Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Όσιος Βασίλειος ο Ομολογητής


βασίλειος

Ο Όσιος Βασίλειος ο Ομολογητής, ο οποίος τιμάται σήμερα 28 Φεβρουαρίου

Έζησε και έδρασε επί αυτοκρατορίας Λέοντα Γ΄ του Ισαύρου (717 – 741 μ.Χ.) του εικονομάχου.

    Από μικρή ηλικία ο Βασίλειος εγκατέλειψε τη κοσμική ζωή για να αφιερωθεί στη διδασκαλία του Ευαγγελίου και την άσκηση. Αρχικά ζούσε σε κάποιο ερημητήριο τρέφοντας το πνεύμα του και την ψυχή του με τα δώρα της πίστεως και της αγάπης. Έγινε μαθητής και υποτακτικός του Οσίου Προκοπίου του Δεκαπολίτου (τιμάται 27 Φεβρουαρίου).
   Όταν όμως οι περιστάσεις τον κάλεσαν, ανταποκρίθηκε με θαυμαστή προθυμία και υπερασπίσθηκε την Ορθοδοξία με θάρρος και παρρησία. Διώχθηκε σκληρά, για την άκαμπτη αντίστασή του και τη θαρραλέα συνηγορία υπέρ της ορθοδοξίας. Φυλακίστηκε και υπέστη πολλά βασανιστήρια.
   Όταν πέθανε ο τύραννος Λέων, ο Όσιος Βασίλειος αφέθηκε ελεύθερος και επανήλθε στο ασκητήριό του για να συνεχίσει τους μοναχικούς τους αγώνες.
    Μέγας αγωνιστής της Εκκλησίας, στρατευόταν συνεχώς για την ενίσχυση της ορθόδοξης πίστης, για τη διαφώτιση των αιρετικών, για τη στερέωση των πιστών και τη μετάνοια των αμαρτωλών. Έτσι οσιακά αγωνιζόμενος εκοιμήθη εν ειρήνη.Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ΄. Ταχὺ προκατάλαβε.
   Βασίλειον δώρημα, τῆς Ἐκκλησίας Χριστοῦ, ἐδείχθης Βασίλειε, ὡς βασιλεύσας παθῶν, τοὶς θείοις σου σκάμμασι, σὺ γὰρ ὁμολογία, τὸν σὸν βίον φαιδρύνας, λάμπεις δι’ ἀμφοτέρων, ὡς ἀστὴρ σελασφόρος, ἐντεῦθεν τῆς ἀσάλευτου βασιλείας ἠξίωσαι.

Οι άνθρωποι που πιστεύουν είναι άνθρωποι με λίγες στεναχώριες.

Οι ἄνθρωποι ὅμως ποὺ δὲν ἔχουν πίστη
ἔχουν μεγάλες στεναχώριες.
Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Ἀμάθεια, θλίψη, στεναχώρια, αὐτὰ εἶναι σὰν τριπλὸ μαστίγιο πάνω ἀπὸ τὸ κεφάλι τοῦ καθενὸς ποὺ ξεχνάει καὶ ἀρνιέται τὸ Θεὸ καὶ δημιουργό Του. Ὅσο περισσότερο ὁ ἄνθρωπος συγκεντρώνει ἀσήμαντες γνώσεις, τόσο λιγότερο αἰσθάνεται πὼς ξέρει. Και ὅσο περισσότερο μαζεύει πλούτη, τόσο πιὸ φτωχὸς αἰσθάνεται. Ὅσο περισσότερο ὁ τέτοιου εἴδους ἄνθρωπος κυνηγᾶ τὴν τύχη, τόσο πιὸ βαθιὰ βυθίζεται στὸ σκοτάδι τῆς ἀπελπισίας.
Γνωρίζετε ποια εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀμάθεια; Ἀμαθεῖς εἶναι οἱ ἄνθρωποι, ποὺ δὲν γνωρίζουν τὸν Θεὸ καὶ τὴ δύναμή Του.
Εἶπε ὁ Κύριος στοὺς Σαδδουκαίους: «Πλανάσθε ἐπειδὴ δὲν γνωρίζετε οὔτε τὴν Ἁγία Γραφή, οὔτε τὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ!» (Μάτθ. 22:29). Οἱ Σαδδουκαῖοι ἦταν ἄνθρωποι ποὺ γνώριζαν τὰ πάντα, ἀλλὰ δὲν πίστευαν στὸν Θεὸ καὶ στὴν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Γνώριζαν τὰ πάντα, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τὴ δύναμή Του.
Ἡ γνώση τοῦ Θεοῦ εἶναι σὰν τὸ ἁλάτι ποὺ ἁλατίζει κάθε φαγητὸ καὶ τοῦ δίνει γεύση.
Σαδδουκαῖοι στὰ χρόνιά μας εἶναι οἱ Εὐρωπαῖοι, οἱ βαπτισμένοι στὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ! Οἱ Εὐρωπαῖοι, ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν τὴ βάπτισή τους καὶ ντράπηκαν γιὰ τὸ Χριστό, κατέχουν γνώσεις ποὺ εἶναι κατώτερες καὶ ἀπὸ...

Σήμερα με τον Οικουμενισμό, πού βρίσκεται αυτή η πηγή;

  Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ πηγὴ ἀπ’ ὅπου τρέχουνε νὰ ξεδιψάσουνε ἄνθρωποι ποὺ δὲν εὑρήκανε τὴν ἀλήθεια σὲ καμμιὰ ἄλλη ἀπὸ τὶς μυριάδες αἱρέσεις ποὺ ὑπάρχουνε σήμεραΦώτης  Κόντογλου

    ἄνθρωπος θὰ νοιώσει νὰ τὸν σκεπάζει ἡ θεϊκὴ εὐσπλαχνία ἐὰν ἀπελπιστεῖ ἀπὸ κάθε ἄλλη βοήθεια καὶ ταπεινωθεῖ καὶ δὲν λογαριάζει γιὰ τίποτα τὸν ἑαυτό του καὶ δέσει σφιχτὰ τὴν ἐλπίδα του στὸν Θεὸ μοναχά, τότε αὐτὴ ἡ θεϊκὴ εὐσπλαχνία θὰ τοῦ δίνει κάποια δύναμη ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει τίποτα πιὰ γιὰ νὰ τὸν φοβερίζει, κι’ οὔτε καμιὰ ἀνάγκη γιὰ νὰ τὸν κάνει νὰ τὴ συλλογιστεῖ.


Ὅλα του φαίνονται σὰν νὰ μὴν ὑπάρχουνε, κι’ αὐτὸς ἐλαφρὸς σὰν πνοὴ γεμάτη δύναμη, χαρά, ἐλπίδα καὶ ἀγάπη (γιατί ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη βγαίνει ἀπὸ τὴν πίστη κι’ ἀπὸ τὴν ἐλπίδα), πετᾶ ὑψηλά, γλυτωμένος ἀπὸ τὸ βάρος τῆς σαρκὸς κι’ ἀπὸ τὶς μάταιες φροντίδες τὶς σαρκικῆς διάνοιας, ἤγουν τὴ φιλοδοξία, τὸν μωρὸ ζῆλο νὰ ἐρευνήσει τὸ μυστήριο τοῦ κόσμου, κι’ ὅλες τὶς ἄλλες...

Πατριάρχης Βαρθολομαῖος Αρχοντώνης και ...Αριστοφάνης!


Σχόλιο στὸν ἐν Βιέννῃ λόγο τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου Ἀρχοντώνη
Δὲν χάνει εὐκαιρία ὁ πατριάρχης Κων/πόλεως Βαρθολομαῖος Ἀρχοντώνης νὰ τραβήξει πάνω του τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητας καὶ νὰ δείξει πόσο πιστὸς ὑπηρέτης εἶναι τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Δὲν εἶχαν ἀκόμα προλάβει νὰ τελειώσουν οἱ ἑορτασμοὶ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ὁ δίγλωσσος ὑποτιθέμενος ὀρθόδοξος ἱεράρχης Βαρθολομαῖος μετέβη ἀεροπορικῶς στὴν Βιέννη γιὰ νὰ βγάλει λόγο κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας.
Στὸν λόγο αὐτόν, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται ὡς ὑποδειγματικὸς λόγος στὰ σεμινάρια σαλαμοποίησης/ἀλλαντικοποίησης, διάδοσης σύγχυσης καὶ διαστρέβλωσης ἐννοιῶν καὶ δογμάτων, ἀναφερόμενος ἐμμέσως πλὴν σαφῶς στὶς ἀντιδράσεις ὀρθοδόξων ἐνάντια στὴν αἵρεση ποὺ αὐτὸς μανιωδῶς καὶ στανικῶς προωθεῖ, αὐτὸς ποὺ μερικὲς ὧρες πρὶν εἶπε τὸ «Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν» εἶπε μεταξὺ ἄλλων:

       «Ο διαθρησκειακός διάλογος δεν σημαίνει μία σχετικοποίηση της δικής μας πίστης, ούτε την αποδυνάμωση ή ακόμα και την άρνηση της δικής μας θρησκευτικής ταυτότητας, αλλά εμπλουτίζει ταυτότητες και προφανώς οδηγεί στην αλλαγὴ νοοτροπίας και στάσης απέναντι στον άλλο. Μπορεί να θεραπεύσει τις προκαταλήψεις και να προωθήσει ένα πνεύμα αλληλεγγύης και ειρήνης». Μὰ κύριε, ὑποτιθέμενε ὀρθόδοξε ἱεράρχα, ἂν ὁ διαθρησκειακὸς διάλογος δὲν σχετικοποιεῖ τὴν πίστη μας, γιατὶ ἐπιθυμεῖς καὶ στανικῶς προσπαθεῖς, ὅπως ἐσὺ διατρανῶς κηρύττεις, νὰ τὴν ἐμπλουτίσεις καὶ νὰ τῆς ἀλλάξεις νοοτροπία; Δὲν σοῦ ἀρκεῖ ὅπως εἶναι; Δὲν ἦταν μέχρι τώρα σωστή; Ἄρα γιὰ σένα καὶ τὸ οἰκουμενιστικό σου ἐπιτελεῖο, ἡ Ὀρθοδοξία εἶχε μέχρι τώρα ἕνα ἐσωστρεφή, προκαταλημένο χαρακτῆρα ποὺ στεροῦταν ἀγάπης καὶ πνεύματος εἰρήνης. Πνεῦμα τὸ ὁποῖο ἐσύ, ὁ σημερινὸς σωτήρας τῆς Ἐκκλησίας, «ὁ πρῶτος», «ὁ ἡγέτης», «ὁ ὀρθόδοξος ἀλάθητος Πάπας» «ἡ θεολογικὴ αὐθεντία», θέλεις νὰ διαφημίσεις καὶ νὰ διαδώσεις.
Καὶ συνεχίζει ὁ θρησκευτικὸς δημαγωγὸς Βαρθολομαῖος ἀναφερόμενος στὸ 18ο ἄρθρο τῆς Γενικῆς Συνέλευσης τοῦ Ο.Η.Ε.: «κάθε άτομο έχει το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία για αλλαγή θρησκείας ή πίστης όπως και την ελευθερία, μόνο ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, να εκδηλώνει τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του με τη διδασκαλία, την πρακτική, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών».
Ἂν ζοῦσε σήμερα ὁ Ἀριστοφάνης θὰ παρομοίαζε τὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο μὲ τὸν Κλέονα, τὸν δημαγωγὸ ποὺ μιλοῦσε γιὰ

Βιέννη: Θυρανοίξια παρεκκλησίου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Παντοῦ, σὲ κάθε σχεδὸν ἐνέργεια τοῦ
Βαρθολομαίου οἱ
κοκκινοσκούφηδες
Καρδινάλιοι!
     Κανεὶς πιὰ δὲν μπορεῖ νὰ σταματήσει τὸν Πατριάρχη καὶ τοὺς Οἰκουμενιστὲς στὴν προώθηση καὶ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἀποφάσεων τῆς Παπικῆς Συνόδου (Β΄ Βατικανῆς) περὶ παραχωρήσεων "ἐκκλησιῶν", συμπροσευχῶν, ἀνταλλαγῆς ἐπισκέψεων κ.λπ. Ἐκεῖνοι ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ βάλουν φρένο, ἀναλώνονται στὸ πῶς θὰ ἐξουδετερώσουν ἐκείνους, ποὺ τοὺς ὑποδεικνύουν τὴν ἀπομάκρυνση, τὴν μὴ κοινωνία μὲ τὴν φατρία τοῦ Βαρθολομαίου καὶ ὅσους κοινωνοῦν μαζί του, δίνοντας ΚΥΡΟΣ στὶς ἐνέργειές του καὶ ἐπιτρέποντάς του τὴν παγίωση τῆς Παναιρέσεως!

    Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τέλεσε σήμερα το απόγευμα (27-2-2018) στη Βιέννη της Αυστρίας, τα θυρανοίξια Παρεκκλησίου της Ι. Μητροπόλεως Αυστρίας, πλησίον των ορθοδόξων ναών της Αγίας Τριάδας και του Αγίου Γεωργίου.
    Το νέο Παρεκκλήσιο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο.

Από το Απόδειπνο
ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (WC-C) EΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΑΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝ ΓΚΟΥΤΑ…    Το WC – C καλεί σε άμεσο τέλος της πολιορκίας και τις επιθέσεις κατά πολιτών στη Συρία.. Σε ανακοινωθέν της 26ης Φεβρουαρίου, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (WCC) εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη δραματική κλιμάκωση των στρατιωτικών δράσεων κατά αμάχων στην Ανατολική Ghouta της Δαμασκού, στη Συρία.
    Περισσότεροι από 550 άνθρωποι – μεταξύ των οποίων 130 παιδιά καθώς και γυναίκες και ηλικιωμένοι – έχουν σκοτωθεί και τουλάχιστον 2.500 τραυματίστηκαν από τότε που ξεκίνησε ο βομβαρδισμός της Ανατολικής Γκούτα στις 18 Φεβρουαρίου…
   «Το WCC λυπήθηκε και σοκαρίστηκε, σημειώνοντας ότι αυτό συμβαίνει ακόμα παρά το ψήφισμα 2401 του Συμβουλίου Ασφαλείας που εγκρίθηκε ομόφωνα στις 24 Φεβρουαρίου 2018, επιβάλοντας άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός », αναφέρει η δήλωση. « Η συνέχιση της στρατιωτικής επίθεσης του συριακού στρατού που στοχεύει τους αμάχους και εμποδίζει την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό, ο οποίος έχει υποστεί πολιορκία τα τελευταία πέντε χρόνια, είναι ηθικά απαράδεκτη και καταδικαστέα από όλους τους κανόνες και τις αρετές, το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο « ……………oikoumene.org 26.2.18            Το Παγκόσμιο Συμβ. Εκκλησιών (WC-C) αποδεικνύεται εντεταλμένο πολιτικό όργανο σε διατεταγμένη υπηρεσία με προβιά μεταφυσική στρατευμένο στην προώθηση της καθυπόταξης των λαών από ξένες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και συνεργός του νεοθωμανικού επεκτατισμού, αρωγός στην εξάπλωση και καταδυνάστευση  του διεθνούς τζιχαντιστικού κινήματος και υποκινητής της ισλαμιστικής τρομοκρατίας και του φονταμενταλισμού.
  Δικαιώνει σταυρώσεις, αποκεφαλισμούς, ομαδικές εκτελέσεις, ακρωτηριασμούς μελών, επιβολή σαρίας,καύση ζωντανών, βαμπιρισμό έφαγαν τα σηκώτια σύριων στρατιωτών, ρίψη ομοφυλοφίλων από ταράτσες, παιδοκτονίες μαζικές χιλιάδες μαθητές σκοτώθηκαν σε θρανία, σχολικά λεωφορεία σε στάσεις, καμικάζι,γιλέκα αυτοκτονίας, απαγωγή επισκόπων και ιερέων, την απαγωγή των μοναχών της Μααλούλα από την αλ Νούσρq, τους αποκεφαλισμούς ιμάμηδων που κάρφωσαν τα κεφάλια τους στους μιναρέδες, την ανατίναξη μνημείων και ιερών, την λεηλάτηση μουσείων και των φυσικών αποθεμάτων της συριακής γης  κ.α. Τάσσεται ανοιχτά και με δουλοπρέπεια υπέρ της αμερικάνικης εισβολής κατοχής και της τουρκικής κατοχής στη Συρία υπέρ της τζιχαντιστικής λαίλαπας……..
   Περιφρονεί και διαγράφει την μνήμη των 1.000.000 θυμάτων και το δράμα των 10.000.000 προσφύγων κι εκτοπισμένων. Γι αυτό και από παλλαική Εκκλησία με την αρχέγονη σημασία του όρου μεταλλάχθηκε  σε ισχνό Συμβούλιο στυγνών Γραφειοκρατών
   …Tέλος με την προβοκατόρικη στάση του καπελώνει κάθε Εκκλησία και ομολογία στη Συρία που όλες ανεξαιρέτως στέκονται στο πλευρό του ηρωικού συριακού στρατού και προβαίνει σε πλαστογράφηση της θέλησης τους….


Πηγή

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

Απίστευτη πρόκληση της ροζ συμμορίαςΌπως και στην τουρκοκρατία

Όσες και όσοι έχουν ακόμα αμφιβολίες, ότι οι ροζ συμμορίτες επιλέχθηκαν από τους παγκόσμιους νονούς για να φέρουν εις πέρας γρήγορα και αποτελεσματικά,

το πείραμα της αντικατάστασης των Ελλήνων, από σλαβοαφροασιατικές μάζες, να πάνε τώρα να διαβάσουν τη νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ, για 8.000 περίπου διορισμούς σε δήμους.

Στα "προσόντα" των υποψηφίων που μοριοδοτούνται

Οι εχθροί της μετανοίας και πως προφυλασσόμαστε

Αποτέλεσμα εικόνας για μετανοια

Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα

Η μελέτη των θείων και υψηλών θα μας προφυλάσση από την αμαρτίαν, αλλά και εάν πέσωμεν, θα μας βοηθή εις την ανόρθωσιν.
Διότι, όταν υπάρχουν τόσα μέσα δια την σωτηρίαν μας, είναι φοβερόν να μη επιστρέφη ο άνθρωπος εις τον θεόν μετά την αμαρτίαν, να μη θέλη να μετανοήση, αλλά να εντρέπεται και να φοβήται και να θεωρή δύσκολον και κουραστικόν τον δρόμον της μετανοίας η ακόμη να νομίζη ότι ο Θεός εχει οργισθή και δεν τον δέχεται με κανένα τρόπον.
Η πίστις όμως ότι η φιλανθρωπία του Θεού είναι άπειρος, είναι ικανή να απαλλάξη την ψυχήν από τους ολέθριους αυτούς δισταγμούς. Διότι ο άνθρωπος, που γνωρίζει πόσον αγαθός είναι ο Θεός, διατί θα αισθανθή δυσκολίαν να μετανοήση δια τας αμαρτίας που έκαμε; Αυτή ακριβώς είναι η μηχανή και η τέχνη του κοινού εχθρού των ανθρώπων, του διαβόλου: να παρασύρη τον άνθρωπον, ώστε με θρασύτητα και τόλμην να ρίπτη τον εαυτόν του εις την αμαρτίαν.

Μακάριος ο Αιγύπτιος

 

     1. Μὲ τὴ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ὁ καθένας μας κερδίζει τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς του. Χρειάζεται ὅμως νὰ συνεισφέρει καὶ τοὺς δικούς του κόπους. Ὅπως λέει καὶ ὁ ψαλμωδός «ἄν ὁ Κύριος δὲν οἰκοδομήσει τὸ σπίτι ἤ δὲν φυλάξει τὴν πόλη, μάταια ἀγρυπνοῦν οἱ φύλακες καὶ μάταια κοπιάζουν οἱ οἰκοδόμοι.
     2. Ἐρώτηση: Ποιό εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, στὸ ὁποῖο καλεῖ ὁ Ἀπόστολος τὸν καθένα νὰ φτάσει;
   Ἀπάντηση: Ἡ τέλεια κάθαρση ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἡ ἐλευθερία ἀπὸ τὰ πάθη τῆς ἀτιμίας καὶ ἡ ἀπόκτηση τῆς ἀρετής. Δηλαδὴ ὁ καθαρισμὸς καὶ ὁ ἁγιασμὸς τῆς καρδιᾶς, ποὺ γίνεται μὲ τὴ μετοχὴ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ποὺ τὸ νιώθουμε μέσα μας. «Μακάριοι ὅσοι ἔχουν καθαρὴ καρδιά, γιατί αὐτοὶ θὰ δοῦν τὸ Θεό», εἶπε ὁ Κύριος. Καὶ ὁ Δαβὶδ λέει· «Ποιός εἶναι ἄξιος ν' ἀνέβει στὸ ὄρος τοῦ Κυρίου καὶ νὰ σταθεῖ στὸν ἅγιο τόπο Του;»· καὶ ἀπαντᾶ. « Αὐτὸς ποὺ ἔχει ἀθῶα χέρια καὶ καθαρὴ καρδιά».
    3. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, γνωρίζοντας ὅτι τὰ κρυφὰ πάθη μας εἶναι βαθιά ριζωμένα στὴν ψυχὴ καὶ δύσκολα φεύγουν, μᾶς παρακινεῖ, μαζὶ μὲ τὴν ἀντίστασή μας πρὸς αὐτά, νὰ προσευχόμαστε θερμὰ πρὸς τὸν Κύριο, λέγοντας «ἐκ τῶν κρυφίων μου καθάρισόν με».
   4. Καὶ ὁ Μωϋσῆς, θέλοντας μὲ παραδείγματα νὰ μᾶς δείξει ὅτι ἡ ψυχὴ δὲν πρέπει ν' ἀκολουθεῖ πότε τὸ καλό καὶ πότε τὸ κακό, ἀλλὰ μόνο τὸ καλό, λέει «στὸ ἁλώνι σου δὲν θὰ ζέψεις βόδι μὲ γαϊδούρι ν' ἁλωνίσεις τὰ σπαρτά σου», δηλαδὴ στὸ ἁλώνι τῆς καρδιᾶς μας νὰ μὴ ἁλωνίζουν μαζὶ ἀρετὴ καὶ κακία -καθαροὶ καὶ ἀκάθαρτοι λογισμοί- ἀλλὰ μόνον ἡ ἀρετή.. «Δὲν θὰ καλλιεργήσεις στὸ χωράφι σου μαζὶ δύο εἴδη καρπῶν καὶ δὲν θὰ διασταυρώσεις (=σμίξεις) ζῶα διαφορετικοῦ γένους». Μ' ἄλλα λόγια νὰ μὴ μετέχει ἡ ψυχὴ σέ δύο πνεύματα, στὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καὶ στὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου, ἀλλὰ μόνο στὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ καρποφορεῖ μόνο τοὺς καρποὺς τοῦ Πνεύματος (ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη κ.λ.π.). Καὶ ὁ ψαλμωδός· «Συμμορφωνόμουνα σ' ὅλες τὶς ἐντολές σου καὶ μίσησα κάθε δρόμο ἀδικίας».

Ο Αγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ομιλεί περί του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

 και για την προσφορά του στην Εκκλησία


17ος αιών – Από το βιβλίο "Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η Θεολογία του" του μοναχού Θεοκλήτου Διονυσιάτου, σελ. κη' – μβ΄.

   Πρόλογος του αγίου Νικοδήμου στα μεταφρασμένα από αυτόν Παλαμικά συγγράμματα, τα οποία όμως αποτεφρώθησαν από πυρκαϊά στο τυπογραφείο της Βενετίας.

   
Αλλοίμονο στον καιρόν εκείνο που δεν σε αγαπούσα, λέγει κάπου προς τον Θεό, φλεγόμενος από έρωτα, ο άγιος Αυγουστίνος. Εγώ δε μεταβάλλοντας ελαφρώς τον λόγο, θα έλεγα αναλόγως: αλλοίμονο στον καιρόν εκείνο που δεν είχαν εκδοθή διά του τύπου τα πάνσοφα και θαυμαστά και θεόβροντα συγγράμματα του μεγάλου φωστήρος της Θεσσαλονίκης Γρηγορίου. Ας χαθή ο φθόνος! Μάλλον δε ο πατήρ του φθόνου, ο οποίος άφησε τα συγγράμματα αυτά κάπου τέσσερις αιώνες και πλέον μέσα στο σκότος, παραπεταμένα σε μίαν άκρη, και μόλις να σωθούν από την φθοράν, αυτά που ήσαν όχι μόνον άξια αλλά και υπεράξια να ιδούν το φως της οικουμένης ολοκλήρου, για να μην ειπώ άξια και του ιδίου του ουρανού.

Μαζί με τα άλλα δεινά που περιβάλλουν το δυστυχές γένος μας, ήταν και αυτό το καλόν, να στερηθούν τόσοι αδελφοί από τον φθόνο που παρακολουθεί κάθε καλό. Και για την στέρησιν αυτή θρηνεί η ηθική, η οποία καθαίρει από τα πάθη, διότι εζημειώθη την ακριβεστάτη διάκριση και στάθμη των αρετών και των παθών. Θρηνεί η φυσική θεολογία, η οποία φωτίζει την ψυχή, καθώς και η Θεόπνευστος Γραφή, που αναζητούν τους τρανούς και αληθείς λόγους τους. Προ παντός θρηνεί η θεολογική επιστήμη, η οποία οδηγεί στην τελειότητα, επειδή μένει ακόμη κάπως ατελής, και γι’ αυτό αναζητεί γοερώς την τελειότητά της.
Και για να ειπώ με ένα λόγον, όλη η Εκκλησία του Χριστού και όλον το ορθόδοξον πλήρωμα, όλος ο ιερός κλήρος που εισέρχεται στο ιερόν Βήμα και προσεγγίζει τον Θεόν, και όλος ο λαός, που παραμένει έξω από το Βήμα, ω, ποίαν δόξαν έχουν στερηθή, ποίαν δύναμη, ποίον πλούτον από την έλλειψη τοιούτων πνευματικών θησαυρών! Και για να μιλήσω κάπως πιο τολμηρά, ποίαν αδοξίαν η ένδοξος, ποίαν αδυναμίαν η δυνατή, ποίαν πτωχείαν είχε περιβληθή μέχρι σήμερα η πλουτοδότις Εκκλησία, επειδή δεν είχε τα συγγράμματα του θείου Παλαμά! Αλλά ας είναι ευλογητός εις τους αιώνας ο Υιός και Λόγος του Πατρός και Νοός, ο δοτήρ και αίτιος κάθε καλού και μάλιστα των λόγων περί Αυτού του ιδίου. Αυτός και τώρα τα μεταβάλλει όλα μόνον με την θέληση, και τον τωρινόν αιώνα τον κάμει μακαριστόν. Και τον φθόνον διαλύει, και την λύπη μεταβάλλει σε χαράν, και στην Εκκλησίαν αποδίδει τον στολισμό της με την έκδοση των συγγραμμάτων αυτών. Και οικονόμησε έτσι τα πράγματα, όπως ημπορεί να συμπεράνη κανείς, ώστε να προηγηθούν παιδαγωγικώτερα συγγράμματα άλλων θεολόγων, για

Πού να την βρουν τώρα την ΚΑΤΑΓΝΩΣΙΝ, στον ΚΑΛΑΘΟ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ, χωρίς ΕΠΙΓΝΩΣΙΝ;

 ΚΑΤΑΓΝΩΣΙΣ ΕΤΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ 

Διατυπωθεισῶν ὑπὸ τῆς αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου


 Αποτέλεσμα εικόνας για Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Ν. Πῆχος

ΣΧΟΛΙΟ - ΑΙΤΗΜΑ: Ακριβώς ένα χρόνο μετά...
ζητάμε από την σεπτήν Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος να διασαφηνίσει την θέση της, έναντι της "ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΝΩΣΕΩΣ ΕΤΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ",
η οποία στάλθηκε υπό του Πανοσιολογιότατου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Πήχου, ηγουμένου της Ιεράς Κοινοβιακής Μονής "Η Ζωοδόχος Πηγή" Λογγοβάρδας Πάρου.
π. Φώτιος Βεζύνιας
 


† Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Ν. Πῆχος
Ἡγούμενος Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς
«Ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ» Λογγοβάρδας Πάρου


ΚΑΤΑΓΝΩΣΙΣ ΕΤΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ
Διατυπωθεισῶν ὑπὸ τῆς αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ὅπως λαβοῦσα γνῶσιν διαπιστώσῃ, ἀποκηρύξῃ καὶ καταδικάσῃ αὐτὰς ὡς ἀντικειμένας τῇ ὀρθῇ διδασκαλίᾳ τῆς κατὰ Ἀνατολὰς Ὀρθοδόξου Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.
Κατατεθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Ν. Πήχου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς «Ἡ Ζω­ο­δόχος Πηγὴ» Λογγοβάρδας Πάρου.
------
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμε, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καὶ
Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅπως αὐτὴ λειτουργεῖ δυνάμει τοῦ Συνοδικοῦ τόμου τοῦ 1850 καὶ τῆς Πατριαρχικῆς Πράξεως τοῦ 1928 ἐκδοθέντων ἀμφοτέρων ὑπὸ τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως,

Εὐλογεῖτε.

Διὰ τῆς παρούσης καταθέτω ἐνώπιόν σας, ἐνώπιον τοῦ σεπτοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸν σκανδαλισμὸν ἐμοῦ προσωπικῶς, τῆς συνοδείας μου, κληρικῶν, μοναχῶν καὶ πλήθους κόσμου, ὁ ὁποῖος κλυδωνίζεται ταρασσόμενος ὡς ὑπὸ κυμάτων πολλῶν λόγῳ τῶν ἀλλεπαλλήλων ἑτεροδιδασκαλιῶν, αἱ ὁποῖαι διετυπώθησαν κατὰ καιροὺς ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου μὲ ἀποκορύφωμα τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον (ΑκΜΣ) τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης.


Ἐκ προοιμίου σᾶς ἀναφέρω, ὅτι τὰ ὅσα θὰ ἀναγνώσετε καταγγελλόμενα κατωτέρω δὲν εἶναι καρπὸς ἀντιπαθείας ἢ ἀπαρεσκείας εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Παναγιωτάτου οὔτε κἂν πνεῦμα

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

''Ψαλμοί του Δαυίδ'' ( ψαλμος 1ος)


 Ομιλία π. Αθανάσιου ΜυτιληναίουΔιακρίνει τον "Πανθρησκειακό-οικουμενιστικό οίστρο", αλλά κοινωνεί με αυτούς που τον προωθούν!

 (Τι να κάνει ο άνθρωπος. Αν πράξει διαφορετικά, θα χάσει

το θρόνο, που με τόσο κόπο απέκτησε).

Ι.Μ. Πειραιώς:

«Η Εκκλησία του Χριστού και οι θρησκείες του Κόσμου»


Γράφει ο καθηγητής  Α.Π.Θ. Γρ. Ζιάκας:
    «Εντρυφώντας στις ανατολικές θρησκείες έμαθα τον τρόπο να προσεγγίζει κάποιος αντιλήψεις και προσδοκίες άλλων λαών, κυρίως βρήκα τη μέθοδο να αγαπά κανείς τον άνθρωπο»!

    Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, δεν ήρθε στον κόσμο για να ιδρύσει κάποια θρησκεία, έστω την καλλίτερη και τελειότερη, αλλά να ελευθερώσει τον πεσόντα άνθρωπο από τη δουλεία του διαβόλου. Όντας ο άνθρωπος μέσα στον Παράδεισο, δεν του δόθηκε από το Θεό καμιά θρησκευτική πίστη, ή συγκεκριμένη λατρεία προς Αυτόν, διότι η ίδια η ζωή του ήταν, (και θα συνέχιζε να είναι), μια διαρκής δοξολογία και λατρεία του Δημιουργού του. Δεν χρειαζόταν καμιά θρησκεία να τον ενώσει με το Θεό, διότι η κοινωνία μ’ Αυτόν ήταν μια δεδομένη πραγματικότητα.
Όμως η πτώση και η σταδιακή απομάκρυνσή του από το Θεό,

Κι ο τελευταίος των Μοϊκανών-αντιΟικουμενιστών μίλησε για Κουμφούκιο και Κρίσνα (ανύπαρκτο κίνδυνο στην Ελλάδα), αλλά ...τσιμουδιά για τον μέγιστο κίνδυνο, τον Οικουμενισμό!!!

 «Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;»

-Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως Ανδρέας«Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;»

Κήρυγμα Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς και Κονίτσης κ. Ἀνδρέου  τὴν Κυριακὴν τῆς Ὀρθοδοξίας
(Ἱ. Ναὸς Ἁγ. Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Κονίτσης , 25.2.2018)
Ὅπως μᾶς ἀφηγεῖται ὁ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος (Κεφ. ΙΣΤ΄, 13 καὶ ἑξῆς), ὁ Κύριος βρέθηκε στὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου.   Ἡ Καισάρεια ἦταν μία πόλις, τὴν ὁποία εἶχε δημιουργήσει ὁ τετράρχης Φίλιππος πρὸς τιμὴν τοῦ Τιβερίου Καίσαρος. Ἐκεῖ, λοιπόν, ποὺ ἦσαν ὁ Χριστὸς μὲ τοὺς Ἀποστόλους, γυρίζει ξαφνικά, καὶ τοὺς θέτει τὸ ἑξῆς ἐρώτημα: «Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι;» Τί λένε γιὰ μένα οἱ ἄνθρωποι; Τί γνώμη ἔχουν; Μετὰ τὸν αἰφνιδιασμὸ ποὺ

Οι επιστήμονες ...ξανακατέληξαν!


Οἱ ἐπιστήμονες κατέληξαν

ὅτι οἱ διαφορὲς μεταξὺ τῶν φύλων ἔχουν βιολογικὴ προέλευση. Δηλαδὴ, προτοῦ γεννηθεῖ κανεὶς εἶναι ἢ ἀγόρι ἢ κορίτσι καὶ αὐτὸ δὲν ὑπόκειται σὲ ἀλλαγές.

Ἀποκλειστικὴ μετάφραση Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ


Τὰ ἀγόρια παίζουν μὲ φορτηγά, τὰ κορίτσια παίζουν μὲ κοῦκλες! 
 Ἡ ἐλεύθερη αὐτοδιαχειριζόμενη ἐπιλογὴ τοῦ παιδιοῦ γιὰ τὸ εἶδος τοῦ παιχνιδιοῦ του, ὑποδηλώνει τὴν ἔμφυτη ψυχολογία του.


Σύμφωνα μὲ μία νέα μελέτη, οἱ διαφορὲς μεταξὺ ἀγοριῶν καὶ κοριτσιῶν εἶναι βιολογικὲς καὶ δὲν εἶναι ρευστές, ὅπως ὑποστηρίζει ἡ θεωρία τῶν διεμφυλικῶν. 


Ἔρευνες ποὺ ἀποκαλύφθηκαν στὸ Περιοδικὸ Infant and Child Development (Ἀνάπτυξη Βρεφῶν καὶ Παιδιῶν) κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ προτίμηση τοῦ φύλου στὰ παιδιὰ δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ περιβάλλοντος καὶ τῆς ἀνατροφῆς τοὺς ὅσο εἶναι ἐνδογενὴς στὸ παιδί. Αὐτὰ τὰ εὐρήματα ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ
τὴν ἐπικρατοῦσα θεωρία τῶν ποικιλοτρόπως σεξουαλικὰ προσανατολισμένων ὅτι τὸ φύλο εἶναι ἐξωτερικὰ κατευθυνόμενο καὶ ρευστό.

Ξαφνική ενότητα των Χριστιανικών κοινοτήτων! Ξέχασαν τις δογματικές τους διαφορές και συνέπραξαν...


Ἐδῶ  ὁδηγοῦν οἱ διαχειριστικὲς ἀνωμαλίες!

Συνδικαλισμός στα Πατριαρχεία;

Τι είναι ο ναός της Αναστάσεως να κλείσει; Δημόσια Υπηρεσία;


Του Άγγελου Ρούσσου
  Με έκπληξη είδαμε χθες δυσάρεστες εικόνες στους Αγίους Τόπους… Εικόνες που μοιάζουν να μετατρέπουν αυτόματα τους διοικούντες την Χριστιανοσύνη στην περιοχή σε….συνδικάτο!
Αρχικά διαβάσαμε στην ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου:

“Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων ὑπό τήν Προεδρίαν τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τήν Σύνεδρίαν αὐτῆς τῆς Πέμπτης, 9ης/22ας Φεβρουαρίου 2018, ἐπελήφθη ποικίλων θεμάτων, εἰδικώτερον δέ:
Ἀπεφάσισε τήν συνέχισιν τῶν ἐνεργειῶν διά τήν ἀναίρεσιν τῆς ἀποφάσεως ἐπιβολῆς φόρων ὑπό τῆς Δημαρχίας Ἱεροσολύμων εἰς τό Πατριαρχεῖον καί τάς ἄλλας Ἐκκλησίας κατά παράβασιν τοῦ καθεστῶτος τῶν Ἱεροσολύμων, ἐπικεκυρουμένου διά τῆς ἱερᾶς ἱστορίας”.

Λόγοι αποτειχίσεως και διακοπής κοινωνίαςΤοῦ Γεωργίου Πάσχου 

Τί τό όφελος, εί ημείς οί ναός Θεού, καί όντες και λεγόμενοι, ηχρειώθημεν, καί αψύχους οίκους περιεποιησάμεθα;
( επιστολή αγίου Θεοδώρου Στουδίτου πρός Ευστράτιον Ηγούμενον)

«Ποιμένες πολλοί διέφθειραν τόν ἀμπελῶνά μου, ἐμόλυναν τήν μερίδα μου...». (Ἱερ. ΙΒ´ 10)
«Ώ της τόλμης των δρασάντων! οίς όσον το κατάκριμα τής των θείων νόμων, μάλλον δέ του Ευαγγελίου και πάντων σχεδόν κανόνων καθυβρίσεως».  ( επιστολή αγίου Θεοδώρου Στουδίτου προς Ιωσήφ αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης).
«Οὗτοι οἱ Ἐπίσκοποι πορεύονται  πρὸς τὸν Κύριό μας κακῶς καὶ διεστραμμένως. Κι Ἐκεῖνος θὰ φανεῖ πρὸς αὐτοὺς μὲ ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση». (Προφητικά  λόγια του Γέροντα Βασίλειου Καυσοκαλυβίτη)
Εθελοτυφλοί, Τυφλούς ανιεροπρεπώς εν βορβορωμένω βόθρω αιρέσεων και  απωλείας τους πιστούς ρίπτωσι.
Απώθησαν την Αέναη Μνήμη του Θεού από την καρδιά τους και ήλθε ο σκοτασμός του νοός των.
Εκπεσόντες ψευδοσυνοδικώς στέρησαν την υπεράσπιση των ορθοδόξων θέσεων και δογμάτων αντιαποστολικώς και ανιεροπρεπώς.
Νομιμοποιήσαν την  ανομία, και επικύρωσαν την αμαρτία. Πρόβαλαν έναν  αντίχριστο Χριστιανισμό και την εικόνα ενός αντίθεου Θεού.
Με τον οικουμενισμό ανάστησαν τον απέλπιδα συγκρητισμό και εκκολάψαν την εκκλησία του αντιχρίστου, ανακατεύοντας τεχνηέντως το ψεύδος με μισές αλήθειες «πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς»
Κωφάλαλοι στην Παναίρεση, εκκωφαντικοί στην σιωπή  του αντίχριστου Οικουμενισμού
Απαρνήθηκαν τὴν Αγία Πίστη,  και απόλεσαν τα πάντα, έτσι έμειναν με την ψευτοαγάπη τους.
Οι  αμετανόητοι Δεσπότες, έκαναν θεό τον πάπα και ως καταφρονηταί εκμηδένησαν την δύναμη του Θεού!
Έγιναν εργαστήριον κάθε ψεύδους και ιεροσυλίας, παρασκεπτόμενοι και παραμορφούμενοι οδηγοί της Πίστης ημών.

Χορευτικό συγκρότημα έκαναν τη Θ. Λειτουργία!!!

Ἀναδημοσίευση, μὲ τὴν προσθήκη ἑνὸς ἀκόμα βίντεο, ποὺ δείχνει ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς χορούς, ὁ ἱερέας κοινωνεῖ καὶ Παπικούς! 
 Ἡ "νέα ἐκκλησία" τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, κατὰ τὰ πρότυπα τῶν ἄλλων αἱρετικῶν, εἶναι ἐδῶ, καὶ στὸν χορευτικὸ τομέα!
katihisis: Τίς πῆρε ὅπως ἦταν, βαπτισμένες ἀβάπτιστες σοῦμα καί τίς κοινώνησε ὅλες…
Ἀδυνατῶ νά πιστέψω ὅτι σταυροκοπιοῦνται παπικά ἀπό ἄγνοια καί λάθος (στά πρῶτα 20΄΄ τοῦ πρώτου βίντεο)! Ὅπως θά δεῖτε στό δεύτερο βίντεο, τόν χορό τόν δίδαξε ὁ ἴδιος… Σχόλιο:

Καὶ ξέρετε ποιὸς εἶναι ὁ λευκὸς ἱερωμένος στὸ βίντεο; Μά, ὁ ἀρχιεπίσκοπος τῆς Κένυας, Μακάριος (Ἀνδρέας Τυλιρίδης), ἀπὸ τὴ Λεμεσό. Σπουδαγμένος στὴν Ὀξφόρδη, πνευματικὸ παιδὶ τοῦ Σωφρονίου τοῦ Ἔσσεξ καὶ σημαίνων παράγοντας τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας. Σὲ κάποιες ἱστοσελίδες παλαιότερα τὸν εἶδα νὰ παίζει πιάνο συνοδεύοντας τὴν πολυφωνικὴ χορωδία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς του («Γαλλικὰ καὶ πιάνο», ὅπως πρέπει νὰ γνωρίζουν οἱ γόνοι τῶν καλῶν κοσμικῶν οἰκογενειῶν, καὶ τώρα ὅπως βλέπουμε καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι Ἀρχιεπίσκοποι τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας).  Δίπλα του ὁ ἐπίσκοπος Κισούμου καὶ Δυτικῆς Κένυας  Athanasius Akunda. Τὶ ἕπεται κατόπιν; Μὰ νὰ βάλουν salsa, tango, milonga, vals, bachata, samba, cha cha κλπ στὸ πρόγραμμα γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐκπόρνευση τῆς Θείας Λειτουργίας! Κλασσικὸ μπαλέττο ἄραγε, θὰ χωροῦσε τί λέτε ἀδερφοί; Τὸ ἔβαλαν στὴν Ρωσσία, ἀλλὰ ἔχουν τὰ Μπολσόϊ καὶ παίρνουν μαθήματα. Στοὺς Ἀφρικάνους τί νὰ κάνουμε ὅμως; Ἴσως τύμπανα καὶ ἐπικλήσεις ἀρχαίων πνευμάτων (συγγνώμην, δαιμόνων);

Γιὰ τὸν Τυλιρίδη καὶ τὸν Akunda ἐδῶ:
http://orthodoxmissionkenya.org/the-archdiocese/

ἄλλες πληροφορίες ἐδῶ
https://orthodoxmission.org.gr/country/kenya-en/

τὸ διδακτορικὸ στὴ Θεολογία τοῦ Akunda άπὸ τὸ πανεπιστήμιο τοῦ Johanessburg, South Africa
http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/6428/thesis_akunda_am.pdf?sequence=1

Νῖκος Κυριακίδης

Κυριακή της Ορθοδοξίας: "ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ" των Αγίων και τα "ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ" κατά των Αιρετικών

Ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς διαβάζει τά ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ἀπὸ τὸ Συνοδικὸ τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας.

Τὸ Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας, περιλαμβάνεται στὸ λειτουργικὸ βιβλίο Τριώδιο καὶ ἔχει τοποθετηθεῖ στὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας τῆς Α' Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν.
Καὶ στὴν Οὐκρανία ἔχουν διαβαστεῖ, ἀπὸ τὸν ἐπίσκοπο Λογγίνο, Ἀναθέματα καὶ κατὰ
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς ψευτοσυνόδου τῆς Κρήτης! 

ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ

1) - Τοῖς ἐπαγγελλομένοις τά τῶν Ἑλλήνων, ἤτοι εἰδωλολατρῶν, δυσσεβῆ δόγματα καί ἀναβιοῦσι τά μυθικά αὐτῶν πλάσματα ἀρχαιολάτραις καί νεοπαγανισταῖς, ἀνάθεμα (γ΄).
 
2) - Ἀρείῳ τῷ πρώτῳ θεομάχῳ καί ἀρχηγῷ τῶν αἱρέσεων, ἀνάθεμα (γ΄).
 
 3) - Μακεδονίῳ τῷ δυσσεβεῖ καί Νεστορίῳ τῷ θεηλάτῳ, τῷ παθητήν λέγοντι τήν Ἁγίαν Τριάδα, καί Οὐαλεντίνῳ δυσσεβεῖ τῷ παράφρονι, ἀνάθεμα (γ΄).
 
4) - Πέτρῳ τῷ Κναφεῖ καί παράφρονι, τῷ λέγοντι «Ἅγιος Ἀθάνατος, ὁ σταυρωθείς δι’ἡμᾶς», ἀνάθεμα (γ΄).
 
5) - Παύλῳ τῷ Σαμοσατεῖ καί Θεοδοτίωνι τῷ τούτου συμμύστη καί ὁμόφρονι, σύν ἄλλῳ Νεστορίῳ παράφρονι, ἀνάθεμα (γ΄).
 
6) - Πέτρῳ Δειλαίῳ τῷ αἱρετικῷ, τῷ καί Λυκοπέτρῳ ἐπονομαζομένῳ, Εὐτυχίῳ τε καί Σαββελλίῳ τοῖς κακόφροσιν, ἀνάθεμα (γ΄).
 
7) - Ἰακώβῳ Ἀρμενίῳ τῷ Ζανζάλῳ, Διοσκόρῳ «πατριάρχῃ» Ἀλεξανδρείας καί Σεβήρῳ τῷ δυσσεβεῖ, ἅμα Σεργίῳ, Παύλῳ καί Πύρρῳ τοῖς ὀμόφροσι, σύν Σεργίῳ, μαθητῇ τοῦ Λυκοπέτρου, ἀνάθεμα (γ΄).

8) - Τοῖς Ὠριγενισταῖς καί τοῖς ὀπαδοῖς καί διαδόχοις αὐτῶν, ἀνάθεμα (γ΄).

Απάντηση καί ανοικτή πρόσκληση πρός τήν επαρχιακήν «ψευδοσύνοδον» της Κρήτης.Ἀπάντηση 


καί ἀνοικτή πρόσκληση 

πρός τήν ἐπαρχιακήν «ψευδοσύνοδον» τῆς Κρήτης. 

Τήν Κυριακήν 25-2-2018, ἡ ἐπαρχιακή ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης ἐξέδωσε μίαν κατάπτυστον ἐγκύκλιον, (ΕΔΩ) διά νά διαβασθεῖ εἰς τούς ναούς τῆς Μεγαλονήσου καί ἰδιαιτέρας πατρίδος μας. Γιά μία ἀκόμη φορά, ἀναφέρονται στούς ἀγῶνες καί στίς θυσίες τῶν Ἁγίων Πατέρων μας γιά τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας, καθώς καί γιά τό χρέος τους γιά τήν προάσπισή της, ἐνῶ τήν ἴδια στιγμή αὐτοί οἱ ἴδιοι τήν ἀρνοῦνται καί τήν ποδοπατοῦν μέ τόν χειρότερο τρόπο. Φυσικά, ὡς «διακριτικοί» καί «Ὀρθόδοξοι», ἀναφέρονται στόν Θρησκευτικό Φονταμενταμελισμό, ὡς τήν χειρότερη καί πιό ἐπικίνδυνη μορφή φανατισμοῦ, πού δυστυχῶς αὐξάνεται κατ’ αὐτούς ἐπικίνδυνα στό Σῶμα τῆς Ἁγίας τους Ἐκκλησίας.

Μάλιστα ἀναφέρεται, μεταξύ ἄλλων, καί στά πορίσματα τῆς 10ης Συνάντησης Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν γιά θέματα αἱρέσεων, καταδικάζοντας ὄχι τόν παπισμό καί τόν προτεσταντισμό, ἀλλά κάποιους Ὀρθοδόξους πού θέλουν νά κρατήσουν τήν πίστη πού παρεδόθη ἀπό τούς Ἀποστόλους καί ὄχι αὐτήν πού μᾶς διδάσκει ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί πού κατοχυρώθηκε ἀπό τήν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου.

Ὡς Ἁγιορείτης Μοναχός, ἀλλά καί ὡς τέκνον τῆς μαρτυρικῆς καί λεβεντογέννας Κρήτης μας, ὀφείλω μία κατάθεση ψυχῆς, τόσον πρός τούς συμπατριῶτες μου πού θέλουν νά βαστάξουν τήν πίστη μας ἀκεραία, ὅσο καί πρός τούς αὐτοονομαζομένους ποιμένες (μᾶλλον λυκοποιμένες καί ψευδοποιμένες) καί ἱεράρχες, ἤ ἀλλιῶς τσιράκια τοῦ ἀρχιαιρεσιάρχου Βαρθολομαίου.

Σταματῆστε πιά νά ἐμπαίζετε Θεῷ καί ἀνθρώποις. Εἴσαστε ἐκτός Ἐκκλησίας καί συμπαρασύρετε καί αὐτούς πού σᾶς ἀκολουθοῦν. Σέ ἐσᾶς ταιριάζει ἀπολύτως τό: «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν» (Ματθ. 23, 14). Δέν φοβᾶσθαι τόν Χριστό πού ἀπευθυνόμενος λέγει σέ ἐσᾶς: «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν; (Ματθ. 23, 15) ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;» (Ματθ. 23, 34). Νομίζετε ὅτι ἐπειδή κατέχετε τούς θρόνους, κατέχετε καί τόν Χριστό καί τήν ἐξουσία τοῦ δεσμεῖν καί λύειν; Ταλαίπωροι ἄνθρωποι! Σᾶς παραθέτω τά λόγια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὅπου θά τόν ἑορτάσουμε τήν ἐπομένη Κυριακή, μήπως καί βάλετε μυαλό καί ἐπιστρέψετε στήν Ὀρθοδοξία καί στήν Ὀρθοτόμηση τοῦ Λόγου τῆς Ἀληθείας: «Ἐφόσον ὁ Καλέκας (ἐδῶ ὁ Βαρθολομαῖος) εἶναι μέ αὐτόν τόν τρόπο καί τόσες φορές ἀποκομμένος ἀπό ὁλόκληρο τό πλήρωμα τῶν Ὀρθοδόξων, εἶναι κατά συνέπεια ἀδύνατο νά ἀνήκει στούς εὐσεβεῖς, ὅποιος δέν ἀποχωρισθεῖ ἀπό αὐτόν. Ἀντιθέτως, ὅποιος γιά τούς λόγους αὐτούς εἶναι ἀποχωρισμένος ἀπό τόν Καλέκα, τότε ἀνήκει πράγματι στόν κατάλογο τῶν Χριστιανῶν καί εἶναι ἐνωμένος μέ τόν Θεό κατά τήν εὐσεβή πίστη» (Ε.Π.Ε 15Γ). Ὅποιος

Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

«Η προπαγάνδα είναι σαν την τέχνη. Δεν χρειάζεται να σέβεσαι την αλήθεια»
katanixis.gr: Με κάθε αφορμή και σε κάθε ευκαιρία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης σπεύδει να “μετατρέψει” όλα εκείνα για τα οποία εγκαλείται, σε επιχειρηματολογία υπεράσπισής του. Τελευταίο κρούσμα ο λόγος* που εκφώνησε το Σάββατο 24/2/2018 όταν απένειμε το Οφφίκιο του Άρχοντος Υπομιμνήσκοντος στον Καθηγητή Συμεών Πασχαλίδη, Πρόεδρο του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. και Διευθυντή του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη.

Κυριακή Ορθοδοξίας χωρίς λέξη για τους σύγχρονους εχθρούς της· τους Βαρθολομαίους, Ζηζιούληδες, Σαββάτους και Σία!!!!

   
  Εἴδαμε καὶ σήμερα στην Γιορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, πλημμυρισμένα τὰ θρησκευτικὰ ἱστολόγια μὲ χιλιάδες φωτογραφίες τῶν χρυσοστόλιστων Δεσποτάδων, ἀλλὰ πουθένα ζωντανὸ τὸν ...θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας! Αὐτὸς ἦταν θαμμένος κάτω ἀπὸ τὶς χλιδάτες στολὲς τῶν ἱερωμένων καὶ τοὺς θριαμβικοὺς λαρυγγισμοὺς τους γιὰ τοὺς ἀγῶνες τῶν Πατέρων ποὺ αὐτοὶ προδίδουν!
    Την Κυριακή της Ορθοδοξίας, λοιπόν,  οι Μητροπολίτες καὶ οἱ ὑποτακτικοί τους ἱερωμένοι, ευθυγραμμισμένοι αυστηρά προς τις αποφάσεις της Ληστρικής Συνόδου της Κρήτης και τα Εντάλματα του Φαναρίου, δεν έβγαλαν μιλιά για την Παναίρεση του Οικουμενισμού! Γι' αυτούς δεν υπάρχει τέτοια αίρεση, δεν υπάρχει αιρετικός Πατριάρχης, η αίρεση είναι φανταστική, υλικό γιὰ νὰ γράφουν μερικοὶ ἐξ αὐτῶν (ὅπως ὁ Ναυπάκτου) περισπούδαστα κηρύγματα καὶ θεολογικὰ κείμενα!!!

Ἐνδεικτικά:

Στὴν Λάρισα: Στην πανηγυρική θεία λειτουργία ιερούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος, ο οποίος ευχήθηκε χρόνια πολλά κι ευλογημένα, χριστιανικά και ορθόδοξα στο χριστεπώνυμο πλήρωμα,... (ἐδῶ).

Στὴν Κύπρο: Ιστορική Κληρικολαϊκή Συνέλευση της Εκκλησίας της Κύπρου.
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 40 χρόνων Αρχιερατείας της του Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου.
Παρόντες ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β΄, και ο Πατριάρχης Αντιοχείας κ. Ιωάννης, ο οποίος εξήρε την προσωπικότητα του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, ενώ έκανε έκκληση για λύση του Κυπριακού... (ἐδῶ). Γιὰ τὸν Οἰκουμενισμὸ φυσικά ...τσιμουδιά! 

Στὴν Ἀρναία:  Με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε στην Ιερά Μητροπόλη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου η Κυριακή της Ορθοδοξίας η Κυριακή της Ορθοδοξίας και τα ονομαστήρια Ιερισσού Θεοκλήτου. Στο λόγο του ο ο οικείος Ιεράρχης, αναέπτυξε το θέμα ότι Άγιος σημαίνει μιμητής Χριστού: του Αγίου η σκέψη γίνεται χριστοσκέψη, του Αγίου η συνείδηση πλάθεται σε χριστοσυνείδηση"… κ.λπ.  (ἐδῶ). Ὅμως ἡ χριστοσυνείδηση τοῦ κ. Θεοκλήτου (ὅπως καὶ τῶν ἄλλων Δεσποτάδων) δὲν τοῦ ἐπέτρεψε νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν πίστη που καταποντίζεται ἀπὸ τὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!

Στὴν Ναύπακτο: Στὴν ὀμιλία του ὁ μητροπολίτης Ναυπάκτου ἀνέφερε πως, τό τί εἶναι Ὀρθοδοξία τό δείχνουν οἱ ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων… Εὐχήθηκε νά γνωρίσουμε τό βάθος τῆς Ὀρθοδοξίας, πού εἶναι ἡ μετάνοια καί ἡ ταπείνωση καί τό ὕψος της πού εἶναι τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως καί ἡ βιαία πνοή τῆς Πεντηκοστῆς. (ἐδῶ). Γιὰ τοὺς αἱρετικοὺς ποὺ λυμαίνονται τὴν Ἐκκλησία καὶ ἀπείλησαν τὴν ζωή του στὴν Κολυμπάριο Σύνοδο …τσιμουδιά! Μᾶλλον δὲν μίλησε ἀπὸ …ἀνεξικακία γιὰ τοὺς διῶκτες του!
   
Στὴν Βέροια: Λαμπρά εορτάστηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας στην Βέροια με την παρουσία του Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμωνος… (ἐδῶ).
  
Στὴν Τήνο:  Ο Μητροπολίτης Μάνης Χρυσόστομος, αποφεύγοντας τους Μανιάτες, βρέθηκε στην Τήνο, ὅπου με την Κανονική Άδεια και Ευλογία του Μητροπολίτου Τήνου, τέλεσε τη Θεία Λειτουργία ο Μάνης κ. Χρυσόστομος Γ' στον Πανίερο Ναό της Ευαγγελιστρίας Τήνου. Ο Σεβασμιώτατος κήρυξε τον Θείον Λόγον αναφερθείς στην θεολογική αξία των ιερών εικόνων ... και προσκύνησε την Εικόνα της Παναγίας με περισσή ευλάβεια(ἐδῶ).

Καλαμπάκα: Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερα και αυτήν την ημέρα επέλεξε να άγει τα σεπτά του Ονομαστήρια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος.
Κι ἐδῶ λέξη φυσικὰ γιὰ Οἰκουμενισμό! (ἐδῶ).

Κερκύρα: Την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό της Υ.Θ. Σπηλαιωτίσσης ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Σαλώνων κ. Αντωνίου. Στο κήρυγμά του ο Θεοφιλέστατος επεσήμανε ότι η Ορθοδοξία δεν είναι μια ιδεολογία. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός πρεσβεύει την ορθή πίστη, την παραδεδομένη από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό και τους Αγίους Αποστόλους Του. Τώρα, πῶς «πρεσβεύει την ορθή πίστη» κάποιος συμβιβαζόμενος μὲ τὴν Παναίρεση, μόνο οἱ σύγχρονοι Δεσποτάδες, πνευματικοὶ καὶ πιστοὶ μποροῦν νὰ μᾶς τὸ ἐξηγήσουν! (ἐδῶ).

Κιλκίς: Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας, Ιερουργούντος του Μητροπολίτη Κιλκισίου κ. Εμμανουήλ παρουσία στρατιωτικών, δημοτικών αρχών καθώς και πλήθους πιστών. Ο Σεβασμιώτατος κ. Εμμανουήλ στο κήρυγμά του αναφέρθηκε στη θεολογική σημασία των εικόνων. (ἐδῶ). 


Ἀθήνα: Καὶ τέλος στὴν Ἀθήνα:


   Σε κλίμα λαμπρότητας εορτάστηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας. Στη Λειτουργία παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Μετά το τέλος της λιτάνευσης των Ιερών Εικόνων, ο Μακαριώτατος επέδωσε τα διάσημα και το δίπλωμα της Ανωτάτης Τιμητικής Διακρίσεως του Μεγαλόσταυρου του Αποστόλου Παύλου της Εκκλησίας της Ελλάδος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ἐδῶ ΟΧΙ μόνο δὲν ἀκούστηκε λέξη γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό, ἀλλὰ τιμήθηκε καὶ ἕνας ἐκ τῶν ἀνθρώπων τῆς Ν. Τάξης, ὁ Προκόπης Παυλόπουλος, ὁ ὁποῖος ὑπέγραψε τόσα νομοθετήματα ἀντίθετα στὸ Εὐαγγέλιο!