Το είχαμε γράψει από τα τέλη Αυγούστου πως ήδη παρά τα χαμόγελα έχουμε τα πρώτα σύννεφα στις σχέσεις νέας κυβέρνησης-Εκκλησίας.
Αφορμή τότε ήταν το γεγονός πως η κυβέρνηση της Ν.Δ. διατηρεί τα Θρησκευτικά Φίλη – Γαβρόγλου στα Δημοτικά Σχολεία. Σήμερα ήρθε ο δεύτερος γύρος μετά την τροποποίηση ρυθμίσεων αναφορικά με την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών.
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το υπουργείο “Σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 28/2019 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει δρομολογήσει την τροποποίηση