Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2018

Να, λοιπόν, που οι απαρχές των Οικουμενιστικών σχεδίων υλοποιούνται!


oikoymenikos
Του Θεοδώρου Καλμούκου | Εθνικός Κήρυκας

Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου έλαβε την ιστορική απόφαση να επιτρέπεται του λοιπού ο δεύτερος γάμος των ιερέων, σε περίπτωση χηρείας τους ή εάν τους εγκαταλείπει η πρεσβυτέρα τους.
Διευκρινίζεται ότι δεν θα ισχύει για όσους εγκαταλείπουν τις πρεσβυτέρες τους και επιθυμούν να νυμφευθούν κάποια άλλη γυναίκα.
Υπογραμμίζεται ότι κάθε περίπτωση θα εξετάζεται χωριστά και θα αποστέλλεται από τον οικείο ποιμενάρχη και θα κρίνεται από την Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Επίσης το μυστήριο του γάμου για τον δεύτερο γάμο των ιερέων θα είναι διαφορετικό, μία απλή προσευχή και σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο.
Εντός των επόμενων ημερών θα αποσταλεί επίσημο Γράμμα

Επιδιώκει το "Πρωτείο" εφ΄ όλης της Εκκλησίας ο Βαρθολομαίος! --Να μην πάει χαμένος τόσο κόπος που έκανε ο Ζηζιούλας!!!

κόμα για ἄλλη μιὰ φορὰ ἐξαφανίζει τὶς αἱρέσεις καὶ ρίχνει τὸ βάρος στὰ «δικαιοδοσιακά καθεστώτα»!!!

Επίδειξη ισχύος Βαρθολομαίου:

Μόνο το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει κανονικά προνόμια και την ευχήν και ευλογίαν της Εκκλησίας και των Οικουμενικών Συνόδων   Πληθώρα μηνυμάτων προς πάσα κατεύθυνση περιελάμβανε η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Συνόδου της Ιεραρχίας του Οικουμενικού θρόνου. Αιχμές κατά του εθνοφυλετισμού μια μέρα μετά την συνάντηση με τον Ρώσο Πατριάρχη, αλλά και προκλητικές δηλώσεις όπως ότι το «Οικουμενικόν Πατριαρχείον έχει την ευθύνην να θέση τα πράγματα εν εκκλησιαστική και κανονική ευταξία διότι μόνον αυτό έχει τα τε κανονικά προνόμια και την ευχήν και ευλογίαν της Εκκλησίας και των Οικουμενικών Συνόδων” στη λογική του πρωτείου που προβάλλει με κάθε ευκαιρία!
    Συγκεκριμένα, λοιπόν, την έναρξη των εργασιών της

«Ψυχαί δικαίων εν χειρί Θεού και ουκ έστιν βάσανος εν αυτώ»Μᾶς ἐστάλη ἡ παρακάτω ἐπιστολὴ ποὺ δημοσιεύτηκε σὲ ἐφημερίδα τὸ 2014, στὴν μνήμη τοῦ ἀείμνηστου Νικολάου Σωτηρόπουλου, μιὰ καὶ σὰν σήμερα ἔγινε τὸ μνημόσυνό του.

        κ. Διευθυντά,
Εκ των προτέρων σας ευχαριστώ για την αβραμιαία καλή σας φιλοξενία. «Ματαιότης ματαιοτήτων» φωνάζει η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, «τα πάντα ματαιότης». Και ο Άγιος ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ερμηνεύοντας την παραπάνω φράση διευκρινίζει: «Τα πάντα ματαιότης, ναι! Όμως δύο πράγματα δεν είναι ματαιότης: Να ομιλής για τον Θεό και να υπηρετής τον θεό, αυτό δεν είναι ματαιότης». Πριν λίγες ημέρες κοιμήθηκε ο κ. Νικ. Σωτηρόπουλος, καθηγητής και θεολόγος, την ίδια ώρα και την ίδια ημερομηνία που κοιμήθηκε ο πνευματικός του πατέρας, επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, τον οποίο υπηρέτησε εξήντα χρόνια. Τυχαίο είναι αυτό;

Ο κ. Νικ. Σωτηρόπουλος αγάπησε τον ΧΡΙΣΤΟ, και την ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, τη γνώριζε απ’ έξω, και είχε ως αρχή του τα «Ουκ αποστήσεται η Βίβλος εκ του Νόμου τούτου και μελετήσεις εν αυτώ ημέρας και νυκτός. Έως θανάτου αγώνισαι υπέρ της αληθείας και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπέρ σου». «Ο πιστεύων εις εμέ καν αποθάνη ζήσεται. Εγώ ειμί ο άρτος ο καταβάς εξ’ ουρανού, εγώ ειμί η αλήθεια». Αυτά πρέσβευε ο γνήσιος εργάτης του Ευαγγελίου.
Ο αείμνηστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος και αδερφός, ήταν ο φόβος και ο τρόμος των αιρετικών και δεν ανέχονταν οι αιρέσεις να αποκαλούνται σήμερα «εκκλησίες». Ουδέποτε ελάλησε ιεροκήρυκας ως ούτος ο ιεροκήρυκας, με παρρησία, πυγμή,

Πώς ανέχονται οι πιστοί το αδιανόητο: Οι Ποιμένες τους να συλλειτουργούν με τους αιρετικούς;


ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΓΑΠΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ


ΜΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΑΝΘΙΜΟ
        Ἐκκλησία πάντα οἰκονομεῖ, ἀλλὰ ἡ οἰκονομία της δὲν γίνεται πρὸς βλάβην τῆς Πίστεως, οὔτε διὰ τῆς οἰκονομίας δίδεται χρόνος στοὺς αἱρετικοὺς νὰ ἐπεκτείνουν τὴν αἵρεση καὶ νὰ ἀλλοιώσουν τὴν Πίστη καὶ νὰ τὴν ἐπιβάλλουν χωρὶς ἀντίσταση.
   Ἔχει ἀναφερθεῖ πολλάκις τὸ παράδειγμα τοῦ αἱρετικοῦ Νεστορίου. Ὁ ἅγιος Κύριλλος καὶ ὁ Ρώμης Κελεστίνος, ἀφοῦ διαπιστώθηκε ἡ κακοδοξία του, τοῦ ἔδωσαν διορία δέκα (10) ἡμερῶν νὰ μετανοήσει καὶ νὰ ἀποπτύσσει τὴν αἵρεση. Σὰν τὸ παρἀδειγμα τοῦ Νεστορίου ὑπάρχουν κι ἄλλα παραδείγματα.
    Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἐκεῖνο τοῦ μὴ καταδικασμένου μονοφυσίτη, μὰ κανονικοῦ πατριάρχη Κων/πόλεως Ἀνθίμου, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει μὲ τὸν μὴ καταδικασμένο ἀλλὰ οἰκουμενιστῆ πατριάρχη Βαρθολομαῖο.
    Ἀντίθετα μὲ ὅσα πράττουν οἱ σημερινοὶ «ὀρθόδοξοι» ἐπίσκοποι, ὁ τότε ὀρθόδοξος Πάπας Ἀγαπητός, ὅταν βρέθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη, ὄχι μόνο ἀρνήθηκε νὰ συλλειτουργήσει μαζί του, μιᾶς καὶ εἶχε περιπέσει ὁ Ἄνθιμος καὶ σὲ Κανονικὰ παραπτώματα, ἀλλὰ δὲν δέχτηκε οὔτε κἂν νὰ τὸν συναντήσει:  «Οὐδὲ εἰς θέαν καθάπαξ παραδέξασθαι ἠβουλήθη τὸν κατὰ τῶν θείων κανόνων μανέντα Ἄνθιμον, οὐδὲ συμμετασχεῖν αὐτῶ τῆς θείας κοινωνίας…»CO, III, 135). Καὶ καθὼς μάλιστα πληροφορήθηκε ἀπὸ μοναχοὺς τῆς Κων/πόλεως καὶ γιὰ τὶς αἱρετικές του ἰδέες (οἱ μοναχοὶ ἐξ αἰτίας αὐτῶν ἀξίωναν τὴν ἄμεση ἀπομάκρυνσή του ἀπὸ τὸν πατριαρχικὸ θρόνο) ἐπέβαλε ἀργία στὸν Ἄνθιμο, μέχρι τὴν ὑποβολὴ ὀρθόδοξης ὁμολογίας. Ὁ Ἄνθιμος, κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες παραιτήθηκε καὶ ὁ νέος πατριάρχης Μηνᾶς δὲν περίμενε νὰ περάσουν δεκαετίες, ἀλὰ συνεκρότησε σύνοδο γιὰ νὰ ἐξετάσει τὸ θέμα τῶν κακοδοξιῶν τοῦ Ἀνθίμου.
    Ὁ Ἄνθιμος δὲν παρουσιάστηκε καὶ δὲν εὑρέθη ποῦ ἐκρύβετο. Ἡ σύνοδος τὸν ἐκλήτευσε τρεῖς φορὲς, ἀλλὰ οἱ ἀποσταλέντες νὰ τοῦ ἐπιδώσουν τὴν κλῆσιν τῆς συνόδου ἱερωμένοι, ποὺ ἐπὶ μέρες τὸν ἀναζητοῦσαν στὰ μέρη ποὺ σύχναζε, δὲν τὸν ηὗραν. Ἔτσι ἡ σύνοδος τελικὰ τὸν κατεδίκασε. Καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ Σύνοδος, πρὶν καταδικάσει τὸν Ἄνθιμο, τὸν θεωρεῖ ὡς ἐπίσκοπο καὶ τὸν προσφωνοῦν ὅπως ἁρμόζει σὲ ἕναν ἐν ἐνεργείᾳ ἐπίσκοπο μὲ ἔγκυρα μυστήρια.
    Διαβάζουμε στὰ Πρακτικὰ τὴν ἐπιστολὴ ποὺ τοῦ ἀπέστειλε ἡ σύνοδος. Σ’ αὐτὴ ὁμιλοῦν γιὰ ἐλπίδα μεταμέλειας, τὴν ὁποία δὲν ἐπέδειξε ὁ Ἄνθιμος, παρ’ ὅτι ἡ σύνοδος φέρθηκε μὲ φιλάνθρωπο τρόπο, τὸν κλήτεψε τρεῖς φορές, καὶ τώρα τοῦ δίνει προθεσμία ἕξι ἡμερῶν γιὰ νὰ μετανοήσει καὶ ἀφοῦ παραμένει στὴν αἵρεση τὸν καθαιρεῖ.
     Ἀντίθετα, οἱ σημερινοὶ ἕλληνες ἐπίσκοποι ποὺ εὑρίσκονται στὸ Φανάρι, παραβλέποντας τὴν ἁγιοπατερική μας Παράδοση ποὺ θέλει νὰ μὴν ἐπικοινωνοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι μὲ τοὺς αἱρετικούς, ἔστω κι ἂν αὐτοὶ ἀκόμα δὲν καθαιρέθηκαν, ἀγκαλιάζονται, καὶ συσκέπτονται, καὶ συλλειτουργοῦν μὲ τοὺς μεγάλους Οἰκουμενιστὲς αἱρετικοὺς ἐπισκόπους Βαρθολομαῖο καὶ Ζηζιούλα, λέγοντας μὲ τὸ παράδειγμά τους στὸ λαό: Μὴ φοβᾶσθαι, μὴν ἀκοῦτε τοὺς ζηλωτὲς καὶ ἀκραίους, ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός μας Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, εἶναι ὀρθόδοξος.
    Καὶ ὁ λαὸς παθητικὰ ἀνέχεται καὶ ἀποδέχεται, τὸ ἀδιανόητο σὲ ἄλλους καιρούς: τὴν συνύπαρξη καὶ συλλειτουργία “ὀρθοδόξων” καὶ αἱρετικῶν, ποὺ ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει δὲν εἶναι ὀρθόδοξοι!
Ἄραγε, κανένας δὲν προβληματίζεται: Oἱ πιστοὶ ποὺ ἀκολουθοῦν ὅσους ἐπισκόπους καὶ ποιμένες μας κοινωνοῦν μὲ αἱρετικούς, πράττουν ὀρθόδοξα;


"Μωραίνει Κύριος, ον βούλεται απολέσαι"


Ο Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος αποχωρεί από την έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι - Πηγή: Greek American News Photo AgencyΗ οργή του Πούτιν: Γιατί ο Βαρθολομαίος επέλεξε την Ουκρανία στη διαμάχη της με τη Μόσχα;

Του ΜΙΧΑΛΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

 Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κ. Βαρθολομαίος έλαβε χθες μία απόφαση, που τον φέρνει αντιμέτωπο με τον πιο ισχυρό άνδρα της Ρωσίας. Ήταν, χωρίς αμφιβολία, μία τολμηρή απόφαση, για την οποία, πιθανότατα, θα «εισπράξει» την οργή και του αυταρχικού προέδρου της Τουρκίας, του Ταγίπ Ερντογάν, που θα σπεύσει να βοηθήσει τον φίλο του, Βλαντιμίρ Πούτιν. Αυτοί οι δύο πλέον, βαδίζουν μαζί, υλοποιώντας τη στρατηγική συμφωνία που υπόγραψαν, και η οποία απομακρύνει όλο και περισσότερο την Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και γενικότερα τη Δύση. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο φέρεται να έχει

Αδικία!

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, βουνό, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση
Είπε Γέρων:
Μάθε να ησυχάζεις όταν αισθάνεσαι πως αδικείσαι,
διότι (διαφορετικά) πάντα θα αισθάνεσαι πως αδικείσαι.

Πηγή

Ανεντιμότητα των Οικουμενιστών! --Η παραπληροφόρηση των πιστών συνεχίζεται.


Σσσσ! Οι επίσκοποι κοιμούνται

Ελάβαμε απο Δ.Π.

Πιστοί ακόλουθοι πια, της αιρετικής ηθικής της ανέντιμης απόκρυψης στοιχείων -που έχουν χαράξει κατά των αιρετικών προδιαγραφών πορείας τους- οι οικουμενιστές ιερείς της Γερμανίας,  παραπληροφορούν συστηματικά τους ελληνόφωνους πιστούς.
Οι οικουμενιστές ιερείς δηλαδή, ενώ η ανακοίνωση τους στα γερμανικά αποκαλύπτει την πραγματοποίηση οικουμενιστικών ενεργειών, στην ίδια ανακοίνωση στα ελληνικά... εξαφανίζονται ως δια μαγείας οι συγκεκριμένες κακόδοξες ενέργειες, για να μην πάρουν είδηση και αντιδράσουν οι ελάχιστοι πιστοί της Γερμανίας, που αν το μάθαιναν θα μπορούσαν να διαμαρτυρηθούν!!!
Συγκεκριμένα, στις εκδηλώσεις για την Αρχή του Εκκλησιαστικού έτους, ενώ στα γερμανικά γίνεται λόγος για την αρχή της Ινδίκτου και για την οικουμενιστική τελετή  που θα λάβει μέρος για τον εορτασμό της με συμπροσευχή στις 07.09 στο Starkow και την ιστορία της, στα ελληνικά παρουσιάζουν τους ορθόδοξους και δεν αναφέρουν τίποτα για αυτήν την εκδήλωση, που θα λάβει μέρος, ούτε για την ιστορία της ίδρυσής της!

 Η ανακοίνωση στα γερμανικά (και στα ελληνικά):

Ξεκίνησε η Σύνοδος της Ιεραρχίας του Οικουμενικού θρόνου-Ποιοι Ιεράρχες πήγαν από την Ελλάδα (ΒΙΝΤΕΟ)


Ξεκίνησε σήμερα πρωτοχρονιά του εκκλησιαστικού έτους στο Φανάρι η συνεδρίαση της Συνόδου της Ιεραρχίας του Οικουμενικού θρόνου, όπως συνηθίζεται κάθε τρία χρόνια. Παρόντες μεταξύ άλλων ο Γερων Αμερικής Δημήτριος που έχει πέσει σε δυσμένεια, ο Μητροπολίτης Ελσίνκι Λέων που ακόμη δεν μάθαμε τι έκανε με την περίπτωση με την γυναίκα Επίσκοπο των Λουθηρανών και το συλλείτουργο, αλλά και πολλοί Ιεράρχες από την Εκκλησία της Ελλάδος και της Κρήτης.
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε κατά την τελεσθείσαν στον Πατριαρχικό Ναό Θεία Λειτουργία, συγχοροστατούντων των