Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2019

Ἀκαδημαϊκὰ ζιζάνια


Toῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

    ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Μητροπόλεως Δημητριάδος πολλὲς φορὲς προκαλεῖ μὲ τὶς ριζοσπαστικές της πρωτοβουλίες. Ἀποτελεῖ τὸ δημόσιο καὶ ἐπίσημο βῆμα τῶν οἰκουμενιστῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ ἔχει βαλθεῖ νὰ γκρεμίσει κάθετι, ποὺ ἐμποδίζει τὴ δράση τους. Ἡ ἐν λόγῳ Ἀκαδημία θέλει νὰ ἀνοίξει νέους ὁρίζοντες, νὰ ἀπελευθερώσει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀπὸ τὰ πατερικὰ τείχη καὶ νὰ ἀκολουθήσει τὴ μεταπατερικὴ ὁδό, χωρὶς ὁδοδεῖκτες.
    Νὰ ἀνοιχτεῖ στὸ πέλαγος χωρὶς τὰ στοιχειώδη σωστικὰ μέσα σὲ περίπτωση ἐνδεχόμενου ναυαγίου. Αὐτοὶ δὲ ποὺ θὰ πάρουν τὴ θέση τῶν ἁγίων Πατέρων θὰ εἶναι οἱ θεολόγοι τοῦ στοχασμοῦ καὶ τῆς σύγχρονης ἐκκοσμικευμένης θεολογίας,

Είναι επικίνδυνο να δογματίζουν κάποιοι για Κάρτες, βιομετρικά και σφραγίσματα! (Β΄)


      Γιὰ τὸ μεγάλο θέμα τὸ σχετικὸ μὲ τὶς Κάρτες  καὶ τὸ σφράγισμα ἔγινε μιὰ νύξη σὲ προηγουμένη ἀνάρτηση (ἐδῶ). Ἐπειδὴ ὑπῆρξαν ἐρωτήματα κατ’ ἀνάγκην ἀπαντοῦμε γενικὰ τὰ ἑξῆς:

βάση μας γιὰ τὴν συζήτηση εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή καὶ εἰδικὰ ἡ Ἀποκάλυψη. Οἱ γνῶμες-ἑρμηνεῖες τῶν Ἁγίων μᾶς προσφέρουν βοήθεια, ἀλλὰ δὲν εἶναι πάνω ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή. Πολλοὶ Ἅγιοι δὲν συμφωνοῦσαν ἢ ὑπερέβαλαν σχετικὰ μὲ τὰ θέματα περὶ Ἀντιχρίστου, αὐτὸ ὅμως δὲν τοὺς κάνει λιγότερο Ἁγίους.
Ἀποκάλυψη, λοιπόν, εἶναι ξεκάθαρη στὸ θέμα τοῦ σφραγίσματος: αὐτὸ θὰ δοθεῖ συγκεκριμένα στὸ δεξὶ χέρι ἢ στὸ μέτωπο, θὰ δοθεῖ ὅταν θὰ ἔχει ΟΧΙ ἁπλῶς ἔρθει, ἀλλὰ ἀφοῦ θὰ ἔχει φανερωθεῖ ὁ Ἀντίχριστος· θὰ ἔχει τότε ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἀνοικοδόμηση (θὰ εἶναι λειτουργικὸς δηλαδὴ ὁ ναὸς στὸν ὁποῖος θὰ καθήσει ὡς ἄλλος «θεὸς» ὁ Ἀντίχριστος)· καί, βέβαια, θὰ ἔχουν προηγηθεῖ οἱ δύο προφῆτες, οἱ ὁποῖοι θὰ μᾶς ἀποκαλύψουν ποιός θὰ εἶναι καὶ στὴ συνέχεια θὰ θανατωθοῦν ἀπὸ αὐτόν.
Καὶ τὸ ἐρώτημα: Τί ἀπὸ αὐτὰ ἔγινε; Τίποτα. Ἔτσι πέσαμε στὸν πειρασμό, ὥστε μὲ μπροστάρηδες Ἱερωμένους νὰ λέγονται διάφορα ἀστήρικτα πράγματα, ποὺ ἕνα τόσο σοβαρὸ σωτηριολογικὸ θέμα νὰ τὸ εὐτελίζουν τόσο, ποὺ ὅταν θὰ ἔρθει ἡ ὥρα νὰ ἀποφασίσουμε, νὰ μὴ δώσουμε τὴν πρέπουσα σημασία.
Θυμηθεῖτε τί ἔχει ἕως τώρα ὑποστηριχθεῖ:
1. Ἡ ταυτότητα ἔλεγαν (πρὶν μερικὲς δεκαετίες) ἔχει τὸ 666, μὴν τὴν πάρετε.
2. Ὁ γραμμωτὸς κώδικα (bar code) στὰ τρόφιμα-προϊόντα ἔχει τὸ 666, μὴν παίρνετε τρόφιμα μὲ τὸ bar code.
3. Τὰ κομπιοῦτερ καὶ τὰ κινητὰ ἔχουν WWW ποὺ ἰσοδυναμεῖ μὲ τὸ 666 καὶ τὸ χάραγμα, συνέχιζαν.
4. Τὸ Α.Μ.Κ.Α. καὶ ἡ Κάρτα ἀποτελεῖ σφράγισμα, μὴν τὸ πάρετε, εἶπαν κατόπιν οἱ ἴδιοι κύκλοι.
5. Δὲν τὸ ἔχει μὲν τὸ 666 (ὁ Α.Μ.Κ.Α ἢ ἡ Κάρτα, εἶπαν στὴ συνέχεια), ἀλλὰ ἀποτελοῦν προδρομικὸ χάραγμα, ἀρραβώνα κ.λπ., χωρὶς πουθενὰ νὰ μιλᾶ γιὰ κάτι τέτοιο ἡ ἱερὴ Ἀποκάλυψη.
6. Εἶπαν, ἐπίσης, πὼς πρόκειται γιὰ χάραγμα πρὸ χαράγματος.
6. Τώρα, ἀφοῦ ὅλα αὐτὰ ἀποδείχτηκαν ἀνακρίβειες, μιλᾶνε γιὰ τὶς ἠλεκρονικὲς ταυτότητες κ.λπ.
ς δοῦμε λοιπόν, τί λένε δύο κυρίως Ἅγιοι, ἕνας τῶν πρώτων αἰώνων κι ἕνας σύγχρονος, δηλ. ὁ ἅγιος Ἱππόλυτος κι ὁ ἅγιος Παΐσιος, γιατὶ δὲν μποροῦμε στὰ πλαίσια μιᾶς ἀπαντήσεως, ἑνὸς ἄρθρου νὰ ἐπεκταθοῦμε περισσότερο.

Η τέλεια αγάπη

Κυριακή Β΄ Λουκά:

Η τέλεια αγάπη

(Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Όταν οι άνθρωποι έχουν παντοτινή επίγνωση της φιλανθρωπίας του Θεού προς αυτούς, θα είναι φιλάνθρωποι κι ο ένας προς τον άλλον. Δεν υπάρχει τίποτ’ άλλο που να κάνει τους ανθρώπους άσπλαχνους προς τους άλλους, όσο η πεποίθηση πως κανένας δε θέλει να δώσει και στους ίδιους. Κανένας; Και πού είναι ο Θεός τότε; Δε μας αποζημιώνει κάθε μέρα και κάθε νύχτα ο Θεός με την ευσπλαχνία Του, σε αντίθεση μ’ εμάς που είμαστε άσπλαχνοι; Δεν είναι πιο σπουδαίο για μας να μας ευεργετήσει ο Βασιλιάς στην αυλή Του με την ευσπλαχνία Του, αντί να μας ευεργετούν οι δούλοι Του; Τί μας ωφελεί αν μας ευεργετούν όλοι οι δούλοι Του, αλλά ο Βασιλιάς είναι συγκρατημένος απέναντι μας;
Οι άνθρωποι γίνονται ανελεήμονες όταν περιμένουν από τους άλλους να τους ελεήσουν, ενώ οι άλλοι περιμένουν το ίδιο απ’ αυτούς. Σ’ αυτήν την αμοιβαία αναμονή, στο να περιμένει δηλαδή

"Ενώ εκτυλίσσονται δραματικά γεγονότα", με άλλα ασχολείται ο Μεσογαίας!

Ἀπέστειλεν ἐπιστολάς;    Ἐνῶ ἐκτυλίσσονται δραματικὰ γεγονότα μὲ τὸ Οὐκρανικὸν διὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Σεβ. Μεσογαίας ἀποφεύγει νὰ κάνη ἔστω καὶ μίαν δήλωσιν. Ἐσιώπησε παραλλήλως καὶ διὰ τὰ νέα θρησκευτικά [σ.σ.: καὶ βέβαια "ἄκρα τοῦ τάφου σιωπὴ" γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό!] Πληροφορίαι ἀναφέρουν ὅμως ὅτι εὗρεν ἀρκετὸν χρόνον νὰ ἀποστείλη ἐπιστολὰς διὰ τὰς προσεχεῖς Ἀρχιερατικὰς ἐκλογάς! Ποῖα τελικῶς εἶναι τὰ καθήκοντα τοῦ Ἐπισκόπου;

Στιγμιότυπα από την εκκλησιαστική ιστορία     αἱρετικὸς Παῦλος ὁ Σαμοσατεύς,  ὑπὸ Συνόδου «ἐκκήρυκτος γίνεται καὶ τοῦ κλήρου ἐξάγεται καὶ τῆς Ἐκκλησίας ἐκρίπτεται»!

νας ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς αἱρετικοὺς τῶν πρώτων αἰώνων ἦταν ὁ Παῦλος ὁ Σαμοσατεύς, ὁ ὁποῖος «ταπεινὰ καὶ χαμερπῆ περὶ Χριστοῦ ἐδογμάτιζεν». Ἡ διδασκαλία του φυσικὰ «δημιούργησε ὀξύτατα προβλήματα στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀντιοχείας» καὶ πρὸς τοῦτο «σύνοδοι συγκλήθηκαν στὴν Ἀντιόχεια [264-268] (Φειδᾶ Βλ., Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, σελ. 246).  «Τοῦτο μαθόντες οἱ τηνικάδε τῶν ἐκκλησιῶν ποιμένες, οὐχ ὑπεριδεῖν τοσαύτην ἕρπουσαν νόσον ἐδοκίμασαν δεῖν· καὶ ταῦτα συνεργὸν τοῦ μίσους καὶ τοσαύτην μεγίστην πόλιν χειρωσάμενην». Στὴ Σύνοδο συμμετεῖχαν «περηφανοῖς ἀστέρες» Γρηγόριος ὁ μέγας «ὁ ἐν θαύμασι περιβόητος», καὶ Φιρμιλιανός, Ἕλενος, Ὑμέναιος Ἱεροσολύμων, Μάξιμος «τῶν κατὰ Βόστραν» κ.ἄ. (Νικηφόρου Καλλίστου, Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία, P.G. 145, 1181ΒD).

Είναι επικίνδυνο να δογματίζουν κάποιοι για Κάρτες, βιομετρικά και σφραγίσματα!


      Ἂς προσέξουν μερικοί, πο δογματίζουν αθαίρετα, στηριζόμενοι σ ρμηνεες κάποιων κκλησιαστικν προσώπων, παραβλέποντας ὅμως τ βασικ καὶ μόνα ἀξιόπιστα, σίγουρα, καὶ σταθερὰ θεόπνευστα στοιχεα πο μς δίνει ποκάλυψη περ Καρτν, βιομετρικν κα σφραγίσματος, μν καταντήσουν σν τος Παλαιοημερολογίτες, πως ο διοι ο Γ.Ο.Χ. περιγράφουν τ συμβαίνοντα στ χρο τους, στ παρακάτω δημοσίευμα:

ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Ι.Μ. ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Ο/Η Σταύρος Τ. είπε...
    Μαρίνο κάποιοι ψάχνουνε προφάσεις εν αμαρτίαις αλλά κι εσύ δεν υπάρχει λόγος να υποστηρίζεις τους Εσφιγμενίτες. Και δεν είναι μόνο το Θ.Ν.Π.
    Και την ένωση του 2014 την βρήκε μια χαρά ο Γεροντας Μεθόδιος (τότε δεν υπήρχε καμιά δικαστική ποινη για μολότοφ) ο οποίος διδασκε για αιρετικούς νεο/τες, αλλά ΕΝΩΘΗΚΕ τελικως με Κυπριανίτες …
    Ούτε τον Αυγουστο του 2017, που τους ζητήσατε με επίσημη επιστολή να βγούνε μπροστά, υπήρχε δικαστική ποινή
    Κι ενώ αντιδράει σφοδρα εδώ και δεκαετίες για σφραγισματα, κι  εβαζε  οικογενειάρχες  με  δεκάδες  μεριμνες  και  τρεχάματα, να ψάχνουνε ασφράγιστα προϊόντα,  τα  κινητά στο Μοναστήρι  τώρα  δίνουν  και  παίρνουνε.
    Και το χειρότερο, στις λειτουργιες που εκανε στην Βορεια Ελλαδα είχε άμεση κοινωνια με Επισκοπο Γρηγόριο, για τον οποίο,

Και το "θέατρο" συνεχίζεται!

 Συνάντηση και Συλλείτουργο του Μητροπ. Γαλλίας Εμμανουήλ με τον σχισματικό Μητροπολίτη Επιφάνιο στο ΚίεβοDSC_9734
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ στο Κίεβο για την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

DSC_9788

Με λαμπρότητα ετελέσθησαν στο Κίεβο οι ιερές ακολουθίες και η Θεία Λειτουργία μετά της Τελετής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο.
Χθες το βράδυ ετελέσθη ο πανηγυρικός Εσπερινός μετά του Όρθρου και σήμερα το πρωί η Θεία Λειτουργία μετά Χειροτονίας Διακόνου, στην οποία προεξήρχε ο Μακαριώτατος

Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος

Έζησε 55 χρόνια σε ένα στενό σπήλαιο! 

toihografia-1183Ο Άγιος Νεόφυτος, «πρεσβύτερος, μοναχός και έγκλειστος», όπως ό ίδιος ονομάζει τον εαυτόν του, γεννήθηκε στο χωριό Λεύκαρα της επαρχίας Λάρνακος της Κύπρου, στα μέσα του 1134 μ.Χ. Ο πατέρας του ονομαζόταν Αθανάσιος και η μητέρα του Ευδοξία, η οποία έγινε μοναχή μετά το θάνατο του συζύγου της. Η οικογένειά του ήταν φτωχή, αγροτική και πολυμελής, με οκτώ παιδιά, αλλά ευσεβής. Η χριστιανική ανατροφή φαίνεται από το ότι δυο αγόρια ακολούθησαν την μοναχική ζωή, ο Νεόφυτος στα 18 του χρόνια και λίγο αργότερα ο Ιωάννης, που έγινε και ηγούμενος στη Μονή του αγίου Χρυσοστόμου.
Ο Νεόφυτος παρέμεινε τελείως αγράμματος λόγω της φτώχειας. Οι ασχολίες του ήταν κυρίως γεωργικές. Όταν ήταν 18 χρόνων παρακινήθηκε από τους γονείς του να παντρευτεί. Ο ίδιος όμως είχε άλλον πόθο. Ως σκοπό του έταξε την αποταγή αυτού του κόσμου, γι’ αυτό έφυγε κρυφά για να αποφύγει την οικογενειακή αντίδραση και έφθασε στην απομακρυσμένη Μονή του Αγίου Χρυσοστόμου, στο όρος του Κουτσοβέντη. Σε διάστημα μικρότερο των πέντε χρόνων αξιώθηκε να λάβει το αγγελικό σχήμα των μοναχών. Για πέντε χρόνια είχε ως διακόνημα την φροντίδα των αμπελώνων.
Αυτά τα χρόνια, έμαθε και τα πρώτα γράμματα, μάλλον με την ιδιαίτερη ευφυΐα του και με το θείο φωτισμό. Όχι μόνο έμαθε να

Αντ. Χαραλάμπης: «Το πραγματικὸν έγκλημα του Βαρθολομαίου είναι ότι ενσπείρει τον διχασμόν»!κ. Χαραλάμπη, ἀραδιάζεις ...14 διχασμούς! 
Ἔθαψες ὅμως κι ἐσὺ τὸν κυριότερο: 
τὸν  Ο ἰ κ ο υ μ ε ν ι σ τ ι κ ό  διχασμό!
Ἰταλία 19.09.2019: Ὁ «Πάπας τῆς Ἀνατολῆς» ἐν μέσῳ τῶν «Ἐπισκόπων» του! «Ὑπάρχει μία ἄποψη ὅτι ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁ Χριστός. Ἀλλά στήν πραγματικότητα εἶναι ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης» (Σεβ. Ἀδριανουπόλεως 05.06.2019).

Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης

Παρακολουθῶ τὸ τελευταῖον ἔτος τὰ περισσότερα δημοσιεύματα Ἱεραρχῶν καὶ θεολόγων διὰ τὸ ζήτημα ποὺ ἀνέκυψεν ὡς μὴ ὤφειλεν εἰς τὴν Οὐκρανίαν. Ὅλα ἠσχολήθησαν ἕως σημείου ἐξαντλήσεως σχεδὸν κάθε πτυχῆς τῆς δογματικῆς, ἐκκλησιολογίας, ἱστορικοκανονικῆς καὶ ἐν γένει τῆς ὅλης θεολογίας ἐπὶ τοῦ ζητήματος. Ἀπουσιάζουν ὅμως ἀπὸ ὅλα δύο βασικὰ στοιχεῖα