Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

Ψυχή μου, ψυχή μου! Από το Μέγα Απόδειπνο.Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΠΑΖΕΙ κι ΕΜΕΙΣ ΚΑΘΕΥΔΟΥΜΕ!


article_17040_54573

Έλληνες Μητροπολίτες παρουσιάζονται σε θρησκευτική εκδήλωση χωρίς να φορούν τα ράσα τους.
Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε απο το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Σισμανόγλειο Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για την  επίσημη παρουσίαση του  δίτομου έργου για την ιστορική Μονή Εικοσιφοίνησσας στην Κωνσταντινούπολη
Στις Φωτογραφίες διακρίνονται χωρίς ράσα οι Μητροπολίτες Ρόδου, Κυδωνίας & Ἀποκορώνου (Χανίων) και Γερμανίας. 
Δείτε φωτογραφίες

Οι Ορθόδοξοι (κλήρος και λαός) επιτρέπουμε να ...αποφασίζουν για την Ορθόδοξη Εκκλησία οι οικουμενιστες!


                                                                              Πηγή: Ρομφέα


Εχαρίστως νακοινοται τι, προσκλήσει τς Α. Θ. Παναγιότητος, το Οκου-μενικο Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, πό 6ης μέχρι καί 9ης τ.μ. Μαρτίου συνέρχονται ες εράν Σύναξιν ν Φαναρί ο Προκαθήμενοι πασν τν ρθοδόξων Ατοκεφάλων κκλησιν διά νά διαβουλευθον πί θεμάτων φορώντων ες σύμπασαν τήν π᾿ ορανόν ρθοδοξίαν, μάλιστα δέ ες τά διαδικαστικά τς συγκλήσεως τς γίας καί Μεγάλης Συνόδου, προετοιμασία τς ποίας βαίνει πρός τό τέλος ατς.

Χειροφίλημα Πάπα από Μητρ. κ. Ζηζιούλα

Κατά τό διήμερον 4-5 Μαρτίου θά συνέλθ ν τος Πατριαρχείοις Προπαρασκευαστική τς . Συνάξεως πιτροπή, πό τήν προεδρίαν το Σεβ. Μητροπολίτου Περγάμου κ. ωάννου, καταρτίζουσα τό πρόγραμμα ργασιν ατς καί τό σχέδιον Μηνύματος τν Προκαθημένων, οτινες τήν Κυριακήν τς ρθοδοξίας θά συλλειτουργήσουν ν τ Πανσέπτ Πατριαρχικ Να το γίου Γεωργίου κφρά-ζοντες καί ρατς τήν νότητα τς ρθοδοξίας.

Κατά τήν πανηγυρικήν ταύτην Θείαν Λειτουργίαν πί τ μεγάλ ορτ τς ρθοδοξίας θά ναγνωσθ πό το Πατριαρχικο μβωνος τό Μήνυμα τν Προκαθημένων πρός τά πληρώματα τν γιωτάτων κατ᾿ ατούς κκλησιν καί πρός τόν κόσμον λον.

 Σχόλιο ποὺ λάβαμε καὶ ἀναρτήσαμε:

 "Για τις αιρετικές θέσεις του Περγάμου Ζηζιούλα, θα γίνει θέμα?

Η ομολογία του Ζηζιούλα στον Περγαμείως δοκούμενο Θεό Πατέρα, υποστατικό θελητή της υπάρξεως του ιδίου του Θεού και της θείας ουσίας και της τριαδικής ετερότητος, συνιστά την πίστη και των υπολοίπων της συνάξεως;
[…ότι η ύπαρξη της ουσίας του Θεού, αλλά και της ουσίας του Πατρός του ιδίου, από την οποία πηγάζει ο Υιός και αυτή ακόμα θέλεται υπό του Πατρός και γι' αυτό υπάρχει. Δεν είναι αναγκαστική η ύπαρξη της ουσίας. «Ο Πατήρ της ιδίας αυτού υποστάσεως εστι θελητής»]. Σημειώσεις Δογματικής Μητρ. Περγ. Ιω. Ζηζιούλα.


Γιατί ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής και ο αγιος Ιωαννης ο Δαμασκηνος , θεολογούν από κοινού, ως π ολ ύ θ ε ο ν και επομενως ως ειδωλολατρικη, την Περγαμείαν ομολογίαν.
Ἔτι τέ τό, φυσικόν εἶναι θέλημα διωθούμενοι, ἤ ὑποστατικόν αὐτό, ἤ παρά φύσιν λέξουσιν. Ἀλλ᾿ εἰ μέν ὑποστατικόν αὐτό φήσουσιν, ἑτερόβουλος οὕτω γε ἔσται ὁ Υἱός τῷ Πατρί. Μόνης γάρ ὑποστάσεως χαρκτηριστικόν τό ὑποστατικόν. Εἰ δέ παρά φύσιν, τήν ἔκπτωσιν τῶν αὐτοῦ δογματίζουσιν οὐσιῶν, εἴπερ φθαρτικά τῶν κατά φύσιν τά παρά φύσιν. Ἡδέως δ᾿ ἄν αὐτούς καί τοῦτο ἐροίμην, ὅτι ὁ τῶν ὅλων Θεός καί Πατήρ, καθ᾿ ὅ Πατήρ θέλει, ἤ καθ᾿ ὅ Θεός; Ἀλλ᾿ εἰ μέν καθ᾿ ὅ ὁ Πατήρ, ἄλλο αὐτοῦ ἔσται παρά τό τοῦ Υἱοῦ θέλημα· οὐ γάρ Πατήρ ὁ Υἱός· εἰ δέ καθ᾿ ὅ Θεός· Θεός δέ Υἱός, Θεός καί τό Πνεῦμα τό ἅγιον· ἄρα φύσεως εἶναι τό θέλημα δώσουσιν, ἤγουν φυσικόν. PG 91, 313 CD