόηση ποὺ ἔκαναν ὁ π. Θεόδωρος καὶ ὁ π. Νικόλαος μὲ τοὺς  Ἁγιορεῖτες, οἱ τελευταῖοι κάτι «άλλαξαν από τη συμφωνία». Τὸ ἐρώτημα εἶναι: ἡ «συμφωνία» εἶχε νὰ κάνει μὲ τὴν Ἁγιοπατερική μας Παράδοση; Δηλαδή, «συμφώνησαν» κι οἱ δυὸ πλευρὲς νὰ βάλουν «νερό στὸ κρασί» τους; Αὐτό, ὡς ἐκδοχή, φαίνεται ἀδιανόητο καὶ μεμπτό (ἂν ἰσχύει) καὶ γιὰ τὶς δύο πλευρές· εἴτε ἔβαλαν κι οἱ δυὸ «νερὸ στὸ κρασί» τους, εἴτε ἀνέχτηκαν τὸ «νερωμένο» κρασὶ τοῦ ἄλλου. Γι’ αὐτὸ δὲν πιστεύουμε ὅτι αὐτὸ ἐννοεῖ ὁ π. Νικόλαος.
  Τότε, τί ἐννοεῖ; Γιατί δὲν δίνει νὰ καταλάβουμε μὲ δυὸ λόγια τὴν αἰτία αὐτῆς τῆς ἀναδίπλωσης; Βέβαια ἐμᾶς, πέρα ἀπὸ  τὶς προσωπικὲς αὐτὲς συμφωνίες, μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ οὐσία.
    Ἐπειδή, λοιπόν, παρακολουθοῦμε χρόνια τώρα τὶς θέσεις τοῦ π. Θεοδώρου καὶ τοῦ π. Νικολάου, καὶ ἐπειδὴ κάτι ὑπαινίσεται ὁ π. Γαβριὴλ ὁ Ἁγιορείτης στὸ μόλις ἀναρτηθὲν «Κατ’ ἐπεῖγον Μήνυμά» του, ὑποθέτουμε ὅτι ἡ διαφωνία εὑρίσκεται στὸ θέμα ὅτι οἱ μὲν ζητοῦν τὴν Ἀκρίβεια, δηλαδὴ τὴν διακοπὴ μνημοσύνου μὲ τοὺς Οἰκουμενιστὲς καὶ ὅσους ἀποδέχονται τὶς

ΚΑΤ᾿ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΚΑΤ᾿ ΕΠΕΙΓΟΝ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΜΕ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ.ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ: "...Σᾶς παρακαλῶ ἀκολουθεῖστε τούς ἁγίους πατέρας στήν σημερινή συγκυρία καί ἐφαρμόστε τήν οἰκονομία..."Bildergebnis für geron gabrihl
Ἅγιον Ὄρος, Δευτέρα 21 Μαρτίου/3 Ἀπριλίου 2017

Μήνυμα ἑνότητας τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν
ὑπό τοῦ Γέροντος Γαβριήλ Ἁγιορείτου, Ἱερόν Κελλίον Ἁγίου Χριστοδούλου Καρυαί.
Ἐπικράνθη ἡ καρδία μας μέ τάς εἰδήσεις πού ἀκούσαμε διά διαχωρισμόν τῶν Ἁγιορειτῶν ὁμολογητῶν τῆς ὀρθοδόξου ἡμῶν πίστεως καί τῶν ἀγωνιζομένων ὁμολογητῶν πατέρων στόν κόσμο.
Πρέπει πάνω ἀπ᾿ ὅλα νά διασωθεῖ καί νά κηρυχθεῖ ἡ ἀγάπη καί ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ, πού ὄντως εἶναι ὁ ἕνας, μοναδικός καί ἀνεπανάληπτος μέγας εἰρηνάρχης, εἰρηνοποιός καί εἰρηνοδῶρος μεταξύ ἡμῶν καί ὑμῶν.
Σᾶς παρακαλῶ π. Σάββα, πού εἶστε ὁ πρῶτος διωκόμενος στό Ἅγιο Ὄρος γιά χάρη τῆς πίστεως καί π. Θεόδωρε πού γιά τήν φτωχή μου γνώμη εἶστε ὁ ἡγέτης καί ἔξαρχος στήν Ἑλλάδα καί κατέχετε τά σκῆπτρα στόν ἀγώνα ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, νά συζητήσετε μέ πνεῦμα εἰρήνης, ἀγάπης καί κατανόησης, ἀπόψε Δευτέρα 21/3-3/4/2017.
Οἱ ἅγιοι πατέρες μας ἐζήτησαν τήν ἀκρίβεια τῶν ἀποφάσεων τῶν συνόδων ἀλλά καί τήν οἰκονομία στό πρακτέο τῆς ζωῆς.
Σᾶς παρακαλῶ ἀκολουθεῖστε τούς ἁγίους πατέρας στήν σημερινή συγκυρία καί ἐφαρμόστε τήν οἰκονομία.
Γαβριήλ Μοναχός

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ.

Ο ΓΕΡΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΖΗΤΑ ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ BLOG ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΧΘΕΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ.