Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2016

"Πρέπει να κρυφθούν, αν τους απέμεινε λίγη εντροπή"!

    Ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης διδάσκει (ὡς Ποιμένας καὶ καθηγητὴς Πανεπιστημίου) ὅτι ἡ «σύνοδος τῆς Κρήτης ἔχασε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, γιατὶ κοινωνεῖ μὲ τοὺς αἱρετικούς»! Δηλαδή, ἐπειδὴ ἡ Σύνοδος ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀνθρώπους, τοὺς συγκεκριμένους Ἐπισκόπους ποὺ τὴν συγκρότησαν, οἱ Ἐπίσκοποι αὐτοί -σύμφωνα μὲ τὸν π. Θεόδωρο- ἔχασαν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα!
    Κι ὅμως,  μ’ αὐτοὺς τοὺς Ἐπισκόπους, ποὺ "ἔχασαν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα" κοινωνεῖ ὁ π. Θεόδωρος καὶ οἱ ἄλλοι ἀντι-Οἰκουμενιστὲς τῆς Συνάξεως τῆς Γατζέας!
     Ὁπότε, ποιόν κοροϊδεύετε π. Θεόδωρε;

π. Θεόδωρος Ζήσης:
     «Πρέπει νὰ ἐξαφανισθοῦν καὶ νὰ κρυφθοῦν, ἂν τοὺς ἀπέμεινε λίγη ἐντροπή, ὅσοι τὶς πατερικὲς αὐτὲς θέσεις (ἐδῶ) ὀνομάζουν «συντηρητισμό» καί «ζηλωτισμό». Βλασφημοῦν καὶ ὑβρίζουν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα, γίνονται δεκανίκια τοῦ καταρρέοντος Παπισμοῦ καὶ τοῦ ἐξ αὐτοῦ προελθόντος Προτεσταντισμοῦ μὲ τὸ νὰ τοὺς θεωροῦν ὡς «ἐκκλησίες» καὶ νὰ ὑποστηρίζουν μέσα στὰ συνοδικὰ κείμενα τοὺς ἀποτυχημένους θεολογικοὺς διαλόγους, τὰ ἐπαίσχυντα κείμενα τοῦ Balamand, τοῦ Porto Alegre, τοῦ Pusan, καὶ νὰ ἐπιμένουν στὴν συμμετοχή μας στὸ λεγόμενο «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν», ὅπου υἱοθετήθηκαν φοβερὲς δογματικὲς καὶ ἠθικὲς ἐκτροπὲς καὶ παρεκκλίσεις, μέχρι τοῦ γάμου τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τῆς ἀποδοχῆς ὡμολογημένων Σοδομιτῶν στὶς τάξεις τῶν κληρικῶν. Αὐτὰ εἶναι ὄντως «πρόοδος», ἀλλὰ πρὸς τὸ κακὸ καὶ πρὸς τὴν κόλαση.     Ἐμεῖς ἐκφράζουμε τὴν χαρὰ καὶ τὴν ἀγαλλίασή μας, διότι μᾶς ἀξιώνει ὁ Θεὸς νὰ ἀκολουθοῦμε τοὺς θεοφώτιστους καὶ πνευματοφόρους Ἁγίους Πατέρες, οἱ ὁποῖοι καθοδήγησαν πολλὲς τοπικὲς ἐκκλησίες καὶ πολλοὺς ἐπισκόπους νὰ μὴ συμμετάσχουν στὴν ἀχαρίτωτη σύνοδο τῆς Κρήτης, ποὺ ἔχασε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, γιατὶ κοινωνεῖ μὲ τοὺς αἱρετικούς».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.