Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Οικουμενισμός παραμόρφωση και υποκατάσταση του Θεανθρώπου
Μοναχοῦ Θεόκλητου Διονυσιάτη (Εἰς βιβλίο ἀρχιμ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καὶ ὁ Οἰκουμενισμός», σελ. 10-11).