Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014

Λόγος περί κατανύξεως- Άγιου Συμεών του Νέου Θεολόγου

«Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί»!
Ἀλλὰ ἐξανίσταται γιὰ τὴν παράβαση τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 1/1977 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 275), παριστάνοντας τὸν κέρβερο τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως, καὶ καταγγέλλει ὅσους Ἀρχιερεῖς δὲν φορᾶνε ἐν Συνόδῳ  ...ἐπανωκαλύμμαυχο καὶ ἄρα δὲν ὑπακούουν στὸ τάδε Φ.Ε.Κ.!!!
Συγκεκριμένα στὸν σημερινὸ «Ὀρθόδοξο Τύπο» (11/4/2014) μὲ τίτλο «Παραβιάζουν τοὺς κανονισμοὺς τῆς Ἐκκλησίας οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι ἀποβάλλουν τὸ ἐπανωκαλύμμαυχον καὶ δὲν φέρουν ἐγκόλπιον», δημοσιεύεται Ἀνακοίνωση τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Σύμφωνα μὲ αὐτήν, ὁ Μητροπολίτης κ. Νικόλαος κακίζει τὸν νεωτερισμὸ νὰ συνεδριάζουν οἱ Ἀρχιερεῖς στὴν Ἱεραρχία χωρὶς ἐπανωκαλύμμαυχο. Γιὰ νὰ στηρίξει δὲ τὴ θέση του αὐτή, καταφεύγει στὸ ὑπ’ ἀριθ. 1/1977 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 275) Κανονισμὸ τὴς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ ὁποῖος ρητῶς ὁμιλεῖ διὰ τὴν χρῆσιν τοῦ ἐπανωκαλύμμαχου καὶ ἐγκολπίου» ἀπὸ τοὺς Ἀρχιερεῖς κατὰ τὶς συνεδριάσεις τῆς Ἱεραρχίας.

Καὶ συνεχίζει: «Ἡ ἐπαναφορὰ τοῦ ἐπανωκαλύμμαυχου κατὰ τὶς συνεδριάσεις τῆς Ἱεραρχίας δὲν εἶναι ρομαντικὴ ὑπόθεση, ἀλλὰ περικλείει ἰδιαίτερη σημειολογία...».

στε ἔτσι, Σεβασμιώτατε, τὸ ἐπανωκαλύμμαυχο περικλείει «ἰδιαίτερη σημειολογία» ποὺ πρέπει νὰ τὴν διαφυλάξουμε, ἐνῶ τὰ Δόγματα τῆς Πίστεως καὶ οἱ Ἱεροὶ Κανόνες δὲν χρειάζονται προστασία, τοὺς ἀφήνουμε στὰ χέρια τῶν Οἰκουμενιστῶν νὰ τὰ προδίδουν! Νὰ τὰ ἀλλοιώνουν! Νὰ τὰ ἐξευτελίζουν!
Καὶ μαζὶ μὲ αὐτὰ τὸν Νομοθέτη τους.
Καὶ «ταῦτα ἔδει ποιῆσαι Σεβασμιώτατε, κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι»!
    Ἰδίως ἐκεῖνα!
ποροῦμε, Σεβασμιώτατε, πῶς μπορεῖτε νὰ πορεύεστε ησυχοι πρὸς τὴν Μ. Βδομάδα καὶ τὸ Ἅγιον Πάσχα, μὲ προϊσταμένους σας Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπισκόπους παναιρετικούς Οἰκουμενιστές!

Ανύπαρκτοι Επίσκοποι, ανύπαρκτη Ιεραρχία έχουν παραδώσει τα πάντα στους Νεοταξίτες και στους Οικουμενιστές.


Συμμετοχή μιας Ορθόδοξης Χριστιανής στη Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα»
Γιατί Ἀξιότιμε Κύριε Ὑπουργέ καί οἱ ὑπόλοιποι πολιτικοί τῆς Ἑλλάδος, ξεπουλᾶτε (γιά νά μήν χρησιμοποιήσω βαρύτερη λέξη) τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας (καί ὄχι μόνο…);
Μέ τίς προσπάθειές σας νά μεταλλάξετε τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν σέ θρησκειολογικό (ἤ καί μέ τήν κατάργησή του σέ κάποιες περιπτώσεις).
Μέ τίς ἀλλοιώσεις καί σημαντικότατες «παραλείψεις» τοῦ ἐνδόξου παρελθόντος μας στό μάθημα τῆς ἱστορίας.


Μέ τά πάμπολλα ἀπαράδεκτα κείμενα,στό μάθημα τῆς γλώσσας κυρίως, στό πρόγραμμα τοῦ Δημοτικοῦ, ἀλλά καί στίς ἄλλες βαθμίδες ἐκπαίδευσης (ἀκόμη καί μέ βλάσφημο κι ἀνήθικο περιεχόμενο).
Μέ τήν Ἴδρυση Τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν μέσα, ἄκουσον ἄκουσον, στή Θεολογική Σχολή τοῦ Α.Π.Θ.!!!
Μέ τήν οἰκονομική χορηγία τοῦ Ὑπουργείου σας στά gay-pride φεστιβάλ καί παρελάσεις (τή στιγμή πού τά σχολεῖα στεροῦνται οἰκονομικῆς ἐνίσχυσης γιά στοιχειώδη ὐλικοτεχνική ὑποδομή), καί πού δέν καταλαβαίνω τί μηνύματα στοχεύετε νά μεταβιβάσετε στούς ἀνηλίκους μαθητές-καί στούς νέους σπουδαστές-φοιτητές τῆς χώρας μας, καίρια γιά τήν διαπαιδαγώγηση καί διαμόρφωση τοῦ ἤθους τους ὡς αὐριανούς πολίτες τῆς κοινωνίας μας.
Μέ τήν κατάργηση τῆς ἡμέρας τοῦ Κυρίου, τῆς Κυριακῆς, ἠμέρας λατρευτικῆς γιά ἐμᾶς τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.
Μέ τίς πληροφορίες πού διαρρέονται ἀπό τό Ὑπουργεῖο σας, γιά κατάργηση ἑορτῶν ὄπως τῶν Τριῶν Ιεραρχῶν καί τῆς 25ης Μαρτίου.
Δέν θέλω νά συνεχίσω τόν μακρύ κι ἀτελείωτο κατάλογο, «περίεργων» ἐνεργειῶν ὑμῶν τῶν ἡγετῶν τῆς Ἑλλάδος, πού τήν ἔχετε κάνει βορά στά ξένα συμφέροντα καί μᾶς ξεπουλᾶτε καί πετσοκόβετε ἐθνικά, οἰκονομικά καί πνευματικά…
ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΕΙΣΒΑΛΛΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΟΥΝ ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ ΚΙΛΙΜΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΑΤΟΥΝ ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ;
Ἐσεῖς δέν εἶστε Χριστιανός Ὀθρόδοξος; Νομίζω πώς ὅταν ἀναλάβατε τό Ὑπουργεῖο, ὁρκιστήκατε στό Εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, νἀ ὑπηρετήσετε τήν Πατρίδα καί ἐμᾶς τούς πολίτες ἐπάξια.
Πῶς γίνεται ἀπό τήν μία νά ὁρκίζεστε στόν Χριστό καί ἀπό τήν ἄλλη νά νομιμοποιεῖτε τούς αἰρετικούς καί τούς ἀλλοθρήσκους, πού εἶναι ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ;
Ἐκτός ἄν αὐτό θέλετε, ἐπί προφάσει τῶν δικαιωμάτων ὁποιουδήποτε ἄλλου στόν οἶκο τῆς Πατρίδας μας, ἐκτός τῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν Ὀρθοδόξων.
Δέν μπορῶ νά διανοηθῶ, πώς δέν καταλαβαίνετε ὅτι θά μᾶς μετατρέψετε σέ Ἐδέμ κάθε θρησκείας καί παραθρησκευτικῆς σέκτας πού θά δροῦν ἀνενόχλητα-νομιμοποιημένα καί εἰς βάρος τῆς ἐθνικῆς καί θρησκευτικῆς ὁμογένειας τῆς Ἑλλάδος.
Εἶστε ἀπόλυτα γνώστης.
Σάν πολίτης πού κληθήκατε νά μέ ὑπηρετήσετε (ὑπουργός=ὑπό ἔργον), δέν ἐπιθυμῶ νά προχωρήσετε τό ἐν λόγῳ νομοσχέδιο, ἀλλά νά τό ἀποσύρετε καί νά περιφρουρήσετε τά ἐθνικά, θρησκευτικά καί ὅποια ἄλλα συμφέροντα τῶν Ἑλλήνων καί τῆς Ἑλλάδος.
Εὐχαριστῶ.
Ὀρθόδοξη Χριστιανή Ἑλληνίς
Πηγή: "Ακτίνες"