Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

Όταν οι μάγοι έφθασαν στα Ιεροσόλυμα


   Κανείς νά μήν προσπαθήσει νά φθάσει τόν ἀκατάληπτο μέ ἀνθρώπινες σκέψεις· διότι ἐδῶ δέν χρειάζονται ἀναλογίες, ἀλλά μόνο πίστη.   Ὅταν ὁ ὁδοιπόρος βρεῖ κάποιον ἄλλο, καλό συνοδοιπόρο, χαίρεται τόν κόπο τῆς μακρινῆς ὁδοιπορίας, ἐπειδή ξεγελιέται ἀπό τή συντροφιά· καθώς στηρίζεται δηλαδή, σάν σέ ραβδί, στήν εὐχάριστη συζήτηση, ἔχει τήν αἴσθηση ὅτι συνοδοιπορεῖ μέ σκονισμένα τά πόδια, ἀλλά μέ ἀκούραστο τό στόμα. Μοιράζει ἔτσι τόν κόπο τῶν ποδιῶν καί ἐλαφρύνει μέ τή συνομιλία τήν κούραση τῆς μεγάλης πορείας.
   Ἔτσι λοιπόν καί οἱ μάγοι, ὅταν γεννήθηκε ὁ Χριστός, καθώς εἶδαν τό ἄστρο, καί τό ἔλαβαν αὐτό συνοδοιπόρο, ξεγελοῦσαν −ὅταν κουράζονταν− μέ τήν ἐρώτηση, «ποῦ εἶναι ὁ νεογέννητος Βασιλιάς», τήν ταλαιπωρία τῆς ὁδοιπορίας· ἀνέκριναν δηλαδή μέ τόν λόγο τούς Ἑβραίους σάν κλέφτες Ἐκείνου πού γεννήθηκε.

Αμετανόητες Τελεβάντιες διαστροφές, Χριστουγεννιάτικα!ΔΙΑΛΟΓΟΣ κ. ΧΡ. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΚΑΙ κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ


   Πρόκειται γιὰ μιὰ παράξενη ἐπιμονὴ στὴν κακοδοξία, ποὺ γίνεται ἀκόμα πιὸ δυσεξήγητη, ὅταν ἔχει ξανὰ καὶ ξανὰ προσφερθεῖ ἡ ἁγιοπατερικὴ διδάσκαλία καὶ πράξη στὸ θέμα τῆς ἄμεσης ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὴν αἵρεση. «Ὁ γὰρ παράνομος Ἰούδας, οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι».
   Τὸ ἱστολόγιο «Τελεβάντος» μὲ ἄθρο συνεργάτου του διδάσκει κακόδοξα ὅτι ἡ ἀκριβὴς τήρηση μιᾶς Ἐντολῆς εἶναι κακό, γιατὶ ἀποτελεῖ ἀπολυτοποίηση τῆς Ἐντολῆς!!!  Διδάσκει ὅτι, ἡ ἐφαρμογὴ μιᾶς θείας Ἐντολῆς, ὅταν ἐφαρμόζεται ὅπως ἀκριβῶς ὁ Κύριος καὶ οἱ Ἅγιοι διδάσκουν, αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀπολυτοποίηση τῆς Ἐντολῆς καὶ ὁδηγεῖ στὸ σχίσμα καὶ τὴν αἵρεση!!! Ὅτι ἐπαφίεται στὴ διάκριση τῶν κάθε ἐποχῆς κληρικῶν ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς!

ΘΑΥΜΑΤΑ, ΕΡΓΑ και ΠΙΣΤΗ και αναφορά στην αντιμετώπιση του Οικουμενισμού.


Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου:

ΘΑΥΜΑΤΑ, ΕΡΓΑ και ΠΙΣΤΗ

(και αναφορά στην αντιμετώπιση του Οικουμενισμού).


Παραθέτουμε να μικρ τμμα π τν θαυμάσια ρμηνεία το γίου ωάννου το Χρυσοστόμου στ λόγο το Κυρίου: «Ο πς λγων μοι, Κριε, Κριε, εσελεσεται ες τν βασιλεαν τν ορανν, λλ' ποιν τ θλημα το Πατρς μου το ν ορανος».
Στ τμμα ατ θίγονται τ ξς θέματα:
Εναι δυνατν πονηρο νθρωποι ν πραγματοποιον θαύματα;
πίστη κα πίτευξη θαυμάτων θ φελήσουν σ κάτι ατν πο τ πιτελε, χωρς μως ν χει κα ργα;
 χάρις ποκτται δικαιωματικ κα φείλεται στ καλά μας ργα δίδεται π τν Θε γιτν ξυπηρέτηση τν σχεδίων Του;
κενος πο χει γαθ διάθεση, κόμα κι ν πλανηθε, πς ντιμετωπίζεται π τ Θεό;
   Ἄν, σ’ ατν τν νάλυση πο κάνει ερς Χρυσόστομος, προσθέσουμε κα τν γνωστ θέση το γίου γνατίου το θεοφόρου,  «πς λέγων παρ τ διατεταγμένα, κν ξιόπιστος , κν νηστεύ, κν παρθενεύ, κν  σημεα ποι, κν προφητεύ, λύκος σοι φαινέσθω, ν προβάτου δορ, προβάτων φθορν  κατεργαζόμενος», κατανοομε γιατί πρέπει, εδικ στς μέρες μας -μέρες τς παναιρέσεως το Οκουμενισμο- καὶ γιατί χει μεγάλη σημασία ν προσφεύγουμε κα ν βασιζόμαστε στος γίους τς κκλησίας μας κα μάλιστα στν "συμφωνία τῶν Πατέρων" (consensus patrum).
    Τοῦτο βέβαια εἶναι ἀπαραίτητο νὰ γίνεται κυρίως ἐκεῖ, ὅπου οἱ σύγχρονοί μας ποιμένες καὶ Ἐπίσκοποι (ἀλλὰ καὶ διάφοροι

Ιδών ο κτίστης ολλύμενον...

ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
ΚΑΝΩΝ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΜΕΛΩΔΟΥ
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, Απαρχή Νέας Ζωής

Αρχιμ. Γεωργίου Γρηγοριάτη

Αυτές τις ημέρες ο ορθόδοξος χριστιανικός κόσμος καλείται να γιορτάσει ή μάλλον να ζήσει αληθινά το μεγάλο γεγονός της σωτηρίας και της λυτρώσεως των ανθρώπων και του κόσμου από τα δεινά των κακών και του διαβόλου. Καλείται να δεχθεί το μυστήριο της ενσάρκου οικονομίας και να γεμίσει Θεία Χάρη και Ευλογία.


        Οι άγιοι Πατέρες, μας καλούν να ανοίξουμε τα μάτια της καρδιάς και να μελετήσουμε το μεγάλο αυτό μυστήριο, που κυριολεκτικά άλλαξε τη μορφή του κόσμου.        Ποιός είναι ο σκοπός της ενανθρωπήσεως του Κυρίου;
Όλη η διδασκαλία των Πατέρων για την ενανθρώπηση του Κυρίου, περιέχεται στη φράση του Μέγα Αθανασίου: «Ο Λόγος σάρξ εγένετο, ίνα τον άνθρωπον δεκτικόν θεότητος ποιήση». Ο Χριστός δεν ήρθε στη γη, για να μας φέρει απλά μια νέα διδασκαλία, αλλά να μεταδώσει σε μας τη Θεία ζωή, τη ζωή του Θεού. Να μας κάνει μετόχους Θείας Ζωής κατά χάρη. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρωπος Θεός κατά χάρη. Αυτό είναι το κεντρικό και ουσιώδες νόημα της μεγάλης αυτής και σημαντικής γιορτής.

       Πριν από τη γέννηση του Κυρίου Ιησού, ο κόσμος ζούσε στο σκοτάδι της απιστίας και της ειδωλολατρίας με φωτεινές εξαιρέσεις.
      Η απομάκρυνση των ανθρώπων από τον Δημιουργό του, είχε δυσάρεστες συνέπειες στη ζωή του. Όμως ο Θεός δεν εγκατέλειψε το πλάσμα Του. Στον κατάλληλο χρόνο στέλνει στη γη τον μονογενή του Υιό, για να σώσει τον κόσμο και τον άνθρωπο. «Ο Θεός επί γης ώφθη και τοις ανθρώποις συνανεστράφη» (Βαρούχ, γ΄ 38). Ο αόρατος γίνεται ορατός, ο απρόσιτος προσιτός, ο Θεός μαζί με τους άνθρωπους. Μέγα και παράδοξο το μυστήριο. Ήλθε στη γη όχι όπως αυτός μπορούσε αλλά όπως εμείς μπορούσαμε να τον δούμε και να τον καταλάβουμε. Γι’ αυτό έγινε άνθρωπος με σάρκα για να επικοινωνήσει καλύτερα με μας.

Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει χαρακτηριστικά:
      Τελικά μια είναι η ουσιαστική εξήγηση της ενανθρωπήσεως του Κυρίου, η αγάπη του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος διατυπώνει πολύ καθαρά αυτή την εξήγηση, «Διά την πολλήν αγάπην, ην ηγάπησεν ημάς», «έκλινεν ουρανούς και κατέβη».
     Μαζί με τον μεγάλο Απόστολο, κάθε πιστός βλέπει πίσω από το ιστορικό και κοσμοσωτήριο γεγονός της γεννήσεως του Κυρίου την μεγάλη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο και τον κόσμο.   Αγάπη που έφθασε μέχρι το Σταυρό.

  Περιμένουμε τη μεγάλη γιορτή της γεννήσεως. Και ο Υιός του
Θεού αναμένει την ανταπόκριση της δικής μας αγάπης. Μας αγάπησε, να τον αγαπήσουμε και εμείς. Να του ανοίξουμε την καρδιά και τη ζωή μας. Να συνδεθούμε μαζί του. Είναι ασφαλώς η μεγαλύτερη δωρεά του Κυρίου Ιησού. Τα φετινά Χριστούγεννα ας είναι η απαρχή μιας νέας ζωής γεμάτη από τη Χάρη και Ευλογία του Θεού.

Αρχιμ. Γεωργίου Γρηγοριάτη

Ξέφρενη η πορεία προς τον Αντίχριστο!

 Τὸ CNN προωθεῖ παιδικὸ βιβλίο

ποὺ παρουσιάζει τὸν Ἄη Βασίλη

ὡς ὁμοφυλόφιλο,

«παντρεμένο» μὲ ἕναν ἄλλο ἄνδρα !

Ἀποκλειστικὴ μετάφραση Ρωμαίικο Ὁδοιπορικὸ

   Σχόλιο Ρωμαίικου Ὁδοιπορικοῦ: Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες βλέπουμε τὸν Μέγα Βασίλειο, ἕναν ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους ἀσκητὲς τῆς Ἐκκλησίας μας, νὰ παρουσιάζεται μὲ μία ἐντελῶς διαφορετικὴ μορφή. Μία μορφὴ ποὺ ἀποτελεῖ ἁπλῶς ἕνα εὐφυέστατο ἐπίτευγμα μίας διαφημιστικῆς καμπάνιας τῆς coca-cola ποὺ ἐμφανίστηκε γύρω στὸ 1930. Ἐκτὸς αὐτοῦ, βλέπουμε πλέον τὸν Ἅγιο νὰ παρουσιάζεται καὶ ὡς ὁμοφυλόφιλος, παντρεμένος μάλιστα μὲ ἄλλον ἄντρα...

Ο ενανθρωπήσας Θεός …ισάξιος με τα είδωλα!


 Ο ενανθρωπήσας Θεός:

Στην Εκκλησία Σωτήρας,
στο σχολείο ισάξιος με τα είδωλα!

Αποτέλεσμα εικόνας για Ηρακλής Ρεράκης


Ηρακλής Ρεράκης

Καθηγητής Παιδαγωγικής –Χριστιανικής Παιδαγωγικής της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ

Ο Χριστός γεννάται, όπως μαρτυρεί ο Μέγας Αθανάσιος, ως Σωτήρας του κόσμου, με σκοπό «να βοηθήσει στην ανάπλαση του ανθρώπου, που ο ίδιος έπλασε». Οι Απόστολοι του Χριστού έλαβαν εντολή να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σε όλα τα έθνη.


Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος ήλθε στην Ελλάδα εδώ και 20 αιώνες περίπου, κηρύττοντας τον Χριστό, ως Σωτήρα και Λυτρωτή, βοηθώντας έτσι τον Ελληνισμό να αρνηθεί, σταδιακά και εν