Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

Οι διαφόρως φρονούντες εν τη Εκκλησία "παύουν να είναι μέλη αυτής".

Πρὶν προκύψει ἡ διαφωνία τῶν ἀντι-Οἰκουμενιστῶν ὡς πρὸς τὴν άπομάκρυνσή μας ἀπὸ τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές, ὁ καθηγητὴς Πανεπιστημίου στὸ μάθημα τῆς Κ. Διαθήκης κ. Γαλίτης, στὸ ὑπόμνημά του στὴν Πρὸς Τίτον Ἐπιστολή, μᾶς παρουσιάζει τὴν θέση τοῦ ἀποστ. Παύλου καὶ τῆς Ἐκκλησίας ὡς πρὸς τὴν στάση μας ἀπέναντι στοὺς αἱρετικούς. Καὶ ἡ στάση εἶναι ἀπομάκρυνση ἀπ’ αὐτούς, εἴτε αὐτοὶ ἔχουν καταδικαστεῖ ἀπὸ Σύνοδο, εἴτε ὄχι.
Ἐξηγεῖ μάλιστα καὶ τοὺς λόγους αὐτῆς τῆς ἀπομακρύνσεως, σημειώνει δὲ στὸν σχολιασμὸ τοῦ σχετικοῦ χωρίου καὶ τὸ ἑξῆς: "Τὸ χωρίον δύναται νὰ θεωρηθ ὡς τὸ συμπέρασμα τῆς ὅλης ἐπιστολῆς" τοῦ ἀποστόλου Παύλου πρός τὸν Τίτον.
     Οἱ αἱρέσεις, γράφει ὁ κ. Γαλίτης, διασποῦν τὴν ἑνότητα τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, ἐμποδίζουν τοὺς πιστοὺς νὰ ἔχουν "νοῦν" καὶ "φρόνημα" Χριστοῦ, τὸ "αὐτὸ φρονεῖν". Ἄρα στὴν "Ἐκκλησία δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχουν αἱρέσεις, ἄνθρωποι μὲ διαφορετικὸ φρόνημα. Οἱ διαφόρως φρονοῦντες "παύουν νὰ εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας", «ἀποσχίζονται ταύτης καὶ τίθενται αὐτομάτως ἐκτὸς αὐτῆς. Οὕτω ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖται μία». 
         Ἐπειδὴ τὸ θέμα εἶναι ἐνδιαφέρον παραθέτουμε τὸ τμῆμα αὐτὸ τοῦ βιβλίου ἀπὸ τὴν ἔκδοση τοῦ 1978 ποὺ ἔχουμε στὰ χέρια μας (σελ. 356-363).

Περί του Αγίου ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου

π. Θεοδώρου Ζήση:

 Συμπληρωματικά σχόλια στο Κήρυγμα της Κυριακής - Αποστόλου Ματθαίου [ΚΕΙΜΕΝΟ 2014]

    Συμπλήρωμα στα όσα στο κήρυγμα είπα για τον Άγιο ένδοξο Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίο. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση Αποστόλου, αφανούς και ταπεινού. Μολονότι όπως λένε οι ειδικοί ήταν ο πιο μορφωμένος απ’ όλους τους Αποστόλους. Εξαιρέσει του Αποστόλου Παύλου. Αλλά από τους Δώδεκα ο πιο μορφωμένος ήταν ο τελώνης, διότι για να είσαι τελώνης έπρεπε να είσαι μορφωμένος. Και να ξέρεις λογιστικά και να ξέρεις και γλώσσες για να συνεννοείσαι.
Και ο Απόστολος Ματθαίος, ήξερε και λογιστικά, ήτανε ευφυέστατος και παρά τα προσόντα που είχε και ενώ διέφερε στη μόρφωση σε σχέση με όλους τους άλλους Αποστόλους, δεν φαίνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη πουθενά. Δεν προβάλλεται πουθενά. Τέτοια ταπείνωση είχε.
Να δούμε ποια ζωή έζησε προηγουμένως πριν γίνει Απόστολος; από πού ξεκίνησε, τι ζωή είχε και πού έφτασε, και την υπερβολή της μεταβολής του, από ένας τελώνης αμαρτωλός εώς και Ευαγγελιστής. Τι είναι πιο τυραννικό και πιο βίαιο από το να εισπράττεις χρήματα; και τι είναι πιο αντίθετο προς το Ευαγγέλιο, του να εξουσιάζεις τις χήρες, να τις πιέζεις τις χήρες  και να σέρνεις τους φτωχούς στα δικαστήρια και να τους ταλαιπωρείς με τους φόρους;
Πώς αυτός που ήταν μες σ’ αυτό το ασυμπαθές επάγγελμα, πώς έγινε και έγινε Μαθητής και Ευαγγελιστής;
Περνώντας από μπροστά του, καθόταν στο τελωνείο ο Ματθαίος, περνώντας λοιπόν από μπροστά του ο Κύριος, δεν περιορίστηκε η ματιά Του στα εξωτερικά, αυτός είναι εφοριακός, ότι μέσα του έχει θησαυρό αρετής ο Ματθαίος, έστω κι αν ήταν τελώνης και το δικαιολογεί, έτσι μεγάλωσε, πόσοι άνθρωποι επιλέγουν το επάγγελμα του εφοριακού. Δεν σημαίνει πως είναι κακοί, κατά σύμβαση, κατά τύχη, έτσι έτυχε να είναι. Και κατάλαβε ότι μολονότι μέσα στο βάθος του ο Ματθαίος ήταν ενάρετος, από την τύχη, από τα πράγματα συνέβη να γίνει εφοριακός. Τον κάλεσε, φανταστείτε, περνάει και του λέει «ακολούθει μοι». Όχι πολλά λόγια πολλά, καθόταν εκεί ο Ματθαίος στο τελωνείο και περνά ο Χριστός και του λέει «ε, εσύ, ακολούθα με». Ακολούθα με. Φανταστείτε μια παρόμοια σκηνή σήμερα όπως σας είπα. Ακολούθα με. Χωρίς να έχουν γνωριστεί προηγουμένως. Πιθανόν να είχε ακούσει ο Ματθαίος για έναν Δάσκαλο. Κι ο Ματθαίος σηκώθηκε· δεν χρειάστηκε να τον πείσει με πολλά λόγια για να Τον ακολουθήσει, ούτε να συναναστραφεί πολύ καιρό μαζί Του, ούτε του έκανε θεολογικό μάθημα· ενώ περνούσε με μια φωνή τον κέρδισε: «Ακολούθει μοι».
«Ο δε», ο Ματθαίος δεν στάθηκε στα χρήματα, δεν έβαλε το μυαλό του να στερεωθεί επάνω στα χρήματα, ούτε τα σκέφτηκε τα χρήματα και δεν σκέφτηκε την ηδονή που έχει το κέρδος, και δε σκέφτηκε ότι όλοι οι άλλοι οι συντελώναι μου θα δοξάζονται, θα καλοπερνάν κι εγώ τι θα κάνω τώρα, θα πάω να ακολουθήσω έναν Δάσκαλο, φτωχός;  Σα να έπεσε μία αστραπή και τον κέρδισε αυτομάτως αποξενώθηκε αμέσως από όλα αυτά, άφησε τους τελώνες, και απέναντι σε οποιοδήποτε χρυσό και άργυρο αγοράζει τον Χριστό. Αγοράζει την Βασιλεία του Θεού.
…Ο σκοπός της συγγραφής του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, ποιος είναι; Είναι να καταδείξει ότι ο Κύριος είναι «ο υπό τον προφητών εκπροαγγελθείς Μεσσίας».
…Και τώρα δυο- τρία σημεία για την σπουδαιότητα του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Τρεις – τέσσερες κεντρικές ιδέες. Και να πω τα δύο βασικά, ότι το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον κατ’ αρχήν περιλαμβάνει και περιέχει κατά μοναδικό τρόπο την επί του όρους ομιλία του  Κυρίου. Η επί του όρους ομιλία του Κυρίου θεωρείται ότι είναι η νέα νομοθεσία. Όπως υπάρχει ο παλιός νόμος που δόθηκε στο Σινά από τον Μωυσή, έτσι η νέα νομοθεσία είναι η επί του όρους ομιλία. Πάνω στο όρος πάλι, στην Παλαιστίνη. Ο Ματθαίος λοιπόν διασώζει αυτήν την νέα νομοθεσία, εκθέτοντας σε δύο – τρία κεφάλαια όλη την διδασκαλία του Χριστού μας, τον νέον νόμο, της Καινής Διαθήκης. Όπως επίσης και ότι είναι ο μόνος  από τους Ευαγγελιστάς ο οποίος μας διδάσκει εκτενώς σε δύο – τρία από τα κεφάλαιά του για τά έσχατα. Πώς θα γίνει η Κρίσις. Η επί του όρους ομιλία και η διδασκαλία περί των εσχάτων είναι δυό χαρακτηριστικά σημεία του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου. Μαζί μ’ όλα τα άλλα, τα θαύματα, οι διδασκαλίες, τα πάθη, ο Σταυρός, η Ανάστασις, αλλά ιδιαιτέρως η επί του όρους ομιλία και τα έσχατα, είναι ιδιάζοντα στοιχεία, ξεχωριστά στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου:
1.  Ο Ιησούς είναι ο υπό των Ιουδαίων προσδοκώμενος και υπό των προφητών προεπηγγελμένος Μεσσίας. Αυτός είναι ο Χριστός, αυτόν που είπαν οι Προφήται, αυτός είναι ο Μεσσίας
2.  Ο Ιησούς δεν ήρθε να καταργήσει αλλά να συμπληρώσει τον Μωσαϊκό Νόμο. Γι’αυτό στην επί του όρους ομιλία λέει «ερρέθη τοις αρχαίοις» είπαν οι αρχαίοι «εγώ δε λέγω υμίν ούκ ήλθον καταλύσαι αλλά πληρώσαι». Δεν ήρθε ο Χριστός να καταλύσει τον νόμον της Παλαιάς Διαθήκης αλλά να τον συμπληρώσει
3.  Ο Ιησούς ήλθε στον κόσμο για να ιδρύσει την Βασιλείαν του Θεού. Κατά τον Ματθαίο το κύριο θέμα της διδασκαλίας του Κυρίου και σκοπός της αποστολής του είναι η Βασιλεία του Θεού. Όταν ο Ιησούς το πρώτον παρουσιάστηκε δημοσία κήρυττων, οι πρώτοι του λόγοι ήσαν, «μεταννοείτε ήγγηκε γαρ η Βασιλεία των Ουρανών» το λέει ο Ματθαίος. Μετά από τον Πρόδρομο και ο Χριστός το ίδιο «μεταννοείτε ήγγηκε γαρ η Βασιλεία των Ουρανών». Η φράσις «Βασιλεία των Ουρανών» αναφέρεται 52 φορές στο Ματθαίο, στο Μάρκο 14, στο Λουκά 39 και στον Ιωάννη μόνο 2 φορές. «Της Βασιλείας ταύτης εκτίθενται ιδίως διά παραβολών η φύσις και ο χαρακτήρ, η βαθμιαία εξάπλωσις και επικράτησις, αι αντιδράσεις κατ’αυτής, οι όροι της εισόδου και τα λοιπά»
4.  Κατά τον Ματθαίον ο Ιησούς είναι «ο Υιός του Ανθρώπου ο εν τω Δανιηλαίω οράματι περιγραφόμενος». Μόνον ο Ματθαίος χρησιμοποιεί την φράση «ο Υιός του Ανθρώπου» για τον Χριστό. «Ο τίτλος ούτος αποτελεί τον συνήθη αυτοχαρακτηρισμόν του Κυρίου».
«Μετά από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου το Ευαγγέλιον τούτο εχρησιμοποιείτο αφθόνως παρά των χριστιανών συγγραφέων δια δε την έκθεσιν της ηθικής διδασκαλίας του χριστιανισμού απετέλει τούτον πρωταρχικήν πηγήν μείζονος σημασίας ή αι επιστολαί του Αποστόλου των Εθνών». Και φανταστείτε ότι πιο πολύ χρησιμοποιούσαν το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον και φυσικό είναι αυτό παρά τον Απόστολο Παύλο. Γιατί το Ευαγγέλιο δεν είναι του Ματθαίου, είναι του Χριστού. Επομένως όποιος θέλει να παρουσιάσει την ηθική διδασκαλία του Χριστού, θα πάρει πρώτα τι έλεγε ο Χριστός όπως το παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Χρησιμοποιούσαν πιο πολύ το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο απ’ότι χρησιμοποιούσαν τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου.
Έτσι, για να ’χουμε, και μια και σήμερα γιορτάζει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος, να έχουμε μία γνώμη έστω και γενική για τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίο και για το Ευαγγέλιό του.
Και μια άλλη πληροφορία, ο Απόστολος, απ’ όλα τα Ευαγγέλια, είναι ο μόνος ο οποιος χρησιμοποιεί την λέξη «Εκκλησία». Απ’όλους τους Ευαγγελιστάς μόνον ο Απόστολος Ματθαίος χρησιμοποιεί τη λέξη Εκκλησία, την χρησιμοποιεί βέβαια και ο Απόστολος Παύλος πολύ συχνά την λέξη «Εκκλησία».
Ποιο ήταν το τέλος του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου. Βάσει των διηγήσεων που προέρχονται μάλλον από την απόκρυφη παράδοση, ο Απόστολος Ματθαίος μάλλον κάηκε πάνω στην πυρά. Γι’ αυτό και διάβασα το δίστιχο από το Συναξάρι το οποίο λέει –πρέπει να ’μαστε προσεκτικοί κι όταν κι εμείς κάτι δεν μας αναπαύει, ε τότε μην το λέμε- λέει το δίστιχο: «Σώζεις Ιησού και τελώνας· σοι χάρις». Ούτω βοά Ματθαίος εκ πυρός μέσου». Ο Ματθαίος μέσα από τη φωτιά αλλά πουθενά σε κανέναν ιστορικό, σε καμμιά σοβαρή πληροφορία, δεν έχουμε είδηση ότι ο Ματθαίος μαρτύρησε πάνω στην πυρά. Μόνον από την απόκρυφη παράδοση η οποία  πέρασε και μέσα στο Συναξάρι. «Σώζεις Ιησού και τελώνας· σοι χάρις» Χριστέ σώζεις και τους τελώνας σε Σένα ανήκει η Χάρις. Έτσι φωνάζει ο Ματθαίος μέσα από τη φωτιά. «Σώζεις Ιησού και τελώνας» και το Συναξάρι που έχει και το Μηναίο έχει αυτές τις διηγήσεις οι οποίες μάλλον πρέπει να είναι από την απόκρυφη παράδοση. Εγώ εφρόντισα και πήρα τους βίους τους άλλους, τους καθιερωμένους, τους επισήμους, όπου όπως σας διάβασα μέσα, ο Συμεών ο Μεταφραστής ο Άγιος, λέει: «και πλήρης ημερών γενόμενος εν ειρήνη προς τον της Ειρήνης αναλύειν Θεόν». Έφυγε ειρηνικά και σε μεγάλη ηλικία στην Ιεράπολη.


Ολόκληρη η ομιλία:

Ο "Ἀμέθυστος" συνεχίζει την πολεμική του κατά του Οσίου Θεοδώρου του Στουδίτου!

 Μόλις χθὲς δημοσιεύσαμε (ἐδῶ) ἀναίρεση ἀνακριβοῦς καὶ συκοφαντικοῦ σχολίου ποὺ δημοσίευσε ὁ «Ἀμέθυστος» γιὰ τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη, διὰ τοῦ ὁποίου ἐμμένει στὴν ἁγιομαχία του κατὰ τοῦ Ὁσίου Θεοδώρου· τὸν ἔχει χαρακτηρίσει «θλιβερὸ ἅγιο». Γράφαμε:
«Ο ΑΜΕΘΥΣΤΟΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΣΤΟΥΔΙΤΗ ..."θλιβερό" άγιο!!!» καὶ δημοσιεύσαμε «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΚΤΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ π. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ».
 Σήμερα ὁ «Ἀμέθυστος» ἐπανέρχεται. Δημοσιεύει ἄρθρο τοῦ «συμμάχου» του ὀρθολογιστῆ κ. Ἰωάννη Καρδάση (ἐδῶ), πάλι κατὰ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου, τὸ ὁποῖο εἶχε χρησιμοποιήσει πέρυσι (καὶ πάλι τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου), χαρακτηρίζοντας τὸν ἅγιο Θεόδωρο, ὡς «δευτέρας κατηγορίας ἅγιο»!!! «Ξέχασε» ὅμως νὰ …δημοσιεύσει καὶ τὴν ἀπάντηση τοῦ μελετητῆ τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτη, τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ (ἐνῶ τὴν γνώριζε), γιὰ νὰ μὴ ἀποκαλυφθοῦν οἱ ἁγιομαχικὲς τοποθετήσεις-διαθέσεις τοῦ κ. Καρδάση!
Δημοσιεύουμε τὴν περυσινὴ μας ἀνάρτηση (μὲ τὴν ἀπάντηση τοῦ π. Εὐθυμίου), γιὰ νὰ καταλάβει ὁ ἀναγνώστης τὴν ἁγιομάχο ἐπιμονὴ τοῦ «Ἀμέθυστου»!
Εὔχομαι ὁ ἅγιος νὰ τὸν βοηθήσει νὰ κατανοήσει τὸ σφάλμα του.

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014Νὰ λοιπόν, ποὺ ὁ «Ἀμέθυστος», ποὺ δὲν ἀνέχεται μύγα στο σπαθί του γιὰ τὸν Γέροντα Παΐσιο ἢ τοὺς Ἁγίους ποὺ ἐπιλέγει ὡς τοὺς καλούς, μὲ τὴν «ἀλάθητη» ὡς παπίζουσα, δυτικότροπη, ἀδέκαστη καὶ πε-«φωτισμένη» σκέψη του, χωρίζει τοὺς Ἁγίους σὲ κατηγορίες καί, ὑπο-τιμώντας ἐξαιρέτως τὸν ἅγιο Θεόδωρο τὸν Στουδίτη, ποὺ σήμερα ἑορτάζει, τὸν καταχωρεῖ στὸ δική του ἐμπνεύσεως Ἁγιολόγιο ὡς Δευτέρας κατηγορίας Ἅγιο! Στηρίζεται σὺν τοῖς ἄλλοις γιὰ νὰ καταδείξει τοὺς «δεύτερης» ἐπιλογῆς Ἁγίους, καὶ στὸν ὀρθολογιστὴ σχολιογράφο τοῦ ἱστολογίου «Ἀποτείχιση», τὸν Ἰωάννη Καρδάση, ὁ ὁποῖος σκοπὸ ἔχει νὰ ἀποπροσανατολίζει καὶ νὰ κρημνίζει στὶς συνειδήσεις τῶν πιστῶν προσωπικότητες καὶ πρακτικὲς Ἁγίων!!!
Δημοσιεύουμε τὸ σχόλιο τοῦ «Ἀμέθυστου», τὴν παραπομπὴ γιὰ τὸ ἄρθρο τοῦ κ. Ἰωάννη Καρδάση καὶ ἕνα παλαιοτερο ἄρθρο τοῦ π. Εὐθύμιου Τρικαμηνᾶ, μὲ τὸ ὁποῖο ἐπιτυχῶς ἀπαντοῦσε στὶς κατηγορίες τοῦ Καρδάση κατὰ τοῦ ἁγίου Θεοδωρου Στουδίτη, ὅτι τάχα ἦταν παπόφιλος Ἅγιος!

ΣΧΟΛΙΟ Αμέθυστου: Η αποτυχία τών Στουδίτων καλύφθηκε, ευτυχώς γιά τήν πίστη μας, μέ τήν ανάδυση τού Αγίου Ορους. Ο ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΣ. Σήμερα χρησιμοποιείται γιά νά καλύψει τήν μεγαλομανία διαφόρων. Ενα ασφαλές κριτήριο ορθοδοξίας είναι καί τούτο. Ο πιστός τού Κυρίου Αγιος δέν μπορεί νά χρησιμοποιηθεί γιά σκοπούς αλλότριους τής πίστεως. Καί είναι γνωστό ότι ο Ζηζιούλας παρόλες τίς προσπάθειες, δέν μπορεί νά υποτάξει στήν μωρία του, τόν Αγιο Συμεών τόν Νέο Θεολόγο.
Αμέθυστος   http://amethystosbooks.blogspot.gr/2014/11/blog-post_802.htmlΟ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ
ΩΣ ΑΝΤΙΠΑΠΙΚΟΣ ΑΓΙΟΣ
το π. Εθυμίου Τρικαμην
Πηγή: "Ἀποτείχιση" http://apotixisi.blogspot.gr/2009/05/1.html

Τις τελευταίες μέρες διεξήχθη ένας διάλογος μεταξύ ενός μέλους του Ο.Θ.Σ (σ.σ. εννοεῖ τον Ι.Κ.) και του μαρτυρικού αρχιμανδρίτου πατρός Ευθύμιου Τρικαμηνά, περί του μεγάλου αγωνιστού της Ορθοδοξίας Αγίου Θεόδωρου του Στουδίτου (759-826 ).
Κρίνουμε σκόπιμο να δημοσιοποιήσουμε αυτόν τον χρήσιμο διάλογο γιά ενημέρωσι των επισκεπτών αυτού του blog, αλλά και γιά συμμετοχή τους στο διάλογο.
Πέραν των όσων θα αναφερθούν στη συνέχεια από τους διαλεγομένους, περί της θέσης του αγίου έναντι της Ρώμης, ως λέγει ο Π. Χρήστου, "τα πέντε πατριαρχεία ονομάζει πεντακόρυφον κράτος της Ορθοδοξίας", ακριβώς εις την επιστολήν, ένθα ομιλεί και περί της αναφοράς του κράτους της Οικουμενικής Συνόδου εις τον πάπαν. (επ. 2,129, P.G. 99,1417).
Το πρώτο κείμενο του αρχιμ. Ευθυμίου Τρικαμηνά που καταχωρούμε σήμερα, είναι λίγο μεγάλο σε έκτασι, αλλά αξίζει τον κόπο να το μελετήσετε, θα ωφεληθήτε πολύ.

Η εποχή μας θα ηδύνατο να χαρακτηρισθή ως η εποχή της διαστροφής των πάντων. Η εποχή δηλαδή κατά την οποία αμφισβητούνται και διαστρέφονται και αυτά τα ηλίου φαεινότερα, τα βοώντα από μόνα των, τα μη δεχόμενα άλλη ερμηνεία. Είναι κυρίως η εποχή κατά την οποία αφήνομε να διαιωνίζωνται και να παγιώνωνται οι σύγχρονες παρεκτροπές και παραβάσεις και ασχολούμεθα με την δήθεν διόρθωσι των παλαιών, η προσέγγισις των οποίων γίνεται με καθαρά προτεσταντικό και δυτικό πνεύμα. Συνήθως γινόμεθα αποδέκτες και αναμεταδίδομε όσα οι ορθολογιστές θεολογούντες παράγουν, οι οποίοι και αυτοί στηρίζονται σε μελέτες αιρετικών και εχθρών της Ορθοδοξίας. Οι διερευνήσεις και

Για ποιόν Θεό μιλά ο Πάπας; Τον κοινό Θεό του Οικουμενισμού και της Πανθρησκείας;

ΒΑΤΙΚΑΝΟ

Πάπας:
«Το να χρησιμοποιείται το όνομα του Θεού για να δικαιολογηθεί αυτή η βία, αποτελεί ύβρη»!

Γιὰ ποιόν Θεὸ μιλᾶ ὁ Πάπας; Ἔχουμε κοινὸ Θεὸ μὲ τοὺς Μουσουλμάνους;
Δὲν γνωρίζει ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι, μετὰ τῶν ὁποίων οἱ Οἰκουμενιστὲς συνομιλοῦν ἔχουν ἕναν Θεὸ ποὺ διδάσκει τὴν βία καὶ τὴν δολοφονία, ὄχι ἔστω τῶν κακῶν, ἀλλὰ τῶν ἁπλῶς τῶν ἀλλοθρήσκων, δηλαδὴ τῶν Χριστιανῶν;
Δολοφονίες μὲ ἀμοιβὴ τὸν "παράδεισο";(!!!).
Τὸ Κοράνι «εὐλογεῖ» τὸ ψέμα καὶ τὴν ἀπάτη γιὰ τὴν ἐξάπλωση τοῦ Ἰσλάμ! (3:28 και 16:106). Ἐπιτρέπει στοὺς Μωαμεθανοὺς νὰ κλέβουν καὶ νὰ ληστεύουν τοὺς ἀπιστους χριστιανούς («Λάφυρα», κεφ. 8), νὰ τοὺς τρομοκρατοῦν (8:12), νὰ τοὺς σκοτώνουν, ἐκπληρώνοντας τὸ ἱερό τους καθῆκον (9:5), ποὺ θὰ τοὺς ὁδηγήσει στὸν Παράδεισο! (9, 11).
Ποιούς θέλει να κοροϊδέψει ὁ Πάπας;
Ὅλους τοὺς ἀφελεῖς! Ἐκείνους, ποὺ σὲ ὅλα τὰ ἄλλα «πονηρεύονται», ἀλλὰ στὰ θέματα Πίστεως γίνονται ἐξ ἀγνοίας καὶ ἀμελείας ἀφελέστεροι!
Καὶ ὅπως οἱ παγκοσμιοποιητὲς καὶ οἱ πολιτικοὶ χρησιμοποιοῦν τοὺς Μουσουλμάνους γιὰ τὰ σχέδιά τους, ἔτσι καὶ οἱ Οἰκουμενιστὲς ἡγέτες χρησιμοποιοῦν τὶς Θρησκεῖες καὶ τοὺς Θεοὺς τῶν Ἐθνῶν, ποὺ δὲν εἶναι παρὰ δαιμόνια, γιὰ νὰ διαλύσουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ. Δὲν ἀποτελεῖ αὐτὸ ὕβρη;
Ο Βαρθολομαίος δωρίζει Κοράνιο!
Καὶ μὲ αὐτοὺς συμπορεύονται οἱ Οἰκουμενιστὲς πρὸς τὴν Θρησκεία τοῦ Ἀντιχρίστου! Καὶ οἱ Ποιμένες σιωποῦν καὶ ...καμαρώνουν!
Καὶ ζητωκραυγάζουν τὸ «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος» γιὰ τὸν προβατόσχημο λύκο τοῦ Φαναρίου, ὁ ὁποῖος ἀπεκάλεσε Ἅγιο καὶ Ἱερὸ τὸ Κοράνιο!Τον αποτροπιασμό του για κάθε μορφή βίας και τρομοκρατίας, πολύ δε περισσότερο για εκείνους που χρησιμοποιούν τον Θεό και τη θρησκεία για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους, εκδήλωσε την Κυριακή (15/11) ο Πάπας Φραγκίσκος, αναφερόμενος στο πολλαπλό τρομοκρατικό κτύπημα που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το βράδυ της Παρασκευής (13/11).
Απευθυνόμενος στους συγκεντρωμένους πιστούς, στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο ποντίφικας είπε ότι «καταδικάζω την αχαρακτήριστη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», δήλωσε ο ποντίφικας, προσθέτοντας ότι «η οδός της βίας και του μίσους δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα». «Το να χρησιμοποιείται το όνομα του Θεού για να δικαιολογηθεί αυτή η βία, αποτελεί ύβρη», τόνισε με έμφαση ο Φραγκίσκος, ο οποίος, με αναφορά, πάντα, στις τρομοκρατικές επιθέσεις του Παρισιού, τέλος, διερωτήθηκε: «πώς μπορεί η καρδιά του ανθρώπου να σχεδιάσει και να προκαλέσει τόσο τρομερά γεγονότα;».