Δευτέρα, 8 Απριλίου 2019

ΟΧΙ οικονομία ΔΕΚΑΔΩΝ ετων, άλλα ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ δέκα (10) ημερών δίνουν οι Άγιοι στον αιρετικό, και μετά ακοινωνησία!

Μνήμη του αγίου Κελεστίνου, Πάπα Ρώμης
(8 Απριλίου)


      Εἶναι γνωστὸν ὅτι ὁ ἅγιος Κελεστίνος (ποὺ σήμερα ἑορτάζουμε), πολέμησε τὴν αἵρεση τῆς ἐποχῆς του, τὸν Νεστοριανισμό, μαζὶ μὲ τὸν ἅγιο Κύριλλο. Σὲ μία ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς ποὺ ἀπηύθυνε στὸν ἅγιο Κύριλλο, μεταξὺ ἄλλων διακρίνουμε τὴν ἀγάπη καὶ φροντίδα του γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ αἱρετικοῦ Νεστορίου, ὁ ὁποῖος ὅμως, δὲν ἀνταποκρίθηκε στὴν προσπάθεια τῶν Πατέρων τῆς ἐποχῆς του, στὴν θέλησή τους νὰ τὸν ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς κακοδοξίας στὸ ὁποῖο εἶχε πέσει.
    Ὅμως ὁ Ἅγιος ἐνδιαφέρεται ὡς «καλὸς ποιμήν» καὶ μιμητὴς τοῦ Ἀρχιποίμενος Ἰησοῦ, γιὰ τὰ πρόβατα ποὺ τοῦ ἐμπιστεύθηκε ὁ Θεός, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ ἄλλα πρόβατα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τῆς ὁποίας ὁ αἱρετικὸς Νεστόριος εἶχε ἀποδειχθεῖ ἀντὶ γιὰ ποιμήν, λύκος. 
        
    Γράφει λοιπόν στὴν ἐπιστολὴ αὐτὴ πρὸς τὸν ἅγιον Κύριλλο καὶ τὰ ἑξῆς:
    Ὁ Νεστόριος ἔχει πέσει σὲ γκρεμοὺς κακοδοξιῶν. Ἐμεῖς ὅμως, ὀφείλουμε (ὅσο μποροῦμε) νὰ τὸν βοηθήσουμε νὰ ἐπανεξετάσει τὰ πράγματα καὶ νὰ μὴν τὸν σπρώξουμε μὲ τὴν στάση μας πιὸ βαθειὰ στὸν γκρεμό. Αὐτὸς μᾶς τὸ δίδαξε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, νὰ φροντίζουμε γιὰ νὰ μὴ κατασπαράξει ὁ αἱρετικὸς λύκος κάθε πρόβατο, πόσο μᾶλλον, ὅταν τὸ πρόβατο εἶναι ποιμένας ἄλλων προβάτων!

    Αὐτὸς ὁ ποιμένας, ὅμως, ὁ Νεστόριος, λησμόνησε ὅτι εἶναι ποιμένας προβάτων, ξέχασε τὸ «ἐπάγγελμά» του, καὶ ἔγινε, ἀντὶ ποιμὴν τῶν προβάτων, ἁρπακτικὸς λύκος, καὶ ἐπιθυμεῖ νὰ καταστρέψει τὴν ποίμνη, ποὺ ἔπρεπε νὰ συντηρεῖ καὶ νὰ προστατεύει. Αὐτὸν λοιπόν ἐμεῖς, πρέπει νὰ ἀπομακρύνουμε ἀπὸ τὴν ποίμνη, ἐὰν δὲν κατορθώσουμε (πρᾶγμα τὸ ὁποῖο θέλουμε) νὰ τὸν ἐπαναφέρουμε στὴν ὀρθὴ πίστη. Ὑπάρχει ἀκόμα ἐλπίδα, ἐὰν διορθωθεῖ, νὰ τὸν συγχωρήσουμε. Ἐπιθυμοῦμε ἀσφαλῶς νὰ ἐπιστρέψει στὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἔτσι, ἀντὶ νὰ χαθεῖ καὶ νὰ πεθάνει πνευματικά, νὰ ζήσει· κι ὄχι βέβαια, νὰ παραμείνει ὡς ποιμὴν κακόδοξος καὶ νὰ γίνει ἀφορμὴ ἀπώλειας τῶν πιστῶν.
    Ἐὰν ἐμμείνει στὴν πλάνη του ἡ ἀπόφασή μας εἶναι φανερή· πρέπει νὰ ἀποκοπεῖ αὐτὸς ποὺ ἀποτελεῖ μεγάλη πληγὴ στὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα, ἀφοῦ ἐξ αἰτίας του ὄχι μόνο ἕνα μέλος τῆς Ἐκκλησίας βλάπτεται, ἀλλὰ ὁλόκληρο τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας χάνεται. Διότι ποιά θέση ἔχει μεταξὺ τῶν ὁμόπιστων αὐτός, ποὺ διαφωνεῖ μαζί μας στὴν πίστη;
   Λοιπόν, ἂς ἔχουμε κοινωνία ἐμεῖς μὲ ἐκείνους, ποὺ αὐτὸς ἀπέκοψε τῆς κοινωνίας-«ἀφόρησε», ἐπειδὴ ἐναντιώθηκαν-ἀποτειχίστηκαν ἀπ’ αὐτόν· καὶ ἂς γνωρίζει ὅτι αὐτὸς ὡς αἱρετικός (καίτοι μὴ καταδικασμένος ἀκόμα ἀπὸ Σύνοδο) δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει κοινωνία μαζί μας, ἐὰν παραμείνει ἀμετανόητα στὴν διαστροφή του, ποὺ ἐναντιώνεται στὴν διδασκαλία τῶν Ἀποστόλων…
    Σὲ ἐξουσιοδοτῶ λοιπόν, (λέγει στὸν Ἀλεξανδρείας Κύριλλο) νὰ τοῦ διαβιβάσεις τὴν ἀπόφασή μας: ἐντὸς 10 ἡμερῶν ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ θὰ λάβει τὴν ἀπόφασή μας πρέπει ἐγγράφως νὰ ἀποκηρύξει τὶς κακοδοξίες του καὶ νὰ διαβεβαιώσει ὅτι πιστεύει ὀρθόδοξα περὶ τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ καὶ περὶ τῆς Θεοτόκου, διαφορετικά, ἐὰν δὲν κάνει αὐτό, θὰ ἀπομακρυνθεῖ τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ δὲν καταδέχθηκε τὶς θεραπευτικὲς συμβουλές μας καὶ ὁδηγήθηκε στὴν ἀπώλεια αὐτός, καὶ μαζί του θὰ ὁδηγήσει καὶ τὸ ποίμνιο στὴν ἀπώλεια.

Τὸ κείμενο:

Απολύτως αναγκαία κρίνεται η άμεση σύγκληση Πανορθοδόξου Συνόδου για το Ουκρανικό Εκκλησιαστικό ζήτημα

 

 

Γράφει ο Λυκούργος Νάνης, ιατρός

Οι κατά τόπους εκκλησιαστικοί ηγέτες καθώς και οι Σύνοδοι των οποίων προΐστανται οφείλουν έναντι παντός τιμήματος να περιφρουρήσουν τη συνοδικότητα της παγκόσμιας Ορθοδοξίας αλλά και την εξ αυτής εξαρτώμενη πανορθόδοξη ενότητα, οι οποίες αυτή τη στιγμή απειλούνται κατά κύριο λόγο από το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το προσφυώς αποκληθέν και ως "παπάτο της Ανατoλής", το οποίο έχοντας, δυστυχώς,  μετατραπεί σε εκκλησιαστικό παράρτημα του State Department ,υπηρετώντας σαφείς και διόλου δυσδιάκριτες γεωπολιτικές στρατηγικές και επιδιώξεις του υπερατλαντικού παράγοντα, δρα και κινείται σε βάρος της προαναφερθείσης συνοδικότητος,  αποδομώντας και ανατρέποντας τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη θεμελιώδεις κανονικές και εκκλησιολογικές αρχές που την κατοχυρώνουν και προστατεύουν.
Και προς τούτο επιβάλλεται τάχιστα και άνευ χρονοτριβής η σύγκληση Πανορθοδόξου Συνόδου , προκειμένου να τεθή  αναγκαστικά κάποιο φρένο στον ανεξέλεγκτο δικαιωματισμό και ηγεμονισμό του Φαναρίου,συμφώνως, άλλωστε, και  προς τις επιταγές των Θείων και Ιερών κανόνων αλλά και επί τη βάσει της μακραίωνος εκκλησιαστικής πράξεως όπως αυτή αποκρυσταλλώνεται στις δέλτους της εκκλησιαστικής Ιστορίας. Κάτι τέτοιο τόνισε ορθότατα και ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας (λιγάκι όψιμα βεβαίως "θυμήθηκε" τη συνοδικότητα που κατά τα άλλα ευτελίστηκε στην υπ αυτού "υμνηθείσα" ΔΗΘΕΝ "αγία και μεγάλη σύνοδο" του Κολυμβαρίου...) σε επιστολή του προς τον κύριο δημιουργό, συντηρητή και πολλαπλασιαστή της ενσκηψάσης εκκλησιαστικής ανωμαλίας με επίκεντρο το Ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα, πατριάρχη Κωνσταντινουπολεως Βαρθολομαίο.

Ο Πέτρος Γαϊτάνος σε ρόλο Πόντιου Πιλάτου και Ιούδα

 για την πασχαλινή διαφήμιση του Jumbo!


     Για τον Mr Jumbo έχουμε μιλήσει, έχουμε γράψει, έχουμε εκφραστεί στην παλιά katanixis.gr εμπεριστατωμένα και με θάρρος.

Πρόσφατα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στοχοποίησαν τον πρωταγωνιστή – καλλιτέχνη ζητώντας την «απόψυξή του» ενόψει Μεγάλης Εβδομάδος.
     Ο σκανδαλιστής βιομήχανος λοιπόν, είτε από τύχη, είτε επιδεικνύοντας εκπληκτικά αντανακλαστικά, εκμεταλλεύτηκε τον αποκλειστικό σταρ κάθε Μεγάλης εβδομάδας. Άλλο ένα τραγικό περιστατικό που δείχνει πόσο λάθος ήταν η συμπάθεια και η αξία που δώσαμε, σε καλλιτέχνες, προδρόμους του μηδενισμού και της Ελληνορθόδοξης αποδόμησης που βιώνει η Ορθόδοξη Ελλάδα μας.


— Σχολιασμός katanixi.gr —
Κάνει τον γύρο του διαδικτύου από σήμερα και το έχουν δει χιλιάδες φορές. Πρόκειται για ένα διαφημιστικό μήνυμα του Jumbo στο οποίο πρωταγωνιστεί ο τραγουδιστής και ψάλτης Πέτρος Γαϊτάνος.
Ἡ συνέχεια ἐδῶ.

Οι Ιεράρχες -για τον Υπουργό- λογοδοτούν μόνο στην ιστορία!!! Εμ βέβαια, γιατί τον Θεό δεν τον λογαριάζει!Γαβρόγλου:

Οι Ιεράρχες που αρνούνται τη συμφωνία θα λογοδοτήσουν στην ιστορία (βίντεο)


Την ώρα που ο διάλογος με την Εκκλησία έχει παγώσει ο Υπουργός Παιδειάς Κώστας Γαβρόγλου, τονίζοντας ότι από την πλευρά της Πολιτείας «δεν μπαίνουν τίτλοι τέλους», τόνισε με νόημα: «Η Εκκλησία αρνείται να πάρει θέση. Δυστυχώς κάποιοι από την Ιεραρχία, ευτυχώς όχι όλοι και αυτό είναι το θετικό, δεν θέλουν να επέλθει αυτή η συμφωνία. Αυτοί θα πρέπει να λογοδοτήσουν στην ιστορία.»
Ερωτηθείς για τις αλλαγές, οι οποίες προωθούνται

Η αίρεση του Οικουμενισμού έχει σκοτίσει τις διάνοιες των Ποιμένων, οι οποίοι στα θέματα της Ἐκκλησίας ΤΟΥ, έβαλαν τον Χριστό στην ...άκρη!

Ο Πράσινος,
         ο Κόκκινος και
                 ο Μέλας Πατριάρχης


Του κ. Παναγιώτου Κατραμάδου

    H Ορθόδοξος Εκκλησία σήμερα βιώνει διχαστικές τάσεις, κρίνοντες τα γεγονότα με γνώμονα τι συμβαίνει εις τον διοικητικόν χάρτην.
Ο πάπας της Ανατολής εναντίον του πάπα του Βορρά
   Δύο εμπερίστατα Πατριαρχεία, αυτά της Αντιοχείας και των Ιεροσολύμων, τελούν εις διακοπήν κοινωνίας δια δικαιοδοσιακά ζητήματα (δια το Κατάρ, το οποίον ισχυρίσθη και το Φανάρι ότι του ανήκει) και άλλα δύο πανίσχυρα, Κωνσταντινουπόλεως και Μόσχας, διέκοψαν την κοινωνίαν δια δικαιοδοσίαν της Ουκρανίας, αλλά αλληλοκατηγορούνται δια κακοδοξίας. Το πρώτον κατηγορεί την Μόσχαν ότι θέλει να καταστή «Τρίτη Ρώμη» και το δεύτερον τον κ. Βαρθολομαίον ότι είναι ο «Πάπας της Ανατολής».
   Αι προσπάθειαι παρακάμψεως των κατηγοριών ήσαν εντελώς αφελείς. Ηκούσθη και προσφάτως από τον Σεβ. Σμύρνης π. Βαρθολομαίον εις το Βέλγιον, ο οποίος επανέλαβε το επιχείρημα του Σεβ. Ναυπάκτου, ότι δεν δύναται να υπάρξη «Τρίτη Ρώμη», διότι υπήρξε Ρώμη και «Νέα Ρώμη» αλλά όχι «Δευτέρα Ρώμη». Δηλαδή, αν η Μόσχα ωνομάζετο «Νεωτέρα Ρώμη», θα ελύετο το πρόβλημα; Επίσης είναι αντιφατικόν να κατηγορής κάποιον ότι επιθυμεί να καταστή «Τρίτη Ρώμη» και ταυτοχρόνως να υποστηρίζης ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξη «Τρίτη Ρώμη», επειδή δεν υπήρξε «Δευτέρα». Ομοίως αντιφατικόν είναι να αναγνωρίζης ότι ανεδείχθης εις «Νέαν Ρώμην» δια πολιτικούς αποκλειστικώς λόγους, αλλά ταυτοχρόνως να καταδικάζης το επιχείρημα αυτό, όταν το επικαλήται η Μόσχα.

Δεν διαφεντεύουν οι Πατριάρχαι
    Τόσον το Φανάρι όσον και η Μόσχα υπογράφουν σύμφωνα ειρήνης με όλας τας παρακμιακάς θρησκείας του αιώνος τούτου, καίτοι ενδοορθοδόξως προξενούν ανηλεή πόλεμον. Αμφότερα τα Πατριαρχεία έχουν επιδοθή εις τον οικουμενισμόν, δια να συνενώσουν την χριστιανοσύνην έναντι της εκκοσμικεύσεως, ενώ θα είχε μεγαλυτέραν απήχησιν εις τον σύγχρονον κόσμον, εάν τα ίδια ομονοούσαν. Η ηθική κατάπτωσις του παπισμού, όπου πρότριτα κατεδικάσθη δια κακουργήματα ο μέχρι πρότινος στενός σύμβουλος του Πάπα, παραδόξως δεν τους απωθεί…
     Η ομόνοια προϋποθέτει την παραδοχήν της αληθείας, ότι δηλαδή έσφαλαν και τα δύο Πατριαρχεία: η Μόσχα διότι έπρεπε να είχε δώσει την ευχήν της, όταν η Εκκλησία της Ουκρανίας εζήτει αυτοκεφαλίαν και το Φανάρι να μη ανακατευθή καθόλου -και μάλιστα απομονωμένον από όλους- με αστείας προφάσεις περί παγκοσμίων υπερδικαιοδοσιών που δήθεν παρεχώρησεν εις αυτό η ιστορία προκειμένου να προασπισθή τα δίκαια της… Ουκρανίας!
   Ακόμη όμως και Ιεράρχαι και θεολόγοι δεν έχουν αντιληφθή ότι Φανάρι και Μόσχα «μαλώνουν σε ξένο αχυρώνα», όπως λέει ο θυμόσοφος λαός, διότι αφ’ ης στιγμής κάποια Εκκλησία υποβάλη το αίτημα της αυτοκεφαλίας, το ζήτημα έχει λήξει. Κάθε Εκκλησία έχει κεφαλή της τον Χριστόν και όχι κάποια «μητέρα» Εκκλησία. Δεν δύναται κανείς να παρακάμψη τον αδέκαστον Κανόνα περί της μεταβολής εκκλησιαστικών καταστάσεων συμφώνως προς τα πολιτικά όρια, ούτε βεβαίως να καταπιέζη με τεχνητούς τρόπους ανεξάρτητα κράτη. Αυτό όμως εις καμίαν περίπτωσιν δεν δικαιολογεί πραξικοπηματικού τύπου εισπήδησιν, η οποία όζει φασισμού  και θέτει βόμβα εις τα θεμέλια της Εκκλησίας.
    Κάθε Εκκλησία από την στιγμήν που ζητεί αυτοκεφαλίαν είναι και αυτοκέφαλος, διότι αυτό ήτο ανέκαθεν το σύστημα της Εκκλησίας, κάθε μητροπολιτική σύνοδος να είναι αυτοδιοίκητος και μόνον ως δευτεροβάθμιον δικαστήριον να χρησιμοποιήται η μείζων Σύνοδος της Επαρχίας. Αυτό ήτο το «έκκλητον», που διαστρεβλώνεται σήμερον ως υπερόριον αποκλειστικόν δικαίωμα του Κωνσταντινουπόλεως!

Εκδίκησις και αντεκδικήσεις
   Αυτήν την στιγμήν επικρατεί ένας άκρατος «ρεβανσισμός». Όσα είχε δηλώσει εις εφημερίδα ο Σεβ. Γαλλίας, ότι δηλ. το Ουκρανικόν αυτοκέφαλον θα μειώση την επιρροήν της Μόσχας, υπονοών ότι μεταξύ των κινήτρων του Φαναρίου ήτο η εκδίκησις δια την μη προσέλευσιν της Ρωσίας εις το αποτυχημένον Κολυμβάριον, επεβεβαιώθησαν την 1ην Μαρτίου από την απαντητικήν επιστολήν που απέστειλεν ο Κωνσταντινουπόλεως προς τον Πατριάρχην Αντιοχείας. Εκεί αναφέρει ότι άδικα αιτείται τώρα ο Αντιοχείας Πανορθόδοξον, καθώς απουσίασεν από το Κολυμβάριον!  Εκφράζει επίσης την απαισιοδοξίαν ότι και να συγκληθή Παν­ορθόδοξος Σύνοδος θα διαπιστωθή μόνον η διαφωνία τους.
    Η απαισιοδοξία αυτή σημαίνει έλλειψιν εμπιστοσύνης εις την διακυβέρνησιν της Εκκλησίας υπό του Χριστού και απιστία προς την δράσιν του Αγίου Πνεύματος εις Σύνοδον, όταν αυτή λειτουργή ελευθέρως και όχι δια μεθοδεύσεων.

Ο Ηγούμενος της Πάτμου υπόλογος για βεβήλωση

    Πως επετράπη εις καθηρημένον και αναθεματισμένον να λειτουργήση εις το Ιερόν Σπήλαιον; «Ιδιοκτησία» του είναι; Ποίος επιτρέπει αυτά να συμβαίνουν εντός ελληνικής επικρατείας; Συμφώνως προς την ιστοσελίδα amethystosbooks.blogspot.com της 26ης Μαρτίου 2019:
    «Κατά το τριήμερο 23-25 Μαρτίου αντιπροσωπία της νεοσυσταθείσας Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ουκρανίας πραγματοποίησε προσκυνηματική επίσκεψη στο ιερό νησί της Αποκαλύψεως. Της αντιπροσωπίας ηγείτο ο Αρχιεπίσκοπος

"Όπου και να δω η Εκκλησία με πληγώνει"!

Τι είπε ο Γαλλίας στον Αθηνών;

    Οι Σεβ. Γαλλίας και Αδριανουπόλεως συνήντησαν παραμονήν της συνεδριάσεως της ΔΙΣ την 1ην Απριλίου τον Προκαθήμενον της Ελλάδος ως απεσταλμένοι αντιπρόσωποι του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Πρόκειται δι’ άσκησιν πιέσεων δια το «ουκρανικόν». Ο Αρχιεπίσκοπος βεβαίως απήντησε: «δεν μας ρωτήσατε,

Ατυχέστατος ο παραλληλισμός της παραβολής του ασώτου με το Ουκρανικόν ζήτημα


     ["Π.Π.":  Τὸν Τελεβάντο τὸν κατάλαβαν κι οἱ συνεργάτες του καὶ τὸν ἐγκατέλειψαν στὴν προσπάθειά του νὰ ὑποστηρίξει τὸν σχισματικὸ καὶ αἱρετικὸ Πατριάρχη!  Ὁ μόνος «ἀντι-Οἰκουμενιστὴς» ποὺ ὑποστηρίζει τὸν κ. Βαρθολομαῖο, εἶναι πλέον ὁ Τελεβάντος! ...Κατάντημα!].Του κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
     Όπως διαβάσαμε σε σχολιασμό στο διαδικτυακό ιστότοπο “Χριστιανική Βιβλιογραφία” (christianvivliografia.wordpress.com), (σ.σ. "Π.Π.": καὶ στὸ "Τελεβάντος" ποὺ τὸ ἀναπαρήγαγε) που τιτλοφορείται «Μ’ αυτόν τον τρόπο, οργισμένοι, μιλούν κάποιοι “δίκαιοι” άνθρωποι της Εκκλησίας», ο οποίος προστέθηκε ατυχέστατα σε ομιλία του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, για την Κυριακή του Ασώτου, έγινε παραλληλισμός με το ζήτημα της εκχώρησης Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας.

«Θεματικής Εβδομάδας» συνέχεια:

 Ποιῶν «ἀνθρώπινα δικαιώματα» 

καὶ ποιὰ «δημοκρατικὴ συνύπαρξη»Ἡ παροῦσα Κυβέρνηση θέσπισε ἐδῶ καὶ δύο χρόνια τὴν ὑποχρεωτικὴ διδασκαλία ὁρισμένων θεμάτων στὰ σχολεῖα, ποὺ τὴν ὀνόμασε “Θεματικὴ Ἐβδομάδα”. Γιὰ τὴν ὕλη τῆς διαμαρτυρήθηκαν χιλιάδες πολίτες, γονεῖς, ἐκπαιδευτικοὶ καὶ εἰδικοὶ ψυχικῆς ὑγείας, ἀλλὰ ἡ Κυβέρνηση τοὺς ἀγνόησε πλήρως. Καὶ  ἐφέτος, ἡ “Θεματικὴ Ἑβδομάδα 2018-2019” ὑλοποιεῖται ἀναπτύσσοντας μεταξὺ ἄλλων τὰ θέματα: «Δημοκρατικὴ Συνύπαρξη καὶ Ἀνθρώπινα Δικαιώματα»  καὶ «Ἔμφυλες ταυτότητες» (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ).
Σὲ προηγούμενη ἐπιστολὴ μᾶς ἐπισημαίνουμε τὰ σοβαρὰ