Κυριακή, 8 Ιουνίου 2014

Γονυκλισίας Ευχή, του ἀποτειχισθέντος θεολόγου Νικ. Πανταζή
Γονυκλισίας Ευχή

Πεντηκοστήν πορνικήν εορτάζουσι, και οικουμενιστικού πνεύματος επιδημίαν και πανώλην, θεϊκής κατάρας επαγγελίαν και ψευδενώσεως εκπλήρωσιν.
Ώ Παράκλητε, Αγαθέ, πως αν επέλθει ένωσις, όταν αυτοί ετεροκλήτως, ετεροδιδασκαλούντες και βλασφημούντες συν-ουσιάζονται και μοιχειακώς συνευρίσκονται εν τοις διαθρησκειακοίς αυτών συνεδρίοις "εν τω ονόματί Σου";
Όταν συμπροσεύχονται παρά την Σην αυστηράν απαγόρευσιν και ότε καταφρονούσι, καταπατούσι, σβένοντες και εξουθενούντες Σε, το Πνεύμα της Αληθείας, διά του ψεύδους και της παναιρετικής αυτών συσκοτίσεως;
Πως, Φαρισαϊκώς το "ίνα πάντες εν ώσι" θεολογούσι, τη κοσμική και αντιθέω αγάπη αλληλοεγγίζοντες, όταν εκ Σου, του Παντοκράτορος και Παντοδυνάμου Θεού αποδιίστανται; Ποίω βήματι παρίστανται όταν βίβλοι ανοίγονται και παναιρετικές πράξεις ελέγχονται;
Πως αν τολμώσι, αναπέμψαι το "δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών" όταν τους μηδαμινούς, αμαρτωλούς και αναξίων των εαυτούς, υπεράνω των Θεοφόρων Πατέρων υπεραίρουσι ως σκώληκες υβριστές "Μεταπατέρες";
Πως θεωρούσι τους βεβήλους των εαυτούς ως "Ποιμένας αληθούς", Ψευδεπίσκοποι και Λυκοποιμένες υπάρχοντες; Πως "λέοντες-πυρ-πνέοντες" οι Μυρμιγκολέοντες γίνονται διά τας θέσεις και τους θρόνους αυτών, διά Εκκλησιαστικήν Περιουσίαν και μισθόν, ενώ διά την διαφθοράν της Πίστεως και πώρωσιν, μόλις που φαίνονται οι πωρωμένοι;
Και πως, ω Ιλαρόν Φως των αγαθών τε Χορηγός και της Παναγίας Τριάδος Κοινωνός, πως οι κοινωνούντες μετ' αυτών και τη του Οικουμενισμού την παναίρεσιν κοινωνώντες, οι τον μολυσμόν του βδελύγματος σιγοντάροντες και συνυπαρξιακώς ποζάροντες, αείποτε σιωπώντες, εις το διηνεκές απρακτούντες και εθελοτυφλούντες, πως λέγουσι είναι αμέτοχοι, ανένοχοι και ανεύθυνοι, οι όντες κυρίως υπεύθυνοι;
Ώ Παναγία Τριάς, σώσον πάντας ημάς, τους διά την ιδικήν Σου αγάπην και δόξαν Αποτειχισθέντας.
Ώ Τριάς, Θεέ μου, Πατήρ Υιός και Πνεύμα, ελέησον τον κόσμον.
Έτι και έτι κλείναντες τα γόνατα....

Αντιδήλωση στη Δήλωση του κ. Νικ. ΣωτηρόπουλουΘα περίμενε κανείς από τον αγαπητό και σεβαστό μου δάσκαλο, ιδίως σε πρώτο πλάνο μιας πρώτης δημοσίας εμφανίσεως, εξομολογήσεως και απολογίας, κατόπιν μιας τόσο κρισίμου εγχειρήσεως και δεινής δοκιμασίας, να επιδίδεται όχι σε δικαιολογημένες μεν, λογικές και επιτακτικές δηλώσεις (οι οποίες δύνανται και να εκληφθούν ως τάσεις φιλαυτίας και φαινομενικής αυτοδικαιώσεως) υπό μορφήν ανταποκρίσεως προς ψευδείς κατηγορίες και ανήθικες ενέργειες εις βάρος του προσώπου του.
Όμως, δεν παύουν να είναι δηλώσεις αποκλειστικώς περί του προσώπου του. Εστω, ταπεινού και αδικημένου προσώπου. Όμως, αρετές προσωπικές. "Δεν επιβάρυνα" (εγώ), "εργάστηκα ανιδιοτελώς" (εγώ), "για αυτό και δεν διορίστηκα" (εγώ), "δεν λαμβάνω μισθό" (εγώ), "κηρύττω αδάπανα" (εγώ), "εργάζομαι (εγώ) στην ιεραποστολική κίνηση...." κλπ.
Όχι πως επιθυμώ με όλα αυτά να ειρωνευτώ τον κ. Σωτηρόπουλο, αλλοίμονο, επαναλαμβάνω, δίκαια και αληθινά όσα γράφει, αναγκαία και επιβεβλημένα προς ξεσκέπασμα των συκοφαντών. Αλλά... σε δεύτερη, τρίτη "μοίρα", προτεραιότητα και σειρά.
Πρώτη-πρώτη θέση επέχει η αντίχριστη οικουμενιστική συμπροσευχή στα Ιεροσόλυμα και η σημερινή επάρατη από κοινού "αίτηση" στο Βατικανό. Δεύτερον (μάλλον πρώτον) το αναγκαίο ξεκαθάρισμα της θέσεώς του ως προς την συνεχιζόμενη, αντιευαγγελική, αντιπατερική προσωπική του κοινωνία με τους "μεγαλυτέρους αιρετικούς και χειροτέρους αντιχρίστους όλων των αιώνων" κατά δήλωσή του.
Τρίτον, η δημοσία αναίρεση και ανάκληση της καταδίκης των ομογενών, τί λέγω; συγγενών πνευματικών, λίαν αγαπητών εν Χριστώ αδελφών του (οι οποίοι υπέστησαν μαζί του φοβερόν διωγμόν και φέρουν τα "στίγματα" του "Σωτηροπουλικού") περί "θανασίμου λάθους" των να απομακρύνονται από τον αιρεσιάρχη Βαρθολομαίο και τους μνημονεύοντες αυτών, τους συμπορευομένους μετ' αυτών και συλλειτουργούντας αυτών και άρα συμμολυνομένους εξ' αυτών.
Αυτά και άλλα προσδοκούσα από τη δήλωση. Δεν απογοητεύομαι. Ελπίζω στη διαύγεια πνεύματος και χαρακτηριστική του σοφία. Ο Παράκλητος να τον φωτίσει να μας "παρακαλέσει" στον ανέσπερο διωγμό που υφιστάμεθα. Ζούμε εν καιρώ διωγμού της Ορθοδοξίας.
Ζούμε στα έσχατα χρόνια του αισχίστου Οικουμενισμού. Πριν επέλθουν τα δικά μας έσχατα, ασχέτως ηλικίας, έχουμε ανάγκη αλληλοστηριγμού και όχι αλληλοκαταδικασμού. Εχουμε υποχρέωση εσωτερική, να Αποτειχιστούμε ώστε να εμπειρευτούμε το του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού:
"Πέπεισμαι γαρ ακριβώς ότι, όσον αποδιίσταμαι τούτου (του Λατινόφρονος, Αιρεσιάρχου Πατριάρχου) καί των τοιούτων, (των κοινωνούντων μετ' ακοινωνήτων και συμπορευομένων μετά αιρετικών, άλλο τόσο) εγγίζω τω Θεώ και πάσι τοις (Αποτειχιζομένοις) πιστοίς Πατράσι, καί ώσπερ τούτων χωρίζομαι, ούτως ενούμαι τη Αληθεία και τοις Αγίοις Πατράσι καί Θεολόγοις της Εκκλησίας!!!"

Έκθεση σοκ: Υπό διωγμό ο Χριστιανισμός στην υπό "ισλαμοποίηση" Ευρώπη!


Πηγή: defencenet
 
Υπό διωγμό ο Χριστιανισμός στην υπό "ισλαμοποίηση" Ευρώπη (vid) 
 
Συγκλονιστικά στοιχεία αποκαλύπτει έκθεση για τις επιθέσεις κατά χριστιανών όχι σε κάποιο μέρος του πλανητη αλλά στην υποτιθέμενη χριστιανική Ευρώπη, καταδεικνύοντας, την με γοργό ρυθμό ισλαμοποίησή της, από την είσοδο των λαθρομεταναστών αλλά και την αθεοποίηση μεγάλου τμήματος του λευκού πληθυσμού, λόγω "προοδευτικών" δήθεν αντιλήψεων που με την κατεύθυνση νεοταξίτικων κέντρων επιτίθενται σε όσους πιστεύουν ακόμα, με τελικό στόχο την καταστροφή της θρησκείας της Αγάπης, για την οποία δεν υπάρχει χώρος στην υλιστική Παγκοσμιοποίηση που επελαύνει.
 
Την ίδια στιγμή ηγεσίες αμφίβολης κατεύθυνσης όπως αυτή της Αγγλικανικής απαγορεύουν δια αφορισμού στους κληρικούς της να ενταχθούν στο BNP του Νικ Γκρίφιν!  Οι κληρικοί της Εκκλησίας της Αγγλίας θα καθαιρούνται, εφόσον διαπιστώνεται ότι είναι μέλη του BNP ή του Εθνικού Μετώπου, μετά από απόφαση των επισκόπων που αποφάνθηκαν ότι οι απόψεις των κομμάτων  αυτών είναι αντιχριστιανικές και προωθούν το «αμάρτημα του ρατσισμού».Πέραν του κατά πόσο έχουν δίκιο ή όχι πρόκειται για κατάφωρη παραβίαση των δημοκρατικών δικαιωμάτων των ιερέων.
 
Είναι η πρώτη φορά που επισήμως απαγορεύεται σε Αγγλικανικούς ιερείς η συμμετοχή τους σε κάποιο πολιτικό κόμμα.
 
Όπως αποκαλύτει το άριστο και τεκμηριωμένο ιστολόγιο Κόκκινος Ουρανός (redskywarning.blogspot.gr) oι Επίσκοποι δήλωσαν ότι οι δύο ομάδες είναι «ασυμβίβαστες με την διδασκαλία της Εκκλησίας της Αγγλίας» λόγω των αντίστοιχων θέσεών τους σχετικά με την «ισότητα των ατόμων ή ομάδων από διαφορετικές φυλές».
 
Οι κληρικοί που θα αψηφούν την απαγόρευση θα υπόκεινται σε πειθαρχικές διαδικασίες στο πλαίσιο μιας ρήτρας του κανονικού δικαίου που απαιτεί να είναι «υγιή παραδείγματα και υποδείγματα για το ποίμνιο του Χριστού» στην δημόσια και την ιδιωτική ζωή τους.
 
Πριν από τέσσερα χρόνια είχε προηγηθεί μια ψηφοφορία της Γενικής Συνόδου που ζητούσε η εκκλησία να υιοθετήσει μια παρόμοια πολιτική έναντι των δύο ομάδων, όπως ήδη κάνει η αστυνομία.
 
Οι Επίσκοποι συμφώνησαν να επιβάλουν την απαγόρευση μετά από νομική συμβουλή, ότι η Εκκλησία δεν θα μπορούσε να εναχθεί σύμφωνα με το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για περιστολή της ελευθερίας του λόγου κληρικών.
 
Ένας εκπρόσωπος είπε ότι άλλες ομάδες όπως η Αγγλική Λίγκα Άμυνας δεν περιλαμβάνεται επειδή δεν έχουν την ίδια τυπική δομή όπως το BNP και το Εθνικό Μέτωπο.
 
Επίσκοποι επηρεάστηκαν από παραγράφους του μανιφέστου του BNP στις πιο πρόσφατες γενικές εκλογές, το οποίο ισχυρίζεται ότι«ο αυτόχθων βρετανικός λαός» γίνεται όλο και περισσότερο μια μειοψηφία λόγω της μετανάστευσης με αποτέλεσμα την «εξαφάνιση του βρετανικού λαού, του πολιτισμού, της κληρονομιάς και της ταυτότητας».
 
Επίσης, ξεχώρισαν τις πολιτικές του BNP που υποστηρίζουν ότι η Βρετανία αντιμετωπίζει μια «μουσουλμανική εισβολή» και μια «Ισλαμική αποικιοποίηση».
 
Δηλαδή η ίδια η ηγεσία της Αγγλικανικής εκκλησίας δεν θεωρεί σωστό να υπάρξει καμμια αντίδραση σε αυτό επιτρέποντας, με αμείωτο ρυθμό να συνεχιστεί η ισλαμοποιήση που στο τελος θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην εξάλειψη της χριστιανικής θρησκείας με όλες τις εκφάνσεις-δόγματα που πορεί να έχει (αν και ο νούμερο ένα στόχος των νεοταξιτών είναι η Ορθοδοξία η οποία επειδή βρίσκεται υπό την προστασία της Ρωσίας αλλά και λόγω των "μασίφ" αληθειών που περιέχει στον τεράστιο πνευματικό της πλούτο είναι ιδιαιτέρως ενοχλητική για το Κατεστημένο).
 
Στο μεταξύ ο Χριστιανισμός αφήνεται κυριολεκτικά στο έλεος μισαλλόδοξων ομάδων είτε γηγενών "προοδευτικών" είτε ισλαμιστικών.Σύμφωνα με έκθεση που συνέταξε το Παρατηρητήριο για την Μισαλλοδοξία και τις Διακρίσεις κατά των Χριστιανών στην Ευρώπη (Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe), ομάδα  που εδρεύει στη Βιέννη, κατά το παρελθόν έτος εκατοντάδες επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν εναντίον του Χριστιανισμού.
 
Η έκθεση του 2013 κυκλοφόρησε στα μέσα Μαΐου και καταγράφει 241 περιπτώσεις μισαλλοδοξίας κατά των χριστιανών.
 
Η έκθεση χωρίζεται σε 4 μέρη:
- Περιστατικά μίσους εναντίον Χριστιανών
- Μισαλλοδοξία κατά Χριστιανών στο Δίκαιο και την Πολιτική
- Μισαλλοδοξίας κατά των χριστιανών στις Τέχνες και τα Media
- Προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος
 
Η έκθεση της εθελοντικής ομάδας περιλαμβάνει λεπτομέρειες επιθέσεων μίσους κατά των χριστιανών και των ιερών τους, στις οποίες περιλαμβάνονται εμπρησμοί, γκράφιτι και βανδαλισμοί.
 
Στην έκθεση τεκμηριώνονται 133 περιπτώσεις βανδαλισμού κατά χριστιανικών χώρων σε 11 χώρες.
 

Τον Μάιο του 2013, η έκθεση αναφέρει ότι αντι-χριστιανικά συνθήματα γράφτηκαν στον εξωτερικό τοίχο ενός καθεδρικού ναού στην Αυστρία. Ένα σύνθημα έλεγε: «Δεν θέλουμε τους σταυρούς σας» και περιλάμβανε μια σβάστικα.
 
Στη Γαλλία, ο βωμός ενός ναού πυρπολήθηκε, ενώ σε άλλη γαλλική εκκλησία ρίχτηκαν περιττώματα στο βωμό.
 
Τον Ιούνιο του 2013, μοναστήρι στο Hörbranz του Vorarlberg δέχτηκε επίθεση από δύο ένοπλους μασκοφόρους.
 
Άλλα περιστατικά περιλαμβάνουν μια βόμβα που τοποθετήθηκε σε μια ισπανική εκκλησία και βόμβες μολότοφ που ρίχτηκαν στην πόρτα μιας εκκλησίας στην Ιταλία, που είχε ανακαινιστεί.
 
Να θυμίσουμε και περιστατικά με τις υπαλλήλους της ΝΤΠ femen που κατέστρεφαν σταυρούς με ηλεκτρικό πριόνι.
 
Το Παρατηρητήριο αναφέρει ότι έχει συγκεντρώσει στοιχεία από τοπικά μέσα ενημέρωσης που ήρθαν σε επαφή με τους ανθρώπους που είχαν πληγεί άμεσα.

Η Δρ Gudrun Kugler, διευθύντρια του Παρατηρητηρίου, δήλωσε: «Η ολοένα και πιο κοσμική κοινωνία στην Ευρώπη έχει όλο και λιγότερο χώρο για τον Χριστιανισμό.
 
«Ορισμένες κυβερνήσεις και φορείς της κοινωνίας επιδιώκουν τον αποκλεισμό.
 
«Αμέτρητες περιπτώσεις μισαλλοδοξίας κατά χριστιανών μας έχουν αναφερθεί.
 
«Με την έρευνα, την τεκμηρίωση και τη δημοσίευση αυτών των υποθέσεων ελπίζουμε να δημιουργήσουμε μια συνειδητοποίηση που αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την λύση».
 
Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει αλλά όταν η παραδοσιακή πίστη της Γηραιάς Ηπείρου πλήττεται με σχέδιο από παντού, τότε το πράγμα αλλάζει. Το παλιό πλήττεται οργανωμένα, για να ερθει κάτι νέο επίσης οργανωμένα. Αυτό το νέο έχει στηριχθεί σε καθαρά αντιδημοκρατικές βάσεις, και σε μεθόδους Μεγάλου Αδελφού.
Σχετικά Βίντεο ἐδῶ

«Οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα ἅγιον, ὅτι Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη»

 

Εναι γνωστ θέση πο κόμα σ κάποιους κκλησιαστικος κύκλους κηρύττεται τι   Πατρ μιλε ( πεκαλύφθη) στν Π. Διαθήκη, Υἱὸς στν Κ.Δ. κα μετ τν νάληψη το Κυρίου, μφανίζεται στν κκλησία, που κυριαρχε, τ γιο Πνεμα, ποσκελίζον, μάλιστα, κατ κάποιο τρόπο τν Υό, πομονώνοντάς Τον στν ορανό! σοι διακινον τέτοιες θέσεις, δν χουν κατανοήσει τι ενοον τν κακόδοξη θεολογία τν Οκουμενιστν (πως το βετεράνου αρετικο μητρ. Περγάμου κ. ωάννη Ζηζιούλα), κα βέβαια τν καρκινωματώδη –ς πρς τς προϋποθέσεις της– κακοδοξία τν Δυτικν περ το filioque.
Σήμερα, ορτ τς Πεντηκοστς, κούσαμε στ Εαγγέλιο τ φράση «Οπω γρ ν Πνεμα γιον, τι ησος οδπω δοξσθη». ναλύοντας τ φράση ατ γιος ωάννης Χρυσόστομος, βάζει τ πράγματα στ θέση τους. Παρουσιάζουμε μικρ ποσπάσματα π δύο ργα του.


Ἐπεὶ οὖν οὐδέπω ἦν ὁ Χριστὸς σταυρωθείς, οὐδέπω ἦν καταλλαγὴ γενομένη· τῆς δὲ καταλλαγῆς μηδέπω γενομένης, εἰκότως οὐδὲ τὸ Πνεῦμα ἐπέμπετο, ὥστε καταλλαγῆς τεκμήριον τὸ Πνεῦμα ἀποσταλῆναι. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ Χριστός φησι· Συμφέρει ὑμῖν, ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω· ἐὰν γὰρ ἐγὼ μὴ ἀπέλθω, ἐκεῖνος οὐ μὴ ἔλθῃ· ἐὰν μὴ ἀπέλθω, καὶ καταλλάξω τὸν Πατέρα, φησίν, οὐ πέμπω ὑμῖν τὸν παράκλητον.
Εἴδετε διὰ πόσων ἀπεδείξαμεν ὑμῖν, ὅτι τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ σημεῖόν ἐστι τὸ μὴ εἶναι Πνεῦμα ἅγιον ἐν ἀνθρώποις;
(Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν Πεντηκοστήν, Ὁμιλία α΄).

«Ταῦτα δὲ ἔλεγε περὶ τοῦ Πνεύματος, φησίν, οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες. Οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα ἅγιον. Πῶς οὖν οἱ προφῆται προεφήτευσαν, καὶ τὰ μυρία εἰργάσαντο θαύματα; Οἱ ἀπόστολοι μὲν γὰρ οὐ Πνεύματι ἐξέβαλον, ἀλλὰ τῇ παρ' αὐτοῦ ἐξουσίᾳ, ὡς αὐτός φησιν. Εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσι; Τοῦτο δὲ ἔλεγε, δηλῶν ὅτι οὐ πάντες Πνεύματι ἐξέβαλον πρὸ τοῦ σταυροῦ, ἀλλὰ τῇ παρ' αὐτοῦ ἐξουσίᾳ. Ὅτε γοῦν αὐτοὺς ἔμελλε πέμπειν, τότε ἔλεγε, Λάβετε Πνεῦμα ἅγιον· καὶ πάλιν, Ἦλθεν ἐπ' αὐτοὺς Πνεῦμα ἅγιον, καὶ τότε τὰ σημεῖα ἐποίουν.
βʹ. Ὅτε δὲ ἔπεμπεν αὐτούς, οὐκ εἶπεν, Ἔδωκεν αὐτοῖς Πνεῦμα ἅγιον· ἀλλ' Ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν, λέγων· Λεπροὺς καθαρίζετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε, νεκροὺς ἐγείρετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. Ἐπὶ δὲ τῶν προφητῶν παρὰ πάντων ὡμολόγηται, ὅτι Πνεύματος ἁγίου δόσις ἦν, ἀλλ' ἦν αὕτη ἡ χάρις συσταλεῖσα καὶ ἀποστᾶσα, καὶ ἀπὸ τῆς γῆς ἀπολιποῦσα ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ἀφ' ἧς ἐῤῥήθη, Ἀφίεται ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος. Καὶ πρὸ ἐκείνης δὲ ἀρχὴν ἐλάμβανεν αὕτη ἡ σπάνις. Οὐκ ἔτι γὰρ προφήτης παρ' αὐτοῖς ἦν, οὐδὲ ἐπώπτευεν αὐτῶν τὰ ἅγια ἡ χάρις. Ἐπεὶ οὖν ἀνέσταλτο μὲν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἔμελλε δὲ λοιπὸν ἐκχεῖσθαι δαψιλῶς· ταύτης δὲ τῆς διανομῆς ἀρχὴ μετὰ τὸν σταυρὸν ἐγίνετο, οὐ μόνον δαψιλείας, ἀλλὰ καὶ μειζόνων χαρισμάτων (καὶ γὰρ θαυμαστοτέρα ἦν ἡ δωρεά, ὡς ὅταν λέγῃ·
Οὐκ οἴδατε ποίου πνεύματός ἐστε· καὶ πάλιν, Οὐ γὰρ ἐλάβετε πνεῦμα δουλείας, ἀλλ' ἐλάβετε πνεῦμα υἱοθεσίας. Καὶ γὰρ οἱ παλαιοὶ καὶ αὐτοὶ μὲν πνεῦμα εἶχον, ἄλλοις δὲ οὐ παρεῖχον· οἱ δὲ ἀπόστολοι μυριάδας ἐνέπλησαν· ἐπειδὴ οὖν ταύτην ἔμελλον λαμβάνειν τὴν χάριν, οὔπω δὲ ἦν δοθεῖσα, διὰ τοῦτό φησιν· Οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα ἅγιον. Ἐπεὶ οὖν περὶ ταύτης λέγων τῆς χάριτος ὁ εὐαγγελιστὴς ἔλεγεν· Οὔπω γὰρ ἦν Πνεῦμα ἅγιον, τουτέστι, δοθέν, ἐπεὶ Ἰησοῦς οὐδέπω ἐδοξάσθη, δόξαν καλῶν τὸν σταυρόν. Ἐπειδὴ γὰρ ἐχθροὶ ἦμεν καὶ ἡμαρτηκότες καὶ ὑστερούμενοι τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ, καὶ θεοστυγεῖς· ἡ δὲ χάρις καταλλαγῆς ἦν ἀπόδειξις· δῶρον δὲ οὐ τοῖς ἐχθροῖς, οὐδὲ τοῖς μισουμένοις, ἀλλὰ τοῖς φίλοις δίδοται, καὶ τοῖς εὐηρεστηκόσιν· ἔδει πρότερον προσενεχθῆναι τὴν ὑπὲρ ἡμῶν θυσίαν, καὶ τὴν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκὶ καταλυθῆναι, καὶ γενέσθαι τοῦ Θεοῦ φίλους, καὶ τότε λαβεῖν τὴν δωρεάν. Εἰ γὰρ ἐπὶ τῆς ἐπαγγελίας τοῦτο γέγονε τῆς πρὸς Ἀβραάμ, πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ τῆς χάριτος. Καὶ τοῦτο δηλῶν ὁ Παῦλος ἔλεγεν· Εἰ γὰρ ἐκ νόμου κληρονόμοι, κεκένωται ἡ πίστις· ὁ γὰρ νόμος ὀργὴν κατεργάζεται. Ὃ δὲ λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν· Ἐπηγγείλατο ὁ Θεὸς τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ δώσειν τὴν γῆν· ἀλλ' ἀνάξιοι ἦσαν τῆς ἐπαγγελίας οἱ ἔκγονοι, καὶ ἐξ οἰκείων οὐκ ἠδύναντο εὐαρεστῆσαι πόνων. Διὰ τοῦτο εἰσῆλθεν ἡ πίστις, πρᾶγμα εὔκολον, ἵνα τὴν χάριν ἐπισπάσηται, καὶ μὴ διαπέσωσιν αἱ ἐπαγγελίαι. Καὶ λέγει· Διὰ τοῦτο ἐκ πίστεως, ἵνα κατὰ χάριν, εἰς τὸ εἶναι βεβαίαν τὴν ἐπαγγελίαν. Διὰ τοῦτο Κατὰ χάριν, ἐπειδὴ ἐξ ἱδρώτων οὐκ ἴσχυσαν.
(Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Ὑπόμνημα Εἰς τὸν ἅγιον Ἰωάννην τὸν Ἀπόστολον καὶ Εὐαγγελιστήν, Ὁμιλία ΝΑʹ).

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΘΡΟ της ΠεντηκοστήςΠαράκληση πρὸς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα νὰ θεραπεύσει τὴν σύγχυση—διάσταση ἀνάμεσα σὲ Χριστιανούς, τὴν θλίψη—ἀκηδία καὶ τὸ ἀχαρίτωτο «ἵνα συνημμένοι» τῇ πίστει «σοι ὑμνῶμεν, καὶ δοξολογῶμεν τὸ πανάγιόν σου Πνεῦμα».

Α Π Ο   Τ Ο Ν   Ο Ρ Θ Ρ Ο
Κοντάκιον  Ἦχος πλ. δ'
τε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος, ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε, καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον Πνεῦμα.

Ὁ Οἶκος
Ταχεῖαν καὶ σταθηρὰν δίδου παραμυθίαν τοῖς δούλοις σου, Ἰησοῦ, ἐν τῷ ἀκηδιάσαι τὰ πνεύματα ἡμῶν, μὴ χωρίζου τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἐν θλίψεσι, μὴ μακρύνου τῶν φρενῶν ἡμῶν ἐν περιστάσεσιν, ἀλλὰ ἀεὶ ἡμᾶς πρόφθασον. Ἔγγισον ἡμῖν, ἔγγισον ὁ πανταχοῦ, ὡς περ καὶ τοῖς Ἀποστόλοις σου πάντοτε συνῇς, οὕτω καὶ τοῖς σὲ ποθοῦσιν ἕνωσον σαὐτὸν οἰκτίρμον, ἵνα συνημμένοι σοι ὑμνῶμεν, καὶ δοξολογῶμεν τὸ πανάγιόν σου Πνεῦμα.
Ἀπὸ τὴν θ' ᾠδὴ
σοις ἔπνευσεν ἡ θεόρρυτος χάρις,
Λάμποντες, ἀστράπτοντες, ἠλλοιωμένοι,
Ὀθνείαν ἀλλοίωσιν εὐπρεπεστάτην
Ἰσοσθενοῦσαν τὴν ἄτμητον εἰδότες,
Σοφὴν τρίφεγγον οὐσίαν δοξάζομεν.

Άγ. Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος μα΄ εις την Πεντηκοστή

Από: Στυλ. Γ. Παπαδόπουλος (επιμ.), Μιλάει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, μτφρ. Διονύσιος Κακαλέτρης, εκδ. Αποστολική Διακονία, Αθήνα 1991.


Ε. Την Πεντηκοστή εορτάζουμε καί την παρουσία του Αγίου Πνεύματος καιί την πραγματοποίηση της υποσχέσεως καιί την εκπλήρωση της ελπίδας. Το μυστήριο, πόσο και μεγάλο είναι και σεβαστό! Τελειώνουν λοιπόν όσα έχουν σχέση με το σώμα του Χριστού, ή μάλλον με τη σωματική παρουσία Του(1). Διότι διστάζω να πω τα σωματικά, εφ' όσον κανένας λόγος δεν μπορεί να με πείσει ότι θα ήταν καλύτερα να είχε απαλλαγεί από το σώμα [ο Χριστός](2). Αρχίζουν δε όσα έχουν σχέση με το Άγιο Πνεύμα(3). Ποια δε ήταν όσα έχουν σχέση με το Χριστό; Η Παρθένος, η γέννηση, η φάτνη, το σπαργάνωμα, οι άγγελοι που τον δοξάζουν, οι ποιμένες που τρέχουν προς Αυτόν, η διαδρομή του αστέρα, η προσκύνηση και η προσφορά των δώρων από τους μάγους, ο φόνος των νηπίων από τον Ηρώδη, ο Ιησούς που φεύγει στην Αίγυπτο, που επιστρέφει από την Αίγυπτο, που περιτέμνεται, που βαπτίζεται, που δέχεται την μαρτυρία από τον ουρανό, που πειράζεται, που λιθάζεται για μας (για να μας δώσει υπόδειγμα κακοπάθειας υπέρ του Λόγου) που προδίνεται, που προσηλώνεται [στον Σταυρό], που θάπτεται, που

Η ΕΚΚΟΣΜΙΚΕΥΣΗ των Παπικών λόγω Οικουμενισμού μεταναστεύει και στα καθ' ημάςΠηγή: pentapostagma.gr  ἀπ’ που τ Βίντεο κα φωτογραφίες.

Καὶ ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας εἰσχωρεῖ σιγὰ σιγά, ἀλλὰ σταθερὰ καὶ στὰ καθ’ ἡμᾶς!
Αλεξίσφαιρα από τον Δημητριάδος Ἰγνάτιο στὴν Ἀστυνομία
Ευλογίες  ἀπὸ τὸν Σύρου Δωρόθεο σὲ τολμηρούς κωπηλάτες που ταξιδεύουν με καγιάκ!