Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Η Ν. Τάξη αναθεωρεί την Ιστορία σε όλα τα επίπεδα!

 Τὸ Εὐρωπαϊκὸ Ἑβραϊκὸ Κογκρέσο ἀπαιτεῖ νὰ μπεῖ «προειδοποίηση» στὴν Ἁγία Γραφὴ ὅτι περιέχει «ἀντισημιτικὰ ἐδάφια»Τό Ευρωπαϊκὸ Ἑβραϊκὸ Κογκρέσο (European Jewish Congress) θέλει νὰ μποῦν εἰδικὲς προειδοποιήσεις-σχόλια στὰ περιθώρια ἐδαφίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ τοῦ Κορανίου ποὺ θὰ τονίζουν τὰ "ἀντιεβραϊκὰ συναισθήματα".

ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ!


ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ. ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ:

μαζικές διώξεις και ανακρίσεις ορθόδοξων ιερέων.

Εισέβαλαν στα σπίτια τους και στους ναούς για έρευνες…. ΦΩΤΟ

Oι ιερείς της επισκοπής Rivne Κανονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Ουκρανίας δικαιοδοσίας Πατριαρχείου Μόσχας σύρθηκαν μαζικά σε ανακρίσεις από την SBU την κρατική ασφάλεια Ουκρανίας….
Κατά τις ανακρίσεις της SBU, οι ιερείς αισθάνθηκαν «κάπως» σαν αυτά που διαβάζουμε στα βιβλία για νεομάρτυρες δήλωσε ο Γραμματέας της επισκοπής UOC ο πρωτοσύγκελος  Alexander Egorov στις 5 /12/ 2018. Όπως διευκρίνισε 14 ιερείς της UOC – 13  της επισκοπής Rivne κι 1 της Sarnensko-Polesskaya παρουσιάστηκαν στις αρχές μετά από κλήση για ανάκριση. Όλοι οι

Κυρίλλου Λουκάρεως, Τόμος Αγάπης: 6 αναθεματισμοί κατά Λατίνων

Γιὰ κάποιους ποὺ ἀκόμα ἀμφιβάλλουν:
α) Οἱ Παπικοὶ ἔχουν καταδικαστεῖ ἀπὸ Συνόδους.
β) Οἱ ἴδιοι ἔχουν ἀπὸ μόνοι τους ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ μὲ δικές τους Συνόδους μᾶς ἔχουν καταδικάσει!
Εἶναι δυνατὸν μὲ τὸ ζόρι νὰ ἀνήκουν στὴν Ἐκκλησία αὐτοί, ποὺ ἀπὸ μόνοι τους δηλώνουν ὅτι ἀποτελοῦν τὴν Ἐκκλησία καὶ δὲν ἀνήκουν στὴν Μία Ἐκκλησία;

Κυρίλλου (Λουκάρεως) Ἀλεξανδρείας ἀναθεματισμοὶ ἓξ κατὰ τῶν λατινικῶν αἱρέσεων     «Οὓς μὲν τῷ ἀναθέματι (αἱ Σύνοδοι) παραπέμπουσι, καὶ ἡμεῖς ἀναθεματίζομεν. οὓς τ καθαιρέσει, καὶ ἡμεῖς καθαιροῦμεν. οὓς τῷ ἀφορισμῷ, καὶ ἡμεῖς ἀφορίζομεν…».    Μετά την κοίμηση του Αγίου Μελετίου (13-9-1601 μ.Χ.) ο Κύριλλος εξελέγη Πατριάρχης Αλεξανδρείας σε ηλικία 29 ετών. Αμέσως συγκάλεσε τοπική Σύνοδο στο Κάϊρο και καταδίκασε τους Λατίνους, οι οποίοι είχαν προσεταιριστεί τους Κόπτες με σκοπό να καταστρέψουν το Ορθόδοξο Πατριαρχείο.

   Καὶ ὁ ὅσιος Μακάριος ὁ Πάτμιος (1688-1737) ἱδρυτὴς τῆς Πατμιάδος Σχολῆς «δὲν παρέλειπε νὰ στηλιτεύῃ τὴν λατινικὴ αἵρεσι… (Ἔγραφε πώς) ἡ Δυτικὴ Ἐκκλησία χωρίζεται, ὡς βλάσφημος καὶ αἱρετική, ἀπὸ τὸν Θεό». Οἱ παπισταὶ κατὰ τὸν ὅσιο «α) Εἶναι αἱρετικοί, ὡσὰν ὁποῦ ἔφθειραν τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως, …β) ὅτι αὐτοὶ ἔγιναν ἀρχηγοὶ καὶ πρωταίτιοι διὰ τὴν ὑπερηφάνειαν καὶ ἀλαζονείαν τους νὰ χωρισθοῦν αἱ Ἐκκλησίαι Δύσεως, καὶ Ἀνατολῆς…».
   Καὶ συνεχίζει: «Ἀπὸ τὰς τόσας Συνόδους τοπικὰς καὶ Οἰκουμενικὰς ἀφωρίσθησαν καὶ ἀναθεματίσθησαν οἱ Λατῖνοι, καὶ ἀκόμη ἀμφιβάλλεις ἀνίσως καὶ εἶναι ἀναθεματισμένοι;  ἀκόμη  δὲν τὸ πιστεύεις  πῶς εἶναι αἱρετικοί;  Καὶ τίς δὲν ἠξεύρει ὅτι (τὸ 1492) ἔγινε Σύνοδος εἰς τὴν Κων/πολιν οἰκουμενική, καὶ κατέκρινε καὶ ἀναθεμάτισε τὸν Φλωρεντινὸν σύλλογον, καὶ τοὺς Λατίνους αἱρετικοὺς ἐκήρυξε;…».

    Ὁ Πατριάρχης Δοσίθεος Ἱεροσολύμων (1669-1707) ἀκολουθεῖ καὶ αὐτὸς τὴν ὀρθόδοξη παράδοση περὶ τῶν Παπικῶν ὡς αἱρετικῶν. Γνωστὸ  τὸ ἔργο του «Δωδεκάβιβλος». Ὁ ἱερὸς Δοσίθεος διαπιστώνει, ὡς βαθὺς γνώστης τῶν κακότροπων μεθόδων  καὶ τῶν πλανῶν τῶν παπικῶν, ὅτι διὰ τῆς ἐν Τριδέντῳ Συνόδου οἱ Παπικοὶ ἀναθεματίζουν τὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολικὴ «Ἐκκλησία, τοὺς Ἁγίους Πατέρας, τοὺς Ἀποστόλους καὶ Αὐτὸν τὸν Χριστόν», ἀφοῦ καταδικάζουν καὶ αὐτὰ ποὺ ὁ Κύριος δίδαξε!

   Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος γράφει: ἡ Η΄ Οἰκουμενικὴ «κατεδίκασε διὰ συνοδικῆς ἀποφάσεως τὴν προσθήκην τοῦ Filioque, ἣν οὗτοι ἐποιήσαντο ἐν τῷ συμβόλῳ τῆς πίστεως καὶ ἔθηκεν ὑπὸ ἀφορισμὸν τοὺς δράστας…».

Πόσο ζυγίζει η αμαρτία;

«Κορόιδευε ένας άθεος έναν ἱεροκήρυκα μιά μέρα, λέγοντάς του:
—Μας μιλᾶτε κάθε τόσο γιά φορτίο ἁμαρτιῶν καί τά παρόμοια. Πιστέψτε με, ὅμως, ὅτι προσωπικά δέν νοιώθω κανένα τέτοιο βάρος. Ἀλήθεια, πόσο ζυγίζει ἡ ἁμαρτία;Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ πολύ ψύχραιμα, ἀπάντησε τότε:—Δέν μου λέτε, ἄν βάλετε πάνω σ’ ἕνα νεκρό μιά πέτρα ἑκατό κιλῶν, θά τή νοιώση;—Ὄχι, ἀπάντησε ἀπορημένος ὁ ἄθεος, γιατί εἶναι νεκρός.—Τό ἴδιο συμβαίνει καί μέ σᾶς, κατέληξε ὁ ἱεροκήρυκας. Ἔξω ἀπό τή Χάρι τοῦ Θεοῦ ὁ ἄνθρωπος εἶναι “νεκρός στίς παραβάσεις καί τά παραπτώματα” (Ἐφ 2, 1). Γι’ αὐτό δέν νοιώθετε τό βάρος τῆς ἁμαρτίας».

Οι συμπροσευχές συνεχίζονται και επεκτείνονται: "Ορθόδοξος" Επίσκοπος σε Συναγωγή!
Pseudo-mitropolitul Teofan a participat si a tinut un discurs la reinaugurarea sinagogii mari evreiesti din Iasi- 3 decembrie 2018(video)

Μᾶς ἐστάλη. Ἂν κάποιος γνωρίζει τὴ γλῶσσα,
ἂς μᾶς στείλει μιὰ περίληψη τοῦ τί γίνεται ἐκεῖ!


Urmariti discursul pseudoierarhului Teofan de la minutul 1:57:00
” … O clădire are importanța sa prin arhitectura sau vechimea sa, însă atunci când acesta este locas de închinare, casă de rugăciune către Dumnezeu, valoarea ei este cu mult mai mare.
Știm că Dumnezeu este de față pretutindeni, după cum rostește frumos psalmistul David: „Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta, unde voi fugi? De mă voi sui în Cer Tu acolo ești, de mă voi coborî în iad, de față ești.”

"Σπήλαιον ευτρεπίζου..." --Αντιφωνικό Μέλος


Καὶ νῦν… Προεόρτιον

Σπήλαιον εὐτρεπίζου· ἡ Ἀμνὰς γὰρ ἥκει, ἔμβρυον φέρουσα Χριστόν. Φάτνη δὲ ὑποδέχου, τὸν τῷ λόγῳ λύσαντα τῆς ἀλόγου πράξεως, ἡμᾶς τοὺς γηγενεῖς. Ποιμένες ἀγραυλοῦντες, μαρτυρεῖτε θαῦμα τὸ φρικτόν, καὶ Μάγοι ἐκ Περσίδος, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν, τῷ Βασιλεῖ προσάξατε· ὅτι ὤφθη Κύριος ἐκ Παρθένου Μητρός, ὃν περ καὶ κύψασα, δουλικῶς ἡ Μήτηρ προσεκύνησε, καὶ προσεφθέγξατο τῷ ἐν ἀγκάλαις αὐτῆς. Πῶς ἐνεσπάρης μοι, ἢ πῶς μοι ἐνεφύης, ὁ λυτρωτής μου καὶ Θεός;

Λείπει ο Μάρτης απο την Σαρακοστή; -Σχόλιο

9 Ιεράρχες, βουλευτές και πλήθος κόσμου στα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Πειραιώς (ΦΩΤΟ)


Με με την δέουσα Εκκλησιαστική λαμπρότητα και τάξη τελέστηκε χθες Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018 στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου, εορτή κατά την οποία άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση της Μητρόπολης Πειραιώσ, στην Ακολουθία του όρθρου Χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.Χρυσόστομος, ενώ της Θείας Ευχαριστίας, προεξήρχε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικαίας κ.Αλέξιος, συνιερουργούντων των Σεβασμιωτάτου Μητροπολιτών Νίκαιας κ. Αλεξίου, Βρεσθένης κ. Θεοκλήτου, Κορωνειας κ. Παντελεήμωνος, Μεσηνίας κ. Χρυσοστόμου, Ηλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, Νέας Ιωνιας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριηλ, Μεγάρων κ. Κωνσταντίνου, των Θεοφιλεστάτων Επισκόπων Νεοχωριου κ. Παύλου, Μεθώνης κ. Κλήμεντος, Αρχιγραμματέως της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του εορτάζοντος Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ...
Στο τέλος της αναιμάκτου θυσίας τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση για τους μακαριστούς Πρωθιεράρχες της Ελλαδικής Εκκλησίας Σεραφείμ και Χριστόδουλο. Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε τους Αρχιερείς που συλλειτούργησαν μαζί του, έδωσε ως Ευλογία εικόνα του Αγίου Σεραφείμ Επισκόπου Φαναρίου και δέχθηκε τις ευχές του πιστού Πειραϊκού κλήρου και λαού που προσήλθαν να συμπροσευχηθουν.

             Σχόλιο:
   Ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης, ποὺ ἔχει χαρακτηρίζει τὸν κ. Σεραφεὶμ "λέοντα" τῆς Ὀρθοδοξίας, πρόσφατα εἶχε πεῖ ἐρωτώμενος: «Ἔ, δὲν θὰ πᾶμε νὰ κοινωνήσουμε κι ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές, τὸν Μεσσηνίας, τὸν Δημητριάδος…».
    Νά, ὅμως, π. Θεόδωρε, ποὺ ὁ εὐσεβής σας Ἐπίσκοπος, προσκαλεῖ ὁ ἴδιος συλλειτουργεῖ (χωρὶς οὔτε κἂν νὰ ἀναγκάζεται, ὅπως θὰ συνέβαινε σὲ μιὰ συνοδικὴ Θ. Λειτουργία) μὲ τὸν ἐπίσκοπο ποὺ ἐσεῖς θεωρεῖτε Οἰκουμενιστῆ! Σὲ αὐτὸν συμβουλεύετε νὰ κοινωνοῦν τὰ πνευματικά σας παιδιά, π. Θεόδωρε καὶ π. Ἄγγελε Ἀγγελακόπουλε; Αὐτὸ γιὰ σᾶς σημαίνει ἀποτείχιση; Νὰ κοινωνοῦμε μὲ τοὺς πάντες; 

ΦΩΤΟ

Ο ιερέας που βασανίστηκε από τον Διοκλητιανό

Του Αγίου Νικολάου σήμερα:

 Ο ιερέας που βασανίστηκε από τον Διοκλητιανό

-Πολλά τα θαύματά του


6 Δεκεμβρίου σήμερα γιορτάζει ο Αγιος Νικόλαος. Μία μεγάλη μέρα για την ορθοδοξία για τον άνθρωπο που γεννήθηκε το 270 μ.Χ. στα Πάταρα της Λυκίας, από Έλληνες γονείς ευσεβείς και πλουσίους και έτυχε επιμελημένης μόρφωσης.

Σε νεαρή ηλικία έμεινε ορφανός και κληρονόμος μιας μεγάλης περιουσίας.
Από πολύ νωρίς είχε αφιερωθεί στα Θεία, μετά την μετάβασή του στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό και τον Πανάγιο Τάφο.
Όταν επέστρεψε στην πατρίδα του χειροτονήθηκε ιερέας. Στην αρχή αφιερώθηκε στον ασκητικό βίο κι έγινε ηγούμενος της Μονής

Το θαύμα του Αγίου Νικολάου σ' έναν Λιβανέζο

Αποτέλεσμα εικόνας για Părintele Emil Cărămizaru,

Για ένα από τα πολλά θαύματα του Αγίου Νικολάου μας μιλάει ο εφημέριος του Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Βουκουρεστίου π. Αιμίλιος Κεραμιζάρου. Στον ιερό αυτό ναό βρίσκεται το δεξί χέρι του Αγ. Νικολάου. (Δεξί χέρι του Αγ. Νικολάου στο Βουκουρέστι)

 Πρόκειται για έναν Λιβανέζο, τον Αμπντέλ Νασέρ, ένα μουσουλμάνο που εγκαταστάθηκε στην Ρουμανία πριν από δεκατέσσερα χρόνια,παντρεύτηκε την Γαβριέλα και απέκτησαν οκτώ παιδιά.

"Άγιε Νικόλαε, να ανέβης μαζί με το νερό, εάν θέλης να σου ανάβω το καντήλι"

Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου 
   Η διήγηση που ακολουθεί είναι απόσπασμα από την εισαγωγή του βιβλίου «Αγιορείται Πατέρες και Αγιορείτικα» που συνέγραψε ο Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μετά τη διήγηση παραθέτουμε ολόκληρη την εισαγωγή του βιβλίου αυτού που αναφέρεται στην πίστη, την απλότητα, την ταπείνωση και το αγωνιστικό πνεύμα των παλαιών Αγιορειτών Πατέρων σε αντίθεση με την εποχή μας στην οποία, όπως γράφει ο Όσιος Παΐσιος, «έχουν αυξηθεί οι γνώσεις, δυστυχώς η λογική κλόνισε την πίστη των ανθρώπων από τα θεμέλια και γέμισε τις ψυχές από ερωτηματικά και αμφιβολίες. Έτσι, επόμενο είναι να στερούμεθα τα θαύματα, γιατί το θαύμα το ζαει κανείς και δεν εξηγείται με την λογική».
     Στην Σκήτη των Ιβήρων, ο Γέρο-Νικόλαος από τη συνοδεία των Μαρκιανών μου διηγήθηκε για έναν Πατέρα, που είχε και αυτός παιδική απλότητα, ότι κάποτε, όταν είχε στερέψει το πηγάδι τους, είχε κατεβάσει την εικόνα του Αγίου Νικολάου στο ξεροπήγαδο, με το σχοινί δεμένη από τον χαλκά, και είπε: