Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, Απαρχή Νέας Ζωής, Αρχιμ. Γεωργίου Γρηγοριάτη

Αυτές τις ημέρες ο ορθόδοξος χριστιανικός κόσμος καλείται να γιορτάσει ή μάλλον να ζήσει αληθινά το μεγάλο γεγονός της σωτηρίας και της λυτρώσεως των ανθρώπων και του κόσμου από τα δεινά των κακών και του διαβόλου. Καλείται να δεχθεί το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας και να γεμίσει Θεία Χάρη και Ευλογία.


        Οι άγιοι Πατέρες, μας καλούν να ανοίξουμε τα μάτια της καρδιάς και να μελετήσουμε το μεγάλο αυτό μυστήριο, που κυριολεκτικά άλλαξε τη μορφή του κόσμου.        Ποιός είναι ο σκοπός της ενανθρωπήσεως του Κυρίου;
Όλη η διδασκαλία των Πατέρων για την ενανθρώπηση του Κυρίου, περιέχεται στη φράση του Μέγα Αθανασίου: «Ο Λόγος σάρξ εγένετο, ίνα τον άνθρωπον δεκτικόν θεότητος ποιήση». Ο Χριστός δεν ήρθε στη γη, για να μας φέρει απλά μια νέα διδασκαλία, αλλά να μεταδώσει σε μας τη Θεία ζωή, τη ζωή του Θεού. Να μας κάνει μετόχους Θείας Ζωής κατά χάρη. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος Θεός κατά χάρη. Αυτό είναι το κεντρικό και ουσιώδες νόημα της μεγάλης αυτής και σημαντικής γιορτής.

       Πριν από τη γέννηση του Κυρίου Ιησού, ο κόσμος ζούσε στο σκοτάδι της απιστίας και της ειδωλολατρίας με φωτεινές εξαιρέσεις.
      Η απομάκρυνση των ανθρώπων από τον Δημιουργό του, είχε δυσάρεστες συνέπειες στη ζωή του. Όμως ο Θεός δεν εγκατέλειψε το πλάσμα Του. Στον κατάλληλο χρόνο στέλνει στη γη τον μονογενή του Υιό, για να σώσει τον κόσμο και τον άνθρωπο. «Ο Θεός επί γης ώφθη και τοις ανθρώποις συνανεστράφη» (Βαρούχ, γ΄ 38). Ο αόρατος γίνεται ορατός, ο απρόσιτος προσιτός, ο Θεός μαζί με τους άνθρωπους. Μέγα και παράδοξο το μυστήριο. Ήλθε στη γη όχι όπως αυτός μπορούσε αλλά όπως εμείς μπορούσαμε να τον δούμε και να τον καταλάβουμε. Γι’ αυτό έγινε άνθρωπος με σάρκα για να επικοινωνήσει καλύτερα με μας.

Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει χαρακτηριστικά:
      Τελικά μια είναι η ουσιαστική εξήγηση της ενανθρωπήσεως του Κυρίου, η αγάπη του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος διατυπώνει πολύ καθαρά αυτή την εξήγηση, «Διά την πολλήν αγάπην, ην ηγάπησεν ημάς», «έκλινεν ουρανούς και κατέβη».

     Μαζί με τον μεγάλο Απόστολο, κάθε πιστός βλέπει πίσω από το ιστορικό και κοσμοσωτήριο γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου την μεγάλη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο και τον κόσμο.   Αγάπη που έφθασε μέχρι το Σταυρό.

  Περιμένουμε τη μεγάλη γιορτή της γεννήσεως. Και ο Υιός του
Θεού αναμένει την ανταπόκριση της δικής μας αγάπης. Μας αγάπησε, να τον αγαπήσουμε και εμείς. Να του ανοίξουμε την καρδιά και τη ζωή μας. Να συνδεθούμε μαζί του. Είναι ασφαλώς η μεγαλύτερη δωρεά του Κυρίου Ιησού. Τα φετινά Χριστούγεννα ας είναι η απαρχή μιας νέας ζωής γεμάτη από τη Χάρη και Ευλογία του Θεού.

Αρχιμ. Γεωργίου Γρηγοριάτη

Περί μολυσμού από την επικοινωνία με τους αιρετικούς Οικουμενιστές, π. Ευθ. Τρικαμηνά

ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, δηλ. ἡ Διακοπὴ Μνημοσύνου καὶ ἡ Ἀποτείχιση, ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ τὸ  «μολυσμὸ» ποὺ ἡ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς ἐπιφέρει.
Ἐπειδὴ τελευταῖα, κάποιοι παραποιοῦν ἀνεπίτρεπτα τὴν ἐκκλησιαστικὴ Παράδοση ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴν στάση μας πρὸς τοὺς αἱρετικούς, καὶ κυρίως τὸ θέμα  τοῦ μολυσμο  ἀπὸ τὴν ἐπικοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς,  καὶ συκοφαντοῦν τὰ πρόσωπα ποὺ ἀκολουθοῦν αὐτὴ τὴν στάση τῶν Πατέρων, παρουσιάζουμε συγκεντρωτικά, ἕνα μέρος τῆς διδασκαλίας τῶν Ἁγίων μας στὸ θέμα αὐτό, ἀπὸ τὰ βιβλία τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ.
Λυπούμαστε δὲ διότι, κάποιοι ἀδελφοί μας, χωρὶς νὰ ἔχουν «μελετήσει» τὰ βιβλία τοῦ π. Εὐθυμίου, στὶς θέσεις τοῦ ὁποίου ἀναφέρονται (καὶ τοῦτο, ὄχι μόνο χριστιανικὸ δὲν εἶναι, ἀλλ’ οὔτε καὶ ἐπιστημονικό!), ἐξασκοῦν αὐθαίρετη κριτικὴ καὶ ἐν πολλοῖς τὸν συκοφαντοῦν γιὰ τὶς θέσεις περὶ τοῦ μολυσμοῦ.
Καὶ ὁ μὲν π. Εὐθύμιος στηρίζεται στοὺς Ἁγίους Πατέρες, αὐτοὶ ὅμως, χωρὶς παραπομπὴ σὲ κείμενα πατερικά, τὰ ὁποῖα νὰ λέγουν κάτι ἀντίθετο μὲ αὐτὰ ποὺ γράφει ὁ π. Εὐθύμιος, μὲ συλλογισμοὺς ποὺ βγάζουν ἀπὸ τὸ μυαλό τους, καὶ παραποιοῦν ὅσα λέγει, ἀλλὰ ταυτόχρονα διαπράττουν κι ἄλλο ἕνα σοβαρότατο σφάλμα: ἐκφράζουν θέσεις ἀντιπατερικές, στηρίζονται σὲ συγχρόνους καθηγητὲς καὶ ἱερωμένους, τοὺς ὁποίους θεωροῦν αὐθεντίες, ἔστω κι ἂν ἀντιφάσκουν πρὸς ἑαυτοὺς καὶ πρὸς τὴν Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας.
Καταλαβαίνει κανείς, λοιπόν, πόσο μεγάλο κακὸ κάνουν, κυρίως οἱ συγκεκριμένοι ἱερωμένοι, μὲ τὸ ἀρνοῦνται νὰ καταπιαστοῦν μὲ τὸ θέμα ποὺ ἤδη ἔχει τεθεῖ, ἢ νὰ "μὴ διδάσκουν" τὴν κατατεθειμένη ἀλήθεια, ἢ νὰ δίνουν λανθασμένες κατευθύνσεις στὰ πνευματικά τους παιδιά: παρασύρουν τοὺς πιστοὺς σὲ λάθος δρόμο καὶ τοὺς ἀφήνουν νὰ ἔχουν τὴν ἐντύπωση ὅτι οἱ θέσεις τους εἶναι ἀλάθητες.
Ἐπίσης ἀρνοῦνται ἀφιλάδελφα νὰ διαλεχθοῦν μὲ συλλειτουργό τους, τὸν ὁποῖο μέχρι πρὶν 3 χρόνια ἐπαινοῦσαν  γιὰ τοὺς ἀγῶνες του!  Τώρα, ἀποφεύγουν τὸν διάλογο μαζί του καὶ μαζί μας, παρότι πολλὲς φορὲς τοὺς παρακαλέσαμε (ἀφοῦ οὐδέποτε δηλώσαμε ἀλάθητοι), διότι (λένε) ὅτι τοὺς «ὑποτιμᾶ» ἡ συζήτηση «ἴσα κι ἴσα μὲ τὴν ὁμάδα τoῦ Τρικαμηνᾶ», ἡ ὁποία «σήκωσε μπαϊράκι»!!! Καὶ τὸ ἀκόμα φοβερότερο, διακηρύσσουν ὅτι αὐτοὶ καὶ ἡ ὁμάδα τους «ἐκπροσωποῦν τὴν Παράδοση», «ἐκπροσωποῦν τὴν Ἐκκλησία»! 
Πρέπει νὰ γνωρίζει ἐκκλησιολογία κανείς, γιὰ νὰ διαπιστώσει ὅτι τέτοιες θέσεις (περὶ «ὁμάδων» καὶ ἀποκλειστικῶν «ἐκπροσώπων» τῆς Ἐκκλησίας) μόνο Ὀρθόδοξες δὲν εἶναι;
(Ἡ ἀπάντηση τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ στὸ ἴδιο θέμα καὶ σὲ συναφῆ ζητήματα, θὰ δημοσιευθεῖ μετὰ τὶς γιορτές).
«Πατερικὴ Παράδοση»
  
Στὸ βιβλίο τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ: «Ἡ διαχρονικὴ Συμφωνία τῶν Ἁγ. Πατέρων γιὰ τὸ ὑποχρεωτικὸ τοῦ ΙΕ΄ Κανόνος...» καὶ στὸ κεφ. 6, περὶ τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ὁ π. Εὐθύμιος γράφει:
Μερικοὶ διατυπώνουν τὴν γνώμη «ὅτι, διά θέματα τῆς πίστεως, πρέπει ἡ Σύνοδος πρωτίστως νά καταδικάση κάποιον Ἐπίσκοπο ὡς αἱρετικό καί κατόπιν νά διακόψωμε τήν μνηνόνευσί του καί τρόπον τινά νά ἀποτειχισθοῦμε ἀπό αὐτόν. Ἴσως αὐτοί θεωροῦν καί ἐξετάζουν τό θέμα νομικῶς καί ὄχι πνευματικῶς. Κρίνοντας νομικῶς σημαίνει ὅτι πρέπει τό ἁρμόδιο θεσμικό ὄργανο νά ἐπιληφθῆ  τοῦ θέματος καί νά ἀποφασίση περί τοῦ πρακτέου. Πνευματικῶς σημαίνει ὅτι, ἡ ἐπικοινωνία μέ τήν αἵρεσι, μολύνει τούς ἔχοντας ὑγιές φρόνημα καί τούς συγκαταριθμεῖ μέ τούς αἱρετικούς. Δι’ αὐτό οἱ Πατέρες ὅλα τά ἄλλα θέματα τά ἀνέθεσαν νά τά ρυθμίζη ἡ ὀρθοδοξοῦσα καί ὀρθοτομοῦσα τόν λόγον τῆς ἀληθείας Σύνοδος, ἐπειδή ἀκριβῶς εἰς αὐτά δέν ὑφίσταται μολυσμός καί  συμμετοχή τῶν πιστῶν. Διά τά θέματα ὅμως τῆς πίστεως ἐθεωρήθη ἀνέκαθεν ὑπεύθυνος ἕκαστος πιστός, εἰς τρόπον ὥστε, μέ τήν ὑπαγωγή στόν αἱρετικό Ἐπίσκοπο ἤ τήν ἀποτείχισί του, νά ὁμολογῆ τήν πίστι του, νά πολεμᾶ τήν αἵρεσι ἤ νά τήν ἀνέχεται καί ὑποθάλπη καί γενικῶς νά τοποθετῆται αὐτοβούλως καί νά συντάσσεται μέ τήν Ὀρθοδοξία ἤ τήν αἵρεσι».
Σὲ ἄλλο σημεῖο, ἀναφερόμενος στὰ γεγονότα μετὰ τὴν παπικὴ Σύνοδο στὴ Λυών (1274) στήν ὁποία ἡ ἀντιπροσωπεία Ἐπισκόπων ποὺ ἔστειλε ὁ αὐτοκράτωρ (χωρίς τήν συγκατάθεσι τοῦ Πατριάρχου), ἐδέχθη τήν ἕνωσι μέ τόν Πάπα, γράφει:
    «Μετά τήν ἐξορίαν τοῦ Πατριάρχου Ἰωσήφ κατά τό ἔτος 1275 μέ τήν προτροπή τοῦ αὐτοκράτορος ἀνεβιβάσθη Πατριάρχης ὁ λατινόφρων καί ὁμόφρονάς του Ἰωάννης ὁ Βέκκος. Αὐτοὶ «ἔσπευδον εἰς τόν κρημνόν ἑλκύσαι τῆς τοιαύτης αἱρέσεως, ἐξαιρέτως δέ τούς ἐν τῷ ἁγιωνύμῳ ὄρει τοῦ Ἄθωνος μοναχούς. Ἀλλ’ ἐκεῖνοι μέν αὐτόν ἀπεκρούσαντο διά τῆς δογματικῆς καί ἐλεγκτικῆς ἐπιστολῆς, ἥν πρός αὐτόν ἐξαπέστειλαν».
Ἡ ἐπιστολή ποὺ ἀπέστειλαν οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες, ὁμιλεῖ διά τήν ἐκκλησιαστικήν ἀπομάκρυνσι ἀπό τούς αἱρετικούς, ἀναφέροντας πρός τοῦτο πλεῖστα ὅσα ἁγιογραφικά καί πατερικά χωρία:
«Ἄνωθεν γάρ ἡ τοῦ Θεοῦ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία· τήν ἐπί τῶν ἀδύτων ἀναφοράν τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀρχιερέως, συγκοινωνίαν τελείαν ἐδέξατο τοῦτο. Γέγραπται γάρ ἐν τῇ ἐξηγήσει τῆς θείας λειτουργίας, ὅτι ἀναφέρει ὁ ἱερουργῶν τό τοῦ ἀρχιερέως ὄνομα, δεικνύων καί τήν πρός τό ὑπερέχον ὑποταγήν, καί ὅτι κοινωνός ἐστιν αὐτοῦ, καί πίστεως καί τῶν θείων μυστηρίων διάδοχος.
»Καί ὁ μέγας πατήρ ἡμῶν καί ὁμολογητής Θεόδωρος ὁ Στουδίτης ταῦτα λέγει πρός τινα, διά τῆς τιμίας αὐτοῦ ἐπιστολῆς· ”ἔφης δε μοι ὅτι δέδοικας εἰπεῖν τῷ πρεσβυτέρῳ σου, μή ἀναφέρειν τόν αἱρεσιάρχην, καίτοι περί τούτου εἰπεῖν σοι τό παρόν, οὐ καταθαρρῶ· πλήν ὅτι μολυσμόν ἔχει ἡ κοινωνία ἐκ μόνου τοῦ ἀναφέρειν αὐτόν, κἂν ὀρθόδοξος εἴη ὁ ἀναφέρων”.
»Ταῦτα μέν ὁ πατήρ· πρό δέ τούτου, καί ὁ Θεός τοῦτο ἐσήμανεν οὕτως εἰπών· “ἱερεῖς ἠθέτουν νόμον μου, καί ἐβεβήλουν τά ἅγιά μου”· πῶς; ὅτι βεβήλοις καί ὁσίοις οὐ διέστελλον, ἀλλ’ ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά· καί τούτου φωτεινότερον καί ἀληθέστερον. Ἀλλ’ ὡς οἰκονομίαν τοῦτο ποιήσωμεν· καί πῶς δεχθήσεται οἰκονομίαν τά θεῖα βεβηλοῦσαν κατά τόν τοῦ Θεοῦ εἰρημένον λόγον καί ἐκ τῶν θείων ἀπωθοῦσαν τό τοῦ Θεοῦ πνεῦμα· καί τῆς ἐντεῦθεν ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν, καί τῆς υἱοθεσίας τούς πιστούς ἀμετόχους ποιοῦσα· καί τί ἄν εἴη ταύτης τῆς οἰκονομίας ζημιωδέστερον; ἄν ἡ κοινωνία αὐτῶν ᾖ πρόδηλος, καί ἐν ἑνί τοῦ ὀρθοῦ ἔκπτωσις καί ἀνατροπή; ὁ γάρ αἱρετικόν δεχόμενος, τοῖς αὐτοῦ ὑπόκειται ἐγκλήμασι· καί ὁ ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν, ἀκοινώνητός ἐστιν, ὡς συγχέων τόν Κανόνα τῆς Ἐκκλησίας» (Ἐπιστολή ἁγιορειτῶν πρός τόν Βασιλέα Μιχαήλ τόν Παλαιολόγον, Δοκίμιον Ἱστορικόν Μοναχοῦ Καλλίστου Βλαστοῦ, ἐκδ. 1896, σελ. 97-107).
Ἡ μνημόνευσις (λοιπόν) αἱρετικοῦ Ἐπισκόπου στή Θεία Λειτουργία εἶναι βεβήλωσις τοῦ μυστηρίου, ἀπώθησις ἀπό αὐτό τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, ἄρνησις τῆς υἱοθεσίας καί τῆς ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν καί ἔκπτωσις ἐκ τῆς ἀληθοῦς καί ὀρθοδόξου πίστεως.
Εἶναι γνωστὸ ὅτι «οἱ πλεῖστοι Πατέρες ἔμειναν ἑδραῖοι εἰς τήν πίστι καί ὑπέστησαν μαρτυρικόν δι’ αὐτήν θάνατο. Ἡ ἄρνησις καί ἡ ὁμολογία των ἦτο ὅτι δέν ἤθελαν καμμία ἐκκλησιαστική ἐπικοινωνία μέ τούς Λατινόφρονες, Αὐτοκράτορα Μιχαήλ καί Πατριάρχη Ἰωάννη τόν Βέκκο. Καί βεβαίως αὐτό πρό συνοδικῆς κρίσεως καί καταδίκης τοῦ Πατριάρχου, ὅπως

Συμπάθεια γι' αυτούς. Φόβος για τα επερχόμενα. Προσευχή και Μετάνοια από μας τους καλοζωϊσμένους!

 

ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ  ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ

ΛΕΗΛΑΤΗΣΑΝ  ΕΚΑΨΑΝ


ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΝΗ

ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΚΛΑΣ (ΦΩΤΟ)


1513244_746692772026388_736242778_n (1)
995586_590525834350545_999823080_n 

Βρυξέλλες Πορφύρης Δ./Σταφυλά Π.1476707_10202101059782274_1730270132_n (2)

    Οι ισλαμιστές αντάρτες σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και επίδειξης δύναμης προς επικοινωνιακή κατανάλωση κατέστρεψαν το καθολικό της ιστορικής ελληνορθόδοξης μονής της Αγία Θέκλας στην Μaaloula επιχειρώντας να πείσουν για την αποφασιστικότητα των προθέσεών τους απέναντι στην χριστιανική μειονότητα.Φωτογραφίες απεικονίζουν το μέγεθος της καταστροφής. Φωτιές,λεηλασία,βανδαλισμός.Το μαρμάρινο τέμπλο στερείται πλέον ολοκληρωτικά τις εικόνες που το κοσμούσαν.Τίποτα δεν θυμίζει ότι πρόκειται για ναό.Η κίνηση αυτή είναι ενδεικτική και για την μεταχείρηση που υφίστανται οι μοναχές που απήχθησαν.Αποκαλύπτει δε τον προπαγανδιστικό καθησυχαστικό χαρακτήρα του βίντεο που προβλήθηκε στο Αλ Τζαζίρα και προοιωνίζει την δυσμενή κατάληξη της απαγωγής των 16 απαχθέντων.

  Οι ισλαμιστές αφού  κατέλαβαν αρχές Δεκεμβρίου την ιστορική κωμόπολη Maaloula απήγαγαν  13 μοναχές και 3 ορφανές κοπέλες και τις μετακίνησαν στην πόλη που ελέγχουν το  Yabroud.Κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε κάνουν δημοπρασίες στο  Internet με κειμήλια και αρχαιολογικούς θησαυρούς που υπεξαίρεσαν από την Maaloula.Με το κύκλωμα αρχαιοκαπηλείας που έστησαν οι μαχητές της  Jabhat al-Nusra βιοπορίζονται.(Τhe Voice of  Russia)
Η λιβανέζικη εφημερίδα   Al Akhbar μετέδωσε πριν από κάποιες μέρες ότι πολλοί σταυροί της πρώιμης χριστιανικής περιόδου αλλά και δισκοπότηρα και αγάλματα θρησκευτικής θεματογραφίας διακινήθηκαν προς πώληση στο διαδίκτυο.Οι μεσάζοντες που ενεργούσαν στο όνομα της  Al-Nusra και του ΙSIS (Ισλαμικού κράτους του Ιράκ και της Ανατολής) επιδίδονται στην αναζήτηση πλούσιων πελατών.

   Αρχαιολογικοί θησαυροί λεηλατήθηκαν συστηματικά καθ΄ όλην την περίοδο του πολέμου και τα μεγάλα μουσεία του κόσμου έχουν ήδη συντάξει μιά “κόκκινη λίστα” με συριακά ευρήματα που ενδέχεται να διοχετευθούν στην αγορά.Προέρχονται από όλο το πολιτισμικό φάσμα της συριακής κληρονομιάς.Σύμφωνα με την Sheila Canby, την προισταμένη της πτέρυγας της ισλαμικής τέχνης του   Metropolitan Museum της  Nέας Υόρκης  διακυβέβευται η ασφάλεια όλων αυτών των αντικειμένων. ,
Η UNESCO έχει απόλυτη συνείδηση της λεηλασίας στη  Maaloula, όσο και στην αρχαία πόλη  της  Palmyre και δεκάδων μουσείων σε συριακές πόλεις.Τον Σεπτέμβριο η Γενική  Διευθύντρια της Ουνέσκο  Irina Bokova συνάντησε τον ειδικό απεσταλμένο του ΟΗΕ για τη Συρία τον Lakhdar Brahimi για να εξετάσουν το θέμα.Η  Bokova δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα  οφείλει ν΄αντιδράσει τώρα για να σώσει την συριακή πολιτισμική κληρονομιά γιατί αύριο ενδέχεται να είναι πολύαργά.
Υψηλόβαθμοι διπλωμάτες του ΟΗΕ και υπουργοί πολιτισμού συζήτησαν την κατεπείγουσα κατάσταση στη Συρία όπως διαμορφώνεται και σ΄αυτόν τον τομέα, για τις πολύτιμες εικόνες, τα αρχαία αγάλματα αλλά και τους σταυρούς-κειμήλια που συνεχίζουν να βγαίνουν από την  Maaloula.

  Η λιβανέζικη  Gazette μεταφέρει ότι οι ισλαμιστές αντάρτες δημοσιεύουν φωτογραφίες από κλεμμένα αρχαιολογικά αντικείμενα σταυρούς κ.α προς πώληση στο  Internet.Οι αντάρτες  λαφυραγώγησαν  λάρνακες κ.α αντικείμενα αξίας και κατέστρεψαν τις χριστιανικές εστίες.(tayyar.org)Tο τίμημα που πληρώνουν οι ελληνορθόδοξοι χριστιανοί είναι βαρύ σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και σε απώλειες πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα στρατευμένα νιάτα οι άντρες που αυθόρμητα προσέτρεξαν να επανδρώσουν τις πολιτοφυλακές στην ύπαιθρο και στην πόλη,ανυπεράσπιστοι μαθητές και πολίτες παντού πεσόντες.Οι δρόμοι κατάμεστοι από κηδείες.

   Σταυροί παντού κι είναι αυτοί οι σταυροί των αγγελτηρίων θανάτου που αντικαθιστούν πλέον τους κλεμμένους πολίτιμους κημειλιακούς θησαυρούς.Αυτούς τους σταυρούς της θυσίας κανείς δεν θα μπορέσει να λεηλατήσει από τη συλλογική μνήμη της παγκόσμιας κοινότητας που αν και κάνοντας ότι δεν βλέπει έχει στραμμένη την προσοχή της σ΄ αυτήν την αναμέτρηση που η τελική έκβασή της θα κρίνει πολλά και για πολλούς.
580855_787163654644061_1157310036_n (1)    1515039_392231517588688_2128800224_n (1)