Ο Σεβ. Δημητριάδος εις πρόσφατον συνέντευξίν του εις τον κ. Θεόδωρον Καλμούκον δια την εφημερίδα «Εθνικός Κήρυκας», συμφώνως προς το ιστολόγιον lavaron.gr της 27ης Ιουνίου 2016 είχε δηλώσει:
«Σχολιάζοντας για τις φονταμενταλιστικές φωνές είπε ότι «απομονώνονται η τουλάχιστον πείθονται τελικά οι ιεράρχες για το πως έχουν τα πράγματα και πιστεύω ακλόνητα πως με τις εργασίες της Μεγάλης Συνόδου και με το μήνυμα που θα εκπέμψει προς όλο τον κόσμο και κυρίως προς την Ορθοδοξία και τους πιστούς της θα διασκεδαστεί κάθε αρνητική σκέψη» και συμπλήρωσε «νομίζω ότι οι Κασσάνδρες πλέον δεν υφίστανται και έχουν πάρει πολλές απαντήσεις κι είμαι βέβαιος πως μέχρι το τέλος που εκκρεμούν τυχόν σε μερικούς».
Φαίνεται όμως αυταί αι δηλώσεις εθεωρήθησαν προκλητικαί και ωδήγησαν εις την έντονον αποδοκιμασίαν του Σεβασμιωτάτου, ως επληροφορήθημεν από το ιστολόγιον paterikiparadosi.blogspot.gr της 30ης Ιουνίου 2016:

«Έντονες διαμαρτυρίες δέχτηκε ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος εκτός και εντός του Ιερού Ναού των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου από πιστούς του Βόλου, για όσα κακόδοξα υπέγραψε στην «Αγία και Μεγάλη Σύνοδο» του Κολυμπαρίου Κρήτης. Οι Ορθόδοξοι πιστοί με φωνές, «προδώσατε την Πίστη», «ντροπή σας», «είστε προδότες» υποδέχτηκαν τον κ. Ιγνάτιο, ο οποίος με το γνωστό ύφος του, τους ευλόγησε και κατέφυγε στον Ναό, μη τολμώντας (κατά την πάγια τακτική του) να συνομιλήσει μαζί τους και να αντικρούσει τις κατηγορίες. Μετά από λίγη ώρα όμως κατέφθασαν αστυνομικοί και συνέλαβαν 15 περίπου από τους διαμαρτυρόμενους πιστούς…».
Είναι αληθές ότι η υπερβολική παρουσία του Σεβασμιωτάτου εις τα μέσα εις συνδυασμόν με τας απόψεις του προκαλούν το κοινόν αίσθημα. Εις συνέντευξίν του της 28ης Ιουνίου, εις την εκπομπήν “Κεντρική Ελλάδα Καλησπέρα» και εις τον δημοσιογράφον κ. Σωτήριον Πολύζον επεχείρησεν εμμέσως να αποποιηθή τας ευθύνας δια τα κείμενα της Συνόδου τονίζων ότι οι συμμετέχοντες απλώς επικαιροποίησαν τα κείμενα που είχαν γράψει οι παλαιότεροι, διότι επρόκειτο δια εκκρεμές ζήτημα. Ως οι παρόντες να μη είχον ευθύνην… Είπεν επίσης ότι συμβολή της Συνόδου ήτο ότι σήμερα μετά από αυτήν υπάρχει πλέον ένα κείμενον που ομιλεί δια την αξίαν της νηστείας! Δια τους μεικτούς γάμους έφερεν ως επιχείρημα ότι αν η Σύνοδος ηρνείτο αυτούς τότε θα παρεδίδετο το 80% του ποιμνίου της Αμερικής εις τους Παπικούς. Δεν έχει απαντήσει όμως δια ποίον λόγον έπρεπεν εξ αρχής να τεθή τοιούτον ζήτημα εις την Συν­οδον; Δια να έχωμεν επικύρωσιν της αντικανονικότητος; Δια το ζήτημα της διασποράς είπεν ότι έδωσαν την λύσιν των συνελεύσεων! Αφ’ ενός ως είναι γνωστόν δεν την έδωσαν εις την Σύνοδον, αλλά εις προηγούμενον Πανορθόδοξον και αφετέρου η λύσις είναι εντελώς αντικανονική! Εγκωμίασε δι’ άλλην μίαν φοράν τον Πατριάρχην Κων/πόλεως, επειδή είπε προφορικώς ότι δεν έχομεν πάπαν εις την Ανατολήν! Υπεστήριξεν ότι «όλοι αισθανθήκαμε ότι μετέχουμε, επειδή ο Πατριάρχης έδωσε τον λόγον σε όλους»! Αυτό έλειπε! Το αυτονόητον να αποτελή ζητούμενον! Αλλά η συνοδικότης, πρέπει να γνωρίζη ο Σεβασμιώτατος, συνίσταται εις την ισότιμον συμμετοχήν δια της ψήφου και όχι δια του λόγου, καθώς εις τας Συνόδους της ιστορίας της Εκκλησίας ελάμβαναν τον λόγον ακόμη και απρόσκλητοι! «Εμείς στην Εκκλησία της Ελλάδος είχαμε πάρει την πιο αυστηρή θέση ζητώντας την απάλειψιν του όρου Εκκλησία… αν δεν συμφωνούσαμε το κείμενο θα επέστρεφε εις την αρχικήν του διατύπωσιν»! Αυτό εδήλωσε δια το κείμενον των διαχριστιανικών σχέσεων. Αυστηρά η κανονική η θέσις Σεβασμιώτατε; Αντί να ζητήσετε την απόσυρσιν του κειμένου επείσθητε ότι έπρεπε να γίνη αποδεκτόν πάση θυσία; Συνομιλών τέλος με τον κ. Λεβέντην, ο οποίος συμφώνως προς δημοσιεύματα σχετίζεται με τη μασονίαν, είπεν ότι «είστε υπεύθυνοι (οι πολιτικοί) για την ενότητα της Εκκλησίας και για τις σχέσεις της Εκκλησίας μας με το Οικουμενικό Πατριαρχείο…».
Ορθόδοξος Τύπος