Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Οικουμενιστές κάλεσε ο Μητροπολίτης Πειραιώς και οι συνεργάτες του για να διαφωτίσουν ..."ορθόδοξα" τους πιστούς!!!

Ἀπὸ ἱστολόγιο "Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"


Ιερός Ναός Ευαγγελιστρίας Πειραιώς

Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 2016  7.30 μ.μ.

Επιστημονική ημερίδα για το Κανονικό Δίκαιο
«Οι κανόνες και η εκκλησιαστική ζωή»

Θα μιλήσουν:
  • Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών με θέμα: «Η ποιμαντική θεωρία των Ιερών Κανόνων. Η φιλάνθρωπη οικονομία της Εκκλησίας»,
  • Θεόδωρος Γιάγκου, Καθηγητής Κανονικού Δικαίου στη Θεολογική Σχολή Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Το ιερό πηδάλιο και η ψευδοκανονική παράδοση»,
  • Αρχιμ. Γρηγόριος Παπαθωμάς, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών με θέμα: «Κανονικές προκλήσεις στην Εκκλησία του σήμερα»
Συντονίζει ο Πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Τσιμούρης.


Μητροπολίτης Μεσσηνίας!! 
Θεόδωρος Γιάγκου (παρακολουθήσαμε διάλεξη του στην Ακαδημία Βόλου όπου αμφισβητούσε την αξιοπιστία του Πηδαλίου, δείτε εδώ) !!!
Εύγε μητροπολίτα Πειραιώς!!!Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

Διάλογος στο Άγιον Όρος: για το ρίζωμα της αιρέσεως, άκυρα Μυστήρια, Παλαιοημερολογίτες, Διακοπὴ Μνημοσύνου, Ζηζιούλεια θεολογία κ.ά.

Ἁπλὰ πράγματα ποὺ μόνο ἀνοηταίνοντας καὶ δεσποτοκράτες δὲν κατανοοῦν!

ΑΠΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΣΤΙΣ 4/12/2016
  
 Ἀπόσπασμα:

ρώτηση ἐπισκέπτη: -Ἕνας ποὺ ἔχει πνευματικὸ ποὺ πιστεύει αὐτὰ ποὺ πιστεύουμε ἐμεῖς, δηλ. τοὺς Ἁγίους Πατέρες, ἀλλὰ φοβᾶται τὸν Δεσπότη του, ποὺ ἀποδέχεται τὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης, καὶ τὸν μνημονεύει. Ἐμεῖς πρέπει νὰ πηγαίνουμε σ’ αὐτὸν ἢ νὰ ἀλλάξουμε πνευματικό;
    πάντηση μοναχοῦ: -Ἡ συνέπεια λόγων καὶ πράξεων, ποὺ αὐτὸ εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη ζωή, ὀφείλει (νὰ ἀπομακρυνθεῖ) -παρ’ ὅτι μπορεῖ νὰ εἶναι πολὺ σεβαστὸς αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος- καὶ γιὰ ποιμαντικοὺς λόγους γιὰ νὰ κατανοήσει τὸ μέγεθος τοῦ πράγματος, γιατὶ ἐδῶ μιλᾶμε γιὰ αἵρεση (δὲν μιλᾶμε γιὰ προσωπικὰ ἁμαρτήματα) μιλᾶμε γιὰ αἵρεση (τὸν Οἰκουμενισμό) ποὺ βαθαίνει τὶς ρίζες (του).
    Τί σημαίνει βάθεμα τῶν ριζῶν τῆς αἱρέσεως;
  Πάντοτε, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὸν Μ. Βασίλειο (τὄχουμε αὐτὸ ξεκάθαρο) πρέπει ἄμεσα νὰ ὑπάρχει κι ἀντιαιρετικὸς ἀγώνας, διότι ἡ αἵρεση... ἀποτελεῖ μέσα στὸν ἀγρὸ τοῦ Θεοῦ τὴν πονηρὴ σπορά. (Ἔχει τὴν δυνατότητα ὁ διάβολος νὰ πειράζει καὶ τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ἀνήκουν πλέον στὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. Πειράζει, λοιπόν, ρίχνει κάποιους· ἀρχίζουν αὐτοὶ οἱ κάποιοι, πάντα αὐτοὶ ποὺ ρίχνει εἶναι σὲ θέση κλειδιά, δηλ. εἶναι Έπίσκοποι, εἶναι Πατριάρχες, ἔχουν θέση ὑψηλὴ διδασκαλική….). Πρέπει λοιπόν, νὰ ὑπάρχει ἄμεσος ἀντιαιρετικὸς ἀγώνας, γιὰ νὰ μὴ ρίξει ρίζα ἡ αἵρεση. Γιατί; Γιατὶ ἐπειδὴ αὐτὸς διδάσκει, εἶναι διδάσκαλος, ὁ Πατριάρχης, ὁ Ἐπίσκοπος θὰ περνάει σὰν Ὀρθοδοξία πλέον τὰ αἱρετικά του φρονήματα στὸ λαό. Ἑπομένως ὁ ἄλλος θὰ νομίζει ὅτι πηγαίνει στὴν Ἐκκλησία καὶ ἀκούει ὀρθόδοξη διδαχή, ἀλλὰ θὰ λαμβάνει αἱρετικὴ διδαχή, κι αὐτὸ θ’ ἀρχίσει νὰ ἀνατροφοδοτεῖται. Αὐτὸ εἶναι τὸ βάθεμα τῆς αἱρέσεως.
   Βλέπουμε ὅλους τοὺς Πατέρες, π.χ. ὁ Πατριάρχης Ἰωσήφ, ὁ ὁποῖος ἦταν πρὶν τὸν Βέκκο, ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἔλεγε, ὅτι πρέπει πάσῃ θυσίᾳ, ἡ αἵρεση νὰ σταματήσει καὶ ἄμεσα νὰ λυθεῖ τὸ ζήτημα ἐν τῇ γενέσει της, διότι θὰ βαθύνει ἡ ρίζα. Ὁ διάκονος ὁ Θαλάσσιος, ὁ ὁποῖος ἦταν πατριαρχικὸς ἀξιωματοῦχος στὴν Ἐκκλησία Κων/πόλεως ἐπὶ Νεστορίου, στὴν συγκεκριμένη καὶ πολλὴ γνωστὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν αὐτοκράτορα τὸν Θεοδόσιο τὸν Μικρό, λέει: πάσῃ θυσίᾳ συγκάλεσε Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, διότι οἱ λαοί, δυστυχῶς, αὐτοὶ ποὺ δὲν ἔχουν κόψει (τὸ Μνημόσυνο, ποὺ εἶναι ἡ πρώτη ἐνέργεια κατὰ τῆς αἱρέσεως) καὶ δὲν ἔχουν ἀδειάσει τὶς Ἐκκλησίες (διότι εἶχαν ἀδειάσει καὶ Ἐκκλησίες), οἱ ὑπόλοιποι, ἀκοῦνε τὴν διδαχὴ Νεστορίου, τὴν θεωροῦν ὀρθόδοξη κι αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ρίχνει ρίζα. Πάσῃ θυσίᾳ νὰ ξεριζώσουμε τὸ κακὸ φυτό.
    Ἀκροατής: -Τώρα ἔχουμε ἀργήσει πάρα πολύ!
 πάντηση μοναχοῦ: -Τώρα ἔχουμε ἀργήσει (ὅπως ἔχουμε γράψει καὶ στὸ κείμενο διακοπῆς μνημοσύνου Ἁγιορειτῶν Πατέρων) ἑκατὸν δέκα τέσσερα χρόνια ἔχει δουλευτεῖ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα. Εἶναι πρωτοφανές!

Βίντεο: ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ ΣΤΙΣ 20/11/2016 Π.Η ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ,ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ.

Η νεοβουδιστική Πολυθρησκειακή μέθοδος διδασκαλίας Arigatou προωθείται από Οικουμενιστές και νεοταξίτες για την αποεκκλησιαστικοποίησης του μαθήματος των θρησκευτικών!

Η Πολυθρησκειακή μέθοδος διδασκαλίας της καταδικασμένης από την Εκκλησία Arigatou στα ελληνικά σχολεία.

Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής –Χριστιανικής Παιδαγωγικής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ

Σχόλιο: Βέβαια, ὁ κ. Ρεράκης γιὰ νὰ ἐκμεταλλευτεῖ ὅποιο κύρος ἔχει ἀπομείνει στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο, χρησιμοποιεῖ τοὺς ἀναιρούμενους ἀπὸ τὶς πράξεις λόγους τους καὶ ἔτσι δὲν ἀποδίδεται ἡ ἀλήθεια, ὅτι αὐτὸς καὶ ἡ κοιμωμένη Ἱεραχία ἔχουν τὴν κύρια καὶ μεγαλύτερη εὐθύνη γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν προγραμμάτων αὐτῶν. Ἀσφαλῶς μερίδιο εὐθύνης ἔχουμε κι ὅλοι ἐμεῖς πού, στὴν ἀρχὴ μὲ ἤπιες διαμαρτυρίες, καὶ στὴν συνέχεια μὲ παθητικότητα ἀποδεχόμαστε τὴν ἐφαρμογὴ τῶν Νεοταξικῶν Ἐντολῶν! 
   Δυστυχώς το βιώνουμε και αυτό στον τόπο μας: Να μας επιβάλλουν νέα Θρησκευτικά, που ακολουθούν τη διαθρησκειακή δομή διδασκαλίας και το πολυθρησκειακό πνεύμα του εκπαιδευτικού Προγράμματος μιας ανατολικής θρησκείας, της νεοβουδιστικής παραθρησκευτικής οργάνωσης Arigatou.
     Η μετατροπή  του Ορθόδοξου χαρακτήρα των Προγραμμάτων, της δομής και της ύλης των Θρησκευτικών, που νομοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016, αποτελεί, όπως είπε και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών «επιχείρηση αλλοιώσεως της πίστεώς μας». Η μετατροπή αυτή των Θρησκευτικών, ενός μαθήματος που ασκεί βαθύτατη επίδραση στη

"Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με"

Είναι αρκετό να λέμε "Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με".
.
Ο Θεός δεν χρειάζεται ενημέρωση από μας για τις διάφορες ανάγκες μας.
.
Εκείνος τα γνωρίζει όλα ασυγκρίτως καλύτερα από εμάς και θα μας παρέχει την αγάπη Του.Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Τίμησαν και τον Κόπτη Πατριάρχη ως αρχηγό Εκκλησίας!

·     Ἐπίσημη ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου ἀπὸ τὴν Δ.Ι.Σύνοδο!
·   Οὐδεμία διαμαρτυρία τοῦ Πειραιῶς (εἶναι μάλιστα Συνοδικός) καὶ τοῦ Ναυπάκτου!
·   Οἱ Οἰκουμενιστὲς θριαμβολογοῦν!!!

  Οἱ Οἰκουμενιστὲς διὰ τοῦ θεολόγου Γιώργου Βλαντῆ καὶ τοῦ ἱστολόγου Παναγιώτη Ἀνδριοπουλου (φωνὴ τοῦ "Φαναρίου" στὴν Ἑλλάδα) καρφώνουν τὸν Μητροπολίτη Πειραιῶς Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος ὡς Συνοδικὸς "προφανῶς παρέστη" στὴν τιμητικὴ ὑποδοχὴ τοῦ Κόπτη Πατριάρχη, ἀλλὰ καὶ τὸν Ναυπάκτου Ἱερόθεο, ὅτι ἐμπράκτως -μετὰ τῆς Δ.Ι.Συνόδου-  ἀποδέχονται  τοὺς  Κ ό π τ ε ς   ὡς Ἐκκλησία!      Τί ἔχουν νὰ ποῦν;


ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΟΠΤΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ;
Του θεολόγου Γιώργου Βλαντή
  «Σήμερα, δυστυχώς η καθ’ Υμάς Εκκλησία ως και άπασα η Μέση Ανατολή γίνονται συχνά αποδέκτες βιαίων εκφράσεων θρησκευτικού φονταμενταλισμού, που θέτουν σε δοκιμασία το πιστό ποίμνιο Υμών, το οποίο όμως δίδει εμπράκτως μαρτυρία Χριστού»   (Αθηνών Ιερώνυμος, 09.12.2016) 
   Πριν από λίγους μήνες αντιπρόσωποι της Εκκλησίας της Ελλάδος δημιούργησαν σοβαρό πρόβλημα στις εργασίες της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου εξ αιτίας της άρνησής τους να δεχθούν τον όρο «Εκκλησίες» για τους μη Ορθόδοξους. Μετά την ψήφιση του περί οικουμενικής κίνησης κειμένου της Κρήτης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών προέβη σε σχετικές δηλώσεις, οι οποίες καταγράφηκαν σε δελτίο τύπου της Ι. Συνόδου. Τις είχα σχολιάσει σε σύντομο άρθρο μου. 
   Διαβάζοντας τα σημερινά του λόγια, αναρωτιέμαι: Αποτελούν οι Κόπτες κατά την άποψή του και κατά τη γνώμη των μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου Εκκλησία ή όχι; Αν όχι, προς τι οι τιμές, η υποδοχή στην Ιερά Σύνοδο, τα θερμά λόγια; Αν ναι, προς τι η προ μηνών ταραχή, η οποία προκάλεσε βαθειές εντάσεις στην Αγία Σύνοδο, έθεσε σε κίνδυνο τον οικουμενικό διάλογο, οδήγησε στην ψήφιση ενός οικουμενικά αδύναμου κειμένου στην Κρήτη και εξέθεσε το όνομα της Ορθοδοξίας διεθνώς; Άλλαξε κάτι τους τελευταίους μήνες; Αν ναι, τι; Ή μήπως ο Μακαριώτατος επανέλαβε στον Κόπτη Πατριάρχη τις δηλώσεις του του περασμένου Ιουνίου; 
    Επίσης: Πώς θα αντιδράσουν Μητροπολίτες όπως οι Ναυπάκτου Ιερόθεος και Πειραιώς Σεραφείμ (ο οποίος είναι και συνοδικός, άρα προφανώς παρέστη σήμερα στη συνάντηση), Κυθήρων Σεραφείμ, κ.ά. στα σημερινά λόγια του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ελλάδος και στην εν γένει στάση αυτού και της περί αυτόν ΔΙΣ έναντι του Πατριάρχη της Κοπτικής Ορθόδοξης Εκκλησίας;

Δεῖτε κι αὐτό (ἐδῶ):

Καιρός του πενθείν: Περιχαρείς μητροπολίτες τιμούν και ασπάζονται τον αιρετικό και σαν μαθητούδια ακούν τη "διδαχή" του!

Ο  αιρετικός  Κόπτης Πατριάρχης στην Ιερά Σύνοδο


Κυριακήν των Προπατόρων (Ομιλία αγ. Γρηγορίου Παλαμά)

   Κατά την ενδεκάτην του παρόντος (Δεκεμβρίου μηνός), ει τύχοι εν Κυριακή, ή τη πρώτη μετ’ αυτήν ερχομένη, δια το εγγίζειν την του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Γέννησιν, μνείαν ποιούμεθα των προ Νόμου και εν Νόμω κατά σάρκα Προπατόρων Αυτού.


Ομιλία Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, εις την Κυριακήν των Προπατόρων
  
    Όταν ο μονογενής Υιός του Θεού εσαρκώθη προς χάριν μας από την Παρθένον, δια της μετά σαρκός πολιτείας του, ετελειοποίησε τον νόμον, ο οποίος είχε δοθή δια του Μωυσέως. Τον ολοκλήρωσε δίδοντας τον νόμο της χάριτος, και μεταποίησε έτσι τον παλαιόν εκείνο νόμο στην ιδική μας Εκκλησία. Εκβάλλεται τότε το γένος των Εβραίων από την ιεράν Εκκλησία, και αντί αυτών εισαγόμεθα εμείς, οι οποίοι έχουμε εκλεγεί από τα έθνη. Και μας συνήνωσε ο Κύριος με τον εαυτόν του και με τον Πατέρα, μας παραλαμβάνει δηλαδή ως γνησίους νέους και αδελφούς, ακόμη δε, ω της ανεκφράστου φιλανθρωπίας, και γονείς ιδικούς του. Πράγματι, λέγει «ο ποιών το θέλημα του Πατρός μου του εν ουρανοίς, ούτος και αδελφός μου και αδελφή μου και μήτηρ εστί».
    Σήμερα όμως, εορτάζουμε στην Εκκλησία τους προπάτορες, οι περισσότεροι από τους οποίους ανήκαν στο γένος των Εβραίων. Για ποιον λόγο; Για να μάθουν όλοι ότι οι Ιουδαίοι, δεν

''Κάνε τη καρδιά σου μοναστήρι..."!


 "Χτύπα εκεί το σήμαντρο, κάλεσε εκεί για αγρυπνία, θυμίασε και ψιθύρισε ακατάπαυτα προσευχές. Ο Θεός είναι δίπλα σου…''


Αγίου Λουκά Κριμαίας

«Ἀγρὸν ἠγόρασα… Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε… Γυναῖκα ἔγημα…»

Μακριὰ  οἱ  προφάσεις!

†Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου ΚαντιώτουΚυριακή ΙΑ΄ Λουκά - Μακριά οι προφάσεις! (+Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου).pdf by aktines on Scribd