Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Ευελπιστεί ο κ. Βαρθολομαίος ότι θα πραγματοποιηθεί Πανορθόδοξη Σύνοδος μέσα στο 2015!
Δὲν ξέρουμε ἂν ὁ Θεὸς θὰ ἐπιτρέψει τὴν πραγματοποίηση
τῆς Πανορθοδόξου Συνόδου ποὺ προανήγγειλε ὁ Πατριάρχης γιὰ τὸ 2015 καὶ θὰ διεξαχθεῖ σύμφωνα μὲ τὶς Οἰκουμενιστικὲς προδιαγραφές!

Ἀνθρωπίνως, ρόλο στὴν πραγματοποίησή της θὰ παίξουν οἱ ἐγωϊσμοὶ τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ἄλλου Πατριάρχου.
Ρόλο, ἐπίσης, θὰ παίξει καὶ ἡ στάση τῶν Ὀρθοδόξων.
Ἄραγε, οἱ παραδοσιακοὶ «Ὀρθόδοξοι» ἡγέτες, ὁ ἀγνοῶν λαὸς καὶ οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς θὰ κατανοήσουν ὅτι ὁ χρόνος κυλᾶ ὑπὲρ τῶν Οἰκουμενιστῶν;
Ὅτι κάθε μέρα ποὺ περνᾶ, ἡ ὀρθόδοξη συνείδηση τοῦ λαοῦ (ὅση ἔχει ἀπομείνει) ἀλλοιώνεται μὲ τὶς συμπροσευχές, τοὺς Διαλόγους, τὴν ἐκκοσμίκευση;

Ὅτι ἡ ἀδιαφορία γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἐντείνεται, ἀφοῦ πρὸς τοῦτο συντελεῖ θαυμάσια ἡ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ;

Θὰ ἀποφασίσουν, ὡς ἐκ τούτου οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές νὰ ἀντισταθοῦν ὀρθόδοξα, ὅσο ἀκόμα ὑπάρχει κάποιος χρόνος; Θὰ ἀποφασίσουν νὰ παύσουν τὴν ἐπι-«κοινωνία» μὲ τὴ φατρία τῶν “ὀλίγιστων” Οἰκουμενιστῶν Ἱεραρχῶν καὶ ἀκαδημαϊκῶν, ποὺ ἔχουν δρομολογήσει διὰ τῆς «Πανορθοδόξου» Συνόδου νὰ ἐπιβάλλουν, ἐμμέσεως ἢ ἀμέσως, ὡς γραμμὴ τῆς Ἐκκλησίας τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τὴν Πανθρησκεία;
(Ἤδη, πρὶν πενῆντα χρόνια ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς εὐχόταν -ἀπὸ τότε- νὰ μὴ γίνει ποτὲ μιὰ τέτοιων προδιαγραφῶν Σύνοδος).
«ἀνοχὴ» ποὺ δείχνουν οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές, εἶναι χριστιανικὴ ἀρετὴ καὶ γραμμὴ τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἢ κακόδοξη ἐπινόηση πρὸς ἐθισμὸ τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν αἵρεση καὶ παράδοσή του ἀμαχητὶ στὰ ὄργανα τοῦ Ἀντιχρίστου;

ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΗΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ

1Του Μάνου Χατζηγιάννη 

Τη σιγουριά του για την επιτυχία της επερχόμενης Σύναξης των Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών στο Φανάρι στις 7 Μαρτίου εξέφρασε από τη Χάλκη όπου βρέθηκε το Σαββατοκύριακο ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.

Επίσης ο κ. Βαρθολομαίος ανακοίνωσε και επίσημα πως θα πραγματοποιηθεί Πανορθόδοξη Σύνοδος μέσα στο 2015...

Υπενθυμίζεται πως ο Πατριάρχης έχει προσκαλέσει στο Φανάρι για να συζητήσουν θέματα που σχετίζονται με τη σχεδιαζόμενη Πανορθόδοξη Σύνοδο τους Προκαθημένους όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, αλλά ακόμη δεν έχει λάβει θετικές απαντήσεις από όλους.  Η προηγούμενη συνάντηση αυτού του είδους έγινε το 2008.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος το Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο νησί της Χάλκης, είπε ότι είναι βέβαιος ότι η συνάντηση των Ορθοδόξων ηγετών στην Κωνσταντινούπολη θα είναι επιτυχής. Επισπροσθέτως ο Πατριάρχης ανακοίνωσε ότι η Πανορθόδοξη Σύνοδος θα πραγματοποιηθεί το 2015.

Σύμφωνα με το Φανάρι η συνεδρίαση του Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη πρέπει να εγκρίνει την ημερομηνία της Πανορθόδοξης Συνόδου, αναφέρει η γερμανική έκδοση του ραδιοφώνου του Βατικανού.

Πάντως η ρωσική εκκλησία δια του Μητροπολίτου Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα πρόσφατα είχε εκφράσει τις ενστάσεις της σχετικά με τον τρόπο που προετοιμάζεται η Πανορθόδοξη Σύνοδος και είχε ζητήσει να δημιουργηθεί μια ειδική επιτροπή που θα ασχοληθεί αποκλειστικά και οργανωμένα με την προετοιμασία αυτής.

Ειδικοί αναλυτές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο αν και με ποιον τρόπο θα εκπροσωπηθεί η Μόσχα στη σύναξη της 7ης Μαρτίου, μετά τις...δοκιμασίες που έχουν περάσει το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις Φαναρίου-Μόσχας κυρίως λόγω της τοποθέτησης της Ρωσικής Συνόδου περί πρωτείου....

Σάββατον προ της Απόκρεω, Ψυχοσάββατον. (Ἀπό Εσπερινό και Όρθρο).22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Σάββατον πρό τῆς ᾽Απόκρεω 
(Ψυχοσάββατον)
᾽Εν ᾧ μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος κεκοιμημένων ᾽Ορθοδόξων Χριστιανῶν πατέρων καὶ ἀδελφῶν ἡμῶν.

τῆς καλῆς ὑμῶν πραγματείας Ἅγιοι! ὅτι αἵματα ἐδώκατε, καὶ οὐρανοὺς ἐκληρονομήσατε, καὶ πρὸς καιρὸν πειρασθέντες, αἰωνίως ἀγάλλεσθε. Ὄντως καλὸν ὑμῶν τὸ ἐμπόρευμα· φθαρτὰ γὰρ καταλιπόντες, τὰ ἄφθαρτα ἀπελάβετε, καὶ σὺν Ἀγγέλοις χορεύοντες, ὑμνεῖτε ἀπαύστως Τριάδα ὁμοούσιον, ἀνεύφημοι Μάρτυρες ὑμᾶς, οὐχ ἡ γῆ κατέκρυψεν, ἀλλ' οὐρανὸς ὑπεδέξατο, ὑμῖν ἠνοίγησαν Παραδείσου πύλαι, καὶ ἐντὸς γενόμενοι, τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς ἀπολαύετε, Χριστῷ πρεσβεύσατε, δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην, καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Τῶν ἀπ' αἰῶνος σήμερον νεκρῶν, ἁπάντων κατ' ὄνομα, μετὰ πίστεως ζησάντων εὐσεβῶς, μνήμην τελοῦντες οἱ πιστοί, τὸν Σωτῆρα καὶ Κύριον, ἀνυμνήσωμεν, αἰτοῦντες ἐκτενῶς, τούτους ἐν ὥρᾳ τῆς κρίσεως, ἀπολογίαν ἀγαθήν, δοῦναι αὐτῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, τῷ πᾶσαν κρίνοντι τὴν  γῆν, τῆς δεξιᾶς αὐτοῦ παραστάσεως τυχόντας ἐν χαρᾷ, ἐν μερίδι Δικαίων, καὶ ἐν Ἁγίων κλήρῳ φωτεινῷ, καὶ ἀξίους γενέσθαι, τῆς οὐρανίου βασιλείας αὐτοῦ.

Εἰς γῆν ἀπεστράφημεν, παραβάντες τοῦ Θεοῦ, τὴν ἐντολὴν τὴν ἔνθεον· διὰ σοῦ δὲ Παρθένε πρὸς οὐρανόν, ἐκ γῆς ἀνυψώθημεν, τὴν φθορὰν τοῦ θανάτου ἐκτινάξαντες.

ὢν τῇ φύσει χρηστὸς καὶ εὔσπλαγχνος, καὶ θελητὴς ἐλέους εὐσπλαγχνίας ἡ ἄβυσσος, οὓς ἐκ τόπου τούτου τῆς κακώσεως, καὶ σκιᾶς τοῦ θανάτου Σῶτερ μετέστησας, ἔνθα καταλάμπει σου τὸ φῶς, τούτους κατάταξον.

βθει σοφας φιλανθρπως πντα οκονομν, κα τ συμφρον πσιν πονμων, μνε Δημιουργ, νπαυσον Κριε τς ψυχς τν δολων σου, ν σο γρ τν λπδα νθεντο, τ ποιητ κα πλστῃ κα Θε μν.

τῆς φοβερᾶς σου, δευτέρας Κύριε ἐπελεύσεως! ὅτι ὡς ἐν εἴδει ἀστραπῆς, ἐπὶ τῆς γῆς ἥκων ἀναστήσεις, πᾶν τὸ πλάσμα σου κρίνεσθαι΄ τοὺς πίστει σοι, τότε βιώσαντας, ὑπαντῶντάς σοι, συνεῖναι καταξίωσον.

Χριστὸς ἀνέστη λύσας τῶν δεσμῶν, Ἀδὰμ τὸν πρωτόπλαστον, καὶ τοῦ ᾍδου καταλύσας τὴν ἰσχύν, θαρσεῖτε πάντες οἱ νεκροί, ἐνεκρώθη ὁ θάνατος, ἐσκυλεύθη καὶ ὁ ᾍδης σὺν αὐτῷ, καὶ ὁ Χριστὸς ἐβασίλευσεν, ὁ σταυρωθεὶς καὶ ἀναστάς, αὐτὸς ἡμῖν ἐχαρίσατο, τὴν ἀφθαρσίαν τῆς σαρκός, αὐτὸς ἀνιστᾷ ἡμᾶς, καὶ δωρεῖται τήν ἀνάστασιν ἡμῖν, καὶ τῆς δόξης ἐκείνης, μετ' εὐφροσύνης πάντας ἀξιοῖ, τοὺς ἐν πίστει ἀκλινεῖ, πεπιστευκότας θερμῶς ἐπ' αὐτῷ.