Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Ακατανόητα!

   
    "Π.Π.": Στὶς 10 Φεβρουαρίου καὶ ὑπὸ τὸν τίτλο «Νέες ...θεωρίες περί αντιμετωπίσεως του Οικουμενισμού στον “Ορθόδοξο Τύπο”!» δημοσιεύσαμε ἄρθρο συνεργάτου τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου» καὶ στὸ τέλος τὸ σχολιάζαμε (ἐδῶ).
  Τὸ σχόλιο αὐτὸ ἐνόχλησε τοὺς ὑπευθύνους τοῦ “Ὀρθόδοξου Τύπου” καὶ ἀπάντησαν (ἐδῶ«Προς το ιστολόγιον “Πατερική Παράδοση”».
     Δημοσιεύουμε τὸ κείμενό τους αὐτό, μὲ τὴν παρατήρηση ὅτι δὲν ἀμφισβητήσαμε τοὺς πολυχρόνιους ἀγῶνες τους, ἀλλὰ τὸ σχόλιό μας ἀφοροῦσε τὶς θέσεις τοῦ συγκεκριμένου ἄρθρου τοῦ συνεργάτου τοῦ “Ὀρθόδοξου Τύπου” (ἀγνώστου σὲ μᾶς) κ. Γεωργίου Τραμπούλη.
  Ὡς πρὸς τὴν σκοπιμότητα, τώρα, τῆς ἀπαντήσεώς τους: ὁμολογοῦμε ὅτι δὲν κατανοοῦμε ποιός εἶναι ὁ λόγος ποὺ τοὺς ἀνάγκασε νὰ ἐπανέλθουν, χωρὶς νὰ προσθέτουν κάτι ποὺ νὰ ἀναιρεῖ, ὅσα στὴν ἀνάρτησή μας γράψαμε γιὰ τὶς ἀπαράδεκτες θέσεις τοῦ κ. Τραμπούλη, ὅπως μπορεῖ νὰ δεῖ κανεὶς στὴν συγκεκριμένη ἀνάρτησή μας, ποὺ ἐπαναλαμβάνουμε στὸ τέλος.

  

Αγαπητοί υπεύθυνοι του ιστολογίου «Πατερική Παράδοση», κατ’ αρχάς σεβόμεθα τους αγώνας όλων δια την Ορθοδοξίαν, το ότι δεν συμφωνούμεν με κάποιας επιλογάς είναι ζήτημα θεολογικής συζητήσεως και όχι αφορμή δια να καταφερώμεθα ο ένας εναντίον του άλλου.
Εις ανάρτησίν σας της 2ας Φεβρουαρίου επικρίνετε τον Ο.Τ. γράφοντες: «Οι Άγιοι Πατέρες δεν αντελήφθησαν ότι για να νικηθεί μια αίρεση, πρέπει να καταφύγουμε πρωτίστως στους …πολιτικούς, ως το δάσος, και όχι να ασχολούμαστε με τις προδοτικές ενέργειες των ψευδοποιμένων και τις αποφάσεις τους στην Κρήτη, γιατί αυτές αποτελούν το δέντρο!!! Και ότι, βέβαια, πρέπει οι χριστιανοί πολίτες να επηρεάζουν και να πιέζουν τους πολιτικούς για τα θέματα της Εκκλησίας, είναι φυσικό και εύλογο. Το να υποβαθμίζεται όμως ο πρωταγωνιστικός ρόλος κλήρου και λαού, και να αθωώνεται έμμεσα ο προδοτικός ρόλος των Ποιμένων στην επικράτηση του Οικουμενισμού, είναι εξοργιστικό!”».
Ο Ο.Τ. ουδέποτε ημφισβήτησεν ότι ο τρόπος αντιμετωπίσεως των αιρέσεων είναι η απάντησις μέσω θεολογικών συγγραφών, αγώνων κ.λπ. φαίνεται άλλωστε από τα εβδομαδιαία δημοσιεύματα. Ουδέποτε υπήρξεν ο ισχυρισμός ότι δεν πρέπει να ασχολούμεθα με τας προδοτικάς ενεργείας κ.λπ., απεναντίας αυτάς στηλιτεύομεν εις κάθε έκδοσιν, ούτε υπεβαθμίσαμεν τον πρωταγωνιστικόν ρόλον κλήρου και λαού η ηθωώσαμεν κάποιον Οικουμενιστήν. Χαιρόμεθα όμως ιδιαιτέρως διότι και εσείς αναγνωρίζετε κάτι το οποίον πριν μερικά μόλις χρόνια δεν ήτο αυτονόητον εις τους Ορθοδόξους: ότι οφείλομεν να πιέζωμεν τους πολιτικούς. Όμως ποίους πολιτικούς; Άνθρωποι που είναι άθεοι η μασόνοι είναι δυνατόν να μη υπηρετούν το σχέδιον του Οικουμενισμού και της Πανθρησκείας; Αντιθέτως, εάν κυβερνήσουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποκηρύξει την μασονίαν και είναι όντως πιστοί, αυτοί δεν θα απαιτήσουν από τους Ιεράρχας: Τέρμα ο Οικουμενισμός! Ακόμη και αν επίδοξοι Ιεράρχαι επεθύμουν να συνεχίσουν την πορείαν αυτήν, θα ετίθετο φραγμός απροσπέλαστος. Βεβαίως οφείλομεν να συνεχίσωμεν τον αγώνα, αλλά όχι όμως μόνον εις εν μέτωπον αλλά εις πολλά.

Προς τον κ. Π. Τ.
Αξιότιμε κύριε, αποφεύγετε να απαντήσετε εις τα όσα ερωτήματα κατά καιρούς σας έχομεν θέσει και αντιλαμβάνονται όλοι δια ποίον λόγον σιωπάτε. Αντί απαντήσεων έχετε επιδοθή εις αγώνα κατά του Ο.Τ., προφανώς δια να πλήξετε τον αντιοικουμενιστικόν αγώνα! Μόνον ζημίαν προκαλεί η εργώδης προσπάθειά σας να αποπροσανατολίσετε τον αντιοικουμενιστικόν αγώνα και να τον πολιτικοποιήσετε αποδεχόμενος ότι «Πάντοτε υπήρχαν και πάντοτε θα υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις στα interna sacra της Εκκλησίας από πολιτικούς και άλλους κοσμικούς παράγοντες» και να τον εκτρέψετε από την φυσιολογικήν του κοίτην, που καθώρισαν οι σύγχρονοι Άγιοι και αι σύχρονοι Άγιαι μορφαί της Ορθοδοξίας, πολλαί εκ των οποίων έγραφαν εις τον Ο.Τ. Η παραδοχή σας δεν προσφέρει το καλύτερον άλλοθι εις την μασονίαν, δια να κατευθύνη την Εκκλησίαν; Τέλος, δια πολλοστήν φοράν επαναλαμβάνομεν ότι ο Ο.Τ. έχει εκλεγμένον διοικητικόν συμβούλιον και επώνυμον διευθυντήν συντάξεως, όλα δημοσίως γνωστά, και δεν κατευθύνεται από κανένα ιερέα η λαϊκόν. Ποίος όμως κρύπτεται πραγματικά υπό το «ψευδώνυμoν» του ιστολογίου σας; Οι αναγνώσται του O.Τ. γνωρίζουν!

Υ.Γ.: Τὸ δεύτερο μέρος τῆς ἀνάρτησης τοῦ «Ὀρθόδοξου Τύπου»   Προς τον κ. Π. Τ.  δὲν ἀναφέρεται στὴν «Πατερικὴ Παράδοση», ἀλλὰ στὸ ἱστολόγιο Τελεβάντος (ἐδῶκαὶ δὲν μᾶς ἀφοροῦν.

Αὐτὴ ἡ ἀνάρτηση ἐνόχλησε τὸν "Ὀρθόδοξο Τύπο":

«Πατερική Παράδοση»

Νέες ...θεωρίες περί αντιμετωπίσεως του Οικουμενισμού στον "Ορθόδοξο Τύπο"!


Η γάγγραινα εις τους αντιοικουμενιστάς  Ο “Ορθόδοξος Τύπος” εδημοσιοποίησε το απομαγνητοφωνημένον περιεχόμενον της ομιλίας του κ. Φειδά. Ο τίτλος, του κειμένου του κ. Αναγνώστου, εστίασε την προσοχήν του εις την καταγγελίαν του κ. Φειδά εναντίον της Ρωσίας, διότι ο κ. Φειδάς στηρίζει τον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως με κάθε τίμημα. Η κατάστασις είναι απελπιστική. Ο,τι και να πη κανείς είναι ολίγον.
   Πρέπει να το πάρωμεν απόφασιν ότι όσοι αρνούνται να εννοήσουν ότι ο οικουμενισμός (μέρος του οποίου ήτο και το Κολυμβάρι) είναι κυρίως πολιτικός, αποτελούν πραγματικήν γάγγραιναν εις το σώμα των αγώνων της Εκκλησίας. Βασανίζεται, όποιος αγωνιστής δεν το κατανοεί, από εμμονάς και ιδεοληψίας, αποπροσανατολίζει τους αγώνας της Εκκλησίας και υποσκάπτει καίρια τον
αντιοικουμενιστικόν αγώνα και έτσι αυτοπυροβολεί­ται και ακυρώνει ο,τι καλόν θα ηδύνατο να προσφέρη εις την Εκκλησίαν, διότι βλέπει το δένδρον και δεν δύναται (η δεν θέλει σκοπίμως) να ιδή το υπόλοιπον δάσος. Διότι το δένδρον (δηλ. αι συμπροσευχαί και το Κολυμβάρι), δεν θα υπήρχεν,  εάν  οι πολιτικοί που χρηματοδοτούν και στηρίζουν τα οικουμενιστικά κέντρα έλεγαν «φθάνει πια»!
   Βεβαίως καταδικάζομεν απεριφράστως όλας τας συμπροσευχάς, αλλά δεν θα σταματήσουν, εάν δεν αποκοπούν από την κάλυψιν των πολιτικών. Το να προπαγανδίζουν κάποιοι εις τους πιστούς ότι το πρόβλημα είναι μόνον η συμπροσευχή (και να προβαίνουν εις ένα ακατάσχετον αγώνα ποίος θα προβάλη πρώτος το οικουμενιστικόν ατόπημα, το οποίον έγινε εις μίαν νήσον του Ειρηνικού Ωκεανού!) χωρίς παραλλήλως να αφυπνίζουν  τους  αγωνιστάς  δια  την  πρα­γματικήν αιτίαν όλων αυτών, σημαίνει ότι κάποιοι επιθυμούν να τους κρατούν απησχολημένους εις το σκότος, δια να μη καταπολεμήσουν τα πραγματικά αίτια.


Γεώργιος Τραμπούλης
Πηγή


   Σχόλιο:  Νά, λοιπόν, ποὺ ὁ "Ὀρθόδοξος Τύπος" ἔχει... φρέσκες ἰδέες καὶ νέες ...θεωρίες περὶ ἀντιμετωπίσεως τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ! Οἱ Ἅγιοι Πατέρες (τὶς πράξεις τῶν ὁποίων ὀφείλουμε νὰ ἀκολουθοῦμε) δὲν ἀντελήφθησαν ὅτι γιὰ νὰ νικηθεῖ μιὰ αἵρεση, πρέπει νὰ καταφύγουμε (κατὰ τὸν κ. Γεώργιο Τραμπούλη) πρωτίστως στούς ...πολιτικούς, ὡς τὸ δάσος, καὶ ὄχι νὰ ἀσχολούμαστε μὲ τὶς προδοτικὲς ἐνέργειες τῶν ψευδοποιμένων καὶ τὶς ἀποφάσεις τους στὴν Κρήτη, γιατὶ αὐτὲς ἀποτελοῦν τὸ δέντρο!!!
   Καὶ ὅτι, βέβαια, πρέπει οἱ χριστιανοὶ πολίτες νὰ ἐπηρεάζουν καὶ νὰ πιέζουν τοὺς πολιτικοὺς γιὰ τὰ θέματα τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι φυσικὸ καὶ εὔλογο. Τὸ νὰ ὑποβαθμίζεται ὅμως ὁ πρωταγωνιστικὸς ρόλος κλήρου καὶ λαοῦ, καὶ νὰ ἀθωώνεται ἔμμεσα ὁ προδοτικὸς ρόλος τῶν Ποιμένων στὴν ἐπικράτηση του Οἰκουμενισμοῦ, εἶναι ἐξοργιστικό!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το περιεχόμενο των επώνυμων άρθρων ενδέχεται να μη συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου.