Μια εις βάθος ανάλυση για τα εκκλησιαστικά γεγονότα με φόντο την Ουκρανία κάνει το γνωστό Ινστιτούτο Stratfor.

Η χορήγηση αυτοκεφαλίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας και η επακόλουθη διάσπαση της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης σηματοδοτούν ένα από τα μεγαλύτερα σχίσματα στον Ορθόδοξο κόσμο την περασμένη χιλιετία, σύμφωνα με το Ινστιτούτο.

Στα βασικά συμπεράσματά του τονίζει πως η κίνηση της Ουκρανίας προς την οικουμενική ανεξαρτησία από τη Μόσχα εντάσσεται σε