Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019

Όταν οι φίλοι των αιρετικών, κατηγορούν τους Ορθοδόξους πιστούς για "αρχή αιρέσεως"!!! --(Σχόλιο)


Νέα επίθεση του Μητροπολίτη Φθιώτιδος στην «αγία ανυπακοή»: Είναι αρχή αιρέσεως

     Προ διετίας ήταν από τους πρώτους που σήκωσε τους τόνους κατά της «αγίας ανυπακοής». Ήταν σαν σήμερα που ανέφερε σε συνέντευξή του ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Νικόλαος πως:
   “Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επικρατήσουν κάποια ακραία φαινόμενα. Πάντα υπάρχουν οι νευρωτικοί, αυτοί που θέλουν το αυστηρό, το ακραίο, που υβρίζουν τον Πατριάρχη, υβρίζουν τον Αρχιεπίσκοπο, όταν πει κάτι που δεν τους συμφέρει, αλλά είναι μια χούφτα άνθρωποι και έχουν προβλήματα ψυχολογικά”.

     Χθες επανήλθε στο ίδιο θέμα με αφορμή τον εορτασμό των Αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου και την σεβάσμιο μνήμη του Οσίου πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου.
    Ο Μητροπολίτης  μίλησε για την ζωή του μεγάλου διδασκάλου της Εκκλησίας μας όσιου Νικοδήμου του Αγιορείτου, καθώς και για το σπουδαίο συγγραφικό του έργο, το οποίο αποτελεί πνευματικό εφόδιο για τον κάθε πιστό που θα αναγνώσει τα βιβλία του και για την νίκη των 630 Θεοφόρων  Πατέρων της εν Χαλκηδόνι Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου κατά της αιρέσεως του Μονοφυσιτισμού.
     «Η αίρεση αδελφοί μου είναι το μικρόβιο της ψυχής, το οποίο εισέρχεται με την βοήθεια του διαβόλου και καταβάλλει τον άνθρωπο και τον οδηγεί στον πνευματικό θάνατο. Δυστυχώς και στις μέρες μας υπάρχουν αιρέσεις και μέσα στην Ορθοδοξία. Το να απορρίπτει μία φατρία την διδασκαλία της Εκκλησίας, να υβρίζει τον Πατριάρχη και την Σύνοδο και να εμμένει σε σκληροπυρηνικές θέσεις, δήθεν Ορθόδοξες,  μη υπακούοντας τις υποδείξεις της Εκκλησίας, τότε αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στην αρχή μιας αιρέσεως. Η Ορθοδοξία μας κατέχει την αληθινή πίστη. Εμείς πρέπει να υπακούμε και να ακολουθούμε τον δρόμο της Εκκλησίας».

     
  Ὁ μητροπολίτης Φθιώτιδος, λοιπόν,
* ποὺ τίμησε τὴν «ἁγία» Ἀθανασία τοῦ Αἰγάλεω(!) ἐδῶ,
* ποὺ καλοδέχτηκε τὸν οἰκουμενιστὴ Πατριάρχη καὶ τὸν θεωρεῖ «Λαμπάδα καιομένη της Πίστεως»,
*  ποὺ διακήρυξε ὅτι, ὄχι δά, «δὲν θὰ μᾶς μολύνει
      ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα»!» (ἐδῶ),
* ποὺ ἔχει ἁγιογραφήσει τὸν ἑαυτό του σὲ τοιχογραφία Ἱ. Ναοῦ τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος,
* ποὺ ἀποδέχεται τοὺς σχισματικοὺς τῆς Οὐκρανίας! (ἐδῶ)

      τώρα,
κατηγορεῖ τοὺς πιστούς, ὅσους ἀκολουθοῦν τὴν διαχρονικὴ Ἐκκλησία, τὴν Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ Ἁγίων Πατέρων, ὅτι βρίσκονται στὴν ἀρχὴ αἱρέσεως, ἐπειδὴ δὲν ἀκολουθοῦν τὸν ἀρχιαιρεσιάρχη Πατριάρχη, τὸν κακόδοξο μεγάλο αἱρετικὸ Ζηζιούλα καὶ τὴν παρέα τους,
Ὁ κ. Νικόλαος, τοῦ ὁποίου ἡ συνείδηση ἐλέγχεται ἐπειδὴ ἀποδέχεται τὸν κακόδοξο Πατριάρχη (καὶ ἐπίσης ἐπειδὴ ὁδήγησε σὲ καθαίρεση τὸν κληρικὸ τῆς Μητροπόλεως Φθιώτιδος π. Σταῦρο Βάϊο), θεωρεῖ ὕβρη πρὸς τὸν Πατριάρχη τὴν κατάδειξη τῶν αἱρέσεών του, καὶ ὡς ἔχοντας «σκληροπυρηνικές θέσεις» ὅσους μὲ ἐκκλησιαστικὰ-ἁγιοπατερικὰ ἐπιχειρήματα τὸν ἐλέγχουν! Ὡς γνήσιος πλέον ὀπαδὸς τῆς αἱρέσεως τοῦ ἐπισκοποκεντρισμοῦ (καὶ πληγωθεὶς θανάσιμα ἀπὸ τὸν ἰὸ τῆς Παναίρεσης τοῦ οἰκουμενισμοῦ), θεωρεῖ ὅτι Ἐκκλησία εἶναι οἱ Δεσποτάδες καὶ κατηγορεῖ τοὺς Ὀρθόδοξους πιστούς, ὡς μὴ «υπακούοντας τις υποδείξεις της Εκκλησίας», δηλαδὴ στοὺς κακόδοξους Δεσποτάδες! 
Δὲν διάβασε ποτέ του ὁ κ. Νικόλαος τὸν λόγο τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ: «Καὶ γὰρ οἱ τῆς Χριστοῦ Ἐκκλησίας τῆς ἀληθείας εἰσί· καὶ οἱ μὴ τῆς ἀληθείας ὄντες οὐδὲ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰσί»; Ἀποτελεῖ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ὁ Πατριάρχης εἶναι ὁ «Πρῶτος»; Ἀποτελεῖ ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ὁ Πάπας καὶ οἱ ἄλλοι αἱρετικοὶ ἔχουν ἱερωσύνη καὶ μυστήρια, ὅπως δέχεται ὁ Βαρθολομαῖος; Ἀσφαλῶς ὄχι. 
Τότε, πῶς, αὐτοὶ ποὺ ἀκολουθοῦν τοὺς Ἁγίους, καὶ ποὺ δὲν ἀκολουθοῦν τοὺς κακοὺς Ἐπισκόπους ποὺ αἱρετίζουν, ἀλλὰ ἀπομακρύνονταν ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ψευδοποιμένες –σύμφωνα μὲ τὴν Ἐντολὴ τοῦ Χριστοῦ– μᾶς λέγει ὁ κ. Νικόλαος ὅτι «βρίσκονται στην αρχή μιας αιρέσεως».
        Κρίμα! Καὶ κρίμα γιὰ ὅσους τὸν στηρίζουν καὶ τὸν ὑπηρετοῦν –καὶ ἄρα συμπορεύονται μαζί του– ὁ ἐκλεκτὸς κατὰ τὰ ἄλλα Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἀδελφότητος τοῦ «Σωτῆρος» π. Σεραφεὶμ Ζαφείρης, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι εὐσεβεῖς πιστοί, ποὺ ὑπηρετώντας τοὺς ἐπικοινωνοῦντας μὲ τὴν αἵρεση, ἁμαρτάνουν προσωπικὰ φανερὴ καὶ κολάσιμη ἁμαρτία, παρασύρουν δὲ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ στὴν παναίρεση.
Αὐτὰ εἶναι τὰ ἀποτελέσματα τῆς «οἰκονομίας» τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν, τῆς «δυνητικῆς» ἐφαρμογῆς τοῦ ΙΕ΄ Κανόνος κ.λπ. Οἱ Οἰκουμενιστὲς καὶ οἱ ὑποταγέντες σ’ αὐτοὺς Ἐπίσκοποι, ἐτσι τελικά, σιγά-σιγὰ θὰ ἐπικρατοῦν καὶ θὰ ἐπιβάλλουν τὴν Παναίρεση «ἀβρόχοις ποσί»! Καὶ δυστυχῶς ἡ ἔλλειψη μετάνοιας γιὰ τὴν κακὴ αὐτὴ ἐκτίμηση περὶ «οἰκονομίας» δὲν τοὺς ἀφήνει νὰ καταλάβουν τὸ μεγάλο κακὸ ποὺ κάνουν οἱ «οἰκονομιστὲς»  στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Οικουμενικός Πατριάρχης: ''Η Εκκλησία της Ελλάδος θα αναγνωρίσει πρώτη την Εκκλησία της Ουκρανίας''
Του Αιμίλιου Πολυγένη 

vartholomaios6379Συνέντευξη στο ουκρανικό πρακτορείο TSN και τον δημοσιογράφο Σεργκέι Καλτσένκο, παραχώρησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απάντησε σε ερώτησεις που αφορούν την κατάσταση στην Ουκρανία, την Αυτοκεφαλία, τον Φιλάρετο, την αναγνώριση της νέας Αυτοκεφάλης Εκκλησίας, καθώς και το ρόλο της Μόσχας.
"Ελπίζουμε ότι οι Τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, σύντομα θα αναγνωρίσουν την Εκκλησία της Ουκρανίας. Προσευχόμαστε και ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει αργά η γρήγορα, αν βέβαια δεν υπάρξει

Κυριακή, 14 Ιουλίου 2019

Ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και τι θα έκανε αν ζούσε εδώ σήμερα...


    Φίλος του Ρήγα Φεραίου, αγωνιστής για την πνευματική αναγέννηση του σκλαβωμένου λαού, ο άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης είναι ένας από τους νεότερους αγίους Πατέρες της Εκκλησίας, μοναχός στο Άγιο Όρος Άθως (Αγιορείτης) με τεράστια μόρφωση, ο οποίος έζησε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, το 18ο αιώνα. 
    Από αγάπη προς τον σκλαβωμένο στους Τούρκους ελληνικό λαό, επιδόθηκε στη συγγραφή σειράς βιβλίων, για να προσφέρει τον πλούτο της πνευματικής παράδοσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη νεοελληνική γλώσσα της εποχής του και με τρόπο κατανοητό από τους απλούς ανθρώπους που είχαν χαμηλή μόρφωση. Το έργο του συνάντησε αντιδράσεις από συντηρητικούς κύκλους της εποχής του.

Εύχομαι ή όλοι στον Παράδεισο ή κανένας στην κόλαση
Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου 


Στην Εκκλησία ο Γέροντας, καθόταν πάντοτε στο τελευταίο στασίδι. Κάποιος μοναχός που τον ευλαβείτο του είπε:
– Γέροντα γιατί δεν έρχεστε μπροστά;
– Εδώ είναι πιο φθηνές οι θέσεις!!!!

– Γέροντα, με ενοχλούν οί λογισμοί! Άσε το σκύλο να γαβγίζει!
Υπάρχουν μοναχοί που έχουν πνευματική τηλεόραση και είναι ασυρματιστές του Θεού.


Η αρετή δεν κρύβεται, όσο και να θέλει κανείς. Όπως ο ήλιος δεν κρύβεται με το κόσκινο, διότι από τις τρυπούλες θα περάσουν αρκετές ακτίνες.
– Γέροντα, ποιος πρέπει να κάνει τις δουλειές του σπιτιού; Η γυναίκα ή ο άντρας;
– Όποιος προλάβει πρώτος… Αυτός θα έχει και το μεγαλύτερο μισθό.

Πιστεύετε ακόμα ότι είναι δύσκολο για τον Θεό να φροντίσει όλες τις ανάγκες σας; Γνωρίστε: γι ' αυτόν τίποτα δεν είναι αδύνατο!

Ο Μωυσής και ο λαός βγήκαν στην έρημο, έπρεπε να τρώνε, και για να τροφοδοτηθούν  2 ή 3 εκατομμύρια ανθρώπους χρειαζόταν αρκετό φαγητό. Σύμφωνα με τα πρότυπα τροφίμων στον στρατό, ο Μωυσής θα έπρεπε να έχει 1.500 τόνους τροφής κάθε μέρα.
Και γνωρίζετε ότι για να παραδώσετε μια τέτοια ποσότητα φαγητού κάθε μέρα θα χρειαστείτε 2 εμπορευματικές αμαξοστοιχίες μήκους 1,6 χλμ!
Επιπλέον, πρέπει να θυμάστε ότι ήταν στην έρημο και χρειάζονται

ΝΑΙ στην ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, αλλ' ΟΧΙ στην ΔΙΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ! --[Και η απάντηση των Γ.Ο.Χ.]        σφαλῶς, ἡ διαστροφὴ τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων, εἶναι ἀνεξέλεγκτη σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα.
Μόλις προχθὲς νιώσαμε τὴ φρίκη τῶν δηλώσεων τοῦ οἰκουμενιστῆ μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως Ἀνθίμου (ἐδῶ).
Πρὶν λίγο δημοσιεύσαμε τὴν ὁμιλία τοῦ ἄλλου οἰκουμενιστῆ μητροπολίτη Δημητριάδος Ἰγνατίου (ἐδῶ), ὁ ὁποῖος (ποιός ξέρει ἂν καὶ μὲ ποιά ...συνεννόηση μὲ τὴν ἡγεσία τῆς ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας) μετέβη στὸ Φανάρι γιὰ νὰ ὑποστηρίξει τὸ ΣΧΙΣΜΑ Βαρθολομαίου.

Καὶ τώρα βλέπουμε δημοσίευση ἀποτειχισμένου ἱερέως, τοῦ π. Παϊσίου Παπαδόπουλου, ἀποκλειστικοῦ ἀρθρογράφου πλέον τῶν Γ.Ο.Χ.,  ὁ ὁποῖος θέλει τοὺς σχισματικοὺς Γ.Ο.Χ. ὡς μέλη τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ «συλλειτουργούν φυσιολογικά σε μια οργανική ενότητα και συμφυΐα, (ὅπως) τα μέλη του Σώματος του Χριστού»!!! (ἐδῶ). Μέλη τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας οἱ σχισματικοί; Αὐτοὶ ποὺ θεωροῦσαν (καὶ θεωροῦν) ἐμᾶς ὡς νεοημερολογίτες (ἀκόμα καὶ ἀποτειχισμένους) ὡς σχισματοαιρετικοὺς καὶ ἀπαιτοῦν κατὰ καιροὺς καὶ κατὰ περίπτωση τὸν ἀναβαπτισμό, τὴν ἀναμύρωση ἢ ἔστω τὴν ἔμπρακτη μετάνοιά μας (…ποὺ δὲν τοὺς κάναμε τὴ χάρη νὰ ἐγκολπωθοῦμε τὸ Γοχικὸ πνεῦμα, ὅπως αὐτός), ὡς προϋπόθεση εἰσδοχῆς στὴν «ἐκκλησία»-παράταξή τους!

Δίνει "γή και ύδωρ" στον Οικουμενιστή Πατριάρχη και υποστηρίζει το Ουκρανικό σχίσμα!!!

         και ο Δημητριάδος Ιγνάτιος –το έτερο δεκανίκι μετά τον Ναυπάκτου Ἱερόθεο–  του Παναιρετικού και σχισματικού Βαρθολομαίου! Δυστυχῶς, οἱ Οἰκουμενιστὲς δὲν κάνουν πίσω.
       Θὰ κάνουν μήπως πίσω οἱ "οἰκονομιστές-δυνητιστὲς" ἱερωμένοι,  ἐφαρμόζοντας μιὰ ἀκόμα "οἰκονομία"; Θὰ συνεχίζουν νὰ ἐναντιώνονται στὰ λόγια, ὑποτασσόμενοι ὅμως στὰ ἔργα –ὅπως κάνουν μέχρι τώρα καὶ κοινωνοῦντες μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές, ποὺ τώρα ἐπιχειροῦν νὰ παγιώσουν τὸ σχίσμα ποὺ ἐδημιούργησαν;
    Εἶπε ὁ κ. Ἰγνάτιος: Παναγιώτατε, …μετὰ ἀπὸ τὴν μεγάλη καὶ τόσο σπουδαία ἀπόφασή σας, νὰ παραχωρήσετε τὸ αὐτοκέφαλο στὸν ὀρθόδοξο Οὐκρανικὸ λαό, ὅπως εἴχατε δικαίωμα, εἴχαμε τὴν σκέψη, ποὺ ὑποβάλλαμε στὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο καὶ στὸν Διοικητὴ τῆς Ἀκαδημίας, νὰ δημιουργηθοῦν οἱ προϋποθέσεις συνάντησεις μὲ τοὺς ἀδελφούς μας τῆς νέας Ἐκκλησίας Οὐκρανοὺς Ὀρθοδόξους, πιστεύοντας ἀκλόνητα ὅτι θὰ μποροῦσε αὐτὸ νὰ κάνει πιὸ οὐσιαστικὴ τὴν ἑνότητα τῆς κοινωνίας πλέον μὲ τὸ κοινὸ ποτήριο… Συμπαραστάτης σ’ αὐτὴ τὴν προσπάθεια ἦρθε ὁ γενικὸς Γραμματέας Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κ. Γ. Καλατζῆς, ὁ ὁποῖος ἀντελήφθη τὴν σημασία τοῦ ἐγχειρήματος καὶ κατώρθωσε, χάρις καὶ στὴν ἐνημέρωση τοῦ Ὑπουργοῦ τοῦ κ. Γαβρόγλου νὰ ἔχουμε μιὰ ἐπιχορήγηση ποὺ ἐπέτρεψε νὰ πραγματοποιηθεῖ αὐτὴ ἡ προσπάθεια ἔφτασε ἡ προσπάθεια καὶ νὰ φτάσει σὲ αἴσιο τέλος. Ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ εἴχαμε ἀποφασίσει νὰ φτάσουμε μέχρι τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο [σ.σ.: Καὶ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐνημερώθηκε; Ὁ Ἰγνάτιος δρᾶ …ὕπουλα πίσω ἀπὸ τὴν πλάτη τῶν ἄλλων Ἱεραρχῶν;] γιὰ νὰ ἔχουν τὴ δική σας εὐχὴ καὶ εὐλογία μὲ τὴ λήξη τοῦ Σεμιναρίου. Καὶ ἰδοὺ μετὰ ἀπὸ 15 ἡμέρες θεολογικῶν μαθημάτων, σημαντικῶν ἐμπειριῶν, εἴμαστε ἐνώπιόν σας καὶ χαιρόμεθα ὅτι ἀπὸ σᾶς θὰ πάρουν τὴν Πατριαρχικὴ εὐχὴ καὶ εὐλογία γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν στὴν πατρίδα τους.
    Παναγιώτατε θεωροῦμε αὐτὴν τὴν προσπάθεια μιὰ διακονία γιὰ τὴν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

aktines:

Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου ενημέρωσε τον Πατριάρχη για το πρόγραμμα επιμόρφωσης θεολόγων και φοιτητών εκκλησιαστικών σχολών από την ΟυκρανίαΗ εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται
-Ecumenical Patriarchate
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χοροστάτησε σήμερα. Κυριακή 14 Ιουλίου 2019, στην Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.
Εκκλησιάστηκαν πιστοί από την Πόλη, την Ουκρανία, την Ελλάδα και άλλα μέρη.
Στο τέλος της Θ. Λειτουργίας τον Πατριάρχη προσφώνησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, ο οποίος ενημέρωσε τον Πατριάρχη για το πρόγραμμα επιμόρφωσης θεολόγων και φοιτητών εκκλησιαστικών σχολών από την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας, που εκπόνησε η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου.
Για το πρόγραμμα μίλησε και ο Διευθυντής της Ακαδημίας, Δρ Παντελής Καλαϊτζίδης.


«Οι Χριστιανοί πρέπει να αποφεύγουν πάντας τους αιρετικούς ωσάν πανούκλα...»!!! --Όσοι "ευσεβείς" κοινωνούν μαζί τους κολλούν την "πανούκλα" και μας την μεταδίδουν!         «κράτητον, λέγει, εἶναι τὸ κακὸν καὶ πλέον ἰατρείαν δὲν δέχεται· ἐπειδὴ οἱ τῶν αἱρετικῶν λόγοι βλάπτουσι καὶ διαφθείρουσι τὸ περισσότερον μέρος τῆς εὐσεβείας, ὡσὰν ἡ γάγγραινα καὶ εἶναι ἀδιόρθωτοι· γάγγραινα δὲ εἶναι ἕνα πάθος καὶ μία πληγή, ὅπου προξενεῖ σαπήλαν εἰς τὸ σῶμα..., καὶ κατατρώγει τὰ ὑγιεινὰ μέρη τοῦ σώματος». Καὶ «τῶν αἱρετικῶν ἡ κακοδοξία, πάντοτε πηγαίνει εἰς τὸ χειρότερον καὶ γίνεται μεγαλυτέρα πληγή... Διὰ τοῦτο πρέπουν νὰ ἀποφεύγουν οἱ Χριστιανοὶ τούτους καὶ πάντας τοὺς αἱρετικοὺς ὡσὰν λοιμοὺς καὶ πανούκλας, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ μὲ αὐτούς... ἀπολεσθοῦν· διὰ τοῦτο παραγγέλλει ὁ Σολομών· “ἔκβαλε ἐκ συνεδρίου λοιμόν”…, καὶ ὁ Δαβὶδ ὁ πατήρ του, μακαρίζει ἐκεῖνον τὸν ἄνθρωπον, ὁποῦ δὲν ἐκάθισε μαζὶ μὲ τοὺς λοιμούς· “μακάριος ἀνήρ, ὃς ἐπὶ καθέδρα λοιμῶν οὐκ ἐκάθισε” (Ψαλμ. α΄ 1)».

«Μηδέ κοινώνει αμαρτίαις αλλοτρίαις» (Α΄ Τιμόθ. ε΄ 22)

  Αὐτὰ ποὺ οἱ "δυνητιστὲς" πατέρες παραβλέπουν, 

βλάπτοντας ὅσους τοὺς ἀκολουθοῦν!


Τί διδάσκουν ὁ ἅγ.Νικόδημος καὶ ὁ Μ. Βασίλειος


  Ὁ ἅγιος Νικόδημος, ὁ Ἁγιορείτης, στὴν ἑρμηνεία τῆς Α΄ Πρὸς Τιμόθεον Ἐπιστολῆς, μιλᾶ γιὰ τὴν εὐθύνη ποὺ ἀναλαμβάνουν οἱ Ἀρχιερεῖς, ὅταν χειροτονοῦν ἀναξίους καὶ πονηροὺς ἐν γνώσει τους· ὅμως, ἑρμηνεύοντας τὸ χωρίο τοῦ ἀποστόλου Παύλου στὴν Πρὸς Τιμόθεον ἐπιστολή του «μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις», μᾶς βοηθεῖ νὰ κατανοήσουμε καλύτερα τὸ θέμα τῆς μετὰ τῶν αἱρετικῶν κοινωνίαςΓράφει:
«Μηδὲ κοινώνει ἁμαρτίαις ἀλλοτρίαις».
Μὴ χειροτονς, λέγει, τινὰ ταχέως, ὦ Τιμόθεε διατὶ ὄχι μόνον γίνεσαι αἴτιος τῶν ἁμαρτιῶν ἐκείνων, ὁποῦ μέλλει νὰ πράξῃ ὁ ὑπὸ σοῦ οὕτω χειροτονούμενος (καθὼς γὰρ συγκοινωνεῖς τῶν κατορθωμάτων, ὁποῦ μέλλει νὰ πράξῃ ὁ ὑπὸ σοῦ νομίμως χειροτονηθείς, οὕτως ἐκ τοῦ ἐναντίου συγκοινωνεῖς καὶ τῶν μελλόντων ἁμαρτημάτων του)· ἀλλὰ ἀκόμη ἐνέχεσαι καὶ εἰς τὰς ἀπερασμένας ἁμαρτίας, ὁποῦ αὐτὸς ἔκαμε, διατὶ ἐσὺ τὰς ἐπαράβλεψες καὶ ἔκαμες τὸ σκότος φῶς· καὶ δὲν ἀφῆκες αὐτὸν νὰ πενθ καὶ νὰ κλαί διὰ τὰς ἁμαρτίας του ταύτας.

Ο Οικουμενισμός θόλωσε την πίστη πνευματικών και πιστών!

«Η αδύναμη πίστη»

(Αγιος Νικόδημος Αγιορείτης – Πνευματικά Γυμνάσματα)
Τοῦ Ν. ΣΑΚΑΛΑΚΗ
    Δίκαια ο υμνογράφος γράφει, για τον όσιο Νικόδημο: «Ως της ενθέου πολιτείας μύστην άριστον και ευσεβείας θεοφόρητον διδάσκαλον, η Ορθόδοξος γεραίρει σε Εκκλησία».
     Ο Όσιος Νικόδημος δεν ήταν μόνο αυστηρός ασκητής–ησυχαστής, ούτε μόνο ένας πολυγραφώτατος ιερός συγγραφέας–διδάσκαλος της Εκκλησίας και του Γένους. Ήταν, κυρίως, ένας ομολογητής της Πίστεως. Ιδιαίτερα σήμερα, που ζούμε μια κορύφωση σατανικών ενεργειών και επιδιώξεων κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των πιστών της, η μελέτη των βιβλίων του καλλιεργεί το νηπτικό βάθος, το αγωνιστικό φρόνημα και την Πατερικότητα του ποιμνίου.
Παράδειγμα, το «αριστούργημα της ανατολικής πνευματικότητος… μεθ’ όλων των ουσιωδών χαρακτηριστικών του Ορθοδόξου πνεύματος» βιβλίο του· «Πνευματικά Γυμνάσματα» (Γ. Θεόκλητος Διονυσιάτης).

Νικόδημος Μπιλάλης: εις μνήμην (Για να μαθαίνουν οι νεότεροι)

 Αγιορείτης Μοναχός Νικόδημος Μπιλάλης  ( Ἰούνιος 2014):

για θάνατο Χριστόδουλου, Ιερώνυμο, Βαρθολομαίο, διπλωματία Επισκόπων, Μεταμοσχεύσεις κ.λπ.

Ο Ιερώνυμος κάλεσε στην Αθήνα τον Αγγλικανό «αρχιεπίσκοπο» Καντέρμπουρυ που είναι ομοφυλόφιλος, στεφανώνει ομοφυλόφιλους και χειροτονεί ως «ιερείς», λεσβίες. Τον έφερε ο δικός μας αρχιεπίσκοπος και λειτούργησε στον Άγιο Δημήτριο Μπραχαμίου»


· «Είχαν γίνει συναλλαγές για να εκλεγεί Αρχιεπίσκοπος ο Χρστόδουλος» 

· «Ανύπαρκτα όντα οι Σαμαράς, Βενιζέλος, Τσίπρας»
· «Δεν υπάρχει εγκεφαλικός θάνατος. Έχουν σκοτώσει κόσμο και κόσμο με τη δωρεά οργάνων».
«Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΠΡΟΩΡΑ ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟΥ …ΕΒΑΛΑΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΑΛΛΑ ΕΠΕΙΔΗ ΠΗΓΕ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΝΑ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ»· Ο άγιος Μάρκος Ευγενικός, διαπρύσιος πολέμιος του παπισμού, λίγο πριν κοιμηθεί άφησε εντολή: «ούτε στην κηδεία μου ούτε στα μνημόσυνά μου θα πατήσει οποιοσδήποτε υπέγραψε την ένωση με τους καθολικούς». Ο Αγιορείτης μοναχός Νικόδημος Μπιλάλης αποκαλύπτει σε ένα από τα τελευταία σύγχρονα θαύματα του Αγίου Μάρκου Ευγενικού, τους πραγματικούς λόγους του πρόωρου θανάτου του μακαριστού Χριστόδουλου
Ο αγιορείτης Μοναχός Νικόδημος Μπιλάλης
    

"Π.Π.":  Εἶχε γράψει σειρά ἄρθρων γιὰ τὴν ἀποτείχιση 
καὶ εἶχε προτρέψει τὸν π. Εὐθύμιο Τρικαμηνᾶ
νὰ μνημονεύει "ὑπὲρ πάσης Ἐπισκοπῆς Ὀρθοδόξων".
Στὸ κελί του (ὅταν ἐτελεῖτο Θ. Λειτουργία), ζητοῦσε
νὰ μνημονεύουν "ὑπὲρ πάσης Ἐπισκοπῆς Ὀρθοδόξων"
κι ὄχι ὑπὲρ τοῦ Βαρθολομαίου!Από τον Μάκη Βραχιολίδη

Επισκέφθηκα τον γέροντα Νικόδημο Μπιλάλη στα γραφεία της «Πανελλήνιας Ένωσης Φίλων των Πολυτέκνων» (Ακαδημίας 78Δ) της οποίας είναι ιδρυτής, προκειμένου να μου μιλήσει για το σημαντικό έργο της Ένωσης αλλά και για τις περιπέτειες που βιώνει η ελληνική πολύτεκνη οικογένεια, ειδικά στις μέρες μας. Ωστόσο η κουβέντα αλλού οδήγησε τη συνέντευξη από την οποία βγήκαν… «βόμβες». Αυτή ίσως είναι και η ομορφιά της

"Σε λύτρωσε από τη σκλαβιά του διαβόλου"...!

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: Ποιος ήταν ο σοφός διδάσκαλος που τιμάται η μνήμη του σήμεραΟ Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ήταν ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος, με μεγάλες γνώσεις που μετέδωσε με το ποιμαντικό και συγγραφικό του έργο. Ήταν μία από τις πιο σημαντικές μορφές στη σύγχρονη Ορθόδοξη Εκκλησία η οποία τιμά την μνήμη του, σήμερα, 14 Ιουλίου.
O Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης (1749-1809) υπήρξε από τις σημαντικότερες ασκητικές μορφές της σύγχρονης Ορθόδοξης χριστιανικής πίστης. Το κατά κόσμον όνομά του ήταν Νικόλαος Καλλιβρούτσης. Η συνεισφορά του υπήρξε πολύπλευρη και αφορούσε ποιμαντικό και συγγραφικό έργο, ενώ είναι και ο συγγραφέας του Πηδαλίου, της Φιλοκαλίας και του Ευεργετινού.
Γεννήθηκε στη Νάξο το 1749. Ο πατέρας του λεγόταν Αντώνιος και

Αυτοί είναι οι «ευσεβείς» Επίσκοποι των Θεσσαλονικέων Πατέρων!       Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ εἶναι γι’ αὐτοὺς σὰν νὰ μὴν ὑπάρχει! Ποὺ καὶ ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὴν Παναίρεση, ὡσὰν αὐτή –ἡ σύγχρονη πανούκλα στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας– νὰ εἶναι μιὰ ἁπλὴ ἀδιαθεσία! Μὲ τοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους κοινωνοῦν ἀδιαφόρως! Ἀνέχονται δὲ τὴν διαστροφὴ τῆς Πίστεως καὶ τῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτὴ τοῦ μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως Ἀνθίμου (στὴν ἀνάρτηση ἐδῶ) ποὺ ἐπαναλαμβάνουμε στὴ συνέχεια!
     «Κόρακας κοράκου μάτι δὲν βγάζει», λέει ἡ παροιμία. Γι’ αὐτὸ δὲν ἀκούσαμε «κίχ», ἀπὸ τοὺς συναδέλφους τοῦ κ. Ἄνθιμου. Ἄντε νὰ βάλουν κανὰ «ἀντιαιρετικὸ Γραφεῖο» νὰ γράψει κάτι, καὶ βέβαια αὐτοὶ θὰ συνεχίσουν νὰ κοινωνοῦν ΟΛΟΙ μὲ ΟΛΟΥΣ, γιὰ νὰ νικήσουν διὰ τῆς κοινωνίας καὶ μνημονεύσεως τήν …Παναίρεση!!!
     Ἀλήθεια! Πῶς ἀντέχουν νὰ ψέλνουν πρὸς τιμὴν τῶν Ἁγίων Πατέρων στίχους ὅπως αὐτός,
«Ὅλην συλλεξάμενοι, ποιμαντικὴν ἐπιστήμην, καὶ θυμὸν κινήσαντες, νῦν τὸν δικαιότατον ἐνδικώτατα, τοὺς βαρεῖς ἤλασαν, καὶ λοιμώδεις λύκους, τῇ σφενδόνῃ τῇ τοῦ Πνεύματος, ἐκσφενδονήσαντες, τοῦ τῆς Ἐκκλησίας πληρώματος»,

καὶ συγχρόνως νὰ κοινωνοῦν καὶ νὰ μνημονεύουν αὐτοὺς τοὺς λύκους; Οἱ Ἄγγελοι ποὺ παρίστανται στὶς Ἀκολουθίες θὰ βλέπουν, θὰ θλίβονται καὶ θὰ ἀποροῦν!
    Γιὰ ἀνοῖξτε τὸ στόμα σας καὶ πεῖτε μας, λοιπόν, «εὐσεβεῖς» ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Δεσποτάδες: Πειραιῶς, Κυθήρων, Αἰτωλίας,  Κονίτσης, Μεσογαίας, Αἰγιαλείας, λόγιε μητροπολίτα Ναυπάκτου καὶ ὅποιος ἄλλος: συμφωνεῖτε μὲ ὅσα ὑπέρ-Οἰκουμενιστικὰ εἶπε ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος;


Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019Φρίκη! Πλήρης αντιστροφή-διαστροφή του περί ποιμένων και Εκκλησίας κηρύγματος από τον κ. Άνθιμο!!!


    «Ἐκκλησία δὲν εἶμαι ἐγώ. Ἀλίμονο ἂν ἡ Ἐκκλησία εἶχε ἐμένα ὡς μαντρόσκυλο. Ἐγὼ θὰ πῶ αὐτὸ ποὺ λέει ἡ Ἐκκλησία, δηλαδὴ τὸ πλήρωμα τῶν πιστῶν. Θὰ ἀφουγκραστῶ τοὺς Χριστιανούς, τί λένε, ποιό θεωροῦν σωστό, ἀκόμα κι ἂν αὐτὸ ποὺ οἱ Χριστιανοί μας θεωροῦν σωστό, ἀκόμα καὶ ἂν εἶναι ἀντίθετο μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ἐγὼ θὰ ὑπερασπιστῶ αὐτὸ ποὺ λένε οἱ Χριστιανοί μας. Γιατὶ οἱ Χριστιανοί μας ἔφτιαξαν τὸ Εὐαγγέλιο, δὲν ἔφτιαξε τὸ Εὐαγγέλιο τὴν Ἐκκλησία.
     Σχόλιο: Οἱ πραγματικοί Ποιμένες μᾶς διδάσκουν ὅτι ὁ κάθε

"Ένα μεγάλο δώρο"...

 «Ιησού ονόματι, μάστιζε πολεμίους»


 

«Όπως μας λέγει, ο θείος Ιωάννης της Κλίμακος, Ιησού ονόματι, μάστιζε πολεμίους. Αυτό το όνομα έχει πολλή δύναμη. Απο τα παλαιότερα χρόνια και ιδιαίτερα στις ημέρες μας –επειδή οι άνθρωποι έχουμε συνήθως θολωμένο νου και δεν μπορούμε να συγκρατούμε πολλά λόγια– αυτή η προσευχή είναι στα μέτρα όλων. Μας την έχει δώσει ο Θεός σαν ένα μεγάλο δώρο, να μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε».
                                      Γέρων Φιλόθεος Καρακαλληνός

Δ' Οικουμενική Σύνοδος


  Η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε από τον Αυτοκράτορα Μαρκιανό και τη σύζυγό του, Αυγούστα Πουλχερία το 451 στη Χαλκηδόνα. Αποτελούνταν από 650 επισκόπους και καταπολέμησε τη διδασκαλία του Μονοφυσιτισμού, η οποία, με πρωτεργάτη τον αρχιμανδρίτη Ευτυχή, δίδασκε ότι η θεία φύση του Χριστού απορρόφησε πλήρως την ανθρώπινη.
    Η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος μετά από μια ταραχώδη περίοδο ήρθε ως το αναγκαίο επιστέγασμα της διασφάλισης της καθολικής πλειοψηφίας του σώματος των μελών της εκκλησίας ως προς την απόρριψη κάθε μονοφυσιτικής ή ακραίας δυοφυσιτικής ορολογίας, την επικύρωση στην πίστη του συμβόλου της Πίστεως τόσο της Νίκαιας, όσο και της Νίκαιας-Κωνσταντινούπολης, τη θέσπιση του διοικητικού καταστατικού κανόνα της ορθοδόξου εκκλησίας σύμφωνα με το λεγόμενο μητροπολιτικό σύστημα και την οριστική επίλυση του χριστολογικού ζητήματος, το οποίο για περισσότερο από 80 έτη βρέθηκε στο προσκήνιο της θεολογικής διαμάχης στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 

Ονούφριος: Τόμος δουλείας όχι αυτοκεφαλίας

Νέα επίθεση από το Φανάρι: Υπονομευτές οι Μοσχοβίτες

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση Μόσχας-Φαναρίου για το ουκρανικό σε υψηλούς τόνους.
Ο συνήθως νηφάλιος και πράος Μητροπολίτης της κανονικής Εκκλησίας Ονούφριος προέβη σε μια δήλωση με νόημα για τον Τόμο αυτοκεφαλίας που παρέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην νέα εκκλησιαστική οντότητα.
«Ο τόμος που παρείχε ο Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης στην αποκαλούμενη» PCU «δεν είναι ένας τόμος αυτοκεφαλίας, αλλά ένας τόμος δουλείας», δήλωσε ο Ονούφριος. «Απλά κάτω από το όνομα του Τόμου τέθηκαν οι συνθήκες που υποδουλώνουν τον ουκρανικό μας λαό στον Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης».

Σάββατο, 13 Ιουλίου 2019

Ολονυκτία των Αγίων Πατέρων της Δ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥΟμολογία Πίστεως και μαρτύριο...Ο Θεός θα κάνει ό,τι είναι αδύνατο


Η συμφωνία που κλείνει ο άνθρωπος με το διάβολο είναι συμφωνία με την οποία δέχεσαι να δώσεις χωρίς να πάρεις τίποτα. Ο διάβολος πληρώνει τον άνθρωπο δίνοντάς του απελπισία, μαζί με όλα τα επακόλουθά της: πείσμα από το γεγονός ότι κατάλαβες πως σε ξεγέλασαν, ντροπή, αυτοκτονία, θάνατο. Στον Ιούδα πρόσφερε και τριχιά για να αυτοκτονήσει.
Μοναχός Νικολάε Στάινχαρντ

ΕΙΠΕ ΜΟΝΑΧΟΣ. Περιμένουμε πάντα για κάποιο θαύμα, αλλά το κύριο θαύμα είναι η ικανότητα να αγαπάς...

ΕΙΠΕ ΜΟΝΑΧΗ. Κάνε το καλύτερό σου από την πλευρά σου. Ο Θεός θα κάνει ό,τι είναι αδύνατο.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι ζούμε στην παρουσία του Θεού. Ο Θεός μας βλέπει στη μικρότερη λεπτομέρεια, στην μικρότερη κινηση μας. Στάρετς Ηλίας (Nozdrin) της ΟΠΤΙΝΑ

Είναι δύσκολο να συνεννοηθεί κανείς με έναν κόσμο που πιστεύει τυφλά στους φυσικούς νόμους και δεν καταλαβαίνει το νόμο της θυσίας.
Μοναχός Νικολάε Στάινχαρντ

Αν σκοτώσεις γάτα...; Αν σκοτώσεις έμβρυο...; --Αυτή είναι η άθεη νεοταξική λογική!

Ποινή φυλάκισης και βαρύ πρόστιμο σε Λυκειάρχη που πυροβόλησε αδέσποτη γάτα | in.gr


Αν σκοτώσεις γάτα πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. 

⏩ Αν σκοτώσεις ανυπεράσπιστο ανθρώπινο έμβρυο με την άμβλωση δεν έχεις καμία κύρωση!Ποινή φυλάκισης και βαρύ πρόστιμο σε Λυκειάρχη που πυροβόλησε αδέσποτη γάτα

Σε 16 μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 3.600 ευρώ καταδικάστηκε σήμερα εκπαιδευτικός, διευθυντής σε Λύκειο της Λαμίας, ο οποίος πυροβόλησε αδέσποτο γάτο


Σε 16 μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 3.600 ευρώ καταδικάστηκε σήμερα εκπαιδευτικός, διευθυντής σε Λύκειο της Λαμίας, ο οποίος πυροβόλησε αδέσποτο γάτο.

Ο Λαρίσης "παρέα" με τους Ρόταρυ! --Κι όμως κάποιοι "αγωνιζόμενοι" τον αποδέχονται!

 «Μέλη του Ρόταρυ είναι στελέχη του Τεκτονισμού»

Τοῦ  Παναγιώτου Κατραμάδου

Ὁ νέος Μητροπολίτης Λαρίσης ἐκκίνησε μὲ τὰς καλυτέρας προϋποθέσεις. Ἄνθρωπος ὑψη­λῆς μορφώσεως ἐξελέγη ἀπὸ τὴν Ἱεραρχίαν, ὥστε νὰ ἀνταποκριθῆ εἰς τὸν ἑνωτικὸν ρόλον ποὺ ἀπῄτουν αἱ συνθῆκαι τῆς Ἱ. Μ. Λαρίσης πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς κανονικῆς τάξεως καὶ ζωῆς τῆς ἐκεῖ Ἐκκλησίας.
Εἰς τοὺς πρώτους μῆνας τῆς ποιμαντορίας του προσεπάθησε νὰ παρουσιάση πρόσωπον ἀνοικτόν, ἀλλά… πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν. Ἂν εἶχεν ἀφουγκρασθῆ περισσότερον τὴν ζῶσαν τοπικὴν εὐλάβειαν τῶν χριστιανῶν, ποὺ ἀκολουθοῦν τὰς παρακαταθήκας τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Θεολόγου, ἀλλὰ καὶ τὴν παραδοσιακὴν γραμμὴν τοῦ μακαριστοῦ π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου, ἴσως θὰ εἶχεν ἀποφύγει σφάλματα, τὰ ὁποῖα δικαίως

Κυριακή Αγ. Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου

(Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος)

Eπιλεγμένα αποσπάσματα από τον υπομνηματισμό του αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής των αγίων Πατέρων της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου (ομιλία ΙΓ΄ από το υπόμνημα του αγίου στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο). Υπομνηματισμός των εδαφίων Ματθ. 5, 13-16

«Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων (: Εσείς οι μαθητές μου είστε το πνευματικό αλάτι των ανθρώπων της γης (επειδή με το παράδειγμα και την διδασκαλία σας έχετε την δυνατότητα να νοστιμεύετε την ζωή των ανθρώπων και να προλαβαίνετε την ηθική σαπίλα). Αλλά εάν το αλάτι χάσει αυτήν την ιδιότητά του, με τι άλλο θα αλατιστεί, ώστε να αποκτήσει πάλι την ουσία και δύναμή του; Δεν έχει πλέον καμία αξία και σε τίποτε άλλο δεν χρειάζεται, παρά να πεταχτεί στον δρόμο και να καταπατείται από τους ανθρώπους. Εάν λοιπόν και εσείς χάσετε την ηθική σας δύναμη, δε θα γίνετε μόνο άχρηστοι, αλλά και θα περιφρονηθείτε από τους ανθρώπους» [Ματθ. 5, 13].