Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Η αληθινή Εκκλησία είναι αυτή που θα ενωθεί με τους ...Παλαιοημερολογίτες!!!


Νά, λοιπόν, ποὺ ὅταν τὸ λέγαμε μᾶς πολεμοῦσαν λυσσωδῶς ἀκόμα καὶ φίλοι μας, ἐπειδὴ προειδοποιούσαμε γιὰ τὰ σχέδιά τους. Οἱ Παλαιοημερολογίτες καὶ κάποιοι Ἁγιορεῖτες, εἶχαν κάνει τὰ κρυφὰ σχέδιά τους γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὸ Παλαιό. Ὁ π. Παΐσιος Παπαδόπουλος, ἀφοῦ τὸ ἀπέκρυψε μαζί τους ἐπὶ χρόνια, τώρα τὸ ξεφουρνίζει:
    «Ὁ νέος Ἰσραὴλ τῆς Χάριτος, ἡ ἀληθινὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ», εἶναι αὐτὴ «τῶν ἀποτειχισμένων πιστῶν τοῦ νέου ἡμερολογίου ποὺ θὰ ἑνωθοῦν σὲ σωστὲς βάσεις μὲ ἐκείνους τοῦ παλαιοῦ»!
Τί νὰ ποῦμε; Ὁ καθένας εἶναι ἐλεύθερος. Κι ἐμεῖς ἐλεύθεροι νὰ μείνουμε στὴν γραμμὴ τῶν Ἁγίων, τὶς μόνες σωστὲς βάσεις, ἀπομακρυνόμενοι ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς στὰ πλαίσια τῆς διδασκαλίας τῆς ἁγιοπατερικῆς μας Παραδόσεως.
Ἂς ἑνωθοῦν μὲ τὶς ἀπροϋπόθετες-ἄγνωστες "σωστὲς βάσεις" ποὺ θὰ τοὺς ἐπιβάλουν οἱ Παλαιοημερολογίτες! Αὐτοὶ ποὺ ἔχουν δογματοποιήσει τὸ Ἡμερολόγιο καὶ δὲν μᾶς ὀνομάζουν κἂν Ὀρθόδοξους, ἀλλὰ σχισματοαιρετικούς, ἐφ' ὅσον δὲν δεχόμαστε τὸ ὑπ' ἀριθμὸν ἕνα Δόγμα Πίστεως, ποὺ γι' αὐτοὺς εἶναι τὸ Ἡμερολόγιο!


ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΩΣΤΑ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ

ΑΡΧΙΜ. ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΦΙΛΩΤΑ

Η αποτείχισις μετά την ψευτοσύνοδο του κολυμβαρίου έγινε για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Όποιος από τους αποτειχισμένους λησμονεί ή αποπροσανατολίζεται απ’ αυτόν τον στόχο της αποτείχισις, σαφώς, είναι εκτός της εκκλησιαστικής πραγματικότητος αλλά και της δυνατότητας της σωτηρίας! Δεν κάναμε αποτείχιση για να χάσουμε
την ψυχή μας αλλά για να αντιμετωπίσουμε την αίρεση του Οικουμενισμού. Αντιμετωπίζω την αίρεση δεν σημαίνει ότι κάνω αποτείχιση για την αποτείχιση αλλά κάνω αποτείχιση για να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις που, έστω, κάποιοι Ιεράρχες θα συγκαλέσουν  Σύνοδο για να καταδικάσουν τον οικουμενισμό και να αποκατασταθεί η Ορθοδοξία. Όταν ο τρόπος που κάνουμε αποτείχιση δεν είναι σύμφωνος με τα προηγούμενα παραδείγματα των αγίων πατέρων ή είναι σύμφωνος αλλά είναι αδιάκριτος, τότε προκαλεί την αποστροφή των υπολοίπων που παρακολουθούν τα γεγονότα και γίνεται ζημία, τέτοια ακριβώς, όπως εκείνη που κάνουν όσοι δεν αποτειχίστηκαν αγιοπατερικά! Τελικά μας ενδιαφέρει να φέρει αποτέλεσμα η αποτείχιση ή όχι; Επισημάναμε, όχι μία φορά, προσοχή στον τρόπο, ο οποίος σαφώς θα πρέπει να είναι Ορθόδοξος αλλά θα πρέπει να είναι και δίκαιος. Και για να είναι δίκαιος πρέπει να έχουμε δικαιοσύνη με την ειδική και την γενική αγιογραφική έννοια, να μην τα ισοπεδώνουμε όλα! Δυστυχώς ορισμένοι δεν θέλουν να καταλάβουν το αυτονόητο και δημιουργούν ένταση και αντιπαλότητες με έναν τρόποπου δεν δείχνει Πνεύμα Χριστού. Ξεχνούν το αποστολικό: «ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός». Για να είμαστε λαός του Θεού δεν φτάνει το «ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε», (καθώς) λέγει Κύριος,αλλά και το «ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε», κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παν­τοκράτωρ. Ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, ­καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁ­­­γιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ. Β΄ Κορ. ς΄ 16 – ζ΄1.
Εφ’ όσον με τον τρόπο που γίνεται η αποτείχισις προκαλεί τον σκανδαλισμό εξ αιτίας της αντιπατερικής, μη παραδοσιακής στάσεως από την μια, ή από την άλλη με την παραδοσιακή μεν, καθόλου όμως φιλάδελφη αντιμετώπιση δε, αλλά πρωτοφανή επιθετικότητα, δεν βοηθά καθόλου η αποτείχισίς τους και το καλύτερο θα ήταν να μην την είχαν κάνει ποτέ! Τα άκρα είναι των δαιμόνων. Και σαφώς δεν είναι μόνο ο Οικουμενισμός και ο ζηλωτισμός αλλα είναι και ο Οικονομισμός στις παρυφές του Οικουμενισμού και ο ζουρλωτισμός στις παρυφές του ζηλωτισμού. Όσοι θέλουν να κάνουν αληθινή αποτείχιση πρέπει να αποφύγουν και τις δύο αυτές πλευρές και να περάσουν γοργά και ανεπαίσθητα  από ανάμεσά τους για να μην πάθουν τον κακό που έπεθαν οι Αιγύπτιοι όταν έτρεξαν πίσω από τον Ισραήλ καθώς διέβαινε την Ερυθρά Θάλασσα και θάφτηκαν στα επαφρίζοντα κύμματα. Οι αφροί την υπεροψίας θα σκεπάσουν μια αποτειχιμένη αποτείχιση, όπως κατήντησε, πεδίο έριδος, των δύο κύριων παρατάξεων, των Οικονομιστών και της «πατερικής παράδοσης», οπως θέλει να ονομάζεται, όμως δεν είναι στα έργα αλλά μόνο στα λόγια. Τα δύο αυτά υδάτινα τείχη εκατέρωθεν θα καταπέσουν μετά την διάβαση του νέου Ισραήλ της Χάριτος της αληθινής Εκκλησίας του Χριστού, των αποτειχισμένων πιστών του νέου ημερολογίου που θα ενωθούν σε σωστές βάσεις με εκείνους του παλαιού που αποτειχίστηκαν από τότε που έγινε το σχίσμα του 1924, καί όχι τώρα μόλις μια δεκετία και ξύπνησαν ξαφνικά! Τόσα χρόνια Οικουμενισμού τώρα κατάλαβαν τί γίνεται και θέλουν να πατρονάρουν και να καπελώσουν όλο τον αγώνα; Όχι δεν είστε μόνο εσείς ορθόδοξοι, για να μην πω ότι τελικά, όπως διαχειρίζεσθε το ζήτημα, δεν είστε καθόλου ορθόδοξοι!  Ο νέος Ισραήλ χάριτος θα τους έχει προσπεράσει γρήγορα, διότι αποβλέπει στην ουσία και τον σκοπό της αποτείχισις. Όχι στο Σάββατον δια το Σάββατον αλλά στο Σάβββατον δια τον Κύριον! Και ενώ αυτοί θα ερίζουν μεταξύ τους, εκείνος ο περιούσιος λαός θα έχει περάσει ασφαλώς στην εσωτερική στεραίωση βλέποντας τηλαυγώς το θέλημα του Θεού που θα δείξει τέρατα και σημεία στην δύσκολη αλλά θεάρεστη αυτή πορεία επειδή κράτησαν διαυγή την πνευματική τους όραση.
Η καταδίκη του νέου ημερολογίου από την Πανορθόδοξο Σύνοδο του 1853 δεν μας αφήνει περιθώρια να μείνουμε με το νέο αλλά προβάλλει ως επιτακτική την ανάγκηνα επιστρέψουμε στο παλαιό! «.....Ὅποιος δέν ἀκολουθεῖ τά ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, καθώς αἱ ἑπτά Ἅγιαι Οἰκουμενικαι Σύνοδοι ἐθεσπισαν καί τό ῞Αγιον Πάσχα καί τό Μηνολόγιον καλῶς ἐνομοθέτησαν νά ἀκολουθῶμεν καί θέλει νά ἀκολουθῆ τό νεοεφεύρετον Πασχάλιον καί Μηνολόγιον τῶν ἀθέων ἀστρονόμων τοῦ Πάπα, καί ἐναντιώνεται εἰς αὐτά ὅλα, καί θέλει νά ἀνατρέψῃ καί νά χαλάσῃ τά πατροπαράδοτα δόγματα καί ἔθιμα τῆς Ἐκκλησίας, ἄς ἔχει τό ἀνάθεμα καί ἔξω τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, καί τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως ἄς εἶναι.....».

῎Ετους ἀπό Θεανθρώπου αφπγ (1583) Ἰνδικτιῶνος ΙΒ΄ Νοεμβρίου Κ΄.
Ὁ Κωνσταντινουπόλεως ΙΕΡΕΜΙΑΣ
Ὁ Ἱεροσολύμων ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ
Ὁ Ἀλεξανδρείας ΣΙΛΒΕΣΤΡΟΣ
Καί οἱ λοιποί Ἀρχιερεῖς τῆς Συνόδου παρόντες».

Όταν, μάλιστα, πρόσωπα με άγιο βίο, όπως Γέροντας φιλόθεος Ζερβάκος, είχαν την πληροφορία ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο παλαιό, διότι αυτό είναι το αρεστό στο Θεό, να παύσει το σχίσμα, ποιοί είστε εσείς που θα εμποδίσετε το ποίμνιο να κάνει αυτό που είναι θεάρεστο; Έγραφε ο γέροντας:«῾Ως ἡμέρα κατάλληλος διὰ τὴν ἐπαναφορὰν τοῦ Παλαιοῦ ῾Εορτολογίου εἰς τὴν ᾿Ορθόδοξον ῾Ελλαδικὴν ᾿Εκκλησίαν θεωρῶ τὴν ἑβδόμην μετὰ τὸ Πάσχα Κυριακήν, ῾Εορτὴν τῶν 318 Θεοφόρων Πατέρων τῶν τὴν Αʹ ῾Αγίαν Οἰκουμενικὴν Σύνοδον συγκροτησάντων, παρὰ τῶν ὁποίων παρελάβομεν καὶ ἐδιδάχθημεν τὴν ᾿Ορθόδοξον ἀληθινὴν Πίστιν, Μίαν, ῾Αγίαν, Καθολικὴν καὶ ᾿Αποστολικὴν ᾿Εκκλησίαν, ἕν ἅγιον Βάπτισμα καὶ ἕν ῾Ημερολόγιον, τὸ Παλαιόν. Αὕτη ἡ ἁγία ἡμέρα, ἐὰν θελήσῃ ἡ Σεβαστὴ καὶ ῾Αγία ῾Ιερὰ Σύνοδος, νὰ ἐπαναφέρῃ τὸ Παλαιὸν ῾Εορτολόγιον, πρέπει νὰ ἑορτασθῇ ὡς ἡ Κυριακὴ τῆς ᾿Ορθοδοξίας διὰ τὴν ᾿Αναστήλωσιν τῶν σεπτῶν ἱερῶν ἁγίων Εἰκόνων. Θὰ χαρῇ ἅπασα ἡ ἐπὶ γῆς στρατευομένη ᾿Εκκλησία. ῞Απασα ἡ ἐν Οὐρανοῖς θριαμβεύουσα ᾿Εκκλησία, Προφῆται, ᾿Απόστολοι, Διδάσκαλοι, Μάρτυρες, ῾Ομολογηταί, ῞Οσιοι καὶ Δίκαιοι, οἱ θεηγόροι ὁπλῖται, οἱ ἀστέρες οἱ πολύφωτοι τοῦ νοητοῦ στερεώματος, τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου, τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, σύν τούτοις δὲ οἱ 318 Θεοφόροι Πατέρες, Νικαίας τὸ καύχημα, Οἰκουμένης ἀγλάϊσμα. Θὰ χαροῦν αἱ στρατιαὶ τῶν ᾿Αγγέλων, θὰ χαρῇ ἡ πανύμνητος καὶ ὑπερένδοξος καὶ ἀληθῶς Μήτηρ τοῦ Θεοῦ, ἡ Βασίλισσα τοῦ Οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς. Θὰ χαρῇ αὐτὴ Αὕτη ἡ ῾Αγία Τριάς, Πατήρ, Υἱὸς καὶ ῞Αγιον Πνεῦμα, τὴν ὁποίαν οἱ 318 Θεοφόροι Πατέρες ἡμῶν, θείῳ καὶ ῾Αγίῳ Πνεύματι φωτισθέντες ἐδίδαξαν ἡμᾶς καὶ πάντας τοὺς πιστοὺς καὶ ᾿Ορθοδόξους Χριστιανούς, πιστεύειν, τιμᾷν, εὐλογεῖν, εὐχαριστεῖν, προσκυνεῖν, ὑμνεῖν καὶ λατρεύειν...
Εὐελπιστῶν, ὅτι ἡ Σεβαστὴ ῾Ιερὰ Σύνοδος διὰ τῆς ἐκπληρώσεως τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ θὰ φέρῃ τὴν ἕνωσιν τῆς ᾿Εκκλησίας, τὴν ἀγάπην, τὴν ὁμόνοιαν, τὴν εἰρήνην καὶ τὴν χαράν,

Διατελῶ μετὰ τοῦ προσήκοντος σεβασμοῦ

῾Ο τῆς ῾Ιερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς Λογγοβάρδας Καθηγούμενος
† ᾿Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος»
    [σ.σ.: Ἀποκρύπτετε πάτερ, ὅτι ὁ π. Φιλόθεος, ἐφ' ὅσον ἡ Ἐκκλησία δὲν δέχτηκε τὴν παράκλησή του, ὑποτάχτηκε στὴν Ἐκκλησία καὶ δὲν ἄλλαξε Ἡμερολόγιο!].
Αλήθεια είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουνπρόσωπα που έχουν τις προύποθέσεις να ενωθούν με το νέο και να γίνουμε μια όντως ορθόδοξη ποίμνη; Γνωρίζεται ότι ο π. Αυγουστίνος ο Γέροντάς μας έκανε πολλές προσπάθειες για ενωθεί το παλαιό με το νεό και γνωρίζω προσωπικές μαρτυρίες ότι σε πρόσωπα που ήταν με το παλαιό τα συμβούλευε να μην αλλάξουν. Γιατί άραγε μήπως τα θεωρούσε σχισματικά; Γνωρίζω πολύ καλά ότι η μητέρα του π. Ιεροθέου του κοκκονού πήγαινε με το παλαιό. Ο π. Λαυρέντιος Γρατσίας είχε πνευματικό με το παλαιό όλα αυτά τα γνώριζεο π. Αυγουστίνος όμως κοινωνούσε τα πρόσωπα αυτά. Προσωπικά έχω γνωρίσει από κοντά την ζωή ορισμένων παλαιοημερολογητών και ήδα την αρετή αλλά και την ασκητοσύνη τους που στους ξεπλυμένους νεοημερολογήτες δεν βρήσκεις ούτε καν στους παπάδες. Τέτοια πλάνη να πολεμούμε τους αδελφούς μας; Αν σας πω και μια προσωπική εμπειρία ανάλογη εκείνης που έζησα στον Γέροντα Εφραίμ της αριζόνας δεν θα την πιστέψετε! Γι’ αυτό σεμνά, μην μιλάτε για πράγματα που δεν γνωρίζετε! Δεν είναι δυνατόν να είναι σε σχίσμα και να δείχνει ο Θεός φανερά την χάριν του.


12 σχόλια:

 1. Ανώνυμος11/8/18, 8:32 μ.μ.

  Ανωνυμε σχολιαστη τα βλεπεις λοιπον ποιοι εχουν τασεις ενωσεως με το πατριο και τους γ.ο.χ ? Και ειναι και αλλοι απο το αγιον ορος παρακαλω . Και οχι να συκοφαντητε το ιστολογιο πατερικη παραδοση? Ποτε δογματοποιησε τις 13 μερες και δεν το διαβασα ? Δυστηχως ο θερισμος πολυς αλλα οι εργατες πολυ-πολυ λιγοι. Οσωσων εαυτον σωθητω!!!! Καλη παναγια!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ανώνυμος11/8/18, 9:38 μ.μ.

  Ετσι να πεφτουν σιγα σιγα οι μασκες και να βλεπουμε το πραγματικο προσωπο του καθενος που βγηκε στον αγωνα για ιδιοτελεις σκοπους! Για τον π.Παϊσιο αν πουμε οτι δεν το περιμεναμε θα ειναι ψεμα...οταν καποιος τον γνωρισει απο κοντα καταλαβαινει οτι η οιηση αυτου του ανθρωπου ειναι τοσο μεγαλη που ενεργει σαν ολος ο κοσμος να στρεφεται γυρω του. Και ο πραγματικος λογος που αποτειχιστηκε και φλερταρει συνεχως με τους ΓΟΧ και τους ζηλωτες του Πατριου ειναι για να γινει Επισκοπος τους! Το μόνο του μελημα ειναι πως θα γινει Επισκοπος! Μας εχει προϊδεάσει κιολας γι'αυτο στο άρθρο του τον Οκτ.2017 "Για ποιους λογους δεν παραδιδω την Ι.Μ. του Αγ. Γρηγοριου του Παλαμα" οταν γραφει απευθυνομενος στον Θεοκλητο Φλωρινης του οποιου εκοψε το μνημοσυνο: "Δεν γνωρίζετε, μπορεί να συμβεί το παράδοξο να γίνουμε επίσκοποι και να σας καθαιρέσουμε!" το λινκ εδω:

  https://www.pentapostagma.gr/2017/10/%CE%B1%CF%81%CF%87-%CF%80%CE%B1%CE%90%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CF%80%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BB.html

  Θα το δειτε και μονοι σας λιγη υπομονη ναχουμε και θα τα δουμε ολα να γινονται. Κατα τ'αλλα ωρυεται οτι κατηγορειται αδικως...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ανώνυμος11/8/18, 10:44 μ.μ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΑΤΗΡ ΠΑΙΣΙΕ ΠΟΛΥ! εΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΒΓΗΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩς ΚΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕς ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΣΟΥ. ΤΩΡΑ ΠΛΕΟΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙς ΝΑ ΚΟΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΕΙΑΣΜΟΥς ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕς ΣΚΕΨΕΙς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ12/8/18, 12:23 π.μ.

  Κρίμα! Πιστεύαμε ότι κάτι μπορούσε να γίνει! Τώρα η αντίσταση μέσα στο νέο συρρικνώνεται και φταίνε οι ίδιοι οι κληρικοί που ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΗΚΑΝ με ιδιοτέλεια! Πρέπει να ακούσετε την ομιλία του μακαριστού Νικολαου Σωτηροπούλου στο Αίγιο πριν πολλά χρόνια. Καλή Παναγιά!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Ανώνυμος13/8/18, 8:47 π.μ.

  Θελουμε επισκοπους τον Παισο τον Ευθυμιο τον Θεοδωρο τον Νικολαο τον Φωτιο τον Ευστρατιο τον Σπυριδωνα κ.α. και συγκλιση συνοδων με ολους τους μαχομενους Ορθοδοξους επισκοπους επι της γης για την χαραξη της στρατηγικης κατα των λυμαινομενων λυκων της Εκκλησιας Του Χριστου Αμην.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ανώνυμος13/8/18, 10:20 π.μ.

  Παλαιοημερολογίτης είπε: ΕΙΝΑΙ -ΠΛΑΝΕΣ- ΟΛΑ ΤΑ EΠIXEIΡHMATA ΣΑΣ Π.ΠΑΙΣΙΕ!

  1.Επικαλείστε την Πανορθόδοξη του 1853. Είσαστε σοβαρός?? Η συγκεκριμένη σύνοδος
  καταδίκασε το γρηγοριανό!!Αυτό ονομάζει "νέο" το Ιερό Πηδάλιο.Ένα βιβλίο που εκδόθηκε το 1820 για πρώτη φορά.Αυτό που εμείς ονομάζουμε "νεό" σήμερα είναι το διορθωμένο ιουλιανό(1924)και όχι το γρηγοριανό.

  Το διορθωμένο ιουλιανό απέχει έτη φωτός από το γρηγοριανό.Και σέβεται και τους όρους του Πασχαλίου και τους άξονες του Μηνολογίου.

  2.Θεωρείτε ότι είσθε ανώτερος πνευματικά από τον Άγιο Παίσιο? Πιστεύετε ότι θα ανεχόταν ο Άγιος Παίσιος τα αναθέματα που μας περιγράφετε επάνω στην ψυχή του?

  3.Είσασθε ιερέας π.Παίσιε.ΔΕΙΞΤΕ ΜΑΣ λοιπόν πού είναι γραμμένο μέσα στο Ιερό Πηδάλιο ότι έχουν το ΔΙΚΑΙΩΜΑ οι ιερείς να διευθετούν από μόνοι τους θέματα ΜΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ μέσα στη εκκλησία.Δείξτε μας σε ποιόν ιερό κανόνα είναι γραμμένο αυτό.

  4.Και εμάς μας αρέσει το παλαιό,αλλά μάθαμε να κάνουμε ΥΠΑΚΟΗ π.Παίσιε,όσο και αν δεν συμφωνούμε.Και επιλέξαμε να ακολουθούμε το παλαιό ΤΑΠΕΙΝΑ και όχι αλαζονικά,λες και όλοι οι άλλοι είναι ασυνείδητοι και εμείς οι εκλεκτοί.

  5.Εάν αγαπάτε πραγματικά τους παλαιοημερολογίτες,μπορείτε σε κάποιο εκκλησάκι να λειτουργείτε εκεί κάποιες εορτές με το παλαιό(π.χ. Υψωση Τιμίου Σταυρού),και όχι να τους παρασύρετε σε ανυπακοή και ανταρσία μέσα στην εκκλησία.

  ΥΠΑΚΟΗ=ΖΩΗ και ΑΝΥΠΑΚΟΗ=ΘΑΝΑΤΟΣ. Η επιλογή δική σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανώνυμος13/8/18, 12:16 μ.μ.

  Πατέρα Παϊσιε διάβασα με προσοχή το άρθρο σας καθώς και την στρατηγική του αγώνα που προτείνετε. Η γνώμη μου είναι ότι θεωρητικά έχετε δίκιο ανεξάρτητα από την άδικη κριτική που υφίστασθε από την ιστοσελίδα Π.Π. Εσείς προτείνετε μεν την μελλοντική ένωση των Αποτειχισμένων από το Νέο Ημερολόγιο με τους Ορθοδόξους του Πατρίου Εορτολογίου, αλλά βάζετε ως προϋπόθεση τις ορθές ΒΑΣΕΙΣ, όχι δηλαδή απροϋπόθετα, όπως στην ουσία αφήνουν να διαφανεί οι κατηγοροί σας. Ωραία επίσης τους βάζετε στη θέση τους και στις ευθύνες τους για την τακτική τους που δημιουργεί προβλήματα και έριδες μεταξύ των Ορθοδόξων αντί Ενότητα και καταλλαγή. Ο δρόμος που προτείνετε είναι ορθός αλλά δύσκολος για μεν τους Αποτειχισμένους να ξεπεράσουν τις προκαταλήψεις δεκαετιών εναντίον των ΓΟΧ και την συστηματική προπαγάνδα προβολής και μεγιστοποίησης των σφαλμάτων τους εκ μέρους της επίσημης Εκκλησίας. Επίσης εκ μέρους αρκετών εκ των ΓΟΧ στο να καταννοήσουν ότι δεν αποτελούν σήμερα μόνοι τους την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά το τμήμα εκείνο που είναι ελεύθερο από την σχέση με την Αίρεση του Οικουμενισμού, ενώ πλήθος κληρικών , μοναχών και λαϊκών που ακολουθούν για διάφορους λόγους την επίσημη Εκκλησία, αλλά δεν έχουν ψυχικά αποδεχθεί τον φιλοοικουμενισμό, αποτελούν το Αιχμάλωτο μέρος της Εκκλησίας στην σύγχρονη Παναίρεση. Όσο πιο γρήγορα καταννοήσουν και οι μεν και οι δε, δηλαδή Αποτειχισμένοι και ΓΟΧ, την ουσία του θανάσιμου, για μεγάλο μέρος της Εκκλησίας, κινδύνου που προέρχεται από την φιλοοικουμενιστική πορεία, καθώς και το καθήκον και την υποχρέωσή τους να διαλεχθούν, να ομονοήσουν, να συνεργαστούν και να ενωθούν Εκκλησιαστικά μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας όπου χρειάζεται την Εκκλησιαστική Οικονομία, χάριν του Μείζονος καλού της Ενότητος των Ορθοδόξων, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το όφελος για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας σε Παγκόσμιο επίπεδο. Επιτέλους μέσα από το άρθρο σας διατυπώθηκε μία θέση και ιδέα που μπορεί πράγματι να βοηθήσει, με την Χάρι και την Ευλογία του Θεού, την Ορθόδοξη Εκκλησία μας σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που ζούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμος13/8/18, 6:35 μ.μ.

   Ο π. Παΐσιος άνοιξε ...ανοικτές πόρτες! Αυτήν την προσπάθεια ενώσεως με το Παλαιό το κάνει εδώ και δεκαετίες ο Γέροντας Ευθύμιος. Και μάλιστα κατά την διάρκεια διαλόγου μαζί του, μας αποκάλυψε ότι του έταξαν πως θα τον κάνουν Δεσπότη.

   Δυστυχώς, όπως μας ομολόγησε, οι Παλαιοημερολογίτες είναι αδιαπραγμάτευτοι. Μόνη βάση ενώσεως έχουν την προσχώρηση στο Π. Ημερολόγιο.

   Ο ίδιος έκανε πρόταση, και τη διαβάσαμε σε άρθρα του πολλές φορές, να υπάρξει κοινός αγώνας κατά της Παναιρέσεως που λυμαίνεται την Εκκλησία, ασχέτως Ημερολογίου. Τούτο κατ' ουδένα τρόπο δέχτηκαν οι του Παλαιού. Ουδεμία παράταξη, ουδείς μεμονωμένος. Οπότε και σταμάτησε την προσπάθεια. Γιατί;

   Γιατί οι Π.Η., αν γίνει μια τέτοια συζήτηση και ένωση, είναι σαν να αποδεικνύουν ότι τόσα χρόνια χειρίστηκαν ΛΑΘΟΣ τον αγώνα, και άρα έβλαψαν την Εκκλησία. Και αυτή την ομολογία ο εγωϊσμός τους δεν το δέχεται.

   Εμείς, λένε, οι ΓΟΧ (παρατάξεις και ανεξάρτητοι) δεν δεχόμαστε κανένα συμβιβασμό. Ή θα υποταχθείτε σε μας και θα ενταχθείτε στὶς ομάδες μας, ή ας πάει να χαθεί ο αγώνας κατά της αιρέσεως.

   Αγώνας τόσο καλός, και τόσο Ορθόδοξος!

   Κ.Ε., εκπ/κός

   Διαγραφή
 8. Ανώνυμος13/8/18, 12:49 μ.μ.

  Λέει ο π.Παίσιος "από τότε που έγινε το σχίσμα του 1924".Ποιός έκανε το σχίσμα π.Παίσιε? Ποιός είναι ο σχισματικός?

  Τολμάς να απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση? Όχι βέβαια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ανώνυμος13/8/18, 1:12 μ.μ.

  Π.Παίσιε,ο άγιος γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος το ζήτησε από την σύνοδο των αρχιερέων να αποφασίσει την επαναφορά του ημερολογίου στο παλιό.Του το αρνήθηκαν και ταπεινώθηκε.Εσείς που είστε απλός ιερέας,πώς τολμάτε από μόνος σας να λέτε ότι θα αλλάξετε ημερολόγιο;

  Χρησιμοποιήσατε την φράση "στους ξεπλυμένους νεοημερολογίτες".Το σκεφτήκατε πολύ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.