Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019

Σήκωσαν μαύρες σημαίες στο Άγιο Όρος για τον ανεπιθύμητο Τσίπρα που γράφουν: «Έξω οι Αντίχριστοι»Σήκωσαν μαύρες σημαίες στο Άγιο Όρος για τον ανεπιθύμητο Τσίπρα που γράφουν: «Έξω οι Αντίχριστοι»

Μαύρες σημαίες που αναγράφουν »Έξω οι Αντίχριστοι από το Άγιον Όρος» κυματίζουν από την Τρίτη στην Ιερά Μονή Δοχειαρίου Αγίου Όρους.

Ο λόγος για μια ενέργεια της Μονής η οποία έχει σχέση

"Η Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία απευθύνθηκε στον ΟΗΕ και την ΕΕ"


Ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ουκρανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Πατριαρχείου της Μόσχας επί ευρωπαϊκών διεθνών οργανισμών, επίσκοπος Βίκτωρ Μπαρισσέβσκι (Κοτσάμπα) έστειλε έκκληση σε επίσημα πρόσωπα του ΟΗΕ, του ΟΑΣΕ, της ΕΕ και άλλων χωρών λόγω των εκκλησιαστικών συγκρούσεων.
«Η Εκκλησία μας μετράει τουλάχιστον 12 χιλιάδες ενορίες, είναι η μεγαλύτερη στην Ουκρανία, περιλαμβάνει ναούς και μοναστήρια, τα οποία επισκέπτονται εκατομμύρια πιστοί που αγαπούν τη χώρα τους και τον λαό τους.
Οι πιστοί της Ουκρανίας έγιναν όμηροι του πολιτικού παιχνιδιού των αρχών του κράτους, κάτι που προκάλεσε

Επιστολή προς τους Ιεράρχες της Κρήτης

Τοῦ π. Σπυρίδωνα Δαμανάκη

«Διαμαρτύρομαι οὖν ἐγὼ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκροὺς κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ, κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ. ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσοντα». (Τιμ. Β΄ Δ΄ 2-7).
Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ ἀποστόλου Παύλου ἀντηχοῦν σὰν καμπάνες στὰ αὐτιά μου: ἔλεγξον, ἐπιτίμησον. Ἀντηχοῦν καὶ μὲ ἐλέγχουν. Ἡ συνείδησή μου μὲ ἐλέγχει. Γι’αὐτὸ τὸν λόγο, ἂν καὶ θεωρῶ τὸν ἑαυτό μου μικρό, ἱερέας ἑνὸς μικροῦ ἀλλὰ περήφανου, τιμίου χωριοῦ, παρόλα αὐτὰ δὲν μπορῶ ὡς ἱερέας τοῦ Ὑψίστου νὰ μένω σιωπηλὸς σὲ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν γενέτειρά μου τὴν ἀγαπημένη μου Κρήτη. Δὲν μπορῶ νὰ ἀρνηθῶ τὴν εὐθύνη ποὺ μοῦ ἔδωσε ὁ Θεός. Δική του ἡ ἱερωσύνη. Αὐτὸς μοῦ τὴν ἔδωσε γιὰ νὰ τηρήσω καὶ νὰ διαφυλάξω τὸν λόγο Του. Καὶ μὲ τὶς μικρές μου δυνάμεις πρέπει νὰ τὸ κάνω.
Διαμαρτύρομαι, λοιπόν, καὶ ἐγὼ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ ψευτοδιδάσκαλοι, ποὺ δὲν προσέχουν τὴν ἀλήθεια, ποὺ δὲν ἀνέχονται τὴν ὑγιᾶ καὶ

Γέροντα, εγώ χρόνια τώρα έχω να κλάψω για ένα σφάλμα μου

    

–Γέροντα,εγώ χρόνια τώρα έχω να κλάψω για ένα σφάλμα μου∙ δεν έχω ούτε ένα δάκρυ. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω πραγματική μετάνοια;
– Δεν πονάς για ένα σφάλμα που κάνεις;
– Πονάω ,αλλά ίσως είναι ρηχός ο πόνος.

– Από τα δάκρυα μη βγάζης συμπέρασμα. Είναι βέβαια τα δάκρυα ένα χαρακτηριστικό της μετανοίας, αλλά δεν είναι το μόνο χαρακτηριστικό. Μερικοί, εκεί που κλαίνε, εκεί γελάνε. Ο καρδιακός πόνος και ο εσωτερικός αναστεναγμός είναι τα εσωτερικά δάκρυα, που είναι ανώτερα από τα εξωτερικά. Ένας καημένος, έλεγε: «Τί σκληρός που είμαι, πάτερ! Ούτε ένα δάκρυ! Η καρδιά μου είναι σαν πέτρα. Τί σκληροκαρδία! Αχ!». Ενώ ήταν πολύ ευαίσθητος, αισθανόταν πολύ

Ο Λέων της Ρώμης σε καιρούς Οικουμενισμού --και-- ΤΟΜΟΣ ΠΑΠΑ ΛΕΟΝΤΟΣ ΡΩΜΗΣ


Ὁ σήμερα ἑορταζόμενος ἅγιος Πάπας Ρώμης Λέων, ὅπως γράφει ὁ ὑμνογράφος του «τ συγχυτικ τν  σεβοντων νοματα» κατεδίωξε καὶ ἀπεγύμνωσε ὡς Λέων καί, κυριολεκτικά, ἔσβυσε «τν  θεοστυγν αρσεων τ χνη», ἀφοῦ «λολαμπς ς λιος, κ δυσμν νατταλκε» κα «τν σγχυσιν το Ετυχος» κατεξήρανε «κα το Νεστορου, τν διαρεσιν τμνων», μᾶς ἐδίδαξε «ἕνα σέβειν, τὸν Χριστὸν ἐν οὐσίαις, δυσὶν ἀδιαιρέτως, ἀτρέπτως, ἀσυγχύτως».
Σήμερα, ὅμως, δυστυχῶς, ἡ σύγχυση ἐπανῆλθε στὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ἀφοῦ οἱ Ποιμένες ποὺ εἶναι ἐντεταλμένοι γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Πίστεως,  συμπροσεύχονται καὶ συναγιάζουν μὲ τοὺς αἱρετικοὺς μονοφυσίτες ποὺ ὁ ἅγιος Λέων καὶ ἡ Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδος κατεδίκασε· ὅσοι δὲ καταδικάζουν τέτοιες ἐνέργειες μὲ ἄρθρα τους (ὅπως στὸ παρακάτω ἄρθρο «Ο ΣΩΤΗΡ»), ταυτόχρονα πικοινωνον καὶ συνυπάρχουν μὲ ἐκείνους ποὺ καταδικάζουν, συντελοῦν στὴν ἐπέκταση ἀντὶ στὴν διάλυση τῆς συγχύσεως!

Να τι ...εντέλλεται Σύνοδος των Γ.Ο.Χ.: Να αναμυρώνονται οι του Νέου ως σχισματικοί από το 1924! --"Τα μυστήριά τους στερούνται Αγιαστικής Χάριτος"!

ριθ. Πρωτ. 1191
Ἐν θήναις τ 5 ουνίου 1974

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Γ.Ο.Χ.


Πρός τόν ερόν Κλρον τς καθ’ μς κκλησίας

    Πανοσιολογιώτατοι κα Αδεσιμώτατοι Λειτουργο το ψίστου, Χάρις μν κα λεος κα Ερήνη παρ Θεο, παρ’ μν δ εχ κα ελογία.
   Δι τς παρούσης γκυκλίου μν πευθυνόμεθα πρς μς πομιμνήσκοντες μν καθκον πιτακτικν, περ δέον ν χαρακτηρίζ τν μετέραν πορείαν πειθαρχοσαν ες τ νέκαθεν παραδεδομένα μν π τν Θεοφόρων Πατέρων.
    Οτω: ντελλόμεθα παναληπτικς πως περιορίζεσθε ες τήν ξυπηρέτησιν μόνον τν μελν τς καθ’ μς κκλησίας, να μ προτίθεσθε σκάνδαλον τος δελφος κα πισύρετε τς πικρίσεις το κοινο ς μ πιστεύοντες ες τ φ᾿ μν πρεσβευόμενα.
   Ἡ τέλεσις μυστηρίου τινς κα θεία μετάδοσις ες νεοημερολογίτας χει παγορευθ π’ ρχς τς δημιουργίας το σχίσματος π τς Κρατούσης κκλησίας· δέον δ πως τηρτε παρεγκλίτως τήν γραμμήν ταύτην πειθαρχοντες ες τ φρόνημα κα τ κκλησιαστικς παραδεδομένα. Προκειμένου δ ν εσέλθ τις κ το νέου μερολογίου ες τάς τάξεις μας, παραίτητος προϋπόθεσις τυγχάνει μολογία πίστεως ες τ π τν Θεοφόρων Πατέρων μν παραδεδομένα μν, ποκήρυξις δ κα καταδίκη πάσης αἱρέσεως κα καινοτομίας  ν ος κα τ νέον μερολόγιον ν τ λλαδικ κκλησί τις δεχθεσα τοτο κατέστη σχισματική πό το 1924 κα ντεθεν κατ τν δίαν μολογίαν το μεταρρυθμιστο ρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου κα ς κ τούτου τ μυστήριά της στερονται γιαστικς Χάριτος.
   Προκειμένου σαύτως περ βαπτισθέντων ν τ ς νω κκλησί κα πιστρεφόντων ες τν εσέβειαν δέον πως ναμυρώνονται οτοι δι’ γίου Μύρου κανονικς προελεύσεως συμφώνως πρς τν Α´ Κανόνα το Μ. Βασιλείου.
   Συνεπεί τν νωτέρ ντελλόμεθα, πως το λοιπο παύσητε τν τυχοσαν μέχρι σήμερον μυστηριακν ξυπηρέτησιν τν κ τς Νεοημερολογητικς κκλησίας προσερχομένων νευ τς προμνησθείσης διαδικασίας συνωδ πρς τος γίους κα ερος Κανόνας, καθ’ σον ν ναντί περιπτώσει θέλουν πιβληθ κατ τν παραβατν α π τν ερν Κανόνων προβλεπόμεναι κυρώσεις.

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

θηνν Αξέντιος, Πρόεδρος
Διαυλείας καί ττικς κάκιος
Πειραις καί Σαλαμνος Γερόντιος
Ερίπου καί Εβοίας Παΐσιος
Θεσ/νίκης Χρυσόστομος
Θαυμακο Καλλίνικος
Κυκλάδων Γαβριήλ
Μεγαρίδος ντώνιος  

Σχεδίασμα Γραπτής Διαμαρτυρίας για τα Θρησκευτικά

Σχετική εικόνα
Σχεδίασμα Γραπτῆς Διαμαρτυρίας

γιὰ τὰ Θρησκευτικά

   Παραθέτουμε κάτωθι στὴν ἀγάπη σας ἕνα κείμενο,τὸ ὁποῖο δύνανται νὰ ἀξιοποιήσουν οἱ ἐνδιαφερόμενοι γονεῖς (εἴτε αὐτούσιο εἴτε ἐν μέρει εἴτε διατυπωμένο διαφορετικά), συγκεντρώνοντας ὑπογραφὲς στὰ σχολεῖα τῶν παιδιῶν τους καὶ ἀποστέλλοντάς το στὸν Ὑπουργὸ Παιδείας. Ἡ ἐνέργεια αὐτὴ θὰ μποροῦσε νὰ

Τελώνου καί Φαρισαίου


τελωνης φαρ  


 Καλό Τριώδιο
    
untd  Δύο πράγματα ἀπαιτοῦνται ἀπὸ ὅλους τούς ἀνθρώπους, νὰ κατακρίνουμε τὰ ἰδικὰ μας ἁμαρτήματα καὶ νὰ συγχωροῦμε τὰ ἁμαρτήματα τῶν ἄλλων. Διότι ἐκεῖνος πού βλέπει τὰ ἰδικὰ του ἁμαρτήματα, συγχωρεῖ πιὸ εὔκολα τούς ἄλλους· ἐνῶ ἐκεῖνος πού κατακρίνει τοὺς ἄλλους, τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του κατακρίνει καὶ καταδικάζει, ἔστω καὶ ἂν ἔχη πολλὲς ἀρετές. Ἀληθῶς μεγάλο πράγμα εἶναι τὸ νὰ μὴ κατακρίνουμε τοὺς ἄλλους, ἀλλά τούς ἑαυτούς μας, ἀδελφοί. Ἐμεῖς ὅμως, ἀφήνοντας τὶς δικὲς μας ἁμαρτίες, τοὺς ἄλλους ἰδίως κατακρίνουμε, τοὺς ἄλλους ἐξετάζουμε, μὴ γνωρίζοντας ὅτι ἀκόμη καὶ ἂν εἴμεθα δικαιότεροι ἀπὸ ὅλους, ἐὰν κατακρίνουμε τοὺς ἄλλους, γινόμεθα ἔνοχοι καὶ εἴμεθα ἄξιοι τῆς ἰδίας τιμωρίας καὶ τῶν ἰδίων βασάνων τῶν ὁποίων εἶναι ἄξιος καὶ αὐτός τὸν ὁποῖον κρίνουμε·«Ὧ γὰρ κρίματι κρίνετε» λέγει «τούτῳ καὶ κριθήσεσθε». Διότι αὐτός πού πορνεύει, παραβαίνει ἐντολή, ὅπως καὶ ἐκεῖνος πού τὸν κρίνει. Ὥστε καὶ οἱ δύο παραβαίνουν θείαν ἐντολή, καὶ αὐτός πού πορνεύει καὶ ἐκεῖνος πού κρίνει.

Ερμηνεία του Ιερού Χρυσοστόμου στην αποστολική περικοπή

 από την Β΄Προς Τιμόθεον επιστολή του αποστόλου Παύλου, κεφ. 3, εδάφια 10-15.


            
 επιμέλεια κειμένου: Ελένη Λιναρδάκη, φιλόλογος 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ: Πρός Τιμόθεον Β΄3,10-15
         
          Ερμηνεία του Ιερού Χρυσοστόμου στην αποστολική περικοπή
         από την Β΄«Προς Τιμόθεον» επιστολή του αποστόλου Παύλου,
                          κεφάλαιο 3,εδάφια 10-15.
[ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ]
  «Σύ δέ παρηκολοθηκς μου τ διδασκαλίᾳ(:Εσύ όμως έχεις παρακολουθήσει τη διδασκαλία μου)». «Ο στόχος σου ήταν να είσαι ισχυρός· δεν ήρθες απλώς, αλλά ‘’έχεις παρακολουθήσει’’». Εδώ δηλώνει ότι ο χρόνος ήταν πολύς, με το να πει «έχεις παρακολουθήσει τη διδασκαλία μου». Αυτό λέγεται για τον λόγο· «τ γωγῇ(:τη γενικότερη συμπεριφορά μου)»· αυτό λέγεται για τον βίο· «τ προθσει (:την πρόθεση και τα ελατήριά μου)»· αυτό λέγεται για την προθυμία και την καρτερικότητα της ψυχής. «Αυτά», λέγει, «δεν τα έλεγα χωρίς να τα εφαρμόζω και ούτε φιλοσοφούσα μόνο με λόγια».
    «Έχεις παρακολουθήσει επίσης, Τιμόθεε», του λέγει, «τ πστει, τ μακροθυμίᾳ (:τη φωτισμένη πίστη μου, τη μακροθυμία μου· «ότι τίποτε από αυτά», λέγει, «δε μου προκαλούσε ταραχή»· «τ γπ (:την αγάπη μου)», πράγμα που δεν το είχαν αυτοί· «τ πομον (:την υπομονή μου)», όπως ακριβώς ούτε και αυτό. «Με τη μακροθυμία μου», λέγει. Προς τους αιρετικούς έδειχνα πολλή μακροθυμία. «Με την υπομονή μου» προς τους διωγμούς· «τος διωγμος, τος παθμασιν (:στους διωγμούς μου, στα παθήματά μου)». Γιατί δύο είναι αυτά που ταράσσουν τον δάσκαλο, το να υπάρχουν γύρω πολλοί αιρετικοί, και το να μη δείχνει υπομονή στα παθήματα. Αλλά όμως γι΄αυτούς πολλά είπε ο Παύλος, ότι και παλιά υπήρχαν και θα υπάρξουν, και κανένας χρόνος δεν είναι καθαρός απ’ αυτούς, και ότι δε θα μπορέσουν να μας βλάψουν σε τίποτε, και ότι στον κόσμο υπάρχουν σκεύη χρυσά και αργυρά.

Δυστυχώς οι Γ.Ο.Χ. δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς την παραπληροφόρηση και την απάτη!


Γράψαμε χθές:

Τὸ ψεῦδος τοῦ «ἁγίου» Χρυσοστόμου Καβουρίδη!

Πρ. Φλωρίνης  Χρυσόστομος Καβουρίδης:

   νεοημερολογίτικη  «Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος χωρισθεῖσα τῶν …(!!!) λοιπῶν Ἐκκλησιῶν κατέστη σχισματική»!
(Πότε χωρίσθηκε ἡ Ἐκκλησία μας τῶν λοιπῶν Ἐκκλησιῶν; ΠΟΤΕ! Ὁ χωρισμὸς ἦταν μόνο στὴν ψευδόμενη διάνοια τοῦ «ἁγίου»! Τόσο συνεπὴς στὶς θέσεις του καὶ διορατικός… ἅγιος, ποὺ ἀργότερα ἀναίρεσε τὶς θέσεις του)!   (σελ. 87).


Μετὰ ἀπ' αὐτὴ τὴν ἀνάρτηση οἱ τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου ἐξανέστησαν, καὶ πονηρά, ἀπέφυγαν νὰ ποῦν ὅτι δὲν τὰ εἶπε αὐτὰ ὁ πρ. Φλωρίνης, γιατὶ τὰ ἔγραψε, ἀλλὰ διότι τάχα ἡ παραπομπὴ δὲν ἦταν ἀκριβής! Καὶ ἄρχισαν πάλι νὰ μᾶς κατηγοροῦν καὶ συκοφαντοῦν, ἀντὶ νὰ συνειδητοποιήσουν τὴν παραπλάνηση ποὺ κάνουν οἱ Γ.Ο.Χ. τόσες δεκαετίες στοὺς πιστούς. (Βέβαια, οἱ Δεσποτάδες τους δὲν ἀσχολοῦνται μὲ αὐτά, ἀφήνοντας τὰ ἱστολόγια -μὲ εὐθύνη τους- νὰ γράφουν, γιὰ νὰ μὴν ἐκτίθενται οἱ ἴδιοι καὶ δίνουν λαβὴ σὲ ἄλλες παρατάξεις τῶν Γ.Ο.Χ. νὰ τοὺς ἐπιτεθοῦν).
Παρουσιάζουμε λοιπόν, ἀπὸ τὸν 2ο  τόμο τοῦ πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου καὶ σχολιάζουμε σχετικὰ ἀποσπασματα.