Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

"Πρέπει να κρυφθούν, αν τους απέμεινε λίγη εντροπή"!

    Ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης διδάσκει (ὡς Ποιμένας καὶ καθηγητὴς Πανεπιστημίου) ὅτι ἡ «σύνοδος τῆς Κρήτης ἔχασε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, γιατὶ κοινωνεῖ μὲ τοὺς αἱρετικούς»! Δηλαδή, ἐπειδὴ ἡ Σύνοδος ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀνθρώπους, τοὺς συγκεκριμένους Ἐπισκόπους ποὺ τὴν συγκρότησαν, οἱ Ἐπίσκοποι αὐτοί -σύμφωνα μὲ τὸν π. Θεόδωρο- ἔχασαν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα!
    Κι ὅμως,  μ’ αὐτοὺς τοὺς Ἐπισκόπους, ποὺ "ἔχασαν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα" κοινωνεῖ ὁ π. Θεόδωρος καὶ οἱ ἄλλοι ἀντι-Οἰκουμενιστὲς τῆς Συνάξεως τῆς Γατζέας!
     Ὁπότε, ποιόν κοροϊδεύετε π. Θεόδωρε;

π. Θεόδωρος Ζήσης:
     «Πρέπει νὰ ἐξαφανισθοῦν καὶ νὰ κρυφθοῦν, ἂν τοὺς ἀπέμεινε λίγη ἐντροπή, ὅσοι τὶς πατερικὲς αὐτὲς θέσεις (ἐδῶ) ὀνομάζουν «συντηρητισμό» καί «ζηλωτισμό». Βλασφημοῦν καὶ ὑβρίζουν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, γίνονται δεκανίκια τοῦ καταρρέοντος Παπισμοῦ καὶ τοῦ ἐξ αὐτοῦ προελθόντος Προτεσταντισμοῦ μὲ τὸ νὰ τοὺς θεωροῦν ὡς «ἐκκλησίες» καὶ νὰ ὑποστηρίζουν μέσα στὰ συνοδικὰ κείμενα τοὺς ἀποτυχημένους θεολογικοὺς διαλόγους, τὰ ἐπαίσχυντα κείμενα τοῦ Balamand, τοῦ Porto Alegre, τοῦ Pusan, καὶ νὰ ἐπιμένουν στὴν συμμετοχή μας στὸ λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν», ὅπου υἱοθετήθηκαν φοβερὲς δογματικὲς καὶ ἠθικὲς ἐκτροπὲς καὶ παρεκκλίσεις, μέχρι τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τῆς ἀποδοχῆς ὡμολογημένων Σοδομιτῶν στὶς τάξεις τῶν κληρικῶν. Αὐτὰ εἶναι ὄντως «πρόοδος», ἀλλὰ πρὸς τὸ κακὸ καὶ πρὸς τὴν κόλαση.     Ἐμεῖς ἐκφράζουμε τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἀγαλλίασή μας, διότι μᾶς ἀξιώνει ὁ Θεὸς νὰ ἀκολουθοῦμε τοὺς θεοφώτιστους καὶ πνευματοφόρους Ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι καθοδήγησαν πολλὲς τοπικὲς ἐκκλησίες καὶ πολλοὺς ἐπισκόπους νὰ μὴ συμμετάσχουν στὴν ἀχαρίτωτη σύνοδο τῆς Κρήτης, ποὺ ἔχασε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, γιατὶ κοινωνεῖ μὲ τοὺς αἱρετικούς».


Η ωρολογιακή βόμβα τοποθετήθηκε -κατά τις προβλέψεις σας- κ. Τελεβάντο! Αλλ' εσεις, κύριε, παρά ταύτα συνεχίζετε τον ...χαρτοπόλεμο, έως ότου η έκρηξη καταστρέψει τα πάντα!

Σχολιάζαμε  πρὶν ἀπὸ  17 μῆνες  ἄρθρο τοῦ ἱστολογίου "Τελεβάντος":


Κατὰ  τὸν  Τελεβάντο,

Με "επαγρύπνιση" και "ενημέρωση" ...χαρτοπολεμική... ΘΑ νικήσει η ΟΡΘΟΔΟΞΙA την Παναίρεση του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ!!!
Και κυρίως χωρίς διωγμὸ
 καὶ  ...θυσίες!
Μερικοὶ «ἀντι-Οἰκουμενιστὲς» ἐπιμένουν ἀντιπατερικὰ καὶ μᾶς προϊδεάζουν (ἐμμέσως πλὴν σαφῶς) πώς:

ἀκόμα κι ἂν ἡ μέλλουσα νὰ συνέλθει Πανορθόδοξος Σύνοδος, πάρει αἱρετικὲς ἀποφάσεις, ἐμεῖς δὲν θὰ διακόψουμε τὸ Μνημόσυνο τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἀλλὰ θὰ κοινωνοῦμε μαζί τους, γιατὶ αὐτὲς τὶς ἀποφάσεις θὰ τὶς κατατάξουμε στὸν «λαϊκό διαθρησκειακό Οικουμενισμό»!!!ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
ΤΩΝ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ
Του Παναγιώτη Τελεβάντου
Οι επιδιωκόμενες αλλαγές στις διατάξεις του γάμου που επιδιώκει να θεσμοθετήσει η μέλλουσα να συνέλθει Πανορθόδοξη Σύνοδος αποσκοπούν κυρίως στην υιοθέτηση εκ μέρους της Ορθοδόξου Εκκλησίας της κακοδοξίας του Β΄ Βατικάνειας Συνόδου για τις ούτω καλούμενες “Αβρααμικές θρησκείες” (Χριστιανισμό, Ισλάμ και Ιουδαϊσμό).
Η κακοδοξία αυτή διατείνεται ότι δήθεν οι τρεις θρησκείες έχουν κοινή θρησκευτική παράδοση - την Αβρααμική. 
Περιττόν να τονίσουμε ότι αυτή η κακοδοξία δεν έχει απολύτως κανένα έρεισμα στην παράδοση της Ορθοδοξίας.
Οι χριστιανοί πιστεύουν στο Χριστό ως το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, οι Μωαμεθανοί στον Αλλάχ και οι Ιουδαίοι στο μονοπρόσωπο Θεό της παράδοσής τους.
Επομένως από πού και ως πού οι τρεις θρησκείες πιστεύουν στον ίδιο Θεό;
Κύριος στόχος της επιδιωκόμενης υπό της Πανορθόδοξης Συνόδου αλλαγής των διατάξεων για το γάμο είναι η διευκόλυνση της ιερολογίας του γάμου μεταξύ χριστιανών και αλλοθρήσκων (Ιουδαίων και Μωαμεθανών). Μια εξέλιξη, η οποία αν ο μη γένοιτο τυχόν υιοθετηθεί, θα δώσει τρομερή ώθηση στο λαϊκό διαθρησκειακό Οικουμενισμό.
Είναι σαφές ότι οι αλλαγές στις διατάξεις για το γάμο που επιδιώκουν οι πρωταγωνιστές της Πανορθόδοξης Συνόδου συνιστούν πραγματική οικουμενιστική  ωρολογιακή  β ό μ β α  στα θεμέλια της Ορθοδοξίας. Γι’ αυτό χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση, διαρκής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων για να μη γίνουν πραγματικότητα οι καταχθόνιοι στόχοι των Οικουμενιστών.

Αυτά γράφτηκαν πριν ένα χρόνο! Άλλαξε κάτι μετά την "Αγία και Μεγάλη Σύνοδο;

Η Σύναξη Ιεραρχών στο Φανάρι και η Πανορθόδοξος (που θα γίνει) το 2016
δίνει τέλος στις προφάσεις ή την αδιακρισία της άλλης "Σύναξης" των αντι-Οικουμενιστών και των θεολογούντων!


  
 Στὶς συχνὲς συζητήσεις μας μὲ πατέρες καὶ ἀδελφοὺς ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς Διακοπῆς τοῦ Μνημοσύνου τῶν αἱρετικῶν καὶ εἰδικὰ στὴν ἀπορία μας, γιατί δὲν ἐφαρμόζουν αὐτὴ τὴν Πατερικὴ στάση ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, ποὺ καὶ οἱ ἴδιοι ἐπὶ χρόνια μᾶς δίδασκαν, ἀκούγαμε συνήθως νὰ ἐπικαλοῦνται καὶ τὴν ἑξῆς δικαιολογία:
Δὲν ἀποτειχιζόμαστε, γιατὶ πρέπει πρῶτα νὰ εὐαισθητοποιήσουμε, νὰ ἐνημερώσουμε καὶ νὰ προετοιμάσουμε τὸ λαό, ὁ ὁποῖος ἀγνοεῖ τὸ πρόβλημα.
Πέρασαν ἀπὸ τότε δέκα περίπου χρόνια. Οἱ ἐξελίξεις δείχνουν ὅτι ἡ δικαιολογία-πρόφαση δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα. Οἱ ὁμιλίες καὶ ὁ χαρτοπόλεμος στὸν ὁποῖο ἀρκέστηκαν ἀθετοῦντες καὶ ἐγκαταλείποντες τὴν Ἱ. Παράδοση περὶ Διακοπῆς Μνημοσύνου δὲν ἔφερε κανένα ἀποτέλεσμα. Οὔτε ὁ λαὸς ἐνημερώθηκε, οὔτε οἱ Οἰκουμενιστὲς σταμάτησαν τὶς κακόδοξες διδασκαλίες καὶ δράσεις τους. Ἀντίθετα προχωροῦν γρηγορότερα καὶ θρασύτερα στὴν ἐφαρμογὴ τῶν σχεδίων τους, ὁ δὲ λαὸς τοῦ Θεοῦ, ἀδρανοποιήθηκε, ναρκώθηκε, προσβλήθηκε ἀπὸ τὸν ἰὸ τοῦ μιθριδατισμοῦ καὶ στὸ σύνολό του ἀδιαφορεῖ πλέον γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!
Σ’ αὐτὸ συνετέλεσε ἡ παράλληλη δράση τῶν Νεοταξικῶν δυνάμεων καὶ δράσεων (πολεμικῶν, πολιτικῶν, οἰκονομικῶν), ποὺ σπέρνουν τὴν σύγχυση καὶ τὴν ἀπογοήτευση στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων, προετοιμάζουν δὲ τὸν κόσμο καταλλήλως, ὥστε καὶ διὰ τοῦ οἰκονομικοῦ ἀποκλεισμοῦ, τοῦ φόβου καὶ τοῦ τρόμου ποὺ μὲ ποικίλες σατανικὲς μεθόδους ἐνσπείρεται στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων, νὰ ἐξουδετερώσουν τὴν θεόσδοτη ἐλευθερία, νὰ τὸν ὑποτάξουν τελικὰ στὶς ἀντίχριστες δυνάμεις τοῦ σκότους.
Ἤδη, αὐτὲς τὶς ἡμέρες ἡ ἡγετικὴ ὁμάδα τῶν Οἰκουμενιστῶν στὸ Φανάρι, συγκέντρωσε ἕνα μεγάλο ἀριθμὸ Ἐπισκόπων ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς ἐνημερώσεως καὶ συζητήσεως τῶν προβλημάτων ποὺ ἀπασχολοῦν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία! Στὴν πραγματικότητα, ὅμως, ὁ σκοπός τους εἶναι νὰ διαμηνύσουν στοὺς λίγους ἄτολμους Ποιμένες ποὺ δὲν ἔδωσαν ἀκόμα «γῆν καὶ ὕδωρ» ὅτι τὸ παιχνίδι εἶναι χαμένο καὶ νὰ τοὺς ἀποθαρρύνουν! Μὲ τὴν Πανορθόδοξη Σύνοδο τοῦ 2016, ὅλα τελειώνουν!
Λυπούμαστε γιατὶ οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ποιμένες πῆραν στὸ λαιμό τους λαὸν πολύ, ποὺ ὑπὸ τὴν καθοδήγησή τους μποροῦσαν (ἀνθρωπίνως) νὰ ἀνασχέσουν τὸν καλπασμὸ τῆς οἰκουμενιστικῆς λαίλαπας.
Ὅσοι ἀκόμα ἔχουν διάθεση ἀντιδράσεως, ὑπακοῆς στὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του κι ὄχι στοὺς «μισθωτοὺς» ἤ, ἀκόμα χειρότερο, στοὺς προδότες ψευδοποιμένες, ἂς συνειδητοποιήσουν ὅτι τὰ περιθώρια ἔχουν στενέψει, ἔχουν σχεδὸν ἐξαντληθεῖ. Εἶναι μὲν ἤδη ἀργά, ἀλλὰ ἔστω καὶ τὴν δωδεκάτη ὁ Κύριος μᾶς περιμένει.
Π.Σ. 

Οι Αρχιερεῖς "εν ταις εσχάταις ημέραις" θα γίνουν εμπαίχτες! (Βίντεο)


Μᾶς ἔστειλαν τὸ παρακάτω βίντεο...


 ...Λίγο ἀργὰ βέβαια, ὁ ἁγιορείτης μοναχὸς Ἄνθιμος (σκήτη Ἁγ. Παντελεήμονος, Καρυές) πληροφορήθηκε τὸ γεγονός ποὺ συνέβη πρὶν ἀπὸ μῆνες (ἡ ἔλλειψη ἐνημέρωσης συμφέρει τοὺς Ἡγουμένους), ἀλλὰ ἔστω καὶ τώρα  τόλμησε μὲ τὸν τρόπο του νὰ τὰ βάλει μὲ μιὰ ἀπὸ τὶς "προσκυνημένες κορυφὲς" τῆς "νέας ἐκκλησίας" τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐκτοξεύοντας ἀναθεματισμούς!
      Τὸ ἐρώτημά μας εἶναι:
   Ὁ Ἐπίσκοπός του εἶναι ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος δὲν διέπραξε μόνο μία προσωπικὴ ἀσέβεια, ἀλλὰ διαπράττει πολλὲς καὶ ἀσυγκρίτως χειρότερες παραβιάσεις Ἱ. Κανόνων καὶ Εὐαγγελικῶν Ἐντολῶν· οὐσιαστικὰ καταργεῖ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου καὶ δημιουργεῖ τὴν δική του "νέα ἐκκλησία"· πρὸς αὐτόν, λοιπόν, ποιόν δημόσιο ἔλεγχο διετύπωσε; Κοινωνεῖ μαζί του ἢ ἔχει διακόψει τὴν κοινωνία; Ἂν κατὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου ἐκστομίζει Ἀναθέματα, τί θὰ ἔπρεπε νὰ κάνει κατὰ τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου;

Οι οικουμενιστές δεν έχουν ηθικές αναστολές.

Ὁ π. Ἀνανίας Κουστένης ὑποτιμάει τὴν νοημοσύνη μας,
.
...και ο Ἅγιος Πορφύριος


Μπορούν άνετα να διαστρεβλώνουν λόγια αγίων μορφών, ή και να επικαλούνται φανταστικά περιστατικά, για να δικαιολογίσουν τις οικουμενιστικές τους παρεκτροπές.

Θυμάστε την υποτιθέμενη προφητεία του π. Παϊσίου για τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά (που φυσικά αποδείχθηκε "τζίφος"!):


... δείτε εδώ


    Σειρά (εσκεμμένης παραπληροφόρησης =απάτης) είχε τώρα ο π. Πορφύριος:
    Ο π. Ανανίας Κουστένης, επικαλείται μαρτυρία άγνωστης(!), ότι τάχα ο π. Πορφύριος την προέτρεψε όταν επισκέπτεται ναούς καθολικών στο εξωτερικό "να παίρνει όστια, ψωμάκι είναι"!
Ακούστε και τη δικαιολογία (που σπάει κόκαλα!): "για να μην δημιουργηθεί σύγχυση και ταραχή σε αυτούς που το προσφέρουν"!!!  Για να μην πάθουν σύγχυση οι αιρετικοί, πρέπει να παίρνουμε την "όστια"!
Δεν θέλει πολύ μυαλό να αντιληφθούμε ότι ο π. Ανανίας υποτιμάει την νοημοσύνη μας. 

Αν είναι δυνατόν ο π. Πορφύριος, να υποβιβάζει την συμμετοχή

ΟΙ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ ΜΑΣ

Μοναχοὶ καὶ ἱερεῖς δὲν ἀντέχουν ἄλλο τὴν προδοσία τῆς Πίστεως τῶν αὐτο-αποσχισμένων ἀπὸ τὴν Ἀλήθεια τοῦ Κυρίου Οἰκουμενιστῶν Δεσποτάδων. Ἑτοιμάζονται νὰ γίνουν –μὲ ὅποιο κόστος- Ὁμολογητὲς τῆς Πίστεως.

Τὰ γεγονότα τῆς προδοσίας τῆς Πίστεως ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους, ποὺ κορυφώθηκαν μετὰ τὶς ἀποφάσεις τῆς «Μεγάλης καὶ Ἁγίας Συνόδου», δημιουργοῦν σὲ πολλοὺς μοναχοὺς καὶ ἱερεῖς μας ἔντονο συνειδησιακὸ πρόβλημα. Ἡ συνείδησή τους κυριολεκτικὰ ἀσφυκτιᾶ καὶ ὑποφέρουν μὲ τὴν σκέψη ὅτι ἀνέχονται τὴν διαστροφὴ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ἀλλὰ γνωρίζουν πώς, ἡ καλὰ ὀργανωμένη Δεσποτοκρατία αὐτὸ τὸ καρκίνωμα στὰ σπλάχνα τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως εἶναι ἀποφασισμένη νὰ τοὺς ἐκδιώξει ἄσπλαχνα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν ἔχουν οὔτε τὰ πρὸς τὸ ζῆν, σὲ περίπτωση ποὺ τολμήσουν νὰ ἀντιδράσουν στοὺς ἡγέτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ!
Παρόλα αὐτὰ τολμοῦν νὰ ὑψώσουν (κατ’ ἀρχὰς ἀνωνύμως) τὴν φωνή τους, καθὼς ἀντιλαμβάνονται ὅτι, ἀφοῦ οἱ Οἰκουμενιστὲς πορεύονται πρὸς τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ κατὰ τῆς Πίστεως ἐγκλήματος (κι ἔτσι ἀποσχίζονται ἀπὸ τὸ Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἁγίων), δὲν μποροῦν πλέον νὰ ἀναμένουν διόρθωση τῶν πραγμάτων. Καί, ἢ θὰ συμβιβασθοῦν, κοινωνοῦντες μετὰ τῆς αἱρέσεως, ἢ θὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ ὅσους κοινωνοῦν μετ’ αὐτῶν, σύμφωνα μὲ τὴν διαχρονικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.
Ἕνα τέτοιο κείμενο μᾶς ἀπεστάλη ἀπὸ τὸν «Εναν ενοχλητικό Μοναχό» καὶ τὸ δημοσιεύουμε.

ΟΙ  ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ  ΔΙΩΓΜΟΙ
 ΤΩΝ  ΙΕΡΕΩΝ  ΜΑΣ

(Ἡ φωτογραφία δὲν ἔχει σχέση μὲ τὸν συγγραφέα τοῦ ἄρθρου)
Ο καιρός διαβαίνει κι αργά και σταθερά σφίγγει ο κλοιός για πολλούς Ιερείς  και Μοναχούς που προσπαθούν με κάθε τρόπο να κερδίσουν λίγο χρόνο πριν από την οριστική και αναπόφευκτη σύγκρουση και αποτείχιση  τους από τα Δεσποτικά δεσμά των «ορθοδόξων» Οικουμενιστών ηγετίσκων και εντολοδόχων των ισχυρών της γής: Πατριαρχών, Μητροπολιτών, Ηγουμένων και της καμαρίλας τους, που πραξικοπηματικά έχουν καταλάβει την καθέδρα του Ποιμένος Χριστού και ως ληστές πηδάνε και μπαίνουν «αλλαχόθεν» (Ιωάνν.ι΄1) στην ποίμνη του Κυρίου μας και καταβροχθίζουν τα αμνάρια  Του Θεού.
Αν και αυτό που κυρίως φοβούνται οι Ιερείς μας, και δικαιολογημένα αφού ως άνθρωποι οικογενειάρχες έχουν περισσές υποχρεώσεις στην πλάτη τους, είναι η οικονομική εξάρτηση από την υπηρεσία της Μητρόπολης στην οποία ανήκουν.
Την κάνουλα την βαστούν οι Μητροπολίτες, ως υπαλληλίσκοι των πολιτικάντηδων αφεντικών τους, με ύφος αββά και ήθος νταβά, που απειλητικά όποτε θέλουν μπορούν να την κλείσουνε ή να δώσουν μία δυσμενή μετάθεση και να καταδικάσουνε έτσι τον κάθε φιλότιμο Ιερέα σε εξόντωση αυτού και της οικογένειάς του.
Ξεχνούν όμως, πως πάντα την διαφορά την κάνει ο λαός, στον οποίο δεν έχουν πλέον ούτε το ένα χιλιοστό από το έρεισμα που έχει και ο τελευταίος Παπαδάκος του τελευταίου χωριού των συνόρων.
Είναι επηρμένοι χάρτινοι πύργοι που λησμονούν ακόμη τα λόγια του Χριστού μας τα οποία  βεβαιώνουν ότι τα πρόβατα της φωνής των γνησίων ποιμένων θα ακούσουνε και θα ακολουθήσουν (ας είναι και απλοί παπάδες αυτοί) ενώ από τους ψευδείς λυκοποιμένες Επισκόπους και Ηγουμένους  θα αποστραφούν.(1)
Ας έχουνε λοιπόν θάρρος οι καταπιεσμένοι, παντί τρόπω, Ιερείς μας διότι στον προσεχή διωγμό  τους όχι σε τίποτα δεν θα ζημιωθούν αλλά ως ήρωες και ομολογητές θα γίνουν ακόμη πιο αγαπητοί και συμπαθείς για την τιμιότητα και ειλικρίνεια  από το ποίμνιό τους, το οποίο και θα αναλάβει μέσα σε όλα και με το παραπάνω την οικονομική στήριξή τους αλλά και πλουσιωτέρα την ευλογία Του Θεού θα έχουν στην ζωή τους και στην οικογένειά τους.
Όταν θα έρθουν τα δύσκολα μπορούν κάλλιστα να ιερουργούν ανεμπόδιστα ακόμη και σε δωμάτια και σε πρόχειρους Ναΐσκους την Θείαν  Ευχαριστία μαζί με το ποίμνιο Του Χριστού  που θα συρρέει συγκινημένο και αμέτρητο, αφήνοντας πίσω άδεια τα παγκάρια και τις καρέκλες  των μεγαλοπρεπών Ναών των αιρετικών και αυτό-αποσχισμένων από την Ορθόδοξο  πίστη Οικουμενιστών Δεσποτάδων.
Να δούμε λοιπόν τότε την λεβεντιά τους όταν τους γυρίσει ο λαός την πλάτη!
Στην περίπτωση βέβαια και κλασσικά που θα προβούν οι Μητροπολίτες (από το πραιτώριό τους στην Μονή Πετράκη) σε αφορισμούς και καθαιρέσεις των εν λόγω ομολογητών Ιερέων αυτές θα είναι άκυρες αφού οι ίδιοι έχουν ήδη αυτοακυρωθεί και απομακρυνθεί ως παναιρετικοί Οικουμενιστές από την μάνδρα του Κυρίου μας και δεν υφίστανται πια ως κληρικοί και  Ποιμένες.
Ας κάνουν λοιπόν οι Ιερείς μας το καθήκον της συνείδησής τους άφοβοι και ατρόμητοι, και στην κατάλληλη στιγμή η θεία Πρόνοια θα επέμβει δυναμικά και αποτελεσματικά προς δόξαν της Εκκλησίας μας.
*Ενας ενοχλητικός Μοναχός *
____________________________

(1) Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ λῃστής·  ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστι τῶν προβάτων. τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ' ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά.  καὶ ὅταν τὰ ἴδια πρόβατα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ· ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ' αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν. Ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς. (Ιωάνν.ι΄1-6).