Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019

"Οι άνθρωποι ούτε γεννιούνται ούτε είναι ελεύθεροι"!

Περί ελευθερίας και ισότητας
Αγ. Αθανασίου του Παρίου (24 Ἰουνίου)


Όπου αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι ούτε γεννιούνται ούτε είναι ελεύθεροι (*) στον κόσμο

(*) Ο όρος «Ελευθερία» έχει εδώ περισσότερο την σημασία όχι τόσο των πολιτικών ελευθεριών, όσο της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας από οποιοδήποτε κέντρο αναφοράς, όπως φαίνεται από το κείμενο. Με αυτή την έννοια, οι θέσεις του αγ. Αθανασίου είναι απόλυτα ορθές, αφού ο άνθρωπος, από οποιαδήποτε οπτική γωνία και αν ειδωθεί, είναι ετεροκαθοριζόμενο ον: Η ίδια η ύπαρξή του στο σύμπαν, έστω και ως βιολογικού είδους μόνον, δεν οφείλεται στον ίδιο.
Τα πραγματικά αίτια που γκρέμισαν τους Γάλλους στην ασέβεια είναι άλλα. Επειδή όμως έδειξαν και δείχνουν τέτοια λυσσαλέα εμμονή για την εγκαθίδρυση της κοσμικής ελευθερίας και ισότητας, δίνεται η εντύπωση ότι γι’ αυτήν και μόνο, με κοινή

Η εκ διαμέτρου αντίθετη διδασκαλία των Γ.Ο.Χ. με την διδασκαλία του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού


Τοῦ Ἱερομονάχου Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ

τίτλος, μὲ τὸν ὁποῖο ἐπιγράφουμε αὐτὸ τὸ κείμενο, εἶναι βεβαίως δικός μας, καὶ εὐχόμεθα νὰ μὴν ἀνταποκρίνεται στὴν πραγματικότητα, ἀλλὰ νὰ ἀποτελεῖ μία προσωπικὴ λανθασμένη μας ἐκτίμησι. Ἀπὸ τὴν μέχρι τώρα, ὅμως, ἀντιπαράθεσί μας μὲ τοὺς Γ.Ο.Χ., καὶ εἰδικὰ μὲ τὰ ἱστολόγια «Ἐν Τούτῳ Νίκᾳ» καὶ «Κρυφὸ Σχολειό», ἐσχηματίσαμε αὐτὴν τὴν ἀντίληψι, ἡ ὁποία συνοψίζεται εἰς τὸ ὅτι, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἰουλιανοῦ Ἡμερολογίου μέχρι σήμερα, οἱ Γ.Ο.Χ. δι’ οὐδὲν ἄλλο ἐνδιαφέρονται, τίποτε ἄλλο δὲν θεωροῦν ἀδιαπραγμάτευτο εἰς βαθμὸν δογμάτων πίστεως καί, βέβαια, τίποτε ἄλλο δὲν θεωροῦν ὅτι ἀποτελεῖ τὸν μεταξύ τους ἀδιάσπαστο συνδετικὸ κρίκο, ὅσο τὸ Ἰουλιανὸ Ἡμερολόγιο· αὐτὸ δηλαδή, γιὰ τὸ ὁποῖο οὔτε ἡ Ἁγία Γραφὴ, οὔτε οἱ ἱεροὶ Κανόνες, οὔτε οἱ Ἅγιοι ὡμίλησαν, ἢ ἔστω ἀκροθιγῶς ὑπενίχθησαν. Αὐτὸ βέβαια εἶναι πλάνη, διότι εἰσάγει ἄλλη Παράδοσι στὴν Ἐκκλησία καὶ ἄλλη ἐκκλησιολογία καὶ συμβαίνει κατὰ κόρον στὸν Παπισμό.
Ἐπειδὴ ὅμως κατὰ καιροὺς καὶ εἰδικὰ σήμερα μὲ τὴν ἐπικράτησι τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, εἶναι δυνατὸν πολλοὶ νὰ πλανηθοῦν ἀπὸ τὴν ἐπιχειρηματολογία τῶν Γ.Ο.Χ., ἡ ὁποία κατὰ κανόνα στηρίζεται σὲ ψεύδη, διγλωσσία, σὲ “ἄλλ’ ἀντ’ ἄλλων” κ.λπ., καὶ νὰ προσχωρήσουν στὸν λεγόμενο «Παραταξιακὸ Χριστιανισμὸ» καὶ στὶς λεγόμενες «ἐκκλησίες» τῶν Γ.Ο.Χ., ἐπανερχόμεθα εὐκαίρως ἀκαίρως εἰς τὸ θέμα αὐτό, πρὸς ἐνημέρωσι τῶν ἐχόντων ἀγαθὴ προαίρεσι καὶ ἐπιχειρούντων νὰ ἐξέλθουν ἀπὸ τὴν αἵρεσι, προσκομίζοντας πάντοτε ἀληθῆ ἱστορικὰ καὶ θεολογικὰ ἐπιχειρήματα ὡς στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα δύναται ὁ κάθε ἀδελφὸς νὰ μελετήσει καὶ νὰ ἀξιολογήσει.
Εἰς τὸ παρὸν ἄρθρο θὰ παρουσιάσωμε ἕνα κείμενο ἀπὸ τὴν δογματικὴ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καὶ θὰ θέσουμε κάποιες ἐρωτήσεις καὶ κάποιους

Με ποιά μέθοδο; (Σχόλιο)


Ο Ελληνικός λαός πρέπει να απαιτήσει την απαγόρευση των gay prides

     Ο Ελληνικός λαός πρέπει να απαιτήσει την απαγόρευση των gay prides. Μην περιμένει ούτε από την λεγόμενη Δικαιοσύνη, ούτε από την διοικούσα Εκκλησία να κάνουν κάτι. Η αποποινικοποίηση της βλασφημίας στην οποία προέβη η λεγόμενη Δικαιοσύνη ήταν δώρο στο ομοφυλοφιλικό λόμπυ για όσους κατάλαβαν. Νομίζω όλοι θυμόμαστε τις περυσινές βλάσφημες εικόνες. Όσο για την διοικούσα Εκκλησία, ΜΠΟΥΚΩΣΕ το στόμα τους γι’ αυτό μην περιμένετε καμία οργανωμένη αντίσταση από εκεί.
      Στο περυσινό gay pride είδαμε βλάσφημες εικόνες που ακόμη και σήμερα αδυνατώ να περιγράψω. Φέτος είδαμε έναν ξεβράκωτο να βεβηλώνει την Ελληνική Σημαία και στην Θεσσαλονίκη αξιοθρήνητες περιθωριακές φιγούρες έστειλαν στον διάολο Πατρίδα και Οικογένεια.
     Ουδείς είναι αναγκασμένος να βλέπει αυτό το χάλι. Ουδείς θα πρέπει να κοιμάται ήσυχος εάν αφήσει στα παιδιά του έναν τέτοιο κόσμο. Δεν μπορεί μία κοινωνία σαν την Ελληνική που κρύβει μέσα της αξίες και παράδοση να «στριμωχτεί στην γωνία» από μια φασιστική ιδεολογία που «βρήκε τόπο» σε κάποιες περιθωριακές προβληματικές προσωπικότητες.
     Δεν πρόκειται περί κανενός δικαιώματος εδώ. Πρόκειται περί μιας εκμετάλλευσης ανθρώπων με προβλήματα και μετατροπή τους σε πέμπτη φάλαγγα. 
     Βρισκόμαστε λίγο πριν τις εκλογές. Οφείλουμε να βάλουμε πάνω πάνω στην ατζέντα την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ όλων των αντίχριστων και αντεθνικών νόμων του ΣΥΡΙΖΑ, την ενίσχυση της πολύτεκνης Ελληνικής οικογένειας, την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ της προδοτικής συμφωνίας Κοτζιά-Δημητρώφ, και την ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ των gay prides (το γράφω στα αγγλικά για να μην βρωμίσω την Ελληνική γλώσσα).
***
Φαίη.

   Σχόλιο: Πῶς ἄραγε; Μὲ ποιά μέθοδο; Μὲ τὴ μέθοδο τῆς "οἰκονομίας", τῆς συμπορεύσεως μετὰ τῶν ἀσχημονούντων, τῆς "κοινωνίας ἀκοινωνήτων" τῶν  "ἀντι-Οἰκουμενιστῶν"! Δυστυχῶς, σ' αὐτὴ τὴ μέθοδο, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, δὲν ὑπάρχει διάθεση συμφιλίωσης· ἡ μετάνοια· ἡ ἀναγνώριση τῶν λαθῶν! Ἀντίθετα ὑπάρχει ἕνας ἀπίθανος "γεροντισμός"!
    Ὁ Θεὸς ἔδωσε μιὰ εὐλογημένη εὐκαιρία νὰ ξεσηκωθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα Ἰωάννη-Παύλου στὴν Ἀθήνα, ἀλλὰ οἱ "ἡγέτες" τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ποὺ μᾶς ἔδωσαν ἐλπίδες ὅτι κάτι μπορεῖ νὰ γίνει, διαλύθηκαν καὶ διάλυσαν τὸν ἀγώνα, προδίδοντας τὶς ἐλπίδες μας καὶ τὴν κοινὴ προσπάθεια.
    Τὸ νὰ ἀπευθύνεται κανεὶς στὸν Ἕλληνα πολίτη, ποὺ καθοδηγεῖται ἀπὸ ἄλλες παραμέτρους, πολιτικές, καὶ ὑπακούει σὲ ἄλλη λογική, δὲν πρόκειται νὰ  ἔχει κανένα ἀποτέλεσμα.
    Μόνο ἡ συσπείρωση ἐκείνων ποὺ πιστεύουν καὶ μέσα ἀπὸ θυσίες ποὺ μόνο ἡ Πίστη ἐμπνέει, θὰ μποροῦσε νὰ φέρει ἀποτελέσματα. Ἀλλὰ αὐτή, κατάφεραν κάποιοι καὶ τὴν περιθωριοποίησαν.
     Νὰ ἐλπίζουμε σὲ μιὰ νεκρανάσταση;

Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος (Μέρος Α')Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος (Μέρος Α') 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ
Πρωτοπρεσβυτέρου Καθηγητού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 
Α'. Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΙΟΥ
 
1. Τοποχρονολογικός προσανατολισμός

       Πριν από διακόσια χρόνια ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος «ο αξιολογώτερος των Ελλήνων θεολόγων μετά τον Ευγένιον Βούλαριν»1, κατά την γνώμη του L. Petit, βρισκόταν στην Χίο, όπου είχε καταφύγει το 1786, αφού ατύχησε να εκπληρώσει τον σκοπό του θαλασσινού εκείνου ταξειδιού, να έλθει από την Θεσσαλονίκη στην Πάρο και να αφιερώσει το υπόλοιπο της ζωής του στην προκοπή της γενετείρας του. Λόγω του Ρωσσοτουρκικού πολέμου το πλοίο αναγκάζεται να αλλάξει γραμμή πλεύσεως.

Πρώτος σχολιασμός της ημερίδας της ομάδος του π. Θεοδώρου Ζήση για το Ουκρανικό σχίσμα.   ἔκφραση καὶ ὑπεράσπιση τῆς Ἀλήθειας ἔχει πάντα κόστος· «οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν διωχθήσονται». Ὅποιος θέλει νὰ μείνει σταθερὸς στὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ μιμηθεῖ τὶς ἐπιλογὲς καὶ τὴν εὐσέβεια τῶν Ἁγίων εἶναι σίγουρο ὅτι τουλάχιστον θὰ κατηγορηθεῖ καὶ θὰ λοιδορηθεῖ (Δεῖτε καὶ ἑρμηνεία τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου στὴν χθεσινὴ ἀποστολικὴ περικοπὴ τῆς Κυριακῆς τῶν ἁγίων Πάντων, ἐδῶ).
Εἴμαστε σίγουροι ὅτι θὰ κατηγορηθοῦμε γιὰ μία ἀκόμα φορὰ ὡς «κριτές», ὡς «διασπαστές», ὡς «καθαροὶ» καὶ «οἱ μόνοι Χριστιανοὶ ἐπὶ γῆς»! Γιατὶ δὲν ἐξετάζεται, ἂν αὐτὰ ποὺ λέμε ἀνταποκρίνονται στὴν πραγματικότητα τοῦ Εὐαγγελίου, ἄν, αὐτὰ ποὺ γράφουμε, ἀποκαλύπτουν διαστροφικὲς μετα-πατερικὲς καταστάσεις καί, ἀκριβῶς, ἐπειδὴ ξύνουν πολυχρόνιες πληγές πυορροοῦσες, γι’ αὐτὸ περιφρονοῦνται ἀνεξέταστα μὲ ἀκαδημαϊκὸ κομπασμό.  Ἐμεῖς πάντως, ἔχουμε τὴν συνείδησή μας ἥσυχη· ὁ χριστιανὸς δὲν πρέπει νὰ ὑποκύπτει στοὺς χλευασμούς, ὅταν  μιλᾶ γιὰ τὴν ἀλήθεια, δὲν πρέπει νὰ σιωπᾶ σὲ αὐτὰ ποὺ εἶδε καὶ ἄκουσε καὶ ἔχουν σχέση μὲ τὴν διαστροφὴ τῆς Πίστεως.
Προβαίνουμε, λοιπόν, σὲ ἕνα πρῶτο σχολιασμὸ τῆς ἡμερίδας ποὺ ἔγινε προχθὲς στὴν Θεσσαλονίκη ἀπὸ τὴν ὁμάδα τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση μὲ θέμα τὸ οὐκρανικὸ αὐτοκέφαλο/σχίσμα καὶ μὲ σκοπό, ὅπως διεκήρυξε ὁ π. Ν. Μανώλης, νὰ ἀνατρέψει (!!!) τὰ σχέδια τῶν πονηρῶν! Καὶ πῶς θὰ γίνει αὐτό; Μὲ τὴν μεταπατερική-ἀντιπατερικὴ διδασκαλία τους: Διὰ τοῦ ἐλέγχου τῶν πεπραγμένων τῶν αἱρετικῶν-σχισματικῶν οἰκουμενιστῶν, καὶ ταυτόχρονα, διὰ τῆς κοινωνίας μετὰ τῶν ἐλεγχομένων καὶ καταγγελομένων!!!
Κατ’ ἀρχὴν νὰ σημειώσουμε, ὅτι καὶ ἐμεῖς ἀπὸ τὴν πλευρά μας καταδικάζουμε τὸ οὐκρανικὸ σχίσμα καὶ τὶς ἀντικανονικές -παπικῆς φύσεως- ἐνέργειες τοῦ Βαρθολομαίου καί, ὡς ἐκ τούτου, εὐχαριστοῦμε γιὰ τὶς πολύτιμες πληροφορίες ποὺ ἀποκομίσαμε παρακολουθώντας τὶς ὁμιλίες τῆς Ἡμερίδας,

Εγκώμιον εις το Γενέσιον (24 Ιουνίου) του Αγίου Προφήτου Προδρόμου

 Οσίου Θεοδώρου του Στουδίτου


Στην μαρτυρία του Κυρίου και η φωνή του δούλου

Ακόμα κι αν ο λόγος μας έμοιαζε με ανοιξιάτικο ύμνο καλλικέλαδου αηδονιού, πολύ φτωχά θα πετύχαινε να υμνήσει την μεγάλη φωνή της αληθείας, που γεννιέται σήμερα. Αλλά πάλι, αυτός εδώ ο λόγος, έτσι ασθενικός, ξερός και κακόηχος, πως θα υμνήσει την μεγάλη προφητική δόξα; Πως θα αινέσει το εξαίρετο αποστολικό αξίωμα; Πως θα δοξάσει το παράξενο θάμβος των μαρτύρων; Και διαπιστώνω, εξετάζοντας προσεκτικά τούτο, πως ο καθένας από τους υπόλοιπους αγίους εγκωμιάσθηκε από κάποιον άλλον, ο υψηλός στην αρετή από κάποιον επίσης υψηλό, και ο μετριώτερος από κάποιον μέτριο. Γι’ αυτόν, όμως, που τώρα ευφημείται κατ’ εξοχήν, το εγκώμιο προέρχεται από τον ίδιο τον Χριστό τον Θεό, που είναι η αλήθεια.

Ελπιδοφόρος: "Μοιραζόμεθα το ίδιο Αγιο Σώμα του Κυρίου"! --Παίζει "εν ου παικτοίς"! Διαιρεί με τον "Πρώτο" δια της αιρέσεως και του σχίσματος το Σώμα της Εκκλησίας και μιλάει για ενότητα!

Απογοήτευση ΕλπιδοφόρουΤον είχαν ''διαβεβαιώσει'' γιά ''θερμή λαϊκή υποδοχή'' στο αεροδρόμιο, όταν έφτασε στην Νέα Υόρκη από Κων/πολη. Αλά τον υποδέχτηκαν αρκετοί ρασοφόροι και ολίγοι Ομογενείς, βασικά εργαζόμενοι στην Αρχιεπισκοπή. Θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ο ''εθνικός'' μας ''Κόρακας'' έχει σχεδόν μηδενική απήχηση στην Ομογένεια και δεν μπορεί να ''κινητοποιήσει'' έστω το προσωπικό του, δηλ. τους εργαζόμενους στο ''μητσοτακικό παραμάγαζο''. Αν λαβουμε υπόψην και το γεγονός ότι ''πιέζουν'' ενορίες (βασικά ο φελλός μητροπολίτης Νέας Υερσέης) να στείλουν λεωφορεία με ''πιστούς'' γιά να ''έχει κόσμο η ενθρόνιση'', τότε βγάζουμε δυσάρεστα συμπεράσματα.

Να και ο πρέσβης Πάϊαττ
Αφού ο ''dirty'' πρέσβης -άτυπος κυβερνήτης της Ελλάδας- χαραχτήρισε ''ιστορική την ενθρόνιση Ελπιδοφόρου'' και ''συγχάρηκε'' τον γραφικό υπουργό Εξωτερικών (Κατρούγκαλο) που θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στις τελετές στην Νέα Υόρκη (γιά πρώτη φορά υπουργός θα βρεθεί σε ενθρόνιση αρχιεπίσκοπου), τι άλλο θέλουμε;;; Φυσικό και αναμενόμενο, μετά τις βρωμιές του πρέσβη στην Ουκρανία, την ανάμιξή του στον χρηματισμό Βαρθολομαίου γιά την παραχώρηση αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία Ουκρανίας και την πίεσή του σε Ιερώνυμο γιά να στηρίξει τις επιλογές τις δικές του και του πατριάρχη.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ: Τα χρήματα που θα δαπανηθούν σε ''τελετές υποδοχής'', μαζί με τα χρήματα γιά το χλιδάτο γεύμα μετά την ενθρόνιση Ελπιδοφόρου, δηλ. σε χρονικό διάστημα 5 ημερών από την άφιξη στις ΗΠΑ του αρχιεπίσκοπου ''αρχόντων και λεφτάδων Ν. Υόρκης'', θα ήταν αρκετά γιά να λειτουργήσουν δύο ελληνικά σχολεία γιά 2 χρόνια. Πληρώστε κορόϊδα, γιά τα ''κοσμικά βίτσια'' ρασοφόρων καλοπερασάκηδων.

Οι αθεόφοβοι οικουμενιστές και αντι-Οικουμενιστές!

Οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς κατηγοροῦν ὡς "ἀθεόφοβους" καὶ αἱρετικούς, αὐτοὺς μὲ τοὺς ὁποίους κοινωνοῦν ἀδεῶς! Δὲν κατανοοῦν ὅτι ἔτσι καταδικάζουν τὸν ἑαυτό τους;ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΘΥΡΑΜΒΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου

Διαβάσαμε στην “Ρομφαία” το ακόλουθο απόσπασμα από ομιλία του Σεβ. Γερμανίας κ. Αυγουστίνου στο χλιδάτο δείπνο της ενθρόνισης του Σεβ. Αμερικής Ελπιδοφόρου:

“Ο κ. Αυγουστίνος χαρακτήρισε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο μεγάλο, του οποίου το όνομα θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος δεν φοβάται ούτε τους Ρώσους, ούτε τους Τούρκους, ούτε και την Ουκρανία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης φοβάται μόνο τον Θεό.”

Ας αρχίσουμε από το μεγαλείο του Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος είναι όντως μεγάλος. Μεγάλος Αποστάτης της πίστης μας. Όπως ακριβώς και ο Αθηναγόρας. Όπως ακριβώς και ο Δημήτριος. Όπως ακριβώς ο Μελίτωνας Χατζής.

«Η ψευδοεκκλησία δεν είναι fake news»π. Νικόλαος Μανώλης

Στη ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Το Ουκρανικό Αυτοκέφαλο και η νέα Εκκλησιολογία του Φαναρίου»

Ο π. Νικόλαος Μανώλης τόνισε: «Στο ουκρανικό αυτοκέφαλο συγκρούονται δύο πόλοι. Το Φανάρι, οι θεολογικές σχολές και όσοι αποδέχονται το Κολυμπάρι από τη μία μεριά και εμείς που αντιδρούμε από την άλλη».
Στη συνέχεια εξήγησε τί είναι η Εκκλησία, τί είναι ψευδοεκκλησία και πως το Κολυμπάρι έκανε το θέμα αυτό θεολογούμενο.
«Οι ψευδεπίσκοποι, όπως ορίζει ο 15ος της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, καθιστούν τα μέλη της Εκκλησίας σεσηπότα και πρέπει να αποκοπούν», τόνισε.

Επίσης εξήγησε τι εννοούμε με τον όρο fakenews, για να καταλήξει οτι η απουσία εκκλησιαστικού φρονήματος και η άγνοια της πατερικής διδασκαλίας καθιστούν τον πιστό λαό έρμαιο στις προθέσεις διεφθαρμένων κληρικών.
Η Προπαγάνδα – ψεύδος της ψευδοεκκλησίας εμφανίζεται με τρεις μορφές:
α) ως προς τη διδασκαλία, β) ως προς την ερμηνεία, γ) ως προς τα γεγονότα.

Ειδικά τα fakenews ως προς την Ουκρανία είναι ότι η χορήγηση του τόμου αυτοκεφαλίας δόθηκε δήθεν για θεραπεία.
Στο ειδικό συνέδριο για τα fake news και το ουκρανικό που προηγήθηκε στην Θεσσαλονίκη, ειπώθηκε οτι η Ιερά Σύνοδος χρειάζεται παρατηρητήριο εντοπισμού των fake news, ενώ ο πατήρ Νικόλαος τόνισε οτι η Ιερά Σύνοδος αισθάνεται αυτή την έλλειψη γιατί δεν υπάρχουν αντιαιρετικά γραφεία. Αν υπήρχαν αντιαιρετικά γραφεία, θα διοργάνωναν την ευλογημένη Ημερίδα μας κι όχι άλλες.

Στην συνέχεια του λόγου του ο π. Νικόλαος τόνισε οτι το υπόβαθρο του ουκρανικού βρίσκεται στο Κολυμπάρι.
Τελειώνοντας, αφού έκανε έναν απολογισμό λέγοντας οτι όλοι οι αρχιερείς του Φαναρίου είναι υποστηρικτές του οικουμενισμού, τζογαδόροι ψυχών και διακατέχονται από φιλαρχία – αλαζονεία – οικουμενιστικό φρόνημα, κατέληξε λέγοντας ποιά είναι η ενδεδειγμένη στάση μας.

Η διακοπή της μνημόνευσης αιρετιζόντων επισκόπων αποτελεί καταλυτικό κτύπημα στο μαλακό υπογάστριο της αίρεσης.
Πηγή

Εισήγηση με θέμα: Η ψευδοεκκλησία δεν είναι fake news.