Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Δεσποτική τρομοκρατία! Το κατηγορητήριο του κ. Άνθιμου: Λαέ του Θεού, ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣΑΙ:

Το κατηγορητήριο του Μητροπολίτου ΑλεξανδρουπόλεωςΤο από άμβωνος κατηγορητήριο του Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως κατά του ορθοδόξου πληρώματος της Εκκλησίας, θα μπορούσε να απαγγελθεί σε μορφή εγκυκλίου επιστολής. Να μπορέσει ο λαός να μελετήσει καλύτερα και να αντιληφθεί πού και σε ποιες κατηγορίες που του απαγγέλλονται είναι όντως αυτός υπεύθυνος. Να καταλάβει ο λαός και να συνειδητοποιήσει, πώς συνδυάζεται ο δεσποτισμός, η δεσποτοκρατία, η δικτατορία της «υπακοής», με την προφασιζόμενη από το Μητροπολίτη «υφιστάμενη κατά των δεσποτάδων πρωτόγνωρη τρομοκρατία».
Διότι, αν είναι όπως τα λέει ο δεσπότης, λίγο θέλουμε να τρελαθούμε. Ότι δηλαδή ο αμέτοχος λαός είναι υπεύθυνος γι` αυτά που συμβαίνουν στην Εκκλησία! Ο παροπλισμένος διά της αγνοίας και του φόβου λαός είναι αυτός που μαγειρεύει τα οικουμενιστικά πράγματα! Ο απλός πιστός άνθρωπος κατέχεται από μανιακό απομονωτισμό, αρρωστημένο εθνικισμό και φοβική ατολμία!

Θα μπορούσε να έχει τον τίτλο: ΚΑΤΗΓΟΡΗΤΗΡΙΟΝ
Λαέ του Θεού, ΚΑΤΗΓΟΡΕΙΣΑΙ:
1.  Διότι «κατέχεσαι από την νοοτροπία του αντιχριστιανικού δογματισμού».
2.  Διότι «οφείλεις να παραδεχτείς με καλή διάθεση, πως η Εκκλησία μας σήμερα

Πρώτη ομαδική χειροτονία διακονισσών στην Ορθόδοξη Εκκλησία!

Ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος Β΄ Ἀλεξανδρείας χειροτόνησε τὴν Κυριακὴ ἕξι γυναῖκες διακόνους

 Ἀφρική: Πρώτη χειροτονία διακονισσῶν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία


Ἡ μετάφραση τοῦ γερμανικοῦ κειμένου προηγουμένης ἀναρτήσεως ἀπὸ τὸν Perseas Persiadis

Der orthodoxe Patriarch Theodors II. von Alexandrien
Reuters/Murad Sezer
Patriarch Theodoros II. von Alexandrien weihte am Sonntag sechs Frauen zu Diakoninnen

Afrika: Erste Diakoninnenweihe in orthodoxer Kirche

Der orthodoxe Patriarch von Alexandrien, Theodoros II., hat erstmals sechs Frauen zu Diakoninnen geweiht. Sie sollen vor allem in den Bereichen Erwachsenentaufe,....(ἐδῶ)

Ὁ Πατριάρχης Θεόδωρος Β΄ Ἀλεξανδρείας χειροτόνησε τὴν Κυριακὴ ἕξι γυναῖκες διακόνους

 

Ἀφρική: Πρώτη χειροτονία διακονισσῶν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία


Ὁ Ὀρθόδοξος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, Θεόδωρος Β΄, χειροτόνησε τὶς πρῶτες ἕξι γυναῖκες διακόνους.
Πρόκειται νὰ δραστηριοποιηθοῦν κυρίως στοὺς τομεῖς τοῦ βαπτίσματος ἐνηλίκων, τῆς προετοιμασίας τοῦ γάμου καὶ τῆς κατήχησης ὅπως ἀνέφερε τὸ Ἵδρυμα Pro Oriente τὴν Δευτέρα.
Ὁ Θεόδωρος Β΄, ὁ ὁποῖος εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὴν Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία σὲ ὅλη τὴν ἀφρικανική ἤπειρο, χειροτόνησε τὴν Κυριακὴ μετὰ τὴν λειτουργία στὴν ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου, στὴν πόλη τῶν ὀρυχείων Kolwezi στὴν ἐπαρχία Κατάνγκα τοῦ Κονγκὸ τρεῖς κατηχήτριες καὶ τρεῖς μοναχές σὲ διακόνους (διακόνισσες).
Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἀλεξάνδρειας ἀποφάσισε κατά τὴν συνεδρίασή της ἀπὸ  17 ἕως 19 Νοεμβρίου τὴν ἐπαναφορὰ τῶν διακονισσῶν καὶ μία ἐπισκοπικὴ Ἐπιτροπὴ "γιὰ νὰ ἐμβαθύνει στὸ θέμα" ποὺ εἰσάγεται. Συλλειτουργοῦντες τοῦ Πατριάρχη στὴν Kolwezi ἦταν οἱ μητροπολίτες Nικηφόρος (Κωνσταντίνου) ἀπὸ τὴν Κινσάσα, Innocent (Biakatonta) τῆς Μπουζουμπούρα καὶ Μελέτιος (Γρηγοριάτης) τοῦ Λουμπουμπάσι.

"Φρέσκο καὶ σημαντικὸ βῆμα"

Τὰ Ὀρθόδοξα ἰστολόγια ὑπενθύμισαν μετὰ τὴν χειροτονία στὴν Kolwezi ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τιμᾶ πολλὲς ἱερὲς διακόνους, ὅπως ἡ Ἁγία Τατιανή, ἡ Ἁγία Ὀλυμπιάδα καὶ ἡ Ἁγία Φοίβη. Στὶς ἀναρτήσεις, ὑπάρχουν ἀναφορὲς ὅτι ἡ χειροτονία στὴν Kolwezi εἶχε βασιστεῖ στὸν λειτουργικὸ θεσμὸ τῆς ὑποδιακονίας.
Ὁ Ὁμότιμος θεολόγος τῶν Ἀθηνῶν Εὐάγγελος Θεοδώρου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀσχοληθεῖ ἀκαδημαϊκὰ γιὰ πολλὰ χρόνια μὲ τὶς ἱστορίες τῶν χειροτονιῶν διακονισσῶν, περιέγραψε τὴν ἐνέργεια τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας ὡς «φρέσκο καὶ σημαντικὸ βῆμα". Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἀλεξάνδρειας θεωρεῖ ὅτι οἱ ἐπείγουσες ποιμαντικὲς ἀνάγκες τοῦ παρόντος, βρίσκονται στὴν προσευχὴ τὴν μελέτη καὶ τὴν  ἀνοικτὴ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων.

Ἰσχυρὴ Ἀφρικανικὴ Ὀρθοδοξία

Οἱ διακόνισσες θὰ μποροῦσαν νὰ συμβάλλουν σημαντικὰ στὴν ταχέως ἀναπτυσσόμενη Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στὴν Ἀφρικὴ ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῶν ἐπισκόπων, ἰδίως στοὺς τομεῖς τῆς ποιμαντικῆς φροντίδας, τῆς ἱεραποστολῆς, τῆς ἐκπαίδευσης καὶ τῆς φιλανθρωπίας. Ἡ ἐργασία καὶ ἡ μαρτυρία τους θὰ ἦταν ἱδιαιτέρως σημαντικὴ σὲ σχέση μὲ τοὺς ἀρρώστους, τοὺς περιθωριοποιημένους καὶ τοὺς μακρὰν τῆς ἐκκλησίας. Ταυτόχρονα, ἡ διακόνισσα θὰ μποροῦσε ἰδιαιτέρως νὰ μαρτυρεῖ τὶς ἀξίες τοῦ Εὐαγγελίου, στὴν ὁλοένα καὶ περισσότερο ἐκκοσμικευμένη κοινωνία.
Ὁ Θεοδώρου θυμόταν ἐπίσης, ἕνα ἱστορικὸ προηγούμενο. Ὑπῆρχαν λοιπόν, στὴ δεκαετία τοῦ 1930 στὴν Ἀθήνα "Καλόγριες διάκονοι", ποὺ ἔπρεπε νὰ φροντίσουν τὶς γυναῖκες κρατούμενες στὶς φυλακές. Οἱ «διακόνισσες Μοναχὲς» εἶναι προσανατολισμένες, ὡστόσο, πρὸς το μοντέλο των προτεσταντῶν διακονισσῶν.

Ἐντατικὲς συζητήσεις

Ἡ συζήτηση περὶ τῶν διακονισσῶν διεξήχθη ἐντατικὰ στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τὸν τελευταῖο καιρό. Ἔτσι τὸ Ἑλληνικὸ Κέντρο γιὰ Οἰκουμενικές, Ἱεραποστολικὲς καὶ Οἰκολογικές μελέτες «Μητροπολίτης Παντελεήμων Παπαγεωργίου», διοργάνωσε ἕνα διεθνὲς ἐπιστημονικὸ συνέδριο μὲ θέμα «Διακόνισσες, Χειροτονία τῶν γυναικῶν καὶ Ὀρθόδοξη Θεολογία». Οἱ συνεισφορὲς τοῦ ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου δημοσιεύθηκαν πέρυσι σὲ βιβλίο στὰ Ἑλληνικά (ἐκδόσεις «CEMES», Θεσσαλονίκη). Τὸ βιβλίο ἦταν ἀφιερωμένο στὸν Πατριάρχη Θεόδωρο Β '.

Ὄχι ἀποκλίσεις ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη ἀλήθεια

Κατὰ τὴ συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Νοεμβρίου ὁ Μητροπολίτης τοῦ Γιαουντέ (Yaounde), τῆς πρωτεύουσας τοῦ Καμεροῦν Γρηγόριος (Στεργίου), ὑπογράμμισε τὸ δυναμικὸ ρόλο τῶν γυναικῶν στην διακονία, στὴν ἱεραποστολικὴ δραστηριότητα. Στὸ τελικὸ μήνυμα τῆς συνέλευσης, τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὑπογράμμισαν ὅτι «διαφορετικὲς προσεγγίσεις στὰ θέματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς γιὰ ἐμᾶς δὲν ἀποτελοῦν ἀποκλίσεις ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη ἀλήθεια, ἀλλὰ μιὰ προσαρμογὴ στὴν πραγματικότητα τῆς Ἀφρικῆς».

Ἡ λειτουργικὴ καὶ φιλανθρωπικὴ διακονία τῶν γυναικῶν εἶχε ὑπάρξει στὴν χριστιανικὴ Ἀνατολὴ ὡς τὴν σύγχρονη ἐποχή, στὴν Ἐκκλησία τῶν Ἀρμενίων, ἀκόμη καὶ στὴ γενοκτονία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ἀπὸ τὸ 1915. Κανονικῶς (σύμφωνα μὲ τοὺς Κανόνες) ποτὲ δὲν καταργήθηκε ἀλλὰ τέθηκε σὲ ἀχρηστία ὑπὸ τὴν ἐπιρροὴ τῆς ἰσλαμικῆς κοινωνίας. Στὴ Ρωσσικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐμφανίστηκε τὸ 1906, μὲ τὶς πρῶτες προετοιμασίες τῆς Συνόδου τῆς χώρας τους  γιὰ τὴν πρόταση τῆς ἀνανέωσης τῆς παλαιοχριστιανικῆς διακονίας τῶν γυναικῶν.

Και ο κατήφορος συνεχίζεται: Ο Αλεξάνδρειας χειροτόνησε εξι διακόνισσες για πρώτη φορά στην ορθόδοξη Εκκλησία;

Der orthodoxe Patriarch Theodors II. von Alexandrien
Reuters/Murad Sezer
Patriarch Theodoros II. von Alexandrien weihte am Sonntag sechs Frauen zu Diakoninnen

Afrika: Erste Diakoninnenweihe in orthodoxer Kirche

Der orthodoxe Patriarch von Alexandrien, Theodoros II., hat erstmals sechs Frauen zu Diakoninnen geweiht. Sie sollen vor allem in den Bereichen Erwachsenentaufe,

Facebook ενορίας στο Μπρουλ!


Ο Παπας ρωτάει: Μπαρτ, τι να δώσω για την νηστεία;
Και ο Βαρθολομαίος λέει: Φραντζ το φιλιοκβε.

Άλλη μια χρονιά βλέπουμε το ίδιο έργο: Καταγγελία της αίρεσης, αλλά κοινωνία με τους αιρετικούς!

Ποιμαντορική Εγκύκλιος για την Κυριακή της Ορθοδοξίας Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά
Αποτέλεσμα εικόνας για Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς
Ἐν Ἱερᾷ Πόλει Μεσολογγίου τῇ 15ῃ Φεβρουαρίου 2017

Ἀριθ. Πρωτ.: 150                                                       
Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η  Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ
(ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 91)
Πρός
τό  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα
τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως.

Πρώτη Κυριακή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς σήμερα, ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί, Κυριακή της Ὀρθοδοξίας! Ἑορτή τῆς μεγάλης μας μητέρας, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας! Ἡμέρα γεμάτη δόξα, μεγαλεῖο καί χαρά πνευματική. Ἡμέρα ἀναμνήσεως ἀγώνων καί θριάμβων τῆς πίστεώς μας. Ἡμέρα πού φέρνει στό νοῦ μας,

Ακατανόητα!

   
    "Π.Π.": Στὶς 10 Φεβρουαρίου καὶ ὑπὸ τὸν τίτλο «Νέες ...θεωρίες περί αντιμετωπίσεως του Οικουμενισμού στον “Ορθόδοξο Τύπο”!» δημοσιεύσαμε ἄρθρο συνεργάτου τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου» καὶ στὸ τέλος τὸ σχολιάζαμε (ἐδῶ).
  Τὸ σχόλιο αὐτὸ ἐνόχλησε τοὺς ὑπευθύνους τοῦ “Ὀρθόδοξου Τύπου” καὶ ἀπάντησαν (ἐδῶ«Προς το ιστολόγιον “Πατερική Παράδοση”».
     Δημοσιεύουμε τὸ κείμενό τους αὐτό, μὲ τὴν παρατήρηση ὅτι δὲν ἀμφισβητήσαμε τοὺς πολυχρόνιους ἀγῶνες τους, ἀλλὰ τὸ σχόλιό μας ἀφοροῦσε τὶς θέσεις τοῦ συγκεκριμένου ἄρθρου τοῦ συνεργάτου τοῦ “Ὀρθόδοξου Τύπου” (ἀγνώστου σὲ μᾶς) κ. Γεωργίου Τραμπούλη.
  Ὡς πρὸς τὴν σκοπιμότητα, τώρα, τῆς ἀπαντήσεώς τους: ὁμολογοῦμε ὅτι δὲν κατανοοῦμε ποιός εἶναι ὁ λόγος ποὺ τοὺς ἀνάγκασε νὰ ἐπανέλθουν, χωρὶς νὰ προσθέτουν κάτι ποὺ νὰ ἀναιρεῖ, ὅσα στὴν ἀνάρτησή μας γράψαμε γιὰ τὶς ἀπαράδεκτες θέσεις τοῦ κ. Τραμπούλη, ὅπως μπορεῖ νὰ δεῖ κανεὶς στὴν συγκεκριμένη ἀνάρτησή μας, ποὺ ἐπαναλαμβάνουμε στὸ τέλος.

  

Αγαπητοί υπεύθυνοι του ιστολογίου «Πατερική Παράδοση», κατ’ αρχάς σεβόμεθα τους αγώνας όλων δια την Ορθοδοξίαν, το ότι δεν συμφωνούμεν με κάποιας επιλογάς είναι ζήτημα θεολογικής συζητήσεως και όχι αφορμή δια να καταφερώμεθα ο ένας εναντίον του άλλου.
Εις ανάρτησίν σας της 2ας Φεβρουαρίου επικρίνετε τον Ο.Τ. γράφοντες: «Οι Άγιοι Πατέρες δεν αντελήφθησαν ότι για να νικηθεί μια αίρεση, πρέπει να καταφύγουμε πρωτίστως στους …πολιτικούς, ως το δάσος, και όχι να ασχολούμαστε με τις προδοτικές ενέργειες των ψευδοποιμένων και τις αποφάσεις τους στην Κρήτη, γιατί αυτές αποτελούν το δέντρο!!! Και ότι, βέβαια, πρέπει οι χριστιανοί πολίτες να επηρεάζουν και να πιέζουν τους πολιτικούς για τα θέματα της Εκκλησίας, είναι φυσικό και εύλογο. Το να υποβαθμίζεται όμως ο πρωταγωνιστικός ρόλος κλήρου και λαού, και να αθωώνεται έμμεσα ο προδοτικός ρόλος των Ποιμένων στην επικράτηση του Οικουμενισμού, είναι εξοργιστικό!”».
Ο Ο.Τ. ουδέποτε ημφισβήτησεν ότι ο τρόπος αντιμετωπίσεως των αιρέσεων είναι η απάντησις μέσω θεολογικών συγγραφών, αγώνων κ.λπ. φαίνεται άλλωστε από τα εβδομαδιαία δημοσιεύματα. Ουδέποτε υπήρξεν ο ισχυρισμός ότι δεν πρέπει να ασχολούμεθα με τας προδοτικάς ενεργείας κ.λπ., απεναντίας αυτάς στηλιτεύομεν εις κάθε έκδοσιν, ούτε υπεβαθμίσαμεν τον πρωταγωνιστικόν ρόλον κλήρου και λαού η ηθωώσαμεν κάποιον Οικουμενιστήν. Χαιρόμεθα όμως ιδιαιτέρως διότι και εσείς αναγνωρίζετε κάτι το οποίον πριν μερικά μόλις χρόνια δεν ήτο αυτονόητον εις τους Ορθοδόξους: ότι οφείλομεν να πιέζωμεν τους πολιτικούς. Όμως ποίους πολιτικούς; Άνθρωποι που είναι άθεοι η μασόνοι είναι δυνατόν να μη υπηρετούν το σχέδιον του Οικουμενισμού και της Πανθρησκείας; Αντιθέτως, εάν κυβερνήσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποκηρύξει την μασονίαν και είναι όντως πιστοί, αυτοί δεν θα απαιτήσουν από τους Ιεράρχας: Τέρμα ο Οικουμενισμός! Ακόμη και αν επίδοξοι Ιεράρχαι επεθύμουν να συνεχίσουν την πορείαν αυτήν, θα ετίθετο φραγμός απροσπέλαστος. Βεβαίως οφείλομεν να συνεχίσωμεν τον αγώνα, αλλά όχι όμως μόνον εις εν μέτωπον αλλά εις πολλά.

Προς τον κ. Π. Τ.
Αξιότιμε κύριε, αποφεύγετε να απαντήσετε εις τα όσα ερωτήματα κατά καιρούς σας έχομεν θέσει και αντιλαμβάνονται όλοι δια ποίον λόγον σιωπάτε. Αντί απαντήσεων έχετε επιδοθή εις αγώνα κατά του Ο.Τ., προφανώς δια να πλήξετε τον αντιοικουμενιστικόν αγώνα! Μόνον ζημίαν προκαλεί η εργώδης προσπάθειά σας να αποπροσανατολίσετε τον αντιοικουμενιστικόν αγώνα και να τον πολιτικοποιήσετε αποδεχόμενος ότι «Πάντοτε υπήρχαν και πάντοτε θα υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις στα interna sacra της Εκκλησίας από πολιτικούς και άλλους κοσμικούς παράγοντες» και να τον εκτρέψετε από την φυσιολογικήν του κοίτην, που καθώρισαν οι σύγχρονοι Άγιοι και αι σύχρονοι Άγιαι μορφαί της Ορθοδοξίας, πολλαί εκ των οποίων έγραφαν εις τον Ο.Τ. Η παραδοχή σας δεν προσφέρει το καλύτερον άλλοθι εις την μασονίαν, δια να κατευθύνη την Εκκλησίαν; Τέλος, δια πολλοστήν φοράν επαναλαμβάνομεν ότι ο Ο.Τ. έχει εκλεγμένον διοικητικόν συμβούλιον και επώνυμον διευθυντήν συντάξεως, όλα δημοσίως γνωστά, και δεν κατευθύνεται από κανένα ιερέα η λαϊκόν. Ποίος όμως κρύπτεται πραγματικά υπό το «ψευδώνυμoν» του ιστολογίου σας; Οι αναγνώσται του O.Τ. γνωρίζουν!

Υ.Γ.: Τὸ δεύτερο μέρος τῆς ἀνάρτησης τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου»   Προς τον κ. Π. Τ.  δὲν ἀναφέρεται στὴν «Πατερικὴ Παράδοση», ἀλλὰ στὸ ἱστολόγιο Τελεβάντος (ἐδῶκαὶ δὲν μᾶς ἀφοροῦν.

Αὐτὴ ἡ ἀνάρτηση ἐνόχλησε τὸν "Ὀρθόδοξο Τύπο":

«Πατερική Παράδοση»

Νέες ...θεωρίες περί αντιμετωπίσεως του Οικουμενισμού στον "Ορθόδοξο Τύπο"!


Η γάγγραινα εις τους αντιοικουμενιστάς  Ο “Ορθόδοξος Τύπος” εδημοσιοποίησε το απομαγνητοφωνημένον περιεχόμενον της ομιλίας του κ. Φειδά. Ο τίτλος, του κειμένου του κ. Αναγνώστου, εστίασε την προσοχήν του εις την καταγγελίαν του κ. Φειδά εναντίον της Ρωσίας, διότι ο κ. Φειδάς στηρίζει τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως με κάθε τίμημα. Η κατάστασις είναι απελπιστική. Ο,τι και να πη κανείς είναι ολίγον.
   Πρέπει να το πάρωμεν απόφασιν ότι όσοι αρνούνται να εννοήσουν ότι ο οικουμενισμός (μέρος του οποίου ήτο και το Κολυμβάρι) είναι κυρίως πολιτικός, αποτελούν πραγματικήν γάγγραιναν εις το σώμα των αγώνων της Εκκλησίας. Βασανίζεται, όποιος αγωνιστής δεν το κατανοεί, από εμμονάς και ιδεοληψίας, αποπροσανατολίζει τους αγώνας της Εκκλησίας και υποσκάπτει καίρια τον

Ψευτοπνευματικοί, Ψευτοδιδάσκαλοι και Ψευτοποιμένες και ο Ομολογητής Στέφανος ο Νέος!

Ψευτοπνευματικοί, Ψευτοδιδάσκαλοι και Ψευτοποιμένες

Ανάμεσα στις τόσες και τόσες κακόδοξες και βλάσφημες διδασκαλίες των Οικουμενιστών Ψευδεπισκόπων της Συνόδου της Κρήτης έχουμε και τις πλανεμένες κακόδοξες θεωρίες που πλάθει η φαντασία των Οικουμενιστών Ψευτοπνευματικών και Ψευτοδιδασκάλων.
Μη μπορώντας με Αγιοπατερικά και Αγιογραφικά επιχειρήματα να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, δηλαδή την υποταγή και συμβιβασμό με τον διάβολο δια της αποδοχής της Αιρέσεως του Οικουμενισμού και των Αιρετικών Οικουμενιστών Ψευδεπισκόπων πλανούν και εξαπατούν τους Χριστιανούς λέγοντας ότι,
"Οι αντιδράσεις είναι σωστές, αλλά οι λαϊκοί να μη μιλάνε, πρέπει

Η σημασία που έχουν τα ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ των Αγίων Πατέρων

       και η καρικατούρα των αντι -"αναθεμάτων" του Θεσ/νίκης  Άνθιμου και ει τινος άλλου ομοίου του! 


Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος:

Ἀπαραίτητα καί σωτήρια τά ἀναθέματα σήμερα
Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος: Ἀπαραίτητα καί σωτήρια τά ἀναθέματα σήμερα

Μέ ἁπλές σκέψεις καί συγκρίσεις ἀπό τήν καθημερινή ζωή καί μέ ἐπίκληση τῆς κοινῆς λογικῆς ὁ ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος (Ρωσία, 1815-1894) παρουσιάζει ἀποδεικτικῶς τήν πνευματική ὠφέλεια καί ἀναγκαιότητα τῶν ἐπισήμων ἀναθεμάτων τοῦ Συνοδικοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας (οἱ τίτλοι κεφαλαίων εἶναι πρόσθετοι, τῆς μεταφράσεως).

Τί εἶναι ἕνα Ἀνάθεμα;

ὑπό τοῦ Ἐπισκόπου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου

Σπανίως τό Συνοδικόν τῆς Ὀρθοδοξίας, τό ὁποῖο τώρα ἐπιτελεῖται, λαμβάνει χώρα ἄνευ ἐπικρίσεων καί ἐπιτιμήσεων ἐκ μέρους κάποιου. Καί ἀνεξαρτήτως ἀπό τό πόσες ὁμιλίες γίνονται ἐξηγώντας ὅτι στό σημεῖο αὐτό ἡ Ἐκκλησία ἐνεργεῖ σοφῶς γιά τή σωτηρία τῶν παιδιῶν της, παρά ταῦτα οἱ δυσαρεστημένοι ἁπλῶς συνεχίζουν νά ἐπαναλαμβάνουν τό στίχο τους. Εἴτε δέν ἀκοῦν τίς ὁμιλίες, εἴτε αὐτές οἱ ὁμιλίες δέν «χτυποῦν κέντρο» ὅσον ἀφορᾷ στίς παρεξηγήσεις τοῦ τελευταίου, ἤ ἴσως ἔχουν διαμορφώσει τή δική τους ἀντίληψη περί τοῦ Συνοδικοῦ αὐτοῦ καί δέν θέλουν νά τήν ἐγκαταλείψουν, ἀνεξαρτήτως ἀπό τό τί τούς λέγεις.Τά

Δύο θαύματα αποδεικτικά ότι δεν σώζει το ημερολόγιο († ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ)

 Οἱ τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου κάθε τόσο μᾶς παραπέμπουν στὸν Γέροντα Φιλόθεο, ὁ ὁποῖος ὅμως δὲν προσεχώρησε στὸ Παλαιὸ Ἡμερολόγιο, οὔτε ἀσφαλῶς τὸ ἐξέλαβε ὡς θέμα καὶ Δόγμα Πίστεως, παρότι τόνιζε τὴν ἐπαναφορά μας σ' αὐτό, ἀλλ' ὄχι βέβαια στὶς παρατάξεις. Εἴδαμε στὸ διαδίκτυο καὶ δημοσιεύουμε τὴν παρακάτω ἀνάρτηση.

Δύο θαύματα αποδεικτικά ότι δεν σώζει το ημερολόγιο
(† ΑΡΧΙΜ. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ)

  "Εάν θελήσω να απαριθμήσω τας πλάνας και τας αιρέσεις των παλαιοημερολογιτών εις τας οποίας υπέπεσον μετά την εισαγωγήν του νέου εορτολογίου, δεν με εξαρκεί ο χρόνος. Εκτός του αναβαπτισμού, της αναμυρώσεως, το να τολμήσουν μερικοί να μη εισέρχωνται εις τας εκκλησίας των χριστιανών νεοημερολιτών, να μη προσκυνούν τας ιεράς εικόνας, να περνούν έξω από τας εκκλησίας και να μη κάνουν το σημείον του Σταυρού ...

Ταύτα σοι γράφω δια να μη πλανηθής και δια να μη νομίσης ότι τα λέγω προς υπεράσπισιν του νέου ημερολογίου. Απ' αρχής ήμην, είμαι και θα είμαι εναντίον της απερισκέπτου, αντικανονικής και παρανόμου εισαγωγής του νέου εορτολογίου. Ηγωνίσθην, αγωνίζομαι και θα αγωνίζωμαι άχρι τέλους διά την επαναφοράν του παλαιού ημερολογίου, όχι ότι παραδέχομαι το ημερολόγιον, ότι αυτό μόνον θα με σώση. αγωνίζομαι διά την ομόνοιαν, την ενότητα και ειρήνην της Εκκλησίας, άνευ των οποίων και το έθνος και η Εκκλησία θα ναυαγήσουν...
Πρόσεχε, να αγαπάς τον Θεόν και να είσαι πάντοτε κοντά Του."

Εορτή του Αγίου Ησυχίου του Συγκλητικού

Τη μνήμη του Αγίου Ησυχίου του Συγκλητικού τιμά σήμερα, 2 Μαρτίου, η Εκκλησία μας.O Άγιος Ησύχιος έζησε στο χρόνια του Γαλερίου Μαξιμιανού, στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ., και κατείχε το αξίωμα του Συγκλητικού. Όταν ξέσπασε ο διωγμός κατά των Χριστιανών, του προτείνεται να αρνηθεί την πίστη του και να σώσει τη ζωή του και το αξίωμά του.


Όμως ο Ησύχιος δε δίστασε να περιφρονήσει όλες τις τιμές και τις υποσχέσεις και με θαυμαστή προθυμία ομολόγησε τη πίστη του. Τότε ο βασιλιάς εξαγριώθηκε και διέταξε να του αφαιρέσουν τα διάσημα του αξιώματός του και να του φορέσουν ταπεινωτικά ενδύματα και στη συνέχεια τον γελοιοποιεί μπροστά σ’ όλους τούς αξιωματούχους.
Όμως, ο Άγιος δέχεται τα πάντα αδιαμαρτύρητα, διότι γνωρίζει ότι οι ανθρώπινες τιμές είναι πρόσκαιρες, ενώ οι ουράνιες τιμές είναι αιώνιες. Εξοργισμένος από την ηρωική στάση του Ησύχιου, ο Μαξιμιανός διατάσσει την θανάτωσή του.
Οι στρατιώτες οδηγούν τον Άγιο στον ποταμό Ορόντη, όπου αφού του έδεσαν μία πέτρα στο λαιμό τον έριξαν στο πλέον βαθύ μέρος. Έτσι αξιώθηκε να γίνει μάρτυρας για την πίστη του στο Χριστό.


Απολυτίκιο
Ήχος α΄. Τον τάφον σου Σωτήρ.
   Άξιας κοσμικής, απορρίψας το κλέος, την δόξαν του Χριστού, ωμολόγησας χαίρων, Ησύχιε πανένδοξε, Αθλητών εγκαλλώπισμα, όθεν έφερες, ώσπερ τιμήν την αισχύνην, και τον θάνατον, εν πνιγμονή των υδάτων, δυνάμει του Πνεύματος.Πηγή

ΕΚΤΑΚΤΟ! Ο Θεσσαλονίκης Άνθιμος τιμωρεί ‘‘άρον άρον’’ τον π. Νικόλαο Μανώλη πριν αυτός απολογηθεί


Με καραμπινάτες παρατυπίες συνεχίζει επιτιθέμενος ο  μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, κατά του πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη. Παραβιάζοντας νόμους και κανονισμούς, μετά την απαράδεκτη κλήση σε απολογία που δημοσιεύσαμε εδώπριν ακόμη απολογηθεί ο π. Νικόλαος, και ενώ η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ο μητροπολίτης κ. Άνθιμος, απέστειλε νέο μητροπολιτικό έγγραφο ντροπής, με το οποίο, τιμωρεί βαρύτατα τον πνευματικό μας πατέρα, καταλύοντας κάθε αίσθημα δικαίου. Πρόκειται για προσωρινή παύση ιεροπραξιών και ακοινωνησίας, μέχρι την ολοκλήρωση της ανάκρισης και τυχόν επισκοπικού δικαστηρίου.

Η εμπάθεια έχει επικρατήσει στα μυαλά ορισμένων εκεί, ώστε να ενεργούν αχαλίνωτα. Πριν καν ανοίξει το στόμα του ο κατηγορούμενος για να απολογηθεί, ο μητροπολίτης βγάζει απόφαση και καταδικάζει τιμωρώντας.
Ρωτήσαμε τον π. Νικόλαο για την εξέλιξη. Μας απάντησε λέγοντας τα εξής: “Περίμενα παράτυπη ενέργεια από την μητρόπολη Θεσσαλονίκης με την λήξη της υποχρεωτικής άδειας και δικαιώθηκα. Δε θέλουν με τίποτα να κάνουν υπακοή στους ιερούς κανόνες που τους αναγκάζουν να μη με τιμωρήσουν για τη διακοπή μνημοσύνου και την διακοπή της πνευματικής κοινωνίας με τον μητροπολίτη μου, που ανακοίνωσα στις 19 Φεβρουαρίου 2017 από το Ναό μου. Έκοψα το μνημόσυνο του επισκόπου μου για λόγους Πίστεως. Εξήγησα πως είμαι αποφασισμένος να φτάσω μέχρι το τέλος. Τελικά, ο Χριστός θα νικήσει και όχι η παναίρεση του Οικουμενισμού. Ο μητροπολίτης μου διακατέχεται από εμπάθεια προς το πρόσωπό μου και δεν είναι σε θέση να αναλογιστεί μήπως, για την πράξη μου να του κόψω το μνημόσυνο, έχω δίκαιο. Ας ενεργήσει κατά συνείδηση, υπάρχει και η δικαιοσύνη Του Θεού”.
Οι τιμωρίες του κ. Ανθίμου είναι οι εξής:
  1. Απαγόρευση πάσης Ιεράς Ακολουθίας και Αγιαστικής Πράξεως, Ιερών Μυστηρίων, Θείας Λειτουργίας και Θείου Κηρύγματος και
  2. Αποκοπή από κάθε εκκλησιαστική Κοινωνία - Θεία Ευχαριστία (Επιτίμιον Ακοινωνησίας).
        Κατόπιν της παρακλήσεως του ιδίου του π. Νικολάου, δημοσιεύουμε το σημερινό (1 Μαρτίου 2017) έγγραφο του μητροπολίτου με τις ποινές, το οποίο παρεδόθη στον π. Νικόλαο μέσω δικαστικού επιμελητού.

Το πρόβλημα της Εκκλησίας!