Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Τον ηγέτη αυτό της νέας «εκκλησίας» προσκυνούν όλοι οι Ποιμένες!
Βαρθολομαῖος ὁ μέγας ὑπηρέτης τῶν παγκοσμίων συμφερόντων

Τοῦ Ἀδαμαντίου Τσακίρογλου

    Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος θὰ ὁμιλήσει, ὅπως ἀνακοινώθηκε, στὴν πρώτη σύνοδο τοῦ Concordia Summit στὴν Εὐρώπη, ποὺ θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν Ἀθήνα στὶς 6 καὶ 7 Ἰουνίου. Στὴ σύνοδο θὰ μιλήσουν, ἐπίσης, ὁ τέως ἀντιπρόεδρος τῶν ΗΠΑ, Τζὸ Μπάιντεν, ὁ τέως πρόεδρος τῆς Ε.Ε. Ζοζὲ Μανουὲλ Μπαρόζο καὶ πολλοὶ ἀκόμη ἡγέτες κρατῶν καὶ ἐπιχειρήσεων.
Ποιό εἶναι ὅμως τὸ Concordia Summit; Τί σχέση ἔχει μὲ τὸ ἔργο τοῦ Θεοῦ; Ὅπως θὰ δοῦμε καμία. Ἐξυπηρετεῖ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο σχέδια τῆς παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς νέας τάξης πραγμάτων.
   Οἱ παρακάτω ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ τί ἐστι Concordia Summit, ἀποκαλύπτουν καὶ τὸ τί ἐστι Βαρθολομαῖος καὶ κάτω ἀπὸ ποιό «πνεῦμα» σκέπτεται καὶ λειτουργεῖ. Παράλληλα ἀποδεικνύουν τὴν συμπόρευση οἰκουμενιστῶν καὶ παγκοσμοιοποίησης.

    «Η Concordia έχει ήδη καθιερωθεί στην διεθνή αντίληψη, τόσο για τις καινοτόμες ιδέες που προάγει, όσο και τις ενέργειες που διοργανώνει με κεντρικό τομέα δράσης τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και απώτερο στόχο την επίτευξη ενός ευημερούς και βιώσιμου μέλλοντος.
   Μέσω της διάσκεψης της Concordia στη Νέα Υόρκη, στην οποία φέτος συμμετείχαν 2.500 άτομα από όλο τον κόσμο, με σημαντική επιρροή στην κοινή γνώμη, συμπεριλαμβανομένων 40 πρώην και νυν αρχηγών κυβερνήσεων καθώς και κορυφαίων διοικητικών στελεχών επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους συνεργασίας, οι οποίοι θα έχουν αντίκτυπο σε καίρια θέματα, το Concordia Summit αποτελεί πλέον παγκόσμιο παράγοντα για ζητήματα σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
  Σε παλαιότερες διασκέψεις το παρών είχαν δώσει εξέχουσες προσωπικότητες της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής, όπως ο αντιπρόεδρος των Η.Π.Α Joe Biden, οι πρώην Πρόεδροι των Η.Π.Α George W. Bush και Bill Clinton και ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ιδρυτής και βασικός υποστηρικτής της Concordia είναι

Θλιβερές διαπιστώσεις! «Δάσκαλε ποὺ δίδασκες»!


Βίντεο: Ο π. Θεόδωρος Ζήσης μιλά
για όλα σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην Σοφία Τσέκου

    
    π. Θεόδωρος Ζήσης (ὅπως ἀκοῦμε στὸ παρακάτω βίντεο) ἐπιμένει πεισματικὰ σὲ κακόδοξες θέσεις, ποὺ ἀνατρέπουν ἐκκλησιαστικὴ Παράδοση χιλιετιῶν. Γι' αὐτὸ δὲν μποροῦμε, χάριν μιᾶς τάχα ὁμόνοιας, νὰ ἀποδεχόμαστε σιωπηρὰ αὐτὴν τὴν διαστροφὴ τῆς Πατερικῆς Παραδόσεως. Ἀντὶ λοιπὸν οἱ διάφοροι καλοθελητὲς νὰ διαμαρτύρονται ποὺ καταγγέλλουμε αὐτὲς τὶς ἀντιπατερικὲς θέσεις, καλύτερα θὰ ἦταν, ἐπιτέλους, νὰ μελετήσουν σοβαρά, μέσα ἀπὸ τὰ κείμενα τῶν Ἁγίων μας τὴν ἐκκλησιαστικὴ πράξη, τὴν ὁποία στὸ βίντεο ὁ π. Θεόδωρος τὴν ἀναφέρει, ἀλλὰ διδάσκει νὰ τὴν ἀκολουθοῦμε ...προαιρετικά, δηλαδὴ νὰ τὴν παραβαίνουμε!!! Δὲν ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἔτσι δίνει ἐλευθερία κινήσεων καὶ ἄνεση στοὺς Οἰκουμενιστές, ὥστε νὰ συνεχίσουν τὸ καταστρεπτικὸ ἔργο τους;
   Παρότι σ’ αὐτὴ τὴν συνέντευξη, ὁ π. Θεόδωρος, τόνισε πώς, διακόπτουμε τὴ σχέση μας μὲ τὸν Χριστό, ὅταν ἔχουμε σχέση μὲ τὸν αἱρετικὸ Οἰκουμενιστὴ Ἐπίσκοπο, παρόλα αὐτά, στὴ συνέχεια —ἀντιφάσκων πρὸς ἑαυτόν, ἀλλὰ κυρίως στὴν Εὐαγγελικὴ καὶ ἁγιοπατερική μας Παράδοση— διδάσκει ὅτι εἶναι εὐσεβεῖς αὐτοὶ οἱ ἱερεῖς ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστὲς Ἐπισκόπους καί, ἄρα,

Φωτίου Κόντογλου: Ο Μέγας Ιεροεξεταστής (Οι τρεις πειρασμοί)


Γιὰ τὴν ἀντιγραφή: Σάββας Ἠλιάδης, Δάσκαλος

(Ἄρθρο τὸ ὁποῖο δημοσιεύτηκε ἀρχικὰ στὴν «Ἐλευθερία» τὸ 1965, λίγο πρὶν ἀπὸ τὸ θάνατο τοῦ Φωτίου)

 Προτοῦ ἀρχίσουμε τὴ δημοσίευση τῶν τεσσάρων μερῶν τοῦ παραπάνω ἄρθρου, ἃς δοῦμε  τί γράφει γιὰ τὸ Φώτη Κόντογλου ὁ λόγιος μοναχὸς καὶ φίλος του, Θεοκλητὸς Διονυσιάτης:
«Ἀναμφιβόλως ὁ ἀλησμόνητος ἐν Χριστῷ ἀδελφὸς Φώτιος ὑπῆρξε μιὰ δόξα τῆς ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας καὶ ἀφήνει ἤδη μέγα κενὸν εἰς τοὺς τομεῖς ποὺ διηκόνησεν. Ἀπεχωρίσθη ἠμῶν ἔμπλεως ἀγαθῶν καὶ ἐξαισίων ἔργων, τετιμημένος ὑπὸ τῆς πολιτείας, κλαιόμενος καὶ μακαριζόμενος ὑπὸ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἀναγνωρισθεῖς ὡς φωτεινὸν ἄστρον εἰς τὸν πνευματικὸν οὐρανὸν τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἀλλ` ὁ ταπεινόφρων Φώτιος τίποτε ἀπὸ αὐτὰ δὲν ἠθέλησε. Μόνον ἐφόδιον ποὺ ἐζήλωσεν εἶναι αἱ εὐχαὶ καὶ τὰ δάκρυα τῶν χριστιανῶν ὑπὲρ τῶν ἀτελειῶν του, ὡς ἀνθρώπου. Ἀλλὰ πρὸ παντός, ἐπῆρε μαζί του ὡς πολυτίμους ἐξοδίους καὶ ἀφθάρτους στεφάνους, τὰς λυσσώδεις ὕβρεις τῶν παπικῶν καὶ φιλοπαπικῶν, οἵτινες ἔδωκαν τὸ μέτρον τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ θεοφωτίστου τούτου ἀνδρὸς καὶ ἐβεβαίωσαν τὴν πατερικότητά του».
(Μοναχοῦ Θεοκλήτου Διονυσιάτου, Ὁ Φώτης Κόντογλου στὴν τρίτη διάστασή του, Ἔκδοση Ἱεροῦ Κοινοβίου Ὁσίου Νικοδήμου, Γουμένισσα, 2003)
Α΄
     Πολλά, ἀμέτρητα, εἶναι ὅσα γραφήκανε γιὰ τὸν παπισμό, ἀλλὰ λίγα εἶναι σὰν αὐτὰ ποὺ ἔγραψε γιὰ τὸ αἰνιγματικὸ τοῦτο σύστημα ὁ πλέον βαθυστόχαστος κι ἀποκαλυπτικὸς Ρῶσος συγγραφέας Θόδωρος Ντοστογιέφσκης. Τοῦτο τὸ μοναδικὸ κείμενο εἶναι ἕνα

Ας κοπιάσουμε όπως ο Δαβίδ, φωνάζοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με.Όσιος Ησύχιος ο πρεσβύτερος

"Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε...σώσον, αγαθέ, τας ψυχάς ημών"!


Ο καρπός του Πνεύματος.

Δευτέρα του αγίου Πνεύματος

π. Αυγουστίνος Καντιώτης    «Ό δε καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη...» (Γαλ. 5,22)

XΘΕΣ, αγαπητοί μου, άλλα και σήμερα ή αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής. Ή εορτή αυτή από διαπρεπείς διδασκάλους και πατέρας χαρακτηρίζεται ως ή ήμερα πού γεννήθηκε ή Εκκλησία. Άλλ' ενώ τα ανθρώπινα έχουν αρχή, ακμή και τέλος, ή Εκκλησία δεν έχει τέλος· μπορούμε να πούμε και γι' αυτήν «και της βασιλείας» αυτής «ούκ έσται τέλος» (Λουκ. 1,33). Όσο κι αν την πολεμούν, θα μείνει αήττητος, διότι έχει μέσα της τη δύναμη του αγίου Πνεύματος.

Το Πνεύμα το άγιο, το τρίτο πρόσωπο της θεότητας, ως Θεός είναι αόρατο. Έγινε όμως αισθητό από τις διάφορες εκδηλώσεις του την ήμερα της Πεντηκοστής. Υπό δύο