Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

«Λόγια αγάπης» Β΄


ΛΟΓΙΑ  ΑΓΑΠΗΣ 


Αποτέλεσμα εικόνας για Βασίλειος Κερμενιώτης, Απροκάλυπτη οικουμενιστική προπαγάνδα σε τηλεοπτικό σταθμό με …τις «ευλογίες» της Ι.Μ. Φλωρίνης!

    Μετὰ τὴν ἀπαραίτητη εἰσαγωγή (βλέπε «Λόγια αγάπης» Α΄) γιὰ τὸ πῶς καὶ γιατὶ γράφτηκε ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Ἐφέσου Μάρκου στὸν Πάπα (κατόπιν πιέσεων τοῦ Καρδιναλίου Ἰουλιανοῦ καὶ τοῦ Μυτιλίνης ὥστε μὲ ἐγκωμιαστικὰ λόγια νὰ τὸν προτρέψει -ὁ ἅγιος Μάρκος τὸν Πάπα- νὰ συνεχίσει τὸ ἔργο γιὰ τὴν ἕνωσι) ἄς δοῦμε πιὸ ἀναλυτικὰ τὰ λεγόμενα τοῦ ἀρχιμανδρίτου π. Ἀγαθάγγελου Σίσκου (στὸ ἑξῆς: π. Ἀ.Σ.):
...όσοι διαφωνούν με το Διάλογο της Ορθοδόξου με την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αλλά και με τις άλλες Προτεσταντικές Ομολογίες...[1]
   Κανεὶς καὶ ποτὲ δὲν διαφωνοῦσε οὔτε διαφωνεῖ μὲ τὸν διάλογο μὲ ὁποιονδήποτε. (Ἐννοῶ τοὺς ἁγίους τῆς ἐκκλησίας, τοὺς ὄντως θεολόγους καὶ ὅσους πιστεύουν ὑγιῶς στὸν Θεό). Μὲ τὸν τρόπο καὶ τὴν στοχοθεσία τοῦ διαλόγου ποὺ κάνουν οἱ οἰκουμενιστὲς διαφωνοῦν ὅσοι ἔχουν στοιχειώδη ὀρθόδοξη αἴσθησι. Αὐτὸ σὰν ὑπενθύμησι. Ἂν χρειαστὴ μπορεῖ νὰ τεκμηριωθῆ εὔκολα αὐτὴ ἡ αὐτονόητη θέσι.
    Ἰσχυρίζεται ὁ π. Ἀ.Σ. ὅτι ὁ ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός:
   αναγνωρίζει και ονομάζει τον Πάπα Ρώμης Αγιώτατο[2]
   Ὅποιος ἀκούσει τὰ λόγια τοῦ π. Ἀ.Σ. συμπεραίνει ὅτι ὁ ἅγιος Μάρκος ἀναγνωρίζει τὸν Πάπα ὡς ἁγιώτατο, δηλαδὴ τὸν δέχεται ὡς ὁμόδοξο πὼς θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ὄχι μόνον ἅγιος ἀλλὰ 

Αντίθετη με τους ύμνους της σημερινής εορτής η βιοτή των Ποιμένων!


Οἱ ἐπίσκοποι ἔχουν πάρει διαζύγιο
ἀπὸ τοὺς Ἁγίους τῆς Ὀρθόδοξης
τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας!


  
Σὲ κάθε μεγάλη ἑορτὴ τῶν Ἁγίων ἐκείνων ποὺ ἔζησαν σὲ καιροὺς αἱρέσεων, διαπιστώνουμε τὴν τεράστια ἀπόσταση ποὺ μᾶς χωρίζει ἀπὸ αὐτούς. Τὰ Συναξάριά τους καὶ τὰ τροπάριά τους μᾶς πληροφοροῦν καὶ μᾶς διδάσκουν, μὲ ποιόν τρόπο ἀντιμετώπισαν νικηφόρα τὶς αἱρέσεις.
Στὴ συνέχεια, παραθέτουμε λίγα τροπάρια καὶ φράσεις ἀπὸ τὸν Ἑσπερινὸ καὶ τὸν Ὄρθρο τῶν ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου ποὺ σήμερα ἑορτάζουμε, στὰ ὁποῖα φαίνεται καθαρά ὅτι οἱ Ἅγιοι δὲν ἀδιαφόρησαν (ὡς οἱ πλεῖστοι τῶν συγχρόνων Ποιμένων), ἀλλὰ ἀγωνίστηκαν σκληρὰ ἐναντίον τῆς αἱρέσεως τῆς ἐποχῆς του.
Πρὸς τοῦτο ὑπέστησαν «διωγμούς, ὑπέμειναν κινδύνους» προκειμένου νὰ ἐκδιώξουν τὶς αἱρέσεις καὶ νὰ «διασώσουν» τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὴν «ἀσέβεια» τῆς αἱρέσεως.
Δυστυχῶς οἱ σύγχρονοι Ποιμένες (κι ὅσοι τοὺς ἀκολουθοῦμε ναζί τους) γι’ αὐτὸ θὰ κριθοῦμε, διότι τίποτα ἀπὸ αὐτὰ δὲν κάνουν. Ἔχουν ἀφήσει τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας στὰ χέρια τῶν αἱρετικῶν, γιατὶ εἶναι «μισθωτοὶ ποιμένες» καὶ δὲν ἐνδιαφέρονται γιὰ τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης τοῦ Χριστοῦ, δὲν θέλουν νὰ διωχθοῦν γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ τὸ Εὐαγγέλιό του, ἀλλὰ ἐνδιαφέρονται μόνο γιὰ τὸ δεσποτικό τους θρόνο.  
Διωγμοὺς ἐκαρτέρησας, καὶ κινδύνους ὑπέμεινας, θεορρῆμον Ὅσιε Ἀθανάσιε, ἕως τὴν πλάνην ἐξώρισας, Ἀρείου τὴν ἄθεον, καὶ τὴν ποίμνην τῆς αὐτοῦ, ἀσεβείας διέσωσας, ὁμοούσιον, τῷ  Πατρὶ δογματίσας τὸν Υἱόν τε, καὶ τὸ Πνεῦμα ὀρθοδόξως, ἱερουργὲ ἱερώτατε.

στραπαῖς τοῦ κηρύγματος, τοὺς ἐν σκότει ἐφώτισας, καὶ τὴν πλάνην ἅπασαν ἀπεδίωξας, προκινδυνεύων τῆς πίστεως, στερρὲ Ἀθανάσιε, ὡς ποιμὴν ἀληθινός, ὡς ἑδραίωμα ἄσειστον, παναοίδιμε, τῆς Χριστοῦ Ἐκκλησίας· διὰ τοῦτο, συνελθόντες σε τιμῶμεν, μελῳδικῶς ἀγαλλόμενοι. 

«Έως πότε υψωθήσεται...;».ΕΚΠΟΜΠΗ – ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  Σε εκπομπή περιφερειακού τηλεοπτικού σταθμού φιλοξενήθηκε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακεδόνων Γεώργιος Τάτσιος. To με θέμα ήταν η διαπραγμάτευση και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από την παράδοση του ονόματος στους σκοπιανούς. Σύμφωνα με τον κ. Τάτσιο θα είναι να προσφύγουν οι Σκοπιανοί στον ΟΗΕ για να διεκδικήσουν την αυτονόμηση της Ελληνικής Μακεδονίας υπό τις ευλογίες των προδοτών της ενδοχώρας.


    Τέλος κάλεσε σε συμμετοχή στα συλλαλητήρια για το Σκοπιανό καθώς και σε υποβολή ηλεκτρονικής υπογραφής στο onomasia.gr

Τοιχογραφία του 1568 στο Άγιον Όρος χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο ως «βασιλέα των Ελλήνων»Mural of 1568 on Mount Athos calls Alexander “king of Hellenes” Από την ελληνική εφημερίδα «Καθημερινή». 
 Η τοιχογραφία χρονολογείται από το 1568 και βρίσκεται στην Μονή Δοχειαρίου του Αγίου Όρους.
 Η Μονή Δοχειαρίου φαίνεται ότι ανάγεται στα πρώτα χρόνια του 11ου αιώνα. 

Μακεδονία, Χριστόδουλος, Ιερώνυμος και Σία!

Δεσποτική παράνοια– Στην γραμμή του Αρχιεπισκόπου (εκτός από τον Θεσ/νίκης Άνθιμο) και ο Πατρών Χρυσόστομος, εμπλέκει αναισχύντως με τις θέσεις του και τον Πατραϊκό λαό.

    Όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα και μικρό καλάθι λέει ο σοφός λαός.
    Για την Ιερά Μητρόπολη Πατρών οι εθνικοφρονικές ‘κορώνες’ σταματάνε κάπου εδώ.  Όχι βέβαια ότι θα τις χάσουμε, αλλοίμονο, απλά τώρα μάθαμε ότι είναι…. ‘καλουπιασμένες’. Αφού χορτάσαμε στα ‘ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ’, ‘ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ’, ‘ΖΗΤΩ’, ‘ΖΗΤΩ’, ‘ΖΗΤΩ’, την ώρα που καιγότανε το σπίτι μας μετά την ψευδοσύνοδο της Κρήτης, τα έφερε ο καλός Θεός τα πράγματα έτσι για να μετρηθούνε τα κουκιά.
    Στις 12 Ιανουαρίου του 2018, 2 ημέρες μετά το Δελτίο Τύπου της ΔΙΣ και 2 ημέρες μετά τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου για τα συλλαλητήρια, ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος σε ερώτηση σχετικά με το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων είπε:

Ο Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ αποκαλύπτει τον "παραλογισμό" των Οικουμενιστών για την "ΕΝΩΣΗ" καὶ των αντι-Οικουμενιστών για τὴν "κοινωνία" μετά των Οικουμενιστών!!


του Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη

«…Εἴπερ περὶ πίστεως ἐφρόντιζον,
καὶ τὸν Χριστὸν ἠγάπων»!
(Από το βιβλίο: ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ
του Μητρ. Αυγουστίνου Καντιώτη, σελ. 50-51)
    Τὸ κείμενο στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται ὁ ἀείμνηστος π. Αὐγουστῖνος, περιέχεται στὸ παρακάτω ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ Μ. Ἀθανασίου “ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΛΙΒΥΗΣ”.

      Τὸ κείμενο αὐτὸ περιέχει καὶ μηνύματα πρὸς ὅσους ἀπὸ τοὺς ἀντι-Οἰκουμενιστὲς ἔχουν "ὦτα ἀκούειν" τὴν φωνὴν τῶν Πατέρων καὶ ὑπακούειν εἰς αὐτήν. Μιλάει γιὰ τὴν ἀποκάλυψη τῶν ὀνομάτων τῶν κρυπτομένων Χριστομάχων αἱρετικῶν! 
   Διδάσκει τὴν ἀπομάκρυνση ἀπ’ αὐτῶν «ὡς ἀπὸ προσώπου ὄφεως», «εἴπερ περὶ πίστεως ἐφρόντιζον, καὶ τὸν Χριστὸν ἠγάπων»!
    (Σήμερα θὰ ζητοῦσε τὴν ἀποκάλυψη τῶν ὀνομάτων τῶν "Ὀρθοδόξων" Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων, τὰ ὁποῖα δὲν κατονομάζουν  οἱ «ἀντι-Οἰκουμενιστές» Ἐπίσκοποι, ἐπειδὴ κοινωνοῦν μετ' αὐτῶν).
    Κάτι, λοιπόν, ἤξερε ὁ π. Θ. Ζήσης ποὺ μίλησε περὶ τῆς αἱρέσεως τοῦ «ὀνοματοκρυπτισμοῦ»!

Τὸ κείμενο τοῦ Μ. Ἀθανασίου (μετάφραση καὶ ἀρχαῖο κείμενο):

Η Λαοσύναξη της Θεσ/νίκης σταθμός στήν ελληνική ιστορία.
  
  Έλληνες  πολίτες, αδέλφια πατριώτες καί χριστιανοί ορθόδοξοι, έχουμε τήν ευλογία νά συγκεντρωθούμε γιά τήν αγάπη της Πατρίδας καί ιδιαίτερα της Μακεδονίας καί μάλιστα όχι σέ μιά τυχαία πόλη, αλλά στήν πρωτέυουσά της η οποία μή ξεχνούμε, είναι η πόλη του Δούκα καί Μεγαλομάρτυρα Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου του Στρατηγού καί Προστάτη της πόλης καί όλου του τόπου.
   Γιατί θά πάμε εκεί; Νά διεκδικήσουμε τό όνομα καί τήν κυριαρχία τήν οποία σίγουρα θά απαιτήσουν στό μέλλον οι γείτονες οι οποίοι δέν ντρέπονται ν’ αρπάζουν ξένα πράγματα.
    Από ποιούς τά διεκδικούμε; Μήπως από τίς αρπακτικές διαθέσεις των ξένων; Εμείς βλέπουμε τίς διαθέσεις των δικών μας πού κυβερνούν τήν χώρα μας καί όσων άλλων