Πέμπτη, 9 Μαΐου 2019

Έτσι ξέρει να αμείβει ο "Πρώτος" τους υβριστές των Ορθοδόξων πιστών:

Νέος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ο Χριστουπόλεως Μακάριος

 Ορυμαγδός ύβρεων εναντίον όσων μάχονται την οικουμενιστική Σύνοδο της Κρήτης απο τον Χριστουπόλεως Μακάριο

«Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας»

-Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως Μακαρίου


    παραπάνω τίτλος τῆς ὁμιλίας δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα, γιατὶ ἡ ὁμιλία αὐτὴ δὲν εἶναι, παρὰ μιὰ ἄθλια ἐπίθεση ἐναντίον ὅσων ἀποκαλύπτουν τὴν δολιότητα τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ τὶς κακοδοξίες ποὺ στὴν Κολυμπάριο Σύνοδο ψηφίστηκαν.
     Ὁ κ. Μακάριος –ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ συγκρατήσει τὴν ταραχὴ καὶ τὴν νηφαλιότητά του, ἐπειδὴ κάποιοι τολμοῦν νὰ κριτικάρουν τοὺς Δεσπότες τῆς Συνόδου– ἐξαπολύει ἕναν ὀχετὸ ὕβρεων ἐναντίον ὅσων ἐλέγχουν τὴν Σύνοδο καὶ ὅσων διέκοψαν τὸ Μνημόσυνο τῶν ἀρχηγῶν της. Μεταξὺ ἄλλων γράφει: ὅσοι ἐλέγχουν τὴν Σύνοδο εἶναι «ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα, πού ἀποπνέουν μίσος, μισαλλοδοξία καί ἀπανθρωπιά, χειρίζονται τή δογματική σάν πέτρα γιά λιθοβολισμό», ἐφαρμόζουν μιὰ «μορφῆς πνευματικῆς τρομοκρατίας καὶ ἀγυρτείας» εἶναι «σύχρονοι ἱεροεξεταστές καί συγκεκριμένοι ζηλωτικοί κύκλοι, κληρικοί καί λαϊκοί, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ περισσότεροι εἶναι ψυχικά διαταραγμένοι» κ.λπ.
    Μὲ ὅσα γράφει ἀποδεικνύει τὴν ταραχὴ τῶν Οἰκουμενιστῶν, ποὺ προσπαθοῦν νὰ ἐκφοβίσουν τοὺς πιστοὺς ποὺ ἀντιδροῦν -κι ἂς βλέπει ὁ κ. Διονύσιος Μακρὴς καλὲς διαθέσεις στοὺς Οἰκουμενιστικοὺς κύκλους καὶ τάχα διάθεση ἐπαναλήψεως τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου μὲ …ὀρθόδοξες προοπτικές!
       Δυστυχῶς, οἱ αἱρετικοὶ Οἰκουμενιστὲς εἶναι ἀποφασισμένοι γιὰ ὅλα!

Αλαζονική περιφρόνησις των Ιερών Κανόνων !!!

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΗΓΕΤΑΙ
ΕΞΑΡΧΟΙ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ;


Σεβ. Προύσης Ελπιδοφόρος


Αἱ Τοπικαί Ἐκκλησίαι νά προχωρήσουν εἰς τήν ἀνάδειξιν νέων Ἀρχιερέων

Ἡ ἐξωτερική πολιτική τῶν ΗΠΑ σχετίζεται ἄμεσα μέ τό Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως.

Ὑπάρχει ὑποψήφιος διὰ προκαθήμενος Ἀμερικῆς ποὺ εἶναι μασόνος;

Τοῦ κ. Γεωργίου Τραμπούλη

Μετά τό Οὐκρανικόν, αἱ ἀλλαγαί εἰς τήν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως
   Τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως μετά τήν ἀπόδοση τῆς αὐτοκεφαλίας στήν σχισματική Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας ἐπιθυμεῖ τώρα νά προχωρήση σέ καίριες ἀλλαγές στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Φαναρίου, στήν ἀνάδειξη δηλαδή νέων Ἀρχιεπισκόπων Αὐστραλίας, μετά τήν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Στυλιανοῦ, Ἀμερικῆς μετά τήν παραίτηση τοῦ Δημητρίου, ἀλλά καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Θυατείρων, Γρηγορίου, λόγῳ ἡλικίας. Σκοπός τοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου μέ τίς ἀλλαγές αὐτές εἶναι ἡ ἐνίσχυση τῶν ἡγεμενικῶν του φιλοδοξιῶν, ἀλλά καί νά ἐπιβάλλη διεθνῶς τόν ρόλο τοῦ Φαναρίου ὡς συντονιστικοῦ

Κατάντια! "Ο Σωτήρ", όχι μόνο κοινωνεί με τους Οικουμενιστές, αλλά σιγοντάρει τώρα και το σχίσμα που δημιούργησε ο αιρεσιάρχης Βαρθολομαίος!

Ποια θα είναι η στάση του περιοδικού "Ο Σωτήρ", για Αυτοκεφαλία στην αυτοκαλούμενη "Μακεδονική Εκκλησία";


Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

    Η αναφορά του περιοδικού "Ο Σωτήρ" σε κείμενο που τιτλοφορείται "Η τραγωδία της Εκκλησίας της Ουκρανίας" (10 Απριλίου 2019), με ευκολία προσπέρασε την πολυπλοκότητα αλλά και την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος. Πρωτίστως όμως προσπέρασε την πρόκληση μεγαλύτερου σχίσματος. Δεν πρέπει να προσπερνά κανείς το γεγονός ότι η εκχώρηση Τόμου Αυτοκεφαλίας στα δύο σχισματικά μορφώματα της Ουκρανίας, οδηγούσε σε μεγάλο σχίσμα. Αυτό και μόνο, καθιστούσε την επίλυση του Ουκρανικού προβλήματος με Σύγκληση Πανορθόδοξης Συνόδου.
     Στο εν λόγω κείμενο θα μπορούσε κάποιος να λάβει αφορμή από κάποιες αναφορές στις πρώτες έξη παραγράφους για εκτενή σχολιασμό, αλλά επί του παρόντος για να μη ξεφύγομε από το θέμα, αρκεί να δανεισθούμε την εξαίρετη και υπερβαίνουσα των

«Το ουκρανικό έχει πολλά “πλοκάμια” που αφορούν άμεσα και την χώρα μας»!

Μύλος! Πως τα “πλοκάμια” της ουκρανικής αυτοκεφαλίας μπλέκουν Άγιο Όρος, “Νέες Χώρες” , Αμερικανούς και ΦανάριΚι ενώ ο “φυτευτός” από Φανάρι και Κίεβο Ουκρανός προκαθήμενος της νέας εκκλησιαστικής δομής της χώρας δηλώνει αισιόδοξος πως μέσα στο τρέχον έτος κάποιες Ορθόδοξες Εκκλησίες θα αναγνωρίσουν την αυτοκεφαλία στην Ουκρανία, κάνοντας λόγο μάλιστα για μυστικές συνομιλίεςτο ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα αποδεικνύεται πως έχει πολλά “πλοκάμια” που αφορούν άμεσα και την χώρα μας.

Πρόσφατα σε συνέντευξή του σε σερβικά ΜΜΕ ο Πατριάρχης

Αρνηταί της Αναστάσεως του Χριστού


ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ αΓ. γΡ. πΑΛΑΜΆς
ΕΝΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΧΟΛΙΟΝ

   Στό τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ κατά Ματθαῖον Εὐαγγελίου (κεφ. 28) ὑπάρχει μιά λεπτομέρεια πολύ βασική, πού ἀναφέρεται στό πῶς οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τήν πρώτη στιγμή, ἀποπειράθηκαν νά ἀμφισβητήσουν τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεώς Του.
   Οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ πρεσβύτεροι δωροδοκοῦν τούς φύλακες καί τούς προτείνουν νά διαδώσουν ὅτι δῆθεν τό σῶμα τοῦ Θεανθρώπου τό ἔκλεψαν οἱ μαθητές Του ἐνῶ αὐτοί κοιμοῦνταν.
    Στήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, οἱ πρωτόπλαστοι πείθονται σέ ἕνα ψευδῆ ἰσχυρισμό τοῦ διαβόλου μέ ὅλες τίς τραγικές συνέπειες, πού ἀκολούθησαν. Μετά καί τήν κατάργηση τῆς πλέον

ΟΙ γίγαντας που κουβάλησε στους ώμους του τον Χριστό!


Άγιος Χριστόφορος: ο γίγαντας που κουβάλησε στους ώμους του τον Χριστό! 

– Η προσευχή του οδηγού στον Άγιο ΧριστόφοροΑποτέλεσμα εικόνας για Άγιος Χριστόφορος eikonia.gr
πηγή φώτο: www.eikonia.gr

    Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς Χριστόφορος καταγόταν από ημιβάρβαρη φυλή και ονομαζόταν Ρεμπρόβος, που σημαίνει αδόκιμος, αδοκίμαστος, κολασμένος. Πιθανότατα έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Δεκίου (249-251), όταν στην Αντίοχεια Επίσκοπος ήταν ο Άγιος Ιερομάρτυς Βαβύλας († Σεπτεμβρίου).
Ο Άγιος ως προς την εξωτερική εμφάνιση ήταν τόσο πολύ άσχημος, που απεκαλείτο «κυνοπρόσωπος»=πρόσωπο κυνός- σκύλου.
Η μεταστροφή του στο Χριστό έγινε με τρόπο θαυμαστό. Συνελήφθη αιχμάλωτος σε μάχη, που διεξήγαγε το έθνος του με τα

Με λίγη υπομονή που θα κάνει ο άνθρωπος στις δύσκολες στιγμές μπορεί να αποκτήσει την θεία Χάρη


     «Όταν υπάρχη πραγματική αγάπη και υπομονή, δικαιολογεί κανείς τον άλλον, και μόνον τον εαυτό του κατηγορεί. «Θεέ μου, εγώ είμαι ένοχος, λέει, μη με υπολογίζης εμένα· πέταξέ με στην άκρη και βοήθησε τον άλλον». Αυτή είναι η σωστή τοποθέτηση, η οποία έχει και πολλή ταπείνωση, και τότε δέχεται ο άνθρωπος πλούσια την Χάρη του Θεού.


      Με λίγη υπομονή που θα κάνη ο άνθρωπος στις δύσκολες στιγμές μπορεί να αποκτήση την θεία Χάρη. Ο Χριστός δεν μας έδειξε άλλον τρόπο σωτηρίας, παρά την υπομονή. Την σωτηρία των ανθρώπων την κρέμασε στην υπομονή. Βλέπεις τί είπε; «Ο υπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται» . Δεν είπε «ο υπομείνας εις …θέρος!». Μέχρι το καλοκαίρι εύκολο είναι να υπομείνης, αλλά μέχρι τέλους;… Να προσέχουμε να μη χάνουμε