Ανεξέλεγκτες διαστάσεις λαμβάνει το ούτως ή άλλως γεωπολιτικού ενδιαφέροντος εκκλησιαστικό θέμα της νέας εκκλησίας της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την πηγή του καναλιού Pravblog, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ο οποίος ήταν προσωπικά αντίθετος στην αναγνώριση των Ουκρανών σχισματικών, πιέστηκε από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Υπενθυμίζεται πως το ελληνικό κράτος χρηματοδοτεί το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας μέσω του ΥΠΕΞ.