Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

Με αυτούς (νεοσατανιστές;) θέλει να ενωθεί η "νέα εκκλησία" του Βαρθολομαίου και της ομάδος του!

 ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ ΠΛΕΟΝ

ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ ΧΑΙΡΕΤΟΥΝ

ΜΕ…ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ! (βίντεο)


Γράφει η Σουλτάνα Χειλαδάκη
Έχουν ξεφύγει τελείως. Δεν κρύβονται πλέον, δεν διστάζουν και δείχνουν φανερά πως χαιρετούν με τον χαιρετισμό του Σατανά, μαζί, ιερείς και κοινό. Σε μια δημόσια ανοιχτή τελετή Παπικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, παπικοί ιερείς και το ποίμνιο τους χαιρέτησαν με το γνωστό σήμα του Διαβόλου, δηλαδή με υψωμένα τα δυο δάχτυλα, τον δείκτη και τον μικρό, χαιρετισμός που είναι γνωστός και με τον χαρακτηριστικό τίτλο : «Τα Κέρατα του Διάβολου»!


Με αυτούς θέλει να ενωθεί η Ορθόδοξη εκκλησία ???
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ

Η "νέα εκκλησία" έχει την συνείδηση και φέρεται πλέον ως ένας κρατικός οργανισμός. Τα κρίσιμα θέματα της Πίστεως την αφήνουν "παγερά" αδιάφορη, ή φοβάται να τα θίξει για να μην έρθει σε αντιπαράθεση με τον σατράπη του Φαναρίου, και βεβαίως γιατί είναι αναιρετικά του Οικουμενισμού!

Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης
ι
 καί προβληματισμός
 ἐκ τοῦ Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ
 γιά τήν "ἐπιλεκτική" ἀναφορά της!!!...

Ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνακοίνωση καί μετά ὁ προβληματισμός μας:ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΚΡΗΤΗΣ

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 3 Μαρτίου 2016 στό Ἡράκλειο, σέ Συνεδρία, καί ἐκτός ἀπό τά τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα, ἀσχολήθηκε μέ τό θέμα τῆς προετοιμασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θά συγκληθεῖ στήν Κρήτη, τόν προσεχῆ Ἰούνιο.
   Ἡ Ἱερά Σύνοδος συζήτησε τό θέμα τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν καί ἐνημερώνει τόν διακρινόμενο γιά τήν πίστη καί τήν ἀγάπη του πρός τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση Κρητικό Λαό ὅτι ἡ ταφή τῶν κεκοιμημένων ἀποτελεῖ στοιχεῖο τοῦ Πολιτισμοῦ καί τῆς ταυτότητάς μας καί ἐκφράζει τήν τιμή καί τό σεβασμό πρός τήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος.
Μάλιστα, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀποφάσισε νά ἀπευθύνει Συνοδική Ἐγκύκλιο, τήν Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, γιά τό θέμα αὐτό, προκειμένου νά ἐνημερωθεῖ ὁ εὐσεβής Λαός τοῦ Θεοῦ.
Ἐπί πλέον, τήν Ἱερά Σύνοδο ἀπασχόλησε τό φλέγον θέμα τῶν προσφύγων καί οἱ ἀνησυχητικές διαστάσεις πού ἔχει λάβει στόν Τόπο μας τίς τελευταῖες ἡμέρες, ἀπευθύνει δέ ἔκκληση πρός κάθε ἁρμόδιο Φορέα καί Ὄργανο, γιά τήν ἀπό κοινοῦ ἀντιμετώπιση τοῦ ὅλου θέματος, μέ τίς δέουσες ἐνέργειες καί ἀποφάσεις.
Ταυτόχρονα, ἡ Ἐκκλησία Κρήτης, ὅπως ἔπραξε καί κατά τό παρελθόν, θά συμπαρασταθεῖ, ἀπό τό ὑστέρημά της, στίς ἀνάγκες τῶν ἐμπεριστάτων καί πονεμένων συνανθρώπων μας, ἀνεξαρτήτως θρησκείας καί φυλῆς.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀρχῆς τοῦ κατανυκτικοῦ Τριωδίου, εὔχεται ὅλοι νά διέλθουμε μέ ἀληθινή μετάνοια καί κατάνυξη τήν ἐρχόμενη περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νά ἀξιωθοῦμε δέ νά ἑορτάσομε μέ πνευματική εὐφροσύνη καί ἐλπίδα τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης

 Πηγή ἀνακοινωθέντος: imka

 

 Σχόλιον-προβληματισμός

Ἱστολογίου ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ:Συγνώμη, ἀπό ὅλα τά ἀντορθόδοξα πού μᾶς ἑτοιμάζει ἡ "Πανορθόδοξος" Σύνοδος καί μέ ὅλες τίς ἀντορθόδοξες διαδικασίες πού αὐτο-δρομολογεῖται, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Κρήτης ἔχει ἐνστάσεις καί ἀνησυχίες "ἐπιλεκτικά" μόνο γιά τήν καύση τῶν νεκρῶν καί γιά τό προσφυγικό ζήτημα; 
Τά οἰκουμενιστικά, μεταπατερικά δηλητήρια πού ἐμπεριέχουν τά θέματά της καί ὁ μή θεσμικός τρόπος πού αὐτο-ὀργανώνεται καί πού ἀμφότερα ὄζουν ληστρικότητος ἐκ τῶν προτέρων, δέν τήν ἀνησυχοῦν;

Δέν ἀνησυχεῖ γιά παράδειγμα γιά τά ἑξῆς;
  • Γιά τό ὅτι αὐτοαποκαλεῖται "Πανορθόδοξος" καί ὄχι "Οἰκουμενική"; 
  • Γιά τό ὅτι ἀποκλείει τήν παρουσία κληρικῶν, μοναχῶν, πιστῶν, τήν ἁπαρτία τῶν Ἐπισκόπων, ἄρα καταλύει τήν συνοδικότητα ἐπί τοῦ πρακτέου καί κάθε ἔννοια αὐτῆς; 
  • Γιά τό ὅτι θά παρίστανται αἱρετικοί παπικοί ὡς "παρατηρητές", τήν στιγμή πού θά ἀποκλείονται οἱ Ὀρθόδοξοι καί μάλιστα Ἐπίσκοποι;  
  • Γιά τό ὅτι θά συμπεριλαμβάνει ἀπαράβατα καί διά Οἰκουμενικῶν Συνόδων κατοχυρωμένα δογματικά-πνευματικά θέματα πρός διαπραγμάτευσιν, ὅπως: "τά ἀνοίγματα τῆς Ὀρθοδοξίας μέ τόν ὑπόλοιπο χριστιανικό κόσμο (τίς αἱρέσεις δηλαδή)", τό τί θά γίνει μέ τίς νηστεῖες..., τόν γάμο χειροτονημένων (!), τίς "διακρίσεις" (ὁμοφυλόφιλοι; κ.λ.π.) κ.ἄ. παρόμοια; 
  • Γιά τό ὅτι ἐν ὀλίγοις δρομολογεῖται ἡ ἐπισημοποίηση-ἐντός τῶν πυλῶν τῆς Ὀρθοδοξίας-τῆς Παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς "ἐκκλησιαστικοποίησης" ὅλων τῶν αἱρέσεων;  
  • Οὐσιαστικά γιά τήν ἀκύρωση τῶν Ἁγίων Πατέρων ὅλων τῶν προηγούμενων αἰώνων, τῶν Οἱκουμενικῶν Συνόδων καί τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τήν ἀπόκλιση ὡς "ἑπόμενοι τοῖς Ἁγίοις Πατράσι" κάποιων νῦν Πατέρων καί ἐνορχηστρωτῶν μίας "Νέας Ὀρθοδοξίας"-μεταλλαγμένου ἀποκυήματος τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου;
Κλείνοντας τόν σημαντικό τοῦτο προβληματισμό μας, ἐντελῶς τυχαῖα, παρατηρήσαμε ἕναν Ἐπίσκοπο ἐκ Κρήτης νά σχηματίζει μέ τά χέρια του τό μασονικό τρίγωνο τῆς Παγκόσμιας Νέας Τάξης Πραγμάτων, γνωστό ὡς "τό σύμβολο τοῦ νεροῦ":


 symvolo-nerou
 
Διαβάστε σχετικά μέ τό μασονικό "σύμβολο τοῦ νεροῦ", τό ἑξῆς ἄρθρο μας:
"Τό σύμβολο τοῦ νεροῦ" τῆς ψευδοθεᾶς Auramoth! Μία ἀκόμα ἀναγνωριστική χειρονομία ἀνάμεσα σέ Καμπαλιστές, Μασόνους, Illumiati καί Ἑωσφοριστές Νεοεποχίτες! (Φωτό καί βίντεο) 
Τώρα, πόσο τυχαῖος εἶναι αὐτός ὁ συμβολισμός σέ συνάρτηση μέ τά δύο "ἐπιλεκτικά" ζητήματα πού ἐνόχλησαν τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καί ὄχι ὅλα τά ὑπόλοιπα καί φλέγοντα δογματικά ζητήματα τῆς Ὁρθοδόξου Πίστεώς μας, τό ἀφήνουμε νά τό συμπεράνετε μόνοι σας...
Ἄρθρο ἀπό τό:

Ἱστολόγιον ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟΣ http://kaiomenivatos.blogspot.gr/  

Η "ΟΡΓΗ" του Θεού στους "μη μετανοούντας"!

Πηγή: "Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"

ΕΠΕΙΓΟΝ: Έλληνες, κάτοικοι ακριτικών περιοχών εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και τα χωριά τους. Κατασκοτώθηκαν οι Κολοκοτρωναίοι να διώξουν το γενοκτόνο Ισλάμ από τούτο τον ευλογημένο τόπο, και, μέσα σε μία δεκαετία εκατομμύρια 25άρηδες μουσουλμάνοι εισέρχονται δόξη και τιμή.

Καὶ αὐτὸ ποὺ χάλασε τὸ 1821,  ἔρχεται ἡ Ν. Τάξη μὲ τὴν συνδρομὴ τῶν Οἰκουμενιστῶν  Ἐπισκόπων νὰ τὸ διορθώσει: Να μετατρέψει και πάλι τους Έλληνες σε "ξεβράκωτους"!
Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ (Ἱστολόγιο  "Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ")

    Θα ξεκινήσω, όπως κάθε βράδυ πράττουν τα γνωστά κοπροκάναλα, με μια «συγκινητική» ιστορία, την οποία, ίσως, πολύ σύντομα, θα ζήσουμε στο μέλλον.


Έλληνες, οικογένειες, παιδιά και ηλικιωμένοι κάτοικοι ακριτικών περιοχών, όπως το Κιλκίς, παίρνοντας στην αγκαλιά τους τα λιγοστά τους υπάρχοντα, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και τα χωριά τους, διότι εξαθλιωμένες ομάδες Αφγανών, Μαροκινών, Πακιστανών και άλλων μουσουλμάνων, «προσφύγων», περιφέρονται στα χωριά τους απειλώντας …

Ήδη οι πρώτες «ροές» Ελλήνων «μεταναστών» εμφανίστηκαν στην Θεσσαλονίκη, στην Λάρισα, στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της Επικράτειας. Τα 5 περίπου εκατομμύρια των «προσφύγων» που βρίσκονται στην Ελλάδα, δηλώνουν πως, εφ’ όσον η Ευρώπη έκλεισε τις πύλες της, δεν πρόκειται να επιστρέψουν στην φρίκη, τον πόλεμο και την πείνα των χωρών καταγωγής τους, οι οποίες, βέβαια, δεν τους δέχονται.


Εκπρόσωποι των προσφύγων, αντιμετωπίζουν με κατανόηση το ενδεχόμενο να ριζώσουν στην Ελλάδα, μία χώρα με πλούσιο μουσουλμανικό παρελθόν. Παραπέμπουν δε και σε σχετικές μελέτες «Ελλήνων» ιστορικών-Ρεπούση, Λιάκος, Βερέμης- όπου εξαίρεται η αγαστή συνοίκηση και συμβίωση Ρωμιών και Τούρκων.

Το δε υπουργείο Παιδείας μελετά σοβαρά το ενδεχόμενο να ανοίξουν και πάλι τα παρατημένα σχολειά στα χωριά νησιών και απομακρυσμένων περιοχών, να προσλάβει και μουσουλμάνους δασκάλους, για να μην στερηθούν τα προσφυγόπουλα το πανανθρώπινο αγαθό της Παιδείας.


Ταυτόχρονα οι ροές από την Τουρκία συνεχίζονται με αυξανόμενο ρυθμό και σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, ενδέχεται το 2020 η Ελλάδα να έχει πληθυσμό γύρω στα 20 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 12 περίπου θα είναι μουσουλμάνοι.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι θεσμοί, ενώπιον αυτής της θετικής εξέλιξης και στάσης της χώρας μας, που δέχτηκε να
θυσιαστεί φιλοξενώντας, μόνο αυτή, τους πρόσφυγες, χαλάρωσε τα μνημονιακά μέτρα και προβλέπει φρενήρη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Ο δε καγκελάριος Β. Σόιμπλε δήλωσε έμπλεος χαράς και ικανοποίησης, ότι απομακρύνθηκε οριστικά το ενδεχόμενο ενός Grexit και προσβλέπει στην συνεργασία των δύο χωρών.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του και δήλωσε ότι η ελληνική πολιτεία θα κάνει τα πάντα ώστε οι μουσουλμάνοι φίλοι μας να ενσωματωθούν στον εθνικό κορμό και θα πατάξει αμείλικτα τις ακροδεξιές, φασιστικές, ρατσιστικές ομάδες που αντιδρούν σ’ αυτό το ενδεχόμενο.


ΙΣΛΑΜ ...

Διαβάζω από την Ιστορία του Ελληνικού Έθνους της Εκδοτικής Αθηνών (σελ. 39, τόμ. ΙΓ), το κείμενο, όχι ενός «φανατικού» θεολόγου, αλλά ενός πανθομολογουμένως εθνικού ιστορικού, που κανείς εχέφρων δεν αμφισβητεί το κύρος και την αξιοπιστία του, του Απόστολου Βακαλόπουλου.

«Σύμφωνα με την βασική αρχή της ισλαμικής θρησκείας ο κόσμος διαιρείται σε δύο μέρη, στην επικράτεια του Ισλάμ (Dar el Islam) και στην επικράτεια των απίστων (Dar el Harb), δηλαδή του πολέμου. Ο ιερός πόλεμος (Gihad) εναντίον των απίστων για την συνεχή επέκταση της επικράτειας του Ισλάμ αποτελεί, μαζί με το καθήκον της προσευχής, την ουσία της μωαμεθανικής θρησκείας.

Σύμφωνα με το ίδιο το Κοράνι, οι άπιστοι είναι μιαρά όντα, εναντίον των οποίων πρέπει να μάχεται ο πιστός ώσπου να ομολογήσουν ότι δεν υπάρχει άλλος θεός εκτός από τον Αλλάχ. Ο πόλεμος εναντίον των απίστων είναι επομένως κατάσταση μόνιμη και φυσική, η ειρήνη αντίθετα παροδική ανάπαυλα που επιτρέπεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα (10 χρόνια), όταν για λόγους ανώτερης βίας η νικηφόρα συνέχιση του πολέμου καθίσταται αδύνατη.

Μόλις όμως οι συνθήκες το επιτρέπουν, η επανάληψη του πολέμου αποτελεί υποχρέωση γιατί ο προφήτης διδάσκει: “μην επικαλείσθε την ειρήνη όταν είσθε ισχυρότεροι”. Ο πόλεμος εναντίον των απίστων πρέπει να συνεχίζεται με σκοπό την πλήρη εξολόθρευσή τους και μόνο οι γυναίκες, τα παιδιά και οι γέροντες εξαιρούνται από τη σφαγή… Οι περιουσίες των απίστων περιέρχονται στους πιστούς…».

Όποιος τα αμφισβητεί αυτά εθελοτυφλεί. Αν συνεχιστεί η εισβολή- γιατί δεν πηγαίνουν προς τις χώρες των ομοθρήσκων τους; το ερώτημα παραμένει- αν εμείς οι λιγοστοί Έλληνες συνεχίσουμε να ανεχόμαστε τους μηρυκασμούς και τις γελοιότητες περί φιλοξενίας, ας ετοιμαστούμε για το…Dar el Islam.

Προς το παρόν οδεύουμε στην «επικράτεια πολέμου». Όταν θα μείνουν μόνιμα, θα θυμηθούν, ακούγοντας καμπάνες και βλέποντας σταυρούς, το καθήκον τους οι οπαδοί του Ισλάμ.

Εξολόθρευση των «μιαρών όντων», ημών των απίστων. Τότε θα δούμε τι συγκινητικές ιστορίες καταδιωκόμενων Ελλήνων, θα διασκεδάζουν τους «εταίρους» μας , γιατί είμαστε τα μεγαλύτερα κορόιδα της οικουμένης. Αυτοκτονούμε εν θριάμβω…

Άξιοι της μοίρας μας, γιατί αφήνουμε τους ποικιλώνυμους Γραικύλους να διαχειρίζονται το κρισιμότερο – θέμα ζωής ή θανάτου – πρόβλημα από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους.Η Επανάσταση του ’21 ακυρώνεται.

Κατασκοτώθηκαν οι Κολοκοτρωναίοι να διώξουν το γενοκτόνο Ισλάμ από

Οι Εκκλησίες συμμετέχουν σε μιά Σύνοδο που εκ των προτέρων την έχουν υποβαθμίσει έως "ακυρώσει"! Σε ποιους πραγματικά απευθύνεται η κριτική; Μήπως υπό την πίεση των πιστών και για να τους καθησυχάσει; Και τι θα κάνουν μετά τις αποφάσεις μιας Συνόδου που εξ αρχής κατέστησαν αναξιόπιστη, αφού αρνείται να εφαρμόσει (και στην ουσία περιφρονεί) την Αγιοπατερική Παράδοση περί συγκλήσεως των Συνόδων;

 Η Εκκλησία της Σερβίας για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδοξίας

Πηγή: "Ἀκτίνες"ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ  ΕΚ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Αρ. πρωτ.  439        Εν Βελιγραδίω την 24ην Ιουλίου 2015

Τω Παναγιωτάτω Αρχιεπισκόπω
Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης
και Οικουμενικώ Πατριάρχη
Κυρίω ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΩ
Εις Κωνσταντινούπολιν.

Παναγιώτατε,
Η Σύνοδος της Ιεραρχίας της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας κατά την τακτικήν συνεδρίασίν Της του παρελθόντος Μαΐου ε.ε. εξήτασε την έκθεσιν των εκπροσώπων τής καθ΄ ημάς Τοπικής Εκκλησίας, που αφορούσε εις την  τρίτην  συνάντησιν της Ειδικής Διορθοδόξου Προπαρασκευαστικής Επιτροπής διά την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον και αποφάσισεν όπως κοινοποιήση τας προτάσεις Αυτής διά την Πέμπτην Προσυνοδικήν Πανορθόδοξον Διάσκεψιν, εν ταυτώ ειπείν διά την μέλλουσα Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής του Χριστού Εκκλησίας.
Η απόφασις και αι προτάσεις της ημετέρας Συνόδου της Ιεραρχίας κοινοποιούνται εις τους Προκαθημένους πασών των Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών επί κεφαλής όντος του Πρωτοθρόνου Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Η απόφασις και αι προτάσεις αι αφορώσαι εις την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον έχουν ως ακολούθως:
«Μετά πλήρους συναισθήσεως της εξαιρέτου ιστορικής σπουδαιότητος της προετοιμαζομένης Μεγάλης Συνόδου διά την μαρτυρίαν και αποστολήν της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας εις τον σύγχρονον κόσμον, η Σύνοδος της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας εν  όψει της προετοιμασίας της Μεγάλης Συνόδου, η οποία επρογραμματίσθη όπως συνέλθη το 2016, γνωρίζει εις τους Προκαθημένους και τας Ι. Συνόδους των Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών τας επισήμους απόψεις και προτάσεις Της:
1. Είναι εις όλους γνωστόν, ότι η Σερβική Ορθόδοξος Εκκλησία συμμετέχει ενεργώς και απ’ αρχής εις τας προετοιμασίας της Μεγάλης Συνόδου καθώς και ότι έχει λάβει μέρος  εις όλας τας Πανορθοδόξους Προπαρασκευαστικάς Επιτροπάς από της πρώτης εν έτει 1961  έως και σήμερον. Το γεγονός αυτό διατρανώνει την επιθυμία Της διά την σύγκλησιν της Συνόδου και την συναίσθησιν των ευθυνών δια την καλυτέραν προετοιμασίαν του οροσήμου τούτου διά την Ορθόδοξον Εκκλησίαν και την υλοποίησιν της  ευαγγελικής αποστολής Της.
Προκαλεί όμως ανησυχίαν εις την καθ’ ημάς Τοπικήν Εκκλησίαν το γεγονός ότι ενώ η Σύνοδος συνέρχεται λίαν προσεχώς, τα προγραμματισθέντα θέματα της Συνόδου δεν απαντούν εις ουσιαστικά ζητήματα, με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπος η σημερινή Ορθόδοξος Εκκλησία. Ως γνωστόν, αι Οικουμενικαί Σύνοδοι και άπασαι αι της αυτής σπουδαιότητος Σύνοδοι εν τη ιστορία της Εκκλησίας αντιμετώπιζαν εν πρώτοις τα εμφανισθέντα δογματικά ζητήματα και ακολούθως, εν συσχετισμώ προς αυτά, και τα ζητήματα διοργανώσεως και κανονικής ευταξίας εν τη Εκκλησία.
Αδιαμφισβητήτως το κεντρικόν δογματικόν ζήτημα από του Μεγάλου Σχίσματος (1054 μΧ) και εντεύθεν, μετά την εμφάνισιν της Διαμαρτυρήσεως (από του 16ου αι.) έως και της σήμερον, είναι το εκκλησιολογικό ζήτημα: το περί Εκκλησίας ερώτημα.
Συνεπώς το προβλεπόμενον θέμα της Συνόδου, προερχόμενον από τον συγκερασμόν δύο πρώην θεμάτων (περί Οικουμενισμού και περί του Διαλόγου μετά των άλλων Χριστιανικών Εκκλησιών) υπό τον τίτλον Η σχέσις της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά του λοιπού Χριστιανικού κόσμου, αναποφεύκτως απαιτεί προκαθορισμόν τινά της διδασκαλίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής, εν η πιστεύομεν, εν τω Συμβόλω της Πίστεως ομολογούντες, ότι αύτη εστίν η Ορθόδοξος Εκκλησία –η Εκκλησία του Συμβόλου. Μόνον υπό το φως τοιαύτης προκαθορισμένης αυτογνωσίας της Εκκλησίας δύναται το προβλεπόμενον θέμα, ήτοι «Η σχέσις της Ορθοδόξου Εκκλησίας μετά του λοιπού Χριστιανικού κόσμου», να εύρη την πραγματικήν αυτού θέσιν. Τούτο ακριβώς το ουσιώδες δογματικο-εκκλησιολογικό ζήτημα έχουσα υπ’  όψιν η καθ’ ημάς Τοπική Εκκλησία προέτεινε διά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με απόφασιν της Συνάξεως αυτής (υπ’ αριθμ. 771/зап. 160 της 26ης Μαΐου 2011), επικύρωσιν τινά της οικουμενικής σπουδαιότητος της Συνόδου του Φωτίου (879/890), ειδικώς δε της διδασκαλίας αυτής περί του Filioque, το οποίο και ήτο ο κύριος λόγος διά τον χωρισμόν της Εκκλησίας της Ρώμης από το πλήρωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Διά τον αυτόν λόγον, η ημετέρα Σύναξις προέτεινε, και πάλιν προτείνει, διά την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον, την επικύρωσιν υπό της Μεγάλης Συνόδου των Ησυχαστικών Συνόδων του 14ου αι., και την αποδοχήν της διδασκαλίας των εξ ολοκλήρου ορθοδόξου περί της θείας Ουσίας και των αιωνίων Θείων Ενεργειών ως μίαν ουσιώδη διαφοράν εν σχέσει με την Ρωμαιοκαθολικήν διδασκαλίας  περί της Θείας Χάριτος,  τουτ’  έστιν εν γένει περί της σχέσως του Θεού προς την κτίσιν Αυτού,

Για ΚΟΝΤΟΦΘΑΛΜΟΥΣ! (Και δὴ Πανθρησκειαστὲς-Οικουμενιστές)!

ΕΝΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΡΙΖΕΙ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ (βίντεο)

αλβανοι σκοπιων


Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης

Φωτιές άναψε η απόφαση του πρόεδρου των Σκοπιανών της Διασποράς, Todor Petrov, να αναγείρει ένα μεγάλο σταυρό ύψους 55 ποδών, δηλαδή περίπου 17 μέτρα, σε κεντρικό σημείο των Σκοπίων.
Μόλις έγινε γνωστή αυτή η απόφαση, τότε μουσουλμάνοι κυρίως Αλβανοί των Σκοπίων, συγκεντρώθηκαν στον τόπο όπου θα υψώνονταν ο σταυρός και με βία αφού κατέλαβαν την τοποθεσία έκλεψαν μια μπουλντόζα και έσκαψαν με μανία το μέρος καταστρέφοντας την βάση του σταυρού.

Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν από οργισμένους μουσουλμάνους προκαλώντας μεγάλη ένσταση στην πρωτεύουσα του κρατιδίου, ενώ η αστυνομία προσπαθούσε να ηρεμίσει τα πνεύματα.
Μια καλή «γεύση» από θρησκευτικές ταραχές που αύριο με την πλημμύρα όλων αυτών των μουσουλμάνων στην χώρα μας, να είστε σίγουροι πως θα τις έχουμε και μέσα στα σπίτια μας.

    Και εις ανώτερα!                                                             Τὸ Βίντεο ἐδῶ.

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ

Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
www.nikosxeiladakis.gr

Προδότες της ορθόδοξης αλήθειας...

"Για ένα ξεροκόμματο αναγνώρισης..."
Τί μου προβάλετε επιχειρήματα θεολόγων και  κληρικών πού αμνηστεύουν τα πάθη και τα βλέπουν όλα φωτεινά και άγια; 
Αυτοί έχουν ξεπεράσει την ντροπή και το ήθος.


Για ένα ξεροκόμματο αναγνώρισης και επιβίωσης στην πνευματική και οικονομική ελίτ, και την μάνα τους πουλάνε. Σιγά τις αυθεντίες!

Αδύναμοι άνθρωποι πού πάνε με το ρεύμα. 
Ούτε οι περγαμηνές τους με θαμπώνουν, ούτε ο κύκλος τους, ούτε η αγαπολογία.
 
Γιατί είμαι αμόρφωτος, αδικτύωτος και άξεστος. 
Και αυτό με κάνει άθλιο αλλά αυθεντικό..

~ π. Παντελεήμων Κρούσκος

- Σχόλιο "αμφοτεροδέξιου":

              Δες για ποιους μιλάει ο Δημήτρης...

ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΙ «ΑΜΝΗΣΤΕΥΟΥΝ» ΤΗΝ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ

Κυριακή της Απόκρεω, Ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου

Ομιλία εις την Κυριακή της Απόκρεω

 (Αγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω (Α΄ Κορ. 8,8 – 9,2)

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ

«Οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω» (Α΄ Κορ. 8,13)

κοπροςΣήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε Κυριακὴ τῶν Ἀ­πόκρεων. Σὲ ὅλους τοὺς ναοὺς τῆς Ὀρθο­δοξίας διαβάζεται ἡ περικοπὴ τῆς μελλούσης Κρίσεως. Τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο εἶνε τρομερό. Ποιός ἁμαρτωλὸς δὲν τρομάζει; Ὅσο κι ἂν προσπαθῇ κανεὶς νὰ διώξῃ τὴν ἰδέα τοῦ θανά­του καὶ τῆς κρίσεως, ἡ ἡμέρα ἐκείνη ἔρχεται, εἶνε βέβαιο. Θὰ ἔρθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου νὰ κρίνῃ «τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ» (Ψαλμ. 9,9). Θὰ κρίνῃ εἰ­δωλολάτρες, Ἰουδαίους, Χριστιανούς. Τοὺς εἰδωλολάτρες μὲ τὴ φωνὴ τῆς συνειδή­σεως, τοὺς Ἰουδαίους μὲ τὸ Δεκάλογο. Ἡ δική μας ὅμως θέσι, τῶν Χριστι­ανῶν, τῶν βα­πτισμένων, ποὺ κοινωνοῦμε τὰ ἄχραντα μυστήρια καὶ «μπροστὰ στὰ μάτια μας ζωγραφίστηκε ὁ Χριστὸς ἐσταυρω­μένος» (Γαλ. 3,1), θὰ εἶνε τραγική. Γιατὶ θὰ κριθοῦμε καὶ μὲ τὴ φωνὴ τῆς συνειδήσεως, καὶ μὲ τὸ Δεκάλογο, ἀλλὰ πρὸ παντὸς μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ποὺ εἶνε ζυγαριὰ ἀ­κριβείας· θὰ ζυγιστῇ καὶ τὸ τελευταῖο δράμι ἀρετῆς καὶ τὸ τελευταῖο δράμι κακίας.
Δὲν τρέμετε, δὲ φοβᾶστε; Ἐγὼ εἶμαι ἁμαρτωλὸς καὶ τρέμω τὴν ἡμέρα ἐκείνη, ποὺ θὰ στηθῇ τὸ δικαστήριο, θ᾽ ἀνοιχθοῦν βιβλία, καὶ ἄγγελοι θὰ τρέχουν γιὰ νὰ συλλέξουν «τοὺς ποιοῦντας τὴν

Η ενό­τη­τα των πι­στών και η αίρεση του Οικουμενισμού

Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου


Πρόκειται γιὰ μιὰ ὁμιλία ποὺ ἔγινε πρὶν δεκαετίες (15-06-86 καὶ 19-05-91) καὶ σὲ ἄλλο ἑορτολογικό-λειτουργικὸ κύκλο, ἀλλὰ εἶναι σημαντικὴ καὶ ἐπίκαιρη, ποὺ εἴδαμε ἐδῶ.

«Παρακαλῶ πά­ρα πο­λύ προ­σέξ­τε αὐ­τό ἐ­δῶ τό ση­μεῖ­ο· εἶ­ναι ἐ­πί­και­ρο ὅ­σο πο­τέ ἄλ­λο­τε. Δι­ό­τι ὁ Οἰ­κου­με­νι­σμός αὐ­τή τήν στιγ­μή –πού δέν εἶ­ναι τί­πο­τα ἄλ­λο πα­ρά ἕ­να ἀ­να­κά­τω­μα ὅ­λων τῶν αἱ­ρέ­σε­ων, ἕ­να ἀ­να­κά­τω­μα, πραγ­μα­τι­κό ἀ­να­κά­τω­μα– σοῦ λέ­ει: θά ἔ­χου­με τήν ἑ­νό­τη­τα ἐν ἀ­γά­πῃ. 
 Ὄ­χι, κύ­ριοι· ἡ ἑ­νό­τη­τα δέν θά εἶ­ναι μόνο ἐν ἀ­γά­πῃ, ἀλ­λά θά εἶ­ναι ἐν ἀ­γά­πῃ καί ἐν ἀ­λη­θεί­ᾳ. Καί τό ἐν ἀ­λη­θεί­ᾳ ση­μαί­νει δογ­μα­τι­κή ἀ­λή­θεια, δη­λα­δή ὀρ­θο­δο­ξό­τητα. Δέν μπο­ρῶ ἐ­γώ νά ἔ­χω ἑ­νό­τη­τα μ’ ἐσέ­να, ὅ­ταν ἐσύ δέν πι­στεύ­εις τοῦ­το ἤ ἐ­κεῖ­νο καί ἡ πί­στη σου εἶ­ναι παρ­δα­λή. Δέν μπο­ρῶ νά ἔ­χω μαζί σου ἑ­νό­τη­τα.
Τό λέω αὐτό γιατί ἔχουμε τούς Τούρκους ἀπό ’δῶ, τούς παρατούρκους ἀπό ’κεῖ... τούς παραπάνω καί τούς παρακάτω... Ολους αὐτούς, ἄν μᾶς ἐπιτεθοῦν, δέν θά μπορέσουμε νά κάνουμε τίποτα γιά νά τούς βγάλουμε ἀπό τήν πατρίδα μας, ἐάν τήν πατρίδα μας δέν τήν φυλάει ὁ Χριστός. Αὐτό βεβαίως δέν καταργεῖ τήν ἄμυνα. Προσέξτε: δέν καταργεῖ τήν φύλαξη τῶν συνόρων. Μήπως καί οἱ Ἑβραῖοι δέν ἔκαναν πολέμους;».     


Ἡ ἑ­νό­τη­τα τῶν πι­στῶν 
Κυ­ρια­κή Ἁ­γί­ων Πα­τέ­ρων

Σή­με­ρα ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας, ἀ­γα­πη­τοί μου, τι­μᾶ τήν μνή­μη τῶν ἁ­γί­ων τρι­α­κο­σί­ων δε­κα­ο­κτώ Πα­τέ­ρων τῆς Α΄ Οἰ­κου­με­νι­κῆς Συ­νό­δου, τῆς ἐν Νι­καί­ᾳ. Καί τήν τι­μᾶ ἀ­φε­νός μέν γιά νά δο­ξά­σει τόν Ἅ­γιο Τρι­α­δι­κό Θε­ό, πού πάν­το­τε δι­α­σώ­ζει τήν ἀ­λή­θεια μέ­σα στήν Ἐκ­κλη­σί­α Του –δι­ό­τι οἱ Σύ­νο­δοι πάν­το­τε δι­έ­σω­ζαν τήν ἀ­λή­θεια τή δογ­μα­τι­κή– καί ἀφετέρου δέ γιά νά τι­μή­σει τούς θε­ο­φό­ρους Πα­τέ­ρες πού συγ­κρο­τοῦ­σαν αὐ­τές τίς Οἰ­κου­με­νι­κές Συ­νό­δους.
Ἀλ­λά ἡ Ἐκ­κλη­σί­α μας ὁ­μοί­ως θέ­λει νά προ­βάλ­λει –ἔ­τσι του­λά­χι­στον φαί­νε­ται στή ση­με­ρι­νή εὐ­αγ­γε­λι­κή πε­ρι­κο­πή–[1] τήν ἑ­νό­τη­τα τῶν πι­στῶν ἐν ἀ­γά­πῃ καί ἀ­λη­θεί­ᾳ. Προ­σέξ­τε: τήν ἑνότητα ἐν ἀ­γά­πῃ καί ἀ­λη­θεί­ᾳ!
Αὐ­τό τό ἴ­διο πρό­βλη­μα φαί­νε­ται ὅ­τι ὑ­πάρ­χει πάν­το­τε μέ­σα στήν Ἐκ­κλη­σί­α, τό πρό­βλη­μα τῆς ἑ­νό­τη­τος ἐν ἀ­γά­πῃ καί ἀ­λη­θεί­ᾳ, ἀ­κρι­βῶς γιατί κα­τά κά­ποι­ον τρό­πο δέν εἶ­ναι λί­γοι ἐ­κεῖ­νοι πού διατα­ράσ­σουν αὐ­τή τήν ἑ­νό­τη­τα τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, πάν­το­τε, φυ­σι­κά μέ­χρι σή­με­ρα, ἀλ­λά καί μέ­χρι πού νά τε­λει­ώ­σει ἡ Ἱ­στο­ρί­α.
Τό πρό­βλη­μα τῆς ἑ­νό­τη­τος τῶν ἀν­θρώ­πων ἤ­δη εἶ­χε τε­θεῖ καί με­τά τόν κα­τα­κλυ­σμό τοῦ Νῶε. Θά θυ­μᾶ­στε, ὅ­ταν ἔ­γι­ναν πολ­λοί οἱ ἀ­πό­γο­νοι τοῦ Νῶ­ε, θέ­λη­σαν νά δι­α­τη­ρή­σουν αὐ­τήν τήν ἑ­νό­τη­τα, πρίν ἀ­κό­μη δι­α­σπα­ροῦν