Ο Φωκίδος Θεόκτιστος για ξένες επεμβάσεις: Στώμεν καλώς

     "Π.Π.":   Οἱ σύγχρονοι ἱερωμένοι, δὲν βλέπουν πουθενὰ αἵρεση, πουθενὰ σχίσμα, πουθενὰ τὴν διὰ Συνόδου ἀναγνώριση τῶν αἱρετικῶν ὡς Ἐκκλησίες, πουθενὰ σατανικὴ ἐπιζήτηση «Πρωτείων», πουθενὰ Ζηζιούλειες κακοδοξίες. Τίποτα!  Ὅλα βαίνουν καλῶς! Ἐπειδή, τάχα, λάβαμε τὸ «αὐτοκέφαλο», πρέπει νὰ σκύψουμε τὸ κεφάλι στὸ σουλτάνο τοῦ Βοσπόρου, νὰ κλείσουμε τὰ μάτια καὶ νὰ ἀποδεχτοῦμε σιωπηλοὶ τὴν κατεδάφιση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὸ μὲ δόσεις προσφερόμενο δηλητήριο τῶν αἱρέσεων τοῦ Φαναρίου.
    Καὶ καλὰ οἱ Οἰκουμενιστές! Οἱ εὐαίσθητοι καὶ «εὐσεβεῖς» πιστοί, ποὺ γράφουν ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν καὶ καυτηριάζουν τὰ καμώματα τῶν αἱρετικῶν, πότε θὰ πάψουν νὰ μένουν μόνο στὶς διαμαρτυρίες; Πότε θὰ εὐαισθητοποιηθοῦν καὶ θὰ ἀκολουθήσουν τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων, ποὺ διδάσκουν τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς; Τόσο ἔξυπνοι ἀγωνιστὲς εἶναι, ὥστε νὰ μὴ καταλαβαίνουν ὅτι ἕνας τέτοιος ἀγώνας «χαρτοπόλεμου» ἀρέσει στοὺς Οἰκουμενιστές; Ἢ ἐπειδὴ ἐξ ἀρχῆς δέχτηκαν τὶς λανθασμένες συμβουλὲς τοῦ κάθε πατρὸς Σαράντου, Μεταλληνοῦ, Ζήση, Μανώλη κ.λπ., τώρα δὲν ἔχουν τὸ θάρρος νὰ ἀναγνωρίσουν τὸ λάθος;
     Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες, ὅταν πρόκειται γιὰ τὸν Κύριό μας, τὴν Ἐκκλησία μας καὶ τὴ σωτηρία μας, δὲν ἀπαιτοῦμε ψευτοευγένιες, δὲν φοβόμαστε μὴν φανοῦμε ἀνακόλουθοι, δὲν ὑπολογίζουμε ἂν αὐτὸς ποὺ μᾶς ὑπέδειξε κάτι εἶναι ὁ τελευταῖος ὅλων, ἀλλὰ ποιό εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου. Τίποτε ἄλλο.

Ο Φωκίδος Θεόκτιστος για ξένες επεμβάσεις: Στώμεν καλώς
    Έγινα κοινωνός από τα ΜΜΕ διαφόρων επισκέψεων, συνεντεύξεων, δηλώσεων αδελφών αρχιερέων από τοπικές Εκκλησίες όπου επιχειρείται ένας έμμεσος -αν όχι άμεσος- «εκβιασμός» υπό τύπον «υπενθύμισης» ή ανάμειξης του ζητήματος των αδελφών του Παλαιού Ημερολογίου [σ.σ.: ποιές ἄραγε, κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι ν κρυπτῷ καὶ παραβύστῳ ζυμώσεις γίνονται;] και περί διάσπασης της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος επί ζητημάτων εκκλησιαστικής επικαιρότητας και περί δήθεν αστόχων ενεργειών του Οικουμενικού Πατριάρχου μας.


     Επί όλων αυτών των επικίνδυνων για την Αλήθεια πληροφοριών
και επικαλούμενος την αρχιερατική μου συνείδηση και την επικοινωνία με άλλους αδελφούς Ιεράρχες δηλώνω προς πάσαν κατεύθυνσιν ότι σύσσωμη η Εκκλησία της Ελλάδος, υπό την Προεδρεία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης