Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Από το 1995-2014: Ο Πατριάρχης λέει, "Με τον Πάπα αγαπιόμαστε πολύ"!!!
Ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς Πατριαρχίας του, ὁ κ. Βαρθολομαῖος, συμπροσεύχεται μὲ αἱρετικοὺς καὶ συνευλογεῖ Παπικοὺς καὶ Ὀρθοδόξους μαζὶ μὲ τὸν ἑκάστοτε Πάπα.
    Τὸ 1995 βρέθηκε στὸ Βατικανό, ὅπως φαίνεται στὸ παρακάτω Βίντεο (1:23:30), συμμετεῖχε σὲ παπικὴ «Θ. Λειτουργία» καὶ στὸ τέλος, εὐλόγησε κι αὐτός -μετὰ τὸν Πάπα Ἰωάννη Παῦλο- τοὺς αἱρετικοὺς μὲ τὴν ευχή: "Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος αὐτοῦ ἔλθοι ἐφ’ ὑμᾶς" (ΦΩΤΟ 1). Κατόπιν τὸν βλέπουμε στὸ Μπαλκόνι μὲ τὸν Πάπα νὰ λέγει πρὸς τοὺς συγκεντρωμένους: «Μὲ τὸν Πάπα ἀγαπιόμαστε»!  (ΦΩΤΟ 2).


Στὴ συνέχεια (Πάπας καὶ Πατριάρχης) εὐλογοῦν τὸ συγκεντρωμένο πλῆθος καὶ ἀλληλοασπάζονται (ΦΩΤΟ 3 καὶ 4). Αὐτὰ τὸ 1995!

Ἀπὸ τότε ἕως σήμερα πέρασαν 20 χρόνια. Μήπως αὐτὲς οἱ «ἀγάπες» βοήθησαν τοὺς αἱρετικοὺς νὰ μετανοήσουν, ἔφεραν κάποιο θετικὸ ἀποτέλεσμα; Ἔφεραν, ἀλλὰ ἀρνητικὸ ἀποτέλεσμα. Ἡ αἵρεση τοῦ Παπισμοῦ αὐξάνει καὶ ἡ Ὀρθοδοξία σμικρύνεται.

Κι ὅμως ὁ Οἰκουμενισμὸς ἔχει διαποτίσει τοὺς πάντες. Γι’ αὐτὸ φανερὰ πλέον (ἀφοῦ τὰ τοῦ 1995 ἦσαν γνωστὰ σὲ λίγους) ὁ Πατριάρχης θὰ ἐπαναλάβει τὰ ἴδια στὸ Φανάρι· καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι θὰ τὰ ἀποδεχθοῦν εἴτε σιωπῶντες, εἴτε ἐκδίδοντες «Ὁμολογίες Πίστεως», ἀλλ’ ἐπι-κοινωνοῦντες μετὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν! 
 Ἀλλὰ τὸ μολυσματικὸ "θηρίο" τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπολαμβάνει τὴν ἐγκόσμια προσωρινὴ νίκη ποὺ ἔχει ἐπιτύχει: νὰ ἐπι-κοινωνοῦν οἱ ἀντίπαλοί του μὲ αὐτὸ στὴν πιὸ ἱερὴ ὥρα τῆς Θ. Λατρείας καὶ τῆς Προσευχῆς, ὡς κάτι παραπάνω ἀπὸ φίλοι: ὡς οἱ ὁμονοοῦντες ἐν τῇ πίστει, οἱ Ὀρθόδοξοι μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές!
Τόσο τὸ "ἀνόητο" θηρίο καταλαβαίνει ἀπὸ χαρτοπόλεμο! Συνεχίζει ἀπτόητο καὶ κατατρώγει τὰ πάντα, ἐφ’ ὅσον ἀντὶ νὰ τὸ ἐκδιώξουμε, ἐπικοινωνοῦμε ὡς ὁμοδοξοῦντες μαζί του!
 Καὶ ἡ προδοσία τῆς Πίστεως συνεχίζεται μὲ γεωμετρικό –πλέον ρυθμό– σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς Οἰκουμένης.


Καὶ ἡ μέρα ποὺ θὰ δοῦμε τὰ νέα αἴσχη στὰ Ἱεροσόλυμα, στὴ νέα –ἐκεῖ– συνάντηση Πάπα καὶ Πατριάρχη ...πλησιάζει! Τὰ ἔσχατα ἐπὶ θύραις! 

Το Βίντεο:
http://katanixis.blogspot.gr/2014/02/blog-post_7530.html#more

Ψυχίατροι και Ψυχαναλυτές: ΤΟ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

  ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ,  ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ   ΚΑΙ  ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΕΣ:

                         ΝΕΑ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ

 


πρωτοπρ. Βασιλείου Κοκολάκη

Πηγή: "Τρελογιάννης"
       Εἰσβολή Οὔνων ἤ Ἀζτέκων μᾶς θυμίζει ἡ σφοδρή καί λυσσαλέα ἐπίθεση ψυχολόγων, ψυχιάτρων, ψυχαναλυτῶν καί ψυχοθεραπευτῶν στά σχολεῖα, στίς ἐνορίες, στίς Μητροπόλεις, στίς ὑπηρεσίες, στίς ἑταιρεῖες, στούς ἀθλητικούς συλλόγους, στίς ραδιοτηλεοπτικές ἐκπομπές, μέ σεμινάρια, ἡμερίδες, συνέδρια καί ἐρωτηματολόγια, μέ τήν ἔγκριση ἀρχῶν καί ἐξουσιῶν, διευθύνσεων καί ὑπουργείων.
Δέν μᾶς ἔφθαναν οἱ αἱρέσεις, ἡ μαγεία καί τά ναρκωτικά, τά χρέη, τά χαράτσια, καί οἱ ἀπολύσεις, τώρα ἔχουμε ἄλλους πιό ἐπιτήδειους εἰδικούς νά μᾶς δείξουν τήν ὑγειά μας. Ὅλοι πρέπει νά γίνουμε ψυχασθενεῖς. Μήν τολμήσει καί βρεθεῖ κάποιος ὑγιής, γιατί τότε σίγουρα χρειάζεται ψυχίατρο, ἐπειδή ἀκριβῶς ἔχει πιστέψει πώς... δέν ἔχει τίποτα. Ἄν πάλι τή γλυτώσεις καί πεισθοῦν πώς ὄντως δέν ἔχεις τίποτε, τότε καί πάλι εἶσαι ὑποχρεωμένος νά περάσεις ἀπό τά σεμινάριά τους διότι παίρνεις πόντους γιά τήν ἀξιολόγησή σου. «Ἄρρωστε, μήν ρωτᾶς, ἄκου καί μάθε!» εἶναι τό σύνθημα
Προκύπτουν βεβαίως μεταξύ ἄλλων πολλά ἐρωτήματα: 
1) Οἱ «εἰδικοί» μέ ποιά ἐξουσία ¨θεραπεύουν¨ τούς ἀρρώστους πελάτες τους; Πῶς ξέρουμε ὅτι καί ἐκεῖνοι, δηλ. οἱ εἰδικοί, δέν πάσχουν; Πῶς θά ἀφήσω τόν ἑαυτό μου στά χέρια ἑνός ἄλλου ἀρρώστου ἀνθρωπάκου ἀφοῦ ὁ καθένας ἔχει τό ποσοστό συμμετοχῆς του στήν ψυχική μεταπτωτική ἀσθένεια; Πῶς μποροῦν ἑπομένως εἰδικοί σύμβουλοι βασιζόμενοι στίς σχετικές καί ἐπαναπροσδιοριζόμενες μεταπτωτικές ἀνθρώπινες γνώσεις,  νά προσεγγίζουν καί νά θεραπεύουν ψυχασθενεῖς; πῶς τολμοῦν οἱ ψυχίατροι νά θεραπεύουν ἄν οἱ ἴδιοι δέν ἔχουν καθαρισθεῖ ἀπό τά πάθη τους διά τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας;
      2) Εἰδικοί δῆθεν συμβουλάτορες ἀντί ἁδρῶν χρηματικῶν ποσῶν -ὦ τοῦ ἐμπαιγμοῦ- θά λύσουν ὅλα τά ψυχολογικά μας προβλήματα μέ φάρμακα, ἀγωγές, συμβουλές καί λόγια, δίχως προσευχή; Καί βεβαίως αὐτό προτείνεται ἀνοιχτά σέ πολλά σχολεῖα τῆς χώρας μας. Νέα παιδιά μέ χαρά, αὐθορμητισμό καί ζωντάνια, στιγματίζονται ὅτι ἀπό κάτι πάσχουν (κατάθλιψη, βία, ἀπομόνωση, ἐσωστρέφεια...), ὥστε μετά ἀπό εἰδική συμβουλευτική ἀγάπης καθηγητῶν καί γονέων νά παρακολουθοῦνται ἀπό ψυχολόγους.
            3) Εἶναι πολύ συχνό καί λυπηρό τό φαινόμενο δυστυχῶς καί ἄνθρωποι μέσα ἀπό τήν Ἐκκλησία ὄχι μόνο οἱ ἴδιοι νά ἔχουν ἀλλά καί νά παροτρύνουν καί τούς ἄλλους νά ἀποκτήσουν εἰδικούς συμβούλους, ἕνα ἐξαίρετο φίλο ψυχολόγο, παιδοψυχίατρο, ψυχίατρο, ψυχαναλυτή, ἀναλόγως μέ τήν κάθε περίπτωση.
Ἡ ἀπολυτοποίηση καί θεοποίηση τῶν ψυχολόγων ἔχει ὡς ἐπακόλουθο