Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Στο Βατικανό ο Βαρθολομαίος για την ...κοινή «χριστιανική ατζέντα»!

Πόσο Κοντά Είμαστε στην «Πλήρη Ενότητα»;

Του Μανώλη Κείου
   Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα μιλήσει για «Κοινή χριστιανική ατζέντα για το κοινό καλό» στο Βατικανό….

Πριν αλέκτωρ φωνήσαι έρχεται η επιβεβαίωση για το ΠΕΝΤΑΠΟΣΤΑΓΜΑ. Λίγες ημέρες πριν γράφαμε πως έρχονται οικουμενιστικές εξελίξεις με τις πιέσεις Βαρθολομαίου και Φραγκίσκου στην κατεύθυνση της πλήρους ενότητας. Χθες ήρθε και η είδηση που επιβεβαιώνει αυτά τα σχέδια.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης δέχθηκε την πρόσκληση να συμμετάσχει ως επί τιμή προσκεκλημένος στο ετήσιο συνέδριο του ιδρύματος Centesismus Annus. Θα είναι η όγδοη συνάντηση με τον Πάπα.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης λοιπόν αποδέχτηκε την πρόσκληση να

Εισβολή Νεορθοδόξων στις Θεολογικές Σχολές


Αποτέλεσμα εικόνας για ορθοδοξοσ τυποσ


ΕΙΣΒΟΛΗ ΝΕΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑΣ ΣΧΟΛΑΣ

-Αλλαγή «φύλου» εις το Τμήμα Κοιν. Θεολογίας Αθηνών: Οι Καθηγηταί εζήτησαν να γίνη Τμ. Θρησκειολογίας!
-Ο Σεβ. Βρανιτσέβου κ. Ιγνάτιος Midic έδωσε την χαριστικήν βολήν εις την Ορθόδοξον Δογματικήν. Το προπύργιον του Σεβ. Περγάμου, η Ακαδημία του Βόλου, εισχωρεί εις το Τμ. Θεολογίας Αθηνών δια του εισηγητού των νέων συγκρητιστικών θρησκευτικών κ. Σταύρου Γιαγκάζογλου.
Του κ. Παύλου Τρακάδα

Η πρόνοια του Θεού ποτέ δεν εγκατέλειψε τους ανθρώπους. Η έναρξις της πορείας του Ορθοδόξου Τύπου την ιδίαν εποχήν που εθεμελιώθη ο Οικουμενισμός η «Αθηναγορισμός», όπως ευφυώς προσφάτως ωνομάσθη από τον σεβαστόν πρωτ. π. Β. Βολουδάκην, ασφαλώς και οφείλεται εις αυτήν. Την ιδίαν εκείνην δεκαετίαν ήρχισε να αναφαίνεται και η λεγομένη «θεολογία του ’60» με εμβληματικάς προσωπικότητας τον κ. Χρ. Γιανναράν και τον Σεβ. Περγάμου κ. Ι. Ζηζιούλαν. Δυσ­τυχώς, ενώ ο Οικουμενισμός μετά από διενέργειαν σφοδρού αγώνος εκάμφθη και συντηρείται λόγω της πολιτικής υποκινήσεως αυτού, αι θεολογικαί παραγωγαί των κ. Γιανναρά – Ζηζιούλα εύρον πρόσφορον έδαφος και εισεχώρησαν εις τας Θεολογικάς Σχολάς, αρχικώς εις την Θεσσαλονίκην, όπου εδίδαξεν ο Σεβ. Περγάμου, και προσ­φάτως εις Αθήνας δια της εκλογής του εγκωμιαστού αυτού κ. Στ. Γιαγκάζογλου. Η εισχώρησις

Το ΧΡΕΟΣ της απομακρύνσεως από τους Οικουμενιστές!

  Ἐπειδὴ μερικοὶ ἱερωμένοι καὶ λαϊκοὶ συνεχίζουν νὰ ὑποστηρίζουν θέσεις ποὺ δὲν διδάσκει ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση, ὡς πρὸς τὴν στάση μας ἀπέναντι στοὺς αἱρετικούς, δημοσιεύουμε ἀπὸ σχετικὴ ἐργασία-ἱστορικὴ μελέτη  τὴν ἑρμηνεία τῶν Ὀρθόδοξων Κανονολόγων γιὰ τὴν πρέπουσα ὀρθόδοξη στάση μας ἀπέναντι στοὺς Οἰκουμενιστές, ἀλλὰ καὶ τὰ σχόλια τοῦ συγγραφέα κ. Τσάλλου Παναγιώτη.
     Σημειωτέον ὅτι στοὺς Κανονολόγους αὐτοὺς στηρίζεται ὄχι μόνο ὁ ἅγιος Νικόδημος, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀείμνηστος καὶ σεβαστὸς  πατὴρ Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, τοῦ ὁποίου τὴν μνήμη οἱ διάφοροι Τελεβάντοι εὐτελίζουν. Ὅπως κι ἄλλες φορὲς ἔχουμε ἀναφέρει δὲν συμφωνοῦμε μὲ τὴν "ἄχρι καιροῦ" θεωρία του, ἀλλὰ γνωρίζουμε ὅτι οἱ ἐπιφυλάξεις καὶ οἱ ἐνστάσεις τοῦ π. Ἐπιφανίου, τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων τῆς δεκαετίας τοῦ 60-70, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων θεολόγων, ἐστρέφοντο (εἶχαν ὑπ' ὄψιν τους) ὄχι τόσο κάποιους ἀποτειχισμένους, ἀλλὰ κυρίως αὐτοὺς τοὺς Ὀρθοδόξους πιστούς ποὺ προσχωροῦσαν στὸ Παλαιοημερολογίτικο σχίσμα.
     Στὰ παρακάτω ἀποσπάσματα τῶν Κανονολόγων, διὰ τῶν ὁποίων ἑρμηνεύουν τὸν ΙΕ΄ Κανόνα τῆς ΑΒ Συνόδου, φαίνεται καθαρὰ ὅτι οὐδεὶς λόγος γίνεται γιὰ στρατηγούς, ὅταν πρόκειται γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ χρέους κάθε Ὀρθοδόξου πιστοῦ, ποὺ εἶναι ἡ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς.
     Ἀναμφίβολα ἡ ὕπαρξη πραγματικῶν στρατηγῶν-Ἁγίων θὰ διευκόλυνε τὰ πράγματα καὶ θὰ λιγόστευε τὸ βάρος καὶ τὴν εὐθύνη, ὅσων ἐπιτελοῦν τὸ χρέος τους ἀπέναντι στὸν Θεὸ καὶ στὴν Πίστη

«Ερυθρός Σταυρός» χωρίς σταυρό!!!

O Ερυθρός Σταυρός απαιτεί τα παραρτήματά του να αφαιρέσουν τους Σταυρούς!

     Εθελοντές επέκριναν την φιλανθρωπική οργάνωση του Ερυθρού Σταυρού αφότου έλαβαν μια ανακοίνωση που τους έλεγε να απομακρύνουν τους σταυρούς από τους τείχους των παραρτημάτων τους, καθώς η οργάνωση φαίνεται να γίνεται πιο κοσμική.
   Τα υποκαταστήματα του οργανισμού διεθνούς βοήθειας στο Βέλγιο έλαβαν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Επαρχιακή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού στη Λιέγη να αφαιρέσουν όλους τους σταυρούς. Ο André Rouffart, πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού στο Verviers, δήλωσε: «Μας ζητήθηκε να σεβαστούμε τις αρχές του Ερυθρού Σταυρού» και να μην διακρίνουμε ανάλογα με τις φυλετικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις.
Ο κ. Ρούφαρτ δήλωσε ότι υπήρξαν πιέσεις από εθελοντές και άλλα

Αμβρόσιος: Απαντώ στον αγράμματο Πολάκη -Προσθέσαμε ειδική ικεσία «υπέρ των ασεβεστάτων και απίστων Αρχόντων ημών»
      Πάλι ἐντυπωσίασε ὁ Καλαβρύτων Ἀμβρόσιος μὲ τὶς ἄστοχες ἀναφορές του, στὴν προσπάθειά του νὰ ἀπαντήσει σὲ Ὑπουργό. Γιατὶ ἐνῶ γράφει κάποιες ἀλήθειες, τοῦ διαφεύγει ἡ Ἀλήθεια. Κατηγορεῖ ἄλλους, γιὰ νὰ ἀποσείσει τὶς δικές του εὐθύνες, ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ὁμοίων του. Καὶ μᾶς ἀποκαλύπτει καὶ ὅτι καινοτομεῖ, προσθέτοντας ἱκεσίες στὴν Θ. Λειτουργία. Νά, ὅμως, ποὺ εὔστοχα τοῦ ἀπάντησε σχολιαστὴς στὸ ἱστολόγιο «Ὁμολογία» (ἐδῶ):
 (Οἱ θέσες τοῦ Ὑπουργοῦ Παύλου Πολάκη
καὶ ἡ ἀπάντηση τοῦ μητροπολίτη Καλαβρύτων Ἀμβρόσιου  ἐδῶ).

Ανώνυμος
   Βούηξε τὸ διαδίκτυο καὶ οἱ τηλεοράσεις ἀπὸ τὶς τεκμηριωμένες ἀναφορὲς εἰδικῶν ἐπιστημόνων, ὅτι οἱ ἀνθρώπινες παρεμβάσεις στὰ ρέματα καὶ στὰ δάση ἦταν ἡ αἰτία τῶν καταστροφῶν καὶ πλημμυρῶν (ἐδῶ). 
   Φταίει ὅμως κατὰ τὸν σεβασμιώτατο Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιο ὁ Θεός, διότι, λέει, γιὰ νὰ τιμωρήσῃ τὴν "ἄθεη" Κυβέρνησι (προσέξατε, ὄχι τὴν ἐκκλησιαστικὴ διοίκησι) ἔστειλε φονικὴ "θεομηνία" ὄχι βέβαια στὰ πλούσια προάστια, ὄχι στὶς πολυτελεῖς ἐπαύλεις ἐνίων ἐπισκοπικῶν κτιρίων, ὄχι σὲ πλούσιες συνοικίες καὶ σὲ πολυτελῆ παλάτια ἐνίων πολιτικῶν καὶ κεφαλαιοκρατῶν, ἀλλὰ στὶς φτωχογειτονιές τοῦ ἐργατικοῦ λαοῦ! Καὶ τοὺς πλημμύρισε καὶ κατέστρεψε τὰ φτωχικά σπιτάκια τους καὶ κατὰ τὸν ἅγιο Καλαβρύτων, τοὺς "ἔπνιξε", ὁ Θεός τοὺς ἀθώους 23 ἀδελφούς μας, τοὺς πεινασμένους πτωχούς ἐργατικούς καὶ ἀνέργους, γιὰ νὰ ἐκδικηθῆ (λέει ὁ ἅγιος Αἰγιαλείας) τὴν "ἄθεη" κυβέρνησι (!!!)
    Στὸ Θεό λοιπόν ρίχνει τὶς εὐθῦνες ὁ δεσπότης. Ναὶ ἢ οὔ;
Δὲν φταῖνε λοιπὸν κατὰ τὸν ἐπίσκοπο ὅσοι ἔκλεισαν τὰ ποτάμια καὶ τοὺς χειμάρρους καὶ μπάζωσαν τὰ ρέματα.
Δὲν φταῖνε λοιπὸν κατὰ τὸν ἐπίσκοπο ὅσοι ἔκτισαν αὐθαιρέτως (παρανόμως) σπίτια, ἐργοστάσια, ἄμαξοστάσια, μέσα στὰ μπαζωμένα καὶ κλεισμένα ῥέματα.
Δὲν φταῖνε λοιπὸν κατὰ τὸν ἐπίσκοπο ὅσοι ἐκαμαν κακοτεχνίες σὲ δημόσια ἔργα, στενὲς γέφυρες, ἐμπόδια στὴ ροή τῶν χειμάρρων καὶ

Ανε, με το καλό, να διαμαρτυρηθούν όχι μόνο για το ΚΛΑΔΙ, αλλά και για το ΔΕΝΤΡΟ: τους Οικουμενιστές Αρχιερείς!

 Ψήφισμα διαμαρτυρίας των Συλλόγων Γονέων Περαχώρας και Λουτρακίου ενάντια στα νέα θρησκευτικά


  Αποτέλεσμα εικόνας για Συλλόγων Γονέων Περαχώρας 
    
        Περαχώρα, 7 Νοεμβρίου 2017
                                                            ΠΡΟΣ: 1. τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας                   
                                                                            και Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου
                                                                        2. Αρχιεπίσκοπο και Ιερά Σύνοδο
                                                           
                                                             ΚΟΙΝ.: Πίνακας Αποδεκτών

                           ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ

Κύριοι, είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί όπως και το παιδιά μας. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, άρθρο 16 παρ.2, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του Ανθρώπου και το νόμο 1566/1985 (άρθ. 1 παρ.1), η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να παρέχει παιδεία σύμφωνη με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των Ελλήνων πολιτών και ειδικά για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς μαθητές να φροντίζει ώστε, όπως επί λέξει ορίζεται : "Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες, να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, να εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη". Παρά την ύπαρξη αυτής της Ελληνικής και Διεθνούς Νομοθεσίας και

Ο Δαίμων των Χριστουγέννων φθονεί τη Γέννηση του Σωτήρος

 

katanixis.gr: Από το διαδίκτυο πληροφορηθήκαμε την νέα εκτροπή που έλαβε χώρα στη Μητρόπολη Ζακύνθου, με την προσωπική φροντίδα του οικείου Μητροπολίτου. Όπως φαίνεται από το ρεπορτάζ, το "δαιμονικό πνεύμα των Χριστουγέννων", που φθονεί την Ορθόδοξη Γέννηση του Σωτήρος, επιβάλλει ακόμη και σε Ορθόδοξους Μητροπολίτες, να υιοθετείται η πραγματοποίηση συναυλίας μετά μουσικών οργάνων εντός Ορθοδόξου Ιερού Ναού.

Προτού αρχίσουν οι αυτόκλητοι υπερασπιστές του Φαναριώτικου

Νέα πρόκληση!

Ο Βούλγαρος Πατριάρχης έστειλε εκπρόσωπο σε λειτουργία των σχισματικών της “Μακεδονικής Εκκλησίας”

    Φουντώνει το θέμα της…μητρικής αγκάλης του Βουλγαρικού Πατριαρχείου προς τους σχισματικούς των Σκοπίων. Ο Βούλγαρος Πατριάρχης έστειλε έναν εκπρόσωπο στην πόλη Strumica της πΓΔΜ την ημέρα που οι σχισματικοί γιόρτασαν την μνήμη των τοπικών Αγίων Πεντε και δεκα Ιερομαρτύρων της Τιβεριούπολης στις 11 Δεκεμβρίου (28 Νοεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο).
  Ο επίσημος εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Βουλγαρίας, Επίσκοπος Βελίκης Σιώνιος, ηγούμενος της Μονής Troyan, ανέγνωσε μήνυμα του Πατριάρχη Νέοφυτου που μιλάει ανοιχτά για Μακεδονική Εκκλησία.
     «Σε αυτή την εορταστική μέρα οι προσευχές μας προς τον Θεό είναι μαζί σας και είθε η εκκλησία στη Μακεδονία στο εγγύς μέλλον να είναι σε ενότητα και ευχαριστιακή κοινωνία» αναφερόταν στον επίσημο χαιρετισμό του Βούλγαρου Πατριάρχη Νεόφυτου.
    Ο Βούλγαρος απεσταλμένος έγινε αποδέκτης πολύ θερμής υποδοχής από τον τοπικό Επίσκοπο Ναούμ, τους επισκόπους της σχισματικής Ιεράς Συνόδου, και τον πρωθυπουργό της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος έλαβε μέρος στην εορταστική Θεία Λειτουργία αλλά και πλήθος πιστών.
   Στο τέλος της λειτουργίας, εξ ονόματος της MOC-ΟΑ οι Επίσκοποι Τιμόθεος και Ναούμ ευχαρίστησαν θερμά τον Πατριάρχη Νεόφυτο για τα ενθαρρυντικά λόγια και για την ευλογία του αλλά και τη δέσμευση και προσπάθειά του μετά το αίτημα των Σκοπιανών για την αναγνώριση του αυτοκεφάλου.

     Για πρώτη φορά, ένας εκπρόσωπος του BHC συμμετέχει επίσημα σε εορτασμό της “Μακεδονικής Εκκλησίας” μετά την απόφαση της Συνόδου της βουλγαρικής εκκλησίας να απαντήσει θετικά στην πρόταση των Σκοπιανών για αναγνώριση της κανονικής κατάστασης της MCC και την αποδοχή της στην οικογένεια των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών.

ΜH XANEIΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ!

Τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος


Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΜH XANEIΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ!

«Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι,
ἀλλ᾽ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν,
ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι» (Ἐφ. 5,15-16)

ΧΡΙΣΤΟΣ ἤ χαοςΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁ­γίου Σπυρίδωνος τοῦ θαυματουργοῦ. Καὶ στὴν ἀκολουθία τῆς ἡμέρας ἡ ἁγία μας Ἐκ­κλησία ὥρισε νὰ διαβάζεται μία περικοπὴ ἀ­πὸ τὴν ἐπιστολὴ πρὸς Ἐφεσίους, τὴν ὁποία μέσα ἀπὸ τὴ φυλακὴ ἔγραψε ὁ ἀπόστολος Παῦ­λος στὴν ἐκκλησία τῶν Ἐφεσίων καὶ δι᾽ αὐ­τῆς πρὸς τοὺς Χριστιανοὺς ὅλων τῶν αἰώνων.
Ἐκεῖ, μεταξὺ ἄλλων, λέει· «Βλέπετε πῶς ἀ­κριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ᾽ ὡς σο­φοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡ­μέ­ραι πονηραί εἰσι» (Ἐφ. 5,15). Τί σημαίνουν τὰ λόγια αὐτά; Ἂς δώσουμε μία σύντομη ἑρμηνεία βο­η­θούμενοι ἀπὸ τὸν ἅγιο Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη.

* * *

Ἐδῶ, ἀγαπητοί μου, ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ὑπενθυμίζει τὸ ἑξῆς. Στὸν κόσμο αὐτὸν οἱ Χριστιανοὶ εἴμαστε «σὰν πρόβα­τα ἀνάμεσα σὲ λύκους» (Ματθ. 10,16). Νὰ προσέχουμε λοι­πόν, ὅσο ἐξαρτᾶται ἀπὸ μᾶς, νὰ μὴν τοὺς δίνουμε ἀφορμὴ γιὰ ἔχθρα καὶ μῖσος. Μόνο σὲ ζητήματα ὀρθοδόξου πίστεως νὰ εἴ­μαστε ἀνυποχώρητοι· στὰ ἄλλα ἂς εἴμαστε εἰ­ρηνικοὶ καὶ ἄκακοι. Αὐτὸ εἶνε γνώρισμα τῆς φρο­νι­μάδας τῶν Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἔτσι θὰ συμ­περιφέρων­ται ὄχι «ὡς ἄσοφοι, ἀλλ᾽ ὡς σοφοί».

Χριστούγεννα με Χριστό ή χωρίς Χριστό

Ηλίας Θεοχαράκης
-Ο Άγιος Παϊσιος έλεγε:
«Τις γιορτές για να τις ζήσουμε, πρέπει να έχουμε τον νου μας στις άγιες ημέρες και όχι στις δουλειές που έχουμε να κάνουμε για τις άγιες ημέρες. Να σκεφτόμαστε τα γεγονότα της κάθε αγίας ημέρας και να λέμε την ευχή δοξολογώντας τον Θεό. Έτσι θα γιορτάζουμε με πολύ ευλάβεια κάθε γιορτή.»

Να μελετάει και να ζει τα θεία γεγονότα συνέχεια. Όταν κανείς μελετάει τα γεγονότα της κάθε εορτής, φυσιολογικά θα συγκινηθεί και με ιδιαίτερη ευλάβεια θα προσευχηθεί. Έπειτα στις Ακολουθίες ο νους να είναι στα γεγονότα που γιορτάζουμε και με ευλάβεια να παρακολουθούμε τα τροπάρια που ψέλνονται. Όταν ο νους είναι στα θεία νοήματα, ζει τα γεγονότα ο άνθρωπος, και έτσι αλλοιώνεται.
Ήδη από τις 15 Νοεμβρίου έχει αρχίσει η νηστεία της Μεγάλης εορτής των Χριστουγέννων προς τιμήν της γεννήσεως του Χριστού μας που απετέλεσε σταθμό στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Η σπουδαιότητα της εορτής των Χριστουγέννων είναι δεδομένη για τους πατέρες της εκκλησίας, αφού όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι «η πασών των εορτών σεμνοτάτη και φρικωδεστάτη….. Από γάρ ταύτης τα θεοφάνεια και το Πάσχα το Ιερόν και η Ανάληψις και η Πεντηκοστή την αρχήν και την υπόθεσιν έλαβον», δηλ. η γέννηση του Χριστού ήταν η αρχή μιας σειράς σπουδαίων γεγονότων στην πορεία της Θείας Οικονομίας.
Στις μέρες μας όμως εμείς οι Βαπτισμένοι στο Όνομα του Χριστού πως γιορτάζουμε αυτήν την εορτή και πια η στάση μας και η πορεία μας όλο το τεσσαροκονθνήμερο της νηστείας. Δυστυχώς τόσο πολύ αλλοτριωθήκαμε που οι περισσότεροι αγνοούν ότι των Χριστουγέννων προηγείται νηστεία. Τα Χριστούγεννα ταυτίζονται με στολίδια , λαμπιόνια, ετοιμασίες, δώρα, πνεύμα καταναλωτικό, ένας εορτασμός που δυστυχώς ήρθε από την Δύση που έχει πλήρως εκκοσμικευθεί, και έχει χάσει μετά το σχίσμα του 1054 μ.χ. την χάριν του Αγίου Πνεύματος, δημιουργώντας έναν Θεό στα μέτρα των συμφερόντων της.
Ο Δυτικός Πολιτισμός αγνόησε και περιφρόνησε το ταπεινό και ασκητικό πνεύμα της αληθινής πίστεως, του Μίας Αγίας Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας και θεοποίησε το χρήμα, την τεχνολογία και την σοφία του κόσμου, γι’ αυτό και λησμόνησε ότι ακριβώς γιορτάζουμε, με την Γέννηση του Θεανθρώπου. Στην Ευρώπη, δυστυχώς, τα Χριστούγεννα γιορτάζονται χωρίς Θεό. Αυτό σιγά – σιγά τείνει να επικρατήσει και την πατρίδα μας, την Μητρόπολη της Ορθοδοξίας. Βλέπουμε μια όμορφη ατμόσφαιρα, χαρούμενη, πολύχρωμη, αλλά δεν είναι τίποτα άλλο από ένα καταναλωτικό όργιο, μια επίπλαστη χαρά , που συνοδεύεται από τα ρεβεγιόν, με εξεζητημένα φαγητά, με ωραία εύγευστα ποτά και ξενύχτι. Η υποκριτική συνήθεια των δώρων της Ευρώπης που κρύβει κίβδηλη χειρονομία αγάπης επικράτησε τα τελευτά χρόνια και εδώ. Τα πάντα μετατρέπονται σε αριθμούς, σε έξοδα, σε χρήματα και από το πνεύμα των Χριστουγέννων απουσιάζει ο εορτάζων δηλαδή ο Χριστός. Τα χρήματα όμως και η ξέφρενη διασκέδαση, η καταναλωτική μανία των ημερών δεν γεμίζει τις καρδιές των ανθρώπων που όταν τελειώσουν όλα αυτά νιώθουν όπως ο άσωτος που έτρωγε τα ξυλοκέρατα, κενός δηλαδή χωρίς χαρά μόνιμη γιατί οι χαρές του κόσμου, είναι απατηλές και προσωρινές.
- Η Εκκλησία μας όμως που έμεινε πιστή στον τρόπο του εορτασμού των Χριστουγέννων, όπως όταν αυτός ξεκίνησε, προτείνει, εσωτερική καθαρότητα, καθαρή εξομολόγηση, νηστεία όχι μόνο τροφών, αλλά και παθών, μετάνοια και ελεημοσύνη. Η εκκλησιαστική παράδοση προβλέπει για την περίοδο αυτή την καθημερινή –«αν οι συνθήκες το επιτρέπουν»- τέλεση της Θείας λειτουργίας, του τέλεση δηλαδή σαρανταλείτουργου.
Η τέλεση του σαρανταλείτουργου αποτελεί πολύ μεγάλη ευλογία. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για βίωση της μυστηριακής και λατρευτικής ζωής, για επαφή με τον πλούτο της υμνολογίας και της ακροάσεως των Θείων Γραφών, για συχνότερη θεία κοινωνία, για συχνότερη συγκρότηση της εκκλησιαστικής κοινότητας.
Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος μας λέει: «Σπουδάζετε πυκνότερον συνέρχεσθαι εις ευχαριστίαν θεού και εις δόξαν. Όταν γάρ πυκνώς επί το αυτό γίνεσθε, καθαιρούνται οι δυνάμεις του σατανά και λύεται ο όλεθρος αυτού», δηλαδή «Προσπαθείστε με σπουδή να έρχεσθε όλοι μαζί στη Σύναξη της Θείας Ευχαριστίας (Θεία Λειτουργία), για να ευχαριστείτε τον Θεό και να Τον δοξολογείτε. Διότι όταν συχνά έρχεσθε στη Σύναξη της Θείας Ευχαριστίας (Θεία Λειτουργία), συντρίβονται οι δυνάμεις του σατανά και λύεται κάθε ολέθρια ενέργειά του».
Η δύναμη της Θείας Λειτουργίας δεν είναι μαγική. Είναι η δύναμη της αγάπης και της ενότητας εν Χριστώ. Η θεία Λειτουργία μας μαθαίνει να συγχωρούμε, να αγαπούμε και να είμαστε ενωμένοι με όλους τους ανθρώπους. Έτσι στην καρδιά του πιστού γεννιέται η ανείπωτη αληθινή χαρά που του πλημμυρίζει ολόκληρο και παραμένει μόνιμα Του αγκαλιάζει η ειρήνη του Χριστού που φεγγοβολεί στο πρόσωπό του. Την μεταδίδει παντού χωρίς να στερεύει όπως ένα κερί που μπορεί να ανάβει χιλιάδες κεριά και να παραμένει αναμμένο, γιατί η πηγή είναι ο ίδιος ο Χριστός, που είναι απέραντος.
Τα γεγονότα της εορτής δεν κατανοούνται με την λογική, νιώθονται και αποκαλύπτονται, στις καρδιές, εάν αγωνιζόμαστε να βιώσουμε όσα η εκκλησία μας προτείνει.
Έτσι έγραφαν οι Άγιοι τους ύμνους με την εμπειρία, από το περίσευμα της καρδιάς και όχι με την λογική. Όταν ο άνθρωπος βιώσει την εμπειρία της ενανθρωπήσεως, νικάει το άγχος την απελπισία και την κατάθλιψη.
Ας ακούσουμε λοιπόν την φωνή της εκκλησίας για να ζήσουμε το αληθινό πνεύμα των Χριστουγέννων.
Ας υπακούσουμε στην προτροπή της πορείας της ταπεινής οδού, μακρυά από κάθε κοσμικό φρόνημα όπως μας δίδαξε με την ταπεινή γέννησή του ο Κύριός μας, για να τον συναντήσουμε στις 25 Δεκεμβρίου αφού κάνουμε φάτνη την καρδιά μας. Αμήν.
Ηλίας Θεοχαράκης

Απαράδεκτα! Επιστρέφονται:

 Ἡ ἀπάντηση τῶν γονέων πρὸς τὸν Ὑπουργὸ γιὰ τὰ νέα Βιβλία τῶν ΘρησκευτικῶνΓράφει ὁ Ἡρακλῆς Ρεράκης, Καθηγητὴς Παιδαγωγικῆς -
 Χριστιανικῆς Παιδαγωγικῆς στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ ΑΠΘ

   Οἱ γονεῖς τῶν Ὀρθοδόξων μαθητῶν ἀρνοῦνται νὰ διδάσκονται τὰ παιδιά τους, μὲ βάση τὰ πολυθρησκειακὰ Προγράμματα καὶ Βιβλία ποὺ καθιέρωσε τὸ Ὑπουργεῖο, τὰ ἐπιστρέφουν στὸν Ὑπουργό, ὡς «ἐπικίνδυνα καὶ ἀκατάλληλα», ὅπως τὰ χαρακτήρισε, ἤδη ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2016, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυμος καὶ ἀπαιτοῦν νὰ διδάσκονται, σύμφωνα μὲ ἄλλα Προγράμματα καὶ Βιβλία, ποὺ νὰ περιέχουν, καθαρὴ μὴ ἀναμεμειγμένη μὲ θρησκεῖες, τὴν Ὀρθόδοξη πίστη ποὺ ἐκεῖνοι τοὺς ἔδωσαν μὲ τὸ Μυστήριο τοῦ

Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017

Θα ακολουθήσουμε αυτά που διδάσκει η Εκκλησία, ή τα ...α ν τ ί θ ε τ α ... που διδάσκουν οι Επίσκοποι! --Ο Ντόναλντ Τραμπ «ανασταίνει» την κατασκευή του Τρίτου Ναού;

Ο Ντόναλντ Τραμπ στον ρόλο του Πέρση βασιλιά Κύρου «ανασταίνει» την κατασκευή του Τρίτου Ναού στην Ιερουσαλήμ!

– Αποκαλύψεις…


     Πολλά πράγματα και δεκάδες έργα είναι έτοιμοι να υλοποιήσουν εβραϊκές οργανώσεις  για την ανέγερση του Τρίτου Ναού , με την αναφώνηση του Αμερικανού προέδρου Ν.Τραμπ περί της Ιερουσαλήμ ως  πρωτεύουσας του Ισραήλ .
Ως γνωστό εδώ και καιρό το ανώτατο ιουδαϊκό συμβούλιο (Σανχεντρίν) είχε καλέσει το Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ( δεν ανταποκρίθηκε)  και τον  πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να εκπληρώσουν την βιβλική εντολή και τον ρόλο τους με την ανακατασκευή του εβραϊκού Ναού στην Ιερουσαλήμ.
Ο Ραβίνος Hillel Weiss, εκπρόσωπος του συμβουλίου Σανχεντρίν, που είχε επικοινωνήσει  με το πρακτορείο ειδήσεων Breaking Israel

Ρημαγμένες ψυχές.

Ἀπὸ τὶς βαθυστόχαστες θεωρίες


Κόντογλου Φώτης


Σύγχυση καὶ ταραχὴ καὶ χάος ἀνάμεσα στὰ ἔθνη! Ταραχὴ καὶ σάστισμα καὶ χάος καὶ στοὺς ἀνθρώπους, ἕναν – ἕναν. Ποῦ νὰ βρεθεῖ κανένας νὰ πορεύεται στὴ ζωὴ του μ’ ἕναν ὑψηλὸν σκοπό, μὲ σταθερότητα καὶ ἐλπίδα! Σπάνιο πράγμα.
Οἱ σημερινοὶ ἄνθρωποι ἔχουνε γίνει οἱ περισσότεροι κάποια πλάσματα ἄδεια ἀπὸ κάθε ζωντανὴ ἰδέα, ποὺ νὰ τοὺς κάνει νὰ ἀρμενίζουνε μέσα στὸ πέλαγος τῆς ζωῆς χαρούμενοι καὶ ζωηροί, σὰν τὸ καράβι ποὺ εἶναι φορτωμένο μὲ καλὸ φορτίο, καί, γεμάτο ἐλπίδα καὶ λαχτάρα, τραβᾶ κατὰ τὸ περιπόθητο λιμάνι, ἀνάμεσα σὲ ξέρες κι ἄγρια βραχόνησα.

Σήμερα βρίσκει κανένας συχνὰ μπροστά του ἀνθρώπους ποὺ εἶναι τόσο κούφιοι ἀπὸ κάθε τι, ποὺ νὰ ἀπορεῖ, γιατί δὲν πίστευε νὰ ὑπάρχει στὸν κόσμο τόση ἀνοησία, τόση στενομυαλιά, τόση στενοκάρδια καὶ μικρολογία. Σ’ αὐτὲς τὶς στεγνὲς ψυχὲς δὲν

Ο "εκτός Εκκλησίας" Αυγ. Καντιώτης, έχοντας διακόψει το μνημόσυνο του Αθηναγόρου


 

… μιλώντας με βαθύ πόνο για τη κατάσταση της Εκκλησία
Πως μπορούμε να πούμε ότι προκάλεσε σχίσμα διακόπτοντας το μνημόσυνο εφαρμόζοντας τους ιερούς κανόνες; Αφιερωμένο στους δεσποτάδες και πατριαρχάδες (κατά τον Καντιώτη) που υποστηρίζουν το συγκεκριμένο ατόπημα.

απομαγνητοφώνηση:
"(Ο Μάρκος ο Ευγενικός) πάλεψε με το μεγάλο θηρίο, τον πάπα, που τόσα χρόνια βασανίζει τον κόσμο. Και τώρα στα χρόνια μας, τι θα δούνε τα ματάκια μας! Προτιμότερο να μας πάρει ο Θεός από τον κόσμο τούτο, παρά να δούμε τις κακές ημέρες που έρχονται, κακά σημάδια έχομε. Ας γλεντάνε ας διασκεδάζουν, ας βγάζουν τα μάτια τους έρχεται, έρχεται η οργή του Θεού! Μεγάλη οργή! Χειρότερη από κείνη που ζήσαμε το 1940. Θυμάστε την πείνα, θυμάστε τη δυστυχία, θυμάστε τη σκλαβιά; Θυμάστε τις κρεμάλες; Θυμάστε όλα αυτά που ζήσαμε όλοι όσοι μείναμε πιστοί στην πατρίδα και την Εκκλησία; Έρχονται πάλι τέτοιες ημέρες.
Θεολόγοι, παπάδες, δεσποτάδες, πατριαρχάδες μας λένε να πάμε να προσκυνήσουμε τον πάπα. ΟΧΙ! Είμαθα ένας, δύο, τρεις... όσοι είμεθα. Και λιγότεροι. Πέφτουμε από το θρόνο μα τον πάπα δεν τον προσκυνάμε.
Το μνημόσυνο του Αθηναγόρα το παύσαμε! Και τρεις μητροπόλεις, της Ελευθερουπόλεως, της Φλωρίνης και της Παραμυθιάς παύσαμε το μνημόσυνο του πατριάρχου Αθηναγόρα. Γιατί; Θέλει με το ζόρι να μας κάνει Φράγκους. Δεν θα γίνουμε Φράγκοι. Το γράψαμε στον Αθηναγόρα είμεθα έτοιμοι και το θρόνο και τη ζωή μας να χάσουμε, παρά να προσκυνήσουμε τον πάπα.
Έρχονται τέτοιες κακές ημέρες όλοι θέλουν να πάμε στον πάπα. Εγώ νομίζω, ότι πρέπει να μείνουμε ορθόδοξοι. Ορθόδοξοι όπως και οι πατέρες μας, ορθόδοξοι όπως γενεαί γενεών όπως φωνάζει ολόκληρος η Ιστορία. Είμαστε παιδιά των προμάχων της Ορθοδοξίας, του Μάρκου του Ευγενικού και του Μεγάλου Αθανασίου, είμεθα παιδιά του αγίου Νικολάου, είμεθα παιδιά του αγίου Δημητρίου, είμεθα παιδιά της Ορθοδοξίας και κανείς μας δεν θα την αρνηθεί, με τη βοήθεια του Θεού.
Ας παρακαλέσουμε τον Θεό, να μας κρατήσει όλους ενωμένους, πιστούς εις την αγία μας Ορθοδοξία, της οποίας το κάλλος είναι αμήχανον και η δόξα είναι απερίγραπτος.
Είθε δια των ευχών του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, του μεγάλου προμάχου της πίστεώς μας, δια των ευχών του Μεγάλου Αθανασίου, δια των ευχών του Μεγάλου Βασιλείου, δια των ευχών του Αγίου Νικολάου, είθε να μας κρατήσουν μέχρι τέλους της ζωής μας πιστεύοντας, λατρεύοντας και ζώντας κατά την Ορθδοξίαν μας!"
το ηχητικό εδώ

ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ (ALSO SPRACHT EIN BISCHOF)

 

Του  Ανδρέα Κυριακού, Θεολόγου 

Οδυνηρή έκπληξη με περίμενε και θλίψη πολλή, διαβάζοντας το τέλος του άρθρου του Σεβασμιώτατου Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ που τιτλοφορείται «Σατανικοί άνθρωποι…» (Ρομφαία 10.12.). 

Το κείμενο αναφέρεται στην ευαγγελική περικοπή για τη θεραπεία της συγκύπτουσας. Γιατί ομιλώ περί οδυνηρής εκπλήξεως και συνάμα θλίψεως πολλής; 

Διάβαστε μόνοι σας το κείμενο: «Άνθρωποι του σατανά είναι κι όσοι υβρίζουν και κακολογούν τους Μακαριώτατους Προκαθημένους μας και μάλιστα τον Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη και τις σημαντικές αποφάσεις της ιστορικής πλέον Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Κρήτης». 

Με απλά λόγια ο Σεβασμιώτατος αποφαίνεται, εν ωμοφορίω και επιτραχηλίω, ότι είναι σατανοκίνητοι (άνθρωποι του σατανά) όσοι:

1.) Υβρίζουν και κακολογούν τους Μακαριώτατους Προκαθημένους, δηλαδή τους 10 Προκαθημένους που υπέγραψαν τις διαβόητες αποφάσεις του Κολυμβαρίου και ιδιαιτέρως τον Οικουμενικό Πατριάρχη, και, 

2.) Υβρίζουν και κακολογούν τις αποφάσεις των εν τω Κολυμβαρίω συνέλθόντων. 

Δεν πρόκειται να ανταποδώσουμε τα πυρά διά δύο λόγους:

1.) Διότι είναι απελπιστικά άσφαιρα και μάλιστα ούτε ο κρότος τους δεν αγγίζει το ακουστικό μας σύστημα, και, 

2.) Το κυριότερο, το Ευαγγέλιο δεν επικροτεί την ανταπόδοση. 

Θα επιθυμούσαμε, παρά ταύτα, να θέσουμε ενώπιον του Σεβασμιώτατου τα πιο κάτω: Για ποίες ύβρεις και ποιες κακολογίες ομιλεί; Αν θεωρεί ύβρεις και κακολογίες την απόρριψη των αποφάσεων του Κολυμβαρίου από τις Εκκλησίες της Αντιοχείας, της Γεωργίας, της Ρωσσίας και της Βουλγαρίας, του συνιστούμε μόνο να μελετήσει τους λόγους για τους οποίους η εν Βουλγαρία Εκκλησία δεν παρέστη στη Σύναξη του Κολυμβαρίου και για ποιους λόγους ΔΕΝ προσυπογράφει, ούτε υιοθετεί τα εκεί κακώς θεσμοθετηθέντα. 

Αν κάνουμε τις πράξεις τελικά βιαστήκατε να παραχωρήσετε στον Σατανά το 71% των απανταχού Ορθοδοξων!!! (Αφήνουμε όλους εκείνους τους πιστούς όλων ανεξαιρέτως των Ορθόδοξων  Εκκλησιών, που δεν θέλουν ούτε ν’ ακούσουν για την αντορθόδοξη και μη παραδεκτή Σύναξη του Κολυμβαρίου).

Καλύτερα, Σεβασμιώτατε, να ομιλείτε και να χρησιμοπιείτε τον κάλαμο όταν έχετε τι κρείττον της σιγής. Τίποτε άλλο. Όσον αφορά δε τη θέση σας για τις «σημαντικές και ιστορικές αποφάσεις» του Κολυμβαρίου ένα μόνο σας υπενθυμίζω: Ποία σχέση έχει με την Ορθόδοξη εκκκλησιολογία το αλήστου μνήμης άρθρο έξι (το οποίο και σεις, μαζί με άλλους πέντε Κυκκώτες επισκόπους προσυπεγράψατε); 

Από του αιώνος ουκ ηκούσθη ότι έχουμε την ΜΙΑΝ (Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν) Εκκλησίαν [όπως ορίζει το Σύμβολο της Πίστεως] και από την άλλη «ετερόδοξες Εκκλησίες και ομολογίες». Έχετε, επιτέλους, αντιληφθεί ότι περιφρονήσατε και καταπατήσατε σκαιότατα την απόφαση της Γ΄ Οικουμενικής Σύνόδου για το αναλλοίωτο του Συμβόλου; Ποιοι είστε σεις που θα τροποποιήσετε την πίστη, πράγμα απαγορευμένο καθαρά και απόλυτως από τους θείους Πατέρες μίας όντως αυθεντικής Οικουμενικής Συνόδου; 

Όταν ο αυτοκράτωρ Ιουστινιανός ζήτησε από τους Πατέρες της Ε΄ Οικουμενικής Συνόδου να τροποποιήσουν το άρθρο του Συμβόλου που λέγει «και Μαρίας της Παρθένου» μετατρέποντας το ώστε να λέγει: «και Μαρίας της αειπαρθένου» συνάντησε την σταθερή και απόλυτη άρνησή τους και ανέκρουσε πρύμναν. 

Το μόνο που σας μένει είναι να αποσύρετε την υπογραφή σας από τα αντορθόδοξα κείμενα του Κολυμβαρίου. Γι’ αυτό αφήστε τις πιο πάνω κουβέντες, που καθόλου δεν περιποιούν τιμήν σε σας.

Οικουμενιστική "ενότητα" στην Μόσχα παρά την Κολυμπάριο και η ...Φαναριώτικη αθλιότητα!


Πάντες πλην Φαναρίου και Αθηνών


Обраћање Његове Светости Патријарха српског г. Иринеја  учесницима Архијерејског Сабора Московске Патријаршије

Στις 4 Δεκεμβρίου 2017 κορυφώθηκαν στη Μόσχα οι εκδηλώσεις για τα εκατό χρόνια από την αποκατάσταση του εκεί Πατριαρχείου και στη μνήμη των υπό το αθεϊστικό και ολοκληρωτικό καθεστώς των μπολσεβίκων Νεομαρτύρων. Κορυφώθηκαν με Θεία Λειτουργία, στην οποία συμμετέσχον πάντες οι Πατριάρχες και οι Προκαθήμενοι των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών, καθώς και εκπρόσωποι των Πατριαρχών Βουλγαρίας και Γεωργίας. Πάντες πλην του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου. Δεν έστειλαν ούτε εκπρόσωπό τους.
Προ καιρού είχαμε γράψει για τον προβληματισμό του Οικουμενικού Πατριάρχου και της αυλής του, αν έπρεπε να συμμετάσχει ή όχι στις εκδηλώσεις της Μόσχας. Τελικά επεκράτησε η άποψη να μη συμμετάσχει. Και επικράτησε γιατί, όπως μας ελέχθη, ο κ.  Βαρθολομαίος δεν συγχωρεί στον Πατριάρχη της Μόσχας το ότι, με την απουσία του, «σαμποτάρισε» τη Σύνοδο στην Κρήτη. Τον θεωρεί επίσης υπαίτιο για την απουσία από αυτήν των άλλων τριών Πατριαρχείων, Αντιοχείας, Βουλγαρίας και Γεωργίας. «Θα συναντηθεί με τον Κύριλλο μόνον όταν ζητήσει από τον Οικουμενικό Πατριάρχη δημοσίως συγγνώμη για την απουσία του από τη Σύνοδο στην Κρήτη», μας είπε άνθρωπος του Φαναρίου. Αν ισχύει ο λόγος αυτός, θυμίζει τον Πάπα Γρηγόριο Ζ΄, τον

Ομιλία του Γέροντος Σάββα του Λαυρεώτη


Η Ομιλία θα πραγματοποιηθεί
στον κινηματογράφο ''ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ''
(βρίσκεται δίπλα στην λέσχη Αξιωματικών & απέναντι από τον Λευκό Πύργο).

    (Ευχαριστούμε το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας)''ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ''

Ας μην ζητούν τιμές, οσφυοκαμψίες και αναγνωρίσεις αυτοί που δεν τιμούν τον Χριστό!


       Ο αυτοκράτορας  Θεοδόσιος ο Μέγας  υπεράσπισε με όλες του τις δυνάμεις την ορθόδοξη πίστη. Σε αυτήν του την στάση συνέβαλε και το εξής περιστατικό:


   Όταν το 381 συνάχθηκαν στην Κων/πολη οι Επίσκοποι και οι ιερείς που θα συμμετείχαν στην Β΄ Οικουμενική Σύνοδο (που συγκαλέστηκε για να εξετάσουν και στο τέλος να καταδικάσουν μεταξύ άλλων και την αρειανική αίρεση του Ευνομίου, ο οποίος είχε κάνει με τις ρητορικές του ικανότητες εντύπωση στο παλάτι και στον Θεοδόσιο τον ίδιο), παρουσιάστηκαν πρώτα στα βασιλικά ανάκτορα για να χαιρετήσουν και να τιμήσουν, σύμφωνα με το ρωμαϊκό τυπικό, τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο. Μεταξύ τους υπήρχε και ένας απλός ιερέας από κάποια ασήμαντη πόλη, πού παρόλο που δεν κατείχε τους κοινωνικούς κανόνες συμπεριφοράς, γνώριζε τους Κανόνες της Πίστεως.
Οταν ήρθε ή σειρά του να υποβάλλει την τιμή του στον αυτοκράτορα, δεν απέδωσε την ίδια τιμή και αναγνώριση και στον νεαρό καίσαρα, τον γιο του, τον νεαρό διάδοχο του θρόνου, που καθόταν δίπλα στον πατέρα του. Τον χαιρέτησε απλά, όπως κάνουμε σε καθημερινούς ανθρώπους, σηκώνοντας το χέρι του και λέγοντας του «γεια σου». Η συμπεριφορά αυτή του ιερέα έκανε έξω φρενών τον αυτοκράτορα, γιατί τη θεώρησε ως περιφρόνηση του γιου και διαδόχου του.
Ο εξοργισμένος αυτοκράτορας έδωσε αμέσως διαταγή στους φρουρούς να συλλάβουν τον ιερέα και να τον απομακρύνουν από το παλάτι. Καθώς οι φρουροί τον έβγαζαν έξω, αυτός στράφηκε προς τον αυτοκράτορα και του είπε:


«Κατάλαβε, βασιλιά, ότι κατά τον ίδιο τρόπο ο ουράνιος Πατέρας αγανακτεί κατά των ανομοίων [σσ. στους οποίους ανήκε και ό Ευνόμιος], που δεν τιμούν τον Υιό Του όπως Αυτόν τον ίδιο, αλλά τον θεωρούν κατώτερο Του».


Τα λόγια του ιερέα έκαναν εντύπωση στον αυτοκράτορα, τον συνέφεραν και τον έκαναν να ζητήσει συγγνώμη από τον ιερέα δηλώνοντας του παράλληλα ότι συμφωνεί με όσα είπε.

(Καθημερινές ιστορίες αγίων και αμαρτωλών στο Βυζάντιο, εκδ. ΜΑΪΣΤΡΟΣ)


          Ας μην ζητούν λοιπόν αναγνώριση τιμές και οσφυοκαμψίες αυτοί, όποιοι κι αν είναι αυτοί, που δεν τιμούν τον Χριστό, αλλά με την αίρεσή τους τον προσβάλλουν και τον αρνούνται. Διότι τω Χριστώ και όχι τοις ανθρώποις «πρέπει πάσα τιμή και προσκύνησις».

Κατακόμβη  Κορίνθου

Ποιός ήταν ο Όσιος Δανιήλ ο Στυλίτης που εορτάζει σήμερα

   Κάποιος έγραψε κάπου το εξής πολύ σωστό. «Όλοι οι Άγιοι είναι αξιοθαύμαστοι, όχι όμως και αξιομίμητοι…». Πολλοί από αυτούς, και μάλιστα οι Όσιοι, ανέλαβαν και εκτέλεσαν παράδοξα, που όλα είναι βέβαια εμπνευσμένα από αληθινή αρετή. Δεν είναι όμως για όλους, γι’ αυτό και τέτοια έργα όχι μόνο αξιομίμητα δεν είναι, αλλά κι όλοι δεν είναι άξιοι να τα μιμηθούν. Ένα τέτοιο έργο αξιοθαύμαστο, αλλ’ όχι και αξιομίμητο είναι το κατόρθωμα των στυλιτών.
     Πολλοί  Όσιοι  πέρασαν ζωή ολόκληρη επάνω σ’ ένα στύλο, εκτεθειμένοι στον καύσωνα του καλοκαιριού και στον παγετό του χειμώνα. Ένας από αυτούς είναι ο άγιος Δανιήλ ο Στυλίτης, του οποίου η Εκκλησία σήμερα γιορτάζει την μνήμη. Δεν πρέπει, γιατί και δεν μπορούμε, να τον μιμηθούμε. Αξίζει, όμως να τον θαυμάζουμε για την καρτερία του και πολλά να διδασκόμαστε από

Κυριακή, 10 Δεκεμβρίου 2017

«Ο Θεός είναι πολύ λυπημένος με τους Έλληνες»!Γέροντας Γαβριήλ Αγιορείτης: «Ο Θεός είναι πολύ λυπημένος με τους Έλληνες»Αποτέλεσμα εικόνας για γεροντας γαβριηλ

~ Αν δεν μετανοήσουν, ούτε η κόλαση θα τους δεχθεί. Ο Θεός είναι πολύ λυπημένος με τους Έλληνες, διότι Τον αρνηθήκαμε. Καταργήσαμε τον Νόμο Του και θεσπίσαμε δικούς μας νόμους.
Κάποτε ο Μέγας Αλέξανδρος σε μια μάχη έπιασε έναν στρατιώτη, που κρυβόταν. Τρέχει και του λέει:
–Πώς σε λένε;
–Αλέξανδρο με λένε.
Του λέει:
–Αλέξανδρο σε λένε; Ή θ’ αλλάξεις διαγωγή ή θ’ αλλάξεις όνομα! Με βλέπεις εμένα στις μάχες να κρύβομαι;
Κι η Ελληνική Βουλή ή πρέπει ν’ αλλάξει διαγωγή ή πρέπει ν’ αλλάξει όνομα. Μ’ αυτά που έκανε, δεν της αρμόζει να λέγεται Βουλή. Εκείνο το όνομα που της αρμόζει να λέγεται, είναι δεόντως και πρεπόντως άβουλη και ασύνετη και απερίσκεπτη. Γιατί κατήργησε τον Νόμο του Θεού και ψήφισε δικούς της νόμους. Ο Θεός λέει στον Δεκάλογο: «ου φονεύσεις». Οι Έλληνες Βουλευτές λένε: «Κάτω ο νόμος του Θεού· σκοτώστε». Νομιμοποίησαν τις εκτρώσεις. Δεν είναι αλήθεια αυτό; Μήπως τους συκοφαντούμε;
Ο Θεός λέει: «ου μοιχεύσεις». Αυτοί λένε: «Κάτω ο νόμος του Θεού». Νομιμοποίησαν τις μοιχείες, τις πορνείες, την ομοφυλοφιλία, την καύση των νεκρών, τον πολιτικό γάμο, βγάζουν τα Θρησκευτικά απ’ τα σχολεία, πετούν τον Σταυρό απ’ τη σημαία,

Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης: «Ο Θεός βοηθάει σε ότι δεν γίνεται ανθρωπίνως»

Σχετική εικόνα


«Μέχρις ενός σημείου θά ένεργήση ό άνθρωπος ανθρω­πίνως καί μετά θά άφεθή στον Θεό. Είναι εγωιστικό νά προσπαθή νά βοηθήση κανείς σε κάτι πού δέν γίνεται ανθρωπίνως…»


–Τι καπνός είναι εκεί;
–Κάτι καίμε, Γέροντα.
–Βάλατε φωτιά με τέτοιον αέρα;
–Γέροντα, έβρεξε το πρωί.
–Έστω και νά έβρεξε καί κατακλυσμό νά έκανε, αν σηκωθή μετά ένας αέρας, γίνεται τέτοια ξηρασία, πού όλα γίνονται σάν μπαρούτι! "Έβρεξε" , σου λέει ή άλλη! Πα­λιότερα είχε πιάσει φωτιά εκεί κάτω άπό χαζομάρα σας· το ξεχάσατε; Όταν κανείς ρεζιλευθή μιά φορά, πρέπει στην συνέχεια νά είναι πολύ προσεκτικός. Ό Θεός βοη­θάει εκεί πού πρέπει, εκεί πού δέν μπορεί ό άνθρωπος νά ένεργήση ανθρωπίνως· δέν θά βοηθήση την χαζομάρα μας. Ρεζιλεύουμε έτσι καί τους Αγίους.
–Γέροντα, καταλαβαίνει κανείς πάντοτε μέχρι ποιο σημείο πρέπει νά ενεργή ανθρωπίνως;
–Κατ’ αρχάς αυτό φαίνεται. Άλλα καί αν είχε διάθεση νά κάνη αυτό πού μπορούσε νά κάνη καί δέν το έκανε, γιατί κάτι τον εμπόδισε, ό Θεός θά τον βοηθήση σέ μιά δύσκολη στιγμή. Αν όμως δέν είχε διάθεση, ενώ είχε κου­ράγιο, ό Θεός δέν θά βοηθήση. Σού λένε λ.χ.

Παρανοϊκά ...εκκλησιαστικά!deh gortynos
Για την Romfea.gr | Αθανάσιος Θανόπουλος

Δυναμικό παρών στο συλλαλητήριο των εργαζομένων της ΔΕΗ στην κεντρική πλατεία της Μεγαλόπολης έδωσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος κ. Ιερεμίας.
Ο Σεβασμιώτατος για ακόμη μία φορά έστειλε ηχηρό μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση τονίζοντας χαρακτηριστικά: ''Μόνο με ελικόπτερα μπορούν να έρθουν να μας πάρουν τις μονάδες'' και