Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου 2014

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα του αποτειχισθέντος Ιερομονάχου π. Ευθυμίου Χαραλαμπίδη

Χαρμόσυνο Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα καὶ θεῖο δῶρο –ὡς δικαίωση τῆς ὑπομονῆς τους– ἀποτελεῖ τὸ Μήνυμα τοῦ π. Εὐθύμιου Χαραλαμπίδη, ποὺ μᾶς ἐστάλη, γιὰ τοὺς ἀδελφοὺς ποὺ ἔχουν ἀποτειχιστεῖ ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους καὶ ἰδιαίτερα αὐτοὺς ποὺ μένουν στὴν Ἀθήνα.
Ὁ ἐκδιωχθεὶς ἐκ τῆς Μονῆς τῆς Μετανοίας του, ἀπὸ τὸν περιβόητο Μητροπολίτη Σύρου Δωρόθεο, μὲ σκαιὸ καὶ βίαιο τρόπο, ἐπειδὴ διέκοψε τὴ Μνημόνευση τοῦ ὀνόματός του, γιὰ ὅσα παρὰ τοὺς Ἱ. Κανόνες καὶ τὴν ὀρθόδοξη Παράδοση πράττει, μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἤδη Λειτουργεῖ στὴν Ἀθήνα, ὅπου πολλοὶ ἀποτειχισμένοι ἀναζητοῦσαν ἱερέα.
Εὐχόμαστε τὸ παράδειγμά του νὰ μιμηθοῦν καὶ ἄλλοι ἱερωμένοι, ποὺ βασανίζονται συνειδησιακὰ ἀπὸ τὶς συνεχεῖς ἐκτροπὲς τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων καὶ δὲν θέλουν νὰ γίνονται συμμέτοχοι στὴν προδοσία τῆς Πίστεως καὶ στὸν μολυσμὸ ποὺ μεταδίδουν οἱ Ἐπίσκοποι, ποὺ εἴτε συμμετέχουν συνειδητὰ στὴν ἐπέκταση τῆς αἱρέσεως, εἴτε ἀνέχονται καὶ κοινωνοῦν μὲ τοὺς ἡγέτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Εὐχόμαστε οἱ εὐλαβεῖς κληρικοὶ νὰ ἀπεγκλωβιστοῦν ἀπὸ τὰ διλήμματα ποὺ θέτουν (ποιός θὰ τὸ φανταζόταν!) οἱ ἴδιοι οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς Πατέρες, ἀντιλαμβανόμενοι ὅτι εὐθύνη ἔναντι τοῦ Θεοῦ δὲν ἔχουν ὅσοι ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν αἵρεση καὶ τοὺς κοινωνοῦντες μὲ αὐτήν, ἀλλ’ ὅσοι μὲ τὴν σιωπή τους διευκολύνουν τὴν ἐξάπλωση τῆς αἱρέσεως.


Χριστουγεννιάτικο μήνυμα
τοῦ ἀποτειχισθέντος Ἱερομονάχου
π. Εὐθυμίου Χαραλαμπίδη

Μ φορμ τν μερίδα πο πραγματοποίησε στς 27/11/2014, Μητροπολίτης Πειραις Σεραφείμ (στν ποία λόγ νειλημμένων ποχρεώσεων δν μπόρεσα ν παρευρεθ) κα τν λεειν κα θεομίσητο συλλειτουργία το κακοδόξου κα αρετικο Βαρθολομαίου μετ το ντιχρίστου Πάπα τς Ρώμης, πο τελέσθη στ σκοτειν πλέον Φανάρι τς Κωνσταντινουπόλεως (30/11/14), πευθύνω λίγα λόγια πρς τος ρθοδόξους Χριστιανος δελφούς μας, πο γαπον ν ληθεί τν Τριαδικ Θεό, τν Υἱὸ το Θεο, τν Κύριον μν ησον Χριστό, πο σταυρώθη δι τν λήθεια κα τν γάπη· πρς τος ραστς τς ληθινς ρθοδόξου κκλησίας το Χριστο μας, πο ποτελε τν μοναδικ «Κιβωτ τς σωτηρίας», πο εναι πηλλαγμένη π λες τς αρέσεις κα φαντασίες το Διαβόλου, ξαιρέτως δ π τν τερατώδη κα χειροτέραν ν τος αἰῶνες παναίρεση το Οκουμενισμο.
Διακοπ το Μνημοσύνου το νόματος το Μητροπολίτη Σύρου τν 9ην Αγούστου 2014, εχε ς ποτέλεσμα ν μ κδιώξει βίαια κ τς . Μονς το γίου Νικολάου τς νήσου νδρου. Κα κδιώχθηκα μν κ τς . Μονς τς μετανοίας μου, λλ’ ν πνευματικ γαλιάσει κα χαρ, φο, πομακρύνθηκα μν π τος κοινωνοντας κα προάγοντας τν αρεση το Οκουμενισμο, παραμένω μως στν κκλησία τν γίων Πατέρων κα νώθηκα μ τος ποτειχισμένους πιστος (γνωστος κα γνώστους) στν λλάδα λλ κα σ λη τ γ.
Βρίσκομαι, λοιπόν, στν ελογημένη θέση ν γνωστοποιήσω, τι κι γὼ ποκηρύσσω, ναθεματίζω καὶ καταδικάζω τν θεομίσητη Παναίρεση το Οκουμενισμο, τώρα μν ς μονάδα, λλ ρχεται ρα πο μ τν ρθόδοξο λληνικ λαό, π κοινο  θ καταδικάσουμε κα θ ποκηρύξουμε ατν τν φοβερ μάστιγα το αἰῶνος τούτου, πο πλήττει τν κκλησία το Χριστο.
ποτείχισις κα μεση διακοπ μνημοσύνου τν αρετικν κα αρετιζόντων πισκόπων, εναι πιτακτικ νάγκη κα ντολ τν γίων Πατέρων ς μόνη κα σχατη νδεδειγμένη νέργεια κατ τος θεοφόρους Πατέρες, τος καθοδηγουμένους π το Παναγίου Πνεύματος, φο μόνον τσι ποφεύγουμε τν πικοινωνία μ τν αρεση κα τν μολυσμ πο ατ συνεπάγεται, κα κατ’ ατν τν τρόπο μένουμε στν ρθόδοξη κκλησία, περασπιζόμενοι τν ρθόδοξη Πίστη μας.
Μ τν χάρη το Θεο κα τν γία σκέπη τς περαγίας Θεοτόκου, ς διωκόμενος κληρικς πηρετ πλέον κα διακον τος ποτειχισμένους κα διωκόμενους δελφούς μας στν θήνα, τ λογικ πρόβατα τς Ποίμνης το Χριστο, πο θυσιάζονται γι τν γάπη το Χριστο κα γι τν Πίστη τν γία. λους κείνους, πο πως μαθαίνω, μ πολλς θυσίες κα πομον γωνίζονται γιοπατερικ μ κοινωνοντες μ τος αρετικος πισκόπους, στερούμενοι ς κ τούτου –πολλο π’ ατος– ρκετ χρόνο τν γιαστικν Μυστηρίων κα ναμένοντες κάποιον ερέα ν τος στηρίξει, ν τος «λειτουργήσει» κα ν τος μεταδώσει τ Μυστήρια τς κκλησίας μας.
Εχομαι ες λους τος ρθοδόξους Χριστιανος πνευματικ Χριστούγεννα, κα χάρις το θείου βρέφους ν τος σκέπει κα νισχύει στν γώνα τους ναντίον τν παθν κα τς πολυπτύχου αρέσεως το Οκουμενισμο.

ερομόναχος
Εθύμιος Χαραλαμπίδης


Στὴν συνέχεια –καὶ μὲ ἀφορμὴ αὐτὴν τὴν Χριστουγεννιάτικη   Δήλωση τοῦ π. Εὐθυμίου– ἀναδημοσιεύουμε τὴν ὁμολογιακὴ ἐπιστολὴ τῆς ἀποτειχίσεώς του, ἐπειδὴ πολλοὶ τὸ ἔχουν ζητήσει.
 Ιερομόναχος διέκοψε το Μνημόσυνο του Μητροπολίτη Σύρου!Ἐν Ἄνδρῳ
καὶ ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ
Ἁγίου Νικολάου
Ἰούλιος 2014
        Σεβασμιώτατε,
Μετὰ λύπης ἐπληροφορήθην καὶ εἶδον στὸ ντοκουμέντο-video τὴν συμμετοχή σας στὴν χειροτονία τοῦ αἱρετικοῦ παπικοῦ Πέτρου Στεφάνου τὴν 2αν Ἰουλίου τοῦ 2004 εἰς τὴν Σύρον, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἐκφωνήσατε ἐπαίσχυντον καὶ ἀντορθόδοξον λόγον.
Μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρατε ὅτι συμμετείχατε ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Σύρου. Εἰλικρινῶς δὲν γνωρίζομε ποῖος σᾶς ἔδωσε αὐτὸ τὸ δικαίωμα νὰ μᾶς ἐκπροσωπεῖτε σὲ χειροτονίες αἱρετικῶν καὶ μάλιστα τῶν μεγαλύτερων καὶ χειρότερων ἀνὰ τοὺς αἰῶνας, τῶν προξενησάντων δὲ τὸ μεγαλύτερο κακὸ εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν.
Ἡ ὅλη προσφώνησίς σας ἦτο ὡς νὰ ἀπευθύνετο εἰς ὀρθόδοξο καὶ ὄχι εἰς αἱρετικὸ ἐπίσκοπο, δι’ αὐτὸ τὸν συνεχάρητε, τὸν ὀνομάσατε ἀδελφό σας, συνοδοιπόρο, τοῦ προσφέρατε ἀρχιερατικὴ μίτρα κι ἀναφωνήσατε πρὸς τιμήν του τὸ «Ἄξιος»!
Ἐπ’ ἀφορμῇ τῶν γεγονότων τούτων θεωροῦμεν ὅτι τόσον τὸ περιεχόμενον τοῦ ὡς ἄνω λόγου ὅσον καὶ μόνον ἡ παρουσία σας ἐκεῖ, πλήττουν τὸ καθαρὸν καὶ ὀρθόδοξον φρόνημα τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἐπὶ πλέον θέτουν σὲ κίνδυνο τὴν σωτηρίαν τῶν ψυχῶν μας, καθὼς ἐδιδάχθημεν ἀπὸ τὸ Ἱερὸν Πηδάλιον, τοὺς ἱεροὺς καὶ ἀποστολικοὺς Κανόνας, τοὺς Ἁγίους Θεοφόρους Πατέρας ἡμῶν καὶ τὸν Ὁσιώτατον Γέροντά μου, καθ’ ὅσον μὲ τὴν ὅλη στάση καὶ συμπεριφορά σας ἀναγνωρίζετε τοὺς Παπικοὺς ὡς Ὀρθοδόξους καὶ συμποιμαίνετε μετ’ αὐτῶν τὴν "Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ". Ὡς ἐκ τούτου μεταθέσατε τὸν ἑαυτό σας ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξο παράταξη τοῦ Κυρίου εἰς χῶρον τῶν αἱρετικῶν.
Δι’ αὐτὸ ἔχει ἀπόλυτον ἐφαρμογὴν εἰς ὑμᾶς ὁ λόγος τοῦ Χρυσορρήμονος πατρὸς ἡμῶν «ὁ τοῖς ἐχθροῖς τοῦ βασιλέως συμφιλιάζων, οὐ δύναται τοῦ βασιλέως φίλος εἶναι, ἀλλ’ οὐδὲ ζωῆς ἀξιοῦται, ἀλλὰ σὺν τοῖς ἐχθροῖς ἀπολεῖται». Ἐσεῖς βεβαίως ὑπερβήκατε πολὺ τὸ νὰ συμφιλιάζετε ἁπλῶς καὶ μόνον μετὰ τῶν ἐχθρῶν τοῦ Βασιλέως Χριστοῦ, ἐφ’ ὅσον προβήκατε καὶ εἰς τὴν ἀναγνώρισή των ὡς ἐπισκόπων, ὡς ἀδελφὴ Ἐκκλησία καὶ ἀναφωνήσατε καὶ τὸ «Ἄξιος».
Οὕτως φρονοῦμε ἀπόλυτα ὅτι ζοῦμε σὲ κοσμογονικούς, προδοτικοὺς καὶ ἐσχάτους καιρούς, κατὰ τοὺς ὁποίους ἀναδεικνύονται ἁλωτικὰ σχέδια τῶν Ἑβραίων Σιωνιστῶν καὶ τῆς μασωνίας εἰς βάρος τῆς Ἁγίας καὶ ἀμωμήτου ὀρθοδόξου ἡμῶν Πίστεως καὶ μετὰ μεγίστης λύπης μου, ἡ προδοσία καὶ τὰ σκάνδαλα προέρχονται κυρίως ἀπὸ "ὀρθοδόξους"λατινόφρονας ἐπισκόπους.
Ἔντιμον εἶναι καὶ πρέπον νὰ πληροφορήσωμεν ὑμᾶς, διὰ τοὺς προαναφερθέντας λόγους, ὅτι ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς παύω τὸ μνημόσυνον τοῦ ὀνόματός σας, ἄχρι καιροῦ, ἐφαρμόζοντας τὸν ΙΕ΄ Ἱερὸν Κανόνα τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου καὶ τὸν ΛΑ΄ τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων καθὼς καὶ ὅλη τὴν ἁγιοπνευματικὴ διδασκαλία, ἡ ὁποία προτρέπει τὴν ἄμεσο ἐκκλησιαστικὴ ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς ποιμένας. Θεωρῶ ὅτι μὲ τὴν ὅλη στάση σας ἀκολουθεῖτε τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ ὁποία συμπλέει ἄριστα μὲ ὅλα τὰ συστήματα τῆς Ν. Ἐποχῆς καὶ τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, ἀμνηστεύει δὲ ὅλες τὶς αἱρέσεις καὶ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς ἐξισώνει μὲ τὴν Ὀρθοδοξία.
Ἀπαιτεῖται λοιπὸν μεγάλη προσοχὴ καὶ ἐγρήγορση ἀπὸ ὅλους μας. Κλῆρο καὶ λαό. Εἰς τὰ θέματα τῆς Πίστεως, δὲν ἐπιτρέπεται νὰ γίνεται ὁποιαδήποτε ὑποχώρησις ἢ συμβιβασμός. Νὰ μὴν παρεκκλίνουμε ἔστω καὶ κατὰ τὸ ἐλάχιστο ἀπὸ τῆς χρυσῆς τῶν Πατέρων γραμμῆς, ὁμοφώνως βοώντων: «Οὐ χωρεῖ συγκατάβασις εἰς τὰ τῆς Πίστεως».
     Γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι φανερὸ τὸ χρέος μας. Στὴν περίοδο αὐτή, νὰ μείνουμε πιστοὶ στὴν Ἁγία Ὀρθοδοξία μας. Νὰ μὴν ἐπηρεαζόμαστε ἀπὸ τὶς ἐντυπωσιακὲς ἐκδηλώσεις. Ἐν ὅσῳ οἱ ἑτερόδοξοι δὲν ἀπαρνοῦνται τὶς πλάνες τους, καμμία ἀπολύτως ἐκκλησιαστικὴ ἐπικοινωνία ἢ συνεργασία δὲν μποροῦμε νὰ ἔχουμε μετ’ αὐτῶν.
Ἡ προτροπὴ τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ νὰ φεύγουμε μακριὰ ἀπὸ τοὺς προδότες τῆς Πίστεως, ὅπως φεύγουμε μακριὰ ἀπὸ τὰ φίδια, εἶναι περισσότερο ἀπὸ ὁποτεδήποτε ἄλλοτε ἐπίκαιρη: «Φευκτέον αὐτοὺς ὡς φεύγει τις ἀπὸ ὄφεως»  καὶ  «Ἅπαντες οἱ τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλοι, πᾶσαι αἱ σύνοδοι καὶ πᾶσαι αἱ θεῖαι γραφαὶ φεύγειν τοὺς ἑτερόφρονας παραινοῦσι καὶ τῆς αὐτῶν κοινωνίας διΐστασθαι» (Τὰ εὑρισκόμενα ἅπαντα, Τόμ. Α΄. σελ. 424).
Διατελῶν εὐχόμενος ὅπως ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύματος ὁδηγήσῃ ὑμᾶς εἰς ὁδὸν μετανοίας καὶ σωτηρίας, ἐπιστρέψῃ δὲ εἰς τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.
 Ἀρχιμανδρίτης Εὐθύμιος Χαραλαμπίδης