Κυριακή, 5 Μαρτίου 2017

Κυριακή της Ορθοδοξίας: Ομιλία π. Ευθυμίου Τρικαμηνά

   Ἡ ὁμιλία αὐτὴ ἔγινε στὴν ὁλονυκτία γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, στὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ της Θεοτόκου στὸ Βόλο. Ἀφορμὴ γιὰ τὴν ὁμιλία ἔδωσαν στὸν π. Εὐθύμιο οἱ διαιρέσεις τῶν Ὀρθοδόξων, ποὺ ἀντὶ ἑνωμένοι νὰ πολεμήσουν τὴν αἵρεση, διχάζονται μεταξύ τους γιὰ μικρότητες.
    Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ ἔκανε γιὰ τοὺς λαϊκοὺς ἐκείνους ποὺ θέλουν νὰ κατευθύνουν τὸν ἀγώνα, καὶ κατακρίνουν γιὰ λεπτομέρειες τοὺς κληρικοὺς ποὺ ἀγωνίζονται νὰ ἑνωθοῦν μπροστὰ στὸ μεγάλο κίνδυνο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῶν ἐπερχομένων δυνάμεων τοῦ κακού, τῶν ψευδοπροφητῶν καὶ τοῦ Ἀντιχρίστου.
    Παρουσιάζουμε ἀποσπάσματα τῆς ὁμιλίας αὐτῆς.


   Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας σήμερα… κι ἡ Ὀρθοδοξία παρουσιάζεται κατακερματισμένη, χωρισμένη, κομματιασμένη· καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν ξέρουν τί νὰ κάνουν, ποῦ νὰ πᾶνε. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἴμαστε στὰ ἔσχατα χρόνια καὶ ὅτι ὁ διάβολος θὰ προσπαθήσει νὰ κερδίσει καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. Πάντοτε ὁ διάβολος τοὺς δικούς του –τοὺς αἱρετικούς δηλαδὴ ἐν προκειμένῳ– τοὺς εἶχε ἑνωμένους.
   Τότε, τὴν ἐποχὴ τῆς Εἰκονομαχίας, ἦταν καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι ἑνωμένοι. Ὑπῆρχαν Ἅγιοι Πατέρες, ἀγωνιστές, μεγάλοι ἀσκητές, μεγάλοι Ἱεράρχες Ἅγιοι, οἱ ὁποῖοι ἡγοῦντο τῶν ἀγώνων τῆς Πίστεως καὶ ἀκολουθοῦσε καὶ ὁ λαός, καὶ οἱ ὑπόλοιποι μοναχοί, κληρικοὶ κατώτεροι ἀνώτεροι, ἀκολουθοῦσαν αὐτοὺς ποὺ προπορεύοντο καὶ εἶχαν τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, τὸ χάρισμα τῆς Πίστεως, καὶ ἦταν ὅλος ὁ λαὸς ἑνωμένος. Καὶ ἂν σήμερα μᾶς λένε κάποιοι  ὅτι καὶ τότε ὑπῆρχαν σχίσματα καὶ διαφωνίες κ.λπ., αὐτὸ τὸ λένε, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὰ δικά μας λάθη σήμερα, τὶς δικές μας ἀτασθαλίες, τὰ δικά μας σχίσματα, καὶ γιὰ νὰ τὰ δικαιολογήσουμε αὐτά, παρουσιάζουμε καὶ τοὺς Ἁγίους ὅτι ἔκαναν τὰ ἴδια πράγματα, τὰ ἴδια προβλήματα μὲ τὰ ὁποῖα ἀσχολούμαστε ἐμεῖς.
   Ἐμεῖς διαφωνοῦμε γιὰ τὸ παραμικρό, καὶ γιὰ πράγματα ἀσήμαντα καὶ χωριζόμαστε μεταξύ μας, ἐνῶ εἶναι Ἐντολὴ τοῦ Κυρίου μας νὰ ἔχουμε τὴν «ἑνότητα τῆς Πίστεως», νὰ ἔχουμε τὸ «αὐτὸ φρόνημα», ὅπως λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος καὶ τὴν «αὐτὴ γνώμη». Κι ἐμεῖς εἴμαστε διαιρεμένοι σήμερα καὶ μάλιστα γιὰ τὰ θέματα τῆς Πίστεως. Καὶ ἐνῶ προχωράει τὸ κακό, ὁ Οἰκουμενισμός, ἡ αἵρεση, ἡ παγκοσμιοποίηση, προχωροῦν ταχύτατα ὅλα αὐτά, καὶ ὁ διάβολος ἔχει ἑνώσει τὶς δυνάμεις του γιὰ νὰ κατατροπώσει τὴν Ἐκκλησία στὰ ἔσχατα χρόνια, ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι εἴμαστε διηρημένοι καὶ μάλιστα πολλὲς φορὲς γιὰ ἀσήμαντα πράγματα.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ: Η ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΑΝΘΙΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κυριακή της Ορθοδοξίας.
Η Κυριακή που επέλεξε ο γνωστός πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Θεόδωρος Ζήσης, για να ανακοινώσει από του άμβωνος την διακοπή του μνημόσυνου προς τον Οικουμενιστή Άνθιμο Θεσσαλονίκης.


Μια πραγματικά θαρραλέα κίνηση μέσα στην οικουμενιστική θύελλα που έχει αλώσει την εκκλησία της Ελλάδας, φωτεινό παράδειγμα και για άλλους όσους θέλουν να μείνουν πιστοί στην Κυριακή της Ορθοδοξίας.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

Το κήρυγμα Διακοπής Μνημοσύνου του Οικουμενιστή Επισκόπου κ. Άνθιμου Ρούσσα

Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης

Η διακοπή του μνημοσύνου
του μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης
κ. Ανθίμου Ρούσσα
[mp3  - 2017]


Kήρυγμα της Κυριακής της Ορθοδοξίας (5-3-2017) του πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, στον Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης, κατά το οποίο ανακοινώνει στο εκκλησίασμα τη Διακοπή του μνημοσύνου του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου. 
Πηγή


Η στιγμή της διακοπής μνημοσύνου του μητρ. Θεσ/νίκης κ.Ανθίμου από τον π.Θεόδωρο Ζήση [ΒΙΝΤΕΟ- 2017] 
Απόσπασμα από το κήρυγμα της Κυριακής της Ορθοδοξίας (5-23-2017) του πρωτοπρ. Θεοδώρου Ζήση, στον Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης, κατά το οποίο ανακοινώνει στο εκκλησίασμα τη Διακοπή του μνημοσύνου του μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ανθίμου. 
Πηγή 

Νέα Διακοπὴ Μνημοσύνου του ονόματος του Οικουμενιστή μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμου!

    


 
 Ἀπὸ τὸ ἱστολόγιο «Κατάνυξις» πληροφορηθήκαμε ὅτι σήμερα τὸ πρωΐ, ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης κατὰ τὸ κήρυγμα του (στὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου, ὅπου λειτουργεῖ), ἀνακοίνωσε τὴν ἀπόφασή του νὰ ἀκολουθήσει τὴν ὁδὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ νὰ διακόψει τὸ Μνημόσυνο τοῦ Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ἀνθίμου. 

      Βέβαια, πολλοὶ «συναγωνιστές» του τῆς Γατζέας, ἀλλὰ καὶ κάποιοι «ἀντι-Οἰκουμενιστές» -τάχα- Ἐπίσκοποι, θὰ συνεχίσουν νὰ μνημονεύουν τοὺς Παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές, παρὰ τὶς θριαμβικὲς φωνές, τὰ ζήτω καὶ τὰ βαρύγδουπα κηρύγματα καὶ Ἐγκυκλίους ποὺ ἐξεφώνισαν σήμερα Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὑπὲρ τῶν Ἁγίων ποὺ κατὰ καιροὺς διέκοψαν τὸ Μνημόσυνο τῶν αἱρετικῶν τῆς ἐποχῆς τους!