Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Αλφαβητάριον παραινέσεων - Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου

 

18902233_817305881767710_457048972_n.jpg
ρχὴν νόμιζε τῶν ὅλων εἶναι Θεόν.
Βέβαιον οὐδὲν ἐν βίῳ δόκει πέλειν.
Γονεῖς τιμῶν μάλιστα Θεὸν φοβοῦ.
Δίδασκε σαυτὸν μὴ λαλεῖν ἃ μὴ θέμις.
ργοις δ' ἀρέσκειν σπεῦδε καὶ λόγοις Θεῷ.
Ζωὴν πόθησον τὴν ἔχουσαν μὴ τέλος.
ττῶν σε αυτὸν τοῖς φίλοις νικῶν ἔσῃ.
Θνητὸς δ' ὑπάρχων μηδόλως μέγα φρόνει.
χνηλάτει μὲν τῶν σοφῶν ἀεὶ θύρας.
​Κ​αὶ νοῦν δὲ καλλώπιζε τῆς μορφῆς πλέον.
Λόγῳ Θεοῦ ἄνοιγε σόν, τέκνον, στόμα.
Μνήμης δὲ αὐτοῦ μηδαμῶς λάθῃ ποτέ.
Νήφων προσεύχου τῷ Θεῷ καθ' ἡμέραν.
Ξένους ξένιζε, μὴ ξένος γένῃ Θεοῦ.
ρμὰς χαλίνου τῶν παθῶν ψυχοφθόρους.
Πέδαις τὸ σῶμα ἀσφαλίζου σωφρόνως.
Ράβδον σε αυτῷ τὴν συνείδησιν φέρε.
Σαφῶς σχόλαζε ἐν Γραφαῖς ταῖς ἐν θέοις.
​Τ​ὰς τῶν πενήτων ψυχαγώγησον λύπας.
πὲρ σε αυτὸν τοὺς πέλας καλῶς θέλε.
Φίλους ἔχειν σπούδαζε, ἢ πλοῦτον πολύν.
Χρυσοῦ γὰρ αὐτοὶ εὐκλεέστεροι λίαν.
Ψεῦδος μίσησον, τὴν δ' ἀλήθειαν φίλει.

Ὦ παῖ, φυλάσσων ταῦτα σώζῃ ἐνθέως.

Προβληματισμένος ο απόδημος ελληνισμός του Αννόβερο με τις οικουμενιστικές δράσεις των ιερέων!

Δεν μας εξοργίζει για πρώτη φορά ο Οικουμενιστής ιερέας του Αννόβερο


IMG_8322.JPG

Προβληματισμένος ο απόδημος ελληνισμός του Αννόβερο με τις οικουμενιστικές δράσεις των ιερέων της ενορίας αγ. Τριών Ιεραρχών

   "Σχόλιο Κατάνυξις":  Λάβαμε σε γραπτό μήνυμα στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση (istologionkatanixis@gmail.com) τη διαμαρτυρία πολλών ορθοδόξων χριστιανών από τη Γερμανία για τις αιρετικές δράσεις που λαμβάνουν χώρα στις ενορίες τους. Μας κοινοποιήθηκε η ακόλουθη είδηση ως δείγμα της κατάστασης που επικρατεί εκεί.
   Ως γνωστόν η μητρόπολη Γερμανίας είναι από τις πλέον οικουμενιστικές μητροπόλεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις διατηρεί τα σκήπτρα της αιρετικής κατρακύλας (δες εδώ). Στη γερμανική πόλη του Αννόβερο, οι ενορίτες της ενορίας των τριών Ιεραρχών, "διδάσκονται" πως να ακολουθούν την παναίρεση του Οικουμενισμού από τους ιερείς τους και συγκεκριμένα από τον αριμανδρίτη Γεράσιμο Φραγκουλάκη. Γιατί όχι, θα πει κάποιος· μήπως υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί ο εν λόγω κύριος για τις

Η διακοπή μνημοσύνου...


Ἀκροατής: Τὴν ἑρμηνεία ποὺ κάνανε στὸν Κανόνα, ἐγὼ ποὺ τὸ διάβασα λίγο μπερδεύτηκα, δὲν κατάλαβα τί ἐννοούσαν. Λέει ὅτι ἕνας ἱερέας μπορεῖ νὰ διακόψει τὸ Μνημόσυνο, ὅταν ὅμως ἡ αἱρετική του θέση ἐμφανιστεῖ ἐνώπιον Συνόδου.
π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς: Ναί, ὁ Κανόνας γράφει ὅτι γιὰ νὰ εἴμαστε σίγουροι πὼς δὲν κάνουμε σχίσμα, πρέπει ἡ αἵρεσις ποὺ θὰ κηρυχθεῖ, νὰ εἶναι μιὰ αἵρεση γνωστή, νὰ μὴν εἶναι ἄγνωστη καὶ νὰ ἔχει συζητηθεῖ ἀπὸ τοὺς Ἁγίους ἢ νὰ ἔχει καταδικασθεῖ ἀπὸ Συνόδους προηγούμενες, ἢ νὰ τὴν ἔχουν καταδικάσει κάποιοι Ἅγιοι τὴν αἵρεση αὐτή, γιὰ νὰ εἶναι σίγουρος ὁ καθένας, ποῦ βαδίζει. Σ’ αὐτὴν τὴν περίπτωση ποὺ εἶναι μιὰ αἵρεση γνωστή, καταδικασμένη ἀπὸ Συνόδους ἢ ἀπὸ Πατέρες –λέει ὁ Κανόνας– οἱ Χριστιανοὶ πρέπει νὰ ἀποτειχίζονται ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, ὅταν τὴν κηρύττουν αὐτὴν τὴν αἵρεση «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ», καὶ νὰ μὴν μνημονεύουν οἱ ἱερεῖς τοὺς αἱρετικοὺς Ἐπισκόπους στὴν Θ. Λειτουργία.

Σκέψεις γιά τή μελετώμενη συνταγματική ἀναθεώρηση

1 Ιουνίου 2017 σε ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

  
   Ἡ ἱστορία καί ἡ παράδοση ἀποτελοῦν τήν ἀπαρχή καί τίς πηγές ἐπάνω στίς ὁποῖες στηρίζονται οἱ βασικές καταστατικές ἀρχές τοῦ Συντάγματος καί μέ βάση τό πνεῦμα τῶν ἀρχῶν αὐτῶν στοιχειοθετοῦνται καί ἑρμηνεύονται ὅλοι οἱ ἐπιγενεῖς νόμοι. Ἐξεταστέον, ἑπομένως, εἶναι ποία εἶναι ἡ διήκουσα ἔννοια τῶν Συνταγμάτων τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ἀπό τῶν πρώτων, ψηφισθέντων στήν ἐν Ἐπιδαύρῳ Α΄, στήν ἐν Ἄστρει Β΄, στήν ἐν Τροιζίνῃ Γ΄ Ἐθνική Συνέλευση, ἐκείνου τῆς 18ης Μαρτίου τοῦ ἔτους 1844 καί τῶν λοιπῶν μέχρι τοῦ σημερινοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος.
   Ἐκεῖνο, τό ὁποῖο προκύπτει ἀβιάστως ἀπό τήν μελέτη τῶν προαναφερθέντων ἑλληνικῶν Συνταγμάτων (βλ. ὑποσημείωση 1), εἶναι ὅτι ἀδιαμφισβήτητη καί ἡ ἀδιαπραγμάτευτη βούληση τῶν Ἀγωνιστῶν καί Πατέρων τοῦ Ἔθνους ἦταν νά στηριχθῆ ἡ σύσταση, ἡ πολιτική ὕπαρξη καί ἡ ἀνεξαρτησία τοῦ ἀναστηθέντος Ἑλληνικοῦ Ἔθνους ἐπί τῶν θεσμίων τῆς μίας Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. 
   Γιά τόν λόγον αὐτόν, ἄλλωστε, ὡς προοίμιο τοῦ πρώτου καί ὅλων σχεδόν τῶν ἑπομένων Συνταγμάτων ἔθεσαν τήν ἀναφορά: Ἐν Ὀνόματι τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου καί Ἀδιαιρέτου Τριάδος”. Ὡς γνωστόν, μέ τό ἄρθρο 3 τοῦ ἰσχύοντος Συντάγματος ρυθμίζονται

Να το επαναλάβουμε: Η ευθύνη πλέον δεν βρίσκεται στους Οικουμενιστές (οι άνθρωποι έχουν πάρει τις αποφάσεις τους) αλλά στους αντι-Οικουμενιστές που κοινωνούν μαζί τους ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΑ και τάχα "κατ΄ Οικονομίαν"!

Έδωσε τα οικουμενιστικά διαπιστευτήριά του στους Ευαγγελιστές ο Πατρ. Βαρθολομαίος


vartholomaios-3.jpg


Περίεργες δηλώσεις και επιθυμία να παραμεριστούν “δογματικά στερεότυπα
Του  Μανώλη  Κείου
 Με περίεργες δηλώσεις και επιθυμία να παραμεριστούν “δογματικά στερεότυπα” εμπλουτίστηκε η επίσημη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Γερμανία, προσκεκλημένος των Ευαγγελιστών της χώρας, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα.
     Στο πλαίσιο της εν λόγω επίσκεψης ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, βρέθηκε στην Βυρτεμβέργη όπου ο επικεφαλής του Συμβουλίου των Προτεσταντών στη Γερμανία (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, τον χαρακτήρισε «ιδιαίτερο προφίλ και αξιόπιστη φωνή» του διαλόγου των θρησκειών.
    Σημείωσε δε πως στην Σύνοδο του Κολυμπαρίου πέρυσι στην Κρήτη ζητήθηκε η επέκταση αυτού του διαλόγου.
    Η δε επίσκοπος των Ευαγγελιστών στη Γερμανία, Petra Bosse-Huber, έκανε λόγο για την υπέρβαση των στερεοτύπων γενικά και των στερεοτύπων που μπορεί να έχει κανείς λόγω της άλλης ονομασίας.
   Ο ίδιος ο Πατριάρχης στο χαιρετισμό του μίλησε για μια «λειτουργική διακονία» και συνεχάρη τους Προτεστάντες λόγω της της 500ής επετείου της Μεταρρύθμισης.
Μάλιστα ο επίσκοπος της Ευαγγελικής Λουθηρανικής “Εκκλησίας” στην Βυρτεμβέργη, Frank Otfried απέτισε φόρο τιμής “στους παλμούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας αναφορικά με τον οικουμενισμό”.

Στο Τούμπινγκεν επίτιμος διδάκτορας
   Την επόμενη ημέρα στην Ευαγγελική Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Tuebingen απονεμηθηκε τιμητικό διδακτορικό στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.
  Ο Πρύτανης Καθηγητής Michael Tilly μπροστά σε 200 προσκεκλημένους που ήρθαν από όλη την Ευρώπη έκανε λόγο για μια “βαθιά αμοιβαία θεολογική κατανόηση και την προώθηση επιστημονικών ανταλλαγών”, ενώ συμπλήρωσε πως ο πατριάρχης αντιπροσωπεύει την εταιρική κοινωνική ευθύνη Χριστιανισμού. “Όλο το θεολογικό έργο του, καθώς και η πνευματική δύναμη του προσανατολισμού του στοχεύουν στη διατήρηση και την προώθηση της ειρήνης και της ελευθερίας μεταξύ των θρησκειών και των σύγχρονων κοινωνιών » σχολίασε.

     ΣΧΟΛΙΟ:  νέα "ἐκκλησία" τῶν δύο ταχυτήτων καὶ τῶν ἀνακολουθιῶν: Στὴν Ἑλλάδα οἱ Εὐαγγελικοὶ σὲ πολλὲς Μητροπόλεις (ἀλλὰ καὶ ἐπίσημα) χαρακτηρίζονται αἱρετικοί. Κυκλοφοροῦν ἀκόμα ἔντυπα καὶ Ἐγκύκλιοι Μητροπόλεων ποὺ καλοῦν τοὺς πιστοὺς νὰ μὴν ἔχουν καμιὰ ἐπαφὴ μαζί τους! Ὁ Πατριάρχης, ὅμως, ὑλοποιώντας τὶς ἀποφάσεις τῆς Κολυμπαρίου Συνόδου τῆς Κρήτης τοὺς ἀποδέχεται ὡς Ἐκκλησία!
      Καὶ οἱ πιστοί, καθὼς οἱ Ποιμένες, τὸ Ἅγιον Ὄρος, οἱ Ἀδελφότητες …σιωποῦν, καὶ καθὼς οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς κοινωνοῦν μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές, ἀκόμα καὶ νὰ θέλουν, χωρὶς ποιμένες ἀφομοιώνονται καὶ ἀποδέχονται παθητικὰ τὴν αἵρεση.
    Ἀλήθεια! Δὲν σκέπτονται ὅτι θὰ δώσουν λόγο στὸ Θεὸ γι’ αὐτή τους τὴν προδοσία;

Ο πατρ. Βαρθολομαίος τα ξεπούλησε ΟΛΑ. --Τελεί Ορθόδοξη Ακολουθία σε ...Ευαγγελικό Ναό στη Στουτγάρδη (Βίντεο)!      Πατριάρχης Βαρθολομαῖος (ἀφοῦ ΟΛΟΙ οἱ Ποιμένες τοῦ ὑποτάχτηκαν), συνεχίζει νὰ προκαλεῖ. Προχθὲς τέλεσε Ὀρθόδοξη Ἀκολουθία (Ἑσπερινό) σὲ αἱρετικό-Εὐαγγελικὸ Ναὸ στὴν Στουτγάρδη! Παρόντες Προτεστάντες καὶ Παπικοί!
     Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι προτίμησε τὸν Εὐαγγελικὸ Ναό, ἐνῶ ὑπάρχει Ὀρθόδοξος Ναὸς στὴν Στουτγάρδη!
   Καὶ εἶναι ἐξοργιστικὸ πρῶτον, ὅτι παραιτήθηκε τοῦ δικαιώματος νὰ ἀναρτηθοῦν εἰκόνες στὸ Ναό, γιὰ νὰ μὴν …προσβάλλει τοὺς αἱρετικούς, οἱ ὁποῖοι ὡς γνωστὸν εἶναι Εἰκονομάχοι (στὸ βίντεο φαίνεται ὅτι δὲν ὑπάρχουν εἰκόνες), καὶ δεύτερον τὸ Εὐαγγέλιο τὸ τοποθέτησαν πάνω σὲ μιὰ μὴ καθαγιασμένη τράπεζα!
     Ὁ κ. Βαρθολομαῖος προέτρεψε τὶς Χριστιανικὲς Ἐκκλησίες (τοὺς αἱρετικούς) σὲ μιὰ πιὸ στενὴ συνεργασία καὶ σὲ μιὰ κοινὴ χριστιανικὴ Ὁμολογία(!), ἡ ὁποία (ὅπως εἶπε) εἶναι στὸ σημερινὸ καιρὸ πολὺ σημαντική. Ἐπίσης τόνισε τὴν ἱστορικὴ σημασία τοῦ Μαρτίνου Λούθηρου καὶ ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα ὅτι ἀπὸ τὴν μνήμη του Λούθηρου θὰ ἀναδυθοῦν πολλὰ πνευματικὰ κέρδη! [Καὶ "ἅγιος" ὁ Λούθηρος!].
    Κατὰ τὰ ἄλλα οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς κάνουν "οἰκονομίες" ὥσπου νὰ τοὺς ἔρθει ἡ "Χάρη ἀντίδρασης"(!) καὶ κοινωνοῦν μὲ τοὺς Οἰκουμενιστές, "ἄχρι καιροῦ"! Καὶ θὰ συνεχίσουν νὰ κοινωνοῦν, ἕως τότε ποὺ πλέον ὅλοι θὰ ἔχουν ναρκωθεῖ ἀπὸ τὸν οἰκουμενιστικὸ ἰό, ὁ ὁποῖος (ὅπως ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης προειδοποιοῦσε) ἤδη εἶχε ἀρχίσει νὰ ναρκώνει τὰ ὀρθόδοξα αἰσθητήρια. Τότε!
    Σήμερα; 

Gottesdienst mit Patriarch Bartholomaios, Landesbischof July und Heinrich Bedford Strohm in der Stut