Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

Τα "Θρησκευτικά", ο "εθνομηδενισμός" των πολιτικών, αλλά και ο εκκλησιαστικός μηδενισμός συγχρόνων Ιεραρχών!

 Ο Υπουργός Παιδείας αγνοεί το Σύνταγμα της Ελλάδος


Αποτέλεσμα εικόνας για Υπουργός Παιδείας

Κύριε Πρωθυπουργέ, ὁ κ. Ν. Φίλης ἐδήλωσε δημοσίως ὅτι δέν εἶναι «ἀναντικατάστατος»


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΓΝΟΕΙ

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ὁ Ὑπουργός δηλώνει ἀνυποχώρητος διά τά Θρησκευτικά: «δέν μ᾽ ἀρέσει νά νερώνω τό κρασί... τίς ἀποφάσεις τίς λαμβάνει ἡ Πολιτεία» (Παραπολιτικά fm, 17.10.2016), ἐνῶ ἐνισχύεται πολιτικά ἀπό τήν σύγκρουσίν του μέ τήν Ἐκκλησίαν: «…πρέπει νά γίνουν βήματα σέ αὐτό πού ὀνομάζεται διαχωρισμός τῆς Ἐκκλησίας ἀπό τό Κράτος… Αὐτό τό στοιχεῖο πιστεύω ναί ἦταν «παρών» στό συνέδριο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί καθόρισε σέ μεγάλο βαθμό καί τήν ὑποστήριξη πού ὑπῆρξε καί πρός τό πρόσωπό μου» (Real FM, 17.10.2016)

«Εγώ ως Αρχιεπίσκοπος διοικώ την Εκκλησία με το Ευαγγέλιο, το Σύνταγμα και τους εκκλησιαστικούς κανόνες», αυτό είχε δηλώσει προ αρκετών μηνών ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος αποστέλλων σαφές μήνυμα προς την Κυβέρνησιν ότι διαχειρίζεται τα ζητήματα του Έθνους κατά τας ιδεοληψίας της. Αφορμή βεβαίως ήτο και πάλι το μάθημα των Θρησκευτικών. Εις την προηγουμένην σύγκλησιν της Ιεραρχίας ο Αρχιεπίσκοπος είχεν εκφράσει την ομόφωνον άποψιν των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος λέγων: «Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την υποχρεωτικότητα του μαθήματος, την τήρηση των ωρών διδασκαλίας και τον Ορθόδοξο χαρακτήρα του». Κατά την σύγκλησιν της προσφάτου Ιεραρχίας εις την 84σελιδον εισήγησίν του ο Αρχιεπίσκοπος με αφορμήν το μάθημα των Θρησκευτικών έθεσεν εις το τραπέζι τας σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας και η Ιεραρχία την δευτέραν ημέραν των εργασιών της εζήτησε συνάντησιν με τον κ. Πρωθυπουργόν. Εις την

Επειδή οι ερωτήσεις συνεχίζονται, επαναλαμβάνουμε:

 


Τοῦ Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου

ρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς κολυμπαρίου συνόδου, ποὺ καταργοῦν τὸν σωτηριολογικὸ χαρακτῆρα τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τὸν ἱερὸ καὶ διαχρονικὸ χαρακτῆρα τῶν Ἱερῶν Κανόνων Της καὶ τὴν ἰσοτιμεῖ μὲ τὶς αἱρέσεις στὸ ὀλέθριο Π.Σ.Ε..
Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς κολυμπαρίου συνόδου, ποὺ νοθεύουν καὶ ἀλλοιώνουν τὴν διδασκαλία καὶ τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου μας καί προσβάλουν τὴν μνήμη, τὸ μαρτύριο καὶ τοὺς ἀγῶνες τῶν Ἁγίων γιὰ τὴν Πίστη.
Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς κολυμπαρίου συνόδου, ποὺ ὀνομάζουν φίλους αὐτούς, τοὺς ὁποίους ἡ Παναγία μας ὀνόμασε ἐχθροὺς τοῦ Υἱοῦ Της.
Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς κολυμπαρίου συνόδου, ποὺ ἐξαφάνισε τὴν λέξη αἵρεση ἀπὸ τὸ λεξιλόγιο τῆς Ἐκκλησίας.
Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς κολυμπαρίου συνόδου, ποὺ κλείνουν τὸν δρόμο τῆς σωτηρίας τῶν συνανθρώπων μου καὶ ἀποτελοῦν μέγα κίνδυνο γιὰ τὴν ὀρθόδοξη διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν μου.
Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς κολυμπαρίου συνόδου, ποὺ γίνονται ἀρεστὲς στὸν σύγχρονο ἀποστάτη κόσμο ἀλλὰ δυσάρεστες στὸν Θεό.
Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς κολυμπαρίου συνόδου, ποὺ ἐξυμνοῦν τὴν ἀξία τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου καὶ παράλληλα ὑβρίζουν ὅποιον ἐναντιώνεται σὲ αὐτές.
Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς κολυμπαρίου συνόδου, οἱ ὁποῖες ἀποφασίστηκαν ἀπὸ ἐμπαιχτὲς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, οἱ ὁποῖοι ἐπικαλούμενοι τοὺς Ἅγιους Πατέρες καὶ τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἀψήφισαν τὰ λιτὰ κελιὰ τῶν μοναστηριῶν καὶ διέμεναν σὲ ἀκριβὰ ξενοδοχεῖα, μεταφέρονταν μετὰ ἀπὸ τὶς συνελεύσεις ἀπὸ δεξίωση σὲ δεξίωση καὶ ἀπὸ συναυλία σὲ συναυλία, προφυλάσσονταν ἀπὸ μύριους σωματοφύλακες, ἀπόλαυσαν, ὅ,τι καλύτερο ὑπάρχει στὴν μαγειρικὴ σὲ μία χώρα ποὺ πλήττεται ἀπὸ τὴν ἀνεργία, τὴν πεῖνα καὶ τὴν ἐξαθλίωση, κουνώντας μάλιστα τὸ δάκτυλο  στὸν δοκιμασμένο λαό, ἂν τυχὸν δὲν ὑπακοῦσε στὶς ἐντολές τους.
Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τὶς ἀποφάσεις τῆς ληστρικῆς κολυμπαρίου συνόδου καὶ τῶν ἐπισκόπων, ποὺ χαρίζουν κοράνια, συμπροσεύχονται μὲ μουφτῆδες ποὺ εἶναι φίλοι τῶν δυναστῶν καὶ ἐχθροὶ τοῦ πτωχοῦ, πού, ἐνῶ ἐτάχθησαν κανονικὰ γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Μίας Ἀλήθειας, τελικὰ ὑπερασπίζονται, μὲ ρηχὲς πολιτικοῦ καὶ κοσμικοῦ περιεχομένου ἀνακοινώσεις, τὸ ψέμα.
Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ τοὺς ἀντιοικουμενιστὲς αὐτούς, ποὺ ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς λεκτικὰ ὀνομάζουν τὴν αἵρεση καὶ πρακτικὰ συλλειτουργοῦν ἢ χαριτολογοῦν μὲ τοὺς αἱρετίζοντες, ἀφήνοντας μὲ τὴν διγλωσσία τους ἀνυπεράσπιστο τὸ ποίμνιο καὶ ἔκθετη τὴν Ἐκκλησία.
Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ, ὅτι ὡς ἁμαρτωλὸς δὲν ἔχω δικαίωμα νὰ ὁμολογήσω τὸν Χριστό. Ἀκριβῶς ἐπειδὴ εἶμαι ἁμαρτωλός, θὰ τὸν ὁμολογήσω.
Ἀρνοῦμαι νὰ δεχθῶ στὸν ἀγῶνα ἐναντίον τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὁποιαδήποτε προσπάθεια ἐξόδου ἢ ἀπομάκρυνσης ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἀγῶνας εἶναι πάντα μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ σύμφωνα μὲ τοὺς Κανόνες τὶς ἐντολὲς καὶ τὰ πρότυπα τῶν Ἁγίων.
Εἶναι πλέον πιὰ ὁλοφάνερο. Οἱ Ἅγιοί μας διδάσκουν: Ἀποτείχιση τώρα. Ἂς μὴν ἀφήσουμε τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ οἰκουμενισμοῦ νὰ μολύνουν μὲ τὴν αἵρεση τους τὸ πανάγιο σῶμα τῆς Εκκλησίας.

Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου, Ὀρθόδοξος Χριστιανός

Θα τους τηγανίσουν με την έκδοση των Πρακτικών! --Προς τί ο θόρυβος; Όλες οι τοπικές οικουμενιστικές Εκκλησίες τα ίδια πιστεύουνε;

Ας τα βλέπουν αυτά, όσοι ακόμα διστάζουν και κοινωνούν με την αίρεση!


ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΚΑΙ 25Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΗΣ Α.Θ.Π. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

Του Μητροπολίτη Ζιμπάμπουε Σεραφείμ Κυκκώτη

Κατά την πολυσήμαντη ομιλία του εις την Ευχαριστιακή Θεία Λειτουργία επί τη ευκαιρία της επετείου της 25ης εκλογής του εις τον Πατριαρχικό Θρόνο Κωνσταντινουπόλεως η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, μεταξύ άλλων, αναφερόμενος εις τας αγωνιώδεις ποιμαντικάς ευθύνας της Μητρός Εκκλησίας και του ιδίου προσωπικώς διά την προφύλαξιν και ενίσχυσιν χάριτι Θεού και ανθρωπίνως δυνατού της ορατής ενότητος των Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, ετόνισε ότι,«ενεκαινιάσθησαν αἱ συνάξεις τῶν Προκαθημένων τῶν ἀδελφῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, καθ᾽ ἅς συνεζητήθησαν και προωθήθησαν ζωτικά θέματα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, μάλιστα δε τό της προετοιμασίας της Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, της ἀπό μακροῦ προετοιμαζομένης και, τελικῶς, χάριτι Θεοῦ πραγματοποιηθείσης ἐν Κρήτῃ,παρά τάς ἀνεξηγήτους, θεολογικῶς τε και ἐκκλησιολογικῶς ἀστηρίκτους ὑπαναχωρήσεις Ἐκκλησιῶν τινων,πρός τάς ὁποίας ἁπλῶς ἀπευθύνομεν τήν ἐρώτησιν: «Εἰς τι ἐδιστάσατε;» (πρβλ. Ματθ. 14,31)».


Εις το Αγιογραφικό ερώτημα «εις τι εδιστάσατε;”, δεν προβάλλει μόνο η αγαθή απορία του μυστηρίου, όχι του εκκλησιολογικού, αλλά της αδυναμίας μάλλον λογικής εξηγήσεως και φυσικά πολύ περισσότερο όταν δεν υπάρχουν θεολογικά και κανονικά εκκλησιολογικά εμπόδια (κωλύματα). Εις το ίδιο ερώτημα είναι δύσκολο να μη διακρίνουμε και τον πόνον της ψυχής του Οικουμενικού μας για τη μη συμμετοχή «τινών Εκκλησιών», που τελικά  ήταν βίωμα πόνου όλων των Προκαθημένων μας κι όλων των απανταχού Ορθοδόξων. Οι μόνοι που δεν έζησαν αυτόν το πόνο είναι όσοι δεν είναι μέλη του ενός Σώματος της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας (Βλέπε τη γνωστή Παύλειο Θεολογία περί των πασχόντων μελών όταν ένα μέλος υποφέρει).
Τελικά κατά τας εργασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης, διαπιστώσαμε με την απουσία των Αδελφών μας ότι δεν μας αγαπούν εις τον ύψιστον βαθμό που τους αγαπάμε και τους σεβόμαστε. Αυτό πρέπει να γίνει αφορμή να τους πείσουμε για την γνήσια αγάπη μας και  το σεβασμό μας με τις πράξεις μας και τη στάση μας ότι ποτέ μας δεν πάψαμε να πιστεύουμε ότι όλοι μαζί και οι παρόντες και οι απόντες αποτελούμε το άγιο Σώμα του Χριστού, την Μία, Αγία, Αποστολική και Καθολική Εκκλησία. Η με κάθε είδους καλλιέργεια εμπιστοσύνης και αγάπης για την προστασία και την ενίσχυση της ορατής ενότητας των Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών πρέπει νάναι η προτεραιότητα όλων μας.
Όταν δημοσιογράφοι ερώτησαν την Α.Θ.Μ. τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. κ. Θεόδωρο για την απουσία «τινών Εκκλησιών», ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος, μεταξύ άλλων, ετόνισε ότι «ομιλούσαμε τόσο πολύ για τους απουσιάζοντες Αδελφούς μας, ως να ήσαν περισσότερο παρόντες από τους παρόντες».
Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή, της προστασίας και της ενίσχυσης της ορατής ενότητας των Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, είναι η όσο το γρηγορότερο επιμελής έκδοση και κυκλοφορία των Πρακτικών των Συνάξεων των Προκαθημένων που ξεκίνησαν το 2014 για την ετοιμασία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, ως επίσης και τα Πρακτικά των εργασιών της  Αγίας και Μεγάλης Συνόδου στην Κρήτη.
Η δημόσια κυκλοφορία των Πρακτικών αυτών θα ενισχύσει την ορατή ενότητα της Ορθοδοξίας και θα λύσει και πολλά προβλήματα που πολλά ανεύθυνα ΜΜΕς και μάλιστα δήθεν εκκλησιαστικά δημιουργούν μια πραγματικότητα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της αγάπης και της ενότητας που ζουν οι Τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες ως η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
Χρόνια Πολλά στον Οικουμενικό μας, να το φωτίζει πάντοτε το Άγιο Πνεύμα εν υγεία και φόβον Θεού, ως ο Πρώτος των Ορθοδόξων Επισκόπων, να μας διακονεί όλους μας με κριτήριο το κοινό καλόν της Ορθοδοξίας και τη προστασία της Ανθρωπότητας.

Ο Δούρειος ίππος της Λειτουργικής Αναγεννήσεως;

Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ:

Ο Δούρειος ίππος της Λειτουργικής Αναγεννήσεως;

Τα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα, όλο και από περισσότερους ιερείς τελείται η λεγομένη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Η τέλεση της Λειτουργίας αυτής και η ξαφνική της εμφάνιση στη ζωή της Εκκλησίας μας αφ’ ενός μεν καταδεικνύει το εκκοσμικευμένο πνεύμα που διακατέχει πολλούς κληρικούς και αφ’ ετέρου εξυπηρετεί κατά τον καλύτερο τρόπο, τασχέδια των «ανανεωτών» της Λειτουργικής μας ζωής, των αυτοκλήτων σωτήρων της Εκκλησίας. 
Το σχέδιο είναι απλό: η Λειτουργία αυτή «βαπτίζεται» από τους ανανεωτές ως «αρχαιοπρεπής». Όταν όμως τελείται, τελείται με τον τρόπο που οραματίζονται οι «ανανεωτές», οπότε ο πιστός λαός, ο οποίος μάλιστα ενθουσιάζεται με την πρωτοτυπία και τα εφέ, συμπεραίνει, εντελώς εσφαλμένα, ότι ο συγκεκριμένος τρόπος τελέσεως είναι ο «αρχαιοπρεπής» και άρα ο παραδοσιακός. Αυτό έχει ως συνέπεια να ζητά από τους Ιερείς να λειτουργούν έτσι και όταν τελούν τις Λειτουργίες των αγίων Ιωάννου του Χρυσοστόμου και Βασιλείου. 
Είναι, όμως, όντως έτσι τα πράγματα; Μπορεί ο καθένας να τελεί όποια Λειτουργία θέλει και όπως θέλει; Ας το δούμε αναλυτικά.

Για να δείτε σε πλήρη μεγέθυνση το κείμενο, πατήστε το πλαίσιο με τα τέσσερα βελάκια κάτω δεξιά του πλαισίου...


Πρόβες κάνουν
να συνηθίζουμε, μην μας ερθει κι απότομα