Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Όσιος Ισαάκ ο Σύρος

Ο δρόμος του Θεού

είναι καθημερινός σταυρός.

Κανένας με άνεση δεν ανέβηκε στον ουρανό.ΣΤ΄ Εβδομάδα των Νηστειών, Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου

ΣΤ΄  Ἑβδομάδα  τῶν  Νηστειῶν

Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου


imagesCA8N3Z1D

Ὅταν ἦρθε ἀπὸ τὴ Γαλιλαία, δὲν ἀνεβαίνει ἀμέσως στὰ Ἱεροσόλυμα. Ἐθαυματούργησε πρῶτα, ἔκλεισε τὰ στόματα τῶν Ἰουδαίων, συνομίλησε μὲ τοὺς μαθητάς του· ἐπάνω στὸ θέμα τῆς ἀκτημοσύνης. «Ἄν θέλης νὰ εἶσαι τέλειος, λέει, πούλησε τὰ ὑπάρχοντά σου»· καὶ τῆς παρθενίας. «Ὅποιος μπορεῖ νὰ καταναοήση, ἄς κατανοήση»· καὶ τῆς ταπεινοφροσύνης· «Ἄν δὲν ἀναπλεύσετε τὴ ζωή σας καὶ δὲ γίνετε σὰν παιδιά, δὲ θὰ μπῆτε στὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Συνωμίλησε ἀκόμα κι ἐπάνω στὸ θέμα τῆς ἐδῶ ἀνταμοιβῆς· «Ὅποιος ἄφησε σπίτια ἤ ἀδελφούς, ἤ ἀδελφές, θὰ λάβη τὰ ἑκατονταπλάσια στὴ ζωὴ αὐτή». Καὶ γιὰ τὶς ἀμοιβὲς ἐκεῖ, «Καὶ θὰ κληρονομήσετε ζωὴν αἰώνια».
Τότε φέρνει στὴ σκέψη του τέλος τὴν πόλη, καὶ σκοπεύοντας ν’ ἀνεβῆ, ἀναφέρεται πάλι στὸ πάθος του. Ἐπειδὴ δὲν ἤθελαν νὰ γίνη αὐτό, ἦταν  φυσικὸ νὰ τὸ ξεχνοῦν καὶ γι’ αὐτὸ τοὺς τὸ θυμίζει ἀδιάκοπα, θέλοντας νὰ συνηθίση τὴν ψυχή τους μὲ τὶς συχνὲς ὑπομνήσεις καὶ νὰ μετριάση τὴ λύπη τους. Μιλεῖ μαζί τους ἰδιαίτερα κατ’ ἀνάγκη· δὲν  ἔπρεπε ὁ λόγος αὐτὸς ν’ ἀνακοινωθῆ μὲ σαφήνεια· κανένα κέρδος δὲν προέκυπτε ἀπ’ αὐτό.  Γιατὶ ἄν αὐτὰ προκαλοῦσαν ταραχὴ στοὺς μαθητὰς ποὺ ἄκουαν, πολὺ περισσότερον θὰ ἐτάραζαν τὸ λαό.  Καλά, καὶ δὲν εἰπώθηκαν καὶ στοὺς πολλούς; θὰ ρωτοῦσε   κανείς. Εἰπώθηκαν ἀλλὰ ὄχι μὲ τὸση σαφήνεια.  Κατεδαφίσετε, εἶπε, αὐτὸν τὸ ναὸ καὶ σὲ τρεῖς ἡμέρες θὰ τὸν ὑψώσω πάλι. Κι ἀλλοῦ· Σημάδι ζητεῖ αὐτὴ ἡ γενιὰ καὶ σημάδι δὲ θὰ τῆς δοθῆ, παρὰ τὸ σημάδι τοῦ Ἰωνᾶ. Καὶ ἄλλη φορά· λίγο ἀκόμα διάστημα θὰ εἶμαι μαζί σας· ἔπειτα θὰ μὲ ζητήσετε καὶ δὲ θὰ μὲ βρῆτε.
Στοὺς μαθητάς του ὅμως δὲ μίλησε ἔτσι. Ὅπως φανέρωσε τὰ ἄλλα πιὸ καθαρὰ, τὸ ἴδιο καὶ τοῦτο. Καὶ ἄν πολλοὶ δὲν κατανοοῦσαν τὸ νόημα τῶν λόγων του, τί χρειαζόταν καὶ νὰ τοὺς μιλᾶ; Γιὰ νὰ νιώσουν ἔπειτα, ὅτι μὲ προηγούμενη γνώση βάδιζε πρὸς τὸ πάθος καὶ μὲ τὴ θέλησή του· ὄχι ἀπὸ ἄγνοια, οὔτε ἀπὸ ἀνάγκη. Στοὺς μαθητάς του δὲν ἔκανε τὴν παραγγελία γι’ αὐτὸ μόνο. Ἀλλὰ  γιὰ τὸ λόγο ποὺ εἶπα: Νὰ προετοιμαστοῦν μὲ τὴν προσμονὴ καὶ νὰ βαστήξουν εὐκολώτερα τὸ πάθος·  μὴν ἔρθη ἀπροσδόκητο καὶ τοὺς

Για φανταστείτε ο Άρειος να έγραφε τον πρόλογο βιβλίου του Μ. Αθανασίου! (Αν και καμία ομοιότης δεν υπάρχει μεταξύ τους, πέρα από τους τίτλους)

Ο Πάπας γράφει τον πρόλογο βιβλίου για τον Πατριάρχη!
Οἱ Ἅγιοί μας ἦσαν μνησίκακοι, ἐνω ὁ Πατριάρχης «είχε το θάρρος να βάλει τέλος στο παρελθόν, μετά από αιώνες χωρισμού και μνησικακίας».
   Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος επιζητεί όλο και στενότερες σχέσεις με τον Πάπα Φραγκίσκο. Κατά την είδηση, που δημοσίευσε η έγκυρη ιταλική εφημερίδα «Corriere della Sera» το περασμένο Σάββατο, 16 Απριλίου, ο Πατριάρχης του ζήτησε και ο Πάπας δέχθηκε να γράψει τον πρόλογο βιβλίου, που θα έχει τίτλο «Βαρθολομαίος: απόστολος και οραματιστής». Το βιβλίο αφορά στη ζωή και στο έργο του Πατριάρχη και προβλέπεται να  εκδοθεί στις ΗΠΑ τον προσεχή Νοέμβριο, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 25 ετών Πατριαρχείας του. Το έχει γράψει ο γεννημένος στην Αυστραλία το 1958 αρχιδιάκονός του δρ Ιωάννης Χρυσαύγης, που είναι και σύμβουλός του σε θέματα οικολογικά και άλλα.
     Η ιταλική εφημερίδα σημειώνει ότι εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ο Πάπας Φραγκίσκος δέχθηκε να γράψει τον πρόλογο βιβλίου για τον Πατριάρχη και προσθέτει ότι το γεγονός έχει «μιαν αξία συμβολική και οικουμενική πραγματικά εξαιρετική». Τονίζεται επίσης ότι ο Πάπας προβαίνει στην ασυνήθη αυτή ενέργεια για να επιβραβεύσει τον κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος «είχε το θάρρος να βάλει τέλος στο παρελθόν, μετά από αιώνες χωρισμού και μνησικακίας».

Οι προδότες εκρύβοντο πίσω από μια κουκούλα. Τούτοι εδώ φιλούν κατά πρόσωπο, σαν τον Ιούδα!

Τὸ «Κοινό Ανακοινωθὲν» στὴ Λέσβο ἐπαναφέρει

τὴν “CHARTA OECUMENICA”:
   
  Οἰκουμενικὴ Χάρταεἶναι ἕνα ἀπαράδεκτο θεολογικὰ κείμενο ὀρθοδόξων, γέννημα-θρέμμα τοῦ κλίματος τοῦ θεολογικοῦ διαλόγου, ποὺ θεωρεῖ «ὅλες τὶς αἱρετικὲς ὁμολογιακὲς ὁμάδες ὡς ἰσοδύναμες ‘‘Ἐκκλησίες’’». «Ἀφαιρουμένων κάποιων λέξεων ἢ φράσεων θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ἀποδεχθῆ ἄνετα καὶ ἕνας Ἰουδαῖος ἢ Μουσουλμάνος...». Προτρέπει νὰ παραιτηθοῦμε ἀπὸ τὴν ἱεραποστολὴ στοὺς ἑτερόδοξους, ἀφοῦ αὐτὸ θεωρεῖται προσηλυτισμός. Γράφει: «Ὑποσχόμεθα νὰ μὴ προτρέπωμεν ἀνθρώπους νὰ ἀλλάσουν τὴν Ἐκκλησίαν αὐτῶν»(*).
    Ἐπίσης σὲ ἄλλο σημεῖο –αὐτὸ ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα στὴν Λέσβο) διαβάζουμε: «Από κοινού θα συμβάλλουμε ώστε μετανάστες και μετανάστριες, πρόσφυγες και όλοι όσοι ζητούν άσυλο στην Ευρώπη, να έχουν μια αξιοπρεπή υποδοχή…»!
Κι ἀκόμα: «Ἡ Οἰκουμενικὴ Χάρτα δὲν ἔχει νομικὸν ἤ δογματικὸν χαρακτῆρα οὔτε εἶναι ὑπεράνω τοῦ κανονικοῦ δικαίου. Τὸ κῦρος αὐτῆς θὰ προέλθῃ ἐκ τῆς ἐθελουσίας δεσμεύσεως τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν οἰκουμενικῶν ὀργανισμῶν».
   Ἤξεραν, λοιπόν, ἀπὸ τότε οἱ ἡγέτες τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν; Εἶχαν ἀπὸ τότε εἶχαν προσυπογράψει προδοτικὰ τὴν ἔνταξη στὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τὴν Πανθρησκεία;
     Ἀφελὲς  ἐρώτημα;  Τώρα,  ὅμως,  ἡ  προδοσία  εἶναι ὁλοφάνερη καὶ  ... "ἐθελουσία" !

    Γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ διαβάσαμε στὸ ἱστολόγιο «Κατάνυξις»:

Αποκλειστικό:

Το Κοινό Ανακοινωθέν στη Λέσβο - CHARTA OECUMENICAΣυρόμεθα στο άρμα του αντιχρίστου από την Εκκλησία της Ελλάδος
Παρακολουθήσαμε σήμερα με πόνο ψυχής, αλλά και με οργή και αγανάκτηση  την επιτομή της αθλιότατης, εωσφορικής, ιησουιτικής παπικής υποκρισίας σε συνδυασμό με τον "ορθόδοξο"  φαρισαϊσμό σε ρόλο κομπάρσου.
Τι μας είπαν ; Ότι ο πάπας ήρθε στην Ελλάδα για το προσφυγικό. Όμως για ποιον λόγο συγκεκριμένα ;

Ο πάπας αποδείχτηκε μαρτυριάρης... και αποκάλυψε το ένοχο μυστικό της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Κοινό Ανακοινωθέν που υπογράφτηκε σήμερα στη Λέσβο. Ποιο είναι αυτό το
μυστικό;

CHARTA ECUMENICA - Oικουμενική Χάρτα.


Μεταφράζω παρακάτω την επίμαχη προτελευταία παράγραφο του ανακοινωθέντος στην Λέσβο, από το γερμανικό κείμενο που δόθηκε στα ΜΜΕ:
"Όσο αφορά εμάς, αποφασίζουμε να υπακούσουμε στο θέλημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού,  σταθερά και ολόψυχα να εντείνουμε τις προσπάθειες μας για την προώθηση της πλήρους ενότητας όλων των Χριστιανών. Επιβεβαιώνουμε την πεποίθησή μας ότι η συμφιλίωση (μεταξύ των Χριστιανών) περιλαμβάνει την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης εντός και μεταξύ όλων των λαών.  Από κοινού θα συμβάλλουμε ώστε μετανάστες και μετανάστριες, πρόσφυγες και όλοι όσοι ζητούν άσυλο στην Ευρώπη, να έχουν μια αξιοπρεπή υποδοχή (CHARTA OECUMENICA,Οικουμενική Χάρτα [Στρασβούργο 2001], παράγραφος 8) ...."
Η τελευταία υπογραμμισμένη πρόταση προέρχεται από το κείμενο της CHARTA OECUMENICA, από την 8η δέσμευση στο κεφάλαιο ΙΙΙ. την οποία 8η δέσμευση μεταφράζω παρακάτω.
Τι είναι η CHARTA OECUMENICA, την οποία επικαλείται ο πάπας και γιατί είναι δεσμευμένη να την εφαρμόσει στην πράξη η Εκκλησία της Ελλάδος;
Η CHARTA OECUMENICA είναι ένα κατάπτυστο, αντίχριστο, βλάσφημο, προδοτικό, δεσμευτικό κείμενο, είναι ένα εωσφορικό θρησκευτικο-πολιτικό μανιφέστο, είναι το νέο δόγμα, το οποίο υιοθέτησε η Εκκλησία της Ελλάδος το 2001, ως μέλος του Συμβουλίου Ευρωπαικών Εκκλησιών.
Στις 22 Μαίου 2001, ο τότε πρόεδρος του  Συμβουλιου Ευρωπαικών Εκκλησιών (CEC) Γαλλίας Ιερεμίας και νυν μητροπολίτης Ελβετίας και ο πρόεδρος του Συμβουλίου Ευρωπαίων Επισκόπων (CCEE όπου εκπροσωπούνται όλα τα Ρωμαιοκαθολικά Συμβούλια Ευρωπαίων Επισκόπων), καρδινάλιος Vlk, υπέγραψαν την CHARTA OECUMENICA  πάνω στην "αγία τράπεζα" του λουθηρανικού ναού Thomaskirche, στο Στρασβούργο.
Ποιο είναι το άρθρο 8 της Οικουμενικής Χάρτας, το οποίο επικαλούνται στο Κοινό Ανακοινωθέν στη Λέσβο ;
Μεταφράζω από το γερμανικό κείμενο:
CHARTA OECUMENICA Κεφάλαιο ΙΙΙ.
Η ΚΟΙΝΗ ΜΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
"Μακάριοι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά του Θεού" Κατά Ματθαίον 5:9
ΔΕΣΜΕΥΣΗ 8 : Συμφιλιώνοντας λαούς και πολιτισμούς
"Την ποικιλία των τοπικών, εθνικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών παραδόσεων, την θεωρούμε ως πλούτο της Ευρώπης. Εν όψει των πολυάριθμων συγκρούσεων, είναι καθήκον των Εκκλησιών να συνεργαστούν μεταξύ τους για την συμφιλίωση λαών και πολιτισμών. Γνωρίζουμε ότι η ειρήνη μεταξύ των εκκλησιών, είναι μια εξίσου σημαντική προυπόθεση για αυτόν το σκοπό.
Οι κοινές μας προσπάθειες στρέφονται στην εκτίμηση και επίλυση πολιτικών και κοινωνικών θεμάτων σύμφωνα με το πνεύμα του ευαγγελίου. Επειδή εκτιμούμε το πρόσωπο και την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου ως κατ' εικόνα Θεού, υπερασπίζουμε την ίση αξία όλων των ανθρώπων.
Ως εκκλησίες θέλουμε από κοινού να προωθήσουμε την διαδικασία εκδημοκρατισμού της Ευρώπης. Δεσμευόμαστε να συνδράμομε για την ειρήνη, βασιζόμενοι στην επίλυση συγκρούσεων δίχως βία. Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας ενάντια στον άνθρωπο και ιδιάιτερα ενάντια στις γυναίκες και στα παιδιά.
Για την συμφιλίωση χρειάζεται να προωθήσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη μεταξύ των λαών και ιδιαιτέρως να ξεπεράσουμε το χάσμα μεταξύ φτωχών και πλουσιων και την ανεργία. Από κοινού θα συμβάλλουμε ώστε μετανάστες και μετανάστριες, πρόσφυγες και όλοι όσοι ζητούν άσυλο στην Ευρώπη, να έχουν μια αξιοπρεπή υποδοχή.
Δεσμευόμαστε :
- να αντιδρούμε σε κάθε μορφή εθνικισμού, που οδηγεί στην καταπίεση των λαών και εθνικών μειονοτήτων και να προωθούμε λύσεις χωρίς χρήση βίας.
- να ενισχύσουμε την θέση και την ισότητα των γυναικών σε όλους τους τομείς της ζωής, όπως και να προωθήσουμε την δίκαιη συνύπαρξη μεταξύ γυναικών και αντρών στην εκκλησία και στην κοινωνία. "
Συμπέρασμα : Ο πάπας Φραγκίσκος δεν ήρθε από φιλανθρωπία για τους πρόσφυγες. Ήρθε για να απαιτήσει τα "νόμιμα" από την Εκκλησία της Ελλάδος. Ήρθε να υπενθυμίσει και να απαιτήσει την έμπρακτη εφαρμογή της ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ, με την οποία είναι δεσμευμένη χειροπόδαρα από το 2001, ως μέλος του Συμβουλίου Ευρωπαικών Εκκλησιών.
Αν στήθηκε όλο αυτό το σκηνικό, για μια προτασούλα που αφορά το προσφυγικό, ας προσπαθήσουμε να φανταστούμε τι έχει ήδη σχεδιάσει να κάνει ο πάπας, για να απαιτήσει την εφαρμογή των πρώτων δεσμεύσεων του προδοτικού αυτού κειμένου, που αφορούν τα δόγματα της Ορθοδοξίας ...
Ο πάπας ήρθε να απαιτήσει την εφαρμογή μιας μικρής προτασούλας ενός μεγάλου κειμένου, που περιέχει 12 δεσμεύσεις.
Και φυσικά είναι ηλίου φαεινότερο ότι απαιτεί εμμέσως πλην σαφώς  την πλήρη εφαρμογή της  ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ, της αντίχριστης αυτής διαθήκης και παρακαταθήκης που μας κληροδότησε ο τότε αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ο οποίος 1 μόνο μήνα μετά την υπογραφή του κειμένου, μας κουβάλησε για πρώτη φορά τον αρχιαποστάτη, αρχιαιρεσιάρχη πάπα στην Ελλάδα.
Ετσι εξηγείται και η  προτροπή στο Κοινό Ανακοινωθέν της Λέσβου για την προώθηση της πλήρους ενότητας όλων των Χριστιανών. Γιατί στην ουσία αυτό τον καίει : η αναγνώριση του βαπτίσματος, οι συμπροσευχές , και το επικατάρατο ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ. Όλα αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στις πρώτες δεσμεύσεις της ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ, τις οποίες έχω μεταφράσει πάλι από το γερμανικό κείμενο τον Νοέμβριο του 2014, σε κείμενο που έγραψα, με τίτλο CHARTA OECUMENICA 2001 - Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΜΑΖΕΥΕΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΥΛΙΞΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΛΛΑ ΧΑΡΤΙ  http://katanixis.blogspot.gr/2014/11/charta-oecumenica-2001_17.html
Στην παραπάνω ανάρτηση αναλύω επισης όλο το παρασκήνιο υποδοχής της Οικουμενικής Χάρτας από την Εκκλησία της Ελλάδος, τον τρόπο με τον οποίο το "εθαψαν" από την κοινή γνώμη και πώς την ... πάσαραν στις θεολογικές σχολές, με καταστροφικά, τραγικά στις μέρες μας αποτελέσματα. Ποιοι και πότε το υπέγραψαν χρόνια αργότερα. Ποιος είναι ο ένας εκ των συντακτών του κειμένου (ο  κ. Γρηγόριος Λαρεντζάκης, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Graz της Αυστρίας και διδάκτορας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης) και πολλά άλλα, μαζί με το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό...
Οπότε όποιος επιθυμεί μπορεί να ανατρέξει στην παραπάνω ανάρτηση.
Από ότι φαίνεται, η πλήρη ένωση των Εκκλησιών, η εφαρμογή των πρώτων δεσμεύσεων της ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ, που σκοπό έχει να καταργήσει, να καταπιεί την Ορθοδοξία (Ω ματαιότης!)  έχει ανατεθεί στην επικείμενη Πανορθόδοξη Σύνοδο.
Ως ελληνορθόδοξο ποίμνιο συρόμεθα στο άρμα του αντιχρίστου από την ίδια την Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία έχει υποταχθεί άνευ όρων στην πανθρησκεία - παναίρεση του πάπα.
Δεν είναι καιρός για δακρύβρεχτες ομολογιακές επιστολές  προς την ηγεσία της Εκκλησίας, γιατί τα χειρότερα έπονται με ταχύτατους ρυθμούς... και έχουν σχεδιαστεί μέχρι λεπτομέρειας πολλά χρόνια πριν.
Είναι καιρός για πράξεις ομολογίας.
Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεού.
_______________________
(*) Σημάτη Π., Διαχριστιανικοί-Διαθρησκειακοὶ Διάλογοι, sel. 41, Ἐκδ. «Τῆνος», 2003

Περὶ Παραδείσου

Διδαχὴ εἰς τὴν Ε΄ Κυριακήν τῶν Νηστειῶν

Ἠλία Μηνιάτη, ἐπισκόπου Κερνίκης καὶ Καλαβρύτων.  Ἐλαφρῶς διασκευασθεῖσα κατὰ τὸ λεκτικόν.

Οἱ ἄνθρωποι, οἵτινες εἶναι καθολικὰ ἄδικοι, δίδουσι τὰς τιμὰς ἐκεῖ, ὅπου τοὺς φέρει ἤ ἡ φιλία ἤ ἡ συγγένεια. Ὁ Θεός, ὅστις εἶναι φυσικὰ δίκαιος, δίδει τὰς τιμὰς ἐκεῖ, ὅπου εὑρίσκεται ἡ ἀξία. Ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τιμῶνται οἱ φίλοι ἥ οἱ συγγενεῖς· ἀπὸ τὸν Θεόν τιμῶνται οἱ ἄξιοι· αὐτὴ εἶναι ἡ μοναδικὴ παρηγορία, τὴν ὁποίαν ἔχουσιν οἱ ἐνάρετοι ἄνθρωποι, ὅταν ἀμελοῦνται ἤ καταφρονοῦνται ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, νὰ ἀναμένωσι τὸν μισθὸν τῆς ἄρετῆς ἀπὸ τὸν Θεόν. Τοῦτο δεικνύει φανερὰ εἰς ἡμᾶς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς τὸ σημερινὸν ἱερὸν Εὐαγγέλιον. Αὐτὸς ἀναβαίνει εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅπου ὑπάγει διὰ νὰ σταυρωθῇ, ὁ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης, οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου, φαντἀζονται, ὅτι ἐκεῖ ὐπάγει διὰ νὰ βασιλεύσῃ καὶ νικημένοι ἀπὸ φιλοτιμίαν, πρῶτα πέμπουσι τὴν μητέρα των νὰ μεσιτεύσῃ, ἔπειτα παρρησιάζονται καὶ αὐτοί. «Θέλομεν», λέγουσιν, «ὅταν γίνῃς Βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ εἶς ἀπὸ ἡμᾶς νὰ καθίσῃ ἐκ δεξιῶν σου καὶ ὁ ἄλλος ἐξ ἀριστερῶν σου, ἵνα ἔχωμεν καὶ ἡμεῖς μέρος τῆς Βασιλείας σου»· «Δὸς ἡμῖν, ἵνα εἶς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἶς ἐξ εὐωνύμων σου καθήσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου» (Μάρκ. ι΄37).
Ἀλλὰ τὶ ἄνθρωποι εἶναι ὁ Ἰάκωβος καὶ ὁ Ἰωάννης; Φίλοι τοῦ Χριστοῦ, συγγενεῖς τοῦ Χριστοῦ· ὁ δὲ Χριστὸς τί τοὺς ἀποκρίνεται; Δὲν γνωρίζετε τὶ ζητεῖτε. «Οὐκ οἴδατε τὶ αἰτεῖσθε» (αὐτ. 38). Ἐγὼ εἶμαι δίκαιος Κριτής, δὲν δίδω τὰς τιμὰς κατὰ τὴν γνώμην μου δὲν τιμῶ τοὺς φίλους ἤ τοὺς συγγενεῖς τιμῶ τοὺς ἀξίους. Εἰς τὴν Βασιλείαν τὴν ἰδικήν μου, ὅστις κοπιάσῃ, λαμβάνει τὸν μισθόν ὅστις ἀγωνισθῇ κερδαίνει τὸν στέφανον· ὅστις φανῆ ἄξιος, ἔχει τὴν δόξαν· τὸ δέ καθῆσαι ἐκ δεξιῶν μου ἤ ἐξ εὐωνύμων μου, οὔκ ἐστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ’ οἷς ἡτοίμασται» (αὐτ. 40). Ἀλλὰ ποῖος δὲν θέλει νὰ κοπιάσῃ; Ποῖος δὲν θέλει νὰ ἀγωνισθῇ, διὰ νὰ κερδήσῃ τὴν Βασιλείαν τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία δὲν ἔχει τιμήν, διότι εἶναι ἀνεκτίμητος; Ἡ ὁποία δὲν ἔχει τέλος, διότι εἶναι αἰώνιος; Τόσους κόπους, τόσους ἀγῶνας διὰ μίαν παραμικρὰν εὐτυχίαν τοῦ κόσμου τούτου, τὴν ὁποίαν καὶ πολὺ δύσκολον εἶναι νὰ τὴν ἀποκτήσωμεν καὶ πολὺ εὔκολον εἶναι νὰ τὴν χάσωμεν; Τόσην δὲ ἀμέλειαν καὶ τόσην ἀμεριμνίαν διὰ τὴν Βασιλείαν τοῦ Χριστοῦ, τὴν ὁποίαν, διὰ νὰ τὴν ἀποκτήσωμεν, φθάνει μόνον νὰ θέλωμεν; Ἄν δὲ τὴν κερδήσωμεν μίαν φοράν, δὲν τὴν χάνομεν ποτέ.
Ἡ Βασιλεία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ δὲν εἶναι ἡ βασιλεία τοῦ κόσμου τούτου· εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, εἶναι ἡ μακαριότης τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἡ δόξα ἡ ἀτελεύτητος, εἶναι ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος, εἶναι μὲ ἕνα λόγον ὁ Παράδεισος.  Παράδεισος! Μόνον νὰ τὸν συλλογισθῶ, εὐφραίνεται ἡ ψυχή μου. Παράδεισος! Ἡ εὐτυχισμένη πατρὶς τῶν Προπατόρων μου, ὁ γλυκὺς λιμὴν τῆς ἐλπίδος μου, ὁ μοναδικὸς σκοπὸς τῆς ἀγάπης μου, τὸ ὕστερον βραβεῖον τῆς Πίστεώς μου. Περὶ Παραδείσου σήμερον εἶναι ὁ λόγος, εὐλογημένοι Χριστιανοὶ. Ἐγὼ ὁμολογῶ, ὅτι αὐτὴ εἶναι μία ὑπόθεσις, ἤτις ὑπερβαίνει κάθε γλῶσσαν καὶ κάθε νοῦν· διότι οὔτε ἄνθρωπος, οὔτε Ἄγγελος ἤθελε δυνηθῆ ποτὲ νὰ μᾶς ἐξηγήσῃ τὸν Παράδεισον, καθὼς εἶναι. Ὅθεν δὲν σᾶς ὑπόσχομαι νὰ σᾶς ἀποδείξω τὶ εἶναι ὁ Παράδεισος, φθάνει νὰ σᾶς εἰπῶ ὀλίγον τι περὶ τούτου· καὶ ἄν

Στημένο show στη Λέσβο με έναν ευλογούντα πολέμους και δύο ...αν-ορθόδοξους κομπάρσους! (Βίντεο)


ΑΙΣΧΟΣ και ΝΤΡΟΠΗ -Στημένο show στη Λέσβο με έναν ευλογούντα πολέμους και δύο αν-ορθόδοξους κομπάρσους

Πού ήσασταν 5 χρόνια κ.κ. Βαρθολομαίε και Ιερώνυμε; Τι κάνατε για να σταματήσει ο πόλεμος στη Συρία; Τι πράξατε για τους ελληνορθόδοξους αδερφούς μας

Του Στρατή Μαζίδη

Ευτυχώς το show στη Λέσβο τελείωσε. Η παράσταση όμως ήταν πάρα πολύ κακή όσο και αν το προσπάθησαν οι ηθοποιοί. Ένα καλοστημένο show με μπόλικο μελό. Σε τι να πρωτοσταθεί κανείς;

Αρχικά έρχεται στην Ελλάδα ένας αρχιαιρεσιάρχης, επικεφαλής μιας “εκκλησίας”-κράτους με την οποία μας χωρίζουν αρκετές – σημαντικές δογματικές διαφορές. Μια “εκκλησία” η οποία έβαλε τις βάσεις για να πέσει οριστικά η Κωνσταντινούπολη αλλά για να μην τρέχουμε τόσο πίσω, έγραψε κατάμαυρες σελίδες ιστορίας στο Β΄ ΠΠ με τους Ουστάσι στη Γιουγκοσλαβία και σιωπώντας φυσικά στον μετέπειτα βομβαρδισμό της.

Δίπλα του δύο ορθόδοξοι ιεράρχες με ανορθόδοξη πολιτική.

Ξαφνικά, λέει, έπεσε στα πόδια του πάπα μια πρόσφυγας, αλλά και ένας άλλος κατατρεγμένος.

Έσπασαν και καλά τον αστυνομικό κλοιό και ήθελαν την ευλογία

Η μωρία του Πάπα, Βαρθολομαίου και Ιερώνυμου, στη Μορία της Λέσβου!

Η έλευση του Πάπα
και «αξιολόγηση» του Πάσχα
Από το «γαληνόν της μετανοίας πέλαγος» της αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής αντικρίζουμε το φουρτουνιασμένο Ελληνικό Αρχιπέλαγος των αμετανόητων «διαλόγων αγάπης» (με φόντο την μέλλουσα «Αγία και Μεγάλη» Σύνοδο).

Μοναδική και διαυγής η θέα από το «Μέγα πέλαγος» της αγίας Τεσσαρακοστής, όπως ονομάζει η Εκκλησία την περίοδο αυτή πνευματικής καθάρσεως από τα πάθη που ολοκληρώνεται στο τέλος της Μεγάλης Εβδομάδος με τα Πάθη, την Σταύρωση και Ανάσταση του Κυρίου. Μας επιτρέπει να δούμε καλύτερα και με καθαρό νου, όχι μόνον μέσα μας αλλά και γύρω μας. Τα τελευταία  δρώμενα στην πατρίδα μας είναι πρωτοφανή και  αρκούντως θεατρικά, δεν χρειάζεται ειδική γνώση για να το αντιληφθεί κανείς, αρκεί η απολεσθείσα σαν τη δραχμή κοινή λογική …
Με την έλευση του πάπα και τη γενική επιστράτευση για την τάχα «ιστορική επίσκεψη» του, φάνηκε ξεκάθαρα η σκηνοθεσία, οι πρωταγωνιστές, και το love story της υπόθεσης… Φάνηκε ξεκάθαρα το τεχνητό και βλαβερό «τοπίο στην ομίχλη» καταμεσής του Αιγαίου, που μοιάζει με απόβαση αρχηγών κρατών  και δή