Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Μήπως ο π. Σταύρος μετάνοιωσε ως προς την δογματοποίηση του Ημερολογίου;


        π. Σταῦρος Βάϊος, μᾶς ἔστειλε ἕνα μακροσκελὲς κείμενο μὲ τίτλο «ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ» τὸ ὁποῖο κατηγορεῖ ὅλους τοὺς ἄλλους ἀποτειχισμένους Πατέρες καὶ ἀδελφούς, καὶ ἰδίως ὅσους γράφουν στὰ ἱστολόγια (ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἑαυτό του φυσικά), καὶ καλεῖ σὲ ἑνότητα. Εὐπρόσδεκτη ἡ παράκλησή του, ἀλλὰ πρέπει νὰ τὸν ἐρωτήσουμε κάτι. (Τὸ ἄρθρο του δὲν θὰ τὸ σχολιάσουμε, πρὶν μᾶς ἀπαντήσει).
    Πρὶν ἀπὸ 7 περίπου χρόνια κάναμε μιὰ Σύναξη στὴν Θεσσαλονίκη (παρόντος τοῦ π. Σταύρου καὶ τοῦ π. Γεωργίου Ἀγγελακάκη), καὶ μιὰ στὶς Σταγιᾶτες, μὲ ἑνωτικὸ σκοπό, καὶ προσπάθεια ἡ Ἀποτείχιση νὰ στηριχτεῖ ὄχι μόνο στὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ καὶ ὅσους εἶχαν μαζί του ἀποτειχιστεῖ, ἀλλὰ καὶ σ’ αὐτοὺς τοὺς δύο ἱερεῖς καὶ τὸ ποίμνιό τους, καθὼς μάλιστα ἕως τότε μᾶς ἐδέχοντο σὲ κοινωνία.
    Δυστυχῶς, οἱ Συνάξεις αὐτὲς δὲν ἔφεραν τὴν ἑνότητα, καθὼς στὴν πορεία ἀπαίτησαν –γιὰ νὰ ἔχουν κοινωνία μαζί μας– νὰ δεχθοῦμε καὶ νὰ ἀκολουθήσουμε τὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο (ὄχι τὶς παρατάξεις), ἀλλιῶς δὲν μποροῦν νὰ μᾶς κοινωνοῦν.
     Ἀντιπρότεινε ὁ π. Εὐθύμιος, νὰ ἔχουμε κοινωνία, καὶ νὰ μὴ μᾶς χωρίζει τὸ Ἡμερολόγιο. Νὰ μὴ τὸ θέσουμε, δηλαδή, ὡς θέμα σωτηρίας. Ἐμεῖς σᾶς δεχόμαστε, εἶπε, καὶ δὲν μᾶς ἐνοχλεῖ, ἂν ἀκολουθεῖτε τὸ Παλαιό. Δεχθεῖτε μας κι ἐσεῖς, ποὺ γιὰ τοὺς λόγους μας ἀκολουθοῦμε τὸ Νέο (καὶ ἔχει ἐξηγήσει τοὺς λόγους ἐγγράφως)· καὶ ὅπως οἱ Ἁγιορεῖτες μᾶς κοινωνοῦν, ὅταν πᾶμε στὸ Ἅγιο Ὄρος, ἔτσι κι ἐσεῖς, ὥστε νὰ ἀγωνιστοῦμε ἀπὸ κοινοῦ ἐναντίον τῆς Παναιρέσεως, κι ὕστερα συζητᾶμε καὶ γιὰ τὰ Ἡμερολόγια.
    Δὲν τὸ δέχτηκαν καὶ διέσπασαν τὴν ἑνότητα ποὺ ἕως τότε εἴχαμε.
     Ὁπότε τώρα, πῶς κατηγορεῖ ἄλλους ὁ π. Σταῦρος, τὴ στιγμὴ ποὺ αὐτὸς δὲν συνετέλεσε τότε στὸν ἀπὸ κοινοῦ ἀγῶνα;
    Μήπως μετάνοιωσε; Μεγάλη μας χαρά. Ἂν ὅμως μετάνοιωσε, ἔπρεπε νὰ τὸ γράψει.
    Ἂν ὄχι, πῶς τολμᾶ νὰ κατηγορεῖ τοὺς ἄλλους;
    Τὸ κείμενό του εἴδαμε ὅτι τὸ δημοσίευσε το «Κρυφό Σχολειό» (ἐδῶ).

Άγιος Ευστάθιος αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης


Ο άγιος Ευστάθιος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ των ετών 1115 και 1135. Τα πρώτα του γράμματα τα διδάχθηκε στην σχολή, ή οποία λειτουργούσε στην μονή της αγίας Ευφημίας, όπου και νωρίς εκάρη μοναχός. Εν συνεχεία ολοκλήρωσε τις φιλοσοφικές και θεολογικές του γνώσεις στην περιβόητη πατριαρχική σχολή. Το 1150 χειροτονήθηκε διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας (Αγίας Σοφίας) ... Ήδη γνωστός όμως για την μεγάλη του μόρφωσι και την ρητορική του δεινότητα, αναγορεύθηκε δημόσιος διδάσκαλος της πατριαρχικής σχολής με τον τίτλο του μαγίστορος των ρητόρων. Στην διδασκαλία του απεδείκνυε ότι η ελληνική φιλοσοφία έγινε θεραπαινίς της χριστιανικής αληθείας. Λέγεται ότι τόσο εξαιρετικό ήταν το διδασκαλικό του χάρισμα, ώστε «πάσα η φιλόλογος νεολαία της Πόλεως» συνωστιζόταν με ακόρεστη επιθυμία στην ακρόασι των

Η Ένωση Αθέων κατέθεσε προσφυγή στο ΣτΕ για το θρήσκευμα στα απολυτήρια

 

«ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΑΞΗ»
Η Ένωση Αθέων, γονείς και μαθητές, κατέθεσε σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας αιτήσεις ακύρωσης:
– Της απόφασης υπ’ αρ. 92091/Δ2 του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο “Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου”, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Β΄, αριθμός φύλλου 2087, την 7.6.2018.
– Της απόφασης υπ’ αρ. 92094/Δ2 του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο “Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου”, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Β΄, αριθμός φύλλου 2089, την 7.6.2018.
Όπως αναφέρει η Ένωση Αθέων, οι προσφυγές έρχονται σε συνέχεια των καταγγελιών για παράνομη καταγγραφή του θρησκεύματος στην παιδεία, τις

Γονείς σκοπεύουν να κινηθούν δικαστικά εναντίον των καθηγητών του εφαρμόζουν τα αντισυνταγματικά προγράμματα του μαθήματος των ΘρησκευτικώνΑποτέλεσμα εικόνας για ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Του………………………, Δικηγόρου ΑΔΤ…………….., Κατοίκου………………….        
        ΠΡΟΣΤην Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Χαλκοκονδύλη 37.

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα
Όπως γνωρίζετε, οι πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις 660/2018 και 926/2018 της Ολομέλειας του ΣτΕ ακυρώνουν ισάριθμες αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, οι οποίες εισήγαγαν στα σχολεία μάθημα Θρησκευτικών όχι αμιγώς της ορθοδόξου χριστιανικής θρησκείας, αλλά πολυθρησκειακής κατεύθυνσης. Όπως επίσης γνωρίζετε, ο ένας εκ των λόγων ακυρώσεως των προσβαλλομένων πράξεων  ήταν, ότι με τη νέα πολυθρησκευτική ύλη του μαθήματος, που εισήγαγαν στα σχολεία, διαπράττεται αξιόποινη πράξη ήτοι το έγκλημα του προσηλυτισμού το οποίο διώκεται, ποινικά, από τα άρθρα 4 & 5 του Νόμου

Όταν οι "ευσεβείς" αντι-Οικουμενιστές κρύβουν την αλήθεια!


Ὅταν ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν Ἀλήθεια καταντάει ἀγώνας ὑπερασπίσεως τοῦ γοήτρου καὶ τῶν προσωπικῶν ἐπιλογῶν.

Ἀδαμάντιου Τσακίρογλου

                          Ἐρώτηση πρὸς τὸν π. Ἄγγελο Ἀγγελακόπουλο

              
             Δὲν ὑπάρχει, πιστεύω, χειρότερο πράγμα, ἀπὸ τὸ νὰ θυσιάζει κάποιος τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ στὸν βωμὸ τοῦ προσωπικοῦ γοήτρου καὶ τῆς ὑπεράσπισης προσωπικῶν σκοπῶν καὶ συμφερόντων. Αὐτὸ ἰσχύει ἰδιαιτέρως γιὰ τοὺς ρασοφόρους καὶ δὴ τοὺς ἱερεῖς, διότι ἐνεργώντας ἔτσι δὲν ὁδηγοῦν στὴν πτώση μόνο τοὺς ἴδιους ἀλλὰ καὶ τοὺς πιστοὺς ποὺ τοὺς ἀκοῦν καὶ τοὺς ἐμπιστεύονται.
Ἀφορμὴ γιὰ τὶς παραπάνω σκέψεις μοῦ ἔδωσε τὸ ἄρθρο τοῦ π. Ἄγγελου Ἀγγελακόπουλου μὲ τίτλο «Οικουμενιστικός - Ουνίτικος Μοναχισμός τύπου Bose» (ἐδῶ). Στὸ ἄρθρο αὐτὸ ὁ π. Ἄγγελος παρουσιάζει τὸ «ἀντιοικουμενιστικό» του πρόσωπο ἀπορρίπτοντας καὶ καταδικάζοντας σωστὰ τὸ αἱρετικὸ μόρφωμα τῆς κοινότητας Bose, ξεχνάει ὅμως παράλληλα νὰ πεῖ ὅλη τὴν ἀλήθεια.
Γράφει ὁ π. Ἄγγελος: «Στό οἰκουμενιστικό - οὐνιτικό μοναστήρι τοῦ Bose τοῦ αἱρετικοῦ παπικοῦ κ. Enzo Bianci, στήν Βόρεια Ἰταλία, διεξήχθη γιά μιά ἀκόμη χρονιά ἀπό 5 ἕως 8 Σεπτεμβρίου, τό 25ο Διεθνές Συνέδριο «Ὀρθοδόξου Πνευματικότητος», μέ τό γενικό θέμα: «Διάκρισις καί χριστιανικός Βίος». Συμμετεῖχαν οἰκουμενιστές ἀπό πολλές Τοπικές Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ὅπως ὁ Σεβ. Μητρ. Ζιμπάμπουε κ. Σεραφείμ, ἡ καθηγήτρια τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ κ. Βασιλική Σταθοκώστα, ὁ Ἀρχιμ. Θεοδόσιος Μαρτζοῦχος, κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κ.ἄ. Μήνυμα στό Συνέδριο ἀπηύθυνε, ὡς κατ' ἔτος, ὁ οἰκουμενιστής Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, τό ὁποῖο ἀνέγνωσε ὁ ἐκπρόσωπός του Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Φασίολο, κληρικός τῆς Μητροπόλεως Ἰταλίας. Εἰσήγηση μέ θέμα «Ἐγρήγορση καί αὐθεντικότητα στήν Ἐκκλησία σήμερα», πραγματοποίησε στίς 8 Σεπτεμβρίου ὁ οἰκουμενιστής Ἀρχιδιάκονος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου π. Ἰωάννης Χρυσαυγής».
Καὶ ἐρωτῶ: Γιατὶ δὲν ἀναφέρει ὅτι χαιρετισμὸ ἔστειλε καὶ ὁ μητροπολίτης Κιέβου Ὀνούφριος; Γιατὶ δὲν ἀναφέρει ὅτι χαιρετισμὸ ἔστειλαν καὶ ἀντιπρόσωποι τῆς ρωσικῆς Ἐκκλησίας; Γιατὶ δὲν ἀναφέρει ὅτι χαιρετισμὸ ἔστειλαν καὶ ἀντιπρόσωποι τῆς βουλγαρικῆς Ἐκκλησίας; Γιατὶ δὲν ἀναφέρει ὅτι χαιρετισμὸ ἔστειλαν καὶ ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος; Δὲν διάβασε ὁ π. Ἄγγελος ὅλη τὴν ἀνακοίνωση τοῦ Bose; Ἢ τὴν διάβασε καὶ δημοσίευσε ὅτι τὸν σύμφερε (πράγμα ποὺ ἔπραξε καὶ ὁ ὁμοϊδεάτης του κ. Τελεβάντος); Γράφει ἡ ἀνακοίνωση (ἐδῶ):
La sessione del mattino si è aperta con la lettura dei messaggi inviati dal Patriarca di Romania Daniel, dal Metropolita di Kiev Onufrij e dal Patriarca copto-ortodosso di Alessandria, Tawadros IIQuest’ultimo ha invitato a trovare un “modello vivente di discernimento” in anba Epiphanius, igumeno del monastero di san Macario (Egitto) deceduto lo scorso 29 Luglio. Alle sue parole ha fatto eco Inna Prochorova , che ha fatto memoria del marito, Gelian Prochorov, grande esperto di storia della Chiesa russa, caro amico della comunità di Bose e assiduo frequentatore dei convegni di spiritualità ortodossa, che ha lasciato questo mondo esattamente un anno fa... La sessione del pomeriggio è stata aperta dai messaggi del Metropolita Antonij della diocesi bulgara dell’Europa centro-orientale, dell’arcivescovo di Atene Hieronymos II e del reverendo Tveit, segretario del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Sono seguite tre relazioni che hanno offerto esempi concreti di discernimento comunitario, ecclesiale in momenti storici particolarmente cruciali. Alexandr Mramornov (Spasskoe Delo, Mosca) ha parlato del Concilio di Mosca.
Μήπως γιατὶ τότε θὰ ἔπρεπε, ἂν ἦταν συνεπής, νὰ χαρακτηρίζει καὶ τὸν Ὀνούφριο καὶ τοὺς Ρώσους καὶ τοὺς Βούλγαρους καὶ τὸν Ἱερώνυμο ὡς Οἰκουμενιστές; Μήπως γιατὶ τότε θὰ ἔπρεπε, ἂν ἦταν συνεπής, νὰ παραδεχθεῖ, ὅπως καὶ οἱ ὁμοϊδεάτες του τοῦ κύκλου τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση, ὅτι ἔπεσαν ἔξω στὶς προσδοκίες τους; Μήπως γιατὶ τότε θὰ θὰ ἔπρεπε, ἂν ἦταν συνεπής, νὰ διακόψει τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μαζί τους, μιᾶς καὶ εἶναι οἰκουμενιστές, ἄρα αἱρετικοὶ καὶ νὰ ἀπαντήσει στὸ ποίμνιο, γιατὶ τότε τοὺς ἐπαινεῖ καὶ γιατὶ τότε δὲν τὸ κάνει;
Γράφει ἴδιος: «Εἶναι ξεκάθαρο ὅτι κοινότητα τοῦ Bose ἀποτελεῖ ἕνα ἰσχυρό προπύργιο τοῦ οἰκουμενισμοῦ. συμμετοχή στά συνέδριά της «ὀρθοδόξων» κληρικῶν καί θεολόγων ἀποτελεῖ πράξη θεολογικῆς καί ποιμαντικῆς ἀνευθυνότητας, ἀφοῦ, ἀφἑνός ὁδηγεῖ σέ σύγχυση τούς ὀρθόδοξους πιστούς, ἀφἑτέρου δέ κανέναν αἱρετικό δέν ὁδήγησε σέ ἐπιστροφή στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία».
Εἶναι ντροπὴ γιὰ ἕναν κληρικὸ νὰ γράφει αὐτὲς τὶς σωστὲς παρατηρήσεις, ἀλλὰ νὰ τὶς χρησιμοποιεῖ ἀλὰ κάρτ, γιὰ ὅποιον τὸν συμφέρει καὶ γιὰ προάσπιση τοῦ γοήτρου του. Εἶναι ντροπὴ γιὰ ἕναν κληρικὸ νὰ καταδικάζει ἀλὰ κάρτ καὶ μέσῳ τῆς ἀπόκρυψής του νὰ «ὁδηγεῖ σέ σύγχυση τούς ὀρθόδοξους πιστούς».

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Σχίσμα 16 Ιουλίου 1054 — Σχίσμα 14 Σεπτεμβρίου 2018Το σχίσμα, η Ουκρανία
και η Αυτοκέφαλη Ελλάδα

Σύμφωνα με όσα έπραξε στην Ουκρανία, οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην πλήρη ένταξη των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών–Κρήτης –Δωδεκανήσου στην Εκκλησία της Ελλάδος!


Το σχίσμα, η Ουκρανία και η Αυτοκέφαλη Ελλάδα


   Για πρώτη φορά μετά από αιώνες η Ορθοδοξία είναι  σε σχίσμα. Αιτία, η απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου να αγνοήσει την κανονική Εκκλησία της Ουκρανίας και το Πατριαρχείο της Μόσχας, στου οποίου έως σήμερα την εκκλησιαστική δικαιοδοσία είναι η Εκκλησία της Ουκρανίας, και να στείλει εξάρχους (αντιπροσώπους) του στο Κίεβο για να

Το «φταίξιμο» και το «δίκαιο» των συζύγωνἉγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου
«Οἰκογενειακὴ ζωὴ» Λόγοι Δ΄
Ἐκδόσεις Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον Μοναζουσῶν 
«Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» 

Ἔχω παρατηρήσει ὅτι μερικοὶ Πνευματικοὶ λένε στοὺς ἄνδρες ποὺ ἔχουν προβλήματα μὲ τὶς γυναῖκες τους: «Κάνε ὑπομονή, αὐτὸς εἶναι ὁ σταυρός σου. Τί νὰ κάνουμε; Θὰ ἔχης μισθὸ ἀπὸ τὸν Θεό». Πᾶνε μετὰ οἱ γυναῖκες καὶ λένε καὶ σ᾿ αὐτές: 
«Κάνε ὑπομονή, γιὰ νὰ ἔχης μισθὸ ἀπὸ τὸν Θεό». Δηλαδὴ μπορεῖ νὰ φταῖνε καὶ οἱ δύο καὶ νὰ λέη καὶ στοὺς δύο ὁ Πνευματικός: «Κάνε ὑπομονή». Ἢ μπορεῖ νὰ φταίη ὁ ἕνας καὶ νὰ τοῦ λέη ὁ Πνευματικός: «Κάνε ὑπομονή». Ὁπότε αὐτὸς ποὺ φταίει ἀναπαύει τὸν λογισμό του ὅτι ἀνέχεται τὸν ἄλλον, ἐνῶ κάθε μέρα τὸν σκάζει. 
Μιὰ φορὰ ἦρθε στὸ Καλύβι κάποιος καὶ μοῦ εἶπε ὅτι εἶχε προβλήματα μὲ τὴν γυναίκα του. Πήγαιναν γιὰ χωρισμό. Δὲν ἤθελε νὰ δῆ ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ἦταν καὶ οἱ δύο δάσκαλοι, εἶχαν καὶ δύο παιδάκια. Δὲν ἔτρωγαν ποτὲ στὸ σπίτι. Σὲ ἄλλο ἑστιατόριο ἔτρωγε ὁ

Η κλασική καλογερική «πονηριά», πατέρες μας δεν πείθετε…


Ανακοίνωση Ι.Μ. Κουτλουμουσίου περί διώξεως γέροντος Γαβριήλ από το κελλί του Οσίου Χριστοδούλου 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ
Προσφάτως κοινοποιήθηκε στήν Ἱερά Μονή μας κείμενο ἀνυπόγραφο, ἀτεκμηρίωτο, νεφελῶδες καί παραπειστικό. Θέμα ἦταν ἡ ἐπικειμένη «ἐκδίωξη» τοῦ ἐξαρτηματικοῦ μοναχοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γέροντος Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος ἀπό το 1995  ἐγκαταβιοῖ σέ Κελλί τῆς Μονῆς.
Ἐπειδή ἡ Ἱερά Μονή εἶχε πλήρη ἄγνοια γιά τό ὅτι ἐπρόκειτο νά διώξει τόν ἐν λόγω ἀδελφό, καί μολονότι δέν εἶχε καμία ἠθική ὑποχρέωση νά ἀνταποκριθεῖ σέ ἀνυπόγραφο «κίτρινο» κείμενο, ἀντιπροσωπεία προϊσταμένων ἐπισκέφθηκε τόν ἴδιο τόν γέροντα, γιά νά ἐνημερώσει καί νά ἐνημερωθεῖ σχετικῶς. 
Ὁ γέρων Γαβριήλ παρέδωσε στήν Μονή τό ἀκόλουθο κείμενο, τό ὁποῖο παρακάλεσε νά δημοσιεύσουμε:

ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΠΕΣ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΛΑ...

 (Περί του Ουκρανικού ζητήματος)Σχετική εικόνα
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ 'ΒΙΝΤΕΟ'.
Ο Πατριάρχης έχει το έννομο δικαίωμα να απονέμει αυτοκέφαλο, αλλά δεν το έχει όταν δεν του το ζητήσει κανείς και δεν το θέλει κανείς.
Ισχύει αυτό, ή όχι;
Μπορεί κάποιος να απαντήσει υπεύθυνα; 
Πόσο μάλλον δε όταν πάει να δώσει αυτοκέφαλο σε σχισματικούς, καθηρημένους και ουνίτες!! (αυτοί εννοείται το θέλουν!)
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ, είπε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι η μόνη αρχή παγκόσμια στην Ορθοδοξία που έχει το δικαίωμα να απονέμει και να άρει Αυτοκεφαλίες. 

Η "κοροϊδία" γενικευμένη κατάσταση στην πολιτική και εκκλησιαστική ζωή!

 Απλές διορθώσεις ορθογραφικών λαθών

η (τάχα) "αναθεώρηση" των Φακέλων Μαθήματος Θρησκευτικών     Στο άρθρο μας Γενικευμένη η δήθεν αναθεώρηση των Φακέλων Μαθήματος των Θρησκευτικών αναφερθήκαμε στην δήθεν αναθεωρημένη έκδοση των Φακέλων Μαθήματος των Θρησκευτικών που εστάλησαν φέτος στα σχολεία και αναρτήθηκαν στο Ψηφιακό Σχολείο.
      Ο Διόφαντος, η Διεύθυνση εκδόσεων του Υπουργείου Παιδείας, δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα της τους κωδικούς των φετινών σχολικών βιβλίων και σε αρχείο τις αλλαγές που υπήρξαν σε κάποια από αυτά. Οι περισσότερες αλλαγές αφορούν στους Φακέλους Μαθήματος των Θρησκευτικών. Μόνο που οι αλλαγές αυτές, που συνιστούν την "αναθεώρηση" των Φακέλων, δεν είναι παρά μικρές ορθογραφικές διορθώσεις.
     Στο παρακάτω αρχείο δημοσιεύουμε όλες αυτές τις αλλαγές:

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

«Υπακοής η χάρις, παρακοής η κρίσις»

(Κλημ. Αλεξ. GGS1, 69 και II, 481)
                    
                                                               Τοῦ Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ

Ἢ για τὴν «προσπάθεια προαγωγής της «δυνητικής ερμηνείας» σε έγκυρη εκκλησιολογίαΠροσπαθούμε μια πνευματική θαρραλέα διείσδυση στα εκκλησιολογικά γεγονότα της περιόδου (1960-74) με Πατερική προβληματική. Η προσπέλαση γίνεται με Εκκλησιαστικά–Αγιογραφικά και Πατερικά κριτήρια. Διαγράφουμε «οριακές» περιοχές, που έχουν βηματίσει οι Πατέρες. Όταν με επίγνωση ανοιγόμαστε στο βάθος του 15ου Κανόνα της ΑΒ Συνόδου και στην «Δυνητική ερμηνεία» του π. Επιφανίου Θεοδωρόπουλου, δεν «μηδενίζουμε» το πρόσωπο, αλλά έχουμε αναφορά στον συγκεκριμένο σχηματοποιημένο λόγο του, στην πραγματεία του, στα επιχειρήματά του. Πότε, επιτέλους, ως Ορθόδοξοι, θα μάθουμε να διαλεγόμεθα στη διασταύρωση χρόνου και αιωνιότητας, ως αίτημα των καιρών για προάσπιση της Ορθοδόξου Πίστεώς μας; Ποτέ ένα πρόσωπο, ως πηγή πνευματικής ωφέλειας, δεν είναι αλάθητο.
Όταν κάποιος σύγχρονος κληρικός ή θεολόγος, για παράδειγμα ο καθ. Τρεμπέλας, στην άσκηση της διακονίας τους διατυπώνουν αναλυτικές κρίσεις για πνευματικά θέματα, τότε a priori οι θέσεις–κρίσεις τους υπάγονται στον διάλογο, το ισχυρό όργανο της διαλεκτικής οντολογικής αναγωγής.
Όταν μελετούμε τη λογική λειτουργία της εσωτερικής λογικής–πνευματικής σχέσης των συμβεβηκότων του Εκκλησιαστικού γίγνεσθαι, τότε σχολιάζουμε–απαντούμε μόνο με επιχειρήματα. Όταν μας εκτοξεύουν (ως απαντήσεις) ύβρεις, συκοφαντίες (σχισματικοί), ειρωνείες, κοροϊδίες τότε, αναμφίβολα, βλέπουμε αντικατοπτρισμό του Απολύτου πάνω στον Γέροντά τους ή τον διδάσκαλό τους. Τότε, δυστυχώς, ξεπηδάει από μέσα τους η προσωπολατρική τους μέριμνα. Αυτό δεν είναι Ορθοδοξία!
Ο π. Επιφάνιος πίστευε, στη βάση της «Δυνητικής ερμηνείας» τα εξής:

Τζάμπα όλη η φασαρία του 2000 για απάλειψη θρησκεύματος από ταυτότητες! --Ακόμη και το φόβητρο της ποινικής δίωξης επισείεται!!!

Δηλώσεις φρονημάτων ζητά το υπουργείο Παιδείας


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη, 18 Σεπτέμβριος, 2018 - 07:23 | Στην Κατηγορία:
Υπουργείο Παιδείας
Τάσος Κωστόπουλος - Εφημερίδα των Συντακτών

Είναι δυνατόν μια κυβέρνηση με υπουργούς Παιδείας της Αριστεράς ν’ αποδεικνύεται αντιδραστικότερη από μια κυβέρνηση με υπουργό Παιδείας της Ν.Δ.; Η ανοιχτή πληγή του μαθήματος των Θρησκευτικών αποδεικνύει ότι, δυστυχώς, κάτι τέτοιο ισχύει.

Η επιλογή (και) του σημερινού υπουργού Παιδείας να διατηρήσει άθικτο το καθεστώς απροκάλυπτου εκβιασμού γονέων και μαθητών που επέβαλε δύο μέρες πριν από τις εκλογές του 2015 ο Ανδρέας

Εισάγουν βουδιστικές, ενώ "σνομπάρουν" τις ορθόδοξες σωτηριολογικές πρακτικές!

ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ MINDFULNESS:

Ένσταση γονέων για επικίνδυνες πρακτικές βουδιστικού διαλογισμού (mindfulness) στα δημοτικά σχολεία

(Πανελλήνια Ένωση Γονέων)


Οι παρεμβάσεις / δράσεις με βάση το παραπάνω έγγραφο που έχουν ήδη αναπτυχθεί από το Υ. Υ. καθώς και πολλές από τις νέες παρεμβάσεις, που θα κατατεθούν από το Υ. Υ. για έγκριση για το σχολικό έτος 2018-2019 έχουν πολύ ενδιαφέρον και φαίνονται αξιόλογες.
Όμως ο θεματικός άξονας: «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας παιδιού και εφήβου» και πιο συγκεκριμένα η 1η παρέμβαση με τίτλο «Η πυξίδα του εαυτού μου» – MINDFULNESS – πιλοτική εφαρμογή για παιδιά Γ΄, Δ΄, Ε ΄ Δημοτικού, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

«Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών και παθόντα και ταφέντα…»

(Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων)

(ἀποσπάσματα ἀπό τήν ΙΓ΄ Κατήχηση)

ΚΓ΄. Εμείς όμως ας επανέλθουμε στο θέμα των προφητικών αποδείξεων που μου ζητήσατε. Σταυρώθηκε ο Κύριος, έχεις ακούσει όλες τις μαρτυρίες. Βλέπεις τον τόπο του Γολγοθά. Συμφωνείς και το επικροτείς επαινετικά και δοξολογικά. Πρόσεξε μήπως καμιά φορά, σε περίοδο διωγμού, Τον απαρνηθείς. Να μην ευφραίνεσαι μόνο σε περίοδο ειρήνης για το Σταυρό, αλλά και σε καιρό διωγμού να έχεις την ίδια πίστη. Να μην είσαι φίλος του Ιησού τον καιρό της ειρήνης και τον καιρό του πολέμου να γίνεσαι εχθρός. (…)
ΚΔ΄. Ο Χριστός λοιπόν σταυρώθηκε για χάρη μας, «Αυτός που δικάστηκε μια νύχτα παγερή και γι’ αυτό υπήρχε παραδίπλα ανθρακιά αναμμένη» (πρβλ. Ιωάν. 18, 18). Σταυρώθηκε την τρίτη

ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΝΕΩΤΕΡΑ...


Σήμερα τό πρωΐ πῆγαν στόν γέροντα Γαβριήλ πατέρες ἀπό τό Κουτλουμούσι προκειμένου νά δώσουν διαβεβαιώσεις γιά τήν παραμονή του στό Κελλί, ὅπως ἐπίσης καί τοῦ βοηθοῦ του Ἀνδρέα. Πρός τό παρόν φαίνεται, πώς ἡ δημοσίευση τῶν σχετικῶν πληροφοριῶν στό διαδίκτυο ἔπαιξε τόν ρόλο της.
Γιὰ τὴν ὥρα δέν χρειάζεται παρέμβασή μας δι' ἐπιστολῆς. Εἴμαστε ὅμως πανέτοιμοι καὶ ἐὰν χρειασθῇ, θὰ ἐπέμβουμε.
Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν.

Νικ. Τζ.

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Η Σύνοδος της Καρχηδόνας και η αρχή της «ακριβείας-οικονομίας»

 Ἡ Σύνοδος τῆς Καρχηδόνας τοῦ 256 μΧ ἐπὶ τοῦ Ἱερομάρτυρα Ἁγ. Κυπριανοῦ καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς «ἀκριβείας-οἰκονομίας»′*

 - π. Ἀναστάσιος K. ΓκοτσόπουλοςἩ Σύνοδος τῆς Καρχηδόνας τοῦ 256 μΧ
ἐπὶ τοῦ Ἱερομάρτυρα Ἁγ. Κυπριανοῦ
καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς «ἀκριβείας-οἰκονομίας»*

Πρωτοπρεσβύτερος
Ἀναστάσιος  K.  Γκοτσόπουλος

Πάτρα,  16 Σεπτεμβρίου  2018
Μνήμη Ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ,
ἐπισκόπου Καρχηδόνος


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ἕνα σοβαρὸ ζήτημα ποὺ ἀπασχολεῖ τὴ θεολογία καὶ τὴν ποιμαντική τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τοὺς πρώτους μεταποστολικοὺς χρόνους εἶναι ἡ ἔνταξη στοὺς κόλπους της ὅσων ἀνῆκαν σὲ αἱρετικὲς καὶ σχισματικὲς κοινότητες καὶ συνακόλουθα ἡ ἐγκυρότητα τῶν  “μυστηρίων” ποὺ τελοῦνται σὲ αὐτὲς τὶς κοινότητες. Ἡ Ἐκκλησία μὲ κανονικὲς ἀποφάσεις Πατέρων, Τοπικῶν καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων ποὺ ἐξέφραζαν τὴν ἐκκλησιολογία της ἔδωσε λύση στὸ ζήτημα αὐτὸ ἀσκώντας κατὰ περίπτωση τὴν ἀκρίβεια ἢ τὴν οἰκονομία. Παρ’ ὅλα αὐτὰ, στὶς μέρες μας τὸ ζήτημα ἐπανέρχεται μὲ ἄλλη μορφὴ καὶ σκοποθεσία στὰ πλαίσια τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως.
Ἐνῶ στοὺς πρώτους αἰῶνες τὸ ζήτημα περιοριζόταν μόνο ὡς πρὸς τὸν τρόπο εἰσδοχῆς τῶν αἱρετικῶν στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, σήμερα στὴν Οἰκουμενικὴ Κίνηση δὲν τίθεται κἂν θέμα εἰσδοχῆς στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ –διότι κατὰ τὴν Οἰκουμενικὴ Κίνηση καὶ οἱ ἑτερόδοξοι ἀνήκουν πραγματικὰ στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ–  ἀλλὰ ἀναγνωρίσεως τῆς ὑπάρξεως τελετουργικῆς τῶν Μυστηρίων Θ. Χάριτος καὶ συνεπῶς καθαρτικῶν, φωτιστικῶν καὶ θεοποιῶν ἐνεργειῶν τοῦ Ἁγ. Πνεύματος στὶς αἱρετικὲς Κοινότητες - “ἐκκλησίες”.

Ἔτσι, γιὰ τὴν καινοφανῆ ἐκκλησιολογία τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, τὰ ὅρια τῆς Ἐκκλησίας δὲν προσδιορίζονται ἀπὸ τὴν Θ. Εὐχαριστία, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ βάπτισμα. Δηλαδή, ὅσοι ἔχουν δεχθεῖ βάπτισμα στὸ Ὄνομα τῆς Ἁγ. Τριάδος σὲ ὁποιαδήποτε χριστιανικὴ Κοινότητα εἶναι κανονικὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἀνεξάρτητα μὲ τὸ περιεχόμενο τῆς πίστεως ποὺ πρεσβεύει ἡ θρησκευτική τους κοινότητα-«ἐκκλησία» («βαπτισματικὴ θεολογία»). Αὐτὸ ἔχει σοβαρὲς ἐκκλησιολογικὲς συνέπειες, μὲ τὴν πλέον καθοριστική, ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν εἶναι πλέον ἡ μοναδικὴ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ («ἀποκλειστικὴ ἐκκλησιολογία»), ἀλλὰ ὅλες οἱ Χριστιανικὲς Κοινότητες ποὺ ἔχουν «βάπτισμα» εἶναι κανονικὲς Ἐκκλησίες, ἐμπεριέχονται στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ («περιεκτικὴ ἐκκλησιολογία») καὶ παρέχουν σωτηρία στὰ μέλη τους, διότι καὶ σὲ αὐτὲς ἐνεργεῖ ἡ τελετουργική τῶν ἱερῶν Μυστηρίων Θ. Χάρη. Σὲ αὐτὴ ἀκριβῶς τὴν καινοφανῆ ἐκκλησιολογία θεμελιώνεται ἡ Οἰκουμενικὴ Κίνηση.
Συνεπῶς, στὸν Οἰκουμενισμὸ δὲν τίθεται θέμα ἄρνησης, ἀπόταξης τῆς αἵρεσης καὶ ἔνταξης στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, διότι καὶ ἡ αἱρετικὴ κοινότητα («ἑτερόδοξη ἐκκλησία» κατὰ τὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης-2016) εἶναι Ἐκκλησία!
Ἀσφαλῶς, ἡ προσέγγιση αὐτὴ εἶναι ἐντελῶς ἀλλότρια καὶ ἀντίθετη στὴ θεολογία καὶ τὴν ποιμαντικὴ ὁλόκληρης τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας παράδοσης.

1. ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ  ΚΑΡΧΗΔΟΝΟΣ
Τὸ πρόβλημα τῆς ἐγκυρότητος τοῦ «βαπτίσματος» τῶν αἱρετικῶν καὶ σχισματικῶν ἀπασχόλησε ἔντονα τὴν Ἐκκλησία τὸν 3ο αἰ. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρώμης ὑπὸ τὸν πάπα