Τετάρτη, 8 Μαρτίου 2017

"Πρέπει να ομονοήσουμε στην Ορθόδοξη Πίστη, για να μπορέσουμε να φύγουμε από την αίρεση"

ΟΜΙΛΙΑ Ἱερομόναχου Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ- 5-3-2017-ΣΤΑΓΙΑΤΕΣ

Η αληθινή ευτυχία έρχεται όταν απελευθερωνόμαστε από τα πάθη, όχι όταν τα υπηρετούμε.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ,

Ε.Β.Β. & Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑΣ

Μετά την προσπάθεια επιβολής της λεγόμενης θεματικής εβδομάδας, το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να παρακολουθήσουν συνέδριο με θέμα «Καλές Πρακτικές για την διαμόρφωση συμπεριληπτικού σχολικού πλαισίου πάνω σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου».

Οι ξεκάθαρες θέσεις του π. Θεοδώρου Ζήση και ο νέος(!) ρόλος του κ. Τελεβάντου!Οἱ θέσεις τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση μὲ ὅσα κατὰ καιροὺς ἔχει διδάξει γιὰ τὸ χρέος τῶν πιστῶν (ἱερωμένων καὶ λαϊκῶν) νὰ διακόψουν τὸ Μνημόσυνο τῶν Οἰκουμενιστῶν, ἀλλὰ καὶ μὲ ὅσα ἔγραψε στὴν πρὸς τὸν μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Ἄνθιμο «Δήλωση Διακοπῆς Μνημοσύνου»  εἶναι, νομίζω, ξεκάθαρες.
Ἀντίθετα οἱ θέσεις καὶ ὁ ρόλος κάποιων ἄλλων (ὅπως τοῦ κ. Π. Τελεβάντου) μᾶς προβληματίζουν. Ὁ κ. Τελεβάντος ποὺ ἔχει γράψει (καὶ ἔχουμε δημοσιεύσει ἐδῶ) ὀχετὸ ὕβρεων κατὰ τοῦ π. Θεοδώρου· ὁ κ. Τελεβάντος ποὺ ἦταν σφόδρα ἀντίθετος μὲ τὶς μεμονωμένες ἀποτειχίσεις καὶ μίλαγε γιὰ στρατηγοὺς -μέχρι καὶ πρὶν μερικὲς ἡμέρες,  τώρα,  χωρὶς νὰ αἰσθανθεῖ τὴν ἀνάγκη νὰ ἐξηγήσει ἢ νὰ ζητήσει συγγνώμη, συνέταξε -μόνος αὐτός- κατάλογο …ἀποτειχισμένων(!) στὸν ὁποῖο μᾶς πληροφορεῖ γιὰ τὸ ποιοί ἀποτειχίστηκαν καὶ σὲ ποιές περιοχὲς βρίσκονται αὐτοί!!! Ταυτόχρονα στὸν κατάλογο αὐτό (ἐδῶ) δὲν περιλαμβάνει ὅλους τοὺς ἀποτειχισμένους, ἀλλ’ ὅσους ἡ παποσύνη του …ἐγκρίνει!
Γιατί αὐτό; Ποιές σκοπιμότητες ὑπηρετεῖ μὲ αὐτή του τὴν κίνηση;
Παραθέτουμε στὴ συνέχεια ἀποσπάσματα ἀπὸ τὴν δήλωση τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση (θέση ἀντίθετη μὲ τὴν ἀντιπατερικὴ τοῦ Τελεβάντου) ποὺ δείχνουν τὴν τοποθέτησή του στὸ θέμα τῆς μὴ κοινωνίας μὲ τοὺς ἀκοινώνητους Οἰκουμενιστές. Θέση, ποὺ εἶναι σύμφωνη μὲ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων, μὲ τὴν σημείωση ὅτι:
.
ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι πιστοί, ἐπιθυμοῦν νὰ ἀκολουθήσουν ὄχι προσωπικὲς θέσεις Καθηγητῶν καὶ Γερόντων, ἀλλὰ τὶς Ἐντολὲς τοῦ Κυρίου, ὅπως τὶς δίδαξαν καὶ τὶς ἐφάρμοσαν διαχρονικὰ καὶ ἀπὸ συμφώνου ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες.
Σημάτης Παναγιώτης


Γράφει ὁ π. Θεόδωρος στὴν «Δήλωση Διακοπῆς Μνημοσύνου»

   Ὡς πρὸς τὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο καὶ πρὸ τῆς «Συνόδου» ἦταν δικαιολογημένη ἡ διακοπὴ μνημοσύνου, πολὺ περισσότερο μετὰ ἀπὸ αὐτήν, διότι αὐτὸς ἦταν ὁ πρωτουργὸς καὶ πρωτεργάτης. Εἶναι συγκλονιστικὸ καὶ ἀκαταμάχητο τὸ ἐπιχείρημα τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων στὴν ἐπιστολὴ ποὺ ἔστειλαν πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Μιχαὴλ Η´ Παλαιολόγο, ὁ ὁποῖος μετὰ τὴν ψευδοένωση τῆς Λυὼν (1273) τοὺς ἐπίεζε νὰ μνημονεύουν στὴν Θ. Λειτουργία τὸ ὄνομα τοῦ πάπα. Ἀποκρούοντες αὐτὴν τὴν ἀπαίτηση ἀντιτείνουν: Πῶς εἶναι δυνατόν, ἐνῶ ἡ Ἁγία Γραφὴ μᾶς συνιστᾶ οὔτε στὸν δρόμο νὰ χαιρετοῦμε τοὺς αἱρετικούς, οὔτε νὰ τοὺς δεχόμαστε σὲ κοινὲς οἰκίες, ἐμεῖς νὰ τοὺς εἰσάγουμε μέσα στοὺς ναούς, ὅταν στὴν φρικτὴ καὶ μυστικὴ τράπεζα θύεται καὶ σφαγιάζεται ἀθύτως ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ; Μόνον ἀπὸ τὸν Ἅδη θὰ μποροῦσε νὰ ἐκπορεύεται φωνὴ ποὺ μνημονεύει τὸν ἐχθρὸ τοῦ Θεοῦ, τὸν πάπα. Ἂν ὁ ἁπλὸς χαιρετισμὸς τῶν αἱρετικῶν μᾶς κάνει κοινωνοὺς τῆς αἱρέσεως, πόσο περισσότερο ἰσχύει αὐτὸ γιὰ τὴν φωνητικὰ ἰσχυρὴ μνημόνευσή του, ὅταν τελοῦνται τὰ θεῖα καὶ φρικτὰ μυστήρια; Καὶ ἂν ὁ Χριστός, ὁ ἐπὶ τῆς Ἁγίας Τραπέζης κείμενος, εἶναι ἡ αὐτοαλήθεια, πῶς θὰ δεχθεῖ τὸ μεγάλο ψεῦδος, τὸ νὰ συμπαραθέτουμε τὸν πάπα ὡς ὀρθόδοξο πατριάρχη μὲ τοὺς λοιποὺς ὀρθοδόξους πατριάρχες; Τὴν ὥρα τῶν φρικτῶν μυστηρίων θὰ παίζουμε θέατρο καὶ θὰ παρουσιάζουμε τὸ ἀνύπαρκτο ὡς ὑπαρκτό, τὴν αἵρεση ὡς Ὀρθοδοξία; Πῶς θὰ τὰ ἀνεχθεῖ αὐτὰ ἡ ὀρθόδοξη ψυχὴ καὶ δὲν θὰ διακόψει τὴν κοινωνία πρὸς αὐτοὺς ποὺ μνημονεύουν καὶ δὲν θὰ τοὺς θεωρήσει ὡς καπήλους καὶ ἐκμεταλλευτὲς τῶν θείων; Καὶ στὸ σημεῖο αὐτὸ οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες ἐξηγοῦν γιὰ ποιό λόγο μνημονεύουμε τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχιερέως κατὰ τὴν Θεία Λειτουργία. Αὐτὸ γίνεται, ὄχι γιατὶ χωρὶς τὴν μνημόνευση τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀρχιερέως δὲν ἐπιτελεῖται τὸ μυστήριο, κατὰ τὴν σφαλερὴ γνώμη μερικῶν συγχρόνων, ἀλλὰ γιὰ νὰ φανεῖ ἡ «τέλεια συγκοινωνία», ἡ ταυτότητα πίστεως τοῦ μνημονεύοντος καὶ τοῦ μνημονευομένου…

Μέχρι τώρα ἤμασταν ἐπιφυλακτικοὶ ὡς πρὸς τὴ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τῶν ἐπισκόπων τῶν «Νέων Χωρῶν» ποὺ μνημονεύουν τὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο στὴν Θεία Λειτουργία· θὰ ἔπρεπε κανονικὰ νὰ τὸ εἶχαν διακόψει πολὺ πρὸ τῆς «Συνόδου» τῆς Κρήτης μὲ βάση τὰ «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» λεγόμενα καὶ πραττόμενά του…
Τώρα ὅμως μετὰ τὴν θετικὴ ἀποτίμηση καὶ ἀποδοχὴ ἀπὸ τὴν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης, μὲ τὸ ψευδέστατο κείμενο «Πρὸς τὸ Λαό», ἡ ἐκφώνηση ψεύδεται καὶ γιὰ τὸν πατριάρχη καὶ γιὰ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, διότι πλέον ἀμφότεροι δὲν ὀρθοτομοῦν τὸν λόγο τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἀκόμη καὶ οἱ ἱερεῖς τῆς παλαιᾶς Ἑλλάδος, ὅπου οἱ ἀρχιερεῖς μνημονεύουν μόνο τὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἔχουν τὸ κανονικὸ δικαίωμα νὰ διακόψουν τὸ μνημόσυνο τοῦ οἰκείου ἐπισκόπου, διότι δὲν ἀντέχει ἡ ἱερατική τους συνείδηση νὰ τὸν ἀκούουν νὰ ψεύδεται μέσα στὴν Ἐκκλησία καὶ νὰ λέγει, «Ἐν πρώτοις μνήσθητι Κύριε τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου τῆς ὀρθοτομούσης τὸν λόγον τῆς σῆς ἀληθείας». Πολὺ περισσότερο δικαιοῦνται νὰ διακόψουν τὸ μνημόσυνο ὅσων ἐπισκόπων ἔχουν οἱ ἴδιοι αἱρετικὰ - οἰκουμενιστικὰ φρονήματα, καὶ στὴν παλαιὰ Ἑλλάδα καὶ στὶς λεγόμενες «Νέες Χῶρες», καὶ διδάσκουν, λόγου χάριν, ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι Ἐκκλησία μὲ Χάρη, Μυστήρια καὶ ἀποστολικὴ διαδοχή…

   
   Καὶ σὲ ὁμιλία του στόν Σοχό, ἐξηγεῖ ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης τὸ «ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔσται», μὲ τὸ παράδειγμα τῶν «συγκοινωνούντων δοχείων» (ἐδῶ):
   «...Στο θέμα τών σχέσεων πού υπάρχουν ανάμεσα στούς Πατριάρχας, τούς Επισκόπους και σε εμάς τούς Κληρικούς και σε εσάς τους Χριστιανούς, αυτές οι σχέσεις αποδίδονται με την εικόνα των “συγκοινωνούντων δοχείων”. Δηλαδή. Όταν ο Πατριάρχης συμπροσεύχεται με τoν πάπα και είναι υπόλογος απέναντι των αγίων Κανόνων, γιατί οι άγιοι Κανόνες λένε “Επίσκοπος, αιρετικοίς συνευξάμενος καθαιρήσθω” και υπάρχει και ένας άλλος Κανόνας, ο οποίος λέει “ο κοινωνών ακοινωνήτω, ακοινώνητος έσται”. Αυτός ο οποίος κοινωνεί, ο Πατριάρχης δηλαδή που κοινωνεί με τον ακοινώνητο –τόν αιρετικό, πρέπει και αυτός να είναι ακοινώνητος, τότε θα πρέπει και οι υπό τον Πατριάρχη Αρχιεπίσκοποι – Επίσκοποι, να κάνουν τον Πατριάρχη ακοινώνητο. Να μην επικοινωνούν. Να κόψουν το μνημόσυνο.
   ...Αφού οι Επίσκοποι μνημονεύουν τον Πατριάρχη και επομένως υπόκεινται και αυτοί στον κανόνα: “ο κοινωνών ακοινωνήτω, ακοινώνητος έσται”. Και εγώ όμως κοινωνώ με τον Επίσκοπό μου ο οποίος κοινωνεί. Και εγώ μνημονεύω τον Επίσκοπό μου, ο οποίος μνημονεύει τον Πατριάρχη, ο οποίος κοινωνεί με τον Πάπα. Και εσείς οι λαϊκοί έρχεστε από μένα, ο οποίος μνημονεύω τον Επίσκοπο και κοινωνάτε και με αποδέχεστε. Επομένως, μία σειρά –αυτή η σειρά του παραπτώματος που αρχίζει από τον Πατριάρχη, αρχίζει σιγά–σιγά σαν συγκοινωνούν δοχείον, να φθάνει σαν ευθύνη μέχρις εμάς! Γι΄ αυτό λένε οι Άγιοι: “Σέ θέματα πίστεως, δεν πρέπει να πείς, εγώ τί είμαι; Το λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Εγώ τί είμαι; Εγώ είμαι λαϊκός. Εγώ είμαι Επίσκοπος. Εγώ; Τί είμαι εγώ; Αυτοί έχουν την ευθύνη. Όχι. Οι λίθοι κεκράξονται και συ σιωπάς;”.
     Αλλά ποιός από τον κόσμο τα ξέρει αυτά; Οι περισσότεροι από τούς λαϊκούς, θα πούν: “Μα, αφού το κάνει ο Πατριάρχης, αφού το κάνει ο Πάπας, τί φταίω εγώ;”. Φταίς κι εσύ! Δεν δικαιολογείται η άγνοια... Αυτή λοιπόν είναι η “θεωρία των συγκοινωνούντων δοχείων”. Ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Δεν είναι μόνον υπεύθυνος ο Πατριάρχης. Δεν είναι μόνον υπεύθυνος ο Επίσκοπος ο οποίος σιωπά και η οποία σιωπή είναι τρίτο είδος αθεϊας. Είμαστε υπεύθυνοι και εμείς οι Πρεσβύτεροι και μαζί με εμάς, είστε και σεις οι λαϊκοί, που έρχεστε μαζί με μας και δεν μας λέτε:Φεύγουμε εμείς”. Και βέβαια, ξέρω ότι πολλοί από σας, μας ακολουθείτε σε μία διάκριση και σε μία οικονομία, δεν ξέρω αν το κάνετε γι΄ αυτό. Αν τελικώς καταλήξουμε να σταματήσουμε αυτήν την οικονομική ένωση και την οικονομική στάση, δεν ξέρω, πόσοι από εσάς θα μας ακολουθήσετε. Αλλά, ο εις και η αλήθεια. Ο ένας και η αλήθεια. Και αν είναι κανένας μόνος, αν είναι βέβαιος πώς είναι με την αλήθεια, πρέπει να το ρισκάρει και να μείνει με την αλήθεια.
    Και μου τηλεφώνησε προχθές, για να δείτε τί συνέπειες έχουν όλα αυτά και δεν είναι εύκολο πράγμα να παίρνει κανένας θέση. Μου τηλεφώνησε προχθές, ένας πιστός από τον Βόλο. Συμπαθέστατος και αγωνιστικότατος. Μου τηλεφωνεί συχνά και μου στέλνει και κείμενα, άψογα κείμενα, και με ήλεγξε. Πώς με ήλεγξε; Υπενθυμίζοντας αυτό πού λέω εγώ, πάτερ Φώτιε. Με ήλεγξε και μου λέει. Μου το υπέβαλε δήθεν σαν ερώτηση, για να μου πει: “πάτερ Θεόδωρε, εγώ, αυτό από σας το άκουσα”. Και μου είπε: “πάτερ Θεόδωρε, σας ερωτώ. Αν απόψε εμένα με καλέσει ο Θεός και είμαι σε κοινωνία με τον Επίσκοπό μου, θά είμαι εντάξει απέναντι των Αγίων;”. Λέω: “αντιλαμβάνομαι γιατί το λες, γιατί αυτό είναι και η δική μου η αγωνία”. Είναι και η δική μου η αγωνία. Ας παρατείνουμε λοιπόν λίγο την αγωνία μας, μήπως από αυτή την μικρή οικονομία προκύψει κάτι μεγαλύτερο καλό...».

Και οι διωγμοί συνεχίζονται! --Εκδιώκεται και ο μ. Μακάριος από το Κουτλουμούσι, αν συνεχίσει να επιμένει στην διακοπή της μνημόνευσης του Πατριάρχη!

ΠΕΡΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ

(Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός)
Φωτογραφία του χρήστη Μοναχός Μακαριος Κουτλουμουσιανος.


ΠΕΡΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ

(Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός)


Κάποιοι Πατέρες της Μονής Κουτλουμουσίου, στην αρχή σιωπούσαν απέναντι στον Οικουμενισμό, παρ' όλο που τον απέριπταν.
Έπειτα, άρχισαν να τον δικαιολογούν.
Τώρα εκφράζονται και οι ίδιοι Αιρετικά εγκωμιάζοντας τον Βαρθολομαίο και τους λοιπούς Αιρετικούς Οικουμενιστές Επισκόπους, περιλούζουν με ύβρεις αυτούς με τους οποίους ήταν παλιά ομόφρονες και επιχαιρούν που διώκονται οι πρώην αδελφοί τους.
Είναι φοβερό.
Τους έχει εγκαταλείψει η Χάρις Του Θεού !
Μάλιστα έχουν και την ψευδαίσθηση ότι πράττοντας έτσι κάνουν υπακοή στην Εκκλησία, διότι έχουν ταυτίσει τον Επίσκοπο με την Εκκλησία !
Μεγάλη πλάνη τους διακατέχει, δηλαδή γι' αυτούς, εάν ο Επίσκοπος είναι Ορθόδοξος, είναι Ορθόδοξη και η Εκκλησία και εάν ο Επίσκοπος είναι Αιρετικός, είναι Αιρετική και η Εκκλησία!

Για τον μεν λόγο του Αγίου Γρηγορίου Νύσσης που λέγει ότι,
όποιος ομιλεί από Ιερούς Κανόνες ο λόγος του έχει το αξιόπιστον, 


του δε Μεγάλου Βασιλείου που λέγει ότι,
όποιος κατ' αυτούς κάμνει, έχει το ακίνδυνον, εκθέτουμε ορισμένους.


ΙΕΡΟΥΣ ΜΟΝΑΧΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ.

Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος εις τον Ποιμένα.

"Την ακέραια πίστη και τα ευσεβή δόγματα ας αφήσης πριν από όλα σαν κληρονομιά στα τέκνα σου, ώστε όχι μόνο στα τέκνα σου, αλλά και τους εγγονούς σου να οδήγησης στο Κύριον δια της οδού της Ορθοδοξιας".

Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος περί ταπεινοφροσύνης.

"Δεν συναντάς σε όποιον συνδέεται με αυτήν μίσος ούτε κάποια μορφή αντιλογίας ούτε καμία οσμή απειθαρχίας, εκτός αν τυχόν πρόκειται για θέματα Πίστεως".

Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου.

"Πραγματικά σε θέματα που δεν σημειώνεται παράβασις εντολής Θεού ή Αποστολικών Κανόνων και Διατάξεων, οφείλεται να υπακούετε καθ' όλα ( στον Ηγούμενο) και να πείθεσθε σε αυτόν ωσάν τον Κύριον.
Σε όσα δεν κινδυνεύουν το Ευαγγέλιο του Χριστού και οι Νόμοι της Εκκλησίας Του, όχι μόνο σε αυτόν δεν πρέπει να πείθεσθε όταν παραίνει και σας διατάσει, αλλά ούτε σε άγγελο που μόλις ήρθε από τον ουρανό και ευαγγελίζεται σε σας διαφορετικά από ότι ευαγγελίσθηκαν οι αυτόπτες του Λόγου".

Αγίου Πατριάρχου Νικηφόρου του Ομολογητού.

"Δια τρείς αίτιας είναι συγχωρεμένον εις τον Μοναχόν να φεύγει από το Μοναστήριον του,
α) Ανίσως ο Ηγούμενος είναι Αιρετικός.
β) Ανίσως εμβαίνουν γυναίκες εις στο Μοναστήριον.
γ) Ανίσως μανθάνωσιν εις το Μοναστήριον παιδιά κοσμικά γράμματα, επειδή είναι άτοπον με το μέσον των παιδιών τούτων να φανερώνονται εις τους κοσμικούς όσα γίνονται εις το Μοναστήριον".

Του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νικολάου.

Ερώτησις :
"Ανίσως τίνας κουρευθεί Μοναχός εις όποιον τόπον και αν είναι, έπειτα βλάπτεται εκεί ψυχικώς, και θέλοντας να αναχωρήσει από εκεί δια την βλάβην, λάβει δεσμόν από τον Προεστώτα να μη φύγει, αυτός τι πρέπει να κάμνει ;
Να καταφρονήσει την ψυχικήν βλάβην όπου λαμβάνει, ή να καταφρονήσει τον δεσμόν του Προεστώτος;

Απόκρισις :
Πρέπει να λέγει πρώτον εις τον Προεστώτα την αιτίαν, δια την οποίαν βλάπτεται, και αν η βλάβη αυτή και ο ψυχικός κίνδυνος είναι φανερός, πρέπει να αναχωρεί από εκεί, και να μη φροντίζει δια τον δεσμόν του Προεστώτος".

Μεγάλου Βασιλείου.

"Δια μια αιτίαν μόνο συγχωρεί να αναχωρεί τίνας από το Μοναστήριον του, ήτοι εάν έχει βλάβην ψυχικήν, την οποία, πρέπει πρώτον να την φανερώνει εις τους έχοντας δύναμιν να την διορθώσουν, και αν δεν την διορθώσουν, τότε να χωρίζεται, όχι πλέον σαν αδελφούς, αλλά ωσάν από ξένους".

Οι Ιεροί Κανόνες των Αγίων, Πατριάρχου Νικηφόρου του Ομολογητού, Μεγάλου Βασιλείου και του Νικολάου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, δεν έχουν επιτακτικό χαρακτήρα.
Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση Αιρέσεως του Ηγουμένου ή της Αδελφότητας επιτρέπεται ο Μοναχός να πράξει το ανώτερο, δηλαδή να αποχωρήσει από την Μονή αυτή.
Αν παραμείνει σε αυτήν, δεν θα έχει φυσικά οποιαδήποτε εκκλησιαστική επικοινωνία, λόγω της προφανούς ψυχικής βλάβης.

Αγίου Θεοδώρου Στουδίτου
Επιστολή προς Μόναχο Ναυκράτιο.


"Αν έρθουν οι εικονομάχοι να μην ανοίξετε την θύρα.
Αν δε με τρόπο ληστρικό εισέλθουν στη μονή, όπως συνηθίζουν, αθώοι είστε, μην υποχωρήσετε μέχρις ότου σας διώξουν με την βία.
Προπάντων δε, πρέπει να παραμείνετε στον Ναό και να τον χρησιμοποιείται για να ψάλετε και λειτουργείτε , εκτός εάν αυτός βεβηλωθεί από τους Αιρετικούς ( δια της μνημονεύσεως του αιρετικού επισκοπού), δια της ιδικής των βδελυράς λειτουργίας".

Πότε Πατέρες της Μονής Κουτλουμουσίου εκδίωξαν οι Ορθόδοξοι τους Ορθόδοξους για θέματα Πίστεως;
Το σημείο ότι κάποιοι είναι Αιρετικοί και ας μη το ομολογούνε φανερά οι ίδιοι, είναι ότι εκδιώκουν τους Ορθόδοξους για θέματα Πίστεως, διακηρύσσει ο Όσιος Θεόδωρος Στουδίτης ο Ομολογητής.Εύχεστε και για εμένα 

Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός 

Κάθισμα Αγίου Νικολάου.

Απόπειρα «συμπερίληψης απελευθερωτικών θεολογικών(!) προσεγγίσεων ...στο μάθημα των Θρησκευτικών»;

 Το Υπουργείο Παιδείας προσκαλεί σε συνέδριο του «Πολύχρωμου Σχολείου»


Το Υπουργείο Παιδείας προσκαλεί
σε συνέδριο του
«Πολύχρωμου Σχολείου»

Απόπειρα «συμπερίληψης απελευθερωτικών θεολογικών(!) προσεγγίσεων ...στο μάθημα των Θρησκευτικών»;

του Χρήστου Μπονατάκη

 Μία είδηση της τελευταίας στιγμής έρχεται να επιβεβαιώσει πολύ ενδεικτικά (περισσότερο δεν γίνεται!), τις μεθοδεύσεις και προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας, την επιρροή επίσης που σε αυτό έχει αυτή τη στιγμή το «gay-κίνημα», 
αλλά και εν γένει τη νέα πραγματικότητα  που επιχειρείται να εγκαινιαστεί στη δημόσια εκπαίδευση και ζωή (που διόλου δεν προοιωνίζεται ότι θα περιοριστεί στην παρούσα μόνο κυβέρνηση, αφού και ο διεκδικητής της επόμενης πρωθυπουργίας  κ. Μητσοτάκης,  σε αυτά τα ζητήματα έχει περίπου την ίδια προσέγγιση).
Την ώρα ακριβώς που αναφορικά με τη θεματική εβδομάδα και τις έμφυλες ταυτότητες στα σχολεία, ως προς την καταλληλότητα παιδαγωγικά (αλλά και νομιμότητα) της θεματολογίας του τρίτου άξονα, πανελλαδικά υπάρχει «σμήνος» αντιδράσεων και ανακοινώσεων από Λειτουργούς Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ), συλλόγους καθηγητών και γονέων, δικηγόρους, την Εκκλησία κ.α, την ίδια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας στις  28-02-2017 (Αρ. Πρωτ. 32361/Δ2) έστειλε διαβιβαστικό σε όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και σε όλα τα σχολεία της Αττικής, γνωστοποιώντας και προσκαλώντας σε συνέδριο  του «Πολύχρωμου Σχολείου».
Το θέμα του συνεδρίου είναι: «Καλές Πρακτικές για την διαμόρφωση συμπεριληπτικού σχολικού πλαισίου(!) πάνω σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου, έκφρασης φύλου και χαρακτηριστικών φύλου»· ενώ το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί  εντός του 66ου ...Δημοτικού(!) σχολείου Αθηνών στις 10 και 11 Μαρτίου (Σύλλογος διδασκόντων!).
Το «Πολύχρωμο Σχολείο» ως γνωστό, είναι ομάδα ατόμων που στηρίζουν με κάθε τρόπο

Για ύβρεις και παραπλάνηση κατηγορεί τον Αιτωλίας Κοσμά ο Παπικός Αρχιεπίσκοπος Νάξου


Σχόλιο: George Ifadis 7 Μαρτίου 2017 - 2:20 μ.μ. («Κατάνυξις»)
     Άρχισαν τα "όργανα"! Έπιασε τόπο η επιστολή του κ. Κοσμά παρότι ελλιπής (δεν αναφέρει ευθέως ότι ο Βαρθολομαίος είναι αιρετικός και δεν απορρίπτει το ψευδές κείμενο "προς τον λαό").
Εμείς γνωρίζουμε τι πρέπει να απαντήσει στον αιρετικό παπικό "αρχιεπίσκοπο". Αυτός πρέπει να απαντήσει ανάλογα και με σθένος χωρίς να φοβάται τυχόν παρεμβάσεις του αιρετικού βαρθολομαίου. Μας κάνει εντύπωση πως σε τόσα άλλα δημοσιεύματα άλλων επισκόπων εναντίον παπικών, ποτέ παπικός δεν αντέδρασε έτσι. Εδώ ποιά ήταν η ιδιαίτερη ενόχληση;
Μήπως μετά την αιρετική σύνοδο της Κρήτης και την παντελή απουσία αντίδρασης των Ελλήνων επισκόπων νόμισαν οι αιρετικοί ότι δέσαν τον γάιδαρο τους;
Σεβασμιότατε Κοσμά ο Άγιος σας, είπε: τον πάπα να καταράσθε!!! Τώρα ομολογείτε Ορθοδοξία!!! Κάντε το και θα μας βρείτε σύμμαχους σας!!! Ο Θεός μαζί σας!!!

 

Για ύβρεις και παραπλάνηση κατηγορεί τον Αιτωλίας Κοσμά ο Παπικός Αρχιεπίσκοπος Νάξου

Με έντονο τρόπο αντέδρασε ο Καθολικός Αρχιεπίσκοπος Νάξου Νικόλαος στην εγκύκλιο του Μητροπολίτη Αιτωλίας Κοσμά για την Τεσσαρακοστή και τις αναφορές στο θέμα της Εκκλησίας και της Πίστης.

Μέσω σημερινής επιστολής, ο Καθολικός Αρχιεπίσκοπος τονίζει πως

Διαφημίζουν ότι εκεί, στην "κορύφωση του Θείου Δράματος, Καθολικοί και Ορθόδοξοι γιορτάζουν ...αρμονικά"!

Και η "βαριά βιομηχανία" του τόπου μας στην υπηρεσία του Οικουμενισμού και της ΠανθρησκείαςΗ Σύρος στην κορυφή της λίστας με τους πασχαλινούς προορισμούς

To "μοντέλο της Σύρου" για την πανθρησκεία, διαφημίζεται πλέον και από τους κοσμικούς παράγοντες, αξιωματούχους και "βιομήχανους" του Τουρισμού. Είναι απολύτως φυσικό, οι εν λόγω "διαφημιστές" του Οικουμενισμού, να αδιαφορούν για τις συνέπειες μιας τέτοιας επιλογής για τις ψυχές των Ορθοδόξων. Αντιπατερική πρακτική, που ισοπεδώνει τα δόγματα και εισάγει με βίαιο τρόπο την εξίσωση της αλήθειας με το ψεύδος και της ορθής πίστης με την αίρεση, για... μια χούφτα ευρώ.
Διαβάστε το δημοσίευμα σε πρωτοκλασάτο ειδησεογραφικό site, που

Οι Άγιοι εθλίβοντο από τους αιρετικούς για την Πίστη. --Μακάρι να προστεθούν κι άλλοι μιμητές τους σήμερα, στην εσχατολογική Παναίρεση του Οικουμενισμού.

.

Τη μνήμη του τιμά σήμερα, 8 Μαρτίου, η μας.

Ο Όσιος Θεοφύλακτος καταγόταν από την Ανατολή και έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Λέοντος του Δ΄ (775 – 780 μ.Χ.).

Λόγω της μεγάλης του παιδείας και προς συνέχιση των σπουδών του ήλθε στην Κωνσταντινούπολη, όπου γρήγορα απέκτησε φήμη σοφού και εδημιούργησε φιλικές σχέσεις με ανώτερους κρατικούς λειτουργούς και αξιωματούχους, καθώς και με τον μετέπειτα Πατριάρχη Ταράσιο, που ήταν τότε πρωτοσκρίτης (Πρώτος των δημοσίων υπηρεσιών της αυτοκρατορίας).
Όταν το έτος 784 μ.Χ. εξελέγη Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ο Ταράσιος, εις διαδοχήν του Πατριάρχου Παύλου, ο Όσιος