Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

Η σύγχυση και η διαστροφική τακτική των "αντι-Οικουμενιστών"! --Ή, γιατί ο Οικουμενισμός εδραιώνεται!

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
(Προς κ. Παναγιώτη Τελεβάντο)
  
Τοῦ Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ


Σε εκτενή σχόλιά του ο κ. Τελεβάντος (Σεπτέμβριος 2017) στο ιστολόγιό του, ανέπτυξε έναν αντίλογο στο άρθρο μου «Ουδέ δύναμαι αυτόν κοινωνόν ηγήσασθαι των αγίων» (Μ. Βασίλειος – Επιστολή 214)  που αδικεί την αλήθεια.
Ισχυρίζεται ο κ. Τελεβάντος (ως απάντηση), ότι και σήμερα (όπως στο παρελθόν) οι συνειδητοί Οικουμενιστές Ιεράρχες στην Εκκλησία της Ελλάδος είναι μόνο επτά ή οκτώ.
Εάν αυτό είναι αμετάκλητο συμπέρασμά σας, να σας θυμίσω ότι σήμερα ο οικουμενισμός βρίσκεται στην αποθέωση του «Χρυσού Μόσχου» της Π. Διαθήκης.
Οι στόχοι των αιρετικών επιτυγχάνονται πλήρως, όταν οι Ορθόδοξοι

Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα!

Πῶς ἄραγε χωρᾶ, τόση ἀνεντιμότης καὶ ψευτιά, στὸ στόμα ἑνὸς ἱερέα;

   
Ἡ μετάνοια καὶ τὸ πορτραῖτο ποὺ ἔστειλε
ὁ κ. Σεραφεὶμ στὸν αἱρεσιάρχη!
    Νὰ ξαναρχίσουμε τώρα, πάλι ἀπὸ τὴν ἀρχή, νὰ ἀναιροῦμε ὅσα ἀθεολόγητα, στὴ γραμμὴ ὄχι τῶν Πατέρων, ἀλλὰ τοῦ προσκυνητῆ τοῦ ἀρχιαιρεσιάρχη Πατριάρχη μητροπολίτου Πειραιῶς γράφει ὁ π. Ἄγγελος
    Ἔχουν ΟΛΑ -γραμμὴ πρὸς γραμμή- ἀναιρεθεῖ ἀπὸ τὸν π. Εὐθύμιο!!! Ἂς διαβάσει κανείς ὅσα ἔχουμε ἀναρτήσει, ἰδιαίτερα τὶς μελέτες τοῦ π. Εὐθυμίου καὶ στὴν ἀπάντησή του πρὸς τὴν Μητρόπολη Πειραιῶς καὶ θὰ καταλάβει τὴν σκόπιμη καὶ  ἀνέντιμη διαστρέβλωση τῆς ἀλήθειας ἀπὸ τὸν π. Ἄγγελο, τὰ φοβερὰ δὲ ψεύδη ποὺ ἐκστομίζει ὡς πρὸς τὴν ἀποτείχιση τοῦ π. Εὐθυμίου. Δυστυχως αὐτὰ εἶναι ἀπόρροια τῆς ἀπόφασής του νὰ πορευτεῖ τὸν ἀντιπατερικὸ δρόμο τοῦ "λέοντα" μητροπολίτου του, τοῦ π. Ν. Μανώλη, τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση (ποὺ τὸν βάπτισε "λέοντα") καὶ τοῦ π. Ἐπιφάνιου, τοῦ ὁποίου τὶς θεωρίες (ὅπως διαστρεβλωμένα τὶς ἐπανέφερε ὁ Τελεβάντος), τὶς ἐπαναλαμβάνει ὁ π. Ἄγγελος!
   Βαριὰ ἡ λέξη ἀνεντιμότης καὶ ψευτὰ γιὰ ἕνα ἱερέα, ἀλλὰ ἐκφράζει τὴν πραγματικότητα ποὺ ἀποφάσισε νὰ ἀκολουθήσει, ἀφοῦ δείχνουν ὅτι ὁ π. Ἄγγελος παρακάμπτει καὶ θεωρεῖ ὡς μὴ γενόμενη τὴν ἐργασία τοῦ π. Εὐθυμίου (διὰ τῆς ὁποίας ἀνατρέπεται ὁ κακοπροαίρετος καὶ πονηρὸς σκοπὸς καὶ κόπος τοῦ π. Ἄγγελου), διαστρέφει τὶς πραγματικὲς συνθῆκες τῶν διώξεων ποὺ ὑπέστη ὁ π. Εὐθύμιος καὶ ἀφοῦ διὰ τοῦ ἄρθρου του αὐτοῦ– δικαιολογεῖ τὴν οἰκουμενιστικὴ στάση τοῦ μητροπολίτου του, ἀλλ’ ὡς φαίνεται καὶ τὴν ἀνακολουθία τοῦ διδασκάλου του τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση– ποὺ δίδασκε τὰ ἀντίθετα ἀπ’ αὐτὰ ποὺ διδάσκει ὁ π. Ἄγγελος!
   Δηλαδή, οὐδέποτε ἀναίρεσε ὁ π. Θεόδωρος, ὅσα περὶ τῆς Πατερικῆς διδασκαλίας περὶ «ἀκοινωνήτων» αἱρετικῶν καὶ τήν θεωρία τῶν «συγκοινωνοῦντων δοχείων» δίδασκε πρόσφατα! Καὶ τὸ ἐξωφρενικό: τὴν θέση περὶ «συγκοινωνοῦντων δοχείων», τὴν ὁποία –στὴν μίας περίπου ὥρας ὁμιλία του ἐξέθετε ὁ π. Θεόδωρος στὴν Θεσσαλονίκη– τὴν ἀποδίδει μόνο στὸν π. Εὐθύμιο!
   Φαίνεται –δυστυχῶς– ὅτι ὁ δάσκαλος καὶ σύμβουλός του π. Θεόδωρος ἐπιστρέφει στὸ οἰκουμενιστικὸ ἐξέραμα, ὁ δὲ π. Ἄγγελος δὲν κατάφερε νὰ ἀποκοπεῖ ποτὲ ἀπ’ αὐτό. Φαίνεται ὅτι ὅλες οἱ ἀντίθεες δυνάμεις χτυποῦν τὴν Ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ: «Ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν»! Γιατὶ ἐπιθυμοῦν τὴν συμπόρευση τῶν πιστῶν μὲ τὴν τελευταία αἵρεση τῆς ἱστορίας!
    Πράγματι! Ἐρχόμενος ὁ Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς, σὲ ποιούς ἀπὸ μᾶς θὰ βρεῖ τὴν Πίστη ποὺ Ἐκεῖνος δίδαξε;


   Θλιβόμεθα!
Π.Σ.

Συμβολή στο θέμα της διακοπής μνημοσύνου


Ἐν Πειραιεῖ                                         Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος         
   10-1-2018                                                    ἐφημ. Ἱ. Ν. Εἰσοδίων Θεοτόκου                                
                                                                             Παναγίας Ὀδηγητρίας 
                                                                            Λόφου Βώκου Πειραιῶς
Τό πιό φλέγον, καυτό καί ἐπίκαιρο θέμα, πού ἀπασχολεῖ τήν ἐκκλησιαστική ἐπικαιρότητα τόν τελευταῖο καιρό, καί ἰδίως μετά τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης (Ἰούνιος 2016), εἶναι αὐτό τῆς ἐκκλησιαστικῆς, ἱεροκανονικῆς καί ἁγιοπατερικῆς ὁδοῦ τῆς διακοπῆς τῆς μνημονεύσεως τῶν ὀνομάτων τῶν Οἰκουμενιστῶν Πατριαρχῶν, Ἀρχιεπισκόπων, Μητροπολιτῶν καί Ἐπισκόπων στίς ἱερές ἀκολουθίες καί στήν Θεία Λειτουργία. Γύρω ἀπ’αὐτό θά θέλαμε νά σημειώσουμε τά ἑξῆς:


Α) Ἡ διακοπή τῆς μνημονεύσεως τῶν ὀνομάτων τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων ὀφείλει νά ἐφαρμόζεται σύμφωνα μέ τήν ὀρθοδόξως ἑρμηνευόμενη Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, τήν ὀρθῶς ἑρμηνευόμενη πράξη τῶν Ἁγίων Πατέρων, τόν ὀρθῶς ἑρμηνευόμενο 31ο Ἀποστολικό Ἱερό Κανόνα καί τόν 15ο Ἱερό Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας (ΑΒ΄) Συνόδου.
Θά ρωτοῦσε κανείς˙ γιατί σέ ἕνα τόσο σοβαρό θέμα δέν ἐκδόθηκαν ἰδιαίτεροι Κανόνες, παρά μόνο οἱ ἀνωτέρω δύο; Ἡ ἀπάντηση εἶναι πολύ ἁπλή. Δέν χρειαζόταν