Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

Το Γενέσιο της Θεοτόκου – Ερμηνεία της εικόνας


Τα κενά των Ευαγγελίων περί του βίου της Υπεραγίας Θεοτόκου

Απάντηση στις αστοχίες και συκοφαντίες του π. Παϊσίου ΠαπαδοπούλουΤοῦ Σημάτη Παναγιώτη

          Ἡ ἀπάντησή μας δὲν γράφεται γιὰ τὸν π. Παΐσιο, ὁ ὁποῖος ἔχει βγάλει συμπέρασμα γιὰ μᾶς, καὶ μᾶς ἔχει πεῖ ὄχι ἁπλῶς «μωρούς» [«ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός» Ματθ. 5,22], ἀλλὰ μᾶς ἔχει χαρακτηρίσει ἀχρίστιανους («δὲν εἶστε κἂν χριστιανοί»), λέγει πὼς εἴμαστε «χειρότεροι ἀπὸ τοὺς Μουσουλμάνους», γράφει πὼς «ἐνεργοῦμε σὰν τὸν διάβολο», πὼς «ψευδόμεθα» κ.λπ. Δὲν θὰ τοῦ ἀνταποδώσουμε τοὺς χαρακτηρισμούς, οὔτε θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ σημεῖα τοῦ ἄρθρου του ποὺ θὰ μπορεῖ νὰ μᾶς πεῖ ὅτι δὲν ἐννοοῦσα αὐτό, ἀλλὰ τὸ ἄλλο. Θὰ ἐπιμείνουμε μόνο –χάρη τῶν ἀναγνωστῶν ποὺ ἔχουν διαβάσει τὸ ἄρθρο του– καὶ θὰ ἀποδείξουμε τὴν παραπληροφόρηση, τὶς ἀνακολουθίες καὶ τὰ ψεύδη του.
1. Μὲ κατηγορεῖ ἐπειδή (μετὰ τὴν ἀποκάλυψη τοῦ π. Παΐσιου ὅτι ὁ π. Εὐστράτιος τοῦ εἶπε πὼς θὰ πᾶνε σὲ παράταξη τῶν Γ.Ο.Χ.) ἔγραψα στὴν «Πατερικὴ Παράδοση» τὰ ἑξῆς:
«Τόσους μῆνες καὶ χρόνια, ἐχθροὶ καὶ φίλοι μᾶς λοιδοροῦσαν, πὼς ἀπὸ τὸ μυαλό μας βγάζαμε τὴν ὑπόθεση ὅτι οἱ Ἁγιορεῖτες καὶ ὁ π. Παΐσιος (ποὺ στὴν ἀρχὴ τὸ ἀποσιωποῦσε ἐπιμελῶς) θέλουν νὰ μᾶς πᾶνε στὸ Παλαιό. Νά, ὅμως, ποὺ ὁ ἴδιος ὁ π. Παΐσιος ἐπιτέλους τὸ ἐπιβεβαιώνει!».
Εἶναι σαφές, σαφέστατο ὅτι στὴν παραπάνω περίοδο τὸ «τόσους μῆνες καὶ χρόνια» ποὺ γράφω ἀναφέρεται ὄχι στὸν π. Παΐσιο, ἀλλὰ στοὺς ἐχθροὺς καὶ φίλους: «τόσους μῆνες καὶ χρόνια ἐχθροὶ καὶ φίλοι μᾶς λοιδοροῦσαν». Ὁ π. Παΐσιος ὅμως, κατάλαβε ἄλλα ἀντ’ ἄλλων! Κατάλαβε δηλαδὴ πὼς ἔγραψα ὅτι ὁ π. Παΐσιος ἦταν σὲ συνεννόηση μὲ τοὺς Ἁγιορεῖτες «τόσους μῆνες καὶ χρόνια» καὶ ἤθελαν νὰ μᾶς πᾶνε στὸ Παλαιό!
Ἄρα δὲν προσθέτω ἐγώ κάτι, σ’ αὐτὰ ποὺ εἶπε ὁ π. Παΐσιος, οὔτε ἔβγαλα ἄλλα συμπεράσματα, ἀλλὰ αὐτὸς καταλαβαίνει ἄλλα ἀντ’ ἄλλων! Καὶ ἀφοῦ «κατάλαβε» λάθος, τροφοδοτούμενος ἀπ’ ὅποιο συναίσθημα στὴν καρδιά του τρέφει ἐναντίον μου καὶ μὴ ἐλέγχοντάς το, ἀλλὰ κυριαρχούμενος ἀπ’ αὐτό, μὲ συκοφαντεῖ ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ ὅτι «ψεύδομαι»! Ἄντε νὰ συνεννοηθεῖς μὲ αὐτὸν τὸν ἄνθρωπο!
2. Ὁ π. Παΐσιος μοῦ ἀποδίδει κακοβούλως καὶ ψευδῶς λογισμὸ ποὺ δὲν ἐξέφρασα, ἀλλὰ τὸν φαντάστηκε ἢ τὸν ἐπενόησε.

Στο απόσπασμα στήνουν Ρώσοι & Ουκρανοί τον Βαρθολομαίο:


Νομίζει ότι είναι Πάπας της Ανατολής, αλλά απλά είναι πολίτης ισλαμικού κράτους

– Φέρνει σχίσμα μεγαλύτερο του 1054


Ομοβροντία κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη! Μετά την δήλωση του Ρώσου θεολόγου πως ο κ. Βαρθολομαίος είναι αιρετικός με παπικές απόψεις ένας ακόμη Μητροπολίτης της κανονικής ουκρανικής εκκλησίας ξεσπάθωσε κατά του “πρώτου” παρομοιάζοντάς τον με τον Πάπα…!!!
Σύμφωνα λοιπόν με τον Μητροπολίτη Ζαπορόζιε Λουκά της κανονικής Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας οι δηλώσεις του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου απειλούν με επανάληψη του «Μεγάλου Σχίσματος» της Χριστιανικής Εκκλησίας το 1054, και σήμερα οι συνέπειες του νέου σχίσματος μπορεί να είναι ακόμη χειρότερες.
«Πιο τρομερή από τη διάσπαση του 1054″ χαρακτήρισε την

Μια ομιλία με πολλούς αποδέκτεςΣημαντικὲς ἁγιοπατερικὲς προτάσεις πρὸς τοὺς ἀγωνιζομένους κατὰ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

Δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἴμαστε ἀποτειχισμένοι καὶ νὰ μὴν
ἔχουμε μεταξύ μας ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία.


Τοῦ Ἱερομονάχου π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ
Στὸ Ὡραιόκαστρο τῆς Θεσσαλονίκης ἔγινε μία σύναξη τῶν ἀποτειχισμένων Πατέρων καὶ μία προσπάθεια νὰ τὰ βροῦμε μεταξύ μας· πράγμα τὸ ὁποῖο κι αὐτὸ εἶναι κάποια ἔκφραση,  ἡ ὁποία δὲν ἁρμόζει· νὰ τὰ βροῦμε οἱ ἀποτειχισμένοι μεταξὺ μας! Ἀλλὰ στὰ ἔσχατα χρόνια ὅλα εἶναι ἀναγκαῖα νὰ γίνονται καὶ ὅλα δὲν εἶναι παράξενα. Γιατί  οἱ Πατέρες στὰ παλαιὰ χρόνια, ὅταν ὑπῆρχε αἵρεση, ἀπεμακρύνοντο ἀπὸ τὴν αἵρεση καὶ ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, καὶ αὐτομάτως οἱ ἀποτειχισμένοι Πατέρες εἶχαν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μεταξύ τους, λόγῳ τοῦ ὅτι ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὴν αἵρεση καὶ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ εὑρίσκοντο σὲ Ὀρθόδοξο ἔδαφος.
Εἶχαν ὀρθόδοξο πίστη καὶ ἡ ὀρθόδοξος πίστις ἦταν τὸ σημεῖο ἐκκλησιαστικῆς ἐπικοινωνίας, ἐκκλησιαστικῆς ἐπαφῆς, ταυτότητος μεταξὺ τῶν χριστιανῶν, τῶν ἀγωνιζομένων γιὰ τὰ θέματα τῆς Πίστεως. Σήμερα ὅμως ποὺ εἶναι τὰ πράγματα πολὺ δύσκολα, τὰ ἔσχατα χρόνια ποὺ ζοῦμε, σημεῖα τῶν καιρῶν εἶναι κι αὐτά, νὰ μὴ μποροῦμε νὰ τὰ βροῦμε. Κι ἐνῶ ἔχουμε φύγει ἀπὸ τὴν αἵρεση νὰ μὴ μποροῦμε νὰ τὰ βροῦμε μεταξύ μας. Δηλ. ὁ Διάβολος προσπαθεῖ νὰ βάλει μικρότητες, νὰ ἐνσπείρει πράγματα τὰ ὁποῖα εἶναι δευτερεύοντα, νὰ τὰ κάνουμε πρωτεύοντα καὶ γι’  αὐτὰ τὰ πράγματα θὰ ἤθελα γιὰ λίγο νὰ ἀπασχολήσω τὴ σκέψη σας.
Ἴσως βοηθήσουν αὐτὲς οἱ σκέψεις ποὺ θὰ κάνουμε καὶ στὸν προβληματισμὸ τὸ δικό μας καὶ στὸν προβληματισμὸ τῶν ἀδελφῶν μας, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀκούσουνε αὐτά. Νὰ προβληματιστοῦνε οἱ ἀδελφοί μας, ὄχι τόσο αὐτοὶ ποὺ βρίσκονται μέσα στὴν αἵρεση, ὅσο αὐτοὶ ποὺ φεύγουνε ἀπὸ τὴν αἵρεση, ὥστε νὰ μὴν λοξοδρομήσουμε. Νὰ προβληματιστοῦμε λοιπόν, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ θὰ ἀκουστοῦν, καί, ἂν κάποια μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ λάθος, γιατί δὲν ἔχουμε τὸ ἀλάθητο, πάντως νὰ γίνει αἰτία προβληματισμοῦ.
Ἔγινε, λοιπόν, αὐτὴ ἡ προσπάθεια στὴν ὁποία θέλουμε νὰ κάνουμε κάποιες ἀναγκαῖες ἐπεξηγήσεις καὶ διευκρινίσεις γιὰ τὴ

Αιρετικός ο Βαρθολομαίος με παπικές απόψεις

Δηλώσεις-σοκ!

Θεολόγος Πατριαρχείου Μόσχας:

Αιρετικός ο Βαρθολομαίος με παπικές απόψειςΧοντραίνει πολύ το παιχνίδι στο ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα. Μετά τις επιθετικές δηλώσεις εκ μέρους της κανονικής Ουκρανικής Εκκλησίας εις βάρος του Οικουμενικού Πατριάρχη τώρα ήρθε η σειρά ενός θεολόγου του Πατριαρχείου Μόσχας να κατηγορήσει τον κ. Βαρθολομαίο ούτε λίγο ούτε πολυ, για αίρεση!
“Η αναφορά από τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο σε μια Σύναξη στην Κωνσταντινούπολη ότι η Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης έχει αποκλειστικά δικαιώματα για την επίλυση των προβλημάτων του χριστιανικού ορθόδοξου κόσμου ήταν καθαρή αίρεση” ανέφερε ο

Τα φτηνά χαρίσματα των πλανεμένων

Άγιος Παΐσιος

Αποτέλεσμα εικόνας για άγιος παΐσιος
– Γέροντα, γιατί οι άνθρωποι καταφεύγουν για κάποιο πρόβλημά τους συχνά σε πλανεμένους;
– Γιατί ο διάβολος έχει φθηνά χαρίσματα και τα παίρνουν εύκολα. Αυτά τους λένε να κάνουν , δεν είναι δύσκολα και τους αναπαύουν στα πάθη τους. Αντί να μετανοήσουν για τις αμαρτίες που κάνουν ως άνθρωποι και να πάνε σε έναν πνευματικό να εξομολογηθούν , βρίσκουν κάτι πλανεμένους, δηλαδή τον διάβολο, και ζητούν από εκείνον να τους λύση το πρόβλημά τους. Ύστερα βασανίζονται και δεν καταλαβαίνουν ότι τους έχει δέσει ο διάβολος και τους κάνει κουμάντο.
– Και πως τους πιστεύουν, Γέροντα;