Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου 2020

Τελώνου και Φαρισαίου

Ομιλία στο Ευαγγέλιο της ημέρας

π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς - Σταγιάτες

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2020

Περί σκανδαλισμού

Ομιλία π. Ευθυμίου Τρικαμηνά - Σταγιάτες

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος


Ομιλία π. Ευθυμίου Τρικαμηνά - Άγιος Γεράσιμος Λάρισα

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020