Κυριακή, 15 Μαΐου 2016

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ! Δείτε την "ένωση" στην πράξη μὲ φωτογραφίες-βίντεο!

Ἡ "ἕνωση" ποὺ ἔγινε ἀλλὰ δὲν ἔγινε, ποὺ γίνεται ἀλλὰ θὰ γίνει, ποὺ οἱ ὑπεύθυνοι Ποιμένες τῆς Ἐκκλησίας δὲν τὴν βλέπουν καὶ ποὺ τελικὰ θὰ ἐπισημοποιηθεῖ στὴν "Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδο" τῆς Κρήτης (ἀσφαλῶς μὲ σιβυλλικὲς διατυπώσεις καὶ θεολογικὰ διφορούμενες προτάσεις)! Τὴν ὁποία "ἕνωση" καὶ πάλι οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Ποιμένες -ὅπως ἤδη μᾶς ἔχουν "πείσει"-  θὰ παρακάμψουν, συνεχίζοντας νὰ κοινωνοῦν μὲ τοὺς ἀκοινώνητους!
Δεῖτε τὴν "ἕνωση" στὴν πράξη μὲ φωτογραφίες ἀπὸ βίντεο στὴ Γερμανία.
Εἶναι δύο ἀπὸ τὰ πολλὰ ποὺ ὑπάρχουν καὶ μακάρι νὰ εἴχαμε χρόνο νὰ τὰ παρουσιάσουμε, μήπως καὶ κάποιοι Ποιμένες καὶ πιστοί, ἐπιτέλους ξυπνήσουν!
Στὸ πρῶτο βίντεο (ἐδῶΠαπικοί, Προτεστάντες καὶ Ὀρθόδοξοι σὲ μιὰ ἐμετικὴ "ἱερὴ" ἀκολουθία τῆς Νέας «ἐκκλησίας τῶν πονηρευομένων». Πρόκειται γιὰ τὸν κύριο ἑορτασμὸ στὸν Ὀρθόδοξο Ναὸ τοῦ Brühl.
Ἐκεῖ Ἐπίσκοπος, ἱερεῖς, Καρδινάλιοι, Προτεστάντες ἱερωμένοι καὶ ἱέρειες, μοναχὲς καὶ πιστοί, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ψέλνουν, ἀπευθύνουν δεήσεις, κηρύττουν, παίζουν διάφορα ὄργανα, τραγουδοῦν, χορεύουν, εὐλογοῦν καὶ εὐλογοῦνται, συμψάλλουν καὶ ἀπαντοῦν στὶς εὐχὲς τῶν «Ποιμένων» (ὀρθόδοξων καὶ αἱρετικῶν) μὲ κάποια Οἰκουμενιστικὰ «ἀμήν»!
 Κι ὅλα αὐτὰ μὲ ντεκὸρ στὸ τέμπλο τὸν Κύριο, τὴν Θεοτόκο, τοὺς Ἁγίους οἱ ὁποῖοι ἀπαγορεύουν αὐτὲς τὶς συγκρητιστικὲς καὶ βλάσφημες τελετές καὶ ἱεροτελεστίες.

Κύριος πρωταγωνιστὴς ὁ «ὀρθόδοξος» Μητροπολίτης Γερμανίας Αὐγουστῖνος, ὁ ἱερέας Μύρων Κων. καὶ οἱ ἱερωμένοι (ἀρσενικοὶ καὶ θηλυκοί) τῶν αἱρετικῶν!
Θύματα οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί, ποὺ ἀντὶ ποιμένων καθοδηγοῦνται ἀπὸ προβατόσχημους λύκους, οἱ δῆθεν δὲ ὀρθόδοξοι Ποιμένες ὅπου γῆς τοὺς ἔχουν ἐγκαταλείψει στην πλάνη καὶ τὴν ἄγνοια, ἀρνούμενοι νὰ κατονομάσουν τοὺς ψευδοποιμένες, ἀρνούμενοι νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὴν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, γιὰ νὰ μὴ χάσουν τὴν εὔνοια τῶν αἱρετικῶν, τὴν ἄνεση νὰ κάνουν τὸν χαρτοπόλεμο χωρὶς νὰ διώκονται ἀπὸ τοὺς Πατριάρχες καὶ Μητροπολίτες!
Στό δεύτερο βίντεο (ἐδῶ) μᾶς παρουσιάζει μιὰ Οἰκουμενιστικὴ Λειτουργία σὲ Παπικὸ ναό, γιὰ τὴν Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησιῶν. Ὁ «ὀρθόδοξος» Ποιμένας (ἀργότερα καὶ ὁ ἑτερόδοξος -φΩΤΟ) καλεῖ τοὺς ὀρθόδοξους πιστούς, τοὺς Παπικοὺς καὶ τοὺς Προτεστάντες νὰ ποῦν τὸ «μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός» καὶ στὴ συνέχεια ψάλει ὁ ὀρθόδοξος χορὸς ἱεροψαλτῶν τοῦ ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ στὰ ἑλληνικά. Στὴ συνέχεια ὁ Μητροπολίτης Αὐγουστῖνος κάνει κήρυγμα, στὸ ὁποῖο μεταξὺ ἄλλων λέγει ὅτι: ἂν κι ἐδῶ παρευρισκόμαστε ἄνθρωποι ἀπὸ διάφορες χῶρες καὶ δόγματα, πιστεύω, ὅμως, πὼς ὅλους μᾶς ἑνώνει ὁ ἴδιος Θεός!
Συνεχίζεται ἡ «Λειτουργία» μὲ κηρύγματα Παπικῶν, Προτεσταντῶν, ἐνῶ ἐνδιάμεσα ψάλουν, τραγουδοῦν, χορεύουν οἱ «πιστοί» τῶν διαφόρων δογμάτων!

«νέα ἐκκλησία» εἶναι ἐδῶ, ἀλλὰ οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Ποιμένες τὴν ἀναζητοῦν ἀλλοῦ!
 
Η ΟικουμενιστικήΛειτουργία σε Παπικό ναό!

Ακούεις κανείς (Αγιορείτης, αντι-Οικουμενιστής, ...!):

Αποδόμηση της Ορθόδοξης Παράδοσης και ένταξη της Ορθοδοξίας στον Οικουμενισμό και την Πανθρησκεία!

Ο γ. Σάββας Λαυρεώτης για την επίσκεψη του Πάπα στη Λέσβο και τη Μεγάλη Σύνοδο


      Σχόλιο: Ἀναρτοῦμε συνέντευξη τοῦ γέροντος Σάββα, ποὺ εἴδαμε στὰ «Θρησκευτικά» (ἐδῶ). Τὸ ἱστολόγιο Θρησκευτικά (ὅπως καὶ ἄλλα ἀντι-Οἰκουμενιστικὰ ἱστολόγια), ἀφοῦ λογόκρινε καὶ δὲν δημοσίευσε τὴν Ἐπιστολὴ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων (ἕνας ἀπ' αὐτοὺς ποὺ τὴν συνέγραψαν καὶ ὑπέγραψαν ἦταν καὶ ὁ γέρων Σάββας), τώρα δημοσιεύουν συνέντευξη τοῦ Γέροντος Σάββα του Ἁγιορείτου, γιὰ νὰ ἁπαλύνουν τὶς ἐκ τῆς λογοκρισίας ἐντυπώσεις.
   Καὶ γιατί δὲν δημοσίευσαν τὴν Ἐπιστολὴ τῶν Ἁγιορειτῶν; Διότι ὁ π. Σάββας ἀκολουθεῖ τὴν διαχρονικὴ Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου περὶ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, τὴν ὁποία οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ποὺ τὰ "Θρησκευτικὰ" ἐκφράζουν, τὴν ἔχουν ἐτσιθελικὰ καταργήσει. Ἐπειδή, λοιπόν, ἡ Ἐπιστολὴ μιλᾶ γιὰ «διακοπή της μνημονεύσεως όλων των αιρετικών λατινοφρόνων–φιλοενωτικών Οικουμενιστών» τὴν ἐξαφάνισαν (ἡ ἐπιστολὴ ἐδῶ).
    Ἔτσι ἀντιλαμβάνονται ἐκεῖ στὰ «Θρησκευτικὰ» τὴν ἐνημέρωση!

Ὑπάρχουν σήμερα οἱ προϋποθέσεις γιά σύγκληση "Πανορθοδόξου" Συνόδου;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ:

Ὑπάρχουν σήμερα οἱ προϋποθέσεις
γιά σύγκληση "Πανορθοδόξου" Συνόδου; 

Μακαριστός Ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης
  
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ Ο ΚΑΙΡΟΣ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ«…Ὑπάρχουν τώρα οἱ προϋποθέσεις γιὰ σύγκλησι καὶ ἐπιτυχία μιᾶς Οἰκουμενικῆς Συνόδου; Συμφωνῶ ἀπολύτως μὲ τὴ γνώμη τοῦ ἁγίου ἀσκητοῦ Ἰουστίνου Πόποβιτς καὶ ἀπαντῶ χωρὶς περιστροφές· Ὄχι, δὲν ὑπάρχουν σήμερα οἱ ἀπαιτούμενες προϋποθέσεις. 

Διότι πρῶτον, ποιός εἶνε αὐτὸς ποὺ συγκαλεῖ τώρα τὴν ἀναμενομένη Σύνοδο; Κάποιος εὐσεβὴς αὐτοκράτωρ; Δὲν ὑπάρχει. Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο; Ἀλλ᾽ αὐτὸ χειμάζεται δεινῶς. Τὸ δὲ χειρότερο ἐξ ἐπόψεως ὀρθοδόξου, ὁ πατριάρχης καὶ ὁ ἀντιπρόσωπός του μητροπολίτης μὲ τὶς κατὰ καιροὺς ἀντορθόδοξες δηλώσεις τους ἔχουν κλονίσει τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος. Ὁ ἀνωτέρω διαπρεπὴς θεολόγος Ἰουστῖνος Πόποβιτς τολμᾷ καὶ ἀποκαλεῖ τὸν πατριάρχη «πηγὴ ἀναρχισμοῦ καὶ μηδενισμοῦ στὸν Ὀρθόδοξο κόσμο». «Οἱ Ἁγιορεῖτες», λέει, «δικαίως τὸν ὀνομάζουν αἱρετικὸ καὶ ἀποστάτη… Αὐτὸς μὲ τὴ νεοπαπιστικὴ συμπεριφορά του στὰ λόγια καὶ στὰ ἔργα σκανδαλίζει ἐπὶ χρόνια τὶς ὀρθόδοξες συνειδήσεις, ἀρνούμενος τὴ μοναδικὴ καὶ πανσωστικὴ ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ Πίστεως, ἀναγνωρίζοντας τὶς ῥωμαϊκὲς καὶ ἄλλες αἱρέσεις ὡς ἰσότιμες μὲ τὴν Ἀλήθεια, ἀναγνωρίζοντας τὸν ῥωμαῖο ἄκρο ποντίφικα μὲ ὅλη τὴ δαιμονικὴ ἀντιεκκλησιαστικὴ ὑπερηφάνειά του».

Δὲν εἶνε κατάλληλος ὁ καιρὸς γιὰ συγκλησι Οἰκουμενικῆς Συνόδου, διότι ἐρωτῶ ἐπίσης· ποιοί θὰ λάβουν μέρος στὴν Σύνοδο; Ἱεράρχες (ὅπως τῆς ῥωσικῆς Ἐκκλησίας) ποὺ ἀποφάσισαν τὴ μετάδοσι τῶν ἀχράντων μυστηρίων στοὺς παπικοὺς καὶ κήρυξαν ἔτσι τὴν ἕνωσι μὲ τὸν παπισμό; Ἀναγνώρισαν ἀκόμη τοὺς ρασκόλνικους, τοὺς παλαιόπιστους ῾Ρώσους. Γι᾽ αὐτοὺς ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς Γρηγόριος Παπαμιχαήλ, ποὺ ἐγνώριζε καλὰ τὰ ῾Ρωσικὰ πράγματα, ἔγραφε, ὅτι συνεπείᾳ τῶν πλανῶν τῶν παλαιοπίστων νοθεύθηκε στὴ ῾Ρωσία ἡ ἀληθινὴ Ὀρθοδοξία. Ἐναντίον αὐτῶν ἀγωνίσθηκαν οἱ ἀείμνηστοι ἱεράρχες Εὐγένιος Βούλγαρις καὶ Νικηφόρος Θεοτόκης. Θὰ εἶνε λοιπὸν δεκτοὶ στὴν Σύνοδο ἱεράρχες ποὺ ἦλθαν σὲ μυστηριακὴ κοινωνία μὲ αἱρετικούς; Καὶ ἀντιθέτως θ᾽ ἀπουσιάζουν ἐκεῖνοι ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ μετέχουν στὴν Σύνοδο καὶ ποὺ ὁ λόγος τους θὰ ἔπρεπε νὰ βαρύνῃ περισσότερο· καὶ αὐτοὶ εἶνε οἱ νεώτεροι ὁμολογηταὶ τῆς πίστεως, ὅσοι ἐπέζησαν ἀπὸ τοὺς φοβεροὺς διωγμούς.

Ἀπὸ ποιούς, παρακαλῶ, θὰ συγκροτηθῇ ἡ Σύνοδος αὐτή; Ποῦ τὰ μεγάλα πνευματικὰ ἀναστήματα; ποῦ οἱ ἥρωες καὶ ὁμολογηταί, ποὺ θ᾽ ἀποτελοῦν ἐγγύησι Ὀρθοδοξίας; Ἀλλοίμονο, τέτοια πρόσωπα θὰ λείπουν. Κυρίαρχη δὲ θέσι θὰ κατέχουν στὴ Σύνοδο πρόσωπα ὑπόδικα ἐνώπιον τῆς Ὀρθοδόξου συνειδήσεως, ἐπίσκοποι καὶ μητροπολῖται ἄνευ ποιμνίων, μὲ τίτλος κενούς, ποὺ θὰ ἀγορεύουν ἐλαφρᾷ τῇ συνειδήσει, χωρὶς αἴσθημα εὐθύνης.


Ὑπὸ τέτοιες συνθῆκες συγκαλουμένη ἡ Μεγάλη Σύνοδος θὰ ἀποτύχῃ οἰκτρὰ καὶ θὰ γίνῃ πηγὴ νέων πνευματικῶν συμφορῶν γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο κόσμο.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπὸ τὸ περιοδικὸ «Χριστ. Σπίθα» (φ. 344/Ἰούλ.-Σεπτ. 1971) καὶ τὸ βιβλίο Σφενδόνη Β΄ (ἀπόσπ. α΄)


Πηγή: http://www.augoustinos-kantiotis.gr/?p=52489 

"Καιομένη Βάτος"

Οι Μυροφόρες γυναίκες φορείς του αγγέλματος της Ανάστασης «Ὅλα τὰ προληπτικὰ μέτρα ποὺ ἔλαβαν οἱ Ἰουδαῖοι, γιὰ νὰ πνίξουν τὴν ἀλήθεια τῆς Ἀναστάσεως, μὲ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ βοήθησαν γιὰ νὰ τὴν καταδείξουν». (Ἅγιος Νικόλ. Βελιμίροβιτς)

Ἔτσι καὶ σήμερα· ὅ,τι κι ἂν κάνουν Οἰκουμενιστὲς
καὶ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς γιὰ νὰ πνίξουν τὴν ἀλήθεια,
ἡ ἀλήθεια στὸ τέλος θὰ φανεῖ.


Το ευαγγέλιο της Κυριακής των Μυροφόρων αναφέρεται στη φροντίδα που έδειξαν για το θάνατο του Αθάνατου οι γυναίκες εκείνες που η διδασκαλία του Χριστού τους έδωσε ζωή.

Τότε «ελθών Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας, ευσχήμων βουλευτής, ως και αυτός ην προσδεχόμενος την βασιλείαν του Θεού, τολμήσας εισήλθεν προς Πιλάτον και ητήσατο το σώμα του Ιησού» (Μάρκ. ιε΄ 43). Υπήρχε κι άλλος ένας μεγάλος άνδρας που είχε έρθει από την Αριμαθαία στο όρος Εφραίμ. Αυτός ήταν ο προφήτης Σαμουήλ. Ο Ιωσήφ αναφέρεται κι από τους τέσσερις ευαγγελιστές, κυρίως σε όσα σχετίζονται με την ταφή του Κυρίου Ιησού. Ο Ιωάννης τον αποκαλεί κρυφό μαθητή του Ιησού (ιθ΄ 38). Ο Λουκάς τον ονομάζει άνδρα «αγαθό και δίκαιο» (κγ΄ 50), ο Ματθαίος πλούσιο (κζ΄ 57). Ο ευαγγελιστής δεν ονομάζει πλούσιο τον Ιωσήφ από ματαιότητα, για να δείξει πως ο Κύριος ανάμεσα στους μαθητές Του είχε και πλούσιους, αλλά για να καταλάβουμε πως μπορούσε εκείνος να πάρει το σώμα του Ιησού από τον Πιλάτο. Ένας φτωχός και άσημος άνθρωπος δε θα ήταν δυνατό να πλησιάσει τον Πιλάτο, εκπρόσωπο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.

Ο Ιωσήφ ήταν πλούσιος ψυχικά. Είχε φόβο Θεού κι ανέμενε κι αυτός τη βασιλεία του Θεού. Εκτός όμως από τα ιδιαίτερα πνευματικά του χαρίσματα, ο Ιωσήφ ήταν και πλούσιος, άνθρωπος επιρροής. Ο Μάρκος κι ο Λουκάς τον ονομάζουν βουλευτή. Ήταν κι αυτός, όπως κι ο Νικόδημος, ένας από τους πρεσβύτερους του λαού. Όπως κι ο Νικόδημος επίσης, ήταν κι αυτός θαυμαστής και κρυφός μαθητής του Χριστού. Μπορεί οι δύο αυτοί άνδρες να ήταν κρυφοί οπαδοί της διδασκαλίας του Χριστού, ήταν έτοιμοι όμως να εκτεθούν στον κίνδυνο και να σταθούν κοντά Του. Ο Νικόδημος κάποτε ρώτησε κατά πρόσωπο τους πικρόχολους Ιουδαίους άρχοντες, όταν αναζητούσαν να σκοτώσουν τον Χριστό: «Μη ο νόμος ημών κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούση παρ’ αυτού πρότερον και γνω τί ποιεί;» (Iωάν. ζ΄ 51).
Ο από Αριμαθαίας Ιωσήφ μπήκε σε μεγαλύτερο κίνδυνο όταν αποφάσισε να πάρει το σώμα του Κυρίου, την ώρα που οι στενοί μαθητές Του είχαν διασκορπιστεί, γιατί οι Ιουδαίοι λύκοι που δολοφόνησαν τον ποιμένα, ήταν έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να επιπέσουν και στο ποίμνιο. Το ότι αυτό που έκανε ο Ιωσήφ ήταν επικίνδυνο, το επισημαίνει ο ευαγγελιστής με τη λέξη «τολμήσας». Ήθελε τότε κάτι παραπάνω από θάρρος. Ήθελε τόλμη το να

Ανοιχτή δήλωση υποστήριξης από την Γερμανία προς την ομολογιακή επιστολή των αγιορειτών πατέρων


Αυτό το αναστάσιμο μήνυμα βιώνουμε αυτή την στιγμή οι πιστοί του ορθοδόξου ποιμνίου της Γερμανίας. Μέσα στην αδιαφορία, την απομόνωση, τον χλευασμό, την απαξίωση, μέσα στο λυπηρό γεγονός αλλοίωσης και απώλειας πολλών αδελφών ψυχών, μέσα στην υπονόμευση και ισoπέδωση των Δογμάτων και των Ιερών Κανόνων, μέσα στο σκοτάδι της κολάσεως της παναιρέσεως του οικουμενισμού, που βιώνουμε εδώ και πάνω από 20 χρόνια, εμφανίζεται ως βολίς φωτός και ελπίδας, ως ορθόδοξη σάλπιγγα η επιστολή που έστειλαν οι αγιορείτες πατέρες, με την οποία καταδικάζουν ακράδαντα τον Οικουμενισμό ως παναίρεση και τους υποστηρικτές του ως μη ορθοτομούντες την Μία Αλήθεια και αυτομάτως ως αιρετικούς. Αυτή η επιστολή δηλώνει, ότι ο ορθόδοξος μοναχισμός και ειδικώτερα το Άγιον Όρος δεν ξέχασε την αποστολή του, να αποτελεί τον βράχο πάνω στον οποίο σπάνε τα κύματα των επιθέσεων των εχθρών της Μίας Εκκλησίας, να είναι ο θεματοφύλακας και η ακρόπολη της Ορθοδοξίας και πραγματικά το Περιβόλι της Παναχράντου Μητρός του Φωτός.
Εμείς ως πιστοί της Γερμανίας δηλώνουμε, ότι θα ακολουθήσουμε τους άγιους Πατέρες της Εκκλησίας μας μέχρι εσχάτων, όχι γιατί είμαστε αναμάρτητοι, αλλά επειδή είναι τόσες πολλές οι αμαρτίες μας, ώστε μόνο η αποφυγή της προδοσίας του Ιούδα μπορεί να μας σώσει. Δεν είμαστε παλαιοημερολογίτες, δεν είμαστε παρασυνάγωγοι, δεν είμαστε ούτε σχισματικοί, ούτε οι το σχίσμα θέλοντες, δεν είμαστε μισάνθρωποι. Είμαστε πρόβατα του ποιμνίου του Θεού, που θέλουν να ακούσουν την φωνή του Ενός Ποιμένος, του οποίου εκφραστής είναι η Εκκλησία των Αποστόλων, των Πατέρων, των Αγίων, των Μαρτύρων, των Ομολογητών και όχι των πιστών ακολούθων της νέας εποχής, του θρησκευτικού συγκρητισμού, της πανθρησκείας, του παπισμού και των απανταχού αιρέσεων. Όπου μας χρειασθούν οι υπογράφοντες αγιορείτες πατέρες στον αγώνα που κάνουν, θα μας βρούν στο πλευρό τους προς δόξα του Τριαδικού Θεού και της Εκκλησίας Του.
Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ λῃστής· ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστι τῶν προβάτων. τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ' ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά. καὶ ὅταν τὰ ἴδια πρόβατα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ·  ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ' αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν (Ιω. 10, 1-5).
Αδαμάντιος Τσακίρογλου
Oberstudienrat, Κλασσικός Φιλόλογος, Ιστορικός,
Εκπρόσωπος των καθηγητών με μεταναστευτικό βιογραφικό
του κρατιδίου Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Email: tsakiroglou.a@gmail.com