Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2016

Μετά ΚΑΙ τη Σύνοδο της Ιεραρχίας, ομάδες πιστών άρχισαν να απομακρύνονται από τους Επισκόπους που συμμαχούν με τους Παναιρετικούς Οικουμενιστές!

Ομάδα  Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός":

4 σχόλια για την Συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου.
Η δική μας απόφαση μετά τις εξελίξεις.

ΔΕΝ έχουμε να περιμένουμε τίποτε από κανέναν επίσκοπο. ΟΛΟΙ τους αποδείχθηκαν ανάξιοι της αποστολής τους.  Στο εξής ΜΟΝΟΝ όσους έχουν διακόψει το μνημόσυνο των Οικουμενιστών θα αναγνωρίζουμε.


Σχόλιο 1ο:


Ἀντὶ γιὰ λέοντες ἀλώπεκες   Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος μᾶς παρέδωσε μία ἱστορία, ἡ ὁποία ἀναδεικνύει τοὺς ψευδοποιμένες, ποὺ λυμαίνουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ: Ἕνας ἄνθρωπος –γράφει– ἔπασχε ἀπὸ βαρειὰ μορφῆς πνευμονία. Ἦρθαν λοιπὸν οἱ γιατροί, τὸν ἐξέτασαν στὰ χέρια καὶ στὰ πόδια, τὸν βρῆκαν ἀρτιμελῆ, συμφώνησαν, ὅτι εἶναι ὑγιῆς καὶ ἔφυγαν ἱκανοποιημένοι μὲ τὸ ἔργο τους.
  Ἔτσι καὶ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας συνεδρίασε καὶ οἱ Ἱεράρχες ἀνακάλυψαν, ὅτι ὑπῆρχε ἀπαρτία, ὅτι εἶναι ὁμόφωνοι καὶ ἑνωμένοι, ὅτι χρειάζεται νὰ μελετήσουν τὰ κείμενα, ὅσον ἀφορᾶ ὅμως τὴν πνευμονία τῶν καιρῶν μας, τουτέστιν τὸν Οἰκουμενισμό, τὴν ζηζιούλεια αἵρεση τῆς βαπτισματικῆς θεολογίας, τὸν θρησκευτικὸ συγκρητισμό, ποὺ λυμαίνονται ἐδῶ καὶ δεκαετίες τὴν Ἐκκλησία, οὐδεμία διάγνωση. Λὲς καὶ δὲν γνωρίζουν οἱ Ἱεράρχες, τί γράφεται τόσον καιρὸ ἀπὸ Ἱερεῖς, Μοναχούς, θεολόγους καὶ λαϊκούς. Λὲς καὶ δὲν γράφτηκαν παρακλητικὲς ἐπιστολὲς πρὸς αὐτούς, νὰ πάρουν ἐπιτέλους ξεκάθαρη θέση καὶ νὰ βοηθήσουν τὸ ποίμνιο, ποὺ ἔχει κατασκανδαλισθεῖ καὶ τελεῖ σὲ πλήρη σύγχυση. Ἡ δῆθεν ἀγωνιστικότητα, ἡ δῆθεν ὁμολογία, ἡ δῆθεν Ὀρθοπραξία θυσιάστηκε ὡς δυσῶδες θυμίαμα στὸν θεομίσητο βωμὸ τῆς σκοπιμότητας, τῆς ἐξουσίας, τῆς ἐπαγγελματικῆς ἐξασφάλισης, τῆς ἄνετης ζωῆς καὶ τῆς εὔνοιας τῶν δυνατῶν καὶ τῶν συμφερόντων τοῦ κόσμου τούτου. Ὡς ἐκ τούτου σύμφωνα μὲ τὶς ἀναποφάσιστες ἀποφάσεις τῆς Ἱ. Συνόδου καὶ τὴν μετάθεση τοῦ θέματος ἀπὸ τὸν Ἄννα στὸν Καϊάφα οἱ Ἱεράρχες ἀπέδειξαν: 
  Ὁ Οἰκουμενισμὸς ἐξακολουθεῖ γι’ αὐτοὺς νὰ μὴν εἶναι παναίρεση –γιατὶ ἂν ἦταν θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν εἴχαν καταδικάσει– ἀλλὰ ἡ σύγχρονη καὶ «νέα» δῆθεν ὁδὸς σωτηρίας. Γι’ αὐτὸν τὸν λόγο καὶ ἀποφάσισαν τὴν μελέτη –μὰ καλὰ τόσο καιρὸ τί ἔκαναν, πῶς πῆγαν στὴν σύνοδο χωρὶς νὰ ἔχουν μελετήσει– τῶν κειμένων, τὴν καταλλαγὴ καὶ τὴν συνύπαρξη σὲ ἐκκλησιαστικὸ ἐπίπεδο μὲ ὅλους αὐτούς, ποὺ καινοτομοῦν καὶ κακοδοξοῦν ἀσεβῶς σὲ θέματα Πίστεως καὶ παραχαράσσουν τὸ Εὐαγγέλιο.
   Ἀποδέχθηκαν οἱ ἐκπρόσωποί μας ἐπίσκοποι, μετὰ μάλιστα τὴν διευθυντήρια ἐπιστολὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου διὰ χειρὸς τοῦ κ. Βαρθολομαίου, ὅτι ἡ Σύνοδος τῶν ἀκριβῶν ξενοδοχείων, τῶν

Εξαγιάζονται οι κακοδοξίες και προπαγανδίζονται ως περιεχόμενο της Ὀρθοδόξου Πίστεως!

Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης Θεολόγου:

«Ενημέρωσις περί των διεξαχθεισών εργασιών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας»


   Ἡ αἵρεση (ὅπως εἶναι φυσικὸ καὶ ἀναμενόμενο) δὲν ψηλαφεῖται μόνο στὶς ἀποφάσεις τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου, ἀλλὰ πλέον ἀναγνωρίζεται καὶ στὶς συζητήσεις καὶ εἰσηγήσεις τῶν Ἐπισκόπων, στὰ Συνοδικὰ ὄργανα, στὰ δημοσιεύματα ἱερέων καὶ θεολόγων, σὲ ρεπορτὰζ καὶ ἐνημερωτικὲς σελίδες δημοσιογράφων, ἀλλὰ καὶ ἄλλες ἐκδηλώσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας ζωῆς.
   Συγκεκριμένα· ἡ «Ἐνημέρωσις» τοῦ μητροπολίτη Σερρῶν Θεολόγου στὴν Ἱεραρχία «ἁγιοποιεῖ» τοὺς Ἐπισκόπους ποὺ συμμετεῖχαν στὴν Σύνοδο τῆς Κρήτης, ἐξαγιάζει τὶς κακοδοξίες καὶ πονηρὲς ἀποφάσεις της καὶ προπαγανδίζει τὴν ὀρθοδοξότητά της μὲ σκοπὸ νὰ γίνει ἀποδεκτὴ καὶ ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο Ποίμνιο!
     «Στόχος» τῆς Συνόδου (ποὺ ἐπετεύχθη κατὰ τὸν κ. Θεολόγο) ἦταν ἡ «αγιοπνευματική μαρτυρία της αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας», ως «βεβαίας παρουσίας “της Βασιλείας του Θεού”» καὶ ὡς «συνέχειαν των αγίων επτά Οικουμενικών Συνόδων… με τις οποίες διεκηρύχθη η σώζουσα αλήθεια της αγίας ορθοδόξου Εκκλησίας».  «Η αγία Ορθόδοξος  Εκκλησία,  ως  κοινωνία  θεώσεως … απέδειξεν  (σ.σ.: ὤ, τοῦ ἀσύστολου ἐπισκοπικοῦ ψεύδους!!!) εμπράκτως  την   προσήλωσίν  της   στον   ιερώτατον   Συνοδικόν   θεσμόν,   που   αποτελεί   αγία  κληρονομία   των  θεοφόρων   Πατέρων   μας   και   συστατικόν   στοιχείον   αυτής   της  ιδίας   της   Εκκλησίας   μας…   (σ.σ.: Ἀλλ’ ἐφ’ ὅσον ὅλα αὐτὰ ἀποτελοῦν ψεύδη, συστατικὸν τῆς Συνόδου δὲν ἦταν «η αγία  κληρονομία   των  θεοφόρων   Πατέρων» καὶ «συστατικόν   στοιχείον   της   Εκκλησίας»  ἀλλὰ ἡ κληρονομιὰ τοῦ ἐφευρέτου τοῦ ψεύδους καὶ τῶν αἱρέσεων;).
   Μὲ αὐτὲς καὶ ἄλλες τοποθετήσεις τοῦ μητροπολίτη Σερρῶν Θεολόγου, οἱ κακόδοξες, ἀντιευαγγελικές, ἀντιπατερικὲς καὶ ἀντικανονικὲς ἀποφάσεις τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου ἐξαγιάζονται, αἵρεση παρουσιάζεται ὡς περιεχόμενο τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καὶ μὲ Συνοδικὴ ἐπικάλυψη καὶ φροντίδα ξεκινᾶ μεγάλης ἐμβέλειας ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ μὲ σκοπὸ τὸν περαιτέρω ἐξουνιτισμὸ τοῦ Ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας.
    Καὶ ἐνῶ ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν, ὅπως φαίνεται στὴν παρακάτω ἐπιλογὴ ἀποσπασμάτων τῆς Ἐνημερωτικῆς Εἰσηγήσεως τοῦ μητροπολίτη Σερρῶν, οἱ Ποιμένες «ἀγρὸν ἠγόρασαν»!«ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»
(Ἀποσπάσματα)

    Η επί το αυτό Συνέλευσις 162 Ορθοδόξων Επισκόπων εκ της μεγάλης πλειονοψηφίας των ανά τον κόσμον Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών αυτή καθ’ εαυτήν, μετά δε και την πάροδον ιδιαιτέρως μεγάλου χρονικού διαστήματος, κατά το οποίον ο ιερώτατος αυτός χαρισματικός θεσμός της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Εκκλησίας είχεν ατονίσει, για ποικίλους εσωτερικούς και εξωτερικούς λόγους, συνιστά ένα βαρύνουσας σημασίας εκκλησιαστικό γεγονός. Στόχος ήταν να προσφερθή στους εντός «της ημετέρας αυλής» ευρισκομένους αδελφούς αλλά και σε κάθε άνθρωπον καλής

Νέα δεδομένα περί Φαναρίου και CIA

Ορθόδοξος Τύπος ΕφημερίδαΤέλη Σεπτεμβρίου μετά από διάφορα άρθρα που είδαν το φως της δημοσιότητος σχετικώς με κατηγορίας εναντίον του Πατριάρχου Κων/πόλεως εδημοσιεύθη και άρθρον της δημοσιογράφου Tatiana Derkach (19 Σεπτεμβρίου 2016) εις το ιστολόγιον «Φως Φαναρίου» με τον τίτλον «Ποιός είναι πίσω από την επικοινωνιανή επίθεση κατά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου;». Από το εκτενές αυτό άρθρον δημοσιεύομεν ολίγα αποσπάσματα και θέτομεν ερωτήματα.

Η αποχή της Εκκλησίας της Ρωσίας
από το Κολυμβάρι
«Στις 17 Ιουνίου έγινε η επίσημη έναρξη της Πανορθόδοξης Συνόδου στην Κρήτη. Ήταν τότε ήδη σαφές ότι η Εκκλησία της Ρωσίας έχει λάβει οριστικά την απόφαση να σαμποτάρει αυτήν την

Μοναχές προς Αρχιεπίσκοπο Ιασίου Θεοφάνη: "Απορρίψετε τη Σύνοδο της Κρήτης"!

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

«Καταργείται μόνη της

η Σύνοδος της Κρήτης»

Επιστολή προς τον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Ιασίου και Μητροπολίτην Μολδαβίας και Μπουκοβίνας, κ. Θεοφάνην της Ηγουμένης της Ι.Μ. Paltin, Ιουστίνας:

Επιστολή προς τον Σεβασμιώτατον Αρχιεπίσκοπον Ιασίου και Μητροπολίτην Μολδαβίας και Μπουκοβίνας, κ. Θεοφάνην της Ηγουμένης της Ι.Μ. Paltin, Ιουστίνας:
«Σεβασμιώτατε,

Με υιική υπακοή και βαθιά λύπη Σας απευθύνουμε αυτή την επιστολή, εμείς, οι ανάξιοι, οι μη φωτισμένοι κατά τον βίο και οι τελευταίοι της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ο προβληματισμός και η λύπη μας προκλήθηκαν από τη σύγκληση, τις αποφάσεις και ιδιαιτέρως από τις δυνατές συνέπειες της Συνόδου της Κρήτης (2016). Ξέρουμε ότι η Αντιπροσωπία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας έκανε μεγάλο αγώνα για την ομολογία της Ορθοδοξίας, αγώνα στον οποίο Εσείς είχατε μεγάλη συμβολή. Καθώς ξέρετε, με την ευλογία και τη θέλησή Σας, εμείς, η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Paltin Petru Voda, κατά τις ταπεινές μας δυνάμεις, αντιμετωπίσαμε αυτή τη Συν­οδο με πνευματικό τρόπο, με νηστεία και προσευχή. Παρόλο που ήμασταν πεπεισμένοι ότι έπρεπε να αναβληθεί η σύγκληση αυτής της Συνόδου, διότι παρουσίαζε τεράστια θεολογικά προβλήματα ακόμα και στον ίδιο τον «Κανονισμό Διοργάνωσης και Λειτουργίας», εφόσον δεν εκπληρώθηκε η αναμενόμενη ομοφωνία, απαραίτητη για την έγκριση των προπαρασκευαστικών κειμένων, και ταυτόχρονα υ­πήρχαν και σχετικές αν­τιρρήσεις εκ μέρους κάποιων Τοπικών Εκκλησιών, κάναμε υπακοή και προσ­ευχηθήκαμε να διεξαχθούν με τη Χάρη και το Φως της Αλήθειας οι εργασίες της Συνόδου της Κρήτης και να ακολουθήσουν τις αποφάσεις των Θείων και Αγίων Πατέρων ημών. Είχαμε την πεποίθηση ότι ο Παντοδύναμος Θεός πληρώνει τις ανθρώπινες αδυναμίες και ελλείψεις και δύναται να μετατρέψει το κακό σε καλό. Συνάμα, οι ειδήσεις για την υπεράσπιση της Ορθοδοξίας από την Ρουμανική Αντιπροσωπία μας έδωσαν ελπίδα και μας ενίσχυσαν στην προσευχή και νηστεία μας.
Καθώς φαίνεται, δεν βιαστήκαμε να διαμαρτυρηθούμε αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου της Κρήτης (2016). Αντιθέτως, μελετήσαμε με πολλή προσοχή και υπομονή τα κείμενα και τις αποφάσεις, τις τοποθετήσεις και τις υστερόχρονες αναφορές διακεκριμένων Αρχιερέων και θεολόγων της Αγίας μας Εκκλησίας, τόσο υπέρ, όσο και εναντίον της διοργάνωσης και διεξαγωγής των εργασιών και της έγκρισης των κειμένων της Συνόδου της Κρήτης. Κατόπιν έρευνας και με προσευχή, με την οποία προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε τα πάντα, προκειμένου να γνωρίσουμε την αλήθεια όσο πιο περιεκτικά γίνεται, η φωνή της συνειδήσεώς μας μας προτρέπει να Σας απευθύνουμε αυτή την επιστολή. Η θέση μας για τη Σύνοδο της Κρήτης (2016) δεν είναι κάτι μοναδικό και απομονωμένο στον ορθόδοξο κόσμο, αλλά συμμερίζεται από πολλές συνειδήσεις καθώς φαίνεται από δημόσιες ομολογίες πίστεως, οι οποίες τεκμηριώνονται και στηρίζονται, από κανονική άποψη, στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων.
Με αγάπη και φόβο Θεού, του Ποιητή, Κτίστη και Σωτήρα του κόσμου, αποβλέποντας στον Ιησού Χριστό, τον Θεό Υιό και Κεφαλή της ζώσας και αληθινής Εκκλησίας, το Σώμα του, Σας ομολογούμε, Σεβασμιώτατε, τα εξής:
1) Η Σύνοδος της Κρήτης παραβίασε τον λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος κανόνισε για την αιωνιότητα την ισότητα των επισκόπων (Μτθ. 20:25-28; Μκ. 9:33-35), εμποδίζοντας με την αγία του φωνή να γίνει ένας απ’ αυτούς μεγαλύτερος από τους άλλους. Η διαίρεση των επισκόπων σε τρεις κατηγορίες –δηλαδή των επισκόπων χωρίς το δικαίωνα να συμμετάσχουν στη Σύνοδο, εκείνων με δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Σύνοδο και να μιλήσουν αλλά χωρίς αποφασιστική ψήφο, και μερικών με πλήρη δικαιώματα, ακόμα και με δικαίωμα του βέτο– είναι, πέρα από οποιαδήποτε ανθρώπινη επιχειρηματολογία, εναντίον της εντολής του Θεού. Εξολοθρεύθηκε η ελπίδα μας ότι η Σύνοδος της Κρήτης θα διορθώσει το σφάλμα, με το οποίο ξεκίνησε την πορεία της, εφόσον αυτή η φοβερή εκτροπή ούτε καν συζητήθηκε.
Σεβασμιώτατε, διάφορες ανθρώπινες τεκμηριώσεις υπήρχαν στην ιστορία π.χ. για την διατήρηση του Παλαιού Νόμου μετά την Ανάσταση, για τον αρειανισμό και τον μακεδονιανισμό, για το Filioque, για την ίδρυση της παποσύνης στις ιστορικές η σημερινές της μορφές, για την Ιερά Εξέταση και για πολλά άλλα. Και όλα αυτά, επειδή αγνόησαν τις εντολές του Θεού, επέφεραν περισσότερο κακό παρά καλό, διάσπαση αντί ενότητα, πλάνη αντί καθοδήγηση, οδύνη αντί παρηγορία, καταστροφή αντί οικοδομή. Ακόμα και μόνο αυτή η εκτροπή από την Ορθοδοξία, δηλαδή η αποδοχή των μη ορθοδόξων και μη χριστιανικών βαθμίδων στην αρχιερωσύνη, αρκεί για να μας σπρώξει να Σας φωνάξουμε με πόνο: «Πατέρα και Ποιμένα του λογικού ποιμνίου του Θεού, απορρίψτε τη Σύνοδο της Κρήτης!».
2) Η Σύνοδος της Κρήτης καταπάτησε τον ίδιο τον Κανονισμό της. Η Σύνοδος της Κρήτης συνήλθε παρόλο που τα προπαρασκευαστικά κείμενα δεν εγκρίθηκαν με ομοφωνία, αγνοώντας τις αντιρρήσεις εκ μέρους τεσσάρων Τοπικών Εκκλησιών.
Η εναντίωση και μόνο των τεσσάρων Εκκλησιών αντιτίθεται στην αρχή της ομοφωνίας, η οποία αναφέρθηκε τόσο πολύ σχετικά με τη Σύνοδο, και έτσι καταργείται μόνη της η Σύνοδος της Κρήτης σύμφωνα με την ίδια τη δική της μεθοδολογία διοργανώσεως. Η επίκληση κάποιων Οικουμενικών Συνόδων, στις οποίες δεν συμμετείχαν όλες οι Τοπικές Εκκλησίες αποτελεί επαίσχυντο σόφισμα, εφόσον η Σύνοδος της Κρήτης δεν σεβάστηκε τις βασικές αρχές της Ορθοδόξου συνοδικότητας γενικά και των Οικουμενικών Συνόδων ιδιαιτέρως. Το να επικαλείται κανείς ένα κανονισμό από ένα σύνολο κανονισμών, το οποίο σύνολο αγνόησε εντελώς, είναι απρεπές και εκτός του φρονήματος της Ορθοδοξίας. Ακόμα και μόνο εξαιτίας του ότι δεν σεβάστηκαν οι ίδιες οι αρχές διοργάνωσης και λειτουργίας της Συνόδου, Σεβασμιώτατε, έχετε πολύ δικαιολογημένο λόγο να απορρίψετε τη Σύνοδο της Κρήτης!
3) Οι συζητήσεις και τα κείμενα της Συνόδου της Κρήτης υποφέρουν σοβαρά από μία ανορθόδοξη θεολογική γλώσσα, η οποία εκφράζει τη λεγόμενη theologia oecumenica, καθώς την ονομάζουν οι ίδιοι οι οικουμενιστές, μία ανορθόδοξη θεολογία με προτεσταντική προέλευση, που εισάχθηκε στην Εκκλησία κατά τους ιθ-κ  αἰῶνες. Εσείς ο ίδιος και άλλα μέλη της Ρουμανικής Αντιπροσωπίας αγωνιστήκατε εναντίον των ασαφειών και αλλοιώσεων, των ανορθόδοξων ή και αντιορθόδοξων διατυπώσεων των κειμένων της Συνόδου. Αλλά το πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα που είχατε στη διάθεση πριν από τη Σύνοδο (άλλη ανορθόδοξη πράξη!) και οι πολύ έντονες πιέσεις επέτρεψαν να υπάρχουν πολλές παραλείψεις: από τη δογματική καινοτομία των αρχιερατικών βαθμίδων μέχρι τα άρθρα των κειμένων, τα οποία έρχονται σε διαφωνία μεταξύ τους και καταργούνται αμοιβαία, η και η έλλειψη ουσιαστικών διευκρινίσεων, χωρίς των οποίων ανοίγεται ο δρόμος των πιο πλανεμένων θεολογικών παρεξηγήσεων.
Για όλα αυτά, με πολλές λεπτομέρειες και πληροφορίες, έχουν γραφτεί και δημοσιευτεί κείμενα στην Ελλάδα, Ουκρανία, Βουλγαρία, Γεωργία και σε άλλα μέρη της Μιας Εκκλησίας, καθώς και στη Ρουμανία. Αν προσθέσουμε πληροφορίες δεν το κάνουμε για να Σας διδάσκουμε εμείς, διότι είμαστε πεπεισμένοι ότι γνωρίζετε πολύ καλά κατά πόσο είναι αληθινά όλα αυτά που Σας γράψαμε, αλλά το κάνουμε για να ενισχύσουμε τη μαρτυρία μας ενώπιον της ιστορίας για όσους δεν γνωρίζουν όλα αυτά, και για να Σας δώσουμε επιχειρήματα, για να υποστηρίξετε τη μόνη δυνατή απόφαση: την κατηγορηματική απόρριψη της Συνόδου της Κρήτης (2016).
Σεβασμιώτατε, γνωρίζετε την απέραντή μας αγάπη προς την Εκκλησία του Χριστού, αγάπη για την οποία ο Πατέρας και Πνευματικός μας, ο κτήτορας της Μονής Paltin, έδωσε το αίμα και τη ζωή του, βιώνοντας στις κομμουνιστικές φυλακές επί χρόνια φοβερά βάσανα χωρίς δισταγμό και χωρίς αποχώρηση. Ζούμε σε μία εποχή στην οποία το παράδειγμα του Γέροντα Ιουστίνου Parvu πρέπει να μας καθοδηγήσει, καθώς και ο λαμπρός αγώνας όλων των ομολογητών κατά τους κομμουνιστικούς διωγμούς.
Αν και τώρα δεν υπάρχει διωγμός ή δεν υπάρχει ακόμα στην ίδια ένταση της σκληρότητας που υπήρχε τότε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες πιέσεις ούτως ώστε η Ορθόδοξος Εκκλησία να δεχτεί πράγματα αλλότρια ως προς την Ορθοδοξία. Γνωρίζουμε ότι κάνατε μεγάλο αγώνα, για να φυλάξετε την Εκκλησία της Ρουμανίας από τέτοια πτώση. Και με δάκρυα Σας παρακαλούμε: απορρίψετε τη Σύνοδο της Κρήτης. Ο,τι δεν μπορέσατε να κερδίσετε εκεί, στην Κρήτη, κερδίστε τώρα! Επειδή δεν πρόκειται για κάποιο περιορισμένο και μικροπρεπές ανθρώπινο ενδιαφέρον, αλλά για το ιερό και ύψιστο καθήκον της ομολογίας και της διακήρυξης της διδασκαλίας του Χριστού, όπως ο ίδιος ο Σωτήρας μας την άφησε ως θησαυρό μέχρι τη συντέλεια του κόσμου.
Κοιτάξτε, Πατέρα και Ποιμένα μας, στα κύματα που σηκώνονται: οποιαδήποτε πλάνη οδηγεί σε ακραίες αντιδράσεις. Οι πλάνες του οικουμενισμού, του υπερκληρικαλισμού και εθνοφυλετισμού, οι οποίες οδήγησαν στον τρόπο διοργάνωσης και διεξαγωγής της Συν­όδου της Κρήτης και οι οποίες, παρόλες τις προσπάθειες και της Αντιπροσωπίας της Εκκλησίας της Ρουμανίας, φαίνονται στα κείμενα, προκαλούν όλο και πιο έντονες αντιδράσεις. Ακόμα και αν δεν ακούγονται στο ύψος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ρουμανίας, οι φωνές οι οποίες ζητούν τη διακοπή μνημόσυνου των Αρχιερέων είναι πολλές, πάρα πολλές, και πολύ αποφασισμένες, αλλά το πιο σοβαρό είναι ότι πέρα από αυτές ακούγονται ήδη και οι φωνές φυγοκέντρων ομάδων, οι οποίες επιθυμούν και αγωνίζονται για το σκίσιμο της Εκκλησίας, φωνές οι οποίες δύνανται να βρουν πολλούς ακροατές, αν η διασάλευση συνεχίσει και επιδεινωθεί. Είναι προφανές ότι η απόρριψη της Συνόδου της Κρήτης είναι η πιο ξεκάθαρη και αποτελεσματική θεραπεία αυτών των κυμάτων και πλανών, στην ουσία η μόνη δυνατή θεραπεία.
Σας γράφουμε αυτά με φόβο Θεού, με πίστη και αγάπη, όχι επειδή προτιθέμεθα να Σας διδάξουμε εμείς κάτι, διότι τι θα μπορούσαμε να Σας διδάξουμε εμείς, που δεν έχουμε αποκτήσει τον καθαρό βίο και τη φωτισμένη γνώση; Αλλά ερχόμαστε ενώπιόν Σας, του καλού Πατέρα και Ποιμένα μας, ο οποίος «την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων» (Ιω. ι:11), υπέρ των υιών του, και δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά μόνο Σας υπενθυμίζουμε αυτά που πολύ καλά γνωρίζετε, και ευχόμαστε με αυτόν τον τρόπο να θεραπεύσετε τη διασάλευση που εμφανίστηκε στην Εκκλησία του Χριστού και να φέρετε την ειρήνη και το φως δια της εφαρμογής των ιερών δογμάτων και διδασκαλιών των προγόνων μας, των Αγίων Αρχιερέων με φόβο Θεού, οι οποίοι υπερασπίστηκαν την πίστη και το ποίμνιό τους με κίνδυνο της ζωής τους.
Γνωρίζοντας πολύ καλά την ευλάβεια και την αγάπη Σας για την Παράδοση της Εκκλησίας μας και για τους Ιερούς Κανόνες των Θείων Πατέρων, αλλά και την εκτίμηση την οποία εκδηλώσατε τόσες φορές για τον μακαριστό αγαπημένο μας πνευματικό Πατέρα, Αρχιμανδρίτη Ιουστίνο Parvu, θέτουμε ενώπιόν Σας τους πνευματοφόρους λόγους του Γέροντά μας, του ακαταπόνητου αγωνιστή για την ορθή πίστη, αγωνιστή στην πράξη και λόγο, του οποίου ο λόγος ήταν γεμάτος αγάπη και παρηγορία, αλλά και σοφή επίπληξη:
«Ο χριστιανισμός είναι η σταγόνα του ασβέστη, η οποία διασαφηνίζει το θολό νερό στο ποτήρι. Οι αρχηγοί ενός έθνους, οι αρχηγοί μιας Εκκλησίας είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι σε θέση να διασαφηνίσουν τη θολούρα του νερού και έτσι να αποκαταστήσουν την καθαρότητά του. Όμως, άμα δεν έχουμε αρχηγούς, οι οποίοι να παρέμβουν για τη διασαφήνιση των θολών νερών, τα οποία μας πνίγουν, δεν θα συμμετάσχουμε στο καθαρό ποτήρι… Οι Κανόνες των Αγίων Πατέρων δεν είναι μόνο για μας, τους Ρουμάνους, είναι για όλον τον χριστιανικό κόσμο. Έτσι ώστε ο στόχος μας είναι, όπως είπα και προηγουμένως, η σωτηρία του ανθρώπου. Αυτά είναι τα μέσα της σωτηρίας του ανθρώπου. Όταν αρχίσουμε να τα αποβάλουμε, να κάνουμε παραχωρήσεις ως προς αυτά τα θεμέλια, τότε αρχίζουμε να διαλύουμε και την ηθική μας και τη χριστιανική μας ζωή. Επομένως ο στόχος μας είναι να σηκώσουμε τον άνθρωπο, με τις αδυναμίες του, στο ύψος της Εκκλησίας, στη κανονική της γραμμή, όχι να κατεβάσουμε εμείς τους Κανόνες και τις διατάξεις των Αγίων Πατέρων στην ανθρώπινη αδυναμία. Επειδή εδώ θέλουν να φτάσουμε. Να φτάσουμε στη κατάργησή τους και ο άνθρωπος θα μείνει στο δήθεν μεγαλείο του, με όλη την αδυναμία του, σαν να μη υπήρχε κάνεις ανώτερος από αυτόν. Όμως αυτοί οι Κανόνες, αυτές οι διατάξεις συντάχθηκαν από τους Αγίους και παραμένουν άγιοι για μας κι εμείς είμαστε εκείνοι που πρέπει να προσαρμοστούμε σ’ αυτούς όχι το αντίθετο. Αν δεν προσαρμοστούμε στους Κανόνες θα χαθούμε ψυχικά και θα πνιγούμε πνευματικά»[1].
Με βάση όλων των ανωτέρω, Σας διαβεβαιώνουμε για την υιική μας αγάπη και τις αδιάλειπτές μας προσ­ευχές, τις οποίες προσφέρουμε στον Κύριο, ώστε ο Ίδιος ο Θεός της Αλήθειας, ο οποίος ενθάρρυνε τους μάρτυρες, να Σας ενθαρρύνει κι Εσάς προς την αγία ομολογία κι επίσης Σας ζητάμε ταπεινά να απευθυνθείτε στην Ιερά Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας προκειμένου να αναθεωρηθούν τα κείμενα της Συνόδου της Κρήτης και να απορρίψετε τη Σύνοδο αυτή, η οποία προκάλεσε τόση διαταραχή στους κόλπους της Εκκλησίας μας.
Με ταπείνωση και υιική υπακοή,
Η Γερόντισσα Ιουστίνα, Ηγουμένη της Ιεράς Μονής Paltin Petru–Voda, και η συνοδεία αυτής μαζί με τους λειτουργούντες ιερείς.
11 Αυγούστου 2016, εορτή του Αγίου Νήφωνα, Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης».

Nota: Aceasta este scrisoarea manastirii Paltin Petru Voda referitoare la Sinodul din Creta, Traducere in limba greaca realizata de Tatiana Petrache
[1] Αρχιμανδρίτη Ιουστίνου Parvu, Η Εκκλησία και οι νέες αιρέσεις, Fundaia Justin Parvu, 2016, σ. 32.

Με αυτήν την Αγγλικανική «εκκλησία» συνδιαλέγονται οι δικοί μας;

Απίστευτο!

Θεία Ευχαριστία για ομοφυλόφιλους με γυναίκα Επίσκοπο!


  Μια ανώτερη επίσκοπος της Αγγλικανικής «εκκλησίας» έχει οριστεί να χοροστατήσει σε για την κοινότητα των τον Ιανουάριο για να «προσφέρει έναν ασφαλή χώρο» για γκέι
   Η αιδεσιμότατη Rachel Treweek, Επίσκοπος του Gloucester, θα γιορτάσει την ειδική τελετή για το δίκτυο ΛΟΑΤ (Λεσβίες, Ομοφυλόφιλοι, Αμφιφυλόφιλοι και Transgender). Είναι η πρώτη φορά που ένας ανώτερος επίσκοπος θα χοροστατήσει σε κοινωνία ΛΟΑΤ κάτι πυο ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε Αγγλικανικούς κύκλους.

    Με αυτήν την Αγγλικανική «εκκλησία» συνδιαλέγονται οι δικοί μας θρησκευτικοί ταγοί;;;

Σχόλιο: Γιατί ἀπίστευτο; Ἐδῶ ἐπικύρωσαν τὶς κακόδοξες ἀποφάσεις τῆς "ὀρθόδοξης" Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου! Ἐδῶ θὰ κολλήσουν;

ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΜΟΝΑΧΟΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟ


ΚΟΡΙΝΘΟΣ:Πηγή: http://www.sfedona.gr


    Δύο Αγιορείτες Μοναχοί (π. Σάββας καὶ π. Μωϋσῆς) διωκόμενοι για τις θέσεις τους υπέρ της Ορθοδοξίας και κατά της δήθεν Ορθόδοξης Συνόδου της Κρήτης και της σύμπλευσης με τον οικουμενισμό, παραβρέθηκαν σήμερα και μίλησαν σε σημαντικό αριθμό συμπολιτών μας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας.

Χαρακτηριστική η προσφώνηση τους στο ξεκίνημα της ομιλίας τους: «Αγαπητοί ορθόδοξοι συναγωνιστές»


Φωτογραφία του Lakis Giannidakis.
  
  Με καθαρό και τεκμηριωμένο λόγο εξήγησαν αναλυτικά τις θέσεις τους που είναι και θέσεις των γνήσιων Ορθοδόξων Χριστιανών και όπως είπαν η Σύνοδος στο Κολυμπάρι της Κρήτης καταλύει στην ουσία το ίδιο το Σύμβολο της Πίστεως που λέει «εις μια Αγίαν Εκλλησίαν…» ενώ οι συμμετέχοντες στην Σύνοδο αναγνώρισαν και άλλες αιρετικές εκκλησίες.

Φωτογραφία του Lakis Giannidakis.
Φωτογραφία του Lakis Giannidakis.
Φωτογραφία του Lakis Giannidakis.

   Δημοσιεύομαι σχετικό άρθρο της Σύναξης Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών για να ενημερωθείτε για τις θέσεις τους

Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν

Οἱ ἀνησυχίες καὶ ἡ ἀγωνία τοῦ ὑγιοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἔκβαση τῶν ἐργασιῶν τῆς λεγόμενης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπαληθεύθηκαν. Ἡ σύναξη αὐτὴ δὲν εἶναι οὔτε σύνοδος οὔτε ἁγία οὔτε μεγάλη.
Δὲν εἶναι σύνοδος, διότι δὲν ἔχει τίποτε κοινὸ μὲ τὶς συνόδους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας· διακόπτει τὴν παράδοση τῶν ὀρθοδόξων

Αφιέρωμα στην Αγία Αικατερίνα την Πάνσοφη


Ρωσική εικόνα της Αγίας Αικατερίνης.

Σήμερα στη Στουτγκάρδη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
1. Πρόλογος
2. Αγία Αικατερίνα, βίος και πολιτεία
  • Γνωριμία με τον Ιησού Χριστό 
  • Ενώπιον του βασιλέως Μαξεντίου 
  • Συνομιλία με τους ρήτορες 
  • Βασανιστήρια και φυλάκισις της Αγίας 
  • Επιστροφή εις την πίστιν της βασιλίσσης και του Πορφυρίωνος 
  • Τροφή από τον Θεόν. Νέα βασανιστήρια 
  • Μαρτύριον της βασιλίσσης. 
  • Μαρτύριον του Πορφυρίωνος και των πιστευσάντων στρατιωτών 
  • Μαρτυρικόν τέλος της Αγίας 
3. Υμνολογικά της Αγίας Αικατερίνας
4. Η μεταφορά του σώματας της αγίας στο Σινά
5. Το Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης στην Αίγινα
6. Αγία Αικατερίνη και Υπατία - Μήπως η αγία Αικατερίνα είναι μυθικό πρόσωπο;
7. Βίντεο: Ξενάγηση στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Θεοβάδιστου όρους Σινά.
8. Η Αγία Αικατερίνη και η συνομιλία της με τους 50 ρήτορες
  • Η απάντηση της Αγίας είναι καταπέλτης 
9. Ακολουθία της 25ης Νοεμβρίου
10. Η Λάρνακα της Αγίας Αικατερίνης στο Παρεκκλήσιο στην κορυφή Σινά
11. Επιλεκτικό οπτικοακουστικό υλικό για την Αγία Αικατερίνα


1. Πρόλογος

Πηγή έμπνευσης και ελπίδας η Πάνσοφος Αγία Αικατερίνα αγαπητοί αναγνώστες  γιατί ήταν πανεπιστήμων και αντιμετώπισε τους σοφούς από όλον το τότε γνωστό κόσμο μία κοπέλα 18 χρονών με την δύναμη που αντλούσε από τον Ιησού Χριστό. Η αγέρωχη απάντηση στις προτάσεις γάμου ήταν ότι θα παντρευτεί έναν περισσότερο όμορφο από εκείνη, περισσότερο πλούσιο από εκείνη και περισσότερο μορφωμένο!!!

Μόνο ο Κύριος του κόσμου ήταν ο κατάλληλος να σταθεί στο ύψος των προσδοκιών μιας τέτοιας κοπέλας. Το συγκλονιστικότερο για μένα ήταν ότι ο Κύριος ανταποκρίθηκε