Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Τι λέει ο ποιητής;;;;; Μήπως ζεί σε παράλληλο Σύμπαν;;

http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/hpxg3w9zmq.jpg


Παππούλη έχεις «χάσει την μπάλα» εντελώς ε...

"Τρελογιάννης"

Σχόλιο:

  Τί λέει ὁ Μητροπολίτης τοῦ παραπάνω παππούλη,  ὁ Φλωρίνης Θεόκλητος;
   Πληροφορήθηκε τὸ παραλήρημά του;

   Ἢ μήπως ὁ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἀμυνταίου ἐνεργεῖ ἀντ' αὐτοῦ;_____________________
    Δημοσιεύουμε τὸ ἀνάξιο δημοσιεύσεως κατάπτυστο καὶ ἀθεολόγητο κείμενο τοῦ "παππούλη" (ποὺ εἶναι ὁ Ἀρχιμ. Σεβαστιανὸς Τοπάλης), γιατί μᾶς τὸ ζήτησαν.

Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΕΝΟΣ…

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΤΟΠΑΛΗΣ 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

    Τις μέρες αυτές βλέπεις ένα πολεμικό μένος να κινείται μέσα από πράξεις και γραφίδες κληρικών και λαϊκών που σαν μονάδες απόμακρες και μοναχικές και απόξενες ορμούν εναντίον του Πατριάρχου των Ελλήνων και της Ορθοδοξίας και να πετροβολούν την κεφαλή τους και να κινούνται σε παράδρομους εκκλησιαστικής ανακολουθίας και ακαταστασίας. Νομίζουν με το να διασύρουν πρόσωπα ηγετικά της
Εκκλησίας ότι κάνουν αγώνα κάθαρσης και υπεράσπισης. Από την μια αποτειχίζονται από την Εκκλησία και από την άλλη δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους για την αποκοπή τους και θέλουν να έχουν λόγο και ξεσηκώνουν τον λαό σε ένα σχίσμα. Και όλα

«Δεν θα βρείτε κανέναν Άγιο που να έβαζε σε διαπραγμάτευση τα της Πίστεως»

π. Γεώργιος Σχοινᾶς:

«Διαβάστε ὅλους τούς συναξαριστές! Δὲν θὰ βρεῖτε κανέναν Ἅγιο ποὺ νὰ ἔβαζε σὲ διαπραγμάτευση τὰ τῆς Πίστεως»


 «Πώς θα σταθούμε δίπλα στους Αγίους»
(Παρέα της Τρίτης 1-11-2016)

   "Δὲν ἀρκεῖ στὸν διάβολο νὰ μᾶς βάζει ἐμπόδιο νὰ πράττουμε τὰ ὀρθά. Θέλησε σὲ διάφορες ἐποχὲς νὰ σκαρτέψει καὶ τὴν ὀρθὴ πίστη, γιατὶ σοῦ λέει, ἂν καταφέρω καὶ τοὺς ἀλλοιώσω τὴν πίστη, τότε, οὔτε πράξη ὀρθὴ μποροῦν νὰ ἔχουν, κι ἂν φαίνεται ὀρθὴ ἡ πράξη τους δὲν θὰ τοὺς ὠφελεῖ. Θὰ εἶναι ἄνθρωποι καλοί, μὲ καλὲς πράξεις, ἀλλὰ δὲν θἆναι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Ἄρα δὲν θὰ μποροῦν νὰ ἑνωθοῦν μὲ τὸν Χριστό". (π. Γεώργιος Σχοινᾶς).

Σχόλιο:  Ὡραῖα, ὅσα λέει ὁ π. Γεώργιος. Παραλείπει νὰ μᾶς πεῖ ὅμως, ὅτι οἱ Ἅγιοι ἀπομακρύνονταν ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς.

Τι κρίμα, Τελεβάντος και Χαραλάμπους να περιγράφουν γλαφυρά τις κακοδοξίες της Παναίρεσης και να κοινωνούν με τους παναιρετικούς Οικουμενιστές!


Η ΚΑΚΟΔΟΞΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΞΟΤΗΤΑΣ

ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑ "ΟΜΟΛΟΓΟΥΝ"
ΚΑΙ ΔΥΟ ΝΑ ΕΝΝΟΟΥΝ

Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

=====

   Τι κρίμα να "ομολογούν" Μία Αγία Εκκλησία, να αναφέρουν "τοις χείλεσι’" ότι αυτή είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά κατά βάθος να εννοούν δύο. Tους προδίδει εξάλλου περί τούτου και το κακόδοξο θεώρημα των δύο πνευμόνων". 
  Δεν αντιλαμβάνονται ότι τούτο αντιστρατεύεται στο ότι η Εκκλησία είναι Μία και μοναδική; Δεν αντιλαμβάνονται ότι τούτο αντιστρατεύεται στην καθολικότητα της Εκκλησίας; Δεν αντιλαμβάνονται ότι τούτο αντιστρατεύεται στην αποστολικότητα της Εκκλησίας; Δεν αντιλαμβάνονται ότι το πλήρωμα της Εκκλησίας δεν πείθεται από την κακόδοξη ασάφεια της διγλωσσίας που παιχνιδίζει ανάμεσα στο ότι η Εκκλησία είναι Μία και μοναδική και στο κακόδοξο "θεώρημα" των "δύο πνευμόνων";
   Οποιαδήποτε αναφορά αναιρεί τη μοναδικότητα της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, δηλαδή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως το "θεώρημα των δύο πνευμόνων", αποτελεί εκκλησιολογικό ατόπημα. Οτιδήποτε αναιρεί την αυτοσυνειδησία  της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ότι αυτή δηλαδή είναι η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αποτελεί εκκλησιολογική στρέβλωση.
   Η αναφορά στο άτοπο "θεώρημα των δύο πνευμόνων" μειώνει το εκκλησιολογικό κύρος της Μίας Αγίας Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Αυτό ομολογούμε και αυτό εννοούμε.
 Το "θεώρημα των δύο πνευμόνων" αναιρεί επίσης και την καθολικότητα της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς στο ομολογιακό κείμενό του «Καθολικότης της Εκκλησίας», αναφέρει ότι «Η ίδια η φύσις  της Εκκλησίας είναι καθολική. Ο Σωτήρ Χριστός είναι το περιεχόμενο της παραδόσεως της αποστολικότητος εν τω Σώματι της Εκκλησίας. Η Θεανθρωπίνη αυτή καθολικότης της Εκκλησίας και καθολικοποίησις εν τη Εκκλησία διακρατείται και πραγματοποιείται δια της αεί ζώσης Υποστάσεως του Θεανθρώπου Χριστού, η οποία κατά τον πλέον τέλειον τρόπον ενώνει τον Θεόν και τον άνθρωπον…». 
   Το "θεώρημα των δύο πνευμόνων" επίσης αναιρεί και την αποστολικότητα της Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διαφυλάσσει την Αποστολική Παράδοση η οποία συνεχίστηκε με την Πατερική παράδοση. Η Ορθόδοξη Εκκλησία διαφυλάσσει ανόθευτη την Ιερά Παράδοση, η οποία αποτελεί κατά τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη "την εν Αγίω Πνεύματι ζωή της Εκκλησίας" και αυτό της προσδίδει το χαρακτηριστικό της αποστολικότητας. 
   Οτιδήποτε στρεβλώνει τα εκκλησιολογικά χαρακτηριστικά του άρθρου του Συμβόλου της Πίστης μας, δια του οποίου ομολογείται η Μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αποτελεί κακόδοξη παρερμηνεία. Ως εκ τούτου το "θεώρημα των δύο πνευμόνων" και τα συναφή στρεβλά αξιώματα, παραχαράσσουν την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Τι κρίμα να "ομολογούν" Μία Αγία Εκκλησία, να αναφέρουν "τοις χείλεσι" τι αυτή είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά κατά βάθος να εννοούν δύο. 
http://panayiotistelevantos.blogspot.gr/2016/11/blog-post_59.html

"Το ΝΠΣ καταργεί τις διαφορές μεταξύ των θρησκειών. Είναι ένα "μιξάρισμα" των θρησκειών. Κι αυτό είναι το πιο αντιδημοκρατικό..."

Ηρακλής  Ρεράκης

Εισήγηση σε εκδήλωση για τα Θρησκευτικά

(Δράμα 23/10/2016)
Τρόποι προσευχῆς τῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν ποὺ μαθαίνουν τὰ παιδιὰ στὴν Τετάρτη τάξη τοῦ Δημοτικοῦ:

1. Τὸ «Πάτερ ἡμῶν»…

2. Προσευχὴ στὸν Ἀλλάχ.
Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἀλλὰχ τοῦ παντελεήμονα, τοῦ πολυεύσπλαχνου.
Ἡ δόξα ἀνήκει στὸν Ἀλλάχ, τὸν Κύριο ὅλων τῶν κόσμων, τὸν παντελεήμονα, τὸν πολυεύσπλαχνο, τὸν ἡγεμόνα τῆς ἡμέρας τῆς Κρίσης. Ἐσένα μόνο λατρεύουμε, κι ἐσένα μόνο ἱκετεύουμε διὰ νὰ μᾶς παρέχεις τὴν βοήθειά σου. Καθοδήγησέ μας στὸ ὀρθὸ μονοπάτι, στὸ μονοπάτι ἐκείνων ποὺ τοὺς χάρισες τὴν χάρι σου, ὄχι ἐκείνων ποὺ προκάλεσαν τὴν ὀργή σου καὶ παραστράτησαν.

3. Ἡ Ἰνδιάνικη προσευχή…
Εὐχαριστοῦμε τὴ μητέρα μας τὴ γῆ ποὺ μᾶς κρατάει.
Εὐχαριστοῦμε τὰ ποτάμια καὶ τὰ ρεύματα ποὺ μᾶς ἐφοδιάζουν νερό.
Εὐχαριστοῦμε ὅλα τὰ βότανα ποὺ μᾶς προμηθεύουν φάρμακα…
Εὐχαριστοῦμε τὸ καλαμπόκι καὶ τ’ ἀδέλφια του τὰ φασόλια καὶ τὰ κολοκύθια ποὺ μᾶς δίνουν ζωή. Εὐχαριστοῦμε τοὺς θάμνους…


  Ο Ηρακλής Ρεράκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ αναπτύσσει την Εισήγησή του, στην εκδήλωση-ενημέρωση που συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη Δράμας και οι Θεολόγοι Δράμας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Δράμας, την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016, με θέμα: «Τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά και οι επιπτώσεις τους για τους μαθητές».
.

Ο Ιησούς Χριστός ονομάστηκε...


     Άγιος

    Ιωάννης

    ο Χρυσόστομος

 Ο Ιησούς Χριστός «ονομάστηκε άνθρωπος, ονομάστηκε υιός του ανθρώπου, ονομάστηκε οδός, ονομάστηκε θύρα, ονομάστηκε πέτρα

Γιατί ονομάστηκε οδός;
Για να μάθεις ότι με Αυτόν ανεβαίνουμε στον Πατέρα.
Γιατί ονομάστηκε πέτρα;
Για να μάθεις τη χρησιμότητα και τη σταθερότητα της πίστης!
Γιατί ονομάστηκε θεμέλιο;
Για να μάθεις ότι όλα τα βαστάζει!
Γιατί ονομάστηκε ρίζα;
Για να μάθεις ότι ανθίζουμε μέσα σε Αυτόν.
Γιατί ονομάστηκε βοσκός;
Επειδή μας ποιμαίνει.
Γιατί ονομάστηκε πρόβατο;
Επειδή για χάρη μας θυσιάστηκε και έγινε εξιλαστήριο θύμα.
Γιατί ονομάστηκε ζωή;
Επειδή μας ανέστησε, ενώ ήμασταν νεκροί.
Γιατί ονομάστηκε φως;
Επειδή μας απάλλαξε από το σκοτάδι.
Γιατί ονομάστηκε βραχίονας;
Επειδή είναι ομοούσιος με τον Πατέρα.
Γιατί ονομάστηκε Λόγος;
Επειδή γεννήθηκε από τον Πατέρα. Γιατί όπως ο δικός μου λόγος γεννιέται από την ψυχή μου, έτσι και ο Υιός γεννήθηκε από τον Πατέρα.
Γιατί ονομάστηκε ένδυμα;
Επειδή Τον ντύθηκα όταν βαπτίσθηκα.
Γιατί ονομάστηκε τράπεζα;
Επειδή Τον εσθίω, απολαμβάνοντας τα Μυστήρια.
Γιατί ονομάστηκε οίκος;
Επειδή κατοικώ μέσα σε Αυτόν;
Γιατί ονομάστηκε ένοικος;
Επειδή γινόμαστε ναός Του.
Γιατί ονομάστηκε κεφαλή;
Επειδή έγινα μέλος Του.
Γιατί ονομάστηκε νυμφίος;
Επειδή πήρε την ψυχή μου νύμφη.
Γιατί ονομάστηκε αγνός;
Επειδή με έλαβε παρθένο.
Γιατί ονομάστηκε Κύριος;
Επειδή είμαι δούλος Του»


Τι κρύβεται πίσω από την "πανορθόδοξη συναίνεση", για την οποία μιλά το Πατρ. Ρουμανίας;

Πατριαρχείο Ρουμανίας:

.

Τα έγγραφα της Πανορθόδοξης μπορεί να διαφοροποιηθούν
-Συναίνεση ή αναβολή

Στην πρόσφατη της Κρήτης η συμβολή του Πατριαρχείου Ρουμανίας ήταν καθοριστική. Η μελετημένη και με καίριες παρεμβάσεις αντιπροσωπεία έλυσε ουκ ολίγες φορές τον γόρδιο δεσμό σε συζητήσεις επί των εγγράφων. Πριν από λίγες μέρες η Ιερά Σύνοδος του Πατρ. Ρουμανίας έκανε μια ακόμη καθοριστική παρέμβαση με σκοπό την πραγματική Ορθόδοξη ενότητα και όχι την επίπλαστη…

Μετά από τις συζητήσεις που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ιεράς Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας, το Σάββατο, 29 Οκτωβρίου,  υπό τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Δανιήλ, οι Συνοδικοί Πατέρες διατύπωσαν και εξέφρασαν πέραν των άλλων συμπερασμάτων που σχετίζονται με τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τις αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Κρήτη και  την άποψη πως
«Η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν διατύπωσε νέα δόγματα, νέους κανόνες ή λειτουργικές αλλαγές, αλλά φανέρωσε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού»
Επίσης, η Ιερά Σύνοδος σημείωσε ότι τα έγγραφα μπορούν να εξηγηθούν, να διαφοροποιηθούν εν μέρει ή να αναπτυχθούν από μια μελλοντική Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ωστόσο η ερμηνεία τους και η σύνταξη νέων συνοδικών εγγράφων για διάφορα θέματα δεν θα πρέπει, να γίνει κάτω από την πίεση του χρόνου, αλλά ούτε εν τη απουσία της πανορθόδοξης συναίνεση, αλλιώς θα πρέπει να αναβληθεί και να τελειοποιηθεί μέχρι να επιτευχθεί συναίνεση.

"Τοις αιρετικοίς μηδένα κοινωνείν παραγγείλατε, μήτε γράφειν"


Σύνοδος τῆς Σαρδικῆς ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ:

ΚΑΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ
(ΠΑΠΙΚΟΥΣ  καὶ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ)

«Σπουδάσατε τὴν ὁμοφωνίαν διασῴζεσθαι»

ταν ἀκόμα ὁ Ἀρειανισμὸς ἦταν ζωντανός, παρὰ τὴν καταδίκη του ἀπὸ τὴν Α΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ἀφοῦ μὲ τὴν βοήθεια καὶ τῶν αἱρετικῶν αὐτοκρατόρων κάποιες Ἐπισκοπές –μὲ Ὀρθόδοξο πλήρωμα– τὶς κατεῖχαν Ἀρειανοί, καὶ ἔτσι ὑπῆρχε μεγάλη σύγχυση καὶ ἀκαταστασία εἰς τὰ τῆς Πίστεως, ἡ Σύνοδος τῆς Σαρδικῆς ἀποστέλλει ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς ἀπόντες Ἐπισκόπους καὶ τοὺς λέγει:
Οἱ αἱρετικοὶ ἀξίζουν ἀναθέματος, ὄχι γιατὶ παρέβησαν κάποιο Κανόνα, ἀλλὰ γιατὶ καπηλεύτηκαν καὶ νόθευσαν τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἰσχύει, λοιπόν, γι’ αὐτοὺς  ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου «εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω», ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ ὁποίου δὲν χρειάζεται τὸ στήριγμα οὐδενὸς Κανόνος. Ὁ ἀναθεματισμὸς δηλαδή, δὲν προέρχεται ἀπὸ κάποια δική μας συνοδικὴ ἀπόφαση, ἀλλὰ ἀποτελεῖ ἐφαρμογὴ τῶν λόγων τοῦ Ἀποστόλου.
Ὡς ἐκ τούτου, οἱ ἀποφάσεις τῶν ἐν Συνόδῳ Ἁγίων Πατέρων καὶ οἱ Ἱ. Κανόνες δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο παρὰ ἐφαρμόζουν καὶ ἑρμηνεύουν τὸ Εὐαγγέλιο. Εἶναι δηλαδὴ ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ Ἀποστόλου ἀναθεματισμένος καθένας ποὺ παραχαράσσει τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀσφαλῶς, διὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ τάξη, εἶναι ἀπαραίτητες καὶ οἱ ἀποφάσεις τῶν Συνόδων.
Καὶ παραγγέλει ἡ Σύνοδος: οὐδεμία κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς. Μακριὰ ἀπὸ αὐτούς. Οὔτε νὰ γράφετε σὲ αὐτούς, οὔτε νὰ παραλαμβάνετε τὰ γράμματά τους!
Καὶ ἐσεῖς (συνεχίζει πρὸς τοὺς ἀπόντες τῆς Συνόδου Ἐπισκόπους-συλλειτουργούς), φροντίστε νὰ ἐφαρμόσετε τὶς ἀποφάσεις τῆς Συνόδου ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν καὶ νὰ μὴ κοινωνεῖτε μὲ αὐτούς, γιατὶ μόνο ἔτσι διασώζεται ἡ ἐν Χριστῷ ὁμοφωνία, ἡ ὁποία δυστυχῶς ἀπουσιάζει στὴν σύγχρονη τοπική, ἀλλὰ καὶ πανορθόδοξη Σύνοδο Ἐπισκόπων!
«Ἡ ἁγία σύνοδος ἡ κατὰ θεοῦ χάριν ἐν Σαρδικῇ συναχθεῖσα τοῖς ἁπανταχοῦ ἐπισκόποις... ἐν κυρίῳ χαίρειν.
   Ἔστωσαν τοίνυν ὑμῖν ἀνάθεμα διὰ τὸ "κεκαπηλευκέναι τὸν λόγον" τῆς ἀληθείας· ἀποστολικὸν ἔστι παράγγελμα· "εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ' ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω". τούτοις μηδένα κοινωνεῖν παραγγείλατε· "οὐδεμία γὰρ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος". τούτους πάντας μακρὰν ποιεῖτε· "οὐδεμία γὰρ συμφωνία Χριστῷ πρὸς Βελίαρ". καὶ φυλάξασθε, ἀγαπητοί, μήτε γράφειν πρὸς αὐτοὺς μήτε γράμματα παρ' αὐτῶν δέχεσθαι. σπουδάσατε δὲ μᾶλλον καὶ ὑμεῖς, ἀδελφοὶ καὶ συλλειτουργοί, "ὡς τῷ πνεύματι παρόντες" τῇ συνόδῳ ἡμῶν συνεπιψηφίσασθαι δι' ὑπογραφῆς ὑμετέρας ὑπὲρ τοῦ παρὰ πάντων τῶν πανταχοῦ συλλειτουργῶν τὴν ὁμοφωνίαν διασῴζεσθαι».
(Στὸ ἔργο τοῦ Μ. Ἀθανασίου, Apologia contra Arianos sive Apologia secunda, TLG, Chapter 50, section 2, line 266).

Μετὰ κι ἀπ' αὐτὲς τὶς ξεκάθαρες θέσεις μιᾶς Συνόδου, (γιὰ τὴν στάση μας πρὸς τοὺς αἱρετικούς) ποὺ διέσωσε καὶ ἐφάρμοσε καὶ ὁ Μ. Ἀθανάσιος, τὸ ἐρώτημα πρὸς ὅλους τοὺς Ποιμένες καὶ διδασκάλους (κι ὄχι μόνο πρὸς τοὺς Ἐπισκόπους) εἶναι:
Πῶς ἐσεῖς συνεχίζετε νὰ κοινωνεῖτε μὲ Ἐπισκόπους ποὺ ψήφισαν ἐν Συνόδῳ κακόδοξα πράγματα, ποὺ μετὰ ἀπὸ πέντε μῆνες ἀδιαφοροῦν γιὰ τὶς ἀποφάσεις τῆς Ψευδοσυνόδου τοῦ Κολυμπαρίου καὶ τὶς θεωροῦν ὡς δευτερεῦον θέμα;

Πότε οἱ Ἅγιοι, μετὰ ἀπὸ κάποια Σύνοδο ποὺ νομοθέτησε καὶ υἱοθέτησε αἱρετικὲς θέσεις, συνέχισαν νὰ ἀποδέχονται, νὰ κοινωνοῦν καὶ νὰ μνημονεύουν τοὺς πρωτεργάτες της;

______________________
(*) Σαρδική Σύνοδος. Σημαντική εκκλησιαστική σύνοδος, η οποία είχε τον χαρακτήρα οικουμενικής και συγκλήθηκε το 343 μ.Χ. στην πόλη Σαρδική (σημερινή Σόφια) από τους αυτοκράτορες του Δυτικού και του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους, Κώνστα Α΄ και Κωνστάντιο, αντιστοίχως, για να επιχειρηθεί συμβιβασμός ανάμεσα στους ορθόδοξους χριστιανούς και στην αίρεση των αρειανών (προς τους οποίους ήταν ευμενώς διακείμενος ο Κωνστάντιος).

Η Θρησκειολογική σούπα των νέων ΠρογραμμάτωνΗ Θρησκειολογική σούπα των νέων Προγραμμάτων

Γράφει ο κ. Λέων Μπρανγκ
Δρ Θεολογίας, Κοσμήτωρ της ΠΕΘ

Κανένας δεν αμφισβητεί ότι η Ελλάδα περνάει από μία βαθύτατη ηθική κρίση, η οποία είναι και η ουσιαστική αιτία της οικονομικής κρίσης που κλονίζει την χώρα ήδη παραπάνω από μία 5ετια. Επίσης γίνεται από όλους δεκτό, ότι βαρύτατη ευθύνη για την κρίση αυτή, τόσο την ηθική όσο και την οικονομική, φέρουν τα πολιτικά κόμματα της πατρίδας μας που εκπροσωπούνται στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
 Και ενώ είναι φανερό, ότι σχεδόν αποκλειστικά αυτά ευθύνονται, έχουν το θράσος και υπόσχονται ότι θα βγάλουν την Xώρα από αυτή την δεινή κατάσταση. Σε μία τέτοια κρίση το πιο φυσικό που έχει να κάνει κανείς είναι ο τονισμός των ηθικών αξιών, η ενίσχυση της ορθόδοξης παράδοσης της Xώρας, η παροχή κάθε βοήθειας στο έργο της Εκκλησίας, η ενίσχυση της παιδείας μέσω της καλλιέργειας ιδίως του Μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) που με μοναδικό τρόπο καλλιεργεί τον άνθρωπο. Ο Ντοστογιέφσκι έχει επισημάνει μία μεγάλη αλήθεια λέγοντας: «Όταν δεν υπάρχει Θεός, όλα επιτρέπονται». Πέφτουν όλοι οι ηθικοί φραγμοί. Η Ρωσία που