Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

Πόσοι από τους σημερινούς Επισκόπους έγιναν χωρίς να το επιδιώξουν σφοδρώς;

EKΛΟΓΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 Του αρχιμανδρίτου π. Αρενίου Κομπούγια, πνευματικού του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Γοργοεπηκόου Ναυπάκτου

…῾Ο π. Αὐγουστῖνος εἶχε χιλιάδες χριστιανούς, ποὺ τρέχανε ὅπου πήγαινε, ἀλλὰ διὰ τοὺς ὑψηλὰ ἱσταμένους ἐθεωρεῖτο αὐστηρός, τρελλός, τῶν ἄκρων.

Kατασκην. π. Αυγουστ...

    Τὸ πῶς ἔγινε Μητροπολίτης ἦτο ἄνωθεν θαῦμα. ῎Εγινε ἐπὶ ῾Ιερωνύμου. ᾿Επειδὴ ἤμουν 25 μέρες τότε κοντά του, ἐνθυμοῦμαι ὅλα τὰ περιστατικά.
    ῾Ως Μητροπολίτη τὸν πρότεινε ὁ Τρίκκης καὶ Σταγῶν Διονύσιος.
Εἰς μίαν συνεδρίασι μὲ τὸν Ἱερώνυμον, προχείρως ἔγιναν προτάσεις, ποιοί νὰ προαχθοῦν εἰς κενὰς θέσεις. Καθένας εἶπε κάποιον. Ὁ Διονύσιος δὲν ὑπέδειξε κανένα. Τοῦ λέγει ὁ ῾Ιερώνυμος·
―Σύ, ἀδελφέ, δὲν ἔχεις νὰ ὑποδείξῃς κάποιον; ῾Ο Διονύσιος εἶπε·
―Καλοὶ εἶναι οἱ ὑποδειχθέντες, ἀλλὰ ἀφήνετε ἔξω λευκανθέντας στὸν ἀμπελῶνα τοῦ Χριστοῦ. Ὅλοι ἐφώναξαν·
―Ποῖον, ποῖον; Ὁ Διονύσιος εἶπε·
―Τὸν π. Αὐγουστῖνον.
      Τὸ τί ἔγινε τότε ἐκεῖ μέσα δὲν λέγεται. Ὅλοι ἐφώναζαν·
―Τὸν τρελλόν; Ποτέ!
     Στὸ διάλυμα τοῦ εἶπε ὁ ῾Ιερώνυμος·
―Ἀδελφέ, ἔβαλες φωτιά.
Τοῦ λέγει ὁ Διονύσιος·
―Ἐὰν δὲν κάμῃς τὸν Αὐγουστῖνον, ἀποτύχατε Μακαριώτατε. Πρέπει νὰ γίνῃ διὰ τοὺς ἑξῆς λόγους. Πρῶτον, διότι αὐτὸς μὲν σᾶς πολέμησε μὲ τὸ φυλλάδιον «Σπίθα», ἀλλ’ ἂν ἐσεῖς τὸν κάνετε θὰ φανῆτε ἀνώτερος. Δεύτερον, διότι θὰ τὸν ξεφορτωθῆτε ἀπὸ κοντά σας. Τρίτον, διότι ἔχει χιλάδες ὀπαδούς, τοὺς ὁποίους πλέον θὰ τοὺς ἔχετε στὸ πλευρό σας…
    Τὸ ἐπῆρε λοιπὸν ἀπόφασιν ὁ ῾Ιερώνυμος καὶ σὲ ἄλλην συνεδρίασιν τοὺς εἶπε·
―Ἐγὼ θὰ τὸν κάμω βοηθὸν ἐπίσκοπον καὶ πρωτοσύγκελλον ᾿Αθηνῶν. Τότε ἄρχισαν νὰ ὑποχωροῦν, καὶ τελικῶς ἐφήφισαν ὅλοι τὸν π. Αὐγουστῖνον. Εἴχαμε ὅμως ἄλλο ἐμπόδιο· τὴν ἐπίμονον ἄρνησιν τοῦ π. Αὐγουστίνου. Τὸν ἐπισκεφθήκαμε ἐγώ καὶ ὁ καθηγητὴς Πανεπιστημίου ᾿Αθηνῶν Βασίλειος Δεντάκης· κάναμε μεγάλην προσπάθειαν νὰ δεχθῆ, ὥστε νὰ σταματήσουν οἱ ἀγῶνες στοὺς δρόμους καὶ ν’ ἀκουσθῆ πλέον ἡ φωνή του στὴν ῾Ι. Σύνοδον. Τέλος ἐδέχθη.
Ἐφέτος γίνεται ἐκδήλωσις στὰ 100 ἔτη τοῦ μοναδικοῦ στὰ χρονικὰ ἱεροκήρυκος Μητροπολίτου Φλωρίνης κ.λ.. Εὐχόμεθα καὶ ἄλλοι νὰ βρεθοῦν σὰν καὶ αὐτόν. Καὶ ἐπειδὴ βρίσκεται στὴν δύσιν πλέον, ὅλοι εὐχόμεθα καλὴν ἀντάμωσιν μὲ τὸν ἅγιον, τὸν ἥρωα Μητροπολίτην Αὐγουστῖνον Φλωρίνης κ.λ. κοντὰ στὸν Κύριόν μας ᾿Ιησοῦν Χριστόν.
______________________
ΠΟΙΟΣ ΗΤΟ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
  • ῾Ο Διονύσιος εἶχε κάμει αἰχμάλωτος στὸ Νταχάου τῆς Γερμανίας καὶ ἐκεῖ εἶχε πολλὴν δρᾶσιν· ἔγραφε δι’ αὐτὸν τὸ περιοδικὸ «Ζωή». Μὲ τὸν Διονύσιον κάναμε μαζὶ στὴν Ναύπακτο 1,5 χρόνο μὲ ἀρίστην συν­εργασίαν, ἦτο ἅγιος ἄνθρωπος. ῾Ο Διονύσιος ἤθελε νὰ πάει εἰς την Κύπρο και εἶχε ἐμπόδια. Πῆγε προσωπικὰ στὸν ᾿Αρχιεπίσκοπο ᾿Αθηνῶν Σπυρίδωνα Βλάχον, για να επέμβει. Ὅταν ἔμαθε ὁ Σπυρίδων ὅτι ἦτο αὐτός, τοῦ ἔδωσε ἄδεια διὰ νὰ φύγῃ. Πρὸ τῆς ἀρχιερατείας του ἦτο διευθυντὴς ᾿Εκκλησιαστικῆς Σχολῆς καὶ ῾Ιεροκῆρυξ. Μετὰ δύο ἔτη, τὸ 1951, τὸν ἐπρότειναν Μητροπολίτην Λήμνου καὶ μετὰ μετετέθη εἰς Τρίκκαλα.
    Τον πρότειναν να γίνει Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν τὸ 1967, καὶ αὐτὸς αρνήθηκε και ὑπέδειξε τὸν ῾Ιερώνυμον.

Η ομοφυλοφιλία κάτω από το φως της Αγίας Γραφής

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
        ‘‘Ο  ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ’’
ΕΔΕΣΣΗΣ  43  Τ. Κ.  12137   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ                            Περιστέρι  16-6-2015
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤ. 613/1998                          ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 509                                                                                                
Προς τον Μακ. Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο, τους Σεβ. Μητρ. της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος  και   τις Ιερές Μονές του Αγίου ΄Ορους.               
ΑΝΟΙΚΤΗ    ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Μέσω  των Ιστολογίων ‘‘ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ’’, ‘‘ΑΚΤΙΝΕΣ’’, ‘’Αποτείχιση και Πατερική Παράδοση’’, ‘‘ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ΄΄,  ‘‘Ομολογία’’ και ‘‘Ο Παιδαγωγός’’.
Ιεζ. 16: 49-50 «Ιδού, αύτη ήτο η ανομία της αδελφής σου Σοδόμων, υπερηφανίακαι υψούντο, και έπραττον βδελυρά ενώπιόν μου’όθεν, καθώς είδονταύτα , ηφάνισα αυτάς».
Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι  και σεβαστοί πατέρες ευλογείτε, Πληροφορηθήκαμε από τα Μ.Μ.Ε. ότι η Κυβέρνηση προωθεί στη Βουλή Νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο  το σύμφωνο συμβίωσης επεκτείνεται και στους ομόφυλους! Όπως  έγραψε μεταξύ άλλων σε άρθρο του ο

"Η εργασία των θείων Εντολών"

«ὰν τὰ Μυστήρια παρέχουν στὸν ἄνθρωπο μὲ ἱεραρχημένο τρόπο τὶς θεῖες Ἐνέργειες καὶ τοὺς ἄκτιστους λόγους, οἱ ὁποῖοι διέπουν τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ,  ἡ ἐργασία τῶν θείων Ἐντολῶν, ποὺ ἐνεργεῖται μὲ τὴν δράση τοῦ γνωμικοῦ θελήματος, καθιστᾶ κατ’ ἐξοχὴν ἔκδηλη καὶ ἐνεργὸ αὐτὴν τὴν κοινωνηθεῖσα Δωρεὰ τῶν Ἐνεργειῶν καὶ τῶν λόγων.

τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ καινοῦ νόμου εἶναι ἔνδειξη ἔμπρακτης ἐφαρμογῆς τῆς Ἀγάπης, κατὰ τὴν μαρτυρία τοῦ ἴδιου τοῦ Λόγου: «ἐάν τις μὲ ἀγαπᾶ τὸν λόγον μου τηρήσει» (Ἰω. 14, 23). Καθὼς δὲ «ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐνυπάρχει μυστικὰ σὲ καθεμιὰ ἀπὸ τὶς ἐντολές», εἶναι ἑπόμενο ὅτι, «ὅποιος ἐφαρμόζει τὴν θεία ἐντολή, δέχεται καὶ τὸν μέσα σὲ αὐτὴν ἐνυπάρχοντα Λόγο» (Μαξίμου, Περὶ Θεολογίας καὶ Οἰκονομίας 2, 71, P.G. 90, 1156D).
 Χρυσοστόμου μοναχοῦ Διονυσιάτου, Θεὸς Λόγος καὶ Ἀνθρώπινος Λόγος, Ἱ. Μ. Ἁγίου Δονυσίου, Ἅγιον Ὄρος, 1998, σελ. 255.

Κοινός εορτασμός του Πάσχα. Οι επιδιώξεις Βατικανού και Φαναρίου. Μια πρώτη αντίδραση από Ρωσικής πλευράς.


Εἶναι δυνατὸν νὰ ἐκφράζεται τόση και τέτοια αφέλεια ἀπὸ ἔμπειρους δημοσιογράφους καὶ ἔστω, φαντασιόπληκτους, ἀντι-Οἰκουμενιστές; Μετὰ τὴν δήλωση τοῦ Πάπα περὶ τοῦ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα, κάτι ποὺ οἱ Οἰκουμενιστὲς ἡγέτες (Ἀνατολικοὶ καὶ Δυτικοί) ἔχουν δρομολογήσει ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ὑπάρχουν κάποιοι γνῶστες τῶν πραγμάτων ποὺ "ἀμφιβάλλουν" ἀκόμα γιὰ τὰ κρυφὰ σχέδια τῶν Οἰκουμενιστῶν; Ἀμφιβάλλουν ἀκόμα ὅτι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ ἡ παρέα του, ἔχουν καταρτίσει μὲ λεπτομέρειες (καὶ ἔχουν μελετήσει πολλὲς ἐναλλακτικὲς λύσεις) γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς Πανθρησκείας; Κι ὅμως ὑπάρχουν κάποιοι ποὺ ἀναρωτιοῦνται: «ΓΝΩΡΙΖΕ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ;»! (ἐδῶ)
Παράγοντας τῆς Ρωσικὴ Ἐκκλησία ἔδωσε μιὰ πρώτη ἀπάντηση στὴν βιασύνη Βατικανοῦ καὶ Φαναρίου!

Δεῖτε:
1.    Συνεννόηση Πατριάρχη – Πάπα για κοινό εορτασμό του Πάσχα;
καὶ

2.    Ρωσική απάντηση στον Πάπα για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα1. Συνεννόηση  Πατριάρχη – Πάπα για κοινό εορτασμό του Πάσχα;
Η πρόταση του Πάπα για κοινό εορτασμό του Πάσχα Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών εντυπωσίασε την διεθνή γνώμη και έγινε πρωτοσέλιδη είδηση σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, αλλά οι Ορθόδοξοι την βλέπουν με πολλές επιφυλάξεις, όπως και κάθε ενέργεια του Βατικανού.
Η έγκυρη ιταλική εφημερίδα «Corriere della Sera» το Σάββατο, 13 Ιουνίου, υπενθύμισε ότι ο Πάπας κατά την επιστροφή του στη Ρώμη από τους Αγίους Τόπους, την 26η Μαΐου 2014, συζητώντας κατά την πτήση με τους δημοσιογράφους τους ενημέρωσε ότι το θέμα του κοινού εορτασμού του Πάσχα το συζήτησε με τον κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος του είπε ότι «ίσως στην Πανορθόδοξη Σύνοδο να γίνει κάτι». Φυσικά αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο,

ΑΠΟ ΤΟΝ 18ο ΑΙΩΝΑ ΟΙ ΙΛΛΟΥΜΙΝΑΤΟΙ ΕΙΧΑΝ ΣΧΕΔΙΑΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ (Ν. Χειλαδάκης)

...ποὺ ὁ Κύριος τὴν ἔχει παραδειγματικὰ καταδικάσει ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀβραὰμ καὶ τῶν Σοδόμων!

Ἀλλὰ μαζὶ μὲ τοὺς "ΙΛΛΟΥΜΙΝΑΤΟΙ" τὴν συζητοῦν οἱ σύγχρονοι Οἰκουμενιστὲς Ἐπίσκοποι, ἀλλὰ καὶ τὴν μετέρχονται, σύμφωνα μὲ τὴν  καταγγελία τοῦ Ἀρχιεπίσκοπου Σεραφείμ καὶ τοῦ Αὐγουστίνου Καντιώτη! (γιὰ νὰ μιλήσουμε γιὰ συγκεκριμένα ἐπίσημα πρόσωπα ποὺ γνώριζαν ἀπὸ μέσα).

Κατὰ τὰ ἄλλα οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές, οἱ "Ἀδελφότητες", καὶ λοιποὶ Πατέρες, συνεργάζονται καὶ κοινωνοῦν μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους, ποὺ ὄχι μόνο κοινωνοῦν μὲ ἀκοινώνητους, ἀλλὰ κατευθύνονται ἀπὸ ἑωσφορικὲς δυνάμεις!

Φοτο1 

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
 
Έχουν χαρακτηριστεί σαν η πιο σατανική μασονική μυστική οργάνωση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έχουν το συμβολικό όνομα Ιλλουμινάτι και πολλοί τους συνδέουν άμεσα με τις σύγχρονες λέσχες Δύναμης της Νέας Τάξης, όπως η Μπίλντεμπεργκ, η Τριμερής, κλπ. Ένα από τα μεγαλύτερα σχέδια τους ήταν και είναι η επιβολή της ομοφυλοφιλικής διαστροφής σαν το νέο πολιτιστικό μοντέλο που θα εξουδετερώνει τα φυσιολογικά ένστικτα του ανθρώπου, μετατρέποντας τον σε ένα ανώμαλο, ηλιθιοποιημένο κατασκεύασμα.
Φοτο2Το βασικό σύμβολο των Ιλλουμινάτι φαίνεται πολύ καλά σε μια σπάνια έκδοση την «Turbæ Philosophorum» που εκδόθηκε στην Γερμανία το 1750. Το σύμβολο αυτό παρουσιάζει ένα ερμαφρόδιτο σαν το μέγιστο επίτευγμα του magnum opus. Το πρότυπο που προβάλλεται από τους Ιλουμινάτι είναι ένα άτομο μεικτού φύλου, (τρανσέξουαλ), συμβολίζοντας σύμφωνα με τα σχέδια τους τον «τέλειο άνθρωπο», (Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages).
Φοτο3Ένα από τα πρώτα διεθνούς φήμης πρότυπα που επρόκειτο να πλασάρουν οι Ιλλουμινάτι για την προώθηση του σχεδίου ομοφιλοποίησης της ανθρωπότητας, ήταν ο περίφημος Αμερικανός αθλητής Bruce Jenner. Η μεταμόρφωση του Bruce Jenner σε Caitlyn Jenner, δεν ήταν κάτι τυχαίο αλλά ένα προμελετημένο γεγονός όπως  υποστηρίζει μια συνεχόμενη ατζέντα. Είναι εντυπωσιακό πως η κίνηση του αυτή επαινέθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μοντρεάλ το 1976, ο Bruce Jenner ήταν ένας Αμερικανός ήρωας και θεωρούνταν ο καλύτερος αθλητής του κόσμου. Τότε ασχολήθηκε με μια τηλεοπτική σειρά και με κινηματογραφική καριέρα, κάτι το οποίο παγίωσε την αίγλη του σαν μεγάλος ήρωας στην λαϊκή κουλτούρα. Ο Bruce Jenner παντρεύτηκε τη μητέρα των Καρντασιάν και από εκεί και στο εξής αυτή η οικογένεια άρχισε να γίνεται παγκοσμίως γνωστή με τα διάφορα και αλλεπάλληλα σεξουαλικά της σκάνδαλα τα οποία είναι μέρος του σχεδίου των Ιλλουμινάτι για την προώθηση της ανωμαλίας της Νέας Τάξης.
Οι Ιλλουμινάτι χρησιμοποίησαν τη συγκεκριμένη οικογένεια μαζί με τον Bruce Jenner προκειμένου να προωθήσουν το σχέδιό τους για τα δύο φύλλα. Η αλλαγή του φύλου του Bruce Jenner δεν ήταν μια αυθόρμητη πράξη την οποία αποφάσισε ο ίδιος αλλά ένα πολύ καλό προμελετημένο σχέδιο. Πιο συγκριμένα, το σχέδιο  θέλει να κάνει τους άντρες θηλυπρεπείς κάνοντας τους να αισθάνονται ότι είναι κακοί και ένοχοι αν συμπεριφερθούν με τον κλασικό αντρικό τρόπο και τις γυναίκες ανδροπρεπείς έτσι ώστε αν προσπαθήσει κάποιος να τις απεικονίσει ως στοργικές μητέρες που κάθονται στο σπίτι και φροντίζουν τα παιδιά τους να θεωρείται σεξιστής. Προσπαθούν δηλαδή μέσω του τρανσεξουαλισμού να προωθήσουν την ατζέντα της διαστρέβλωσης των δυο φύλων και της ανωμαλίας.
Δεύτερο τρανταχτό πρότυπο των Ιλλουμινάτι μετά τον Bruce Jenner ήταν πρόσφατα στην Ευρώπη η Κοντσίτα Βούρστ. Η Βουρστ εκπροσώπησε την Αυστρία στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του 2014 στην Κοπεγχάγη, κέρδισε τη νίκη και προβλήθηκε με όλα τα διεθνή ΜΜΕ σαν ένα μεγάλο σύγχρονο σύμβολο κατά της ομοφοβίας, (όρος κατασκευασμένος από τους Ιλλουμινάτι).
Η εικόνα της Conchita, με τα στρατηγικά τοποθετημένα κέρατα πάνω από το κεφάλι της, παραπέμπει κατ ευθείαν στο λιγότερο γνωστό και απόκρυφο μέρος του σχεδίου των Ιλλουμινάτι. Όπως αναφέρεται, στην απόκρυφη μυστικη οργάνωση το ανώτατο στάδιο του «φωτισμού» επιτυγχάνεται μέσω της εσωτερίκευσης της δυαδικότητας και της ισορροπίας μεταξύ των αντίθετων δυνάμεων, το καλό και το κακό, ενεργητικό και παθητικό, αρσενικό και θηλυκό. Αυτή η έννοια αναπαρίσταται συμβολικά από τον κερατοειδή ερμαφρόδιτο θεό, τον γνωστό Baphomet, δηλαδή τον «Έξω από εδώ». Στην αλχημεία προβάλλεται με το αλχημικό συμβολισμό, την Αλχημική ανδρόγυνο
Τώρα όλα αυτά τα «ωραία» βρήκαν και εδώ τους κατάλληλους συμμάχους προώθησης και επιβολής τους σε ελληνικό έδαφος όπως τον περίφημο δήμαρχο Θεσσαλονίκης, αλλά και τα διάφορα «μαργαριτάρια» του Σύριζα που συναγωνίζονται στην προοδευτική τους ηλιθιότητα.
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος

Η θάλασσα θα γίνει κόκκινη;
Καθηγούμενος Χρυσόστομος:
«Συνεργαζόμαστε μὲ μιὰ Νέα Θρησκεία, τὸν Οἰκουμενισμό, ὁ ὁποῖος καταργεῖ τὴν Ἐκκλησία»!
 (Ἀπάντηση τοῦ Καθηγουμένου τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου Χρυσοστόμου, σὲ τεθὲν ἐρώτημα, 24 Σεπτεμβρίου 2011).
Πηγή: askitikon.eu
Η θάλασσα θα γίνει κόκκινη;
Από askitikon.eu
 (Ἀπάντηση τοῦ Καθηγουμένου τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου Χρυσοστόμου, σὲ τεθὲν ἐρώτημα, 24 Σεπτεμβρίου 2011).
Σχόλιο τῆς «Π. Π.»: Ἀποδέχεται καὶ πληροφορεῖ ἀπὸ τὸ 2011 ὁ Καθηγούμενος Χρυσόστομος ὅτι «συνεργαζόμαστε μὲ μιὰ Νέα Θρησκεία, τὸν Οἰκουμενισμό, ὁ ὁποῖος καταργεῖ τὴν Ἐκκλησία»! Παρὰ ταῦτα, παρὰ τὴν συνειδητοποίηση  ὅτι συνεργάζεται μὲ τὴν αἵρεση(!), συνεχίζει νὰ μνημονεύει ἀκόμα τὸν Βαρθολομαῖο, τὸν ἡγέτη αὐτῆς τῆς Νέας Θρησκείας!!!!
Ξέρουμε, λέγοντας τὴν Ἀλήθεια, θὰ ἀποκτήσουμε ἄλλον ἕνα κατήγορο. Ἀλλὰ ἂν οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι μποροῦσαν νὰ λένε, «φίλος μὲν Πλάτων, φιλτάτη δὲ ἡ ἀλήθεια», πόσο περισσότερο πρέπει νὰ τὸ ποῦμε ἐμεῖς (ὅσο κι ἂν μᾶς κοστίσει), ὅταν ἡ ἀλήθεια μας εἶναι ὄχι ὁ Πλάτων, ἀλλὰ ὁ Χριστός καὶ οἱ Ἐντολές Του;

Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου, Καθηγουμένου του Ιερού Κοινοβίου Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου (Πεντάλοφος Παιονίας Κιλκίς)
Με ρωτάτε να σας πω για την κρίση.
Καλύτερα θα ήταν να σας πω για τις κρίσεις· γιατί η κρίση, που ζουµε σηµερα, είναι συνέχεια άλλης κρίσης, που και εκείνη είναι συνέχεια της πρώτης και µητέρας των κρίσεων.
Η πρώτη λοιπόν κρίση είναι η πνευµατική κρίση, που έχει την αιτία της στην απιστία η στην παροδική πίστη η στην ολιγοπιστία. Η κατάσταση αυτή έφερε την πνευµατική κρίση. Καρποί και φανέρωση της πνευµατικής κρίσης είναι η συνεργασία µας µε την Νέα Θρησκεία, τον Οικουµενισµό, ο οποίος καταργεί όλες τις θρησκείες, ακόµη και την Εκκλησία του Χριστού.
Ο Οικουµενισµος είναι η νέα θρησκεία, υποκατάστατο της µοναδικής Εκκλησίας του Χριστού. Γυρίσαµε την πλάτη στον Χριστό και στραφήκαµε προς εκείνους, οι οποίοι φανερώθηκαν στην ζωή µας αντί του Χριστού!! Θυµηθείτε τον άσωτο υιό, ο οποίος αφού πήρε την περιουσία από τον πατέρα, έφυγε από αυτόν και την κατέφαγε µετά πορνών και αµαρτωλών. Πήραµε την περιουσία και την ουσία –τα Άγια Μυστήρια– τα δώσαµε στις πόρνες (αιρέσεις και αµαρτωλούς αρχηγούς των θρησκειών) µε αποτέλεσµα η ανηθικότητα να γίνει η δεύτερη κρίση σ’ ὅλον τον κοσµο αλλά και στα µέλη της ορθόδοξης Εκκλησίας µας!!! Οι πιστοί έγιναν άπιστοι και οι άπιστοι ανήθικοι.
Έτσι λοιπόν η Μάνα γέννησε την Κόρη, η απιστία γέννησε την ανηθικότητα. Τότε ο άσωτος υιός πτώχευσε και βόσκοντας µαζί µε τους χοίρους, έτρωγε από την τροφή τους. Οι χοίροι είναι τα ζώα εκείνα που αντιπροσωπεύουν την ανηθικότητα και την ηδονή. Τρίτη λοιπόν κρίση, η οικονοµική. Πτωχεύσαµε πλέον. Αλλά µέχρι τώρα µιµηθήκαµε τον Άσωτο. Θα συνεχίσουµε να τον µιµουµεθα; Ή θα συνεχίσουµε στην καταστροφή; Εκείνος επέστρεψε στον πατέρα και του έδωσε µεγάλη χαρά µε την µετάνοιά του. Εµεις τι θα κάνουµε;
Ζήσαµε την απιστία και γεννήθηκε η ανηθικότητα. Ζήσαµε την ανηθικότητα και φθάσαµε στην πενία. Τώρα να προσευχόµεθα να επιστρέψουµε στον Πατέρα µε την µετάνοια, για να λάβουµε «την στολήν την πρώτη». Και το δακτυλίδι να κοσµήσει το χέρι µας. Και ο µόσχος πολύς…
Φοβούµαι οµως αδελφοί µου, ότι η συνέχεια της αµαρτωλής πορείας θα µας φέρει στην τέταρτη κρίση. Και τότε, η θάλασσα θα γίνει κόκκινη. Τα βουνά και τα φαράγγια θα γίνουν κόκκινα από το αιµα!!! Ας µιµηθούµε τον άσωτο υιό για να σωθούµε. Ο Θεός περιµένει την επιστροφή µας. Αρκετά ζήσαµε µέσα στον βούρκο και την αµαρτία.
Ας µετατρέψουµε την αγανάκτηση εναντίον των αρχόντων σε αγανάκτηση εναντίον του εαυτού µας και ας στρέψουµε τα µάτια µας προς τον Θεόν.
Εκείνος µας περιµένει µε αγωνία. Εκείνος προσµένει την επιστροφή µας µε την αγκαλιά του ανοικτή. «Δεύτε προς µε πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισµένοι, καγώ αναπαύσω υµας».
Οι επίσκοποι ας µαζέψουν τον λαό στις πλατείες και ας αρχίσουν ολονύκτιες αγρυπνίες µε µετάνοια και ταπείνωση. Και τότε ο Θεός θα µας δώσει άρχοντες αληθινούς.
Και οι καµπάνες θα χτυπήσουν πάλι την χαρά της Αναστάσεως, την χαρά της Ελευθερίας, την χαρά της σωτηρίας µας. Αµην.

-Το παραπάνω κείμενο αποτελεί απάντηση του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου, Καθηγουμένου του Ιερού Κοινοβίου Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου (Πεντάλοφος Παιονίας Κιλκίς) σε τεθέν ερώτημα σχετικά με την σημερινή οικονομική κρίση στη χώρα μας. Ο Καθηγούμενος Χρυσόστομος πραγματοποιεί ομιλίες προς τους πιστούς υπό τον γενικό τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» κάθε τελευταίο Σάββατο εκάστου μηνός στις 6μ.μ. στο μεγάλο Αρχονταρίκι του Ιερού Κοινοβίου. Το ερώτημα τέθηκε προς τον π. Χρυσόστομο υπό παρισταμένου ακροατή στο τέλος της τελευταίας ομιλίας (Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2011).
http://ekklisiaonline.gr/arxontariki/item/2694-i-thalassa-tha-ginei-kokkini